Tagovi

Pokret otpora

DRUGA?IJA STRANKA KAO ALAT ZA SPAŠAVANJE HRVATSKE

1. ZAŠTO nova, ali d r u g a ? i j a stranka za spašavanje i ozdravljenje Hrvatske?

• Zato što su se vladari Hrvatskom odmetnuli od naroda, što su oboljeli od pohlepe, bahatosti, vladanja tu?im životima, što su prisvojili nezamislive povlastice, što ignoriraju znanje, struku, što proganjaju bolje od sebe, što plja?kaju siromašne da bogati budu još bogatiji, što održavaju visoke kamate, što su lijeni i nehajni u obavljanju posla za koje ih pla?amo, što vrije?aju zdravu pamet, što nam lažu, lažu, lažu a u o?i nas gledaju, i u sebi nam se smiju.
• Zato što su vladari Hrvatsku pretvorili u trgova?ki centar gdje je sve na prodaju – od zemljišta, poduze?a, stanova, funkcija, diploma, povlastica, šutnje, sljepo?e, poslušnosti do prodaje obraza, što su smišljali sotonske zakone da se Hrvatska može krasti, što su Hrvatsku zarazili opakim bolestima: nereda, nezakonja, nepoštenja, nepravde, nejednakosti, nesigurnosti, neodgovornosti, korupcije, lopovluka, privilegija, pohlepe,

Politi?ka primjena interneta - rasponi, razlike i potencijali

U organizaciji Instituta za elektroni?ko poslovanje održala se 12. velja?e konferencija PRimjena.com - Internet i politi?ki marketing. Ne znam da li je ve? bilo sli?nih skupova u Hrvatskoj, ali meni je bilo prvi put (još jednom se zahvaljujem Davoru Mari?i?u i Kreši Macanu što su mi to omogu?ili) da sam na jednom mjestu slušala toliko zanimljivih ljudi koji se u razli?itim podru?jima djelovanja koriste internetom i pritom na razli?ite na?ine reflektiraju utjecaj interneta na njihova profesionalna bavljenja i u?inak koji korištenje(m) interneta proizvodi(e) na okolinu i društvo op?enito.

Kako i sam naziv konferencije sugerira, u središtu je bila politika i marketinška industrija koja ju prati. Najve?om kvalitetom konferencije smatram izbor predava?a (Boris Ljubi?i?, Krešimir Macan, Marko Rakar, Vuk ?osi? i Jaka Levstek iz Slovenije, dr. Miroslav Tu?man, Domagoj Bebi?, Robert Gelo) ?ija izlaganja su pružila odli?an pregled stupnja i raspona korištenja interneta u politi?kom marketingu, kao i razli?ite pristupe odnosu politike i interneta.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci