Tagovi

Odgovori kolegama blogerima na pitanja o fiskalnoj i monetarnoj politici

U prošlom dnevniku pisao sam o fiskalnoj i monetarnoj politici. Kao reakciju dobio sam više privatnih pitanja, pa sam zbog opsežnih odgovora odlu?io sve staviti u novi dnevnik.

U ovom dnevniku pisat ?u o ustroju Europske središnje banke i HNB, te o njihovim strukturama, ciljevima i zadacima, kao i o nekim inicijativama Znanstvenog društva ekonomista oko rješavanja aktualne gospodarske recesije u Hrvatskoj.

Tako?er ?u se osvrnuti i na fiskalnu politiku unutar zemalja Europske monetarne unije i Hrvatske.
Prvi dio dnevnika je više edukativni, a namjera mi je jasno istaknuti kakvu monetarnu politiku vodi ESB, a kakvu HNB, a u drugom dijelu iznijet ?u i svoja razmišljanja.

EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA sastoji se od Savjeta guvernera (izme?u ostalog formulira monetarnu politiku Eurozone), Izvršnog odbora (implementira monetarnu politiku i provodi regulatorne odluke) i Generalnog savjeta (doprinosi sustavu nadzora i koordinaceije ESB-a).
Ciljevi monetarne politike EU su održavanje stabilnosti cijena u srednjem roku uz nisku stopu inflacije od oko 2%, podupiranje gospodarske politike unije, visoka zaposlenost i održiv neinflacijski rast.

Kad pacovi napuste brod

Kažu da ?e ?or?e Balaševi? imati koncert u Zagrebu (prvi nakon pet godina), pa mi nekako dobro do?e njegova pjesma sa stihom kojeg sam upotrijebio za gornji naslov.

Prvo da se riješimo pacova. Ne znam da li ste primjetili (vladaju?i definitivno jesu), kako se Ivica Mudrini? (to je onaj iz T-Com-a) postavio "vrlo kriti?no" prema vladi Ive Sanadera u intervjuu business.hr-u (šteta intervju nije dostupan), taj razgovor je ocijenjen kao jedan od najkriti?nijih istupa nekog gospodarstvenika prema Vladi u posljednje vrijeme. Malo je nejasna poanta pri?e, naime neko se vrijeme govorilo kako ?e Mudrini? u vladu kako bi zamijenio rumenog Polan?eca (koji polako gubi nit), pa je to Sanader, kako samo on to zna raditi, odlu?no opovrgnuo tako nešto. Možda je Mudrini? sada malo uvrije?en pa vra?a udarac, možda se regrupira radi neke druge politi?ke ambicije, a možda ipak samo napušta brod.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci