Tagovi

Tadi?ev posjet - nova podvala Beograda uz izdaju Josipovi?a

Privatni a ne službeni posjet, razlika je i te kako bitna, srbijanskog predsjednika Borisa Tadi?a Vukovaru težak je poraz hrvatske državne i nacionalne politike.

Najvažnija je ?injenica da Boris Tadi? ne dolazi u Vukovar da bi se poklonio žrtvama velikosrpske agresije, nego da istodobnim posjetima Ov?ari i Paulin Dvoru izjedna?i krivnju hrvatskog i srpskog naroda, odnosno Hrvatske i Srbije za imperijalnu politiku Slobodana Miloševi?a, podržanu od najvažnijih srbijanskih institucija i velike ve?ine srbijanskog (a tada i crnogorskog) naroda.

Razmotrimo prije svega karakter posjeta. Ako Boris Tadi? u Vukovar dolazi neslužbeno, dakle privatno, njegove rije?i koje ?e biti izgovorene na Ov?ari nemaju težinu politi?ke isprike jedne države prema drugoj državi. Uo?i njegovog posjeta ta se kvalifikacija ili namjerno zaobilazi, ili mediji, zanemaruju?i tu ?injenicu, sudjeluju u orkestriranoj manipulaciji hrvatske javnosti. U srbijanskoj javnosti ionako je naglasak na posjetu žrtvama Paulinom Dvoru, iz jednostavno razloga što srbijanska javnost pod snažnim utjecajem nacionalfašisti?ke desnice, prema kojoj je tzv. hrvatska desnica najobi?iniji ma?ji kašalj, još uvijek ne želi priznati svoju politi?ku odgovornost za ratnoagresivnu politiku Slobodana Miloševi?a. Ako je iskren, a u to se s obzirom na izjave koje je davao uo?i posjeta Vukovaru može opravdano sumnjati, ?in Borisa Tadi?a s ljudskog i civilizacijskog stajališta treba pozdraviti. Me?utim, jasno je da njegov posjet prijke svega služi interesima srbijanske politike na doma?em, a još više na me?unarodnom planu. Sasvim je sigurno da ?e on imati veliki odjek u me?unarodnoj javnosti i posebice u Bruxellesu koji provodi politiku progledavanja Srbiji kroz prste, kako bi se, bez obzira koliko je to daleko, ubrzao njezino pristupanje Europskoj uniji.

Treba postaviti izravno pitanje: ako predsjednik Srbije dolazi u Vukovar kao privatna osoba i njegov ?in nema državnu politi?ku težinu, kakva je uloga hrvatskog predsjednika Ive Josipovi?a u svemu tome. Po ?lanu 93. Ustava predsjednik Republike predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Po tom ?lanu on ne bi smio uop?e biti nazo?an Tadi?evom posjetu Vukovaru, odnosno ako ve? do?ekuje svog "velikog prijatelja" onda bi ti trebao u?initi kao privatna osoba, i to javno obznaniti, a ne kao predsjednik Republike Hrvatske. Pored niza gafova koje je u tom pogledu u?inio u još nezavršenoj prvoj godini svojega mandata, predsjednik Josipovi?, ne vode?i ra?una o raspoloženju javnosti, a ono je pretežito protiv posjeta Borisa Tadi?a, dodaje još jedan. Na žalost hrvatski mediji, kako javni tako i komercijalni, ne zastupaju interese hrvatske javnosti, nego dnevne politike. A ta politika u vanjskopoliti?kim temama vodi se kako na Pantov?aku tako i u Banskim dvorima. U tom kontekstu valja upitati premijerku Jadranku Kosor što ona ima raditi u Vukovaru prigodom privatnog posjeta srbijanskog predsjednika, pogotovu ako on krajem mjeseca dolazi službeno u Zagreb.

I predsjednik Josipovi? i premijerka Kosor svojim ponašanjem u ovom slu?aju ne idu na ruku PRAVEDNE uspostave odnosa izme?u Republike Hrvatske i Republike Srbije, jer Srbija i dalje uporno ne popušta u nizu neriješenih pitanja s Hrvatskom, iako je od završetka rata prošlo 15 godina. Za one koji se prave slijepi kod o?iju, Hrvatska još potražuje preko 1100 nestalih branitelja i civila, a samo Vukovar preko 300, Srbija još ne priznaje da je bila agresor na Hrvatsku, pa zato negira postojanje zarobljeni?kih logora u Srbiji, Srbija još nije vratila dokumentaciju iz vukovarske bolnice, i ne samo nje, nije vra?eno ukradeno umjetni?ko blago, ne pristaje na rješenje grani?nih pitanja na Dunavu. Kad se sve to nabroji, postavlja se pitanje ?ije intrerese brani Ivo Josipovi? i Jadranka Kosor i je li vrijeme da se zbog takvog ponašanja postavi pitanje njihove odgovornosti u Saboru, bez obzira što u tom najvišem predstavni?kom domu sjede uglavnom mediokriteti i glasa?ki zombiji, kako HDZ-a tako i SDP-a, a ostale je suvišno spominjati.

Hrvatsko-srpski odnosi su u stotinjak pa i više godina bili optere?eni imperijalisti?kim aspiracijama Beograda prema hrvatskim krajevima i nanijeli su i jednom i drugom narodu velike ljudske i materijalne gubitke. Ti odnosi se nikako ne mogu graditi na lažnim pretpostavkama, nametnutim iz zana?ajnog dijela europske politike da se ovdje radilo o gra?anskom ratu, jer time se u nekim europskim metropolama pere savjest za njihovu odgovornost za goleme ljudske i materijalne žrtve koje na ovim prostorima nanijela agresivna srbijanska politika. U užem i širem smislu privatni posjet Vukovaru srbijanskog predsjednika Tadi?a ima upravo tu svrhu, a za to odgovornost snose i hrvatski predsjednik i hrvatska premijerka, odnosno strana?ki HDZ i SDP.

S ovakvim ?elnicima tako nam Bog pomogao.

PS. Ne ?u odgovarati na osobne napade, a svaki konstruktivni komentar je dobro došao. Posebno ne ?u odgovarati polliti?arima iz inozemstva, jer oni uglavnom ne znaju o ?emu se radi, a s manipuliranim neznalicama je uzalud trošiti vrijeme.

Komentari

Sam si napisao ključnu stvar

Sam si napisao ključnu stvar u dnevniku, koju još nisi uspio shvatiti:

Izjednačeni su zločini obje države.

Hvala Bogu da je tako, nama koji razmišljamo ljudski svaki nedužni i oduzeti život je zločin bez obzira na kojoj strani bio počinjen. U ratu nikad ne postoje "svete krave", ali postoje žrtve kojima se treba poklonit.

Neljudski je brojati gdje je bilo više masakriranih civila. Ljudski je priznati svaku žrtvu i pokloniti joj se.

Tko je glasao

nepismen(a)

Aisha,
ja napišem sljedeće:

"Najvažnija je činjenica da Boris Tadić ne dolazi u Vukovar da bi se poklonio žrtvama velikosrpske agresije, nego da istodobnim posjetima Ovčari i Paulin Dvoru izjednači krivnju hrvatskog i srpskog naroda, odnosno Hrvatske i Srbije za imperijalnu politiku Slobodana Miloševića, podržanu od najvažnijih srbijanskih institucija i velike većine srbijanskog (a tada i crnogorskog) naroda."

a vi na temelju toga zaključujete":

"Izjednačeni su zločini obje države"

Kako je očito da vi znate čitati, donosite krive zaključke. pa nema smisla da i s vama trošim vrijeme.

Tko je glasao

Nisam ja nepismena, nego kao

Nisam ja nepismena, nego kao što rekoh u prijašnjem postu: još niste ni shvatili ono što ste izrekli indirektno u svom dnevniku.

Nije inteligencija i pismenost kada vam netko doslovce nacrta ono što misli, već kad se malo zagrebe ispod površine. To vama očito ne ide.

I nemorate mi persirati jer ste poprilično nekulturno postupili samim time što ste napisali " da nema smisla da i s vama trošim vrijeme".
Ako niste u stanju primiti drugačije mišljenje, onda ste svoje mišljenje trebali zadržati za sebe.

Inače, ako ćemo o nepismenosti: piše se " sa vama", a ne "s vama".

Lijepi pozdrav i čitajte nešto više od gramatičkih udžbenika, ako i to čitate ;)

Tko je glasao

Aisha, Još jedamput ću vas

Aisha,

Još jedamput ću vas citirati:

"Sam si napisao ključnu stvar u dnevniku, koju još nisi uspio shvatiti:

Izjednačeni su zločini obje države."

Kao prvo ja nisam napisao ključnu stvar koju po vama ne mogu shvatiti da su "izjednačeni zločini obje države". Tu konstrukciju ste mi vi stavili u usta i na bazi toga dijelite moralne lekcije.

Kao drugo, s osobom koja doslovno laže da bi dijelila drugome dijelila lekcije uistinu nemam što više komunicirati. I još k tome pozivate se na kulturu dijaloga, a to temeljite na svojoj laži. Ovdje se uopće na radi o druklčijem mišljenju, nego jednostavno o plasiranju laži. Tko logično razmišlja, ovo mu je dovoljno, a tko laže može i dalje nastaviti lagati, kao što vi to činite.

Tko je glasao

Tko o čemu...

...vkrsnik o lažima!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ja se bojim da imate

Ja se bojim da imate problema sa razumjevanjem pročitanoga.
Ja ne lažem, nego vi ne shvaćate da ste napisali prikrivenu istinu. Ne doslovno, ali jeste.

I nema potrebe za ovako teškim riječima, nije moguće da je moj komentar tako jako uzdrmao vaše "stabilno" mišljenje? Ili ne znate što bi mislili? Po dnevniku mi se tako čini.

Lijepi pozdrav :)

Tko je glasao

zlčst glpč

sh,

n sm d s prvt npsmnm, ng st jš glpč t zlčst, l mž vm bt tjh d n vm prtl nst jdn.

Tko je glasao

Valjda vam je jasno da se

Valjda vam je jasno da se nemam namjeru spuštati na ovakvu razinu komunikacije. Bilo bi mi ispod časti, a da sam u vašim godinama bilo bi me i sram ovako što napisati.

Ugodan dan želim

Tko je glasao

vaša razina

Aisha,

a kakva je vaša razina komunikacijed da uporno ostajete pri tvrdnji da sam ja izjavio nešto što je izjavio predsjednik Tadić. I onda na temelju toga dijelite moralne lekcije. I vi to nazivate svojom čašću. Jadno i bijedno.

Tko je glasao

Cameron u RH

Onda bi bilo dobro da već jednom dođe netko iz Goleme Britanije i pokloni se hrvatskim (i slovenskim) žrtvama na Macelju, Teznom, Hudoj jami,...
Za te zločine, iako postoji već posve pristojna povijesna distanca - trebao se, zapravo, ispričati još Churchill, ali nije mogao kad je bio frend s družetito - dakle, za te zločine još se dosad nitko nije ispričao, a puno se obimniji od ovih novijih. Pa, valja krenuti nekim redom, valjda?

Tko je glasao

Re: Cameron u RH

http://www.scnr.si/2010/10/

Citat: "Na koncu prireditve so udeleženci na predlog mag. Andreje Valič podpisali pobudo britanskim in slovenskim oblastem za ustanovitev britansko-slovenske zgodovinske komisije, ki bo zbrala in ovrednotila vse dokumente in pričevanja ter pripravila skupno poročilo o tem vprašanju. Pobudo so podpisali zgodovinarji ter predstavniki cerkvenega in političnega življenja obeh držav."

Tko je glasao

Nacional

Nacional:6.11.2010,16:42 min.:
Ured predsjednika Srbije: Tadic je u Vukovaru iznosio sluzbena stajalista.
Molim komentar gospodina sveznalice.Da ovo opet nije neka zavjera iz inostranstva (ne inozemstva)Gospon Vjeko.Imao sam u poduzecu jednog nepismenog radnika kojemu je omiljena izreka bila:Najgore je kada budala pobudali.Naravno,ovo se ne odnosi na vas.

Tko je glasao

Josipovićeva izdaja pod velom "lakoumna prijateljevanja"

Pomislih, čovjek je zabrinjavajuće naglup, a tolike škole ima, eto ima nas svakakvih. A onda mi zasvijetli, možda i nije toliko glup, ali je sigurno amoralan. Svjetina, prosječno i sama naglupa, izabra ga upravo zato kako bi ih taj i takav predstavljao prema svijetu i "podizao" ugled toj i takvoj Hrvatskoj. Prevariše se grno: izdajnik, gori od Mesića. Ako još za sada ne prema vani (EU), a ono sigurno prema Hrvatima gubi ne samo osobni ugled, nego doprinosi gubitku ugleda države čiji je predsjednik. Može on biti uman, ali od Staroga umniji nije:

Načelo je diplomacije: ako se kime ne možeš koristiti, nastoj da od njega barem štete ne trpiš... među državama nema iskrenosti, nema ljubavi, nego sve samo do koristi stoji... niti se gleda na pravicu ni na poštenje... stoga je odnos među državama samo primirje... ugovori kojima se ono određuje i održava, samo dotle stoje dok su svim djelnicima korisni, dok se kojem od njih ne pruži prilika da ih na svoju korist nategne... stoga je diplomacija vječno spletkarenje od nužde... država koja lakoumno sa svakim prijateljuje i oko prijateljstva među drugima svom silom nastoji, gubi sav ugled . Ante Starčević

Tko je glasao

Josipović ispada naivna

Josipović ispada naivna šiparica koju svak može obrlatiti ili kakva radodajka koja se svima nudi. Ne znaš koje je od tog gore.

Tko je glasao

Teze o ratu

Nisam mislio više komentirati na ovom dnevniku (sa kojim se slažem), da ne bih zagušio konstruktivnu raspravu. Ali radi aktualnosti teme i "pobjedonosnog" podsmjeha nazovi ljevičara, koji u stvari to nisu, ponukan sam nešto napisati. Da ne pišem novi dnevnik (jer sam jedan napisao na tu temu), probat ću to napisati u formi komentara. Prije svega moram se izviniti autoru dnevnika, što zlorabim njegov dnevnik za iznošenje mišljenja koja možda nisu usko tematski vezana za sam dnevnik.
Naši nazovi ljevičari misle da su to veći ljevičari što više i žešće napadaju branitelje i domovinski rat, gospodo ljevičari pitaj te vaše ljevičare u Francuskoj ili Italiji što misle o svojim braniteljima koji su pobijedili nacizam i fašizam, pa će te se začuditi njihovom nacionalizmu, što je za vas bogohulno. Da draga gospodo hrvatski branitelji su pobijedili ideju velikosrpskog nacionalizma koji graniči sa fašizmom i donijeli slobodu i vama (ali toga niste svijesni). Hrvatsku državu nije napao Boris Tadić nego republika Srbija sa svojim saveznicima (Crna Gora), tako da Tadiću kao čovijeku još i mogu čestitati na hrabrosti što se poklonio žrtvama srpskog divljanja, a zamjeriri mu što je pokušao relativizirati žrtvu Vukovara posjetivši Paulin Dvor. Ali sve je to uradio Boris Tadić, a ne predsjednik Srbije, jer je posjet bio privatni. Ima puno ljudi na ovom blogu koji razumiju razliku između privatnog i službenog posjeta (privatno ti j.... m...., a službeno moramo surađivati, te smo zbog toga prijatelji). Tako dragi ljevičari niti smo mi izgubili, a niti vi dobili, izgubila je naša diplomacija koja je osramotila žrtve i samim tim i jedan od temelja naše državnosti. Posljedicom toga draga gospodo izgubili smo svi.

Tko je glasao

Naši nazovi ljevičari misle

Naši nazovi ljevičari misle da su to veći ljevičari što više i žešće napadaju branitelje i domovinski rat, gospodo ljevičari pitaj te vaše ljevičare u Francuskoj ili Italiji što misle o svojim braniteljima koji su pobijedili nacizam i fašizam, pa će te se začuditi njihovom nacionalizmu, što je za vas bogohulno. Da draga gospodo hrvatski branitelji su pobijedili ideju velikosrpskog nacionalizma koji graniči sa fašizmom i donijeli slobodu i vama (ali toga niste svijesni). Koliko god su zavrsne bitke i kruna "mirna reintegracija" bile vazne zadace hrvatske vojske i njenog politickog vodstva, podjednako je bilo vazno napraviti mirnodopski preustroj. Ukoliko su zrtve iz prve faze izgubljeni zivoti i osakaceni ljudi, zrtve druge faze su prezivjeli ucesnici. U prvoj fazi se gubila glava, a u drugoj psiholoske, drustvene i druge temelje za normalan zivot.

Kolokvijalno gledano HDZ je izgur'o prvu borbenu fazu, a SDP drugu preustrojnu. Obje faze su imale svoje trapave sekvence prepune nesnalazenja i vrludanja, ali u konacnici to je to. Nema drustva, nacije koja bi to izvela bez slicnih efekata (ja sam osobno ipak na kraju ponosan i zadovoljan, kad se dakako ne fiksiram na pojedine sunovrate, nuspojave i sl.).

Stoga smatram da ljevicarima treba posteno prepisati zasluge koje ih idu, podjednako kao i desnicarima desne zasluge - i ja se pri ovome uopce ne salim. Kod nas se ljevicarstvo poistovjecuje i sa sklonostima pretjeranoj jugonostalgiji i zbog toga se ljevicarstvo uzima kao nesposobno razmatrati prokazane drzavotovorne stvari i odnose. To je svakako tocno, no za drzavotvornost jos je tragicnije kad je desno korumpirano. Pogledajmo samo slucaj Sanader. Pitanje svih pitanja je da li su Slovenci znali razmjere ovoga i stoga radili sto su radili. Mislim da je pogresno ne vjerovati mu kad je rekao da je otisao zbog Slovenaca - ili shvatio je kolika je on rupa za te odnose ili da doista ne zeli trgovati Hrvatskom (kad ce se vec morati badava prepustiti).

Nadalje. Nisu branitelji pobjedili ideju velikosrpskog nacionalizma vec pokusaj njezinog implementiranja na da se slikovito izrazim, jednom jedinom smjeru - smjer zapad. Smjer jugozapad je prezivio, smjer jug je na ledu, dok je smjer jugoistok uzaren.

Tko je glasao

Mantranje o lijevom i desnom

Stoga smatram da ljevicarima treba posteno prepisati zasluge koje ih idu, podjednako kao i desnicarima desne zasluge
Ajd budi tak susretljiv pak pojasni kaj je to !"lijevo" a kaj "desno" - mislim da si se zgubil v megle!

Tko je glasao

Lijevo, desno, nigdje moga stana...

Pogledaj si ovo i riješi test:

http://pollitika.com/vlado-gotovac#comment-262781

(ja sam ti ispala nešto ko Dalaj Lama :)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Zasluge

U puno toga se mogu složiti, ali da je HDZ-e imao zasluge to bi trebali rasčlaniti. Možda kao HDZ pokret , ali ne kao stranka jer oni nisu stranka niti sada nego su konglomerat interesne skupine. Hrvatske branitelje ne dijelim na lijeve i desne jer je bilo podjednako i jednih i drugih (jer ih nitko nije pitao tko su i koje nacionalnosti), ali da mnogi svoje razočarenje stvaranjem hrvatske države pokušavaju sakriti pod ljevičarski svjetonadzor, a oni koji nisu imali hrabrosti braniti domovinu svoj kukavičluk sakrivaju pod desničarski ekstremizam i to je naša stvarnost.

Tko je glasao

Izvinjavanje

prepustimo Borisu Tadiću, a mi se, ako treba - ispričavajmo, prema običaju - i kad ne treba.

Tko je glasao

reci koji to ljevičari ovdje

reci koji to ljevičari ovdje napadaju branitelje? konkretno koji su to nickovi?

samo mi nemoj feniksa spominjati...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

ljevičar

janus,

po vašim komentarima na ovaj dnevnik vi nikako ne spadate u desničare. U ovom slučaju za razdjelnicu između ljevice i desnice uzimam odnos prema Domovinskom obrambenom ratu i stvaranju Hrvatske. Vi jeste bili branitelj ali ste se svrstali s onima koji napadaju branitelje i njihovo dostignuće - stvaranje Republike Hrvatske. Pazite, nisam rekao da je državu stvorio Franjo Tuđman, nego su mu je upravo stvorili branitelji za što je položeno 15.000 života uključujući i civile.

Tko je glasao

šjor krsnik

jesti vi svjesni šta govorite? kako se ja kao branitelj mogu svrstati s nekim tko je protiv branitelja i stvaranju RH...pa šjor krsnik da sam protiv branitelja i stvaranja ove države onda bi valjda bio sa četnicima,a ne u ZNG-u...osim toga kojim sam se ja to komentarom ikada svrstao s onima koji su protiv branitelja i RH? dokaze molim...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

osim toga kojim sam se ja to

osim toga kojim sam se ja to komentarom ikada svrstao s onima koji su protiv branitelja i RH? dokaze molim...
Komentarima na Rebelov dnevnik Sud.

Recimo plusiranjem dnevnika s ovakvim tvrdnjama:
"Obzirom na prihvaćene proglašene istine i "svetinje", mislim da na hrvatskoj političkoj sceni nema te političke snage koja bi uvidjela neminovnost prekida s farsama od "stvaranja države", preko DR, do ni na čemu zasnovanih povlaštenih braniteljskih mirovina,"
(Kirgistan prvi, Hrvatska druga ..., Feniks)

"Ishodište sveg zla je u samim počecima djelovnja HDZ-a, organiziranog kao, ne političke stranke, nego interesne zajednice koja je vješto uzjahala hrvatski separatistički nacionalizam i prerasla u svojevrsni politički pokret.
Pokret koji nije djelovao u okviru pravnog sustava i nije se služio legitimnim metodama političke borbe, već je najvećim dijelom djelovao protuzakonito. Naprije nasiljem, a potom i ratom."
(Da ne znamo što je uspjeh, ..Feniks)

I nizom drugih komentara iz kojih je sasvim jasan tvoj stav.
Ako si i bio branitelj, čudna je ta tvoja mržnja koja prosijava iz tvojih komentara prema samostalnoj Hrvatskoj.

"Da iz naših je topova izlazilo cvijeće", odgovaraš na komentar o zlodjelima agresorskih bandi i posredno nas izjednačavaš s njima.
Da izlazilo je cvijeće za slobodnu Hrvatsku, jer nije moglo drugačije, a njihovo je okićeno cvijećem došlo iz Srbije prosipati njihove pozdrave i želje.

Kažeš da si branitelj?
Ma molim te, kako možeš dati plus na " hrvatski separatistički nacionalizam", "Pokret koji nije djelovao u okviru pravnog sustava i nije se služio legitimnim metodama političke borbe, već je najvećim dijelom djelovao protuzakonito. Naprije nasiljem, a potom i ratom."

Između redova je još puno toga što nije u skladu s tvojim deklariranjem kako si bio branitelj.

Bilo je, u popisima branitelja, čak i onih koji su ratovali protiv Hrvatske, pa me ništa više ne čudi.

Tko je glasao

ally mcbeal

"Da iz naših je topova izlazilo cvijeće", odgovaraš na komentar o zlodjelima agresorskih bandi i posredno nas izjednačavaš s njima.
Da izlazilo je cvijeće za slobodnu Hrvatsku, jer nije moglo drugačije, a njihovo je okićeno cvijećem došlo iz Srbije prosipati njihove pozdrave i želje.

janus — Sri, 31/03/2010 - 10:38.

"Ppetra, tražiš urotu tamo gdje je nema. Mene nemožeš uvući taj mulj jer ja samo govorim o činjenicama i odgovaram na Skvikijevo pitanje. Da ppetra, opet ti kažem iz naših topova nije izlazilo cvijeće i da pucali smo po srbima i njihovim selima...zašto? zato što su oni nas napali. Zna se tko je agresor (Milošević i njegovi trabanti), a tko žrtva...zločin je pojedinačan s imenom i prezimenom. I tako se mora tretirati. Nema nabijanja kolektivne krivnje ni njima, a boga mi još manje nama. Da li ti je sad išta jasnije? Ili moram crtati??"

http://pollitika.com/sud#comment-213269

ppetra — Sri, 31/03/2010 - 10:53.

"Sada mi je jasniji tvoj stav, ali ga uvijek treba jasno nacrtati, da ga drugi ne ucrtaju u svoje mozaike.
Što ćeš, ima nas, a i njih, kojima treba sve lijepo točno, precizno s uzrocima i posljedicama reći, odnosno nacrtati.
Hvala, janus, na tvome iscrpnom crtežu."

http://pollitika.com/sud#comment-213272

možeš li ovo objasniti?

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Ironija

možeš li ovo objasniti?
Mogu, ali evo poslužit ću se odgovorom koji je na sličan tip komentara dao Rebel, osobi koja doslovno čita:
http://pollitika.com/pocetak-i-kraj-a-izmedu-zaplet-filma#comment-269225

100 puta reći i izjednačavati krivnju, plusirati napade na vlastitu državu, blaćenje njezine borbe za samostalnost, spremno braniti agresore trenutnim navođenjem svojih "grijehova" i mnogim drugim perfidnim načinima, a onda na uporno inzistiranje stiže tvoj odgovor koji bi priličio pravom branitelju.

Nakon toga opet starim načinom 100 puta.

Stavi u taj kontekst moj odgovor koji navodiš i možda uočiš u njemu ono što piše u naslovu ovoga komentara.

I crtaj.

Tko je glasao

hehehe..

opet loše ppetra...ako je tvoj odgovor bila ironija čemu onda tvoji plusevi mojim komentarima...jesu li i oni bili ironija??? ili samo pljucaš po sebi s ovakvim odgovorima...raspada ti se lagano ta tvoja teorija urote... :)))

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Viša matematika

Ostaje ti isti odgovor na prethodno pitanje (ironija).
Ima i takvih ironičnih pluseva.
Ne samo da se nekada poslužim njima (pravi to shvate upravo na takav način), nego ih kao takve i dobijem nazad.

U politici je puno toga drugačije od onoga kako na prvi pogled izgleda, a često i na pollitici.

Najviše pohvala i pljeskova mnogi su političari dobili upravo onda kada su radili za interese tuđih zemalja, a protiv svoje.
Vani takvo što obožavaju, a ako ne ide tako u rezervi imaju "mrkva-batina" princip, a kod kuće nema se problema, to sređuju mediji. Ta oni nisu naši, pa ni mnogi novinari, iako se, kao i ti prodaju pod "objektivni".

Stil im je sličan: " Ne treba vagati zločine", jer "zločin je zločin", a na obilježavanje najvećih sustavnih zločina kao razaranja Vukovara, ubijanja njegovih stanovnika i odvođenje u logore po Srbiji, odmah tupe o Varivodama, ili sličnim događajima, te navode kako ne treba živjeti u prošlosti, koga to još zanima, mlade boli briga za probleme i nesuglasice starijih, a istinski ih plaši ljubav mladih prema vlastitoj domovini, pjevače proglašavaju fašistima, zabranjuju im koncerte u vlastitoj državi i tu paranoju šire i u svijet.

Na naše trpljenje granatiranja i razaranja, kažu da ni iz naših topova nije izlazilo cvijeće i tako do u beskonačnost, na normalno biračko pravo za Hrvate, izglasaju dvostruko za Srbe i ostale manjine, na lošu gospodarsku i moralnu stvarnost pljuju po DR, samostalnoj Hrvatskoj, branitelje prozivaju kako su stvorili lopovsku državu pa je valjda nije trebalo ni stvarati, lopovima i onima koji su gotovo izglasali nekakav ZVO ili neku srpsku pokrajinu medijskim harangama pripisuju "nacionalna i desna stranka" iako su po svom razarajućem djelovanju dijametralno suprotni, ogađuju sve nacionalno i promoviraju društvo anacionalnih jedinki s pozitivnom diskriminacijom naših bivših agresivnih napadača, a negativnom diskriminacijom Hrvata u vlastitoj državi, plusiraju dnevnike u kojima se otvoreno pljuje po hrvatskoj državnosti i borbi za nju....,

Ti si janus u skupini onih koji prečesto pljuckaju u vlastiti tanjur, a kada ti se na to ukaže onda :"ja sam branitelj".
E taj argument ne može izbaciti svu pljuvačku koju si već ubacio u tanjur, pa ni poneki naknadni ok-komentar.

A plus dobiješ i od: -(-x), koji može biti i pozitivan i negativan, ovisno o tome kakav je sam x.

Tko je glasao

Ja mislim da je tvoj osnovni

Ja mislim da je tvoj osnovni problem što ne razlučuješ pojmove:

- Kada netko pljuje po braniteljima, tada pljuje po "braniteljima" - lažnoj skupini koja nije bila na ratištu, ali je nakon rata pokupila većinu zasluga i benificija koje su trebale pripasti pravim braniteljima.

- Kada netko pljuje po državi, tada pljuje po politici države koje vode odrežene političke skupine, nitko nikada nije pljuvao po državi kao tvorevini jer nema smisla pljuvati po zemljištu omeđenom granicama.

Također, vi koji niste u stanju pročitati cijelokupne dnevnike, donosite zaključke na razini žute štampe: "Žele rušiti hrvatsku!" "Žele uništiti branitelje!".

Već je postalo dosadno objašnjavati tebi i tebi sličnima problematiku ove zajednice. Normalno je da su pravi branitelji ogorčeni i kad oni nešto izjave to ne znači da žele rušiti ono što su sami stvorili već da žele srušiti političke procese koje NISU bili njihov izbor.

Nekad mislim da jednostavno ne znate čitati, a većinom se pitam želite li uopće shvatiti.

Tko je glasao

smisli malo kvalitetniju

smisli malo kvalitetniju optužnicu temeljenu na dokazima...ovako s insinuacijama, poluistinama i lažima sve ti pada u vodu...moraš se malo bolje potruditi...znam da ti to možeš ;)

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

"objektivnost"

Ne moram ja ništa smišljavati, ti to sam uspješno radiš.

Nismo kriminalom i lopovlukom, niti zločinom došli do svoje države, a oni koji lopovluk, kriminal i zločin stavljaju u prvi plan čim se spomene država Hrvatska, ili plješću takvima u svojoj "objektivnosti" i "uzvišenoj svetosti"- većoj od samoga presvetoga oca-pape, svojim djelovanjem podmuklo nameću takve zaključke.

Pametan ne blati svoju obitelj i ne plješče drugima kada joj potkopavaju temelje, a jedan od temelja je, za našu obitelj, vlastita državnost i način na koji smo došli do nje.
Sve ostalo je djelovanje kukolja u vlastitim redovima, mimikrije poraženih snaga i "presvetih".

Hoćeš "kvalitetniju optužnicu temeljenu na dokazima...ovako s insinuacijama, poluistinama i lažima sve ti pada u vodu... "?
Pitaj one u Haagu, oni su ti majstori za to.

Prekomjerno granatiranje Knina?
Organizirani zločinački poduhvat?
Skrivanje cvjećarskih dnevnika?
Možeš birati!

Tko je glasao

Izvukla si sve van pravog

Izvukla si sve van pravog konteksta. Kazes da se tako blati obitelj? Ako se neki clanovi obitelji ne ponasaju dolicno i odgovorno i svojim postupcima ugrozavaju cijeli obitelj i kad se oni zauzdaju i kazne i pod kontrolu, onda to nije blacenje obitelji i je suprotno od ovoga sto ti imputiras. Problem je u tvom plemenskom nacinu interpretacije gdje dominira sistem crnog ili bijelog tj. ako netko tumaci stvari drugacije automatski je protivnik. Nema sivog dijela spektra, a to je tzv. splitting koji je jako dominantan u hrvatskom drustvu koji se jako dobro vidi kod hdz-a (djakic, matusic-frula i mnogi drugi ).

Tko je glasao

Politički sofizmi i uvrnute istine novoplemenaca

Upravo fascinira koloplet raznih igrača koji političkim sofizmima i uvrnutim istinama žele postići političke ciljeve poput:

izjednačavanja agresora i žrtve, proglašenje DR građanskim ratom, jednakost u zločinima bez obzira na razmjere i uzroke istih, "veličanje" vlastitih pojedinačnih zločina i stalna priča o njima, a ignoriranje ogromnih tuđih sustavnih zločina i genocida, obranu života i obranu svoje zemlje izjednačiti s agresivnim nasrtajima na tuđe zbog svojih "velikih" težnji, pripisivanje crno-bijeloga gledanja realnosti čim se reagira na njihova podmetanja, nametanje ustupaka pod izlikom "političke korektnosti", potrebe nekritičkoga zaborava i netraženje ratne odštete za ubijene, masakrirane, mučene u logorima i silovane.

Problem je u tvom plemenskom nacinu interpretacije gdje dominira sistem crnog ili bijelog tj. ako netko tumaci stvari drugacije automatski je protivnik.
Upravo gore nabrojane karakteristike pripadaju "novom" plemenu u Hrvatskoj koje vidi samo sivilo i zanemaruje ono što je čisto bijelo i čisto crno.

Takvi akromatski tipovi, ne vide ni crvenu krv na kojoj je stvorena ova država ni slobodno plavo nebo, već vide samo sivilo lopova i kriminalaca, lažne branitelje, koje bi stavili ispred nje kao i svoj novi oltar.
Oni zagađuju sve što je u ovoj državi lijepo (ne žele da je u njoj išta lijepo), pripisuju svim domoljubnim i nacionalnim osjećajima posprdne nazive poput :ognjištarci, plemenski divljaci,
crno-bijeli ograničenjaci, lopovluk i kriminal pripisuju ljudima koji su zadovoljni i sretni što je Hrvatska napokon samostalna država tako što lopove koji nemaju nikakve veze s domoljubljem i stvaranjem samostalne države izjednačuju s njom.

"Novoplemenci-sivoljupci" nisu nova skupina, već je u njima regrutirana masa onih kojima je domovina potonula ispod nogu- a tako su se u njoj osjećali na čvrstim nogama, masa anacionalnih kvazikozmopolita, pseudopacifista i pseudoliberala, gospodarskih stručnjaka tipa i duha socijalističkih tehnomenadžera, pravnika, filozofa, sociologa, novinara, ...,koji su doktorirali na temama iz Krapinske pećine.
Ponavljam za članove plemena:

“Pametan ne blati svoju obitelj i ne plješće drugima kada joj potkopavaju temelje, a jedan od temelja je, za našu obitelj, vlastita državnost i način na koji smo došli do nje".

Tko je glasao

Imas Josipovica, imas Tadica.

Imas Josipovica, imas Tadica. Gdje je to tocno koji od njih pogrijesio u svojem nastupu?

Tko je glasao

Oba su imala nastup iznad

Oba su imala nastup iznad mojih očekivanja.
Pogotovo Tadić.

Sviđa mi se njegovo obećanje da će njegova država financirati obnovu Vukovara.
Uostalom, ona ga je i razrušila.

Tko je glasao

Spin hanuma

Najbolje je od svega sto toliko spinas da ti se u glavi zavrtjelo. Apsolutno sve izokreces kako tebi odgovara. Ne bi te se ni Macek posramio. Vidis sve crno ili bijelo tj binarno, a po tebi su akromatski oni koji vide cijeli spektar. Oni koji hoce napraviti reda u obitelji zauzdavajuci lopine po tebi blate obitelj? To ti se na Siciliji zove kodeks mafije. Ako je tebi lakse vjerovati da je sve divno i krasno i da postoje neki zli ljudi koje to savrsenstvo zele narusiti onda nisi u realitetu. Ove tvoje teze koje guras u prvi plan uopce nisu bitne jer se sutra moze dogoditi da nacija nema sta jesti. Bitna je sadasnjost koja nije ni malo blistava i taj dignitet zivljenja, a ne ove tvoje mantre, zaglavljene u proslosti sto definitivno ne pridonose rijesavanju problema i boljoj buducnosti.

Tko je glasao

Spin doktor

Vidis sve crno ili bijelo tj binarno, a po tebi su akromatski oni koji vide cijeli spektar.
Ni crno, ni bijelo, ni sivo nisu u spektru boja.
Oni koji vide cijeli spektar odjednom- vide bijelo.
Oni koji ne vide niti jednu boju-vide crno.
Oni koji ne vide bijelo kao bijelo, ni crno kao crno - vide sivo.
Ima i daltonista za neke boje, pa ih vide drugačije nego ostali.
Oni koji hoce napraviti reda u obitelji zauzdavajuci lopine po tebi blate obitelj?
Nikada to nisam rekla.
Otkuda ti taj spin?
Ne smatram domoljubnim podrivanje gospodarskoga sustava Hrvatske, pa ni one koji su to radili ili rade na državnoj ili lokalnoj razini.
Upravo novoplemenci takve trpaju u "domoljube" kako bi ljudima ogadili vlastitu državu.
Zašto?
Zato što je sami ne podnose, ne zbog tih lopova.

Ove tvoje teze koje guras u prvi plan uopce nisu bitne jer se sutra moze dogoditi da nacija nema sta jesti
Dok imamo svoju državu, svoju zemlju, i voljni smo raditi -nećemo biti gladni.
Da su voljni raditi oni koje plaćamo za zaštitu ekonomske stabilnost i sigurnosti zemlje, te pravnu državu, ni ovi koji je urušavaju ne bi imali šansi. Ti svakako nisu domoljubi, već suprotno.

Bitna je sadasnjost koja nije ni malo blistava i taj dignitet zivljenja, a ne ove tvoje mantre, zaglavljene u proslosti sto definitivno ne rijesavanju problema i boljoj buducnosti.
(Tipična mantra novoplemenaca )
Ako je to prošlost, onda si i ti prošlost, jer si stariji od te "prošlosti".

Inače, nije to prošlost (možda tebi je - jer možda živiš u nekoj drugoj državi, a ne RH?):
mine su u našim poljima, logoraši uništenih života su među nama, a mi im plaćamo za njihove patnje i boli umjesto njihovih mučitelja, troškovi liječenja invalida, mirovine braniteljima- zaslužene i nezaslužene, uništene tvornice, obnova naših kuća, cesta, crkvi, škola..., sve košta i sada, i još će koštati i nas i našu djecu.

Istina, bitna je sadašnjost, ali ona izvire iz prošlosti iz koje treba učiti i znati prepoznati istinske vrijednosti i opasnosti.

Tko je glasao

plemensko je podobno za razvoj mafija

i to točno kako je ppetra napisala: pametan ne blati obitelj (gubiš nasljedstvo ili glavu)
na krilima plemenskog odvijaju se razna sranja kako kod nas tako još jače u južnijim i istočnijim djelovima ex yu

Tko je glasao

plemenskom nacinu

plemenskom nacinu interpretacije gdje dominira sistem crnog ili bijelog tj. ako netko tumaci stvari drugacije automatski je protivnik.

moj komentar je nevezan uz ppetru ili bilo koga od likova. ovo je jako točno. nema sivog. ja ga uporno pokušavam stvoriti, tim više što su se na portalu stvorili tabori i crno-bijelo verzija komunikacije. i osjećam da to ne djeluje dobro na one koji su me, kao, imali pod svojom. u svakom dnevniku na ovom portalu ima nešto sa čime se možemo složiti i mislim da nije u redu ljudima ne prići samo zato jer su etiketirani.

a i to etiketiranje...hm...

definitivno nedostaje širine prihvaćanja tuđeg , te različitog mišljenja bez pompoznih svađa i uvreda.

Tko je glasao

Etiketiranje moze biti

Etiketiranje moze biti opravdano. Problem je sto se time moze i izgubiti previse toga, te nije pozeljno pretjerano ga koristiti.

Enivej. Osobno etiketiram one s kojima smatram da rasprava ne vodi nicemu, odnosno da mi samo oduzimaju vrijeme. Za tako nesto potrebno je utvrditi dva elementa. Jedan je koliko je osoba inteligentna (brzina ucenja, jer ako je neko jaaaako jaaaako spor, to onda jednostavno nije bitno kao stav), drugi je koliko je stav rasiren i treba li ga se politicki uzeti u obzir. Ako su odgovori prigodni (spor i politicki irelevantan), tada ne vidim potrebu da ulazim u ogoljavanje same pojave. Jer niti ce osoba previse nauciti, niti ce ito kome drugome biti relevantno, a meni ce uzeti suvisno vrijeme.

I onda jednostavno etiketa, ignore i bok, a biram si ekipu koja zna i zeli plivati kako bi osobno gustao u procesu sto zbog sirenja perspektive, sto zbog utjecaja na druge.

Tko je glasao

ppetra van den haag

Pitaj one u Haagu, oni su ti majstori za to.

ne moram njih pitati...ti primjenjuješ identičnu taktiku kao i oni...u biti isti ste... ;)

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

obratno: del janus

Upravo ti primjenjuješ tu njihovu taktiku.
Izjednačavaš "obje strane", svojom "objektivnošću".

Ponavljam:
"Pametan ne blati svoju obitelj i ne plješče drugima kada joj potkopavaju temelje, a jedan od temelja je, za našu obitelj, vlastita državnost i način na koji smo došli do nje.
Sve ostalo je djelovanje kukolja u vlastitim redovima, mimikrije poraženih snaga i "presvetih"."

Vidim da su ti "autoriteti" svojim plusićima, priskočili u pomoć:)))
Osjetljivi su na "žrtve".
Već viđeno.

Tko je glasao

Patriotizam

ppetra, ja doista cijenim tvoj i ne samo tvoj patriotizam. Mislim da ljubav prema domovini nikako ne može štetiti, naprotiv, ljubav prema domovini je često upravo jedini zamašnjak koji ju spašava u trenucima krize, baš kao i ljubav prema obitelji. I sama sam često bila u prilici pred "drugima" (strancima) objašnjavati kako je naša zemlja lijepa i krasna i dobra i kako su neki incidenti o kojima su čuli doista samo incidenti koji se nikako ne mogu preslikati na cijelu naciju - da smo zemlja koja se suočila s brojnim izazovima i da činimo najviše što možemo da na njih odgovorimo itd.. itd... Hmm, premda me ti i neki takvom ne doživljavate...

A sad da se vratimo na obitelj kao unutrašnju, da ne kažem privatnu stvar i recimo da je ta obitelj Hrvatska (ili možda čak pollitika). U homogenoj, dobro povezanoj obitelji članovi uže i šire obitelji međusobno se pomažu i podržavaju, čini se i ono što nikada ne bismo učinili za nekoga tko nije član obitelji, ta je vjernost ponekad i neopravdana, često neobjašnjiva, ali u svakom slučaju postoji.

Ipak, u svakoj dobro povezanoj obitelji isto tako se dobro zna da se Marta nije samo udebljala, nego da je trudna, da stric Jozo pije i da mu žena nema šljivu ispod oka zato što je opet udarila o vrata, da bratić Matko ima iskaznicu za invalide samo zahvaljujući ujki Brankecu, a ne zato što je jadan bolan... U nekim će se obiteljima takve teme izbjegavati i svi će se praviti da ništa ne vide, a u nekima neće!

Ja u svojoj obitelji stvari tjeram na čistac - unutar obitelji! I želim natjerati strikana Jozu da prestane mlatiti ženu, prije nego što ova završi u bolnici i puno prije nego što policiju pozovu slučajni svjedoci!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

na čistac ne možeš a da se šire ne primjeti

jer se obitelj dugo trudi prikazati široko da je Jozina žena nespretna pa stalno pada. U skladu s tim ti zatireš dugo njegovanu "istinu" pa upadaš u rang nekompetentne osobe. Česta pojava, pa se i veli da alkohol razdire širu obitelj

Tko je glasao

Još se više na šire primijeti...

kad Jozo zatuče ženu.

(Nećemo valjda sad rspravu širiti na one obitelji koje u ovakvom slučaju zajednički skrivaju leš - u interesu obitelji.)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

nije krenulo od Gebelsa

da je istina ono što se priča i piše a ne ono što uistinu jest , on je samo izrekao kako to radi totalitarizam, a počiva na ovoj priči o Jozi

Tko je glasao

savjet2

ppetra,

što gubite vrijeme s dvoličnim, zar ne vidite da je običan agresivni provokator, a pitanje je je li i branitelj. Ovdje nije istupio ni s jednim suvislim komentarom, nego s vrijeđanjem i pometanjem. Najbolje ga je ignorirati.

Stojte mi dobro.

Tko je glasao

šjor krsnik

zar ne vidite da je običan agresivni provokator, a pitanje je je li i branitel Ovdje nije istupio ni s jednim suvislim komentarom, nego s vrijeđanjem i pometanjem.

jeste li vi normalni?!?!?
trebala bi vas biti sramota da tako star čovjek ide svima ovdje lagati u oči...sramite se šjor krsnik...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Odgovor bi vjerojatno bio da

Odgovor bi vjerojatno bio da nije:) Zivot u svijetu britansko-imperijalistickih spijuna, izdajica, agresivnih provokatora, politickih Srba i Jugoslavena, jugonostalgicara, jugokomunista i slicnih zlobnih kreatura je sigurno pustio odredjene posljedice:) A tek zivot prije toga- tko ce ostat normalan uz sve one drzavne i narodne neprijatelje, podrivace sustava, rusitelje komunizma, kapitalisticke provokatore i slicne spodobe koje su stalno vrebale u mraku.

Tko je glasao

ppetra

nemoj tražiti neprijatelja tamo gdje ga nema ;)

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci