Tagovi

Suradnja Filozofskog i Katoličko-bogoslovnog fakulteta – da, ali samo uz obostranu korist

Kao gotovo svaka rasprava u Hrvatskoj, i ova o suradnji Katoličko-bogoslovnog i Filozofskog fakulteta pretvorila se u ideološko nadmetanje. S jedne se strane forsira priča o pravu Katoličke crkve da utječe na društvena zbivanja, a s druge ustavna norma o odvojenosti Crkve i države. Pritom se nerijetko može vidjeti kako sudionici u raspravi ne znaju, ne razumiju ili namjerno manipuliraju određenim činjenicama i pojmovima. Primjerice, sekularni karakter društva ne isključuje Crkvu iz javnog i društvenog života, a neki se ipak žeste na gotovo svaku izjavu koja dolazi s Kaptola. Odriču pravo ne samo crkvenim institucijama nego i pojedinim pripadnicima klera da komentiraju i očituju se o pitanjima iz političkog života ili, kako to svećenici vole reći, rado bi zatvorili Crkvu u sakristiju. Njihovi protivnici, pak, gurajući u prvi plan takva nadasve pogrešna i radikalna stajališta sekularista, na krilima prava Crkve na javno djelovanje i činjenice da se uvjerljivo većinski dio građana izjašnjava religioznim, pokušavaju izbrisati svaku granicu, pa i onu ustavnu, koja bi priječila Crkvu da se institucionalno probije u baš sve pore hrvatskog društva.

Nitko da se sjeti zavrnuti pipu i udaljiti blatnjave

Nitko da se sjeti zavrnuti pipu i udaljiti blatnjave

Nema posla u Hrvatskoj. Završila ona sve potrebne škole, ali nitko je ne treba. Kažu, ima posla u svijetu, samo se treba pokrenuti. Dobro joj je znanje engleskoga jezika, pa odlučila da proba bilo koji posao, i bilo gdje.

I tako, odleti ona malo do Londona, u sređenu bogatu obitelj s luksuznim stanom i dvoje djece. Radila ona svoj posao, uočavala sličnosti i razlike između njih i nas, stekla iskustva, vratila se puna novih saznanja i neka podijelila sa svojim prijateljima, koji su kao i ona bili sigurni kako samo treba otići i u krilo ti odmah padnu sve mogućnosti svijeta.

A stvarnost je ipak drugačija.
Voda je skupa. Obiteljsko kupanje uz štednju toga blaga, kojega su itekako svjesni, jer nije dovoljno samo zabosti cijev u zemlju i evo je: pitke i spremne na pranje svih prljavština. Malo je gadljivo, ali bilo je baš ovako, ispričala je:“ Svježu i namirisanu vodu prvo koristi glava obitelji, inače odvjetnik, zatim malo manje svježu i mirisavu njegova bolja polovica, a djeca su ionako najviše zamazana, pa nije više toliko bitno.

Studenti nastavljaju svoju borbu, ja?i nego prije

Kao što ste možda ve? ?uli, ili pro?itali trijumfalisti?ki kometar G-newsa, studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a tako?er i Sveu?ilišta "Juraj Dobrila" u Puli, prekinuli su studentsku kontrolu na fakultetima. Me?utim, kao i nakon završetka prvog zauzimanja fakulteta, Nezavisna studentska inicijativa za besplatno školstvo, koja je dio svjetskoga pokreta protiv komercijalizacije obrazovanja, ne?e time prestati djelovati. Samo se oblici akcije mijenjaju. Studenti su sazreli, mnogo novih stvari nau?ili. Plenumi ?e nastaviti djelovati i me?usobno koordinirati djelovanje, kao i razne prate?e aktivnosti radnih grupa. Tako ovih dana na FF Zg:

5.12. Programska sekcija (18 h)
7.12. Grupa za informiranje (14 h)
7.12. Analiza dokumenata (17 h)
7.12. Me?uplenumska suradnja (20 h)
8.12. Tehni?ka pitanja plenuma (17 h)
9.12. Grupa za pitanja bolonje (16 h)
9.12. Radna grupa za širenje direktne demokracije (18 h)

Plenum Filozofskog fakulteta u Rijeci izglasao je nastavak blokade, a slijede?i Plenum je sutra (nedjelja) u 18 sati.

O revolucijama, prevratima i utopijama op?enito

Moj prošli ?lanak o ovom problemu, malo cini?an, nije baš dobro primljen. No, hajdemo probati opet.

Prije nekoliko mjeseci brojni fakulteti — redom humanisti?kih struka — su bili blokirani studentima koji su uz pomo? anarhisti?ke retorike tražili naoko jednostavno besplatno studiranje za sve. O tome sam napisao ovo:

http://pollitika.com/revolucija-na-ff

I danas stojim iza svega što sam napisao. Stvar se opet ponovila, ali u manjem opsegu. Ali postoje još neki momenti koje neki ljudi ne?e vidjeti, pa ?u ih ovdje eksplicitno navesti.

Alergi?an sam na pelud, prašinu i lijevo-utopisti?ku retoriku. Naime, odrastao sam u tzv. socijalisti?kom sustavu u kojem su usta svih bila puna ovih prava, onih prava, ostvarenja ovih i onih prava, sve je bilo besplatno, sve se moglo, stanovi su se dijelili, svega je bilo, bilo je bratstvo i jedinstvo.

Studenti ponovo zauzimaju fakultete

Kao što vjerojatno ve? znate, jer su masovni mediji prenijeli vijesti (te tako?er i prve, ovoga puta hitre, reakcije ministria obrazovanja i predsjednice vlade), danas u 14:30, nakon dva i pol sata rasprave, Plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu izglasao je ponovnu blokadu nastavnog procesa i preuzimanje studentske kontrole na Fakultetu. U slijede?a dva sata, odluka je realizirana te na tiskovnoj konferenicji predstavljena medijima. Jedna od prvih posljedica bila je storniranje dekanove zabrane novinarima da ulaze na Fakultet!

Hrvatska predvodi smjerove

Hrvatska je tradicijsko podru?je miješanja i isprobavanja a zadnjih 40 godina predvodi u samo upravljanju, koje je odavno prešlo u samoposluživanje na zajedni?ki i tu?i ra?un.

Ta modna pojava se je djelomi?no proširila svijetom, što je doprinijelo proizvodnji krize, koju tome nevi?an svijet pokušava rješavati ex sfrj kozmeti?kim mjerama - tiskanjem i ubrizgavanjem novaca. Široke hrvatske snage, vlast na ?elu a potom najšira lepeza snaga sa bezbroj kulturno revolucionarnih utakmica u nogama, nastavljaju istim putem, pouzdavaju?i se u iskustvo koje kaže da je jedino važno zadržati osvojeno.

Tako neizbježno dolazi do procesa koji sile da se dvojako predvode evropska i svjetska nadrealisti?ka gibanja, istovremeno u smjeru nadrealisti?kih preseravanja mimo ikakve granice te najboljih i najisplativijiih nadrealisti?kih ?uda.

Istinoljubiv/Druželjubiv

Ovaj utorak je bio politi?ki najpotentniji dan u demokratskom Zadru. Ne kažem to zbog toga što je u Jazinama svoju stranku na predizbornom skupu promovirao trenutni premijer i ostatak vrha stranke na vlasti u državi, niti zbog toga što je na dvjesto metara zra?ne udaljenosti glavna oporbena stranka imala svoj skup (SDP na Pet bunara). Homo politicus kakav jesam je takav zaklju?ak donio zbog zanimljivog geografskog i politi?kog stepeništa s vrhom na Kapetanskom mostu.

Plenum koji je prvi put održan na Kapetanskom mostu baš taj dan kad su u gradu politi?ki mastodonti održavali svoje igrokaze je geografski premalo (Kapetanski je za otprilike jednaku razliku nadmorske visine iznad Pet bunara kao što su Pet bunara iznad Jazina) pokazao razliku. U svakom ostalom smislu, osim takvog geografsko bukvalnog, je grad bio ledina s jednim jedinim tornjem.

Krešimir Macan: U SDP-u me ne mogu vidjeti živa nacrtana...

20090423-jl-naslovnica-prosvjedi-studenata-Kresimir-Macan... ve? dvije godine, a sada odjednom ispada da vodim studente protiv HDZ-ove vlade u ime i za ra?un SDP-a. Ovo je pri?a o tome kako dospjeti na naslovnicu JL-a, a dobit ?ete i šprancu za sve ispravke koje ?ete morati pisati u budu?nosti nekom mediju, jer nam je to postalo svakodnevnica. Ono provjeri dva izvora, nazovi drugu stranu, pomalo postaje prošlost u našim medijima, pa nije niti ?udo da se novine sve manje prodaju. Jer bi svugdje na svijetu vijest bila da studenti prosvjeduju mirno i traže besplatne školarine, a ne da sam ja napisao tri prosto proširene re?enice prodekanu Filozofskog fakulteta Damiru Borasu. Priznajem napisao sam ih i u njima ne vidim ništa sporno. Naravno sve dok ih ne izmijenite da postanu sporne:-)

Revolucija na FF

Čim sam pogledao Otvoreno sa Šelebaj ili kako se već zove emisija — odlučio sam napisati članak.

Dakle, studenti se bune. Ništa novo, studenti se uvijek bune. Ili ne? Zašto se studenti bune? I gdje se bune?

Recimo, u Hrvatskoj postoji mnogo studija tipa MBA, raznih menadžerskih tečajeva, studija, poslovnih akademija. Zanimljivo, nikad se njihovi studenti ne bune. Iako su njima uvjeti mnogo lošiji, školarine su jako visoke, a o osiguranom smještaju i subvencioniranoj prehrani se može samo sanjati.

Nema krize na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Na temelju ?lanka 22.* Statuta Filozofskog fakulteta i mišljenja Dekanskog kolegija, od 01. studenog 2008. dekan donosi sljede?u

ODLUKU

I.

Zbog velikog pove?anja opsega poslova na Filozofskom fakultetu utvr?uje se dodatak na pla?u u mjese?nim neto iznosima kako slijedi:

pro?elnicima Odsjeka i voditeljima Centara
do 20 zaposlenika – 1.000,00 kuna
više 20 zaposlenika – 1.500,00 kuna
prodekanu / -ici - 3.000,00 kuna
dekanu Fakulteta - 5.000,00 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 01. listopada 2008.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti ranije donesena Odluka o istovrsnim naknadama.

Dekan
dr. sc. Miljenko Jurkovi?

Zagreb, 11. studenoga 2008.

* ?lanak 22. govori o Nadležnostima dekana, a u ovome slu?aju to zna?i da dekan može raspolagati fakultetskim nov?anim sredstvima, a da nikomu ne treba odgovarati, ?ak do iznosa od milijun kuna! Za iznos od 3 milijuna kuna, ra?une polaže Sveu?ilištu.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci