Tagovi

"Dojdi, mali, buš minister!" I

Izbor kadrova za odgovorna i najodgovornija mjesta u upravljanju državnim i društvenim poslovima ne bi ni za koga trebao biti lak i jednostavan posao, osim za hrvatsku političku nomeklaturu, za njih je to posao koji obavljaju nepodnošljivom lakoćom.

Svojedobno imenovanje bezlične i bezbojne Ane Lovrin za ministricu pravosuđa u Sanaderovoj vladi potaknulo me da taj fenomen prokomentiram:

http://feniks.bloger.hr/post/dojdi-mali-bus-minister/609510.aspx

Jednako kao, što u suštini loši direktori u javnim poduzećima za najbliže suradnike biraju nesposobne ali do neprepoznatljivosti lojalne i poslušne ljude, koji s jedne strane ni o čemu nemaju svojeg mišljenja i stava, a s druge uvijek zastupaju i beskompromisno brane direktorska mišljenja i stavove.

Tu tehnologiju negativne selekcije kadrova koje je bilo i u samoupravoj praksi, Tuđman je razvio do statusa umjetnosti, inaugurirajući na državnoj razini takav izbor kadrova koji je njemu kao samodršcu omogućavao nepodnošljivu lakoću vladanja.

Svaki onaj koji je makar samo posumnjao u Tuđmanove „božanske vizije“ bio je nemilosrdno uklonjen.

"Profesionalci"

Prošlo je više od godina dana od ubojstava Ivane Hodak i Ive Pukani?a, doga?aja koji su bili povod za brze smjene tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Berislava Ron?evi?a i ministrice pravosu?a Ane Lovrin. Njih su, prema tadašnjim medijskim navodima zamijenili sposobni "nestrana?ki profesionalci" Tomislav Karamarko i Ivan Šimonovi?.

Sama smjena je obavljena vrlo brzo, na hokejaški na?in, uz medijske pokude smijenjenima i panegirike za nove ministre. Samim smjenama su prethodila navedena ubojstva koja su u medijima naširoko i nadugo eksploatirana s naglaskom na nesposobnosti prethodnih ministara da riješe stanje u svojim resorima i poboljšaju osje?aj op?e i pravne sigurnosti gra?ana.

Prosje?an ?itatelj tiska mogao je i prije tih doga?aja uo?iti medijsku baražu na neke od tih ministara koje su optuživali i smatrali ih posredno odgovornim za sve doga?aje koji su se do tada doga?ali, od premla?ivanja novinara, plja?ki banaka, kladionica, pojedina?nih ubojstava,te korumpiranog i nesposobnog sudstva, kao da su oni jedini i sami odgovorni za to il kao da je svijet po?eo od njih.

Pismo premijeru Sanaderu

Poštovani gosp. Sanader,

moje ime je Alen Be?irovi?, student sam Pravnog fakulteta u Rijeci i imam 21 godinu. Za razliku od velikog broja mladih trudim se pratiti politiku i trudim se shvatiti poteze koje Vi ili Vaši kolege u stranci ili Saboru radite.

Zašto nastaje ovo pismo? Zato što sam došao do jedne to?ke nakon koje više ne shva?am ništa, a volim se smatrati inteligentnom osobom.

Jesu li svi isti?

Bila je potrebna afera...

Saša Mesi?, predsjednikova k?i postala je predsjednicom Uprave zajedni?ke tvrtke Grada Zagreba i Ine – Terme Zagreb. Za to ju je mjesto navodno predložio Tomislav Dragi?evi?, ina?e prijatelj Stipe Mesi?a. I tu nastupa problem.

'Ja znam da je moja k?i diplomirala i doktorirala hidrogeologiju na Geološkom fakultetu, znam da su s njom pregovarali, ali o cjelini ne znam ništa. Znam da je kompetentna, radi u Hrvatskom geološkom institutu. O?ito je nekom trebala afera. Napravila se afera oko predsjednika Sabora Luke Bebi?a i sada je trebalo re?i da su svi oni isti. Nikada nisam intervenirao za niti jednu moju k?er. One sama vode ra?una o svojoj karijeri. Niti jedna nije samo sa srednjom školom dobila banku. Ukoliko su kompetentne ?e raditi, ukoliko nisu ne?e', rekao je predsjednik Mesi? novinarima Nove TV.

Sanader do stana preko ministrice Lovrin

Pravosudno ministarstvo odbilo žalbu Sre?ka Papca i Željka Hrastara, vlasnika stana u Kozar?evoj ulici 21 nacionaliziranog 1958 godine, ?iji su povrat tražili, a koji je danas na raspolaganju obitelji premijera Sanadera.
O tome je progovorila bivša ministrica Vesna Škare-Ožbolt , ali njena nasljednica Ana Lovrin izjavila je kako ne može komentirati te tvrdnje jer ne zna o ?emu Škare-Ožbolt govori. Me?utim mi smo dobili potvrdu da je ministarstvo odbilo žalbu kojom se tražio povrat stana u Kozar?evoj 21.
--Takvo smo rješenje dobili,te smo protiv tog rješenja podigli tužbu na Upravnom sudu. Uvjerena sam kako ?e Upravni sud donjeti valjanu zakonitu odluku u korist mojih klijenata, rekla nam je zastupnica dvojice vlasnika, zagreba?ka odvjetnica Zvjezdana Žnidari?-Begovi?.

BRISANJE IZ EVIDENCIJE

Iustitia Croatica (1)


I Bog uzme Adamovo rebro, pa s malo blata zamiješa Evu i re?e mu: „Adame izaberi ženu!“

Sli?ne stvari ?itam ovih dana u nekim ?lancima Web izdanja Jutarnjeg lista, koja istovremeno otvaraju mnoštvo dodatnih pitanja:

Najprije o bivšoj ministrici pravosu?a - strana?koj pravovjernici:
Kao jedan od svih posljednjih ministarskih poteza, Šimonovi?eva prethodnica Ana Lovrin raspisala je natje?aj za suca zadarskog op?inskog suda. Njezina k?er prijavila se i dobila posao odlukom Državnog sudbenog vije?a, koje djeluje ina?e u krnjem sastavu još od 2007.

E pur si muove ili Ima li nade za nas?

Ovo nije moj dnevnik. Ovako ja ?itam vijesti. Ovo je meni važno.Ovo nije pohvala ni lijevih ni desnih. Ovo je moja želja da se stvari po?nu mijenjati. Vjerujem da je svaki roditelj ove djece na stepenicama ponosan na svoju djecu. Ho?e li djeca imati razloga da postanu ponosni na svoje roditelje?
Kad ova Vlada bude postigla da se osobe sa poteško?ama tj. osobe sa posebnim potrebama osje?aju jako dobro kao ravnopravni gra?ani, bit ?e nade i za sve nas.

1. DOLJE ZDRAVSTVENA REFORMA!!!

Prosvjednici sjede na stepenicama Ministarstva (Izvor: HRT)

Povla?enje novih participacija te o?uvanje besplatnih zdravstvenih usluga za sve gra?ane na osnovi solidarnosti zahtjevi su 20-ak mladih koji prosvjeduju pred Ministarstvom zdravstva.

Skupina mladih zaposjela je ulazne stepenice u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, gdje prosvjeduju pjevaju?i uz gitaru rock-pjesme, te su odbili razgovarati s državnim tajnikom Zvonimirom Antom Golemom, koji im se obratio umjesto odsutnog ministra zdravstva.

2. KRUHA I IGARA!!!

Zadarske ustaše financira HDZ

Licemjerje novoga antifašisti?kog kursa Ive Sanadera najbolje se ogleda na primjeru Zadra, gdje prema ?itatelju koji mi je posalo nižu vijest lokalna HDZ-ova vlast financira proustaške udruge.

Kako vratiti povjerenje u sustav?

Posljednje ubojstvo, ono Ivane Hodak, od javnosti i politike je okarakterizirano kao mafijaško. Iako nije prvo te vrste, zaprepaštenje i šok javnosti je izazvala ?injenica da se ovaj puta radi o ciljanoj žrtvi koja nije iz tog miljea. Iako se ve?ina komentatora slaže oko toga da ubojstvo najvjerojatnije ima veze s predstoje?im sudskim postupkom protiv Vladimira Zagorca i da se, kao i uvijek u takvim slu?ajevima, njime šalju to?no odre?ene poruke, javnost se pita kamo sve to vodi i dokle ?e i?i. Sigurnost gra?ana je ugrožena ?ak i kad se radi o me?usobnim obra?unima mafijaša ali kad po?nu stradavati obi?ni gra?ani, osje?aj sigurnosti se potpuno gubi i po?inje vladati zabrinutost. Zabrinutost lako može prerasti u strah. Narodna poslovica kaže da su u strahu velike o?i pa bi osim revolta prema neposrednom izvoru lako moglo do?i i do otvorenog iskazivanja animoziteta prema onima koji su zaduženi da nam garantiraju osobnu sigurnost.

Jesu li samo Lovrin i Ron?evi? nesposobni?

Premijer Ivo Sanader u ponedjeljak je najavio je da ?e smijeniti ministricu Lovrin, ministra Ron?evi?a te Benka, ravnatelja policije. Odmah je iz rukava izvukao njihove zamjene. Ovog puta ?ak nisu iz njegove stranke, frka je i premjer je odabrao osobe koje bi trebale trenutno smiriti javnost. Kasnije, lako ?e Ivo njih maknuti i ponovo staviti podobne “ron?evi?e”.
Lukav kakav ve? je, premijer je naredio Predsjedniku Sabora Luki Bebi?u da smjenu u Saboru odradi ve? u petak. Ovakva hitna smjena trebala bi zbunjenu oporbu iznenaditi i onemogu?iti da se organiziraju.
Predsjednik najve?e oporbene stranke SDP-a, Zoran Milanovi?, javno je zatražio odlazak Sanadera i njegove vlade, te izvanredne izbore za Sabor.
U potpunosti podržavam SDP-ov prijedlog uz dodatak da SDP isto napravi u Zagrebu. Traži ostavku svog gradona?elnika, Milana Bandi?a.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci