Tagovi

Osnovni argumenti za ?lanstvo Hrvatske u EU

Notorna je ?injenica da u Hrvatskoj, koja je duboko u procesu pridruživanja EU (neki kažu i na samom pragu ?lanstva) ne postoji ozbiljna i argumentirana javna diskusija o pitanju hrvatskog u?lanjenja, u kojoj bi u?estvovala najmjerodavnija tijela i autoriteti (Vlada, Sabor, politi?ke stranke, Akademija, Sveu?ilišta, gradjanske udruge...) ?ijem mišljenju i stavovima bi stanovništvo vjerovalo i na toj osnovi svaki pojedini gradjanin Hrvatske mogao formirati svoj vlastiti prosvje?eni stav. Znam da su neki od ovih nabrojenih daleko od toga da ih se objektivno može smatrati autoritetima u javnoj raspravi, ali odnekuda se mora po?eti.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci