Tagovi

JOT je pi*darija

Došlo iz dupeta u glavu. Fakat ste u pravu svi vi koji ste mi tupili sve ove godine da pri?am pizdarije. Šta jes, jes. U pravu ste.

JOT nije realno izvediv. Na žalost, ali je tako.

Zbog ?ega?

JOT ima svoju funkciju, da se razumijemo, funkciju koja osigurava ?iste ruke politi?ara, s obzirom da JOT dogovor u potpunosti ?isti protagoniste tog dogovora od bilo kakvih lažnjaka, shema ispod žita, pokušaja disfamacije i ostalih fora koje da su za primjer, bile ne Mikši?evoj strani, ne bi Mikši?a mogli srušiti Pukani?i i Butkovi?i tek tako.

Ali, postoji problem.

Problem je jednostavan. Ne postoji interes da se fura takva politika, što je i prili?no razumna stvar. Tko još vjeruje u bolji svijet, toliko jako da je spreman odre?i se svojih uskih interesa i sve prebaciti na najširi, op?i interes?

Maloljetni aktivisti

U ?emu je razlika izme?u maloljetnog i punoljetnog aktivista, maloljetnog i punoljetnog poduzetnika, maloljetnog i punoljetnog politi?ara? Punoljetni znaju kvalitetno planirati. Maloljetni tek u?e.

I to ne zna?i da maloljetni imaju malo godina, kalendarski ili iskustveno. Mogu?e je da imaju puno godina, da su vrlo iskusni, ali još uvijek ne znaju kvalitetno planirati (odli?an primjer me?u aktivistima: Zoran Oštri?).

Punoljetni su zna?i sposobni PREDVI?ATI situacije i ugraditi te pretpostavke u svoj plan. Punoljetni imaju veliki postotak realizacije. Jer jednostavno - ZNAJU.

Punoljetni znaju da moraju planirati realno i racionalno, oni su svjesni da ne mogu zagristi više nego što mogu zinuti. Oni su zna?i - SVJESNI SVOJIH MOGU?NOSTI.

I najvažnije. Punoljetni mogu jam?iti za svoje projekte.
U poduzetništvu to i ?ine, jer je normalno da kad obe?aš (uzimaš na dug, kredit) da ostaviš jamstva (mjenice, hipoteku, jamce, ženu, svinju...).
Politi?ari i aktivisti to ne ?ine, jer za?udo, nitko ih ni ne traži. Osim Galeta. On traži jamstva ?ak i tamo gdje ih je uop?e glupo tražiti (alternativni zaštitari, alternativni lije?nici i sl.).

Projektni prijedlog - Hrvatski cyber politi?ki vodi?

Namjena cyber politi?kog vodi?a je dvostruka.

1. Uvo?enje novih snaga u svijet hrvatske cyber politike

2. Ažuriranje i sistematizacija cyber politi?kih lokacija, doga?aja i osoba

Hrvatski cyber politi?ki vodi? možemo generalno podijeliti u dvije kategorije

1. Lokacije, odnosno ?vorista relevantnijih javnih rasprava

2. Baza cyber politi?ara, te pra?enje njihova rada

Po?etna platforma za izgradnju baze je wiki. U budu?nosti koristan dodatak filtera, ocjenjivanja i drugih alata koji bi poboljšali vodi?.

Zahtjevi:

1. Kreiranje tima

2. Registracija lako pamtljive domene

3. Postavljanje Wikija

4. Izgradnja po?etne stranice

5. Kategorizacija baza podataka

6. Kreiranje prvih predložaka

7. Promocija projekta

OK. To su crtice projekta koji bih rado pokrenuo.

Treba nam demokratski vođa

Zvone nam je otišao. Ljut je čovjek što se nije ništa značajno dogodilo od Lotrščaka.

I nije se dogodilo. OK, imali smo BORNAu, ali to je bio samo jedan izboj potrebe za promjenom. No ono što stoji jeste da pollitika.com, nema viziju. Posljedica toga je da stara ekipa polako iz iste pozicije prežvakava sve teme, polako gubi interes i entuzijazam koji je kreirao jake stvari, a stara ekipa je po običaju okosnica novih događaja. Novi dolaze i uklapaju se u ovu mrežu, samo što je jezgra polako počela gubiti elan.

Iz moje perspektive, ja sam na pollitika.com-u godinu i pol dana. I počeo sam furati reciklažu. Prati SDP-ovce mi jednostavno više nije interesantno. Sve se zna. Spominjati HDZ koji je još veća sramota je suvišno. Satelite što se daju za dvije sinekure tek nema smisla spominjati.

Pričati o stvarima o kojima je sve rečeno jednostavno nije više interesantno. I upravo zato priča o viziji, nečemu što će dati pokret, gibanje pollitici. Da ne drvimo oko istog, već da krenemo u novo i nepoznato. Da se počnemo gibati dok nas nije pojela ova žabokrečina.

Revizija inicijative Natonareferendum

Inicijativa je završila. Vrijeme je da utvrdimo što smo dobro napravili, što smo mogli bolje, a što smo morali bolje odraditi. No prije svega, da kažem par riječi o inicijativi. Radi se o političkom presedanu. Prva grass roots značajnija građanska inicijativa koja je ujedinila do jučer zavađene bez ikakve podrške postojećih političkih struktura.

Išli smo u nepoznato, odradili smo posao kako smo mogli u tim uvjetima. Daleko od odlično, ali vrlo obećavajuće. Nismo bili upoznati sa čitavom silinom tehnika i metoda pridobivanja javnosti, tako širokog organiziranja, sve to izvukli su entuzijazam protagonista inicijative i zdrav razum.

Odbor za referendum o NATOu

Vrijeme je za malu rekapitulaciju do sada učinjenog i planova za bližu budućnost. Naravno, govorim o akciji oko koje su se na ovoj stranici okupili blogeri pod imenom BORNA, a koja je u međuvremenu dobila puno veće proporcije okupljajući preko 30 civilnih udruga i političkih stranaka u Odbor za referendum o NATOu.

Dakle za početak - kroz što smo sve prošli? Krajem veljače, po prvi puta su se na jednom mjestu okupili pojedinke i pojedinci, bilo osobno, bilo kao predstavnici raznih udruga i stranaka, i formirali Odbor. Cilj je jasan - u roku od 15 dana prikupiti potpise 10% birača u RH, baš onako kako propisuje prilično restriktivna odredba Zakona o referendumu. No mi se ne damo zaplašiti - vjerujemo da je zainteresiranost i motiviranost građana ove zemlje za tu temu dovoljno visoka, te da nam ni taj veliki broj nije nedostižan.

Realno o NATO-u

Način na koji se u Hrvatskoj raspravlja o NATO-u (kao uostalom i o EU i ZERP-u) ne dozvoljava hrvatskom društvu da vanjskopolitičke činjenice sagledava realno. Bilo bi normalno da politika, umjesto neutemeljenih tvrdnji i drskog farbanja, objektivno informira javno mnijenje i da u pregovorima crpe svoju snagu iz podrške obaviještena naroda. Umjesto toga ona – zemlji a donekle i samoj političkoj klasi na štetu – marljivo reciklira priče lažnog optimizma u znaku svjesnog prešućivanja stvarnih problema. U tom se ozračju stvara jaz između onoga što pametan svijet zdravorazumski doživljava kao stvarnost, i našminkanih poruka agitpropovskih bukača u samocenzuriranim medijima. Izgubljena u tako stvorenoj tranzicijskoj shizofreniji, hrvatska javnost reagira emotivno ili, bolje rečeno, kao klasje koje promjenljivi vjetrići naginju amo-tamo, kako već puhnu.

BORNA - otvoreno pismo kampanji "Bolje pakt nego rat"

BORNA BORNA
Blogerski odbor za referendum o NATO-u
web: www.borna.pollitika.com
e-mail: borna.glasnogovornik@gmail.com

Poštovani,

proteklih dana svjedočili smo pokretanju kampanje "Bolje pakt nego rat" u organizaciji Instituta za demokraciju iDEMO, te Transparency International Hrvatska. Zdušno podržavamo akciju o kvalitetnom i neovisnom informiranju javnosti o svim aspektima pristupanja NATO savezu. Pa ipak smo se, kao grupa građana zainteresirana za tu tematiku, našli ponukani reagirati i uputiti Vam ovo otvoreno pismo. Naime, već na samom početku Vaše kampanje uočili smo tri činjenice koje smatramo iznimno problematičnima.

Podržite referendum za NATO s banerom !!!

Dragi blogeri upotrijebite svoje privatne i ine veze za promicanje inicijative BORNA-e i Građanskog Odbora za Neposredno Izjašnjavanje o NATO-u... tako da širite baner po prijateljskim blogovima i web-stranicama.

Postupak za bloger.hr (zahvaljujući Lostways.bloger.hr) glasi:
1. ideš na editiraj svoj blog
2. odabereš Html
3. odabereš kreiraj novu grupu html koda
4. upišeš BORNA ili kaj hoćeš, pa snimi
5. otvori ti se mali texs(blog) editor.
6. gore desno klikni na tipku kod.
7. paste slova i brojki html koda dostupnog ovdje -> http://012station.bloger.hr ili na dnu posta
8. opet klikni na ono di je pisalo kod, sad piše tekst ili nekaj slično.
9. sad iskopiraj opet ove brojke i slova tako da i drugi mogu preuzeti tu adresu ili kaj to već je.
10. iznad napiši podržite ili kak te inspiracija kresne.
11. ne zaboravi tome svemu dati ime u mali prostor iznad tekst editora.
12. dolje desno odaberi snimi html kod i gotovo

Imamo organizacijski odbor...

Danas popodne je održan sastanak Organizacijskog odbora za izjašnjavanje građana o potrebi raspisivanja referenduma za pristupanje RH NATO-u. Detaljnije o zaključcima tog sastanka oglasit će se u ponedjeljak koordinatori inicijative. Osim kompletnog vodstva BORNA-e, u svojstvu građana sastanku su prisustvovali predstavnici niza udruga i stranaka, kao i cijeli niz civilnih aktivista. Nakon sastanka stigao je i telefonski poziv iz HVIDRA-e, kojim se i ona svrstala uz ovu inicijativu, te obećala dati svoju logističku potporu akciji. Stvari se razvijaju brže od očekivanog, jer je očito ovakva politička bahatost vlastodržaca dozlogrdila većini naroda, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju. Kojom se krši temeljni zakonski akt tj. Ustav ove države.

U čijem Članku 1. lijepo piše; "Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.", dok u Članku 2. piše; "Hrvatski sabor i narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje o udruživanju u saveze s drugim državama."

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci