Tagovi

Ho?e li Faber biti Josipovi?eva najslabija karika?

Sve su u?estalije informacije da bi novoizabrani predsjednik Ivo Josipovi? mogao angažirati Vladimira Fabera za svog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Tome u prilog ide i Josipovi?evo stavljanje borbe protiv korupcije u rang sa zaštitom nacionalne sigurnosti, a Fabera neki mediji koji privremeno drže stranu Josipovi?u uzdižu do statusa nacionalnog heroja u obra?unu s korupcijskom hobotnicom. Iz krugova bliskih Josipovi?u ?ak se zamjera ministru unutarnjih poslova Karamarku da su njegove pri?e o depolitizaciji i profesionalizaciji politicije prazne jer je svojedobno na zahtjev Ive Sanadera smijenio Fabera s mjesta ravnatelja policije.

Mogu?e je da krug blizak novome predsjedniku ra?una da bi Josipovi?eva pozicija naspram ministra policije bila bitno oja?ana, nakon prvotnog komrpomisa oko osiguranja, ako Faber bude angažiran kao savjetnik za nacionalnu sigurnost.

FABER - Do?oh, vidjeh, po?oh

Vladimir Faber, nedavno smjenjeni/promaknuti ravnatelj Policije, evidentno je „nekome“ stao na žulj, ili bolje re?eno, „nekoga“ je dobro nagazio. Netko! Hm, tko bi taj netko mogao biti!? Paaa...ah da, znate! Znam da svi znate o kome se radi!! (op.a. Ivo) Vi, ja i ve?ina nas bezuvjetno se zalaže za pravdu, poštenje i odgovornost (barem bi trebali). Vo?en time, a i ?lankom na T-portalu-u, Osam razloga za smjenu Vladimira Fabera, onako, sa sarkasti?noš?u, a i ironijom se pitam: Vode li nas ti moralni ciljevi, netom spomenuti, ka samouništenju unutar sistema HDZ-ovih demagoško/politi?ko/antigospodarskih aktivnosti?
Odgovor bi bio jednostavan, to jest konkretan, a glasi Vladimir Faber, tj. DA!

Gore spomenut ?lanak navodi, pa i ne baš tako bezazlene, mogu?e razloge Faberovog odlaska, to?nije njih osam.
Evo nekih od njih, i kratkih komentara, baš onakvih kakvi pristaju ovom potezu Sanadera! Ivo, Ivo, kad ?eš prestati raditi gluposti!? Da je država normalna, mislio bi da ?eš to u?initi na sljded?im izborima, kada budeš oporba, ali....

"Pancirka" - legende i stvarnost

Zadnjih par dana puno se govorilo o zaštitnim balisti?kim prslucima za policajce (tzv. pancirkama). Tužno je da su najve?e neistine ili gluposti dolazile upravo iz usta ljudi koji u Ministarstvu unutrašnjih poslova zauzimaju klju?ne pozicije.

Tako je Vladimir Faber izjavio kako niti jedna temeljna policija na svijetu ne nosi balisti?ke prsluke. Ovdje ne znam što je gore, da li ?injenica da Faber ne zna ili mogu?nost da ne govori istinu.

Sli?ne je izjave davao i Krunoslav Borovec, da policajci nisu obukli balisti?ke prsluke jer nisu znali da je po?initelj naoružan, i sl. Tako?er, više puta su Borovec i Faber rekli kako poginulom policajcu balisti?ki prsluk ne bi pomogao i to zato jer ne može zaustaviti metke ispaljene iz kalašnjikova, kao i zato što je pogo?en u glavu.

Sve ovo potire jedna jednostavna ?injenica. Hrvatski policajci ne nose balisti?ke prsluke zato što ih nemaju, te zato što nisu definirane operativne procedure po kojima bi obla?enje balisti?kog prsluka bilo standardni postupak prije intervencije.

Simbioza HHO i Fabera?!

Zbog toga ?e policija, kako je najavio Borovec, zatražiti sastanak sa ?elnicima Hrvatskog helsinškog odbora i Hrvatskog novinarskog društva te ?e im prezentirati materijale i upoznati ih sa stvarnim doga?ajima i ?injenicama. 'Mi isti?emo jedno, a onda se u medijima pojavljuju sasvim kontradiktorne informacije poput slu?aja novinara iz Zadra o uhi?enju aktivistice.

Ovaj navod sa http://www.ezadar.hr/clanak/zadarska-aktivistica-tvrdi-da-policija-laze#... me je ponukao da se opet oglasim.
Ovo je ?ist primjer dobre praksa škole koju su obojica završila (Borovec i Faber)-komunisti?ku- i izgleda kako se toga ne mogu riješiti. Zastati ?u ovdje i re?i kako me zbilja zanima gdje je u svemu ovome dragi nam Josip Perkovi? sa svojim potomstvom. malo su si zabrijali i ne ide im baš kak' su si planirali ;)))

Dakle, nekidan sam objavio dnevnik i o HHO i ?i?ku i Bancu , a nakon toga o "klasi?ima". Sad se odjednom oni "spominjuju" i pomagati ?e si jedni druge. I'm confused, as usually!

Snage nereda

Kratka rekapitulacija za povijest demokracije u Hrvatskoj:

Iskrenu ispriku uvijek treba prihvatiti. Kona?no, i Bog oprašta onima koji se iskreno pokaju. Ali vodstvo policije danas nije govorilo (punu) istinu i mislim da je lagalo o motivima.

Naša je policija u samo nekoliko dana uspjela razbucati spin koji nam je novi šef policije po svom preuzimanju funkcije pokušao spretno uvaliti: kako po?inje era depolitizirane policije.

Prvi postupak koji je posve politi?ki, a ne policijski (dobro, dobro, možda ga smatraju profesionalnim u Ruandi ili Kini) bio je privo?enje Kle?ka zbog zaštite lika i djela premijera. Da je razlog taj, vidjelo se lijepo po ?injenici da hrvatska policija nije gonila vlasnike stranica koji veli?aju ustaški režim i, neki ?ak, pozivaju na rasno utemeljena ubojstva.

Po?inju zastrašivanja i maltretiranja aktivista i sramotni angažman policajaca na uklanjanju plakata. Ako to nije prostituiranje profesije, ja ne znam što jest. Policija - pazite! - u to doba tvrdi da ništa nije pogrešno, da sve rade po zakonu, i samo po zakonu. Plakati se uklanjaju zbog "bande lopovske". Borovec prijeti progonom zbog "bande gestapovske".

Koja je uloga sove?

Ali na plantaži ne teče sve glatko.
Ima plodova koje su pacovi pojeli; a one koje nisu pojeli, zagadili su otrovnom pljuvačkom.
Koja je uloga sove?

        Rambo Amadeus, “Prijatelju, prijatelju”

Uloga sove je, naravno, da jede pacove.

PRINCIP PUKANIĆ ili cilj opravdava sredstvo

Otkriće da je posljednjih dana više od jednog dnevnika na pollitici.com ne (samo) posvećeno već čak otvoreno povodom tzv. "Slučaja Faber", a da svi uglas viču "razapni, razapni!" nuka me da i ja otvorim ovaj, još jedan. Također, u to ime naslovljujem prvi post parafrazom jednog od njih.

U kontekstu navodne brige za civilno društvo - pa čak i analize korupcije (u nekim slučajevima sigurno postojećih) veza između organizacija civilnog društva u nas, i domaćih sigurnosnih službi - autori kukaju nad navodnim sramotnim činom, pa i impliciranom trajnom aktivnošću, Vladimira Fabera i Sanje Sarnavke. Pri tome uzimaju zdravo za gotovo da oni jesu počinili djela koja im se u medijskim naslovima pripisuju (pa i ako s upitnikom), i shvaćaju - ili prikazuju? - njihovu navodnu krivicu kao dokazanu i jasnu po sebi; pitanje je čini se samo zašto oboje (Faber i Sarnavka) momentalno ne daju ostavke na svoje položaje, što mi kao društvo čekamo sa lomačama, i sl; ne i ozbiljno propitivanje tvrdnji jedne i druge strane, i je li sve uistinu tako kako Ana Marija Getoš kaže, i kako njen medijski outlet ponavlja, uokviruje i bolda.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci