Tagovi

JOT Forum i deideologizacija politike

Vizija je kreiranje JOT foruma gdje bi sudjelovali svi ljudi dobre volje u kreiranju političkih rješenja.

Zamislim situaciju i vidim odmah problem. A to je slika standardnih foruma gdje obitavaju indoktrinati. Ekipa koja ZNA rješenje i sve što treba jeste uvjeriti druge. I tako svaki indoktrinat umjesto da sluša, govori. Jako puno govora, jako malo slušanja, a praktički ništa usuglašavanja.

OK, nađu se odmah grupacije indoktrinata, pa neki furaju nacionalističke mantre, neki libertarijanske, neki socijalističke, neki svoj slobodni stil, neki kombinacije, ali poanta je da se grupiraju sličnomišljenici i onda grupe sebi međusobno dokazuju kako ovi drugi nisu u pravu, a kako su oni u pravu.

Zamišljam takav forum i sve što mogu reći je da takav forum nema smisla.

Kritika Pollitika.com-a.

Mogao bih pisati hvalospjeve, s obzirom da ih unato? raznim krizama ova stranica ili možda preciznije, zajednica, zaslužuje. No, lako je oti?i u patetiku, tako da ?u taj dio ipak maksimalno sažeti.

Pollitika.com je povezala ?itav niz vrlo kvalitetnih blogera, stvorila je jednu novu zajednicu sa raznim impresivnim biografijama, prili?nim znanjem, širinom karaktera, znanja, pa i predrasuda koji su nam omogu?ili da preispitamo svoje politi?ke stavove i da rastemo. Da znamo više i bolje nego što to zna i velika ve?ina profesionalnih djelatnika u politi?kom procesu.

Osobno sam sudjelovao na pollitici i zbog izjedna?avanja vizije Foruma (s velikim F) s potencijalom ove zajednice. Mjesta gdje svi zainteresirani za politi?ki proces dolaze, u?e, rastu, sazrijevaju i koriste to znanje za op?u dobrobit (može i osobnu, ali taj dio je manje bitan).

"Što sada?"

Sve ?eš?e i ?eš?e nailazim na ljude koji se pitaju što u?initi da se stvari promijene? Shvatili su ve? da je upravo njihova indolentnost uzrok propasti hrvatske države i društva. Da nije problem što imamo blesavu vlast, ve? da je problem što nemamo dostojnu oporbu. Shvatili su ljudi i da ruka ruku mije i da suu?esnici u kriminalu ne?e dizati ruku jedni na druge, što zna?i da nam je politi?ki vrh u potpunosti zastranio, a sama država po sebi da je obezglavljena.

I pitaju se ljudi što da u?ine? Kako da doprinesu politi?koj promjeni? Znaju da je sada odgovornost spuštena na najnižu razinu gra?ana i pogo?eni tom jednostavnom istinom ostaju zbunjeni, izgubljeni.

Što može jedan gra?anin u?initi da promijeni politi?ku situaciju u zemlji? U jednom od dnevnika spominjem da bez jake javnosti nema niti mogu?nosti zaštite javnog interesa, te da je samo glasanje bez spremnosti da se osoba po?ne interesirati za politiku kao PUNOPRAVAN ?lan zajednice nedovoljno, odnosno da nas je takav oblik pasivnosti i doveo u nezavidnu politi?ku situaciju.

HDZ krenuo u pohod na internet!

U zadnjih nekoliko dana (otprilike otkad je po?ela cijela ova pri?a oko Facebooka) primijetio sam neuobi?ajeno dobar rejting HDZ-a na internet anketama, forumima...(jedino im Fejs baš ne ide)...
To samo po sebi ne bi bilo ?udno da se ne kosi s nekakvim osnovnim pravilima politi?kog djelovanja. U vrijeme recesije jako malo vlada ima dobar rejting. Kada premijer povu?e ovoliko loših poteza u ovako kratko vrijeme i kada njegovu vladu zatrese toliko afera u tako kratkom vremenu, logi?ki je za o?ekivati da ?e popularnost te vlade drasti?no pasti....ali nikako ne RASTI!
E pa internet ankete pokazuju upravo suprotno! Zoran Milanovi? i Stipe Mesi? su najnepopularniji politi?ari, Ivo Sanader najpopularniji, HDZ vodi ispred SDP-a duplo (dok nedavna istraživanja javnog mnijenja pokazuju suprotno) itd.

Rezultati strana?kog opredijeljenja u 6. mjesecu:

http://www.forum.hr/showthread.php?t=350259

Popularnost politi?ara u 6. mjesecu:

http://www.forum.hr/showthread.php?t=350251

kontrola slobode izražavanja na internetu

U gradu Šibeniku več neko vrijeme postoji jedan forum u okviru radio Šibenika gdje građani toga lijepog grada iznose svoja mišljenja u vezi projekata i rada gradske vlasti tj. HDZ i naravno nastojanja oporbe da dokaže svoju kompentetnost da želi i može bolje vladati gradom. Kako su ti forumi potegli razne rasprave u gradu o aktualnim temama i digli ih na višu razinu postali su respektabilan faktor u stvaranju javnog mijenja utoliko više što neki dobri ljudi koji pišu na tim forumima su direktno prisutni na izvoru informacija barem se tako ćini prema naćinu pisanja i činjenicama koje iznose, a ujedno iznose razne a ponekad i bolje prijedloge za riješavanje aktualnih problema te ukazuju na nepravilnosti i ponekad čak i kriminal koji se događa na nivou gradske uprave. Kao rezultat takvog pisanja još prije par godina HDZ-ova vlast je ukinula forum na službenim stranicama grada Šibenika pod izlikom da se iznose uvrijeđujuće stvari.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci