Tagovi

Izmjena izbornih jedinica - legalizacija plja?ke

Iako je ovaj scenarij visio u zraku od kad je prošle godine Ustavni sud donio preporuku o uskla?ivanju broja bira?a u izbornim jedinicama, nemogu?e je ne ostati pomalo zate?en drskom, bahatom, besramnom legalizacijom politi?ke plja?ke, koju je HDZ upravo po?eo realizirati. Prema pisanju Novog lista, vladaju?a je stranka, upravo na preporuku Ustavnog suda, usuglasila promjene izbornih jedinica – a sve kako bi se odstupanja broja bira?a u istima svleo ispod 5%. Na stranu perverznost politi?kog inžinjeringa kojim se u istu izbornu jedinicu trpaju Zagreb, Gorski Kotar, Lika i ?etiri kvarnerska otoka – što je u tom prjedlogu tako loše? Odgovor na to pitanje znaju svi koji su imalo pratili politi?ke doga?aje u posljednjih par godina: temelj izmjene izbornih jedinica ?ini popis bira?a na kojem se u posljednjih sedam godina nakupilo nekoliko stotina tisu?a nepostoje?ih bira?a.

Bira?ki popisi (osam mjeseci kasnije)

Samo da Vas podsjetim da je sutra posljednji dan kada možete provjeriti svoje podatke u bira?kim popisima i ishoditi potvrdu ako želite glasati izvan mjesta prebivališta.

Danas sam (ponvno) bio u policiji radi obavijesnog razgovora. Ovoga puta radilo se o prijavi državnog odvjetništva u Zagrebu a koje su oni pokrenuli po službenoj dužnosti nakon što sam pokrenuo web stranicu http://popisbiraca.pollitika.com, na toj stranici mogu?e je provjeriti koliko ljudi je prijavljeno na bilo kojoj adresi u Hrvatskoj i ako se sje?ate travnja mjeseca ta cijela pri?a je tada generirala ogromni interes, a u mjesecima koji su uslijedili ja sam dobio poziv da odem do Brisela i objasnim što se to doga?a, odnosno dobio sam nagradu "Top 10 who are changing the world of politics" (kasnije sam dobio još jednu nagradu od Googlea no bio sam prezauzet da bih je otišao pokupiti tako da to ?eka neko budu?e vrijeme).

2009 eDemocracy awards

Kao što vjerojatno znate ja osobno tj. pollitika.com kao konkretni projekt - osvojili smo world forum 2009 eDemocracy award.

Iako je cijela pollitika dobila nagradu, konkretni "okida?" za nominaciju je bio podsite kojeg smo napravili u jeku kampanje za lokalne izbore, a koja se zove popisbiraca.pollitika.com. to je ukratko web stranica na kojoj svatko može provjeriti koliko ima registriranih bira?a na bilo kojoj adresi u hrvatskoj. Pojava ove stranice napokon je razotkrila to?ne lokacije i na?ine na koji se manipulira bira?kim popisima, trajno je senzibilizirala javnost na problem popisa bira?a (iako, za taj problem se znalo godinama) i drago mi je re?i da je rješenje bira?kih popisa i izbornog zakonodavstva dio ustavnih promjena o kojima se trenutno raspravlja.

Mentalne zamke (1) - politi?ki formalizam

Pajac u saboru U mirno izborno nedjeljno jutro, u malom pograni?nom mjestu Postranje s oko 600 bira?a (Župa Dubrova?ka), ujahalo je troje stranaca (u ko?iji s cca 200 upregnutih konja sa „sumnjivim“ žigovima). Glavni ko?ijaš zaustavio je zapregu pokraj grupe lokalnih seljana ljubazno ih zamolivši da ga upute prema mjesnoj školi. Dobro?udni mještani su ga ljubazno otpremili u željenom pravcu, ali su se onda zabezeknuto po?eli me?usobno zagledavati – shvatili su da su upravo doživjeli „bliski susret tre?e vrste“. Naime, nedjeljom u školi nema ni ?aka ni u?itelja ali su se zato tog blagdanskog jutra u njoj održavali izbori, pa je dobrodušnim seljanima postalo jasno da su se upravo susreli s neznancima koje do sada nitko u selu nije vidio pod normalnim okolnostima, (u tom selu ve? vjekovima svatko svakoga zna), a koji su njihovi „duhoviti“ politi?ki sumještani o kojima se u Hrvatskoj posljednje vrijeme toliko pri?a.

Pro Patria (3) – Kako dosko?iti neovisnom pravosu?u?

Wag the owl

?ini se da u ovoj državi odnos vlasti prema pravosudnoj piramidi op?enito, a posebice prema Ustavnom sudu predstavlja ona gromadu koja se stalno valja nizbrdo, i pretvara u lavinu kamenja koja bi Hrvatsku mogla posve zasuti. U javnosti (a i ovdje na pollitika.comu) se mnogo pisalo o srozavanju hrvatskog pravosu?a kroz uništavanje vjerodostojnosti Ustavnog suda (kao najviše institucije hrvatskog pravnog poretka). Mada ne treba ponavljati sve što se oko tog suda (i njegovih sudaca) doga?alo, op?enito možemo zaklju?iti da se gotovo niti jedna institucija nove Hrvatske države nije tako i toliko prostituirala.

PRO PATRIA (2) – Politi?ki „kreacionizam“!

politi?ki blizanci

Danas je 3 svibnja „Me?unarodni dan slobode medija“ kad „Freedom House“ (neprofitna i nezavisna me?unarodna organizacija osnovana 1941 godine u Ujedinjenim nacijama) daje svoje procjene o slobodi medija u zemljama svijeta. Slovenija spada me?u zemlje slobodnih medija (na 49 mjestu od 195 zemalja svijeta). Hrvatska pada u kategoriju djelomi?nih medijskih sloboda (na 81 mjestu - od 195 zemalja svijeta - a ako nekoga interesira izvještaj može se skinuti ovdje ). Pozicije na ljestvicama direktno ovise o stupnju razvijenosti demokratskih standarda; u manje razvijenim demokracijama je borba politike za utjecaj nad medijima klju?na za opstanak deficitarnih partitokracija, jer neki jednostavno ne znaju vladati a da ne manipuliraju i zloupotrebljavaju s pravima javnosti na istinu.

Pro Patria (1) – Problem politi?ke nevjerodostojnosti!

Pro Patria

Bira?ki gordijski ?vor

Snježna lavina koju je mrak zakotrljao sa popisbiraca.pollitika.com svakoga dana dobija na volumenu. Prvo treba priznati Mislavu Bagi da je pošteno zagrizao za pri?u, te da svaki drugi dan Nova TV donosi nastavke i nove zaplete pri?e o bira?kim popisima, a tema je uspjela u?i u u središnju informativnu emisiju „katedrale duha“, HTVov Dnevnik. Ti posljednji prilozi polako dovode do kristalizacije taktike državnih institucija – prebacivanja loptice. Tako se oglailo Državno izborno povjerenstvo sa zahtjevom – to?nije, priope?enjem – kojim traže da se „hitno provjere popisi bira?a“. ?uli smo i priop?enje državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu, Antuna Palari?a, koji je „naložio svim uredima državne uprave u županijama da odmah po primitku policijske odjave prebivališta brišu te osobe iz popisa bira?a”. Btw, to je isti onaj Palari? koji je inicijativi “NATO na referendum” priop?io da je ukupni broj bira?a u 4 437 460, i pri tome mu ništa nije bilo ?udno. Baš kao ni premijeru. To je bio jedan od razloga da se po završetku inicijative zatraži utvr?ivanje to?nog broja bira?a. Iz MUPa, pak stižu neformalne izjave “kako oni nisu u mogu?nosti ništa u?initi jer nemaju na?ina provjeriti da li netko uistinu živi na prijavljenoj adresi”.

Kra?e re?eno, institucije su zapo?ele pletenje bira?kog gordijskog ?vora isprepletanjem neadekvatne zakonske regulative s prebacivanjem odgovornosti institucija s jedne na drugu. A sve to s ciljem kako bi se pokazalo kako se “nešto radi”, i tako do?ekalo lokalne izbore koji ?e cijelu pri?u još jedamput baciti u kolektivni politi?ki zaborav.

Sve što Vam nitko nije htio re?i o bira?kim popisima

Javna je tajna da se bira?kim popisima manipulira ve? gotovo dva desetlje?a, a sve skupa kako bi se osigurala prevlast to?no odre?ene politi?ke grupacije na izborima. Manipuliranje bira?kim popisima dobro je vidljivo na parlamentarnim izborima kada krenemo uspore?ivati broj bira?a u odnosu na broj stanovnika Hrvatske - ?ime postajemo jedina zemlja na planeti u kojoj je broj bira?a ve?i od broja stanovnika.

No, ako malo bolje razmislite, puni efekt manipuliranja bira?kim popisima doga?a se upravo na lokalnim izborima gdje mali broj glasova (svega nekoliko stotina) može trajno prevagnuti na jednu ili drugu stranu. Problem je naravno u tome što ste do sada mogli o tome samo diskutirati ali nikada se ništa nije moglo u?initi jer nije bilo na?ina kako to dokazati.

Sve do danas.

Danas sam lansirao web stranicu slijede?eg naziva:

http://popisbiraca.pollitika.com

Bira?ki balon

Danas se vra?am jednoj temi o kojoj sam ve? više puta pisao, no red je da joj se posveti malo deteljnija analiza. Radi se o popisima bira?a u Republici Hrvatskoj. Za po?etak, dobro je prisjetiti se da je tema bila prili?no aktualna netom nakon održanih parlamentarnih izbora 2007. Tada smo i na pollitika.com, a kasnije i u mainstream medijima, mogli ?itati toj problematici. U jednoj re?enici – bira?ki popisi su prenapuhani, i to se umjetno napuhavanje odigralo u periodu od 2004. do 2007. godine, tj u prvom mandatu Sanaderove vlade. Bacimo se malo na brojeve.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci