Tagovi

Svi ste vi organizirani kriminalci - 16. dio

Božo Pendo
20260 Kor?ula

Ured predsjednika Republike Hrvatske
Zagreb

Poštovani gospodine Mesi?!

Evo je došao trenutak da se osobno sretnemo tre?i put. Prvi put na trgu bana Jela?i?a u Zagrebu. Sasvim slu?ajno. Drugi put u hrvatskom autoklubu. Isto u Zagrebu i isto sasvim slu?ajno. E, ali sada predsjedni?e, ne?e biti slu?ajno i ne?e biti u Zagrebu.

Dana 23. listopada 2009. godine, u policijskoj postaji Ston, u 22,45 sati sam zapo?eo štrajk gla?u, koji ne?u prekinuti dok god ne do?ete i osobno se ne uvjerite u opravdanost mog postupka. Jedanaest godina prikupljanja dokaza i dokumenata je bilo sasvim dovoljno, da bi se kona?no odlu?io na ovaj na?in povratiti moja ljudska prava i slobode. U posjedu sam brojnih dokumenata, koji nedvosmisleno dokazuju da Hrvatska nije pravna, ve? policijska država, a koju ?injenicu sve institucije hrvatske države kriju kao zmija noge. Nasilno i zloupotrebom ovlasti, sva državna tijela spre?avaju dokazivanje postojanja i djelovanja zlo?ina?ke organizacije višeg stupnja (?lanak 89. to?ka 23. Kaznenog zakona). U sastavu iste djeluju sve politi?ke strukture države, kao i masovni mediji.

Kao zanimljivu informaciju dati ?u vam dokaze da u rušenju ustavnog poretka RH prednja?i Ustavni sud RH.

Naravno da ne o?ekujem da ?ete požuriti s dolaskom. Vjerujem da su vam protokolarne obaveze fiksne i neodgodive. Ali ja mogu ?ekati. Moja snaga je u vremenu i strpljenju.

Da ne bi pogrešno zaklju?ili kako ?u odustati od štrajka, moram vas izvijestiti da sam se nedavno tre?i put obratio predsjedniku Evropske komisije gospodinu Barrosu te predsjedavaju?em Evropske unije. Tre?i, posljednji put, sam zahtjevao odgovor na pitanje zašto toleriraju korupciju i organizirani kriminal u Hrvatskoj. Odgovor ?ekam. Ukazao sam i na ?injenicu da njihov manipulativan odnos prema Hrvatskoj i njenim gra?anima i Evropu i Hrvatsku vode u direktnu propast. naravno da ?u ih izvjestiti i o najnovijem razvoju doga?aja i mojoj odluci da prekinem protivdržavni terorizam.

Poštovani gospodine Mesi?, došli vi u Ston ili ne, ja sam ?vrsto odlu?io tri stvari: zauvijek riješiti pitanje korupcije i organiziranog kriminala u Hrvatskoj, zauvijek sprije?iti tragedije na cestama i kandidirati se za vašeg nasljednika. Proturje?no? Ni najmanje. Štrajk gla?u ne?u okon?ati ?ak ni u trenutku kada lije?nici zaklju?e da mi prijeti neposredna smrt, ali ?e to biti dokaz vašeg dvoli?nog odnosa prema gra?anima, pa i braniteljima ove zemlje. Ali i straha od suo?enja s neugodnim ?injenicama. Kao i straha da ne uspijem posti?i obe?ane ciljeve. Sve to ?e biti dokaz vaše osobne odanosti i lojalnosti ciljevima zlo?ina?ke organizacije višeg stupnja. Dakle, vaš nedolazak me može sprije?iti samo u jednom: da se ne kandidiram za predsjednika države. Ostala dva cilja ?u ostvariti, želio to netko ili ne, bez obzira na ishod štrajka.

Rok za ostvarenje apsolutne sigurnosti prometa na cestama je 27. rujna 2012 godine. Korupciju, kao stanje svijesti, ?emo riješiti smjesta, a kandidirati ?u se za predsjednika države nakon što izbori budu raspisani.
Možda vama ovo izgleda nemogu?e, ali vas moram podsjetiti da su mnogi vrijedni ljudi u ljudskoj povijesti za života bili osporavani i ponižavani od mediokriteta, da bi im se, posthumno i dugi niz godina nakon smrti priznalo kako su svojim radom i vrijednostima zadužili ?ovje?anstvo. Osim toga, ja svoje okolnosti nosim u sebi i držim da su vanjske okolnosti one strašne stvari koje ugledamo, kada na trenutak skinemo pogled s kona?nog cilja. Ja tu grešku nikada ne radim. Zato do ciljeva stižem bez osvrtanja na navodne zapreke i tu?e mišljenje.

S obzirom da sam 1991. i 1992. godine upravo na stonskom bojištu kalio karakter i stvarao Hrvatsku, držim da sam je i danas upravo tu braniti od dubokih i bolnih društvenih problema, pa taman za to morao dati i svoj život.

S poštovanjem,

Božo Pendo

Ston 25. listopada 2009. godine

P.S. Samo za vas, dragi polliti?ari, je ovaj dodatak. Gornje pismo sam prvo poslao predsjedniku, ali ?ete ga vi pro?itati prije njega. Mislim da je to pošteno. Dok se politi?ari odmaraju, polliti?ari su stalno budni.

Da ne bi netko pomislio da je u pitanju šala- nije. Znam da vam puno toga ne?e biti jasno, ali ?u vam ipak dati na uvid moju izjavu o misiji. Ona me rukovodi u životu i znam kako ?u je i kada ostvariti. A ona glasi:
"Moja je misija voditi ljude na na?in da ih osposobim i nadahnjujem u pronalaženju duhovnog i financijskog obilja, zdravog života putem pravilne prehrane te u postizanju apsolutne sigurnosti u cestovnom prometu. U sva tri podru?ja ?u širiti svoj krug utjecaja, kako bi ljudi mogli posti?i vrijedne ciljeve, razumijevanjem i življenjem vodstva utemeljenog na na?elima. Smisao moje misije je demokratizacija bogatstava: duhovnog i financijskog, zdravlja te sigurnosti ?ovje?anstva. Pri tom bogatstvo smatram mogu?noš?u i sposobnoš?u davanja te ?u i druge poticati da svoja bogatstva uve?avaju davanjem".

Dakle, nemam izborni program. A i što bi mi? Da zajebavam ljude lažnim obe?anjima? Mene to ne interesira. Jedino me zanima do?i u poziciju ostvariti zamišljeno u što kra?em roku. Ideja je, zapravo, pod hitno stvoriti uvjete da se ljudski potencijal po?ne iskorištavati u punoj mjeri. Ne za boga?enje države, nego radi boga?enja pojedinaca. Tek kada najslabiji ?lan zajednice bude zadovoljan svojim životom i država ?e biti bogata. Na svim podru?jima ljudske djelatnosti se osje?a strašna potreba za vodstvom. Ova kriza i nije ekonomska kriza, ve? vrlo ozbiljna kriza smisla, a uzrokovana je izostankom vodstva. Uklju?uju?i i osobno.

Za one koji su primjetili razliku u naslovu u odnosu na 15 prethodnih dnevnika: ja više ne želim sudjelovati u op?em kriminalu. Ja više nisam dio ovog sranja, jer sam preuzeo odgovornost. Što zna?i da sam spreman izazivati doga?aje i upravljati njima.

Komentari

Davno sam ti dala plus, ali

Davno sam ti dala plus, ali nisam bila u stanju polemizirati.

Kroz ovih mjesec dana uvidjela sam da ništa u državi neće imati jačeg odjeka osim štrajka glađu.
Nažalost, vjerojatno će proći i 10 dana dok se gospoda sa Markovog Trga trgnu.

Vjerujem kako je jedino riješenje kolektivan štrajk glađe. Koliko nas je na to spremno?

Pa sve više razmišljam o toj opciji ukoliko ne uspijem riješiti sva pitanja vezana za pokojnog tatu.
Lijepo ću uzeti vreću za spavanje i štrajkati glađu na markovom trgu, a što drugo mogu?
Pisati pisma u nepovrat?

Možda sam naivna, ali vjerujem kako bi se određeni broj građana i pridružio. Možda bi iz toga proizašla i neka revolucija, tko zna . :)

Svakako te podržavam.

Tko je glasao

Moj protest nije negacija

Moj protest nije negacija demokracije, nego fašizma koji nam se zamata u celofan demokracije.

Da, riječ je o čestitom činu - čestitog čovjeka, jer i ne može biti drukčije. Naravno, volio bih, a i sugerirao bih da ne činiš ono što si odlučio činiti i učiniti. Zašto?

Držim kako je nemoguće ovaj tajkunski kriminalan društveno politički S U S T A V, jer je riječ o sustavu - poljuljati, a kamo li uzdrmati pojedinačnim takvim drastičnim i krajnjim radnjama. Njemu se time ne će naškoditi.
Primjerice, što da je Vesna Balenović preminula?
Vjerujem da bi čitav "Panthofčak" - slavio, naravno - upućujući "iskrene izraze saučešća", dok bi "Šeikat INA", zajedno sa "sindikalnim predstavnicima deva", uputio "sindikalnu" pomoć nekadašnjoj radnici koja je "prolupala" od smrada ININIH naftnih podruma.
No, ni to više nije hrvatsko - i BAŠ NAS BRIGA, jednako kao PLIVA, "za malo" i PODRAVKA, HRVATSKA BRODOGRADNJA je odavno sustavno likvidirana pred tamošnjim "sindikalnim predstavnicima deva", hrvatski hoteli su sve manje hrvatski, a ono što je ostalo nalazi se na "čekanju za odstrijel" itd. itd. itd.

Tko se uopće više sjeća Ankice Lepej, rođene Zagrebčanke, zar joj je ikada predstavnik SDP Hrvatske u Zagrebu - glavne oporbene stranke HDZ - čestitao na izvornom građanskom otporu prema Prvom Farizeju Hrvatske - Franji Tuđmanu, predsjedniku HDZ?
Dapače, pa Gradski odbor SDP Hrvatske slavi Predsjednika HDZ!

Jedan dio HRVATA koji su senzibilniji na životne drame, kako osobne tako i opće (u pravilu iz opće drame nastupa i osobna drama, i nerijetka kalvarija) sebi je oduzeo život, i to će se nastaviti. Brzo su pokriveni slojem zemlje, i još brže su nestali iz "kolektivnog sjećanja".
U Rusiji, primjerice i najkonkretnije, smanjen je značajno broj stanovnika od 1990. godine do danas. U Hrvatskoj se to također događa, ali dramatičnije, jer nas ipak "nema" kao Rusa.

Naravno, ima nas uvijek onoliko koliko je potrebno da neka Banda lopovska vlada nad hrvatskom rajom! (I "ne umišljati" sebi osobno, počam od svih doktora znanosti, poduzetnika i svih drugih građana!) Nekada tuđinska, a danas najtuđinskija od svih tuđinskih koje smo valjda imali zaključno do 1990. godine, uključivo i srbendarskih, i "jorganplaninarskih".
NIKADA U HRVATSKOJ POVIJESTI NISMO BILI NA KOLJENIMA, kao što smo danas u "predvečerju" primanja u Europsku uniju. Kompletan društveni bruto proizvod opterećen je kreditima, (zasebno i Zagreba), ali ne zato da osiguraju sredstva za investicijski razvitak - već za KUPOVINU HRVATSKE, i za RAZVLAŠTENJE HRVATSKOG NARODA od vlastite Domovine!!!

Kako je to moguće?
Pa po svemu sudeći i zato što je Ivo Sanader, kao predsjednik HDZ, bio verifikovani i verificirani predsjednik Casa Nostra. A što je mogao postati samo u organizaciji koja je imala takvu unutarnju strukturu. U suprotnom bi ga odstranila "nogom u guzicu". A da Dama s kamelijama nije bila korisna - i ona bi jednako tako završila.

I zar zbog takvih sebi oduzeti život, ili naštetiti vlastitom zdravlju do krajnosti?
Konačno, zar se time može polučiti bilo kakav uspjeh u borbi protiv CASA NOSTRA??
A koja je u "u ime demokracije" preuzela svu institucionalnu i gospodarsku vlast i ostvarila totalnu svemoć da "legitimno" i "legalno" pljačka sve što dotakne, i da tebi, i meni, i svima "nama" od 5 MILIJUNA HRVATSKIH DRŽAVLJANA u DOMICILNIH 10 IZBORNIH JEDINICA kroji "guber" po svojoj "Casa Nostra" mjeri!???

A što čini DOKAZANIM načinom doslovnoga rasturanja i KRMAČKOG krčmljenja životima i sudbinama tih nekoliko milijuna Hrvata i Hrvatica što nas je još ostalo, sabijenih u vlastitim "jorgan planinama" i u "vlastitim madracima", sve tvrđima i tvrđima.

Tko je glasao

Imali li odgovora? Pa

Imali li odgovora?
Pa naravno da ima, i valja polaziti uvijek od samoga sebe, a ne od drugoga. Osobno sam umjesto štrajka glađu - objavio političku doktrinu Zagrebački treći put i izborni program Zagrebački treći put. Dočekala me je kao referentnog i kvalificiranog hrvatskog autora i stručnjaka - "zagrebačka šutnja". Objavio sam nekoliko javnih poziva, sada sam nastavio razvijati "spomenuto" u političku doktrinu Hrvatski treći put - s objavljenim pozivom na stvaranje HRVATSKE DEMOKRATSKE STRANKE. Odgovara "hrvatska šutnja", u varijanti "hrvatske glasnoće".

Zašto?
Odgovor je jasan. Za učiniti iskorak - mora se jedan drugomu d a t i. U prevedenom smislu to znači da je individualizam insuficijentan, pa može se kazati čak i infantilan, ne zato što on nije "čestit", ili zato što je individualizam nekvalitetan, ili zato što nije poticajan. Dapače!!! Pa zato i jeste bivši sustav bio zločinački, i zato i jeste ovaj sustav zločinački!!!
Protiv BANDE LOPOVSKE koja je svjesno kreirala

TAJKUNSKI KRIMINALAN DRUŠTVENO POLITIČKI S U S T A V,

preko kojega je REPUBLIKU HRVATSKU
jednostavno "tranzicirala" i "pretovorila" u
REPUBLICUM CROATORUM LATIFUNDUM -

NE MOŽE SE BORITI INDIVIDUALIZMOM!

Hrvatska "slavna oporba" na čelu s SDP Hrvatske, i s bijednim i sve bjednijim ostacima HSS i HSLS, i s nečim pod nazivom HNS, uključivo i "borce za (u)Božićnicu" iz HSU, valja priznati - i više su nego li kvalitetno tomu pripomogle i "pridonijele".

U traženju odgovora predočio sam "nedavno" dvije objave pod nazivima: "bez riječi je bez riječi", i "riječ je riječ je riječ" - i one su završavale s upitnikom. Gotovo da nisu zamijećene, a komentare bi se moglo svesti na anegdotalne, zajedno s mojim isto takvim anegdotalnim odgovorima. Neprimjereno? Naravno da nije.
Riječ je o dubokoj i teškoj društvenoj krizi, i nisam siguran da iz nje postoji izlaz za (obilato) preko dvije trećine hrvatskih građana. Preko (uskoro) 1,5 milijuna hrvatskih građana treće životne dobi - očekuje "crna životna dob", a u smislu treće životne dobi bez ikakvog prava na dostojanstvo, barem minimalnoga, o predstojećem valu bankrota i da ne govorim itd. itd. itd. NO, "to nas se ne tiče".
Kazao sam - poplava se ne brani pred vlastitim vratima, i onda kada SMRDLJIVA VODA ulazi u predsoblje vlastitog doma!!!

Odgovor na taj UPITNIK u spomenutim objavama nije uništavanje sebe samoga štrajkom glađu. Banda lopovska se ne boji toga - već se s razlogom boji odgovora koji po logici stvari slijede iz postavljenih upitnika. I koji jedino njih mogu stajati "glave".

Čuvaj se, i pridonosi aktivno kako si i činio, u punom zdravlju, u punoj snazi, i - nepokoreno!

Tko je glasao

Sve ok, jedino mi nikako ne

Sve ok, jedino mi nikako ne sjeda tvoja čvrsta podjela na mi i oni. „mi“ smo takođe bed gays koji smo stvorili te likove. Široko društvo ispremreženo raznim lancima podržava(lo) je „bandu lopovsku“ jer se može poistovjetiti s tom političkom ekonomiom zgrtanja. Moja guzica je moja guzica. Sada kada moja guzica nije toliko sigurna počinjem malko misliti.Zar se ovi krediti s kojima sam uz društveni stan nabavio još jedan,vilu,turboauto,jahtu,odlazio na proputovanja, neće pretvoriti k`o u stara dobra vremena u vrijednost jednaka šteke cigareta. Pa šta sam to bogu skrivio. Eto sad mi vila ošla na bubanj. Za sve je kriva vlast. Lopovi koji su me prevarili.
„Oni“ su i izrasli na populizmu naroda navikla na sve dobrobiti „socijalizma“ predivno razvijene na napokon „ kapitalizmu“ i sada se u blještavilu svega vidi pravi uspjeh.
Zbrinuto je i dno društva sa bocama u kontejnerima i pučkom kuhinjom. To što u zadnje doba viđamo više posjetitelja kontejnera govori o uspjehu populističke politike gdje nitko nije gladan,
Odnosno dok jače ne stisne i prolupalost ne promjeni tu širu svijest nema pomoći od promjene u samom vrhu. Navika duga više od pola stoljeća pretvara svaku dobru namjeru u put prema paklu. I stvarno je riječ o dubokoj društvenoj krizi što svako može vidjeti (čim se malo odmakne od medijske kutije) u svom okruženju - porodičnom, radnom, prijateljskom. Kriza je organska kao kod ovisnika o opijatima.
Čini mi se da je bolje ostaviti ekipu neka se sami bakću sa situaciom još neko vrijeme. Kad sazriju uvjeti lako če se zakonski puno toga iscijediti natrag. Napokon zbilja nije dosadno gledati rasplet farse.

Tko je glasao

„mi“ smo također bed

„mi“ smo također bed gays koji smo stvorili te likove.

NIKADA, NIKADA, i NIKADA ne padaj na "te fore". Nisi ni ti, a ni ja, nije nitko od birača proizveo takvu vlast kakvu ima!
Nije njemački narod stvorio monstruozan GESTAPO. No, kada je GESTAPO zasjeo, odnosno onda kada je BANDA LOPOVSKA ZASJELA i preuzela instrumente države, dakle NAJMOĆNIJE INSTRUMENTE NA SVIJETU, tada nije "samo tako" moguće razvlastiti istu, odnosno, oduzeti joj instrumente. Vjerojatno su SVI HRVATSKI IZBORI BILI NELEGALNI - DAKLE P R O T U Z A K O N I T I !!!
Zar si ti za to odgovorna? Itd. itd. itd…

„Oni“ su i izrasli na populizmu naroda navikla na sve dobrobiti „socijalizma“ predivno razvijene na napokon „ kapitalizmu“ i sada se u blještavilu svega vidi pravi uspjeh.

Netočno. Hrvatski narod, prije svega, gotovo je deklamacijom htio HDZ na čelu s Tuđmanom zato što je ocjenjivao da će biti odlučan u obrani Republike Hrvatske. Pokazalo se da je Franjo Tuđman L A G A O. Tek onda nakon što si nekomu dao povjerenje, možeš iz stvarnosti onog što čini utvrditi razinu njegove pokvarenosti, ili poštenja, ili istine, ili laži, ili sposobnosti i stručnosti, ili obratno. Pa i karakternih osobina, od hrabrosti pa nadalje.

Za sve je kriva vlast. Lopovi koji su me prevarili.

DA! Građanin da je izborno povjerenje uvijek u "dobroj vjeri". Onaj tko preuzme povjerenje, i kasnije ga transformira u VLAST nad tim istim građaninom - izravno je odgovorna osoba!

Čini mi se da je bolje ostaviti ekipu neka se sami bakću sa situacijom još neko vrijeme.

Stvar izbora, no, molio bih da se uoči kako svaki dan nečinjenja, svaki mjesec nečinjenja - IMA SVOJU CIJENU. Ona raste sve više. Krajnju cijenu, po meni, ne će platiti "narod" kao "narod", već će krajnu cijenu platiti oni koji znaju zbog čega je plaćaju. A to su mali poduzetnici, srednji poduzetnici, novi poduzetnici - koji su nerijetko vrlo, vrlo obrazovani, jednako kao i brojni obrtnici, kvalitetni OPG-i itd. itd. itd. A zasebno mladež.
Naročito će visoku cijenu platiti fizičke osobe pedesetih i nešto više godina, jer ih očekuje vrlo "neugodna" treća životna dob, i to zato što zdravstvene i druge funkcije - ne će biti raspoložive naraslim potrebama.

OVO NIJE IGRA!!!
Kada se dobije "tresak po glavi" preostaje samo "jao". No, s time se ne umanjuje snaga udarca - a ona je izvjesno sve veća, teža, i materijalno pogubnija kako vrijeme prolazi. Dakle, nije sve manja. ("Samo" je o tomu riječ.)

Tko je glasao

Krenut ću ti odgovarati od

Krenut ću ti odgovarati od natrag. Dakle prvo pedesetogodišnjaci (naročito oni sa fakultetima). To i jest najnasankanija ekipa. Ekipa koja je prvo radila u socijalizmu, oduzimalo joj se od plaća za razno između ostalog odvajali su za stambeni fond. Stanove velika većena dobila nije. Kada se zaratilo taman su bili najzreliji za ratovanje. Završili su razno.Novonastala vlast ih je uzdizala i otupljivala. Paralelno nije se htjela zamjeriti većinskom biračkom tijelu i za male pare dala je otkup stanova. 50godišnjaci su podstanari. Opet se od njihove love subvencionira izgradnja posovih stanova. Njma je za „jeftino“ ponuđen kredit u posu. Nemaju izbora nego se izložiti daljnjem reketarenju i ulaze u to. Sada kada mahom ostaju bez posla to više ne mogu a prirast bankovnih kamata prijeti ovrhom. Sam roha je rakao da su oni, te mali i strednji poduztnici „zapušteni“ u „ekonomskoj politici“ koja se do sada vodila.
Međutim postoji tu dva bitna elementa a to su zaborav i navika. Brzo se zaboravilo da je bivša država propala zato što su vjerovnici došli na vrata. Ostala je navika koju su stekli još u djetinjstvu da sve ide nekako pa i ako nerealno, navika da se ide po svaku cijenu naprijed pa je zato i izostala blagovremena kritika i napad na vlast. Vlast, hdzsdphnshssitd d.d., je ušuškavala napokon lakoćom podjeljenim kreditima i dozvoljenim minusima (kamate, pa šta je to, sitnica). Zaboravno-naviknuta ekipa ide grlom u jagode. Veliki dio njih je takođe na državnim jaslama, pokušavaju zadržati poslove u upravi – iako posla baš i nema ali bog je dao internet pa sjede na radnom mjestu. Većina ih je u upravi, raznim agencijama, prosvjeti. Kao u socijalizmu, nenavikla na tržišno natjecanje kojeg inače i tako i tako nema. Razni se snalaze na način da ako i rješe neki predmet pritisnuti silnim kreditima iznuđuju mito. To ti zadire široko po raznim uskim hodnicima. Drugi dio su radnici u brodogradnji i građevini. Dok ekipe prehandlavaju velike novce a njih drže na toliko da je to socijalna pomoć – njima i to odgovara pa se snalaze – rade u fušu, prave gradele, prodaju „otuđena“ odjela......naravno da i poslodavci znaju za to, nije im ni stalo jer se oni i tako i tako bave unosnijim poslom, a ako ih ne puste imaju kraval.
To bi bila mini ekonomija, a makroekonomija se nastavila identično kao u jugi – ogromnim zaduživanjima da bi sebi osiguravala to zašto ih teretiš. Tajkunsko kriminalni dio pljačka, ali sustav je razradio povezivanje lančano širokog društva koje ima osigurane plaće, bespravno sagrađene vikendice, ne plaća komunalni doprinos ....sve kao nekad.
Onda navika iz onog sustava da je vlast vlast, zapravo apsolutistička, ova je evolvirala u čisti fašizam u rukavicama, a i prijetnja ako drukčije kažeš klevećeš i lažeš pa si četnik, drži široke mase da se bave svojom miniekonomijom i ne pada na pamet tražiti svoja deklarina demokratska prava. Baš zato su i progutali udicu sa zaduživanjima i kreditnim omčama oko vrata, ipak nije prava omča.
I u tom smislu ti govorim da smo mi bed gays. Nismo proizveli tu vlast ali navika i strah (opravdani – a podgrijava se svako malo, te maloljtni huligani, te nogometni „navijači“ te fašizam ustaša, četnika, antifašista.....mediji servisiraju – rezultat totalna zbunjenost) veliku većinu društva čini da tone u ovisnost o sustavu i na taj način ga podržava. Zato i mislim da je ovo narkotičko ludilo izlječivo prvo metadonima i izolacijom uz edukaciju. Treba vrlo uskoro jer kriza je velika, heroina nije na vidiku. Još treba veći dio upasti u narkotičku krizu. Onda ide otrježnjenje.

Tko je glasao

Ostala je navika koju su

Ostala je navika koju su stekli još u djetinjstvu da sve ide nekako pa i ako nerealno, navika da se ide po svaku cijenu naprijed pa je zato i izostala blagovremena kritika i napad na vlast.

Mislim da mi nisi odgovarala unatrag, već da si se zadržala na jednom dijelu, i nadalje zadržavajući se na pitanju, recimo to tako "mentaliteta". Naravno da mi ne pada na pamet umišljavati da smo "mi", a u smislu "svih nas", na civilizacijskoj razini društvenog razvitka Češke, Njemačke, Italije itd. Upravo GOLEME manjkavosti mogu se i u Hrvatskoj uočiti upravo na nosivom dijelu svakog društva, a to je inteligencija i to su poduzetnici.
Naime, samo iz te dvije skupine, da tako kažem - definiraju se nositelji društvenog razvitka. Pa ako su oni "insuficijentni" tada s razlogom "pacovi", točnije rečeno ŠTAKORI gospodare i vladaju.

Kritike na vlast, temeljno HDZ, a zasebno na Franju Tuđmana, koji je de facto (makar ne i de iure) bio prikriveni "demokratski" izabrani diktator, postojale su u Hrvatskoj od gotovo samog početka njegove NENADZIRANE vladavine. Valja uočiti da je tadašnja oporba ZAJEDNO imala najmanje jednako toliki broj birača, neovisno o krađi.

Redovito je onda kada je riječ o parlamentarnoj diktaturi, premda neproglašenoj, ali EFEKTIVNOJ, s Tuđmanom na čelu države (koji je imao sve instrumente represije u državnim službama - nakon svekolikog čišćenja, nerijetko brutalnoga - s golemim zbog toga nacionalnim gubicima!!!) vrlo teško "koordinirati" brojne pojedinačne "junake". Zasebno je Ivica Račan itekako "taktizirao", HSLS je glumatao "revolucionarnost" izgubljen u vremenu i prostoru itd. itd. itd. Brojni pojedinci koji su se po sebi suprotstavljali najobičnijoj štakorskoj hrvatskoj gamadi, dobivali su otkaze i bili su ekonomski proganjani. TUĐMANOVIH 10 GODINA JE 10 NAJCRNJIH GODINA HRVATSKE DEMOKRACIJE, odnosno ismijavanja s demokracijom.
Golemi je problem, između ostaloga, što je Hrvatska Crkva podržavala takvu "demokraciju", nanijevši povijesno ZLO HRVATSKOM NARODU, a od kojega je PITANJE kada će se oporaviti!

Držim kako i ovdje na Pollitika.com, a osobito u stvarnosti, posebice u obrazovanijem dijelu hrvatskog građanstva nije prodrlo "u mozak", da tako kažem, U ČEMU ŽIVE!!! Pa se samozavaravaju da "vrag nije tako crn".

itekako je crn, crn je da crnji ne može biti.

I tebi kao "dodatak", od mene:

i nije toliko problem u tomu što je nastalo golemo materijalno raslojavanje!!! !!! !!!

Tko je glasao

To bi bila mini ekonomija,

To bi bila mini ekonomija, a makroekonomija se nastavila identično kao u jugi – ogromnim zaduživanjima da bi sebi osiguravala to zašto ih teretiš. Tajkunsko kriminalni dio pljačka, ali sustav je razradio povezivanje lančano širokog društva koje ima osigurane plaće, bespravno sagrađene vikendice, ne plaća komunalni doprinos ....sve kao nekad

To je opis, i on nije netočan, dapače. Međutim, opis - a koji je na najkvalitetnijoj razini ovdje izveo Ap, i da bi koristio svrsi (jer inače od njega nemamo baš ništa), moramo "nekako" definirati u prepoznatljive jasne "političke kategorije". U suprotnom se moramo jednostavno izgubiti u opisivanjima, i novim opisivanjima … i tako do besvjesti GLASNOĆE i "glasnoće". Za to vrijeme Banda lopovska ne opisuje, jer ju i objektivno "opisi" s razlogom ne zanimaju:)

Forma je bitna.
Naime, u komunističkom društvenom sustavu - komunizam se mogao "rušiti" jedino oružanom borbom.
U demokratskim državama - parlamentarna diktatura se NE može "rušiti" oružanom borbom! Zašto?
Odgovor je banalan: demokratsku izabranu vlast ne može se rušiti nasiljem!

S čime se onda to može učiniti?
To se može učiniti s JASNOM, i sa SVIMA RAZGOVJETNOM POLITIČKOM KONFRONTACIJOM.

Ona za mene glasi:
Građanski društveno politički sustav - PROTIV - Tajkunskog kriminalnog d. p. sustava.

To dalje znači:
Tko nije za "nas" - taj je za "tajkunizam" i za Bandu lopovsku … itd.:)

N a g l a š a v a m: sada govorim vrlo jednostavnim izričajem. Sadržaj je s razlogom "ponešto složeniji".

Tko je glasao

Tko nije za "nas" - taj je

Tko nije za "nas" - taj je za "tajkunizam" i za Bandu lopovsku … itd.:)
Djelomično se slažem. Kada tako postaviš sa sobom pometeše u istu „napadačku“ skupinu prave napadače poprilčno beskurpuloznije od tebe koji imaju prejaku volju za „vlašću“ (onakvu kako su navikli što vlast jest) samo što bi sebe htjeli bar na nekoliko godina parkirati u „visine“ – bolje to nego cijeli život raditi – još osiguraš djecu i unučad. To se napokon desilo i kada je počeo rat i imamo to što imamo. Kako to osigurati. Kako pristojnošću i pameću udariti po mafiji ako ih ne „skine“ njihovih ruku djelo.
Brižljivo se uzgaja niska sramotna kultura nasilja. Bandić prednjači u tome zato i ima uspjeha.
I u tome jeste kvaka iliti „začarani“ krug: ovisnost, nasilje, barba lukin zakon. Ako se ne uklapaš, a to je definitivno manjina – izvrgnut si nešto ala progonu ili zanemarivanju (kako veli roha) odnosno u ovoj vrsti fašizma ti si diskriminirana manjina. Ako čak u ovom trenutku kakav sada jest prikupiš većinu na tvoju stranu budi uvjeren da će te nasilna skupina u ključnom trenutku „pojesti“. A mi ostali imat ćemo kurtu umjesto murte koji recimo ako se to desi ovih dana, neće potpisati sporazum sa slovencima pa će pridobiti bodove, ali sigurno slijedećih godina imaš još gore stanje.
Čini mi se da ovi sada kakvi god jesu da jesu ne lustrirani, izblamirani - nemaju kud. Zbog očuvanja vlastite guzice sada moraju iznači najbolje opcije. Prisiljeni su. To se naravno odnosi na vladu i sabor a ne na fakera i banderu.

Tko je glasao

3103, Kako pristojnošću

3103,

Kako pristojnošću i pameću udariti po mafiji ako ih ne "skine" njihovih ruku djelo.

Bandu lopovsku je već o d a v n o skinulo "njihovih ruku djelo"!!!
Jedini je "problem" u tomu što oni još nisu "upokojeni". Zašto?

Samo zbog dva razloga:

1. Nije se pojavila REFERENTNA POLITIČKA SNAGA, koja se i objektivno NIJE MOGLA POJAVITI, sve do objave političke doktrine i izbornog programa Zagrebački treći put, a meni kao uporišta za razvijanje u Hrvatski treći put.
Zašto to tvrdim potpuno sigurno?
Zato što nota bene jesam vrlo kvalificirana osoba, ali za razliku od brojnih - koja je u središtu čitave Hrvatske tj. na "čvornoj točki" svega (dakle n i s a m s p a v a o u Zagrebu, i to što jesam u Zagrebu itekako sam koristio!), činio sam slijedeće:

a) tražio sam tako "nešto", ali nisam pronašao,
b) tražio sam u z r o k e zašto tako nešto ne postoji.
c) tražio sam o d g o v o r e zašto tako nešto ne postoji, i u literaturi (!) ali i kroz brojne razgovore s osobama iz različitih društvenih, obrazovnih ali i iz različitih radnih "slojeva" (!)
d) provjeravao sam spoznaje i rezultate do kojih sam došao.

2. Postojanje GOLEMOG NEPOVJERENJA PREMA "NOVOMU" od strane brojnih, i "puhanje na hladno".

Osobno nisam niti "mekan", a još manje sam od "putra". I takav zasigurno nisam jedini u o ovoj smradnoj, poniženoj i danas bijednoj Republicum Croatorum Latifundum! No, riječ je o prethodno spomenuta (u osnovi) dva najbitnija problema!

Ako čak u ovom trenutku kakav sada jest prikupiš većinu na tvoju stranu budi uvjeren da će te nasilna skupina u ključnom trenutku „pojesti“. A mi ostali imat ćemo kurtu umjesto murte

Na žalost to si jednim dijelom m o ž e b i t n o i realno u pravu!!!
No, skrećem odmah pozornost na činjenicu da "mi ostali" nisu neki apstraktni "mi ostali", nego si to ti osobno, ja osobno, on osobno, ona osobno itd. itd. itd. …!!! !!! !!!

Molio bih i tebe i svakoga tko ovo čita, da u demokraciji ne možemo "živjeti u oblacima" jer to demokracija n i j e. Demokracija nije "zemlja kolača". Demokracija je metoda "susreta" različitosti, i ona je po meni najokrutnija metoda susreta "različitosti. Diktatura to nije, jer ona ukida različitosti itd. Međutim, demokracija kao takva metoda IMA MEHANIZME SAMOZAŠTITE od SEBE SAMIH da "ne poludimo", odnosno da ne postanemo Murta umjesto Kurta, jer to jeste uvijek, uvijek, i uvijek stalno nazočna smrtna opasnost (položajni monopol!).

U Hrvatskoj demokratskoj stranci se to može ugraditi u Statut s lakoćom, jer sada takvih znanja, i prije svega - iskustava imamo, i s njima raspolažemo, primjerice. A u praksi provjereno na svim političkim strankama u Hrvatskoj, barem relevantnijim ili nekada relevantnijim (ili u većem broju njih!).

Naime, svatko je pojedinac, i snažni pojedinci - a to su u pravilu osobe s većom količinom znanja i životnih iskustava, neovisno i o imovnom stanju - koje s razlogom dolaze u polemike i "polemike". To se mora p o š t i v a t i, pod jasnim uvjetima. Onda kada se prijeđe crta tada unutarnji mehanizam, ako postoji i ako je ispravno određen - odbacuje b o l e s n e u g l a v i koji "nisu uočili" da su prešli crtu, da tako kažem. Takvih u Hrvatskoj danas nema malo!

Držim da su osobito pogubne one fizičke osobe koje "naprečac" imaju rješenja, i koje "naprečac" jesu spremne "mijenjati". Vrlo, vrlo sam osobno "oprezan" prema takvim "borcima" čija je u pravilu argumentacija i glasnoća - vrlo glasna.
No, kada se to "malo pročačka" nailaze se itekako brojne i Murte i Kurte, dapače, potpuno p r a z n e, premda jesu u pravu kada viču: Dolje Banda Lopovska!. Imaš ih i ovdje na Pollitika.com - podosta, što nije neobično.:))

Tko je glasao

Držim da su osobito pogubne

Držim da su osobito pogubne one fizičke osobe koje "naprečac" imaju rješenja, i koje "naprečac" jesu spremne "mijenjati". Vrlo, vrlo sam osobno "oprezan" prema takvim "borcima" čija je u pravilu argumentacija i glasnoća - vrlo glasna.
No, kada se to "malo pročačka" nailaze se itekako brojne i Murte i Kurte, dapače, potpuno p r a z n e, premda jesu u pravu kada viču: Dolje Banda Lopovska!. Imaš ih i ovdje na Pollitika.com - podosta, što nije neobično.:))

e beš to, dugo je društvo naviklo na apsolutizam ili ovaj hapšizam, prilagodilo se tome, većina, to možeš vidjeti po interesu za tvoje objave ili kada okolo o tome govoriš. Koliko te uopće ljudi sluša, a koliko i koji te čuju misle "budaletino". Dok je bilo love kako god se ona nabavljala i kredita koji su služili prekomjernom zatupljivanju nije bilo spomena da bi te iko čuo. Sada kao da su izvukli čepove iz ušiju, a dosadašnje populističko čaromedijanje je sluh prilagodilo na jednostavno, instant rješenja se traže, tako da bitku još uvijek dobija naprečac mijena u horuk obliku, dapače baš se navija za murtu jer će možda biti isto kao nekada, teći med i mlijeko. Ti daviš, kao što znaš. Svi su sada za protiv. Tako da ćeš još imati vremena da doradiš program (dok još jače ne stisne) i donekle ga prilagodiš instant umu, makar površinski dok ne prođe vrijeme revolucija-kontrarevolucija.
I zbilja nemoj jesti hrenovke bolji su ćevapi:)

Tko je glasao

Koliko te uopće ljudi

Koliko te uopće ljudi sluša, a koliko i koji te čuju misle "budaletino".

Da ti tiho prišapnem, ali da to nitko ne čuje: s l u š a me, i č u j e me, samo j e d a n!
No, i taj jedan š u t i.
Zašto?
Zato što s a v r š e n o dobro zna što radim, s a v r š e n o dobro zna što hoću, i zna "koliko to košta"!
Naime, itekako sam skupo platio, i plaćam ovu proizvodnju, a što znam jednostavno zato što znam zbog čega se ovi tekstovi s moje tipkovnice nisu pojavili prije tri, četiri, ili deset godina, primjerice.
Nema "slučaja", što znači da postupno razvijaš kvalitetnu proizvodnju, a za što treba vremena, rada, popijenih "bocuna" i "bocuna" gorkih žuči, troškova i troškova, plaćanja i plaćanja ...

A, inače, iz suprotnih tabora - čuje me njih podosta, i doslovno, ali d o s l o v n o rečeno "želudac im se okreće" na pomisao da bih se mogao pokrenuti u stvarnosti, a u stvarnosti i drugi! A na kojem sam itekako velikom iskoraku čim sam javno i glasno napisao da mi je Pollitika.com. postala "preuska".
Za taj mi iskorak treba taj "jedan", ali još "jedan", i još "jedan"…, konačno, nimalo slučajno ne objavljujem
mondragonzagi@gmail.com!

Ponavljam, to ne znači moju negaciju Pollitika.com., i opet ponavljam svoje riječi, Pollitika.com je vrhunski hrvatski virtualan medij za točno određene stvari i funkcije. Pa i za "francusku šalatu", ha, ha ...

Inače, možeš biti apsolutno "101%" sigurna da znam razloge svoje trenutačne p o l i t i č k e insuficijentnosti. Vrlo, vrlo mi nedostaje Edi3, i još neki …

A glede tih ćevapa, oprosti, ali sada si me smrtno uvrijedila. Vidim ja da si ti ovdje još jako friška osoba, pa nisi uočila da je ne volim ni ćevape, a ni čevape - već pljeskavice!
Riječ je o tomu, a što uočavam kako nisi vidjela, da je svaka moja objava - pljeskavica, a ne nekakav ćevap!!!:)
Ah te žene, žene …

Tko je glasao

Mojdragizagi, zdravo

Mojdragizagi, zdravo jedi...
Pusti hrenovke, gledal sam u PIK-u Vrbovec kak to meljeju i miksaju i kaj nutra sipaju posebno kaj ima oznaku E..... Ćak ni kikići u vrtiću više ne papaju hrenevke - navodno utjeće na koncentraciju i živce. I sad ak buš svaku večer jel hrenovke umesto domaćih kobasa - niš od 110. puta i 110. stranke. I već ak kaj poskrivečki mazneš jer ti je fino (i da ukućani ne primijete) nemoj odma svima na pollitika.com to objaviti jerbo analitičari koji se bave specijalnim ratom buju iskoristili tvoju "ovisnost" i prehranbene navike da te neutraliziraju posebice onaj organ koji pomaže pri gutanju aditiviziranih hrenovki.demokracija kao takva metoda IMA MEHANIZME SAMOZAŠTITE od SEBE SAMIH da "ne poludimo",Posebno kad čovjek počne preispitivati osobne demokratske učinke.Demokrati su po naravi stvari nepregaženi licemjeri koji su u stanju beskrajno lamentirati o svemu i svačemu pod uvjetom ne odricanja ničeg osobnog za opće dobro i da se ne lamentira (dovodi u pitanje) sama demokracija. Stoga, puno kubika vode ispod Savskog mosta mora proteći da bi kajkavci v Zagrebu i poneki u provincije skužili da je voda mokra.

Tko je glasao

Golgota, čuj, ja ne znam

Golgota,

čuj, ja ne znam kaj si ti to gledal u PIK-u Vrbovec, tj. kak to tam meljeju i miksaju, i kaj nutra sipaju posebno kaj ima oznaku E..... Naime, kada sam pritisnuo tu oznaku, dobio sam slijedeće:
The page cannot be found!

Nadalje, meni hrenofka i pol hrvatskog jajca, jesu ono kaj me pripada, mehko je, i ne zapinje za fube … dapace, jof ih malo propasiram pak ih onda usmrkavam na slamku od švebsa kaj sam ju dobijo, jerbo su to dijelili zabadave. A jerbo nam kuna puno vredi, i svaki dan sve više jerbo ih je sve manje, tak ti ja ne jedem domaće kaj niš ne valjaju, već uvozne jerbo su jeftinije. A i manje smrde . neg neke domaće. Jedino jedem domaća jajaca jerbo sam domoljub, ali njih ti prepolovim na pol zbog jasnih razloga.

Domaća klopa ti je za mene skupa, ona je za najbolje koji ju s pravom zaslužuju.
Pa ti tako Dama s kamelija sa svojom družbom klopa kobase - Kranjske, Zoran s Milanom klopa kajkavske s prilogom od pomfrita i grah šalata, Frišćić mažnjava podravske, one najbolje iz opskrbe Podravke hotela, Gjurgica je obskrbljena bjelovarskima i niš joj ne fali, hrvatski general Glavaš osuđen od svojih za ratne zločine u Hrvatskoj manđa slavonske kobase koje mu dostavljaju skelari crtom Dunav-Sava- … a dalje je incognito jer je "u pokretu", Djapić je odavno snabdjeven iz haespe podruma, dok se na području Južne Hrvatske tradicionalno kobase i ne jedu - ništa ispod pršuta.
Za one ispod stola - dosta su i krvavice.

Tko je glasao

Demokrati su po naravi

Demokrati su po naravi stvari nepregaženi licemjeri koji su u stanju beskrajno lamentirati o svemu i svačemu pod uvjetom ne odricanja ničeg osobnog za opće dobro

Ha, ha, ha … ja ne znam na koje ti to misliš demokrate???
Naime ako misliš na Demokrate iz SAD, tada si promašio "svjetlosne godine"!
S obzirom na to da ti sada odgovaram iz jednoga od tri uporišta političke doktrine Hrvatski treći put, a koje glasi "misliti globalno - djelovati lokalno", tada ne uočavam nemogućim u Hrvatskoj ustrojiti Hrvatsku demokratsku stranku na načelima koja jesu najbolja u svijetu!
Pa ne misliš valjda da ću ja prihvatiti, ili da ćeš ti prihvatiti, primjerice, načela "hrvatskih demokrata", kako s Pollitika.com, tako i iz hrvatske stvarnosti od tih "500" i kusur postojećih "demokratskih političkih stranaka", na čelu s "perjanicama" ove krmčarske hrvatske demokracije? A svi koji potonje vole - neka izvole, konačno, imaju ono što vole. Hm, da, čak se ovo i rimuje...:)

Tko je glasao

U demokratskim državama -

U demokratskim državama - parlamentarna diktatura se NE može "rušiti" oružanom borbom! Zašto?
Odgovor je banalan: demokratsku izabranu vlast ne može se rušiti nasiljem!
Mojdragizagi, nikad mi na zelenu granu dok si bumo lagali. A laž može biti izvrstan alibi za nečinjenje bez obzira i na 110 puteva otkrivenja. Tvrdnjom u datom citatu ti si "posvjedočio" da je Hrvatska demokratska tvorevina u kojoj je vlast konstituirana demokratskom procedurom. Niti je Hrvatska demokratska tvorevina (namjerno ne govorim o državi jer to više de facto nije) niti je vlast konzumirana demokratskim sredstvima. Ovu konstatciju ponavljam po treći puta na ovom portalu i do sada ju nitko nije nit negirao niti osporio. Neću sad pojašnjavati zašto je Hrvatska nedemokratska zemlja sa nedemokratskom vlasti, ali ako bude nerazumijevanja u naknadnom komentaru ću podastrijeti argumente. Bez prejudiciranja osobnog stava o opredjeljenju za oblik i način obezvlašćivanja postojeće vlasti tvrdim da nije točna teza da se "demokracija" ne može demontirati odgovarajućom silom "revolucije" posebno iz činjenice što je ta "demokracija" ustoličena svekolikim nasiljem koje i dan danas legalno egzistira. A egzistira kao paravan sveprisutne religije individualizma kao daljnjeg alibija za nasilnim mažnjavanjem resursa, a što je u konačnici odgovor na eksplodirajući društveni nered - propagiranje obrasca, čovjek - čovjeku vuk!

Tko je glasao

Golgota, ovoga trenutka

Golgota,

ovoga trenutka vodim razgovora na 3 objave, i kuha mi se na šporhetu hrenovka i pola hrvatskog jaja za večeru, jer sam u štednji kako bih skromno pridonijo oporavku naše Hrvatske države.

No, to ne znači da ne pamtim što objavljujem, neovisno o neposrednoj činjenici što mi se javljaju štrajkači iz moje središnjice koji traže jesti!:)

Dakle, objavio sam ranije da jednu večer dok sam pisao za svojim stolom uz upaljenu noćnu svjetiljku, iz obližnjih Šestina dolepršala mi je jedna šestinska krijesnica - i upalila mi je u sobi LUČ! Nastavno to se razvilo u političku doktrinu, i u izborni program Zagrebački treći put.
No, i hebi ga, ta spomenuta i odnosna šestinska krijesnica nije preko mene očevidno uspjela zapaliti luč u još 100.000 zagrebačkih svijeća. A sama s razlogom nije mogla.

Ovime je samo "pisac htio kazati" kako ja očevidno nisam na razini spomenute šestinske krijesnice, i da je po svemu sudeći upalila spomenutu "luč" u pogrešnoj glavi, pa zato nema 100.000 zagrebačkih svijeća. Jasno?:))

Tko je glasao

Ovakva akcija može uspjeti

Ovakva akcija može uspjeti samo uz podršku medija. Ja sam poslao putem kontakt-formulara nekolicini portala, no zapravo bi bilo daleko korisnije da oni koji poznaju novinare (i/ili s njima redovito kontaktiraju) "proguraju" priču u medije.

Lako je ignorirati čovjeka koji gladuje; rade naši političari i daleko gore stvari. No, ignorirati ga dok svi gledaju... to je malo teže.

Zato pozivam članove Pollitike koji to mogu, da pomognu da stvar dospije u medije.

A ostali mogu slati mailove novinama, portalima, televiziji,... da se pojača pritisak.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Charon, nemojte biti naivni.

Charon, nemojte biti naivni. Nisam li u pismu predsjedniku medije apostrofirao kao pripadnike zločinačke organizacije? Jesam i stoga nije za očekivati njihovu reakciju. Konačno, njihova uloga i značaj i leže upravo u činjenici da ne objavljuju istinu i dokaze, već se bave isključivo manipulativnim oblikovanjem javnog mišljenja.

Moram priznati da sam bio iznenađen pozivom jednog novinara EPH, koji se interesirao za stvar, ali je odustao kada je shvatio o čemu se radi. Međutim, nekome drugome, jednoj kolegici iz lokalnog medija je ukazao na slučaj i zamolio je da ona pokuša nešto napraviti. Ta me je zvala i pitala jesam li spreman dati intervju. Onda se priča ponovila. Rekao sam joj da sve što kažem mogu dokumentirati, ali sam je upozorio da je stvar više nego eksplozivna i da bi bilo bolje da se posavjetuje sa svojom urednicom. Poslije toga više nije zvala.

U međuvremenu, u posljednjih 6 dana ni jedna od državnih institucija koje sam obavijestio o svom protestu nije željela preuzeti bilo kakvu odgovornost. Štoviše, da bi se odrekli nadležnosti, oni misle da sam ja lud.

Po svoj prilici ovaj završni test nitko neće položiti.

Tko je glasao

Prostor za profi strajkace

Prostor za profi strajkace je vec zauzet. Imas Margetica, Kokica i jos par drugih likova koji svako malo strajkaju gladju da bi pridobili pozornost. Attention whores, reklo bi se.

Sto se tice Poveznika, covjek je autohton i na tome mu cisti respekt, imam dojam i da je ljudina, ali to nije dovoljno.

Potrebno je da razlog bude opravdan i da su prokusana klasicna rjesenja kako bi neki postupak imao legitimitet.

Poveznik pise na pollitika.com-u vec neko vrijeme, nije pridobio zeljenu pozornost.

Zbog cega je to tako i zbog cega bi zato sto strajka gladju stvari trebale biti drukcije?

Jeli zato sto nikad nitko nije pazljivo procitao to sto pise? Meni se cini da nije. Dapace, citao sam njegove upise intenzivno na samom pocetku, poslje sam se umorio i vise mi se ne da, jer ne vidim stof.

Pa tako, cisto pitanje. Treba li svatko tko strajka gladju medijsku pozornost? Ako je odgovor potvrdan, onda i podrska Povezniku.

Ali meni osobno se cini da stvari ipak trebaju biti utemeljene. Kod poveznika to nisam primjetio. Mozda grijesim pa neka bude kako bude.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale, mene profi štrajkanje

Gale, mene profi štrajkanje kao privilegija nimalo ne zanima. Jednako kao ni medijska pozornost. I odakle sada blesava tvrdnja da na Pollitici nisam pridobio željenu pozornost? Koliko puta sam izjavio da me ne zanima ničije odobravanje ili pljesak?

Zabrinjavajuće blesava logika je moj postupak dovoditi u sumnju, pod lažnom pretpostavkom da u vremenu od 11 godina ja nisam prokušao "klasična" rješenja. Ajde da čujem što sam to propustio napraviti?

Koliko se ja sjećam, moji dnevnici su uglavnom bili dokumenti koji se ne mogu komentirati. To što je netko nesposoban i nezainteresiran čitati "teško" štivo, što se možda boji doći u dodir s opasnim informacijama, stvarno nema veze sa mnom. Znam ja da su mnogi ovdje da bi se zabavili i ubili vrijeme. Ni protiv toga nemam ništa.

Ono što danas najviše muči ljude je smisao (iako je mene počela mučiti glad). Mnogi ističu da je potreba za dubljim smislom najveći problem današnjice. Vidim Gale da vas taj problem ne muči. Vi se valjda držite one stare izreke: Kraljevstvo nebesko će biti duhovno siromašnih.

Ne trebate se truditi relativizirati stvari. I to što vi niste primjetili je prilično relativno. I beznačajno.

Tko je glasao

Imas Margetica, Kokica i jos

Imas Margetica, Kokica i jos par drugih likova koji svako malo strajkaju gladju
Zontag je dao svoj doprinos recimo kod studentske blokade. Mediji logičano prate takve aktivnosti ali ignoriranje i laži (a upravo to je zajednički nazivnik štrajkova glađu) ili pak korištenje s tim kao temom koja će uz crnu kroniku popuniti šupljine dnevnika je paradoks primjene te aktivnosti. Ni upornost studenata ni prisustvo medija ni Zontag nije dalo očekivane rezultate u smjeru akcije za besplatno školstvo iako, za razliku od drugih akcija, se brdo pokrenulo. Sustavno šikaniranje malo je složenija pojava.

Tko je glasao

Moj stav je da nikakve

Moj stav je da nikakve akcije nisu svrsishodne te predstavljaju puko glumatanje i isprazno buntovništvo, ako nemaju čvrstu svrhu i cilj. Takve akcije i kampanje ja s lakoćom unaprijed prepoznam kao pogrešne i neučinkovite. Ja točno znam što radim te sam apsolutno siguran da ću postići svrhu. Koja je, ne mogu vam reći ovoga trenutka, ali budite sigurni da sam točno predvidio rezultat mog štrajka. A više od toga meni ne treba.

Tko je glasao

Poveznik ima poprilično

Poveznik ima poprilično unikatan pogled na stvari. Ja sam tu našao štofa i on mi je jedan od rijetkih koje pratim direktno preko RSSa (tj. dobijem info o novom dnevniku čim ga on objavi). Ne zanimaju me sve teme o kojima piše, no one koje me zainteresiraju, odradi uvijek dobro. Ne zbog nekakvih literarnih dosega, nego upravo zbog tog drugačijeg i uvijek beskompromisnog načina razmišljanja.

Barem ne slini kako je Jaca super, što je valjda novi hype na Pollitici. ;-)
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Charon, mislim da vam nije

Charon, mislim da vam nije pametno solidarizirati se sa mnom. Bar ne javno.

Što se Jace tiče, ja ne pratim događaje ni na televiziji ni u pisanim medijima, ali vam mogu reći da trenutno Jaca i družina pišu neoborivu optužnicu protiv samih sebe. Optužnicu kakvu ne bi smislili Državno odvjetništvo i USKOK zajedničkim snagama.

Tko je glasao

Nadam se da računaš na

Nadam se da računaš na uhodan ignorantski pod tepih stil vladanja vlasti i oporbe i da si napravio više fotokopija i pohranio ih na razna mjesta. Teško mogu povjerovati da si to ozbiljno odlučio, štrajkašima iz željezare nije uspjelo – odnosno kao jest pa prevara.
Inače ovo je stvarno prva prava predsjednička kampanja koja nije instant pa je vrijeme da počneš prikupljati glasove.

Tko je glasao

Prijatelju, nema potrebe za

Prijatelju, nema potrebe za fotokopiranjem i pohranjivanjem na razna mjesta. Sve institucije hrvatske države pa i EU su dokumente dobili na znanje. I nitko ništa nije poduzeo. Ovih dana vlada strašna panika u policijskim redovima: nitko ne želi preuzeti ponovno te dokumente, jer zna da bi smjesta dobio otkaz. Zato me na sve moguće načine pokušavaju isprovocirati ne bi li došli do dokaza da sam lud ili da sam počinio kakav prekršaj. Mladi inspektori (jer glavešine bježe glavom bez obzira) mi seru o nekakvim komunjarskim i komunističkim pričama, ne bi li me naveli da popizdim. U Stonu su mi dva policajca rekla da ih ja s mojim dokumentima "maltretiram". A u međuvremenu bi sve dali samo da odustanem od štrajka. Kako sam pet dana boravio ispred policijske postaje u Stonu, znali su da ne simuliram i da nije riječ o prevari. Najčešće pitanje je bilo: Koliko misliš daleko ići? I svi su povjerovali odgovoru: Do kraja!

Garantiram da bi u slučaju skupljanja 10.000 potpisa dobio predsjedničke izbore. Ustavnom sudu sam još ovo ljeto poslao prijedlog procjene ustavnosti zakonske odredbe o potpisima, temeljem kojih se netko može kandidirati za predsjednika. Naravno da neće prije izbora dati pravorijek, jer bi to ozbiljno pokvarilo izglede svih stranačkih kandidata.

Nisam potpuno siguran, ali mislim da nije moguće prikupljati potpise prije raspisivanja izbora. Osim toga, mislim i da je prijevremena kampanja većine kandidata protuzakonita, jer ne pruža jednakost drugima. Ono što me čini sigurnim u pobjedu je nekoliko vrlo efektnih i dojmljivih novosti u inače klišeiziranim kampanjama. Jedna od njih je da ne mislim potrošiti jednu jedinu kunu za kampanju. Pogotovo ne "donatorskih". Druga je da ću govoriti samo činjenice i istinu. Treća je da ću argumentirano dokazati beskarakterne osobine većine kandidata. A kako netko bez karaktera može biti predsjednik države?

Tko je glasao

Kriza još nije toliko

Kriza još nije toliko stisla i nisu još sve kasice prasice porazbijane, ali sve ide ka tome uz hipoteke, pa se još nije izvukla potrebna masa za stvarne izbore. Samo je gubljenje love i ugleda prerano krenuti u utrku. Ne znam koliko će se izmjeniti situacija za par mjeseci u tvoju korist. Donekle sigurno hoće a možda i potpuno.

Tko je glasao

Da, to je revolucija na

Da, to je revolucija na osobnoj razini i konkretna negacija demokracije kao alibija nečinjenja - ulog je najveći mogući, osobni život."'Jedan čovjek ne može promijeniti svijet, ali jedan čovjek može prenijeti poruku koja će promijeniti svijet"!

Tko je glasao

Golgota, pogrešno. Ja jesam

Golgota, pogrešno. Ja jesam revolucionarni karakter, ali moj postupak nije dizanje revolucije ili revolucija na osobnoj razini. Daleko od toga. Ja ni osobno ni društveno nisam buntovnik, koji bi se po postizanju ciljeva slizao s onima protiv kojih sam se bunio.

Moj protest nije negacija demokracije, nego fašizma koji nam se zamata u celofan demokracije. Moj protest nije ni alibi nečinjenja, jer sam i previše toga u životu učinio da bi mi neki cigani to nasilno osporavali. Prvi članak Ustava je za mene svetinja i nitko mi ne može osporiti činjenicu da sam ja, a ne policija, Sabor ili netko treći, vlast u ovoj državi. Dobro se sjećam da nikada i nikome nisam prepisao svoju vlast, čime sam zaštitio svoju slobodu i ravnopravnost s drugima. Nitko ne može biti vlasnik mog života, osim mene.

Tko je glasao

Golgota, ovo ti je "bečki"

Golgota, ovo ti je "bečki" ."'Jedan čovjek ne može promijeniti svijet, ali jedan čovjek može prenijeti poruku koja će promijeniti svijet"!, di ga nađe? Morat ću zapamtiti. Što se poveznika tiće, analiza mu je 100% legla, apsolutno je potrevio, samo to sa štrajkom nije u redu jer je i Stipe Mesić jedan iz goreopisane Firme pa je tako adresa promašena. Ne sebi škoditi, nego njima, a njihovo vrijeme svakako ističe skoro.

Tko je glasao

Rush, citat je moj. Iz

Rush, citat je moj. Iz jednog mog komentara.

Baš zato što imam dokumente, a i saznanja, koja prilično teško optužuju gospodina Mesića, meta mojeg protesta je baš on. Ako govorim i dokazujem postojanje i djelovanje zločinačke organizacije višeg stupnja, tada je sasvim logično da predsjedniku postavim pitanje o čemu se zapravo radi. Naime, on je jedini u državi odgovoran za ukupno funkcioniranje društveno- političkog sistema.

Imam zadovoljstvo ne čekati da dođe do sloma Firme. Ja ću slomu malo doprinijeti. Sutra ću se ponovno obratiti predsjedavajućem EU i predsjedniku E komisije. Ne birajući riječi i ne štedeći ni njih same. Jer je sramota u čemu sudjeluju i kako obmanjuju hrvatske građane. A bogami ću se obratiti i Obami. S usputnim prijedlogom da ću mu pomoći spasiti 40.000 ljudi na američkim cestama. Možda prihvati, kad već "rvatine" neće.

Tko je glasao

Citat nije tvoj već iz

Citat nije tvoj već iz Ickeove "Beskrajna ljubav jedina je istina".

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci