Tagovi

cijene vladaju

CIJENE VLADAJU
<> cijene uređuju i određuju preŽivljavanje sisavca Razumitelja,
<> između cijena i prihoda nateže se i rasteže sjaj i bijeda sisavca Razumitelja,

cijene
proizvode društvenu NE jednakost sisavaca Razumitelja,

prihod
uređuje i određuje po kojim cijenama MORA živjeti sisavac Razumitelj,

bogataški prihod uređuje i određuje po kojim cijenama će živjeti bogataš,
siromašni prihod uređuje i određuje po kojim cijenama će živjeti siromah,
prosjački prihod uređuje i određuje po kojim cijenama će živjeti prosjak,

cijene
selektiraju sisavce Razumitelje u bogataše, siromahe i prosjake,

pogledom dodirni
kostimografiju prolaznika od glave do pete i odmah svatko može razlikovati TKO (glumi) ili jest bogataš, siromah, prosjak,

cijene dijamantne i plastične ogrlice
proizvode javnu NE jednakost sisavaca Razumitelja,

cijene odijela i radničkog kombinezona
proizvode javnu NE jednakost sisavaca Razumitelja,

cijene nekretnina katnih vila s bazenom i prizemnica BEZ bazena
proizvode javnu NE jednakost sisavaca Razumitelja,

cijene kućnog jelovnika jastoga i gulaša
proizvode utajenu NE jednakost sisavaca Razumitelja,

Stripoteka: Dužničko Ropstvo I Izgubljena Nauka O Novcu

Nije to nikakva rijetkost - puno ljudi bez dlake na jeziku kritizira Papu Ratzingera u Vatikanu na osnovu toga što je i on uostalom samo običan smrtnik baš kao i svi mi ostali; stoga kao i svi drugi pripadnici ljudske vrste svako toliko sigurno i griješi. Iz tih razloga, mnogi ne uzimaju previše ozbiljno Papine dijaloge i poruke, niti smatraju da vrijedi slijediti njegove direktive. Pa ipak, isti ti vjernici će bez trenutka razmišljanja staviti ruku u vatru kad je riječ o Bibliji. Zašto? Tko je nekad davno napisao stranice prve Biblije, i tko je kasnije od originala stvorio tisuće raznih verzija? Čovjek ili Bog? Naravno, čovjek. Pa opet, religiozni ljudi iz nekog tajanstvenog razloga i dan danas uzimaju upute iz Biblije za Božju Riječ i strogo ih se pridržavaju iako dobro znaju da su ih izmislili i na papir prenijeli sasvim obični ljudi koji u svojoj prirodi griješe i umiru poput svih ostalih.

Rafalno izvješ?e III - Sanaderova ostavština

U lipnju 2009. registrirano je 56,4 posto novih vozila manje nego u lipnju 2008. U prvih šest mjeseci ove godine broj registriranih novih vozila za 48,6% posto je manji u usporedbi s istim razdobljem 2008.

Bruto doma?i proizvod realno je manji za 6,7% u prvom tromjese?ju 2009. u odnosu na isto tromjese?je 2008. godine.

U razdoblju od lipnja 2008. do svibnja 2009. ukupna industrijska proizvodnja u usporedbi s istoimenom proizvodnjom iz razdoblja od lipnja 2007. do svibnja 2008. bilježi pad za 3,8%.

Mjese?ni obujam industrijske proizvodnje u Republici Hrvatskoj u svibnju 2009. u usporedbi s industrijskom proizvodnjom iz svibnja 2008. bilježi pad za 7,1%.

HDZ-EKONOMIJA

Ja?e! Više! Još! Gore!

Kako to da je kod nas sve tako skupo?
Kako to da se isplati sve uvoziti?
Kako to da ne možemo izvoziti više?
Kako to da izvoznici tvrde da je kuna prejaka?

Prvo, ograda. Ovaj ?lanak pišem kao amater a ne kao neki makroekonomist. Ako mislite sasuti drvlje i kamenje na mene radi prejednostavne argumentacije, ne trošite vrijeme, ovo je napisano ionako za vašu razbibrigu i kao vježba iz teorije novca.

Drugo, za trenutak zanemarimo sva mogu?a muljanja i pelješenja, "pijanke", šodere, terme, operacije s robnim, deviznim, vodnim, rudnim, i tko zna kakvim rezervama i pretpostavimo da su one konstanta, bilo je toga prije otprilike koliko i sada, to je konstantni minus, toliko posišu paraziti.

U jednom trenutku svoje povijesti je Hrvatska po?ela uzimati inozemne kredite. Kad kažem Hrvatska, ne mislim samo na vlast, nego na sve zajedno, jer netko iz Hrvatske mora vratiti taj kredit. Zato ovdje ne?u govoriti samo o državi iako i ona ima prste u pekmezu.

Gra?evinari lete u nebo - javni natje?aji kao generator visokih cijena

Javna je tajna da se poslovi u gra?evinarstvu dogovaraju, posebice kad je investitor država te regionalna ili lokalna samouprava. Zahvaljuju?i cijenjenom ?lanu –„ap“-, uvriježilo se nazivati to poslovanjem na zajedni?ki ra?un. Ne namjeravam se baviti poslovanjem na zajedni?ki ra?un kad investitor, svjesno i namjerno, ima namjeru i može potrošiti što više kako bi cijelom nizu uklju?enih omogu?io željene zarade. Želio bih skrenuti pozornost na slu?ajeve u kojima investitor, naj?eš?e JLS s vrlo ograni?enim prora?unom, nema namjeru i ne može zadovoljavati ogromne apetite svih uklju?enih u posao a ipak bi htio i mora izgraditi neki objekat, rekonstruirati i urediti kakvu ulicu, položiti vodovod i kanalizaciju ili napraviti bilo što od neophodne infratsrukture. Dakle, pozabavit ?u se onima koji žele izgraditi nešto primjereno i pri tome poslovati pošteno, na korist JLS i gra?ana.

premijer Ivo i predsjednik Ivica

zbunjen sam. totalno sam zbunjen. a vjeruj te mi, kolegice i kolege, to nije lako posti?i. o tome vam mogu posvjedo?iti neki od mojih poznanika i prijatelja koji sudjeluju u raspravama na pollitika.com. nisam ro?en po?etkom 1950.tih da bih mogao svjedo?iti o „zlatnim“ danima planske ekonomije i dogovornog gospodarstva, ali sam ?uo nešto o tome i „uživao“ blagodatima posljedica tih „zlatnih“ vremena. sje?am se šverca kave u zemlju. i to nepržene, u zrnu. sje?am se parne i neparne vožnje automobila. sje?am se i to?kica bez kojih se nije moglo do praška za rublje i masu drugih, nužno potrebnih, artikala iz trgovina robom široke potrošnje. iako nisam kužio o ?emu je rije?, sje?am se i vremena galopiraju?e inflacije. neki ?e se, možda, pitati koliko sam star da se toliko stvari sje?am. odgovor je jednostavan, jako dobro pamtim.

Krivo je more

Citirat ?u nekoliko izjava, a zaklju?ak prepuštam vama...

IVO SANADER, premijer:

(O maržama) Apelirat ?emo na gra?ane i udruge potroša?a da ne kupuju ondje gdje je skuplje i na taj na?in prisile trgovce i dobavlja?e na smanjenje marži.

(O odgovornima) Dok nije bila formirana Vlada i u tom jednom me?uprostoru, u me?uvremenu su oni dizali cijene neopravdano i lovili u mutnome i izazvali inflatorni skok.

DAMIR POLAN?EC, potpredsjednik Vlade:

(O poskupljenima i maržama) Naravno da je došlo i do pove?anja cijena u turisti?koj sezoni u ugostiteljstvu i odre?enim trgova?kim lancima iznad razine koja bi se mogla opravdati, recimo, rastom energenata ili rastom cijena osnovnih žitarica. Porast marži u ljetnim mjesecima i u trgovini i u turizmu je bio neprimjeren.

IVAN ŠUKER, ministar financija:

(O poskupljenjima) Nalazi inspekcije cijena provedene u 7. mjesecu su nepobitno pokazali da su neki neopravdano digli cijene. Ja se iskreno nadam ako su ve? digli cijene iznad onoga što je, da ?e se to na kraju godine kroz završne ra?une pokazati kao ve?a dobit i ve?i prihod državnog prora?una.

Marže , potpore i Sanaderov pou?ak

Kada sam ve? bio siguran da je iz Banskih dvora došla nenadmašiva glupost u izjavi „vlada nije zadovoljna Zakonom o suzbijanju nereda pa ?e tražiti njegovo strožu primjenu“
(http://drlesar.bloger.hr/post/karika-koju-trazi-djurdja-adlesic-/920456....)
gledaju?i, slušaju?i i ?itaju?i izvještaje sa sjednice Vlade RH koja je održana 31. srpnja, pao sam u depresiju.
Gotovo svi mediji u svojim izvještajima citiraju Sanadera kada je naciji objašnjavao što su to (trgova?ke) marže i poticaji poljoprivredi te njihovu vezu s cijenama u maloprodaji.
Sjetih se svojih profesora i profesorica koji su me o?ito bezuspješno 5 godina pokušavali nau?iti što je to marža, kako se odre?uje, obra?unava i kakav utjecaj ima na kona?no cijenu.
Sada mi je jasno i zašto svi HDZ-ovci Sanadera moraju oslovljavati s „Doktor (ili doktor?) Ivo Sanader“.

HDZ-ova poslanica od samog bo... khm... vrha

Hrvatska javnost ju?er je dobila još jednu poslanicu sa samog vrha. Radnici su prestali raditi, promet je stao i svi su pozorno slušali što im to ONI imaju poru?it. Prvi je krenuo ON… glavom i bradom… Ivo Sanader, objašnjavaju?i kako su zli trgovci ostavili iste postotne marže i time zbog poskupljenja proizvoda u biti pove?ali svoju maržu. Grandiozno! Populizam rijetko gdje vi?en. Jedina prava konkurencija u izjavama je ve? odavno preminuli Turkmenbaši, gospodar života i smrti u Turkmenistanu. Lupio je i ostao živ. 1 + 1 jesu 2, ali 1 kuna nije uvijek 1 kuna. Inflacija polako nagriza kunu i ta kuna ne vrijedi danas isto kao prije godinu ili dvije. Zato cijene rastu i to spada me?u osnove ekonomije, ali Sanader nije ekonomist ve? doktor teatrologije, pa s toga ne ?udi taj njegov biser.

Kruha više nema, ostale su samo igre

Ne tako davno, u predizbornoj utrci HDZ i Ivo Sanader busali su se u prsa kako su oni za tržišnu ekonomiju, a ne za državni intervencionizam. Zdušno su pljuvali po SDP-ovom programu 4×4 nazivaju?i ga povratkom u plansku ekonomiju proklamiraju?i svoj program 3×7 (godišnje najmanje 7% rast BDP-a, pad nezaposlenosti na 7% i 7 razvojnih projekata). Samo nekoliko mjeseci nakon završenih izbora, tržišna ekonomija nestala je iz HDZ-ovih programa na valu nezadržive inflacije na koju Vlada RH nema odgovora.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci