Tagovi

Zašto JOT?

Sistem nam je otišao u opću korupciju upravo zbog nedostatka JOTa.

Meni je to intuitivno vrlo jasno, ali ekipa generalno izgleda da se uopće ne slaže sa mnom.

Zato ću ukratko prvo objasniti JOT. JOT je kada apsolutno cijeli politički proces izvodimo javno, otvoreno i transparentno. Znači, nema skrivenih sastanaka (javno), nema potpisivanja bez da je stvar prošla razmatranje sa strane javnosti (otvoreno), nema deus ex machina đireva gdje od nikud padaju rješenja (transparentno).

Cijeli proces, svaki detalj koji se tiče javnog života upravo se provodi JOT. I tu nema nikakvih iznimaka.

Tko se odluči na JOT, taj sigurno nije ušao iz nekih tajnih i privatnih interesa u politiku. Taj će nastaviti muljati iza kulisa, lovit će stranke i organizacije koje zaziru od JOTa

Tko uđe u JOT, taj mora biti načisto sa sobom zbog čega ulazi u proces, a ako nije načisto, mora biti spreman da postane na čisto. Nema naime tog muljatora ili lika sa sebičnim interesima kojemu JOT odgovara. Nema lika koji krade, a da su mu kamere u uredu nešto za što će navijati. Taj koji mulja, bježat će od JOTa kao vrag od tamjana.

I to je to jednostavno rješenje. Isušivanje političke močvare.

Pobijedite u internet raspravi!

Tekst ovog dnevnika je uklonjen jer je autor dnevnika prestao sudjelovati u kolaborativnom blogu pollitika.com te je prilikom napuštanja bloga sa sobom ponio svoja autorska djela.

Temeljem pravila pollitika.com autori tekstova zadržavaju autorska prava na svoje tekstove te s njima mogu slobodno raspolagati. S obzirom da autor ovog dnevnika ne raspolaže autorskim pravima na komentare korisnika koji su sudjelovali u raspravi ispod dnevnika ne bi bilo korektno iskoristiti jedinu moderatorsku ovlast koja je dana korisnicima: brisanje cijelog dnevnika i cjelokupnog sadržaja ispod njega.

Umjesto toga, uklonjen je tekst dnevnika, a komentari su ostavljeni.

Autor se ispri?ava korisnicima ?iji su konstruktivni doprinosi na ovaj na?in ostali bez konteksta.

Za informacije i tekstove koji su originalno objavljeni ili preneseni na pollitika.com autora je mogu?e kontaktirati preko mati?nog bloga.

Opinioiuris, studeni 2009.

Dobro argumentirano sranje

Moram započeti ovaj dnevnik posvećen jednoj užasno hladnoj osobi, zatucanom pravniku, našem dragom trollbusteru opiniju, istim citatima kojima sam započeo odgovor Zoranu u vezi rasprave o Ayn Rand:
Cjelovit čovjek (Josip Sanko Rabar): Čovjek je iracionalno i racionalno biće. Da je samo racionalan, bio bi hladno računalo, stvar koja stvara. Da je samo iracionalan bio bi nešto gore od životinje, čisto ludilo. Tek u pravoj mjeri jednog i drugog, i pravom načinu njihova spajanja, on je cjelovit čovjek.
...
Znanost traži metodološku čistoću, čisti razum. No, dobar znanstvenik treba biti i cjelovit čovjek. Metodološka je čistoća tek pomoćno sredstvo te cjelovitosti, intuicije, mašte, ljudskosti. Razum sam za sebe zapravo ne postoji, osim u metodološkim postupcima znanosti i nekih filozofema. Uistinu postoji cjelovit čovjek.

Kako je sve počelo...

rmarino69 Svako dijete zna, pa i ono najmanje, da je biti zločest MNOGO ZANIMLJIVIJE nego biti dobar. Biti stalno dobar užasno je dosadno, a osim toga i zamorno....... Velika slova su upravo tamo gdje sam ih i napisao.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci