Tagovi

Afganistan - drži vodu dok majstori odu

Prije nekoliko dana Televizija 24 sata je objavila do sada nepoznate snimke naših postrojbi u Afganistanu, kao i razgovor sa hrvatskim vojnikom koji je u toj zemlji proveo 6 mjeseci. Na snimkama se vidi kako hrvatska uloga u tom ratu nije isklju?ivo educiranje i osposobljavanje afganistanske vojske, ve? de?ki aktivno sudjeluju u neposrednim borbenim aktivnostima – poput osvajanja jednog talibanskog sela. Snimka se uskoro pojavila i na YouTube.

I Troja je propala zbog konja!

Nisam ve? dugo onako telegrafski komentirao stvari, pa da napišemo (napokon) nešto na taj na?in a o nekoliko tema o kojima se o?ito nije dovoljno pisalo:

  • Prije sada ve? više od mjesec dana u domaju nam se vratio Ivan Šuker koji se u americi zadužio za impresivnih milijardu i pol dolara. Po povratku je kratko izjavio "To je potvrda Hrvatske politike danas i sutra. Jer nas svi gledaju kroz to kakvi smo danas i što planiramo sutra napraviti." - i, moram re?i da se slažem s njime te da je ovo zaduživanje totalno u skladu s ostatkom njegove makroekonomske politike (ili kako god to zovete). Podsjetio bih da je poprili?na hrabrost (da ne kažem druge, daleko direktnije rije?i) zadužiti se za 1.5mlrd dolara s kamatom od 6,75% što otprilike zna?i da ?emo za desetak godina morati platiti dodatnih milijardu dolara samo za kamate, a nekako vrijedi spomenuti i to da se dolar upravo ovih dana nalazi na povijesno najnižim razinama i ako on u me?uvremenu naraste za kojih 10-20% tada ?e ta brojka, uve?ana za rast vrijednosti glavnice narasti za solidnih 100% ako ne i više. Ne znam kako to vama zvu?i, ali se meni rije?i poput "neodgovorno" i "veleizdaja" motaju po glavi.

Nije baš svako kretanje akcija

'Ako se ponovi kriza poput one u jesen 2008, naše mogu?nosti obrane daleko su manje. Potrošili smo sve mehanizme i rezerve koje smo imali i moramo priznati sebi da smo prošli mnogo bolje nego što se itko mogao nadati', rekao je Željko Rohatinski, guverner HNB-a obra?aju?i se prisutnima na 19. konferenciji Zagreba?ke burze u Splitu. (tportal)

Nisam ve? dugo drobio na temu ekonomije pa eto, posložilo se nekoliko doga?aja koji su mi taman razvezali jezik. Rohatinski je ju?er govorio o krizi. Ono što je on otprilike rekao je to da je HNB u proteklim godinama pokušavaju?i obuzdati pretjerani unos gotovine u državu banke natjerao na velike rezerve. Taj potez je pove?avao hrvatima cijenu kapitala, no u ?asu kada je pukla kriza imali smo padobran u obliku velikih bankovnih rezervi ?ijim je otpuštanjem održana koliko-tolika likvidnost sustava. S druge strane, zbog pretjerane osjetljivosti državnog prora?una na fluktuacije u zemlji, osobito na potrošnju koja je dramati?no pala (od uvoza pa na dalje) - država je u stvari ta koja je "posaugala" sve novce na tržištu te je financiranje banaka prema stanovništvu i poduzetnicima prakti?ki stalo (ne baš, ali otprilike). Problem je u tome što je rohatinski svoje karte ispucao i sada o?ajni?ki za stolom pogledava druge igra?e sve se nadaju?i da ?e netko nastaviti njegov niz. Nekako si mislim da je neshva?en i usamljen.

"Profesionalci"

Prošlo je više od godina dana od ubojstava Ivane Hodak i Ive Pukani?a, doga?aja koji su bili povod za brze smjene tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Berislava Ron?evi?a i ministrice pravosu?a Ane Lovrin. Njih su, prema tadašnjim medijskim navodima zamijenili sposobni "nestrana?ki profesionalci" Tomislav Karamarko i Ivan Šimonovi?.

Sama smjena je obavljena vrlo brzo, na hokejaški na?in, uz medijske pokude smijenjenima i panegirike za nove ministre. Samim smjenama su prethodila navedena ubojstva koja su u medijima naširoko i nadugo eksploatirana s naglaskom na nesposobnosti prethodnih ministara da riješe stanje u svojim resorima i poboljšaju osje?aj op?e i pravne sigurnosti gra?ana.

Prosje?an ?itatelj tiska mogao je i prije tih doga?aja uo?iti medijsku baražu na neke od tih ministara koje su optuživali i smatrali ih posredno odgovornim za sve doga?aje koji su se do tada doga?ali, od premla?ivanja novinara, plja?ki banaka, kladionica, pojedina?nih ubojstava,te korumpiranog i nesposobnog sudstva, kao da su oni jedini i sami odgovorni za to il kao da je svijet po?eo od njih.

DORH i Policija sponzori izbora

Veliki broj kaznenih i inih prijava jedan je od glavnih kriterija za visoku mjesto na izbornim listama u lijepoj našoj. Kaznene prijave zna?e da je kandidat mo?an, da ima dobre veze u policiji, odvjetništvu i pravosu?u. Zna?e da je ?lan organizirane skupine koja se naziva politi?ka stranka. Da li je ta organizirana skupina na vlasti ili u oporbi nije važno, važno je da su u parlamentu ili skupštini.
Dalje je sve stvar trgovine. Za interese organiziranih skupina i njihovih sponzora sklapaju se tajni, nezakoniti ugovori. Tim ugovorima utvr?uju se me?usobne obveze, dijele državna i javna poduze?a, ugovaraju javne nabave i dijele javni poslovi.

Tako se stoji na braniku plja?ke!

Svakodnevno svjedo?imo odvijanju trakavice pred istražnim povjerenstvom Hrvatskog Sabora povodom, danas možemo gotovo sa sigurnoš?u re?i, plja?ke 2 mil EUR, kojoj je kumovao jedan od najnesposobnijih ministara u Sanaderovoj vladi, Berislav Ron?evi?, u vrijeme doga?anja ministar obrane RH.

Te 2004. godine MORH je ušao u nabavku vojnih kamiona direktnom pogodbom nakon poništenja uredno provedenog natje?aja i te kamione preplatio s oko 2 mil EUR.

Odmah nakon šro je dobio takve informacije predsjednik RH pokrenuo je pitanje tog netransparentnog trošenja novca u MORH-u.

S odgovorom se odugovla?ilo na sve mogu?e na?ine, ali Mesi? nije odustajao i koristio je svaku priliku da podsjeti na taj kriminal.

O što se doga?a, vladaju?i, ne mogavši više zadržavati status quo, ipak angažiraju USKOK i osnivaju saborsko povjerenstvo, kojem predsjedava SDP-ovac N. Stazi?.

Ve? na prvoj sjednici Povjerenstva postalo je jasno da ?e HDZ-ovi jurišnici, predvo?eni A. Hebrangom i ?lanovi Povjerenstva iz redova vladaju?e koalicije, poduzimati sve da se ?itav slu?aj što više zamagli, a da se o merituumu stvari raspravlja što manje.

Pismo premijeru Sanaderu

Poštovani gosp. Sanader,

moje ime je Alen Be?irovi?, student sam Pravnog fakulteta u Rijeci i imam 21 godinu. Za razliku od velikog broja mladih trudim se pratiti politiku i trudim se shvatiti poteze koje Vi ili Vaši kolege u stranci ili Saboru radite.

Zašto nastaje ovo pismo? Zato što sam došao do jedne to?ke nakon koje više ne shva?am ništa, a volim se smatrati inteligentnom osobom.

Izvanredno stanje u Hrvatskoj, potrebno uvesti policijski sat.

Dok ovo pišem ?itam na jednom portalu o novom pokušaju ubojstvu u Zagrebu. Svjedoci smo zadnjih dana koliko je ubojstava po?injeno u Zagrebu, a što se i okolo doga?a.
Reagiranje koje je ?ak od politi?kih kriti?ara dobilo pozitivnu ocjenu, a radi se o smjeni dužnosti par ministara i imenovanju novih, smjeni revnatelja policije.

Ok, podržavam navedene smjene uz digresiju da takvi ljudi nisu smijeli niti do?i na takvu poziciju jer usput re?eno žalosno je da na takve važne i odgovorne pozicije dolaze politi?ki podobne osobe bez imalo kompatibilnosti sa navedenim zanimanjima (Iznimka: Ana Lovrin, iako ni ona nije prava osoba). Sama smjena je trebala biti tako?er popra?ena sa ostavkom premijera Republike Hrvatske koji je najodgovorniji za postavljanje ministara i odgovoran za štetu koju su po?inili za vrijeme ministriranja u ministarstvima i policiji.
Rezultat njihova rada: nevine žrtve organiziranih zlo?ina?kih organizacija, panika u javnosti i ubojice koje nikada nitko ne?e na?i, a sve zbog strana?kog kadroviranja strana?kih poslušnika HDZ-a.

Na pogrebu Ivane Hodak ipak se pojavili Petra?evi predstavnici - Hrvatska poslana u Vrap?e

Jednakost???

Duge cijevi. Blokada. Helikopteri iznad Zagreba. Izvanredni dnevnici i izvanredne sjednice Vlade, repriziranje izjava od prije tri godine, lažna su?ut vladaju?ih, prosvjedi. Sukus doga?anja posljednjih par dana. Ubijena je k?i poznatih roditelja. Malo sam odvrtio film unazad i slagao doga?aje dan za danom nakon premla?ivanja Luke Ritza. Nije bilo dugih cijevi, policija nije blokirala glavni grad, a te no?i im se možda i pokvario helikopter. Malo poslije je preminuo i Luka Ritz. Doniranim organima nakon smrti spasio je mnoge živote. Njegovi ubojice nisu otkriveni jer netko nije pokrenuo sve što je mogao u nalaženju po?initelja.
Ništa novo, re?i ?e netko, ni u smrti nismo jednaki. Lukini roditelji nikada nisu bili potpredsjednici Vlade niti poznati odvjetnik. Roditelji mlade Ivane Hodak ipak jesu i tu represivni aparat radi bez greške. Žao mi je i zbog smrti mlade žene kao i smrti djevojke Nike koju je poput psa ubio pohotni zaštitar jer mu nije odgovarala na more SMS poruka i poziva. Nije znala kome se treba obratiti u zaštitu od nasrtljivca. Ali samo je jedna smrt prelila ?ašu i ponukala Vladu na djelovanje. Smrt Ivane Hodak.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci