Tagovi

Razlozi proživljavanja gra?ana RH u neimaštini-tko nam je ukrao san?

Nezadovoljstvo i zabrinutost nas tjera na razmišljanje,pogoni nas da se afirmiramo sa cjelokupnim potencijalom da uvjetujemo nekakvu promjenu na bolje. Svatko od nas ima odre?ene sposobnosti, a zajedni?kim snagama možemo posti?i ono što želimo.
Znamo li zapravo što želimo?
Devedesetih smo htjeli promjenu društvenog ure?enje,htjeli smo kapitalizam,a nismo jadni imali ni jednog kapitalistu.
Jasno je da smo preko no?i htjeli osposobiti neke nove kapitaliste, a javili se uglavnom poluidioti, koji su od nas na kraju napravili idiote.
Što je iz svega moglo ispasti?
Priznati stru?njaci su pobjegli u inozemstvo ve? na po?etku ratnog vihora, a gospodarstvo su preuzeli voza?i,portiri i ?uvari direktora iz socijalisti?kog sustava. Kako su ti jadnici mogli podignuti gospodarstvo,kada nikad nisu naukovali vo?enje ekonomije?
Oni su jedino mogli biti izvršioci ne?ijih interesa za odre?enu dobit.
Svoju zada?u su uspješno obavili, a dobili su milionske iznose za obavljenu prljavu rabotu.

Vozit ?eš onako kako ti mi kažemo ili ne?eš voziti nikako!

U mislima mi još zorno stoji smješak sada ve? bivšeg premijera, kada je javno odbio "skupu igra?ku" sumnjivog porijekla i još sumnjivije namjene (bavarskog metalnog ljubimca).
Danas mi je sve mnogo jasnije i potvr?uje onu staru izreku; "ne možeš se s rogatim bosti."
Najviše zabrinjava ?injenica da u našem društvu postoji skupina ljudi ili "organizacija",koja je mo?nija od prvog ?ovjeka,pa i od same vlasti.
Tko to zapravo vlada iz sjene?
Nisu li to svi oni vlastelini sa milionskim iznosima nagomilanog prisvojenog novca, ste?enog na ra?un ispa?enih gra?ana RH.
Zaslužnici koji su imovinu stekli zahvaljuju?i plja?ki tisu?lje?a.
Sada nam nek' znalci daju argumente da ne postoji u Lijepoj našoj organizirani kriminal.
Postoji i te kako, a tako je sofisticiran da je ve? za mnoge nevidljiv.
Možda zbog umo?enih prstiju, a možda zbog straha za pripadnike uže obitelji.
Sada je potrebno zajedništvo svih segmenata društva, da se kona?no kaže kriminalu i svim onima koji ga podržavaju; dosta je više i borit ?emo se ako treba do zadnje kaplje krvi.

Hrvatska-"Šervudska šuma" za plja?ku sirotinje

Poreznim sustavom kako je oformljen u Lijepoj Našoj postajemo tek pogodno tlo za plja?ku sirotinje i onih gra?ana koji preživljavaju u neimaštini, a ravnodušno promatraju neovlasteline koji su im u svojem boga?enju odnjeli najljepše godine života.
Zamislite državu gdje pla?ate PDV 10% do iznosa potrošenih 70000 kn godišnje i 50%PDV za sve iznose koji su potrošeni više od 70000kn godišnje, a onda zamislite kiseli izraz lica jednog tajkuna koji pla?a porez na potrošenih 300000 kn godišnje.
Vjerujte da je u kona?noj bilansi prikupljeni iznos isti, jedina je razlika što bi tada imali 4.300000 zadovoljnijih i manje osiromašenih gra?ana i onih oko 200000 s povremenim "kiselim" izrazom lica.
Toga je svjestan ministar financija i svi oni koji su voljni nešto napraviti, samo su im vezane ruke zbog umo?enih prstiju neovlastelina,onih koji se hrane krvlju, znojem i suzama ispa?enih gra?ana Lijepe Naše.

"Jesmo li zaista dostojni izgovarati velike rije?i poput-„država to smo mi“?
Ili smo tek prollaznici u životima klima?a glavom, korisnika svih pogodnosti servisa ustrojenog za korist 5% gra?ana Lijepe Naše?
Tko su ti „Klima?i glavom“?

Gospodarska politika samouništavanja

Velika je pogreška "trpati u isti koš" gra?ane koji su osiromašeni velikim porezima i strane turiste koji dolaze ovdje na odmor odvajaju?i od svojih primanja puno manji iznos od onog koji bi trebali odvajati naši gra?ani.
U hotelima i cjelokupnoj ponudi tijekom turisti?ke sezone trebali bi se plasirati isklju?ivo hrvatski proizvodi, jer s time i turisti ra?unaju.
Njihov boravak ovdje nije tako originalan kada u hotelima ili restoranima konzumiraju ono što konzumiraju doma.
Tu je klju?na formula za izlazak iz krize,kako u agraru tako i u gospodarstvu,jer ?e se potrošiti onaj višak koji naši proizvo?a?i ostvare, a onda ga zbog nemogu?nosti plasmana daju u bescjenje i trpe velike gubitke.
Problem ?e biti to sprovesti u djelo,jer su stranci vlasnici hotela, a time mogu djelomice odlu?ivati gdje ?e nabavljati ono što nude gostima.
Uvoznicima bi se moglo ponuditi rješenje u plasmanu njihove robe u diskontnoj prodaji u kojoj ?e mo?i sudjelovati samo kupci kojima je to stvarna potreba za egzistenciju.

Hercegovina -"Sveta Helena" za Glavaša

Povijest se ponavlja i "Cesarovci" traže drugog iz vje?ne urote Zrinskih Frankopana.
Nije im dovoljan jedan (A. Gotovina) i sada traže drugog, a zašto to ne bi bio B. Glavaš?
Mi i dalje ostajemo "guske u magli" i prodajemo se za šaku "judinih srebrnjaka"
Prokletstvo nadvito nad Hrvatski narod nikako da sami zbacimo sa sebe.
Tko nam to onemogu?ava da budemo svoji na svome i da nagra?ujemo heroje, a kažnjavamo prave krivce za patnju i bol nanesenu gra?anima Lijepe Naše?
Nikako da skinemo mrenu s o?iju i svakome damo zaslužno mjesto.
Glavaš je sam izabrao svoju "Svetu Helenu".
Nejasno je kome je stalo da njegovu glavu servira "Cesarovcima".
Možda onima koji se boje da bi netko mogao pokrenuti gibanja koja bi po?istila talog sme?a sa ovog sv.tla.
Zato je naš najzaslužniji ratnik u Haagu, jer on ima sposobnost da jedini poslije Franje podigne više od 200000 hrvatskih muževa na noge u vremenskom roku od 48 sati.

Država-to smo mi.

Nije to neki tamo državni aparat odvojen od gra?ana i dok god pojedinci ili skupine ljudi misle da je to tvorevina udaljena od njih, ona ?e u njihovom umu i biti udaljena od njih. Bolje je i kroz prosvjede udarati po onima koji si uzimaju previše prava, nego pomišljati kako je okružje u kojem živiš onakvo kakvo se ne može poboljšati.
Ako je država=gra?ani, onda je razumljivo da ista bude ure?ena na na?in da sistem odgovara ve?ini, a ukoliko si je manjina tj.odabrani vlastodršci uzela za pravo da manipulira voljom ve?ine,onda je za o?ekivati od ve?ine da "pomete" takvu manjinu.
Na kakav ?e ih na?in "pomesti" sasvim je nebitno,kada znamo da je situacija za ve?inu neizdržljiva.
Ovdje se radi o klasi?noj manipulaciji, doga?aji se odvijaju po odre?enoj rutini i ve?inu uglavnom nije briga što ?e se doga?ati. Nema one kriti?ne mase, euforije promjena.

"Hrvatska majka"odgaja ma?ehinsku Lijepu Našu.

Zašto tako jednostavne mjere pomaganja ljudima u nevolji postaju komplicirane i destruktivne?
Možda zato što je birokratima i "uredskim štakorima" teško izi?i na teren i snimiti pravo stanje stvari.
Imamo korisnike socijalne pomo?i i roditelje djece koji bi trebala koristiti dje?ji doplatak, a zapravo novac koji upla?uju porezni obveznici postaje tek kratkoro?na mogu?nost pijan?evanja i povremenih izleta u kladionice.
Porezni obveznici uplatom pdv-a financiraju državni aparat, koji nema mo?i da drži pod kontrolom enormnom odlijevanju upla?enih sredstava.
Iz primjera predstavljanja svojih situacija u životu pokušati ?u potvrditi tezu da Hrvati u vlastitoj državi postaju gra?ani drugog reda.
Bio sam sudionik domovinskoga rata, a ve? 19 godina obavljam poslove koji su društveno korisnog karaktera.
Kada sam se u najtežim trenucima suo?en s teškom životnom situacijom obratio za pomo? službama,dobivao sam odbijenice i bio prepušten sam sebi.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci