Tagovi

HT Eldorado za odvjetnike, Mudrinić predlaže mirenje.

Prije 12 godina u veljači 2000. godine, 4 mjeseca nakon što je Deutsche Telekom AG postao strateški partner Hrvatskog Telekoma, dobio sam izvanredni otkaz ugovora o radu zbog pisanja pritužbe resornom ministarstvu u kojoj sam pozvao resorno ministarstvo da izvrši nadzor načina na koji HT izvršava ugovorene koncesijske obaveze kojima se štiti državni interes.

Mladen Bajić, Pritužba, Ivo Josipović, pet milijardi kuna.

„U katastrofalnoj smo situaciji!

Kako bi se pobjeglo od tog pritisaka ljudi traže utoćište kod sile koja im sama nanosi patnje koje oni trpe. Ta identifikacija s napadačem mora biti prekinuta.

Ljude se mora ohrabriti na razmišljanje kako bi im se omogućilo da spoznaju koliko je loša situacija uz uvjerenje da su ljudi sposobni za takvo nešto. Trun u oku je najbolje povećalo“. (Theodor Adorno)

„Kad ti nešto upadne u oko to te tjera da se pitaš odakle je to došlo, dakle iz nelagode počnije spoznaja“ (prof.dr.Žarko Puhovski)
...
...
...
Podnositelj:
Mislav Šutalo, dipl. inž. elektrotehnike

Tijelo javne vlasti:
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Glavni državni odvjetnik Mladen Bajić
Gajeva 30a
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 2. svibnja 2011. godine.

PRITUŽBA
TEMELJEM ČLANKA 46. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

734 milijuna kuna, Ivo Josipović, Ivica Mudrinić, Gašper Gaćina

U utorak 26. travnja 2011. godine dao sam iskaz policiji, Policijska uprava zagrebačka, Odjel gospodarskog kriminaliteta, Heinzelova 98, radi davanja obavijesti o kaznenom djelu iz članka 337. Kaznenog zakona (Poziv broj: 511-19-34/8-12-148/11).

Dao sam iskaz temeljem dijela koja sam prijavio USKOK-u 29.lipnja 2009. prije skoro dvije godine. U kaznenoj prijavi opisao sam djela kojima je prema mojem uvjerenju proračun RH oštećen za 734 milijuna kuna.

Kao počinitelja kaznenog djela osumnjičio sam Gašpera Gaćinu te sam iznio uvjerenje da sve činjenice dokazuju da se radi o izričitoj namjeri počinjena kaznenog djela zloupotrebe službenog položaja i prekoračenja ovlasti i da se ova pljačka proračuna nije mogla izvesti samostalno samo postupanjima Gašpera Gaćine već da je rezultat udruživanja u zločinačkom poduhvatu.

Po kaznenoj prijavi nije bilo nikakvog postupanja gotovo dvije godine. USKOK ju je držao u ladici godinu dana te ju je na daljni postupak dostavio Županijskom državnom odvjetništvu 13. svibnja 2010. godine.

Kaznena prijava - Ivica Mudrinić – 417 milijuna kuna

(Napomena: na sve okolnosi navedene u ovom blogu već su formirani predmeti državnog odvjetništva te nije potrebno formiranje novih predmeta. Pozdrav legama iz Osijeka)

Dana 28. veljače 2011. godine pozvan sam na prikupljanje obavijesti (poziv broj:511-19-34/08-12-73/11) temeljem odredbi čl. 177. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 62/03).

Obavijesti sam davao u svezi kaznenih dijela koja sam opisao u kaznenim prijavama protiv Ivice Mudrinića, Božidara Poldrugača i Gašpera Gaćine.

Obavijesti sam dao Policijskoj upravi Zagrebačkoj, Odjelu gospodarskog kriminaliteta, Heinzelova 98 u razdoblju od 1. do 4. ožujka 2011. te sam 7. ožujka dostavio na istu adresu još neke podatke.

Obavijesti su se odnosile na više kaznenih dijela.

Prvo i najjednostavnije je kazneno djelo za koje je prijevljen Božidar Poldrugač utaja poreza i drugih davanja članak 286. stavak 1 i 2. Kaznenog zakona .

Josipovi? i udar na ustavno-pravni poredak RH

PREDSJEDNIK Josipovi? reagirao je na izjavu predsjednika HDSSB-a Vladimira Šišljagi?a, ocijenivši zabrinjavaju?im ?injenicu da ?elnik jedne parlamentarne stranke ne priznaje odluku Vrhovnog suda.
„To je na neki na?in i udar na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske", rekao je predsjednik za RTL.

Što naš predsjednik misli o ?injenici da jedna od najve?ih kompanija u državi T-HT javno preko medija poru?uje da ne priznaje presudu Vrhovnog suda dok on predsjedniku uprave te kompanije Ivici Mudrini?u ukazuje ?ast imenovavši ga u svoj gospodarski savjet nismo još saznali jer se naš predsjednik još oglušuje o ?lanak 46 Ustava Republike Hrvatske.

Papar na Vrhovnom sudu dobio protiv HT-a

Poslijednji dnevnik koji sam objavio pod naslovom „Ivo Josipovi? – posljednji Šuškov prijetelj“ bio je dobro primljen i hvala vam na komentarima. Komentar od Zorana Oštri?a koje se u svemu u principu slaže s navodima iz dnevnika navodi: „sumnje mi izaziva metoda autora ovog dnevnika. Pisati pod peudonimom, a iznositi..... izaziva u meni sumnju u vjerodostojnost. Ako si takva faca kojoj ljudi iz vrha vlasti nešto privatno otkrivaju, otkrij i ti svoje ime i biografiju“.

Iako su komentatori odmah sami pojasnili tko stoji iza nadimka Papar odlu?io sam napisati novi dnevnik na ovu temu makar to baš i nije politika Pollitike. Iako moj blog nije potpuno anoniman podržavam akciju HBO koja se zalaže za zaštitu blogerskih prava: slobode izražavanja, politi?kog govora i anonimnosti. Pa svi znamo tko je Mrak. Potpisaivanje dnevnika punim imenom zapravo bi zna?ilo suprotno. Da ne cijenimo sadržaje dnevnika onih koji istupaju anonimno.

Veliki majstori prevara

Proteklih 10 godina RH se izme?u ostalih stvari bavi i deregulacijom telekomunikacijskog tržišta odnosno stvaranjem poštenih uvijeta za tržišno nadmetanje.

U deset godina ozbiljne nacije do?u recimo od orbite do mjeseca ili nekog drugog velikog cilja, a naša se država na putu prema stavranju poštenih tržišnih uvjeta pomakla manje od nikoliko.

U ovih deset godina tri puta se donosio novi Zakon kojim se ure?uje to podru?je. Svaki put se donošenje novog Zakona objašnjavalo "uskla?ivanjem hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom ste?evinom". To je mogu?e samo na dva na?ina:

1). da je EU tri puta u proteklih 10 godina mjenjala svoje preporuke i da su sve zemlje ?lanice uskla?ivale nacionalne zakone ili
2.) da LAŽU.

Ja znam odgovor, a uvjeren sam da ?ete i vi vrlo brzo skužiti ako ve? prije niste zanli o ?emu se ovdje radi.

Utjecaj korupcije na konkurentnost gospodarstva (Internet - Turizam)

Hrvatsko gospodarstvo je nekonkurentno to znamo svi. Mi koji koristimo internet znamo koja je uloga interneta u svim segmentima poslovanja od promocije do komunikacije i financija.

Naši konkurenti na mediteranskom turisti?kom tržištu imaju neusporedivo razvijeniji širokopojasni pristup internetu. ?ak i Turska za koju je Ivica Mudrini? neki dan rekao da ?emo tamo tražiti bolji život ima dvostruko ve?i postotak doma?instava sa širokopojasnim pristupom internetu u odnosu na Hrvatsku.

Podaci o postotku doma?instava koja imaju pristup širokopojasnom pristupu internetu analiti?ke ku?e Strategy Analitics sa sjedištem u Bostonu za mediteranske zemlje koje su naši takmaci su; Portugal 40%, Španjolska 57%, Francuska 68%, Italija 51%, Gr?ka 39%, Turska 37% dok je Hrvatska 23%. Nama susjedna Slovenija ima 58%. Grafikon usporedbe je dodan dolje od Mraka jer meni kao po?etniku na portalu Pollitika još nije dozvoljeno da ume?em slikice u tekst. Što jako volim na svom blogu papar.blog.hr

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci