Tagovi

System Error

U sjeni Vladinog (naglog) zadovoljstva javnim poduze?ima, njihovim upravama i nadzornim odborima relativno nezapaženo je prošla vijest koju je sino? u dnevniku objavila Nova TV o otkazivanju operativnih zahvata u KBC Rebro zbog nedostatka anesteziologa. Frapantno zvu?i podatak da nije rije? o nedostatku 2-3 anesteziologa u najve?oj zagreba?koj bolnici (sezona je godišnjih odmora pa bi ?ovjek razumio) – nama nedostaje ni manje ni više nego 300 specijalista anesteziologije u državi!? Operacije se odga?aju jer to malo specijalista koji rade u našim bolnicama, zbog preoptere?enja bukvalno padaju s nogu. Pove?ano optere?enje zna?i i ve?u vjerojatnost pogreške, operativni zahvati se ne poduzimaju u optimalno vrijeme nego kada pacijent fizi?ki do?e na red za operativni zahvat. Kolika je cijena ljudskog života? Ovdje je spomenuta samo jedna specijalizacija, što je s ostalima?

Podsjetimo se, bivši ministar zdravstva, Andrija Shimadzu Hebrang, svjestan nagomilanih problema u sustavu zdravstva, bliski susret vlastite kože s tim istim sustavom riješio je na „elegantan“ na?in – podvrgnuo se jednostavnom operativnom zahvatu u Austriji, ?iji je zdravstveni sustav znatno ure?eniji od našeg (ali kojeg ?ine sli?no ili jednako obu?eni stru?njaci koji rade sa sli?nom ili jednakom opremom).

Paradoksalno zvu?i da neke bolnice imaju mjesecima instaliranu (i pla?enu) najsuvremeniju (nerijetko i najskuplju) dijagnosti?ku opremu na svojim odjelima, ali da u isto vrijeme nemaju niti jednog lije?nika obu?enog za rukovanje istom. Zar uz isporuku opreme nitko nije ugovorio stru?nu obuku osoblja? Ne mogu vjerovati da je bitno samo isporu?iti opremu (i isplatiti pripadaju?i mito), a da o upotrebljivosti opreme nitko ne vodi ra?una… Cijelo vrijeme govorimo o ljudskim životima, mom, tvom, njenom, njegovom… Zašto nema specijalizacija i specijalista? Možda jer na njima nema provizija, ili je lije?nicima pun kufer ovakvog (ne)funkcioniranja sustava i nisu više spremni trošiti godine svog života na daljnje obrazovanje?

System ErrorSje?ate li se nesretnog Matea Orehovca, 28-godišnjeg Siš?anina, koji je na Rebru ?ekao transplantaciju srca i kojem je trebalo umjetno srce? Nakon što se njegova tužna pri?a pojavila u novinama, organizirana je bila i humanitarna akcija „Darujmo život“ u kojoj su se prikupljala sredstava za nabavku neophodne medicinske opreme vrijedne dva milijuna kuna. Bila je to iskli?na cijena njegovog života. Na žalost, novac nije prikupljen na vrijeme. ?ak se i Vlada uklju?ila interventnim sredstvima nakon što je tema postala jako popularna u javnosti, ali ni ona nije reagirala na vrijeme. Nedugo nakon Mateove smrti saznali smo šokantnu vijest - u jednoj drugoj zagreba?koj bolnici (onoj u Dubravi) postoji umjetno srce koje je Matea moglo i dalje održavati na životu dok ?eka na pogodni organ za transplantaciju. Kakav je to sustav u kojem nemaju pojma da u podrumu nekoliko kilometara dalje imaju prijeko potreban ure?aj koji život zna?i i za kojeg je netko isto tako izbrojio dva milijuna kuna? Tko je odgovoran za ovu smrt? Tko je odgovoran da se nitko iz druge bolnice nije javio kolegama nekoliko kilometara dalje i rekao im da ima prijeko potrebni ure?aj u podrumu? Prof. dr. Željko Sutli? je zaboravljaju?i hipokratovu zakletvu lakonski izjavio kako „ne može biti odgovoran za pacijente iz druge bolnice“, kao da ne govorimo o ljudskim životima ve? o nekoliko glavica salate…

Nije samo problem u opremi i obuci. Da li vam se ikada dogodilo da u bolnici morate ?ekati mjesecima na neku specijalisti?ku pretragu, ali kod tog istog specijaliste možete do?i na red isto poslijepodne ukoliko ste pretragu voljni platiti? Ne ?ini li vam se da nekim veleuvaženim stru?njacima sa zvu?nim titulama odgovara ovako nesre?eno stanje, premda bi oni mogli izuzetno doprinijeti u otklanjanju sistemske pogreške. U o?ekivanju „Indeksa 4“ s Tipuri?em u naslovnoj ulozi, ništa me više ne može iznenaditi (osim možda ukoliko se ne dogodi neki Indeks na pravu i medicini – jer oni su za sada nedodirljivi). Hm, znate li tko ?e biti novi dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu, iz ?ijeg je klana i tko ?e biti prodekani? Zna se ve? mjesecima, premda „službeni“ postupak još nije ni pokrenut…

Država je u krizi, prvenstveno u moralnoj krizi, a onda i u financijskoj. Pred desetak godina Kajin je pokrenuo raspravu o imunitetu ?lanova Vlade. Imamo li elemenata za kaznenu prijavu protiv ?lanova Vlade zbog ovakve (ne)organiziranosti sustava zdravstva i samim tim ugrožavanja života nekoliko milijuna ljudi? Ovakvo stanje nije mogu?e opravdati nestašicom novca, dugom veledrogerijama i sli?nim.

Milinovi? se jako uzbudio oko zamrzavanja ljudskih bi?a, ali ni rije?i o resetiranju zdravstvenog sustava i otklanjanju sistemske greške koje ugrožava živote svih nas…

Komentari

Dobar dnevnik i dobra

Dobar dnevnik i dobra tema.......

Bojim se da ovo što opisuješ predstavlja samo znakove početka raspada zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Niti je taj proces počeo jučer, niti će se desiti preko noći, ali se već sada može uočiti kao trend. Puno je tu različitih uzroka, od kojih neki i nemaju uske veze sa zdravstvom, pa onom tko se bude bavio s budućom reformom zdravstvenog sustava posao će biti sve samo ne jednostavan.... zašto ?
U prvom redu trebati će definirati opseg zdravstvene zaštite, koji dio će se solidarno plaćati, a koji dio će biti na odgovornost svakom pojedincu. Dakle, utvrditi standarde na koji svi osiguranici imaju pravo, a nakon toga razraditi modele dopunskog osiguranja u smislu smještaja i dodatnih usluga koje bi time bile obuhvaćene. Znam da će mnogi sada graknuti kako je zdravlje elementarno pravo svakog građanina, s čime se slažem, ali ovakvo proširenje prava kakvo je u Hrvatskoj nema nigdje. Svi bi koristili zdravstvene usluge i to po mogućnosti na najvišoj razini, ali kad se dođe do pitanja tko će to sve platiti, svi naglo zašute.... Kao korisnici usluga smo pomalo i licemjeri, pri čemu nam mjesečno nije problem platiti telekomunikacijske usluge (ili kavu, piće, novine i sl.) daleko više nego za dopunsko zdravstveno osiguranje. Drugom riječima, ja ću brinuti samo o sebi, a o mom zdravlju neka se brine solidarnost svih.

Pitanje nedostatka liječnika je problem društva, a ne samo njihove struke. U društvu u kojem je najveće umijeće završiti bilo kakav fakultet i zaposliti se preko rodijačke ili političke veze u dobroj državnoj tvrtci, kako očekivati da mlad čovjek bude zainteresiran za upis na medicinu, gdje će nakon 6 godina mukotrpnog rada i učenja dobiti svoj prvi posao, nakon čega slijedi specijalizacija i cjeloživotno učenje..... A kad usporedimo plaće liječnika specijalista sa plaćama naših "managera" po državnim firmama tek onda vidimo svo licemjerje društva. Na koji način je budući student medicine motiviran za svoj studij ? stipendijama ? besplatnim smještajem ? mogućnošću stručnog usavršavanja ? moš mislit......

Medicinske sestre su u sličnom položaju, s jednakim ili težim radnim uvjetima. U pojedinim bolnicama je već kroničan nedostatak medicinskih sestara, na kojima se i temelji rad bolnice. U društvu u kojem su idoli misice i sponzoruše kako očekivati od mlade žene da se odluči na poziv pun odricanja, pranja i njege bolesnika ?

Poseban problem, povezan s navedenim, predstavlja i organizacija rada u bolnicama, gdje su uglavnom ravnatelji liječnici, što smatram pogrešnim...... ravnatelji bolnica bi trebali biti sposobni manageri, koji bi se brinuli o organizacijskim, kadrovskim i financijskim problemima, a liječnici neka se bave strukom. Niti bi manager trebao liječniku govoriti kako da zareže prilikom operacije, niti bi liječnik trebao meritorno raspravljati o financijama.

Zakonska mogućnost da pojedini liječnici rade u bolnici, pa nakon toga, često u istim prostorijama i na istoj opremi u privatnoj praksi, za svoj račun poznata je samo u banana državama. Pokušajte zamisliti situaciju da je netko od onih koje se zalažu za to vlasnik bolnice, zar mislite da bi to dozvolio ? Niti slučajno....., a ovako može, nije to ništa strašno, pogotovo kad ne ide iz njihovog džepa.....

Tko je glasao

"Zakonska mogućnost da

"Zakonska mogućnost da pojedini liječnici rade u bolnici, pa nakon toga, često u istim prostorijama i na istoj opremi u privatnoj praksi, za svoj račun poznata je samo u banana državama."
To je najveći problem - samo zato mi se gadi plaćati dopunsko zdravstveno - a plaćam ga!

"Svi bi koristili zdravstvene usluge i to po mogućnosti na najvišoj razini, ali kad se dođe do pitanja tko će to sve platiti, svi naglo zašute...."
hmm..
Ili spreme u kuvertu dogovorenu svotu € i, uz uredno uplaćivane osnovne + dopunske doprinose, krenu put bolnice!!

Tko je glasao

Shimadzu i Milingele, šta

Shimadzu i Milingele,
šta bi ta klika drugo nego tajkunizirala i zdravstvo kao što su sa svojim hajducima ućinili i u svim drugim sektorima, lova curi na sve strane, svega ima (aparata npr) a nićeg nema ili se ne upotrebljava, tu vlada kaos i bezvlađe, kao i svugdje u rvackoj.tj.imamo samo zakone mafije i jarana - Da li uopće ikoji segment u državi funkcionira- sudstvo, školstvo,obrana?????Dakle nema morala, pa ne ostavljaju se koke na čuvanje liji, nema struke- jer mafija određuje tko će šta raditi - RASULO JE!SVE PROPADA - A NAROD ŠUTI I TRPI-dokle?

Tko je glasao

Vrlo kvalitetan komentar, na

Vrlo kvalitetan komentar, na razini komentara vrlo dobrih kolumnista! Ali, sve se bojim da će dr. Milinović, taj liječnik-egzibicionist i nažalost, primitivac, odmahnuti rukom!Nekada su liječnici ministri bili ipak gospoda makar smo ih zvali drugovima. Bili su humanisti, npr. dr.- Andrija Štampar, dr. Pajo Gregorić Sve je to danas ekipa potrošenih muljatora, a to da Hrvatskoj nedostaje 300 anestiziologa je vjerojatno - tipfeler! Bit će ipak - 30 (trideset). Molim za objašnjenje jer ako je zaista tristotine (300) nedostajućih anesteziologa, ministra obrazovanja koji je pobjegao iz Vlade te ministra Milinovića, trebalo bi tužiti! Osumnjičeni za nečiju smrt ne mogu imati imunitet- ako ga imaju, on se podizanjem optužnice m o r a ukinuti!
Još jednom bravo za komentar!

Danimir

Tko je glasao

Zaboravi na kaznenu prijavu,

Zaboravi na kaznenu prijavu, a tko preživi hrvatsko zdravstvo, pričat će! Što se tiče sistemske greške, nju je ugradio HDZ (Hebrang) kad je uveo privatnu praksu u javne zdravstvene ustanove. Time smo dobili frankenštajn zdravstveni sustav, kakav ne postoji nigdje (koliko ja znam). U drugim zemljama privatna praksa i javno zdravstvo su odvojeni, s tim da negdje javno zdravstvo funkcionira zadovoljavajuće, a negdje loše. Liječenje kod privatnika mogu si priuštiti uglavnom samo bogati (koji mogu platiti skupo zdravstveno osiguranje). Sistemsku grešku hrvatskog zdravstva bilo bi relativno lako ukloniti, kad se ne bi radilo o kroničnom stanju, dobro poznatom iz drugih sfera funkcioniranja društva - korupciji.

Iako podržavam javno zdravstvo, smatram da bi ono moralo biti dominantno u sferi preventive i primarne zdravstvene zaštite (+ hitna medicinska pomoć). Za sve ostalo iz domene medicinskih usluga ljudi bi mogli (ali ne i morali) po svojoj osobnoj volji birati i ugovarati moduse zdravstvenog osiguranja. Oni/one koji zbog svojih primanja to ne bi mogli, imali bi pravo na liječenje čije troškove bi solidarno pokrivalo javno zdravstveno osiguranje. Kao i u ostalim društvenim sustavima, poslovanje u javnom zdravstvu moralo bi se voditi otvoreno i transparentno. Korupciju od strane BigPharme i proizvođača medicinske opreme teško da će biti moguće ukloniti, sve dok ljudi ne shvate da se te korporacije bave proizvodnom bolesti, a ne zdravlja.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

U drugim zemljama privatna

U drugim zemljama privatna praksa i javno zdravstvo su odvojeni, s tim da negdje javno zdravstvo funkcionira zadovoljavajuće, a negdje loše.
Ne u Italiji, gde vrhunski lekari svake društvene bolnice deo radnog vremena rade za bolnicu a drugi "INTRAMOENIA", u državnoj ustanovi, ali za sebe.
Uzmimo sledeći slučaj: dva moja poznanika su se trebala podrvći operaciji prostate. Prvi je platio preglede i hiruršku intervenciju i bio je uspešno operisan u roku od 5 dana od prvog pregleda i dijagnoze (iako nije bio urgentni slučaj). Ukupno plaćena cena: 5.900 evra.
Drugi poznanik bez finansijskih mogućnosti je stavljen na listu i čeka poziv od marta meseca. U međuvremenu su se pojavili ozbiljni problemi zadržavanja mokraće, te se ovog leta obratio bolnici, gde su mu stavili kateter i poslali ga kući, gde i dalje čeka.
Drugo, zdravstvena služba u Italiji je regionalizirana i u društvenim bolnicama , ako se isključe hitni slučajevi, primaju isključivo pacijente po regionalnom principu. Srećniji stanovnici bogatijih regija uživaju visoki standard sanitarnih usluga, siromašnije regije imaju preduge liste čekanja čak i za elementarnu dijagnostiku.

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Moguće će to zvučati

Moguće će to zvučati preidealistički, ali držim ja zdravstvo mora biti jedina djelatnost u kojoj ćemo svi biti
jednaki bez obzira na svoje materijalno stanje i mogućnost plaćanja. Pod ovim jednaki dakako da mislim
da nam svima mora biti jednako dostupna liječnička pomoć, dok bi se u dijelu koji se ne odnosi na izravno
liječenje, kao što je smještaj, prehrana isl. mogla i smjela reflektirati financijska moć pacijenta.
To bi nam svima ostavilo dojam da smo kao ljudska bića jednako vrijedni i sačuvalo naše ljudsko
dostojanstvo.
Ovdje naravno govorim isključivo o javnom zdravstvu, dok privatno zdravstvo mora biti odvojeno i nezavisno
od javnog. Time bi se ostavila mogućnost svima koji mogu plaćati privatno liječenje dobiju uslugu adekvatnu
cijeni. Naravno njih bi onda trebalo isljučiti iz sufinanciranja javnog zdravstva.
Danas imamo situaciju da imamo dva liječnika, jednog privatnog kod kojeg idemo na preglede i određivanje
terapije, a drugog koji radi u javnom zdravstvu kod kojeg idemo po uputnice za lijekove i liječenje u javnom
zdravstvu.

Tko je glasao

Kada je riječ o javnom

Kada je riječ o javnom zdravstvu, čeka se i u drugim državama. No, tamo osiguranici jednom godišnje dobiju točan obračun onoga što su uplatili za zdravstveno osiguranje, koliko su potrošili i koliko im je ostalo na računu. Kod nas toga nema. Plaćamo i osnovno i dopunsko osiguranje, a nitko nema pojma gdje sav taj novac ide. Kada nekome treba medicinska pomoć, ako nema i treće - dodatno zdravstveno osiguranje - može doslovce umrijeti od čekanja na pomoć. Dakle, novca u sustavu ima, ali nikome ne pada na pamet da polaže račune kako se on troši. Zato i imamo situaciju da se za informatizaciju zdravstva troši i više od 100 milijuna kuna, a pritom pacijenti nemaju ni elementarnu zaštitu privatnosti. Na blogu je opisano tko sve može vidjeti kartone pacijenata. U zemlji kao što je naša, nije teško pretpostaviti kako se sve medicinskim podacima može manipulirati.

Tko je glasao

Kada je riječ o javnom

Kada je riječ o javnom zdravstvu, čeka se i u drugim državama. No, tamo osiguranici jednom godišnje dobiju točan obračun onoga što su uplatili za zdravstveno osiguranje, koliko su potrošili i koliko im je ostalo na računu.

Točno je da se čeka i u državi u kojoj ja živim, iako je država bogata. Zato postoje privatna osiguranja kojima se može "preskočiti" čekanje i dobiti bolja usluga. To nije bez kontroverzi i vode se ozbiljne rasprave kamo takav trend vodi.

Ali prvi puta čujem da se negdje ispostavlja obračun uplaćenog i potrošenog. To čak ne rade ni osiguravajuća društva za druge vrste osiguranja (npr. automobila), a kamo li za javno zdravstveno osiguranje.

The Observer

Tko je glasao

Bet, ne znam gdje živiš,

Bet, ne znam gdje živiš, ali u Austriji, kao i u skandinavski zemljama sigurno se dobije. Za ostale zemlje nisam 100 posto sigurna, pa ne bih htjela napamet govoriti.

Tko je glasao

super. dakle dobiju obračun

super. dakle dobiju obračun koliko su uplatitili, koliko potrošili i koliko im je ostalo. što kad je ovo zadnje - NIŠTA?
ne razumijem čemu idealiziranje nekih sustava bez da se zaista i razmisli što to podrazumijeva.
ovo sa hitnom pomoći jednostavno nije točno.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta, ne idealiziram ni

Griotta, ne idealiziram ni jedan sustav, rekla sam da se svugdje u javnom zdravstvu čeka. No kada čovjek zna koliko nešto može dobiti i za koju cijenu, onda i drukčije planira. Konkretno, kada moja prijateljica u Austriji dobije svoj obračun i zna da na računu ima popriličnu sumu jer nije bila kod doktroa 5 godina, onda neće ići plaćati dodatno osiguranje jer zna što s tim novcem kojeg ima može pokriti. Nadam se da sam dovoljno dobro pojasnila :-)
Mi smo primorani plaćati osnovno i dopunsko osiguranje, a ne znamo što za njega i pod kojim uvjetima možemo dobiti. Evo, kolegica mi je prije dva dana, unatoč tomu što ima dopunsko, morala platiti sprej za nos kojeg joj je liječnica prepisala. Nije puno, 59 kuna, ali opet - zar nije rečeno da se s tim dopunskim pokrivaju i troškovi lijekova. Dakle, nikad ne znaš što će ti se, unatoč tom osiguranju, "u hodu" još dodatno naplatiti. Većina je ljudi primorana plaćati i treće (dodatno) osiguranje jer jednostavno ne može čekati na višemjesečnu dijagnostiku. Osobno bi mi odgovaralo da sav novac koji dajem za osnovno i dopunskom osiguranje uplaćujem privatnom osiguravatelju jer bi tako, s obzirom na iznos koji svaki mjesec izdvajam, imala vrhunsku zdravstvenu zaštitu.
Što se tiče hitne, možda sam subjektivna, ali znam da nisu htjeli doći kada mi je mama pala i kada je zbog toga završila na operaciji. Rekli su da to za njih nije dovoljno ozbiljno, pa neka je mi dovezemo. To je bilo baš u vrijeme kada su gospođu Pukanić smještali u Vrapče. Za takve su gadosti imali i slobodnog liječnika i vozilo.

Tko je glasao

kužim što hoćeš reći.

kužim što hoćeš reći. ta tvoja frendica tamo bi vjerojatno za 5 godina bez ikakvih zdravstvenih usluga mogla dobiti 1000 sprejeva za nos, ali tom logikom bi da joj zatreba mogla dobiti možda 1/3 operacije srca. razumiješ što ti hoću reći? super je znati koliko si uplatio i koliko si potrošio, ali ako to za sobom povlači da ti je to limit... sumnjam da bi puno ljudi na to pristalo.
sprej za nos nemam pojma što je, ali znam da sam ja pretplaćena na klavocine i njih dobivam za nula kuna.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Nemesis je izvrsno opisala

Nemesis je izvrsno opisala temeljni problem našeg zdravstva, pa ću dodati samo još neke pojedinosti. O psihičkom zdravlju ministra Milinovića, dovoljno govori podatak da se svojevremeno vezao s lancima zbog Norca, a kada to više nije bilo u interesu aktualne politike, pravio se da tog čovjeka više ne pozna. Neću dalje o njegovom zdravlju jer je to svakom normalnom čovjeku jasno vidljivo, samo ću vam preporučiti tekstove o informatizaciji zdravstva na ovom blogu http://www.nixa.bloger.hr/post/informatizacija-zdravstva-iv/471024.aspx. Ovo što piše ovaj bloger javna je tajna, a podsjećam da je nedavno opet obnovljen ugovor s ENT-om, vrijedan 55 milijuna kuna.

Tko je glasao

teško je reći što uopće

teško je reći što uopće nekoga privuče da ide studirati medicinu. medicina sve više postaje "poziv", a ne zanimanje. fakultet je jedan od najzahtvjevnijih, a ujedno je i najskuplji, pri čemu se uopće ne vrednuje to što je među najvećim javnim interesima (svake države), a kod nas je očito i potreba zbog nedostatka kadrova. znam samo dvije osobe koje studiraju medicinu, a sa svih drugih fakulteta znam ih desetke. ruku na srce, važniji nam je jedan doktor nego 10 ekonomista, pravnika ili filozofa.

isto tako, kad treba plaćati doprinose za zdravstvo, onda se država sjeti svih svojih građana. kad treba ubrati još i povrh toga, onda se sjeti onih koji idu doktoru i troše lijekove na recept. s druge strane, kad čovjeku zaista treba skupi lijek ili skupa informacija da bi mu se spasilo život, onda se država ne sjeti tog jadnika i pusti ga da se snalazi sam. loše gospodarenje prihodima kod nas je prisutno na svim nivoima i pretpostavljam da je to stvar i u zdravstvu.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ma pusti to! Glavno da ne

Ma pusti to! Glavno da ne nedostaje kandidata za predsjednika. Love ima. Za kampanje i naknade izbornim povjerenstvima.

My Soul

Tko je glasao

Ima i novaca za financiranje

Ima i novaca za financiranje stranaka,kao i za financiranje nezavisnih kandidata, a prava je istina da te stranke zastupaju imaginarne građane, te nezavisni zastupnici sami sebe.
Dodatnih 100 i više miliona kuna, koji bi se trebali upotrebiti korisnije.

Tko je glasao

U Hrvatskoj pod hitno treba

U Hrvatskoj pod hitno treba ukinuti političke stranke, a narod treba raspisati javni natječaj za biranje izvršne vlasti i kandidate izabrati referendumom, na način da u svakom trenutku može referendumom, kompjutorskim, dati otkaz neradniku!

My Soul

Tko je glasao

Nije potrebno gubiti vrijeme

Nije potrebno gubiti vrijeme oko ukidanja, jer će se oni sami ukinuti u onom momentu kada im prestanu biti servirana sredstva, a koja sredstva se nametnutim porezima uzimaju od poreznih obveznika.
Mislim da bi pitanje na referendumu trebalo glasiti; jeste li za ili protiv financiranja političkog rada stranaka i zastupnika?
Sve to jako puno košta i besmisleno je zadržati trenutne poreze, a ne ukinuti financiranje političkog rada ljudima koji su sami sebi svrha.
Ukoliko ih netko želi financirati,to treba prepustiti slobodnoj volji takvih financijera i sve odvojiti od poreza i poreznih olakšica.
Svakako treba biti transparentan način financiranja, da se u svakom momentu može izvršiti uvid u način financiranja i utvrditi prave razloge predstavljanja nečijih interesa.

Što se tiće ovog nereda u zdravstvu;
Treba primjeniti onu uzrečicu - čist račun. a duga ljubav.
Ne može netko koristiti pogodnosti socijalnog zdrastvenog osiguranja, ako zlouporabljava samo zdrastveno osiguranje,tj. ne uplaćuje onoliko koliko je to potrebno pogledom na prihode koje ostvaruje.
Imamo siromašne milionere kada treba plaćati račune za lječenje i bogate siromahe koji preživljavaju iz mjeseca u mjesec, a uplatili su tijekom svojeg privređivanja 300 i više tisuća kuna u fond zdravstva iz kojeg se plaćaju računi ovih famoznih "siromašnih bogataša".
Imamo vlasnike nekretnina i skupih sportskih automobila, koji izbjegavaju plaćanje zdravstvene zaštite, a onda kada im zatreba, koriste pogodnosti kao i svi oni koji su se godinama odricali kako bi zdravstvo moglo opstati i koliko toliko funkcionirati.
Neprihvatljivo je da netko podiže kredit za kupnju automobila, a kada treba platiti troškove liječenja, onda ni ne pomišlja na kredit, nego koristi fond u koji nikada nije uplatio ni kune.
Može se i te kako uvesti reda, samo treba pravično naplatiti svakome ono što koristi.
Da su anesteziolozi koji su se školovali u Lijepoj našoj dobili približno iste dohotke kao što ih ostvaruju u zemljama gdje trenutno rade, ne bi sigurno napuštali svoju domovinu.
Što mislite da će i drugi stručnjaci ostati i raditi ovdje za "čućekove želučeke", kad jednom uđemo u EU.
Ovdje će ostati raditi samo oni koji to baš moraju ili imaju osiguranu egzistenciju, pa ih baš briga za to hoće li zaraditi koju tisuću e više.
Pa to je i izgradilo zapadnu Europu, zapošljavanje stručnjaka za čije školovanje nisu uložili ni centa.
Na tom principu najviše dobivaju glavni akteri globalizacije.

Tko je glasao

Nedostaje 300 anesteziologa,

Nedostaje 300 anesteziologa, ali nedostaje i drugih profila. A zašto? Pa bilo je vrijeme kad se trebalo podšmirati da bi budući liječnik mogao dobiti godinu dana prakse, koliko je morao odraditi (cca 2000 Eu), pa je iza toga opet nitko i ništa, treba upisati specijalizaciju (tu su cijene bile ovisno o traženosti). Znam da su mnogi mladi liječnici polagali slovenski jezik da bi potom mogli položiti razliku u predmetima i dobiti specijalizaciju i posao u Sloveniji(gdje se tražilo znanje a ne šmirlova).
Sjećam se slučaja kad smo kao pacijenti čekali da nas se primi kao hitni slučaj na Rebru. Visili smo u čekaoni cijelo poslijepodne. Dotična premarijus prezauzeta raznim poslovima navratila bi u ambulantu na 5-10 min i otišla ostavljajući nas dalje na klupama, a specijalizant nije imao pravo odlučivati o bilo čemu, nego je morao čekati nju da ponovno dođe? Tko je tu namjestio pravila igre? Možda ipak kolege s praksom u nastojanju da im ne promakne ikakav značajni dobrovoljni prinos pacijenta izmorenog čekanjem? Trebalo je ukloniti mlade nadobudne specijalizante da ne smetaju oko tog posla.
Znam samo da su se nade mnogih mladih liječnika da dobiju specijalizaciju koju su željeli, izjalovile u to doba. Rezultat je pad zanimanja za studij medicine.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci