Tagovi

Predsjednik Josipovi? o Hrvatskoj u tre?em licu

Australija je kona?no uhitila Dragana Vasiljkovi?a, poznatog pod nadimkom "kapetan Dragan", optuženog u Hrvatskoj za ratne zlo?ine po?injene 1990. i 1991. godine. Sada predstoji postupak ekstradicije koji može potrajati nekloliko mjeseci, ali najvažnije je da je "kapetan Dragan" u rukama australskog pravosu?a a ono se mora držati pravorijeka najviše australske sudbene instance - Vrhovnog suda koji je presudio da Dragan Vasiljkovi? treba biti izru?en Hrvatskoj.

Naravno da je taj potez australskih pravosudnih organa do?ekan s olakšanjem i odobravanjem u Hrvatskoj. Više najviših državnih dužnosnika dalo je u tom pogledu izjave u kojima se pozdravlja potez australskih vlasti.

Naj?udniju izjavu dao je, ponavljaju?i još jednom da se najblaže re?eno ne snalazi u novoj funkciji predsjednika Republike, Ivo Josipovi?. On je izjavio : »Mislim da je dobro da je Australija poduzela ono što je i za o?ekivati, da se osobu osumnji?enu za ratne zlo?ine uhiti i preda državi koja traži takvog osumnji?enika. Naravno, sve ostalo je na sudu«.

Ockhamova britva i Kapetan Dragan

Žalosna pri?a ?iji je protagonist Dragan Vasiljkovi? alias Daniel Snedden alias “Kapetan Dragan” dobila je još jedno poglavlje, odnosno dramski podzaplet kojim je hrvatskoj javnosti dodatno utrljana sol u ranu. Australski sud je – na iznena?enje mnogih u Hrvatskoj – odlu?io da od Vasiljkovi?evog izru?enja zbog ratnih zlo?ina ne?e biti ništa, a da stvar bude gora, kao razlog nije naveo nepostojanje ili postojanje krivnje doti?nog, nego ozbiljnu sumnju da mu se u Hrvatskoj, zbog o?ajnog stanja u pravosu?u, može pošteno suditi. Kao dodatno poniženje po hrvatsku javnost i establishment, Vasiljkovi? je nakon par dana izašao na slobodu, iako je – tvrde pravnici – postojala mogu?nost da mu se produži boravak u pritvoru.

Crime sans frontières: Glavaš u EU ne bi imao šanse (?)

Tekst ovog dnevnika je uklonjen jer je autor dnevnika prestao sudjelovati u kolaborativnom blogu pollitika.com te je prilikom napuštanja bloga sa sobom ponio svoja autorska djela.

Temeljem pravila pollitika.com autori tekstova zadržavaju autorska prava na svoje tekstove te s njima mogu slobodno raspolagati. S obzirom da autor ovog dnevnika ne raspolaže autorskim pravima na komentare korisnika koji su sudjelovali u raspravi ispod dnevnika ne bi bilo korektno iskoristiti jedinu moderatorsku ovlast koja je dana korisnicima: brisanje cijelog dnevnika i cjelokupnog sadržaja ispod njega.

Umjesto toga, uklonjen je tekst dnevnika, a komentari su ostavljeni.

Autor se ispri?ava korisnicima ?iji su konstruktivni doprinosi na ovaj na?in ostali bez konteksta.

Za informacije i tekstove koji su originalno objavljeni ili preneseni na pollitika.com autora je mogu?e kontaktirati preko mati?nog bloga.

Opinioiuris, studeni 2009.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci