Tagovi

Svi smo mi organizirani kriminalci- 14. dio

Božo Pendo
20260 Kor?ula

European commission
Directorate- General Enlargement
Brussels

Poštovani gospodine Lange,

hvala Vam na odgovoru na moje pismo predsjedniku Evropske komisije, gospodinu Barrosu.

Vjerujem da Komisija vrlo ozbiljno razmatra pritužbe hrvatskih gra?ana povodom nepoštivanja ljudskih prava i sloboda te vladavine prava u Hrvatskoj, kao temeljnih principa na kojima po?iva Evropska unija. Upravo stoga, Vaš odgovor držim formalnim oblikom komunikacijske ljubaznosti ali i nedovoljnim u smislu postizanja konkretnih rezultata.

Vašu ocjenu da je Hrvatska napredovala na podru?ju poštivanja ljudskih sloboda i vladavine prava ja ne dijelim. Ocjenu Vam temeljito opovrgavaju dokumenti koje sam Vam dostavio. Osim toga, ocjena Vam je utemeljena na pogrešnoj pretpostavci ili uvjerenju da su hrvatske vlasti odane i posve?ene ideji evropskih integracija. Kako to nije istina, postavlja se pitanje što bi to Komisija još trebala napraviti u pomaganju ne?ega što ne postoji?

Slobodan sam Vam iznijeti svoje mišljenje o uzroku problema. Hrvatska nije demokratska i slobodna, ve? policijska država, u kojoj je neformalno srušen ustavni poredak i trodioba vlasti. Posljedice toga su izrazito štetne i opasne: hrvatski gra?ani žive u strahu od korupcije i institucionalnog organiziranog kriminala. U tom strahu ne mogu biti svjesni stvarnosti. Bore se za puko preživljavanje u uvjetima krajnjeg siromaštva, ali ni?ega svjesni. Nisu svjesni ?injenice da hrvatske vlasti imaju i provode plan fizi?kog uništenja hrvatskog naroda, pa se tom planu nitko i ne suprostavlja.

Ukoliko želite promijeniti Hrvatsku, morate razumjeti klju?nu stvar: Vi se morate promijeniti prije toga. Vi morate promijeniti svoj odnos prema Hrvatskoj i njenim gra?anima. Sve dok budete uvjereni da su Hrvati divlje balkansko pleme, oni ?e to ostati. Kada shvatite da su Hrvati izuzetno vrijedan i sposoban narod, oni ?e to vaše mišljenje potvrditi i opravdati. Tek tog trenutka, Hrvatska ?e stvarno stupiti na put evropskih integracija po prvi put i s lako?om zamijeniti koruptivno društveno stanje svijesti s cijelim nizom radosnijih i korisnijih iskustava. Sve dok se ne dogodi ta pozitivna promjena u stavovima Evrope prema Hrvatskoj, moja zemlja nema nikakve šanse postati domovinom iskrenog i dubokog poštivanja temeljnih ljudskih vrijednosti.

Kako bi Evropa mogla posti?i vlastiti preobražaj? Razumijevanjem. Opažanjem. Prou?avanjem. Bez vlastitog miješanja i procjenjivanja, jer ono što sudite ne možete shvatiti. Mislim da morate prestati željeti mijenjati stanje stvari u Hrvatskoj onako kako Vi mislite da bi trebale biti, jer onda Vaše razumijevanje prestaje. Velika je nesre?a što se Evropa upušta u popravljanje stvari koje ?ak ni ne razumije. Stvari ne treba popravljati. Treba ih shvatiti, a tada se mijenjaju same od sebe.

Nažalost, uvjeren sam da Evropska komisija, u najboljoj namjeri, ne pomaže rješavati hrvatske probleme, ve? naše probleme nastoji zamijeniti s nekim drugim. Uvijek ?e biti tako dok ne riješimo problem koji se zove „Vi“.

Radi dobrobiti Hrvatske i njenih gra?ana, ali i interesa same Evrope, molim Vas da još jednom razmotrite dokumente koje sam Vam dao na uvid prošle godine. Mislim da ste dužni otvoreno i iskreno informirati hrvatsku i evropsku javnost o vašim saznanjima u pogledu pristupnih pregovora Hrvatske s EU. Time ?ete snažno utjecati na hrvatske vlasti da kona?no odustanu od dvoli?ne i neodgovorne pregovara?ke igre, a u isto vrijeme ?ete oduzeti pravo arbitrarnog odre?ivanja zle sudbine hrvatskim gra?anima, pa ma tko to pravo neovlašteno uzurpirao. Mislim da premještanje tempirane bombe iz koruptivne društvene svijesti Hrvatske u same temelje evropske civilizacije ne samo da ne može dati o?ekivane rezultate, ve? može vrlo opasno i štetno djelovati na demokratski razvoj same Evrope. Tako nešto nije i ne može biti ni?iji interes.

S poštovanjem,
Božo Pendo

Kor?ula 15. kolovoza 2009. godine

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci