Tagovi

Potkupljeni, odbjegli psi i uspaljene kuje

Često čujemo kako je pas najbolji, najiskreniji i najvjerniji čovjeku prijatelj. Od davnine, od pamtivijeka. Prastare, više tisućljeća stare pećinske slikarije pradavnih nam predaka to navodno zorno dokazuju te neupitno prikazuju tu vezu od početka ljudske naseljenosti na ovoj planeti.
Uistinu, je li ta prastara istina u ovoj odlazećoj „civilizaciji“ postala upitna? Treba li ozbiljno preispitati tu tisućljetnu istinu? Čovjek nije u stanju opstati na ovoj planeti odvojen i zaseban od svega na njoj pa točnost gornje istine zahtjeva ozbiljnu potrebu preispitivanja još do jučer neosporne istine.
Jesu li psi još uvijek naši najbolji prijatelji? Ovlaš gledajući ta istina još stoji ali detaljnija analiza dovodi u nedoumicu. Naročito zadnjih decenija, godina, mjeseci i tjedana.

Obitelj, dom, Domovina, država

Danas, i kod nas i u svijetu, riječi i pojmovi iz naslova su česta tema. Previše pitanja a premalo odgovora, previše problema i nepoznanica a premalo rješenja i poznavanja stvarnog značenja. Znanost i tzv znanost nudi tisuće rasprava, istraživanja, dokaza i „dokaza“. Sve uzalud. Tonemo svi skupa svakog dana sve dublje dublje ne nalazeći rješenja ama baš za ništa. Obitelj, dom, Domovina, država su sve veće nepoznanice sa nesagledivim posljedicama nagomilanih i nerješenih odnosa unutar ustroja i normalnih ljudskih odnosa. Nesagledive su posljedice po ovu „civilizaciju“ i ljudsku vrstu općenito nemati jasne odgovore na ova prevažna pitanja. Ubrzavamo u mjestu toneći do dna gliba sve brže i brže.

Previdi u dijagnosticiranju obitelj ili €U-ropska unija? (osvježeno)

opazimo sukob dijagnoza

a... moramo državu (Hrvatsku) čuvati
... trebamo skrbništvo NE roditeljske €U-ropske unije

b... zanemarimo obitelj (Hrvatsku) čuvati
... od NE roditeljske €U-ropske unije

sjetimo se...

roditeljska obitelj - ukorijenila je rod - prije države
zaDrugarstvo obitelji - ukorijenilo je pleme - prije države

prije države
roditeljska obitelj i zaDrugarstvo obitelji

... imali su - autonomiju svaki dan, iz dana u dan
... imali su - biračku SLOBODU hoću/neću svaki dan, iz dana u dan
(organizam - od rođenja je birač - jer NE jede sve - jer mora hranu jesti po svom jelovniku)

a potom?

roditeljska obitelj i zaDrugarstvo obitelji
... izgubili su - autonomiju svaki dan, iz dana u dan
... izgubili su biračku SLOBODU hoću/neću svaki dan, iz dana u dan

a zašto?

roditeljska obitelj i zaDrugarstvo obitelji - dobili su
... protiv svoje roditeljske obitelji i zaDrugarstva obitelji

... NE roditeljsko državno nasilje skrbništva
... NE roditeljsko državno nasilje skrbnika - naredboDavaca diktatora
... NE roditeljsko državno nasilje kralja - države - porezoPrimaca - poreznog nasilja

sve do danas

Boži?na pri?a

Boži? je pred vratima

Na ulazu loma?a s nešto sasušenoga grož?a, i s kivijem koji joj pomalo otima željezne oslonce. Nasmijan, u plavom radnom odijelu, još iz vremena „?ure“, s kanisterima u rukama, sam i uvijek spreman za predboži?ni ritualni odlazak, po bor, po vino, crno i bijelo.

Nekadašnji stru?njak za instalacije u tenkovima, radnik u "?uri ?akovi?u" do njegove propasti, a zatim, malo ovdje, malo ondje, po Bosni, po Kornatima, po Etiopiji, Turskoj i Tanzaniji.
I pri?a on kako tamo nema ni sumraka, ni zore, ve? odjednom potpuna svjetlost, a slijede?i trenutak tama, a rakija se može ispe?i i od banana.

Svake godine po bor, biraš najljepši, najpravilniji, a ovi drugi, manje lijepi, zato i uspiju postati ve?i od onih savršenijih.

Elektrostrojar, inženjer, gotovo nikuda ne ide bez svoje maskirne zeleno-sme?e torbice s alatom i ?a?kalicama, kako kaže: da mi vino ne zapne za zub.

„A što bih se tu patio kod nekoga za par tisu?a kuna, odem van, odradim nekoliko mjeseci i onda se ima, ako ?eš polako, i nekoliko godina“, znao je re?i, ali i planirati tako da za berbe bude tu.

O genocidu

O genocidu:
Zlo?in, koji se vrši nad nositeljima stanarskog prava i njihovim obiteljima, po svom je sadržaju prakti?ki jednak genocidu.
Naše obitelji kroz tih petnaestak (i više) godina stalno žive pod ogromnim stresom, nanose im se teške duševne boli i druge patnje, diskriminirane su, neke obitelji su ve? i izba?ene iz svojih domova, uništava ih se na taj na?in što je mla?oj generaciji onemogu?eno ili otežano stupanje u brak i ra?anje djece, budu?i da im se oduzima dom, sigurnost, imovina, koja je ste?ena pošteno i zakonito, itd. Sve se to radi uporno, kroz mnogo godina, sa neskrivenom namjerom da se od nas preotmu naši stanovi - t.j. naši domovi, imovina i vlasništvo (u smislu Europske konvencije o ljudskim pravima). Time se ubrzava naša smrt, a naše obitelji ostaju bez potomstva. Spomenute karakteristike toga zlo?ina u potpunosti odgovaraju pojmu genocida (a i drugih zlo?ina).
U Rezoluciji 96 (I) Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, od 11. XII. 1946. godine, piše ovo: "Genocid je uskra?ivanje prava postojanja ?itavim ljudskim grupama, kao što je ubojstvo uskra?ivanje prava na život pojedinim ljudskim bi?ima". http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.227/current_category.6/affi...
Dok se ubojstvom uvijek usmr?uje neki pojedinac, kod genocida se ne mora raditi u direktnom ubijanju pojedinaca. Generalna skupština UN je naknadno, svojom Rezolucijom 260 (III) A od 9. XII. 1948., prihvatila Konvenciju o sprje?avanju i kažnjavanju zlo?ina genocida http://www.fordham.edu/halsall/mod/UN-GENO.html
Prema toj Konvenciji genocid postoji ne samo u slu?aju ubijanja ?lanova neke grupe, nego (izme?u ostaloga) i u slu?aju kad im se nanose teške duševne patnje (šteta) odnosno uvjeti života sra?unati na postizanje djelomi?nog (ili potpunog) uništenja grupe, kad se poduzimaju mjere kojima se nastoji sprije?iti ra?anje unutar grupe, itd. Sve je to upravo ono, što trpimo mi i naše obitelji.

Ubijanje,

baš tako bi poneki nazvali presudu i izvršenje punomoćne sudske odluke kod nas. Kako nam je poznato, u Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne ni za jedno nedjelo, zločin ili antidržavnu aktivnost; ama baš za ništa?
Poprimili smo tzv. civilizaciju Zapada pa sada srljamo skupa s njima u moralnu, gospodarsku i svaku drugu provaliju. Neobično su mi smiješni likovi koji se ponose upravo time kako smo mi eto „in“ i u „trendu“ demokracija par exelans pa smo ukinuli smrtnu kaznu. :):):) I mi to, sitnozubani – „popili“?
Kao katolik i kršćanin trebao bih biti i jesam protiv oduzimanja ljudskog života. I jesam, ali Savršenstvo, je samo ON, a ovdje „dolje“, na zemlji samo budale „jesu savršene“. Eto, nisam savršen.

Što me, na kraju Uskrsa (Kristove pobjede života nad smrti), tjera da pišem o smrtnoj kazni?
Remetinec i oni koji su izvan njega a trebali bi biti ili će biti u njemu i to samo s jednog jedinog povoda i „naslova“:

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci