Tagovi

Tko je istinska hrvatska domoljubna elita?

Često se govori o to nekakvoj „političkoj eliti“, „domoljubnoj eliti“... elita svih vrsta u zemlji koja ama baš ni u čemu nije elitna!
Znači, netko nas laže i podmeće nam „kukavičja jaja“ u gnijezdo hrvatskog sokola.
https://www.youtube.com/watch?v=WyBbeGB91aw
Taj „netko“ tko nam sugerira i podmeće „hrvatsku domoljubnu elitu“ sigurno nije ni dobronamjeran ni domoljub a ni Hrvat uopće.

Pogledajmo:
Laganini — Ned, 29/01/2017 - 22:16.
Meni ovo nikako nije jasno
Ako je ovo istina onda mi je još manje jasno???
"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tako dobrodušni i neupitni hrvatski domoljub @Laganini komentira ispis kao nekakvih domoljuba i iznos njihovih računa u stranim bankama a koji je dat nam na „uvid“ !!??? u dnevniku „Kako domoljubna elita reketari Hrvatsku“. http://pollitika.com/kako-domoljubna-elita-reketari-hrvatsku

Dnevnik je napisao/la neupitna zadrta protivnica i ove i bilo koje druge Hrvatske. Uopće nije Hrvatica niti u Hrvatskoj živi pa ne vidim razloga što se ona toliko brine o Hrvatskoj!
Zapravo; - vidim i znam razlog ali je to tema za neki drugi dnevnik.

Vratimo se ispisu ...

Sličnosti i razlike: Petrov se ponaša pametnije nego Adlešić i Friščić 2007.godine

Novinari i politički analitičari koji su skloniji zaboravu, o navijačima i političkim aktivistima da i ne govorimo, pregovore koji se upravo vode između MOST-a i obje velike stranke prikazuju kao nešto novo, nikad viđeno na hrvatskoj političkoj sceni. Svatko iz svojih razloga se „divi“ pregovaračkoj strategiji Bože Petrova jer je, eto, natjerao do sada neupitne vladare hrvatske političke scene na uzmak i umiljavanje njegovim pregovaračima ne bi li jedan od njih, Karamarko ili Milanović, prvi došao u poziciju da sastavi vlast. Neki, čak, tu situaciju vide kao trajnu promjenu paradigme, odnosno da se u hrvatskoj politici vlast više nikada neće formirati na način kako je bilo do sada. Međutim, činjenica je da su ovakvi pregovori već vođeni.

To ni Platon s maslom ne bi pojeo ili je li se Grk zaj... kad je mislio

Prije kojih godinu dana, kao profesor etike u Dalju imao sam tu nesre?u da sam morao predavati taj predmet prema udžbeniku kojeg je napisao prof. dr. Ivan ?ehok. Iako je taj udžbenik uredno odobren od ministarstva prosvjete, i da je ve? doživio 6 izdanja, to ne bi bilo ništa sporno - jer loših udžbenika ima puno, ni ovaj iz etike, jedne za Hrvate suvišne životne discipline, ne treba biti bog zna što. Mogu sada priznati da sam doduše pratio nastavne jedinice onako kako ih je rasporedilo Ministarstvo, ali sam nastojao minorizirati utjecaj ?ehokovog Udžbenika. Da ne odugovla?im: smatram da je taj udžbenik dospio me?u udžbenike samo zato što je to htjela politika. Loša politika.

Specijalna policija brani grad od gra?ana!

Dok dio policije istražuje brojna "odstupanja" u projektu propalog Horvatin?i?evog mauzoleja u Varšavskoj (ironi?no nazvanog "LifeStyle") - drugi dio policije hapsi desetke gra?ana i gradskih zastupnika koji se protive projektu!
Za po?etak, presjek aktualnog stanja u zemlji:
Zapo?ela je nova paradigma, teatar apsurda postao je svakodnevnica. Gra?ani još uvijek povra?aju od kretenizma trenutnog ministra financija, koji posu?enih navodno 13, a de facto s kamatama ZADUŽENIH PREKO 20 MILIJARDI (!) PROGLAŠAVA VELIKIM USPJEHOM. Rije? je o krpanju troškova za samo par narednih mjeseci (!!), a za neminovno dalje zaduživanje naše djece i unu?adi ministar veleumno otkriva nukleus strategije ove vlade:
"OTOM-POTOM"!!!
Preko 800000 potpisa solidariziranih gra?ana potvr?uje ovoj vladi da se ne slaže sa njenom politikom. Vlada, umjesto ostavke ili pak radikalnog promišljanja i zaokreta u politici, makijavelisti?ki bezobrazno uzvra?a: Ok, gra?ani, ho?ete referendum? E, onda ?emo vas još zadužiti, jer referendum, ako ga mi organiziramo, košta tri puta više nego li bi trebao!
Licemjerju nema kraja.

Nepodnošljiva lako?a koaliranja ili kako tanko?utni Darinko i debelokožna ?ur?a planiraju opstati na vlasti

Vijest koja to i nije: HSLS napustio vladaju?i koaliciju! Molim, koji HSLS? Sanja Modri? neki je dan u Novom listu lijepo objasnila o ?emu je rije? i kako samo maloumni politi?ari s jednom takvom irelevantnom stran?icom mogu imati ikakva posla.
Naime, duga je povijest ?astohleplja i karijerizma u ovoj stranci koja je od respektabilnih ?lanova na po?etku ( Goldstein,Kova?evi?, Gotovac...) spala na neke anonimuse i hohštaplere kojima je samo da ugrabe kola?i? mo?i i vlasti.
Volju za mo? posebno je živopisno demonstrirao Budiša, ponizuju?i i vrije?aju?i Pjesnika i ?ovjeka Vladu Gotovca koji je bio preveliki idealista da bi mogao opstati u društvu zvjeradi, vi?u?i "Dajte mi klju?eve Amruševe!"( sjedište stranke op.aut.)

In vitro veritas, ili još malo o Zakonu o medicinskoj oplodnji

Problemi sa Zakonom o medicinskoj oplodnji kre?u ve? od naslova. Iako ga ve?ina citira kao zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, on se stvarno zove samo Zakon o medicinskoj oplodnji (ZMO). Naizgled mala semanti?ka razlika govori mnogo. Obilježje „potpomognuta“ (medically assisted procreation) obvezno se koristi u zakonima drugih zemalja na koje se pozivao i hrvatski prijedlog (http://www.mzss.hr/hr/ministarstvo/zakonodavstvo/nacrt_prijedloga_zakona...). Bez tog atributa poja?ava se dojam da je rije? o zakonu koji regulira nešto „neprirodno“, „umjetno“, bavi se „bolesnim stanjem“ i omogu?uje opasne bio-tehnološke manipulacije. Ministarstvo zdravstva, „porodilo“ je Zakon nakon dugogodišnjeg natezanja sa stru?nom i drugom javnoš?u, uz invazivnu intervenciju katoli?ke crkve i politike. Nakon posljednjeg vala nezadovoljstva udruga, medicinskih stru?njaka, politi?kih stranaka, pa na kraju i same Vlade, odnosno njene predsjednice i potpredsjednice, u Saboru je, uz manje izmejene, izglasan kompromisni oblik Zakona.

Ipak referendum o ulasku Hrvatske u NATO

Ipak se dogodilo! O ulasku Hrvatske u NATO odlu?ivati ?e gra?ani na referendumu!!!
Unato? sporazumu Sanader-Friš?i?- Adleši? i unato? tuma?enju da ulaskom Hrvatske u NATO ne prenosimo suverene ovlasti na me?unarodni savez s drugim državama, oporba i nevladine organizacije uspjele su svojim pritiskom na parlament ishoditi odluku o raspisivanju referenduma.

Raspisivanje refereduma može se o?ekivati u narednih 35 do 40 dana što zna?i da bi se održao u travnju, prije lokalnih izbora.

Prema ve?erašnjim izjavama glasnogovornika NATO-a, oni su ozbiljno zabrinuti ovim naglim preokretom jer o?ekuju da bi do kraja tjedna sve ?lanice mogle ratificirati dokumenat o prijemu Hrvatske u NATO. Ova najava referenduma za njih nije prihvatljiva i pokušati ?e diplomatskim kanalima utjecati na stav parlamenta prije donošenja kona?ne odluke.

Vladaju?a koalicija s nelagodom priznaje da je ustavno pravo oporbe tražiti referendum, da je to dio demokracije, no upozoravaju da to može štettiti nacionalnim interesima, naro?ito ako ve?ina izašlih ne glasa za ulazak u NATO.

Misterij Milanovi?eve popularnosti - kako ?itati istraživanja?

„Premda se šefu SDP-a zamjera višak intelektualiziranoga politi?kog govora, lijenost i neprikladne jadikovke da ga od sjedenja u Saboru bole prepone, javnost ga vrlo dobro ocjenjuje, pa u nekim aspektima ostvaruje, za hrvatske prilike, vrlo neobi?ne proboje", stoji u ?lanku Jelene Lovri? iz ovotjednog Globusa kojeg smo naslov posudili za ovaj dnevnik o istraživanjima javnog mnijenja.

Globus Misterij Milanovi?eve popularnosti

Srk i ?epi? na tribini

Ve? neko vrijeme ?ur?a Adleši? se trudi prikazati kao netko tko želi sprije?iti nerede na sportskim natjecanjima. Pa je najavila Zakon o navija?ima. Ve?ina navija?kih udruga se obrušila na njen prijedlog jer navija?e izjedna?uje s huliganima.
Podršku ?ur?i Adleši? da iskorijeni neželjene scene na sportskim borilištima pružio je pred mjesec dana i premijer doktor Ivo Sanader.
I onda se dogodi finale svjetskog rukometnog prvenstva izme?u Hrvatske i Francuske. Utakmicu nipošto nije htio propustiti ni premijer doktor Ivo Sanader. Slovenski premijer Pahor se nije odazvao Sanaderovom pozivu i nije došao.
I tako premijer doktor Ivo Sanader zavalio se u udobnosti VIP lože u društvu Jadranke Kosor. Kad ve? nema Pahora da ne bude ?ovjek sam.
I? I ispija neko fino bijelo vino:

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci