Tagovi

Svjetska vlada, globalno gospodarstvo i lokalni razvitak

Pozdrav!

U svrhu vježbanja malih sivih stanica, okrenuo sam ploču/novu stranicu, uzeo imaginarnu metlu i okomio se na mentalnu paučinu pa ću sad malo pisati pro- ove stvari iz naslova.

Da bih bolje opisao moj argument zamislimo nekakav „trokut boljitka“ koji se sastoji od tri vrha: vlade, gospodarstva i građana. Zamišljam da u tom trokutu vlada regulira odnos gospodarstvo-građanstvo zakonskim okvirom, a gospodarstvo i građanstvo se bore svaki za svoje ciljeve, prvi za dobit (višak prihoda nad rashodima) i potonji za održivost (po definiciji sposobnost da korištenje resursa za vrijeme ove generacije ne umanjuje potencijal njihova korištenja za vrijeme sljedećih generacija). Zakonski okvir je tu da osigura ravnotežu među dvama interesima i pod pretpostavkom da se ostala dva elementa društva jednakim žarom bore za svoj cilj može se reći da bi bila postignuta idealna ravnoteža (ekvilibrij) i taj fantomski „održivi razvoj“. Eto, kad se to tako definira možemo zamisliti milijune malih trokutića diljem naše planete, a možemo zamisliti i jedan jedinstveni trokut kojim bi se oslikalo globalno društvo. Očito je da gospodarstvo već jest globalno, društvo je sve jedinstvenije, a brojne nadnacionalne organizacije određuju niz globalnih standarda i pravila ponašanja. Pitanje je ima li smisla biti za jedno, a protiviti se drugom i narušava li takvo ponašanje ravnotežu u našem globalnom trokutiću?

Potrebno je pogledati kako funkcionira globalni trokut. Najbolje radi globalno gospodarstvo, njima je situacija jasna, stvaraju dobit i vuku na svoju stranu, to je na mjestu. Razne međunarodne organizacije koje u neku ruku predstavljaju svjetsku vladu imaju problema s ostvarivanjem svojih ciljeva, mjere za njihovo postizanje često su kozmetičke, a ni korupcija im nije strana kad se pojave lobisti za gospodarstvo. Treći vrh trokuta, globalno građanstvo, u totalnom je rasulu, to jest nema ga. Građanstvo nije naslijedilo/usvojilo ideju održivosti, već masovno kopira interes stjecanja individualne dobiti iz gospodarskog sektora.

Što se tiče svjetske vlade, u enciklici Pacem in Terris papa Ivan XXIII argumentira da zbog rasta gospodarstva na globalnu razinu postoji rast gospodarsko-društvenih problema koji se također moraju rješavati na globalnoj razini. Iz tog se može izvući moralni argument za svjetsku vladu. Postojanje univerzalnih standarda ljudskih prava i dostojnog života, rada i privređivanja na kraju nisu loše.

Lokalni razvoj donekle je nova grana temeljena upravo na ideji održivosti područja, a skupine ljudi bi se trebale brinuti za svoj dom (lokaciju) i tako tvoriti svjetsko građanstvo na jednom od vrhova trokuta globalnog boljitka. Međutim, već se dobro zna koji su to činitelji lokalne održivosti, to se čuje čim se primiriše nekom seminaru o razvoju. Naime radi se o poštenju, altruizmu, zajedništvu itd. Sve su to divne sastavnice dobrog odgoja, reći će vam svaki stručnjak za razvoj, a ja ću dodati da su rezultati duhovnog rasta i Božje milosti u krajnjoj liniji. Treba dodati da mnoge strategije padaju upravo na najobičnijem odgoju/vjeri pojedinca. U strategiji može biti sve tako lijepo zamišljeno, ali pojedinci su provoditelji svake najsitnije aktivnosti strategija.

Kad se sve tako izloži moramo se zapitati kako djelujemo na ravnotežu sila u globalnom trokutu. Želimo li vlastitu dobit ili održivost svoje obitelji i svih obitelji iz susjedstva? Bojim se da mnogi svojim djelima teže uštedi novca i vlastitoj dobiti iznad svega ostalog. Možemo li govoriti protiv općeg prevladavanja ekonomskih dogmi u obrazovanju, međuljudskim odnosima i sl. ako se i sami povodimo istim načelom stjecanja dobiti? Da bi globalni trokut doveli u ravnotežu moramo žudjeti za vrijednostima održivog lokalnog razvoja poput zajedništva i altruizma isto kako kapitalist žudi za profitom. Ne možemo govoriti o uravnoteženom napretku dok nismo ponudili protutežu želji za stjecanjem profita u globalnom gospodarskom sektoru.

S takvom raspravom na umu možemo se zapitati i o našem političkom vodstvu. Zašto se naši mlakonje u vodstvu ne bi orijentirali globalno, borili se za hrvatsku održivu poziciju na globalnoj karti. Ovako se boje napustiti domoljublje, a domoljubi nisu, reklo bi se "nit smrde nit mirišu"!

Živjeli!

Tagovi

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci