Tagovi

"NIJE DO?EKALA NOVU PRAVEDNOST"!!!

"NIJE DO?EKALA NOVU PRAVEDNOST"!!!
UMRLA JE NAŠA ?LANICA NATALIJA KOVA?EVI? OPLJA?KANA I IZVARANA:
http://cnn.blog.hr/2008/02/1624287140/bespravno-nasilje-nad-85-godisnjom...

(Bes)pravno nasilje nad 85 godišnjom staricom
Valja upozoriti i na onu svakodnevicu koja se doga?a kod nas, u Zagrebu. Još jednom pokazalo se koliko je naše pravosu?e katastrofalno donose?i presudu o deložaciji 85 godišnje Natalije Kova?evi? iz njezinog doma jer se prekupac za male pare dokopao stana u kojemu je ona tzv. „zašti?eni najmoprimac“. Da apsurd bude ve?i, presuda o deložaciji donesena je nakon odluke Ustavnog suda RH koji je pobio jednu drugu presudu o deložaciji pod obrazloženjem da se sve odluke o deložaciji suspendiraju do donošenja novog zakona, na kojeg se ?eka ve? više od 10 godina zbog nemara Vlade RH.

"PAKAO DELOŽACIJA - ZAŠTI?ENI NAJMOPRIMCI IZBACUJU SE IZ KU?A U KOJIMA SU ŽIVJELI 50 GODINA, A DRŽAVA NE PODUZIMA NIŠTA

1.)
1. X. 2009.
Poštovani,
Pretpostavljam da novinarki nije bilo dozvoljeno napisati u dolje navedenom ?lanku ono što je najvažnije, a to je ovo:
1. Mi smo nositelji stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima, a nismo "zašti?eni najmoprimci", kao što nas pogrešno naziva Zakon o najmu stanova, jer je odredba toga zakona o ukidanju našeg stanarskog prava ništavna po Aneksu G me?unarodnog ugovora o pitanjima sukcesije, bez obzira na apsurdne odluke Ustavnog suda.

izgleda ništa od novih vjetrova

NOVI LIST Vijesti | Kronike Datum objave: 22.9.2009 u 18:42h

Opatijski sud deložirao Slavicu Bunti?
Silom izba?ena iz stana gdje je živjela pola stolje?a
Kad je u procesu denacionalizacije Tomislavu Kneževi?u pripao stan, nekoliko je puta pokušao iseliti umirovljenu nastavnicu, što mu je u utorak i uspjelo
Bunti? je u taj prostor uselila još 1958. odlukom NO kotara Opatija, pa smatra da je zadržala pravo zašti?enog najmoprimca, koje joj je potvrdio i Op?inski sud u Opatiji 1999.

http://novine.novilist.hr/default.asp?WCI=Pretrazivac&WCU=285A285C286328...

MOŠ?ENI?KA DRAGA – Slavica Bunti?, umirovljena nastavnica iz Moš?eni?ke Drage, prisilno je ju utorak izba?ena iz stana u kojem je živjela preko pola stolje?a. Na temelju odluke opatijskog suda, koji je presudio u korist vlasnika stana Tomislava Kneževi?a, deložirana je iz stana na prvom katu stambene zgrade na adresi Stubište Sipar 1. Vlasnik stana nije htio komentirati »humano iseljenje« provedeno nad staricom koja mu se cijelo vrijeme opirala.

Novi vjetrovi na Ustavnom sudu

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: U-lll-1156/2006 Zagreb, 13. svibnja 2009.
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vije?u za odlu?ivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Aldo Radotovi?, predsjednik Vije?a, te suci Marko Babi?, Mario Jeluši?, Davor Krapac, Duška šarin i Nevenka Šemhorst, ?lanovi Vije?a, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom Željka i Dubravke Thur iz Zagreba, na sjednici održanoj 13. svibnja 2009. godine, jednoglasno je donio
ODLUKU
I. Ustavna tužba se odbija.
II. Ukida se rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-1156/2006 od 2. svibnja 2006. godine.
http://pollitika.com/quot-quot-zamjeniku-puckog-pravobranitelja-zeljku-t...

Obrazloženje
1. Podnositelji su podnijeli ustavnu tužbu protiv rješenja Županijskog suda
u Zagrebu broj: Gž-486/06-2 od 14. velja?e 2006. godine, kojim je odbijena žalba
podnositelja i potvr?eno rješenje Op?inskog suda u Zagrebu broj: Pp-460/04 od 4.
studenoga 2005. godine.

Šimonovi?u bravo!Kona?no ?e se otvoriti poglavlja o pravosu?u.

Deložacija: tri starice izba?ene iz stana
Stogodišnjakinja iz Varoša, zajedno sa sestrom i k?eri, sudski je deložirana iz stana, usprkos zaštiti Centra za razvoj demokracije iz Splita. Semina Lon?ar najavljuje internacionalizaciju slu?aja
piše petar dori?

Tri starice iz Varoša, Jelenka (99) i Spasenka (69) Vrande?i?, te Milenka Orlandini (92), u ?etvrtak su sudski deložirane iz stana u Križevoj ulici, po presudi splitskog Op?inskog suda, a po tužbi Josipa i Marijana Udovi?i?a. Rije? je o slu?aju ovrhe stana u kojemu je stanarsko pravo imala Jelenka Vrande?i?, a koje su Udovi?i?i sudski pobili kao vlasnici predmetnog stana.
Oštra kritika

Ovaj je slu?aj nedavno dospio u javnost oštrom kritikom pravosu?a od splitske nevladine udruge CERD, koju predvodi mr. Semina Lon?ar. U priop?enju CERD-a stoji: ”Ovršni sud (Op?inski sud) je zadržao žalbu izjavljenu protiv ovršnog rješenja i niti nakon mjesec dana je nije proslijedio na nadležni županijski sud koji bi odlu?ivao o žalbi.

Idemo u Evropu....Idemo u Evropu!:nemaš ništa, vrati stan! II-dio

Koaliciska vlast 2000.godine najavljivala obra?un s HDZ-ovim Zakonom o najmu i zaštitu stanara u privatnim zgradama.No,to je, kao i niz drugih obe?anja, propustila ispuniti. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog ure?enja sada bi trebalo izraditi nekakav novi zakon koji bi zaštitio stanare,no ono još nije prikupilo ni to?an broj ljudi koji žive u privatnim stanovima.Procjenjuje se da ih je u Hrvatskoj oko sedam tisu?a.
Pero Demaria iz Splita spada u onaj krug stanara koji zagovara radikalnije oblike borbe,ponajprije protiv sudova.
"Ništa se ne?e promjeniti dok se nekome ne razbije glava" govori Demaria i za stanje optužuje "koaliciju HDZ-SDP-a". On je,naime;presudom izgubio pravo da i dalje živi s majkom, jer "nije bio u stanu kada je donesen Zakon o najmu". Demaria je, kako kaže , odselio 1971. godine, kad se oženio, a vratio se 1994. godine, Iako ima niz dokaza da je od 1994. godine u stanu, sud se priklonio iskazima nekih svjedoka koji su, uz ostalo, tvrdili DA JE NJIHOV PAS LAJAO NA DEMARIA ŠTO ZNA?I DA NIJE ?ESTO DOLAZIO.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci