Tagovi

Ne znanje jedina kompetencija

?esto u svojim dnevnicima pišem i o jednom velikom problemu RH a to su kompetencije u jedinicama lokalne samouprave. Tako i sada moram se osvrnuti na natje?aj IPARD mjera 301 i 302 koji je raspisan još po?etkom prosinca 2010 a primanje projekata po?inje 05. Sije?nja 2011 i traje za mjeru 302 do 31. ožujka 2011. godine. Na ovaj natje?aj mogu se javiti jedinice lokalne samouprave i poduzetnici iz tih jedinica koji zadovoljavaju odre?ene uvjete, a jedan od uvjeta je i da je vaša ideja koju želite realizirati uz pomo? IPARD-a uvrštena u lokalni ROP ili PUR. ROP je strategija gospodarskog razvoja odre?ene županije a PUR je program ukupnog razvoja odre?ene op?ine ili grada.

Vi imate neku malu proizvodnju npr. gljive ( koja je sada uvrštena u financiranje) koju godinama uspješno radite i za pove?anje proizvodnje ?ini Vam se idealno korištenje bespovratnih sredstava EU. Nadležno ministarstvo ve? putem medija poziva poduzetnike da pripreme projekte jer novaca ima dovoljno i ne koriste se na zadovoljavaju?i na?in ni po sadržaju ni po koli?ini.

NTL-ova trgovina BOSO-ina ku?a strave

NTL-ova trgovina BOSO-ina KU?A STRAVE !

Pristupanjem „KERUM“-a d.o.o. trgova?kom lancu NTL nastao je drugi po veli?ini trgova?ki lanac u Hrvatskoj. Vlasnici se hvale da su oni jedina prava konkurencija Konzumu , standardiziraju izgled i ponudu trgovina , ali po odnosu prema svojim zaposlenicima su bez konkurencije u Hrvatskoj.
Ugledni vinkova?ki poduzetnik Bosiljko Stani?, vlasnik trgovina BOSO i predsjednik skupštine udruženja NTL, je bez konkurencije u mobingu i izrabljivanju svojih djelatnika posebno u poslovnici u Drenovcima. U posljednje dvije godine , koliko radi ova trgovina , promijenjeno je 17 djelatnica. Nekoliko ih je dobilo otkaz , a ve?ina nije mogla više izdržati mobing i izrabljivanje te je sama dala otkaz.
Ovo je njihova pri?a.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci