Tagovi

Treba vam potvrda...

potvrda - klikni za pove?anjeZamislite da, recimo, što ja znam, ne radite ono što radite — ve? da radite relativno dosadan i monoton posao, recimo na blagajni u nekoj trgovini negdje u Zagrebu.

Recimo, zamislite da radite u Billi. Nakon toga, zamislite da je vaše radno vrijeme gotovo i da se spremate oti?i ku?i: iako je radno vrijeme do 21, treba ostati, izbrojiti novce, pospremiti... i tako kad se spremate kona?no oti?i doma, oko 22 sata, zamislite da upadnu dva tipa s pištoljima i po?nu se derati na vas. Malo vam prijete, svežu vas i ozbiljno zatraže novac. Posao odjednom više nije toliko dosadan.

Dakako ne možete ništa; nakon što oni odu nekako se oslobodite, pozovete policiju, i slijedi višesatno ispitivanje (u smislu: kome ste rekli da ima mnogo novaca? poznajete li ih otprije?) itd. do nekih sitnih sati. Sutradan o tome ?itate u novinama.

Deliberativna demokracija - demokratski iskorak ili mla?enje prazne slame?

Pojam deliberativna demokracija (u daljem tekstu DD):
To je sustav vlasti u kojem se o svim javnim stvarima odlu?uje zajedni?kom raspravom. Joshua Cohen

Za razliku od privilegiranja zakonske regulative i pravorijeka u slu?aju modela politi?kog liberalizma, deliberativna demokracija proširuje moralni/politi?ki dijalog u gra?ansku javnu sferu. Deliberativna demokracija vidi slobodnu javnu sferu gra?anskog društva kao glavnu arenu za artikulaciju, osporavanje i rješavanje normativnih diskursa. Seyla Benhabib

Iako DD naizgled djeluje vrlo moderno i revolucionarno, moj dojam je da se ipak radi o pustim tlapnjama, o totalno neefikasnom i nazadnom modelu (podesnom za vremena stare Gr?ke).
DD, ?lanak u magazinu Status (Mostar): Osim optužbi kriti?ara da postoje epistemi?ke i afektivne predrasude, oni tvrde da modeli deliberativne demokracije proizlaze iz unitaristi?kog politi?kog okvira i ne mogu pravedno djelovati na pluralisti?ko kulturalno ure?enje podjele mo?i niti na secesionisti?ke kulturalne i nacionalisti?ke zahtjeve.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci