Tagovi

Je li nevjerodostojni Andrej Plenković novi Sanader?

Dogovorom HDZ-a i MOST-a Hrvatska je relativno brzo dobila novu Vladu koja s obzirom na personalni izbor ministara što ga je izvršio Andrej Plenković zaslužuje posebnu poznornost i analizu. Kao novi predsjednik HDZ-a s reputacijom već afirmiranog europarlamentarca Andrej Plenković je nakon debakla Karamarkove koalicijske Vlade s uvoznim premijerom Oreškovićem obećavao i u izbornoj kampanji čak najavljivao novi smjer stranke, kako bi zemlja izašla iz dugogodišnje političke, gospodarske, socijalne pa i moralne krize.

Vesna Pusi? spašava Hrvatsku od velikosrbina Pupovca i HDZ-a

U netom usvojenim ustavnim promjenama sa stajališta državnih interesa Republike Hrvatske najvažnija je bila intervencija Vesne Pusi? zastupnice Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata koja se usprotivila prijedlogu Vlada da se Zajedni?kom vije?u op?ina (ZVO) sa ve?inskim stanovništvom srpske manjine na podru?ju Vukovarsko-srijemske i Osje?ko-baranjske županije prizna status pravne osobe.
Treba podsjetiti da je Zajedni?ko vije?e op?ina u tim županijama formirano na temelju Erdutskog sporazuma potpisanog 15. studenoga 1995. u Erdutu i Zagrebu kao prijelaznog rješenja za mirnu integraciju hrvatskog Podunavlja u Republiku Hrvatsku. Erdutski sporazum doveo je do formiranja prijelazne uprave kao posljednje operacije Ujedinjenih naroda na podru?ju Republike Hrvatske, poznate pod nazivom UNTAES, ustanovljene rezolucijom Vije?a sigurnosti od 15. sije?nja 1996. godine.

A gdje je osuda totalitarnog društva i poruke za one koji ga promi?u?

Osvanuli u Istri fašisti?ki grafiti, tamo oko Pore?a... ustvari ništa vrijedno spomena, ali kako kod nas za takve budalaštine se odmah podiže nacionalna diskusija tako je i ovo piskaranje budala u Istri rezultiralo komentarima....

Za CCCC grafit u Vukovaru ispostavilo se da ga napisala budala Hrvat, možda i ovaj u Istri ispadne da je napisao Hrvat ali to ustvari uop?e nije bitno... Bitna je reakcija....u to je point mojega dnenvika...

Za Index.Hr se javio Furio Radin, talijan, predstavnik talijanske manjine u Saboru...

I što on kaže...
"Ovakve grafite su ispisali oni koji za cilj imaju uništiti suživot Hrvata i Talijana u Istri. No, u tome ne?e uspjeti. Ne bih naga?ao tko su po?initelji, jer mogu biti i Talijani i Hrvati, zato ih policija mora uhititi kako bi se prestalo s naga?anjima, kakvih je bilo prije godinu dana kada je spaljena zastava Italije. Ljudi u Istri moraju biti ozbiljno zabrinuti ovakvim doga?anjima", rekao je Radin.

"Manjinska" kriza vlasti

Tresla se brda, rodio se miš! To bi bio najkra?i opis posljednje "krize Vlade", koja zadnjih dana puni novinske stranice. A, sve je po?elo kad je premijer izjavio da se (zasad) protivi uvo?enju dvostrukog prava glasa za pripadnike nacionalnih manjina. Loptu su (opravdano!) brže-bolje prihvatili "manjinci", zaprijetivši uskra?ivanjem potpore Sanaderovu kabinetu. Po starom dobrom obi?aju, Ivo ih je ponovno izvrtio, pa je - barem tako govore posljednja izvješ?a - na sastanku s predstavnicima nacionalnih manjina dogovoreno da se na jesen "otvori rasprava o uvo?enju dvostrukog prava glasa za pripadnike manjina". Ili, drugim rije?ima, Sanader je kupio još nekoliko mjeseci mira za svoju Vladu. ?eka li nas na jesen nova kriza Vlade, nitko ne zna!

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci