Tagovi

Pla?e javnog sektora i sindikalne laži

U nedavnom Otvorenom Vilim Ribi?, predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, nam je slavodobitno pokazao jednu tablicu. Tablicu koja je trebala razbiti mit o hrvatskom javnom sektoru. Tablica koja, kako ?e skromno primjetiti Ribi?, ne govori kako je javni sektor efikasan ali koja puno govori o pla?ama javnog sektora. A na tablici usporedba udjela naknada zaposlenima javnog sektora u BDP-u. I od 24 zemlje na listi, Hrvatska pretposljednja. Jedino je Slova?ka iza nas. Udio naknada zaposlenima u javnom sektoru za Hrvatsku u 2009. je iznosila 10,6% BDP-a a prosjek u EU27 16.1%. I tko onda može dirati pla?e javnom sektoru kad su potpla?eni? Kako se samo usudite, sunce vam vaše?!

Moje ime je Orwell...Ivo Orwell

U potrazi za svježim statisti?kim podacima koji zorno prikazuju kretanje našeg gospodarstva u 2009. godini, neki dan, kao i obi?no, otvorio sam stranice Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr. Ve? automatski sam krenuo kliknuti na "Priop?enja" bez detaljnog pregledavanja prve stranice koja je uvijek ista, no nisam mogao ne zapaziti veliki žuti kvadrat s žarko crvenim slovima - "NOVO"!

Državni zavod za statistiku objavio je REVIDIRANE podatke BDP-a, temeljnih agregata nacionalnih ra?una i zaposlenosti na osnovi metodološke revizije prema novim i poboljšanim izvorima podataka i metodama obra?una. I to ni manje više nego od 1995. godine. Tako nam se preko no?i BDP drasti?no pove?ao za ?itavih 15,8 posto u cijelom razdoblju od 1995. do 2005. godine.

HDZ EKONOMIJA

"Dragi Ivo, prestani se izvla?iti na mene i priznaj ljudima da si nesposoban". Tvoja globalna kriza

Naš dragi premijer Ivo Sanader je nama (hrvatskim gra?anima i gra?ankama) uo?i Nove godine uputio novogodišnju ?estitku u kojoj nam je pojasnio što nas ?eka u 2009. godini, slijede?im rije?ima: "U tom pogledu, 2009. godina donosi nove izazove, ali i mogu?nosti. Svjesni smo utjecaja globalne krize na naše gospodarstvo, kao i teško?a s kojima ?emo se suo?iti u nadolaze?om razdoblju." Kako nitko od hrvatskih gra?ana i gra?anki nije Sanaderu uputio uzvratnu ?estitku, ovih dana je to u?inila upravo globalna kriza koju je premijer prozvao za naše teško?e.

Državni zavod za statistiku RH je 09.sije?nja objavio da je promet od trgovine na malo u studenome 2008. u odnosu na listopad 2008. u Hrvatskoj bio realno MANJI za 11 posto. Na godišnjoj razini u studenome 2008. taj pad iznosi 4,1 posto.

Istog dana oglasio se i Eurostat, europska statisti?ka agencija. On je objavio da je, po preliminarnim rezultatima, u studenome 2008. u odnosu na listopad 2008. promet od trgovine na malo bio realno VE?I za 0,6 posto u Eurozoni (EA15) i 0,3 posto u Europskoj uniji (EU27). Na godišnjoj razini u studenome 2008. ostvaren je pad od 1,5 posto u Eurozoni i svega 0,2 posto u Europskoj uniji.

HDZ-EKONOMIJA

Statističke regije - četvrti puta

O odluci DZS-a o podjeli Hrvatske na tri (statističke) regije, o razlozima i potrebi razvrstavanja Hrvatske na regije, o kršenju odluke Sabora prilikom donošenja te odluke, o mogućim posljedicama te odluke posebno za Regiju sjever i o podacima koji bi trebali stvoriti jasniju sliku o tome pisao sam do sada tri puta:

http://www.pollitika.com/opasna-i-skandalozna-podvala
http://www.pollitika.com/pobuna-sjevera-trazim-referendum
http://www.pollitika.com/samo-za-znatizeljne

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci