Tagovi

Urfaschizmus

Nikada se među karakteristikama kapitalizma nije nalazio imperativ socijalne ili ti klasne solidarnosti. Kapitalizam je bio barem toliko pošten da to nikada nije ni tvrdio.

Tako da u svojoj suštini on je uvijek bio ekonomsko socijaldarvinističko carstvo bazirano na zoološkim homo homini lupus načelima, a sada, sa ponovnom apoteizacijom laissez faire, laissez passer principa, to carstvo je postalo džungla.

Da je po kapitalizam, inkorporacija faktora humanosti, krajnje destruktivna vidljivo je je po više ili manje izraženom napuštanju kejnzijanskog velfare state eksperimenta i povrataku na pravila 19. vijeka.

U svemu tome posebna priča je politička komponenta neoliberalne paradigme.
Pretvaranje demokratije u iluziju demokratskog procesa nije neoliberalni patent. Povremeno ‘foliranje’ demokratskog procesa već je odavno bilo dio svakidašnjice, no sa neoliberalizmom oni nekadašnji ekcesi postaju oruđe destrukcija demokratije.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci