Tagovi

Velika igra oko riječnog šljunka

Prenosim tekst objavljen na mrežnom sjedištu ZelenaPolitika.info. Još jedan proizvod mojeg "radnog odmora". :)

Hrvatski Zakon o vodama, donesen 2009., u skladu s Okvirnom konvencijom o vodama EU, zabranjuje komercijalno iskapanje šljunka iz korita rijeka. Određene količine smiju se vaditi samo u okviru regulacijskih radova. Ekolozi i okolišari (stručnjaci i aktivisti za okoliš) niz godina upozoravali su na štetnost prekomjernog šljunčarenja.

Voda

Voda

Voda, posebno pitka voda, se ?esto spominje u mnogim znanstvenim, novinskim pa i ?lancima na Pollitka.com. Uglavnom se sve svodi na najavu brzo nadolaze?eg nedostatka vode te njezin, zapravo, strateški zna?aj u skoroj budu?nosti. Neupitna je to istina.
Pogledajmo samo (tko malo ozbiljnije prati regionalni tisak i medije u RH) koliko se ?esto i neprestano nešto ?udno doga?a oko regionalnih vodovoda te davanja istih u koncesiju neobi?nim na?inom odlu?ivanja u op?inskim, gradskim i županijskim vije?ima, tj. skupštinama. Prili?no ?esto se radi okrupnjavanju i pripremi za „stranog“ koncesionara. Zanimljivo zar ne, a poklapa se „sasvim slu?ajno“ i sa nekim naputcima EU, odredbama ?ak, o stvaranju tzv. EU konzorcija voda!

Obrana od poplave ili rasprodaja šljunka?

Na devet lokacija uz Muru i Dravu Hrvatske vode namjeravaju iskopati milijun kubika šljunka.

Prošli smo tjedan u Saboru raspravili Izvješ?e o stanju prirode i zaštite prirode u RH kao i Strategiju plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske koju je Saboru dostavilo Ministarstvo kulture u sklopu kojega djeluje i Uprava za zaštitu prirode.

U spomenutom izvješ?u, u poglavlju „Staništa – površinske kopnene vode i mo?varna staništa“ piše i slijede?e:
„Me?u najugroženije tipove staništa iz ove klase svrstani su rije?ni šljunci, pijesci i muljevi, najzastupljeniji u velikim nizinskim rijekama (Drava, Mura te neki djelovi rijeke Save).

Nakon ovog dramati?nog upozorenja, u Stategiji – smjernice za idu?e razdoblje Uprava za zaštitu okoliša je napisala:

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci