Tagovi

Savez Stanara u Ministarstvu Pravosu?a

Državni tajnik u Ministarstvu pravosu?a Dražen Bošnjakovi? sa suradnicima primio je predstavnike Saveza udruga stanara Hrvatske.
Predstavnici stanara upoznali su državnog tajnika i njegove suradnike s
iznimno teškim stanjem ove kategorije stanara – nositelja stanarskog
prava – koji žive u tzv. privatnim neuseljivim stanovima i koji su zakonski diskriminirani,te kao posljedica toga žive pod stalnim stresom,?esto
šikanirani i maltretirani od vlasnika,te provode zadnje godine života u
strahu, neizvjesnosti i u sudskim sporovima, što ih iscrpljuje fizi?ki,psihi?ki
i materijalno.
Državni tajnik upoznat je i s ?injenicom da je Ustavni sud RH, na sjednici održanoj 20. lipnja 2007,utvrdio da ukidna odluka Ustavnog suda
od 31. ožujka 1998. još uvijek, (ni nakon 10godina) nije provedena,da se
vode brojni postupci pred sudovima o tužbenim zahtjevima vlasnika
stanova, o iseljenju „zašti?enih“ najmoprimaca, a da u Zakonu o najmu stanova nisu utvr?ene predpostavke tog iseljenja;da ni sam Ustavni sud

Gruntovnica,kako to gorko zvu?i

GRUNTOVNICA, KAKO TO GORKO ZVU?I!
Najprije razjasnimo razliku izme?u prava i zakona. – Premda oni koji govore o ovome obi?no brkaju jus i lex, pravo i zakon, ipak ih treba razlikovati. Pravo se sastoji u slobodi da se uradi ili uzdrži, dok zakon nare?uje i obvezuje na jedno od toga dvoga. Tako se zakon i pravo razlikuju koliko i obveza i sloboda, koje su u istoj stvari nespojive.
Ovih dana neobi?no ?esto se koristi izraz gruntovnica iliti zemljišnik, zemljišna knjiga. Što je to? Kod nas je to Odjel, dio Op?inskog suda u kojem se vodi popis imovine, nekretnina, na podru?ju teritorija RH. Avioni i brodovi, prema zakonu, pripadaju i vode u takvim upisnicima.
Zemljišne knjige su jedne od bitnih pretpostavki u odre?ivanju državnosti i suvereniteta jedne države, jer kroz njih saznajemo granice i prava jedne države na teritorij, a isto tako tko je vlasnik tih nekretnina. Koliko je to važno vidimo da se te knjige vode po posebnom Zakonu o zemljišnim knjigama kao i razra?enom Pravilniku o na?inu i unosu promjena u zemljišnim knjigama nosioca prava vlasništva, posjeda, hipoteka, tereta, zaloga itd.

Tko nam donosi zakone

Tko nam donosi zakone?
Rijetki su zakoni u parlamentu doživjeli radikalne promjene.
Zakoni se doista ne oblikuju u Saboru,nego u odgovarajućim komisijama.Sabor ih dakle,ne stvara nego prihvaća.Znači li to da zakoni najčešće i nisu doneseni promišljeno po volji i potrebama naroda?
Komisije koje ih pripremaju sastavljene su od stručnjaka za pitanja o kojima je u dotičnom zakonu riječ, ali ne samo od njih.Tu prečesto djeluju razne interesne,svjetonazorske i političke skupine koje narod ne može kontrolirati.Pred Sabor stoga dolazi ono što njima odgovara.Sabornici nemaju načina predložene tekstove u cjelini preoblikovati,nego ih prihvaćaju u cjelini ili s nebitnim amandmanima.Mogu ih i odbaciti,pa čekati da iste komisije svoje namjere nešto drugačije izraze.

stambena reforma u hrvata

stambena reforma u hrvata
Hajdemo danas drito u glavu.

(b) Bilo kakav navodni prijenos prava na pokretnu i nepokretnu imovinu učinjen nakon 31. prosinca 1990. i zaključen pod prisilom ili protivno pododjeljku (a) ovoga članka, bit će ništav…

Članak 6.
Domaće zakonodavstvo svake države sljednice glede stanarskog prava primjenjivat će se podjednako na osobe koje su bile državljani SFRJ i koje su imale to pravo, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinsko stanje, rođenje ili drugi položaj.
Članak 8.
Gore navedene odredbe ovoga Aneksa ne dovode u pitanje bilo koja jamstva nediskriminacije povezana s privatnom imovinom i stečenim pravima koja postoje u domaćem zakonodavstvu država sljednica.
Članak 3.

ANEKS G ME?UNARODNOG UGOVORA O PITANJIMA SUKCESIJE

Dobar dan,
Prilažem tekst Aneksa G me?unarodnog Ugovora o pitanjima Sukcesije na Engleskom i Hrvatskom jeziku uz neke primjedbe(da ne bi netko upao u zabludu ili zaboravio)

......MOLIM VAÅ E KRITI?KE PRIMJEDBE I MIÅ LJENJA
......S poštovanjem SUS (SAMOSTALNA UDRUGA STANARA)-ZAGREB!

ANNEX G
PRIVATE PROPERTY AND ACQUIRED RIGHTS
Article 1
Private property and acquired rights of citizens and other legal persons of the SFRY shall be protected by successor States in accordance with the provisions of this Annex.
Article 2

Samoubojstvo zbog otetog stanarskog prava

Na adresu CNN Bloga stigao je jedan zanimljiv mail kao reakcija na posljednje „uspjehe“ hrvatskog pravosuđa, samoubojstvo „zaštićenog“ najmoprimca iz Splita, te Horvatinčićevo „umijeće“ brzinskog kupovanja nacionaliziranih nekretnina nad kojima su u tijeku sudski postupci.

Cijenjeno Uredništvo,

Molim Vas da objavite slijedeće pismo, s kojim su se složili i mnogi drugi nositelji stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim stanovima.

----------------------------------------------------

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci