Tagovi

Svi smo mi branitelji??

Ne znam kako vi, ali nakon ove silne buke oko objave jednog nevjerodostojnog spiska osumnji?enih hrvatskih branitelja, nisam primijetio da se smanjio broj nezaposlenih ljudi u Hrvatskoj, da se smanjio broj onih koji rade, a ne primaju pla?e, da se smanjio broj onih koji obilaze kontejnere traže?i koju plasti?nu bocu, ili pak broj onih koji nakon završetka radnog vremena tržnica skupljaju povr?e i vo?e - ispod štandova, nisam zamijetio da je netko novi osu?en za nevjerojatne kra?e vaših, mojih novaca koje smo dali državi i drugim politi?kim zajednicama da nam rade i grade uvjete za bolji život??
POLA U DRŽAVNU FARMU, POLA SEBI KU?I
Ali, sje?am se jednog poznanika koji je bio hrvatski policajac do l993. a onda se zahvalio na toj dužnosti i uputio u svijet, u pe?albu. »Nisam mogao podnijeti situaciju šikaniranja zarobljenog srpskog starca, kojeg je moj kolega vezao za drvo. I ne samo to: na zamolbu ožednjelog starca za vodom, moj kolega je samo odmahnuo rukom sadisti?ki gledaju?i star?eve muke... Druga muka nastupila je kada smo ušli u jedno srpsko selo i kada je jedan drugi moj kolega dobio zada?u prikupiti doma?e životinje, najviše krave, i odvesti ih u jednu farmu. Odvezao ih je, saznalo se poslije, pola u farmu, pola sebi u štalu..»

Eto, i moj poznanik i ova dvojica njegovih kolega, imaju danas status branitelja, i zato sam zdvojan kada ?ujem ovih dana poruku: «Svi smo mi branitelji..» I što sam mislio (i mislim) o ovim pitanjima vezanim za uhi?enje Tihomira Purde, osumnji?enog za ratni zlo?in u Borovu Naselju, gdje je, navodno, ubio dvoje zarobljenih vojnika, napisao sam ovdje, na pollitika.com, no, kako se u nas shva?a demokracija i na na?in da se tu?e mišljenje bodovanjem u?ini ne?itkim, ne mogu vas uputiti na raspravu koja se tim povodom vodila, jer moji su gotovo svi upisi «demokratski» izbrisani, i to uglavnom od jedne grupe kojoj se moja mišljenja ne dopadaju. Ve?inu «minusera», po nickovima i njihovim objavama ranije, zaklju?ujem, ?ine branitelji koji su se odjednom osje?ali ugroženi, jer, eto, netko od nas ima i neka pitanja pa i neka razmišljanja koja nisu trenutno u velikoj modi.
Meni nije ni na kraj pameti «ratovati» s hrvatskim braniteljima jer oko uloge raznih ?initelja u ratu l99l-l995. u Hrvatskoj je postignut kakav-takav konsensus, i vjerujem da ve?ina, zajedno sa mnom, shva?a ?asnu ulogu branitelja u obrani hrvatskog teritorija i ljudi, izloženog napadu JNA koja je postala produžena ruka gospodara rata broj jedan, ratnog zlo?inca i tiranina Slobodana Miloševi?a. Svatko od nas, dao je, u okviru svojih mogu?nosti, obol, u osnovi obrambenom ratu i tu bi diskusija, u vremenu kada imamo pre?ih stvari za rješavati, bila suvišna. No, rasprava o tome kako s postupalo prema zarobljenicima, starima, ženama, djeci, civilnim objektima gra?ana Hrvatske, u to vrijeme, neminovna je i vodit ?e se do trenutka kada ve?ina ošte?enih bude obešte?ena, a velikoj ve?ini osumnji?enih za ratni zlo?in, pravedno su?eno.

ODGOVORNOST RATNIKA
Tu želim naglasiti jednu izuzetno važnu ?injenicu: sudi se zlo?incima rata od vremena IIWW, u namjeri da i drasti?ne kazne budu i opomena budu?im naraštajima, sklonim ponavljanju povijesti. I su?enja koja traju ve? l5 godina od kraja rata l99l-l995. nisu samo stvar nacionalnih pravosu?a i suda u Haagu – to je sada obveza svih država nasljednica Jugoslavije, uvjet za ulazak u Europsku zajednicu. Stoga nema ili ne bi trebalo biti «naših» i «vaših» ratnih zlo?inaca – svatko onaj, koji je mimo zakona, pravila, konvencija i drugih pravnih dokumenata zloupotrijebio vojnu i policijsku mo?, odgovoran je prvo sebi, zatim po pravnim dokumentima koji reguliraju odnose u ratu žrtvama ili njihovim potomcima, narodu kojem pripada i me?unarodnoj zajednici koja zadnjih 60 godina, nakon dva svjetska rata, pokušava instalirati takve pravne sustave da oni pokažu kako se zlo?in, u?injen u ime države, vjere, nacije, rase ili jednostavno pogrešne politike, NE ISPLATI. Tako se i nakon rata l99l-l995. osnovalo Me?unarodni sud u Haagu, a nacionalna pravosu?a sudila su onima koji su prešli granice «normalnog» ratovanja, ako uzmemo da je ijedan rat «normalan». I u biti, svejedno je gdje se sudi, u Haagu, Beogradu ili Zagrebu – bitno je da nijedan ratni zlo?inac ne pro?e bez kazne. Pacifisti bi rekli, a tu sam negdje po svom svjetonazoru, da su mnogi ratovi nepotrebni, da se i najteži politi?ki sporovi me?u narodima dadu riješiti mirnim putem, ako se to želi, da ratovi vra?aju države i narode unatrag, da su u biti velika tragedija za pojedince i obitelji, da su posljedice ratova ?esto nesagledive u trenutku dok se rat vodi i da «ra?uni za ratovanje» stižu i desetlje?ima poslije. RATOVI SU, osim striktno obrambenih, gdje su ratnici - branitelji posebno motivirani, KONCENTRACIJA LJUDSKE PATNJE, preplašenog ljudstva i ratne tehnike, DEMONSTRACIJA SILE, ALI I MANIFESTACIJA GROZOMORNOG STRAHA što je sve nedostojno HOMO SAPIENSA koji, kroz rat, sudjeluje u kolektivnom ludilu, gdje dominiraju instinkti ka preživljavanju, poslije objašnjavani kao - hrabrost, koje zapravo nije bilo.Jedan nama relativno blizu pravni slu?aj je i slu?aj Branimira Glavaša koji je pravomo?no osu?en za ratni zlo?in i izdržava kaznu u zatvoru u Zenici.

KIBI – DABI PITANJA
Slušam sve ?eš?e razgovore i pitanja: «Može li netko od nas zamisliti da se raspad Jugoslavije odvio na miran na?in, da smo bili pošte?eni ratova na ovim prostorima - od Slovenije preko Hrvatske do Kosova?? Da smo, kojim slu?ajem, izbjegli rat i u ne znam kakvom obliku zajedništva, recimo vrlo labavoj konfederaciji, prijavili se kao kandidati za Europsku zajednicu?? Da li bi bez rata na ovim prostorima vladalo blagostanje, bar na razini najslabije zemlje EU, da li bi vladala ovakva nezaposlenost kakva jest, da li bi bez «ratne elite» ipak bilo lakše graditi i razvijati industriju, poljoprivredu, turizam…?? Da li bi nas, u obliku jedne mo?nije države na jugoistoku Evrope, više uvažavali, da li bi tada bili respektabilan ?inilac me?unarodnih odnosa, a ne neka vrsta europske kolonije u kojoj su nas porobile strane banke, lanci robnih ku?a, šarene laže o tome kako je kapitalizam sjajan model poduzetništva, svode?i nas na jeftinu radnu snagu koja u biti, radi za mnoge strane poduzetnike, na neko tržište s kojeg valja ubrati vrhnje, ili destinacije koja ?e se uskoro kupiti u obliku kupnje prirodnih resursa – voda, šume do prelijepih nekretnina prvenstveno uz jadransku obalu. Da sada o doma?im «pomo?nicima» strancima, za Judine škude, ne raspravljamo.
U svakom slu?aju, na temeljna pitanja nemam sasvim odre?en odgovor što ne zna?i da zagovaram povratak u neku južnoslavensku zajednicu naroda – kota? povijesti vrlo je teško vratiti unatrag, što se dogodilo, dogodilo što se ti?e ratnih pustošenja, i ljudskih žrtava – mogu re?i, – ma kako utopisti?ki zvu?alo - NE PONOVILO SE… A to zna?i, ?uvati se psihologije mase, ?opora, vukova, stada ovaca, kolektiva gdje smo svi mi, recimo, Tito, Tu?man, Sanader…gdje smo svi Savez komunista, HDZ…gdje smo SVI i PO SVAKU CIJENU BRANITELJI…. Jer, poštovati valja POJEDINCA i OBITELJ, liberalne ideje, demokraciju, sve do prigovora savjesti odnosno mormonskih i drugih pacifisti?kih uvjerenja, ali iznad svega RAD i DOPRINOS SREDINI KROZ RAD te ZAKONE, jer kažu, da nije njih, «?ovjek bi pojeo drugog ?ovjeka».
Gdje su nestali radnici, gdje su nestale vrijednosti kao ZNANJE, STRU?NOST, POŠTENJE, MORAL, ?ASNA RIJE?…??? Jednoumlja su na našim prostorima, neki kažu podrugljivo, na prostorima Balkana, ostavila su stravi?ne posljedice i nažalost, postoji opasnost da se ponove. Jer niti su svi isti - ugostitelji, mesari, dimnja?ari, studenti,
novinari, profesori, lije?nici.. niti su se svi branitelji ?asno borili. Imali smo i ratne huška?e, «pse rata», imali smo ratne dobitnike, imali smo one koji su «lovili» ?inove, imali smo i one koji su kupili status branitelja za šaku eura, imamo i one koji su upisali staž branitelja u nepostoje?e postrojbe, imali smo jednostavno one koji su se u ratu iživljavali nad nemo?nima, nenaoružanima, zarobljenima i one koji su rat shvatili kao priliku za materijalno boga?enje. Sre?om, imali smo ?asne branitelje i da nije njih, ne bi bilo samostalne Hrvatske, imali smo i one koji su pomagali susjede, jam?ili za njihovu sigurnost, poštovali ženevske konvencije…

SVI SMO MI TITO, TU?MAN, SVI SMO MI BRANITELJI…
Ve? je l6 godina od formalnog završetka rata (Daytonski sporazum potpisan je l995.) a mi se, dojma sam, nismo vratili u predratnu kolote?inu i svakodnevicu, nismo se vratili radu i poslovima. Sje?ati se treba, pijetet je dio života svakog ?ovjeka, no poklici SVI SMO MI TITO, TU?MAN ili SANADER, SVI SMO MI BRANITELJI, nisu pogled i put u budu?nost.
Više, sre?om tabu tema nema i raspravlja se i o delikatnim pitanjima bliske prošlosti, predsjednik Josipovi? i predsjednik Tadi? okrenuli su stranicu mira, svjesni da retorika devedesetih vodi samo u nove sukobe, da bez rješavanja konkretnih pitanja posljedica rata nema ni napretka, ni Europske zajednice. Stoga ipak iznena?uje kako je jedan pravni slu?aj izazvao toliko emocija, da ne kažem histeriju, kako su se javili mnogi sa svojim mišljenjima, ali najviše desni?arija koja je preko le?a branitelja namjeravala pokupiti neke predizborne bodove. Tu prije svega mislim na HSP, na ražalovanog Antu ?api?a, na dio medija koji je pohrlio braniti neobranjivo. Evo i jedne prispodobe koja ne mora biti posve to?na, ali koja je slikovita: «Zar netko misli da se Adolfu Eichmannu sudilo l96l. umjesto u Jeruzalemu, u Bonnu, da bi presuda bila druga?ija?»
Stoga, valja podviknuti i inertnim državnim tijelima, ministru Tomislavu Ivi?u, ali i drugima koji su problem Purde gledali kroz strana?ko-nacionalne nao?ale. Taj slu?aj treba biti podstrek upravo tim tijelima da dovrše posao objave ažuriranog i objektivnog spiska hrvatskih branitelja, jer sve dok se to ne dogodi, mogu?e su manipulacije, pa i nove histerije od kojih je Hrvatska uistinu umorna. I tu je ta veza izme?u nevjerodostojnog spiska – bilo je i procjena da Srbija traži ?ak 25 000 hrvatskih branitelja, da bi se pokazalo da ih nije više od 40 i da su ve?ina- srpske nacionalnosti. Isto tako, valjalo bi se pouzdati i u «tihu diplomaciju», koja, ma koliko nam to bilo nesimpati?no, može biti tako?er u?inkovita – naime, osim lista iz Beograda, postoje liste državnog odvjetništva iz Zagreba. U tim okvirima, bi se mnogi od nas rado našli u pregovorima jer srbijanska ministrica pravosu?a gospo?a Snežana Malovi? ima odli?an nastup i ostavlja dojam osobe koja suvereno vlada materijom, ma koliko teme delikatne bile.

PREKRETNICA NA BOLJE?
Zalažem se za slobodu mišljenja pojedinca, za njegova prava i obveze, za kreativan rad i poštovanje zakona i rada, za to da se zlo?ini ne gledaju kroz nacionalne nao?ale, ponavljam, da svaki zlo?in, ma s koje strane po?injen, ne ostane nekažnjen jer nekažnjeni zlo?inci su mrlja na savjesti svake nacije odnosno naroda. Nekažnjeni zlo?in (i zlo?inci) sjeme su novih razdora pa i novih ratova. A oni nastaju, pored ostaloga i stoga, što se ne omogu?uje ljudima svakodnevna egzistencija, što se dijele nemilice otkazi, što mladi ne vide budu?nost,
što se obespravljuje mnoge gra?ane s ove ili one strane granica. Vratiti Hrvatsku u nacional-šovinisti?ko raspoloženje nekoliko mjeseci prije potpisivanja predpristupnih ugovora u EU, zna?ilo bi izravno raditi protiv nacionalnog interesa Hrvatske.
Više pravde, više mira – stara je talmudska izreka, i neka nam i ona, pored deset zapovijedi, bude ideja vodilja u godini koja treba biti prekretnica za Hrvatsku.
Prekretnica na bolje.

Komentari

koriste raznorazna spadala uz

koriste raznorazna spadala

uz dužno poštovanje, ja osim par ljudi, ovdje nikoga ne poznajem. ocjenjujem dnevnike. ako je čovjek smeće (po kojim kriterijima? tko smo mi da sudimo?), a napiše dobar dnevnik, ja ću dnevnik plusirati.

također, ako želite sačuvati ugled branitelja od spadala, onda se nemojte spuštati na razinu vrijeđanja, podbadanja i prijetnji što se uredno ovdje događa. jer time štetite vlastitom, a i ugledu branitelja koji su po nekoj, meni čudnoj logici, svrstani u desničare.

Tko je glasao

E moj Ljubo, ...

... sve dok budete mantrali mantre o "obrambenom ratu" i osamostaljenju Hrvatske kao samoj sebi svrsi, postojat će i kaste nedodirljivih.
Dogovoreni rat za teritorije i provođenje etničkog čišćenja ne može biti obrambeni osim za muslimansku stranu BiH, jer rat u Hrvatskoj ne bi trebalo dijelti od rata u BiH.

Složit ćemo se mi oko toga da je Milošević najveći krivac, ali se moramo složiti i oko toga da je u tadašnjem predsjedniku Hrvatske imao izvanrednog partnera i sekundanta.
Ako je Milošević bio apsolutni gazda u Srbiji, a je, kako je onda moguće da se Srbiju optužuje za agresiju na Hrvatsku, a Miloševća ekskulpira od toga? Tuđman nikad nije Miloševića optuživao ni za što, a najmanje za agresiju, opruživao je neke živopisne likove u Srbiji, koje je Mlošević svako toliko, kad bi se malo previše zaigrali, slao u Batinu Skelu na "oporavak".

Radi mentalnog zdravlja nacije je jednako opasno veličati čin osamostaljenja Hrvatske kao nečega izvan konteksta vremena i prostora kao i ekskulpiranje "hrvatskog George Washingtona" ne samo od odgovornosti nego i krivnje za to što je osamostaljenje biloizgovor i kamuflacija rata za teritorije i etnčko čićenje.

Ako je osamostaljenjenešto tako uzvišeno i swamo sebi srha, aštosenda toliko žuri u neke nveasocijacije u kojima Hrvatska neće imati niti izbliza onu ravnopravnost koju je imala u bivšoj jugoslavenskoj federaciji.

Osamostaljenje Hrvatske ima smisla jedino ako ga se promatra kao iznuđeni potez bijega od "moderne federacije" zasnovane na principu "jedan čovek jedan glas" koju je Milošević svm silama želio uspostaviti i od čega nije odustajao. Bilo je to zapravo nastojanje preustroja federacije u unitarnu državu u kojoj bi republike izgubile stutus država a najbrojniji narod ostvarivao nadmoć.
Pametan čovjek bi osamostaljenje izborio pregovorima, a ne napadima na saveznu vojsku.

Tko je glasao

@Feniks

Ovaj dio tvog upisa, bez zadnjih nekoliko riječi, držim tvojim važnim očitovanjem:
-----------
Osamostaljenje Hrvatske ima smisla jedino ako ga se promatra kao iznuđeni potez bijega od "moderne federacije" zasnovane na principu "jedan čovek jedan glas" koju je Milošević svm silama želio uspostaviti i od čega nije odustajao. Bilo je to zapravo nastojanje preustroja federacije u unitarnu državu u kojoj bi republike izgubile stutus država a najbrojniji narod ostvarivao nadmoć.
Pametan čovjek bi osamostaljenje izborio pregovorima..
--------------------------------------------------------------------------------
Tebi ne znače mnogo reagiranja okoline, meni donekle znače, ali ovo očitovanje trebalo bi značiti kako ti nisi nimalo fasciniran Miloševićem, kako ti se to imputira. U ovom POGREŠNOM polazištu Miloševića nalazim uzrok i povod svim kasnijim nesporazumima koji su kulminirali u ratu odnosno krvavom raspadu Jugoslavije. I ja se pitam često, kako se ZAJEDNIČKI (Kučan-Tuđman-Izetbegović) nije moglo,znalo, htjelo.. parirati ovom Miloševićevoj podvali dinamita pod Jugoslaviju. On, praveći se da je brani, zapravo ju je počeo temeljito razarati.
Milošević je postavio dinamit, a ovi drugi, umjesto da ga otklone, kao da su se trudili, brzo ga aktivirati...Naravno, uz pomoć stranih moćnika koji su to, većinom, jedva čekali jer, današnjica pokazuje, samo sitne države formirane na prostoru bivše Yu lak su plijen stranom kapitalu, i općenito, lako ranjive.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Pogledaj ti ovo, meni je ovo

Pogledaj ti ovo, meni je ovo jako tesko palo:
http://www.time.com/time/covers/europe/0,16641,20110117,00.html
Tip drzi malo afganistansko dijete otkinute noge.
Ja sam gotovo zaplakao i bacio sam novinu kvragu.
Šokantna slika, jedna od najšokantnijih koje sam ja vidio.
Vidi kako izgledaju izdanja Tima za 17.01.2011.: http://www.time.com/time/magazine/current
Stvar je ocigledno prešokantna za domace izdanje.
http://www.time.com/time/covers/0,16641,20110117,00.html

Vidis jako je slicno sa tvojim milozvucnim pocetkom:
nisam primijetio da se smanjio broj nezaposlenih ljudi u Hrvatskoj, da se smanjio broj onih koji rade, a ne primaju plaće, da se smanjio broj onih koji obilaze kontejnere tražeći koju plastičnu bocu, ili pak broj onih koji nakon završetka radnog vremena tržnica skupljaju povrće i voće - ispod štandova, nisam zamijetio da je netko novi osuđen za nevjerojatne krađe vaših, mojih novaca koje smo dali državi i drugim političkim zajednicama da nam rade i grade uvjete za bolji život??
Eto vidis sto se cini. S jedne strane jobovi, a s druge strane sakata djeca. Bljak

PS http://www.time.com/time/magazine/current i svakako http://www.vjesnik.hr/Pdf/2002/10/11/02A2.PDF, ali i da vidis kako se to vrlo sofisiticirano retusira http://www.24sata.info/kolumne/fatamorgana/5891-Boris-Dezulovic-Bosni-kr...

Tko je glasao

@obaladaleka

Pokušavam isčitati tvoju osnovnu poruku s tekstom i linkovima, i osim što sam i ja zaprepašten brutalnom fotografijom s naslovnice Timea,koja pokazuje suludost rata u Afganistanu, ne nalazim neke druge poruke za raspravu. Dežulovićev tekst vidim kao kritiku Miloševića i cinične primjedbe da su u laži kratke noge.
I dodao bih: nažalost, i ratovi su za mnoge unosan "job", kao što je to bio "naš rat" l99l-l995. gdje su mnogi ne samo ratovali nego i "omastili brk" tada, ali i kasnije uživajući u raznim beneficijama. Recimo, meni je nerazumljivo da su branitelji, ovisno o ratnom stažu, dobili i ne baš zanemarive vrijednosti u dionicama.Još mi je nezamislivije da je se u vrijeme trajanja rata provedena tzv. pretvorba tj. privatizacija.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Krv nije voda

I dodao bih: nažalost, i ratovi su za mnoge unosan "job", kao što je to bio "naš rat" l99l-l995. gdje su mnogi ne samo ratovali nego i "omastili brk" tada, ali i kasnije uživajući u raznim beneficijama.
Dobro Ljubo, zašto me ne iznenađuje što i ovo i ovaj put gledaš jedino i izričito kroz $? :):):):)

Tko je glasao

Smješno pitanje, ali ipak u

Smješno pitanje, ali ipak u zadnji tren spazih da si, u prvom redu teksta, na nj i odgovorio. Da, da se dokaže svojima da je njihov.
Pozdrav

Tko je glasao

LJ.R.W.

Recimo, meni je nerazumljivo da su branitelji, ovisno o ratnom stažu, dobili i ne baš zanemarive vrijednosti u dionicama.

evo ti moja 22 udjela u braniteljskom fondu koja trenutno vrijede oko 17 000 kuna, a ti meni u zamjenu vrati moje 2 izgubljene godine provedene u ratu i ako može zimovanje u Beču...znaš li ti da veeeeliku većinu branitelja uopće boli qrac za te dionice? koje su nam i onako dali zbog grižnje savjesti jer je banda lopovska u to vrijeme pljačkala Hrvatsku...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

@janus

VELIKI PLUS zbog zadnje rečenice. Ne znam koliki staž imaš u postrojbama, ali to i nije toliko bitno, koliko jedna istina koja ne iritira mene nego i mnoge moje sugrađane: general Đuro Dečak upisao je većem broju ljudi ratni staž od l5. 8. l990,. upisujući ih u postrojbu koja nije ni postojala. Da bi dao kakvu takvu formu ovom štancanju branitelja, vezao ih je za - zapovjedništvo u Đakovu... Naravno, da su svi ti branitelji na osnovu dijela staža i u nepostojećoj postrojbi dobili - udjele... Trebalo bi provjeriti, koliko je njih dobilo status branitelja i udjele, samo na osnovu ove nepostojeće postrojbe. Zapravo, bili su to naši "ilegalci", kao oni prije l94l...., zar ne??

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Konačno

koliko jedna istina koja ne iritira mene nego i mnoge moje sugrađane: general Đuro Dečak upisao je većem broju ljudi ratni staž od l5. 8. l990,. upisujući ih u postrojbu koja nije ni postojala. Da bi dao kakvu takvu formu ovom štancanju branitelja, vezao ih je za - zapovjedništvo u Đakovu...
Konačno!!!
Kako je to istina - progovaraš jezikom istinskih branitelja.
Još će od tebe biti pošten Hrvat! _ makar Ti je "uvod" ili "preambula" ovog dnevnika toliko iritantan da se krajnjim naporom susprežem da Ti jasno ne napišem kako sam ga ja shvatio, a shvatio sam...

Tko je glasao

@Jelenska

Zanimljivo, hvališ neke moje objave o drugoj strani braniteljstva, ali ti koji jaaaakoooo
puno znaš o tome, i naravno, ohooohhoo više od mene, o tome mudro šutiš???
Preambulu čitaj kako je napisana - ne volim riječ "socijalno osjetljiv", ali uistinu želja mi je da se branitelji ned razvlače kao VJEČNA TEMA, nego da se javnost i mediji, pa i mi, vratimo TEMELJNIM PITANJIMA OPSTANKA OVE DRŽAVE.
Ako se ta VITALNA pitanja budu i dalje gurala pod tepih (a 320 000 nezaposlenih je sasvim solidna vojska, koja ne stane ni pod najveći tepih na svijetu), otklizat ćemo u katastrofu, nesagledivih posljedica.
Na GLADI I SIROMAŠTVU NARODA nicale su najluđe gljive.
Ti nisi tako bedast kako se ponekad prikazuješ, da ne bi razumio što želim reći preambulom pa i ovom dopunom.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Razvlačenje

Ljubo moj dragi, ne razvlače se branitelji kao "vječna tema"! - evo, ova frka koju je inicirao Grdilinov dnevnik traje tek 4 dana. Problem i sveobuhvatno (konačno) rješavanje braniteljskim problema i svega oko branitelja zahtjeva barem 4 godine rada, ozbiljna rada, nepristrane, nepristrasne i neovisne grupe ljudi.
Zato "mudro šutim", jer ne nazirem da se taj status hrvatskih branitelja, u svim segmentima, želi riješiti na jedini mogući način - ozbiljno sagledati tko i što su hrvatski branitelji te se prema njima i odnositi primjereno činjenicama.

Tvoja "preambula" provlači tezu kako eto bavimo se hrvatskim braniteljima a s druge strane jad, čemer....
Kao da bi sve bilo bajno i edenovski prekrasno da nas, hrvatskih branitelja, nema?
Misliš li da bi ova zemlja živjela bolje, bila poštenija, bogatija, da ne bi bilo nezaposlenosti i "kopanja po kontejnerima" da nema hrvatskih branitelja?
Da ih se spremi "pod tepih" - sve bi cvalo? Bi li?

Tvoja "preambula" ima natruhe i u "svilu i kadifu" upakirano upravo takovo rješenje: Eliminirajmo hrvatske branitelje i Republika Hrvatska će u "bolju budućnost" krenuti "kineskim rastom" privrede i proizvodnje.
I ovom prilikom pozivam predsjednika Republike Hrvatske, kao vrhovnog zapovjednika, da konačno uzme stvar u svoje ruke i razjasni hrvatskim braniteljima u čemu je spor ili "sporazum", i s kime, i s kojim ciljem?

Tko je glasao

@Jelenska

Nismo se razumjeli ili možda baš jesmo?? Naime, od završetka rata ne znam ni za jednu temu o kojoj se tako ostrašćeno raspravlja, osim teme branitelja. I jedan razlog je upravo koji navodiš,(treba najmanje 4 godine ozbiljno na toj temi raditi) a drugi KLJUČNI je taj da se tema branitelja INSTRUMENTALIZIRA U DNEVNOPOLITIČKE SVRHE, od upućenih i neupućenih u temu, kao da se radi o nogometu.. Dok je ovo druga na djelu, a to znači da se tema aktualizira kada HDZ-u odgovara , posebno pred izbore jer je braniteljska populacija, uz umirovljenika NAJBOLJA KLIJENTELISTIČKA POPULACIJA, nema sreće.
Treći razlog, što dio branitelja nije voljan suočiti se s kvalitetno pipremljenim i objavljenim Registrom branitelja. I ako zazivaš Ivelu ono što treba učuniti je upravo ovo treće- na kraju to je njegovo izborno obećanje. Reda će se teško napraviti jer je status branitelja, za mnoge, benefit kojeg se neće lako odreći,posebno mislim na "lažne branitelje. Gotovo sam siguran da pravi branitelji nemaju ništa protiv stvaranja reda pa čak i ukidanja nekih benefita.
Nikako, ama baš nikako, ne razumijem koji je interes branitelja da mutež ostaje, i zašto se pokušaj pravljenja reda dožovljava kao napad na SVE branitelje??
Navodno da nas te braniteljske mirovine s benefitima koštaju najmanje 7 milijardi kuna u hrvatskom proračunu. Kada bi tih 7 milijardi spasilo hrvatsku ekonomiju, ja bih glasao za ukidanje svih braniteljskih mirovina, osim invalidskih, Međutim, AŽDAJI koja se zove HDZ hobotnica (bolje MREŽA), nezasitna mreža klijentele, to je tako malo da to pojedu za - doručak... I kada bi se vratili pokradeno od te mreže, imalo bi se DVOSTRUKO VIŠE za sve brabnitelje, čak i one naštancane po sistemu ĐURO DEČAK.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Plus kao Himalaja, osim...

... ne koristi samo HDZ branitelje u prljave svrhe. Itekako ih korisiti i SDP i sve ostale stranke.
Barem je meni to poznato.
Uvijek sam bio i biti ću za objavu registra; uvođenje reda u statuse invalida, obitelji poginulih, dodjelu stanova, etc. etc.

Predsjednik Republike Hrvatske je moj vrhovni zapovjednik! - ponavljam po tko zna koji puta.
Predsjednik Republike treba jedini imati ispis branitelja.
Predsjednik Republike treba imati osnovni oslonac u braniteljima i oni u njemu. Politička i stranačka pripadnost u tome uopće ne predstavljaju baš ništa kao što nije ni 1991.

I ovom prilikom pozivam predsjednika Republike Hrvatske, kao vrhovnog zapovjednika, da konačno uzme stvar u svoje ruke i razjasni hrvatskim braniteljima u čemu je spor ili "sporazum", i s kime, i s kojim ciljem?

Kratak dodatak:
Hoće li Račan otkriti imena odgovornih za lažne invalide?
ZAGREB, 9. svibnja - »Nije točno da je nakon spektakularnog početka u lipnju 2000. revizija rješenja o statusu hrvatskih ratnih vojnih invalida počela padati u zaborav«, rekao je Vjesniku Josip Vdović, zamjenik ministra hrvatskih branitelja Ivice Pančića i predsjednik Vladina povjerenstva za postupanje po pravu nadzora. »Sedam članova Vladina povjerenstva sastaje se svake srijede. Do sada smo prekontrolirali oko 1.500 rješenja, a u obradi je više od 3.000 predmeta«.
Prema njegovim riječima, u javnosti se stvara pogrešna slika o ulozi i načinu rada toga Vladina tijela, iako Povjerenstvo nema mogućnost traženja novih dokaza. »Ne smijemo na dodatne razgovore pozivati osobu čiji se spis kontrolira«, pojašnjava Pančićev zamjenik. Odgovara i na temeljno pitanje, na koje još nitko nije odgovorio. Lani od lipnja, kada je ministar Pančić pročitao imena 18 visokih časnika, čija dokumentacija nije bila u skladu s ostvarenim stupnjem invaliditeta, javnost se s razlogom pita tko je u cijeloj priči o lažnim invalidima napravio propust i hoće li itko zbog toga odgovarati. Jesu li to prozvani generali ili netko drugi?
»Naš je zadatak isključivo kontrola rada, odnosno izdavanja drugostupanjskih rješenja, koja izdaje Ministarstvo, i nitko nije tražio od nas da kažemo tko je odgovoran za njihovo izdavanje«, pojasnio je Vdović. Nadu da bi se uskoro mogla doznati imena odgovornih Pančićev je zamjenik potkrijepio izjavom da će u godišnjem izvješću što ga podnose premijeru Ivici Račanu i njegovu zamjeniku Goranu Graniću, pitati žele li da se objave imena i prezimena osoba iz Ministarstva za koje je Povjerenstvo utvrdilo odgovornost.
Govoreći o razlici između ukidanja i poništenja rješenja o statusu ratnih vojnih invalida, Vdović ističe da se samo u drugom slučaju traži povrat novca. »O kojem se iznosu radi, teško je reći. Neki su ga već počeli vraćati, no reći ću: kad bi se napravila kompletna revizija svih vojnih invalida, od vraćenog bi se novca moglo zaposliti oko 50.000 razvojačenih branitelja«, tvrdi Vdović. Problem je, kaže, s osobama koje su na temelju nepotpune dokumentacije podignule kredite ili kupile stan, što je to sada teško ispraviti.
Predsjednik Hvidre Marinko Liović smatra da se radom Povjerenstva potvrđuje ono na što je upozoravao prije desetak mjeseci. »Revizija invaliditeta provedena je nestručno, nekompetentno i za potrebe dnevne politike«, smatra Liović. Sve se, kaže, moglo napraviti normalno i u tišini, no, tada se ne bi ostvario plan o prikazivanju hrvatskih ratnih vojnih invalida kao ljudi koji lagodno žive na grbači državnog proračuna. »U uredima za obranu postoje dokumenti pomoću kojih se vrlo jednostavno može utvrditi ratni put svakog sudionika Domovinskog rata, no te podatke ne bi trebao prikupljati ratni vojni invalid«, pojašnjava Marinko Liović, dodajući da bi odgovornost za to trebali snositi djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja, a ne prozvani invalidi.
U Hvidri načelno podržavaju reviziju, no ona je, kažu, trebala imati drukčiji pristup. Podsjećaju da su, u doba kada se pripremao Zakon o pravima hrvatskih branitelja, u Hrvatskoj bila 16.134 registrirana invalida. »Nakon 30. lipnja 1996. nastupilo je razvojačenje, pa su mnogi tada, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja ili drugih razloga, podnijeli zahtjev za utvrđivanje invaliditeta«, kaže Liović.
Prema njegovim riječima, razdvajanje hrvatskih vojnih invalida koji su status stekli do 1996. godine, od onih koji su zahtjev podnijeli nakon toga, prvi je uvjet za kvalitetnu reviziju.
Mile Franičević Četvrtak, 10. svibnja 2001. Vjesnik

http://www.hsp1861.hr/vijesti/010510mf.htm

Tko je glasao

@Jelenska

E, ovo mijenja malo moj pogleda na stvari vezano za pravljenje reda među braniteljima, Iz svega je očito da ste pokušali, i Pančić i ti, a i neki drugi, ali Liović i kompanija bili su toliko moćni da su to zaustavili. Vjerojatno je i nekim vodstvima stranaka u koaliciji odgovaralo da se dalje ne dira u "osinje gnijezdo", a koja su to vodstva stranaka,koje ključne osobe iz njih, znaš Jelenska ti. Vrijedno bi bilo da napišeš otkuda su dolazili otpori reviziji stupnja invaliditea, osim od pojedinaca kojih se revizija izravno ticala.
Jer, netko je nastavljao s tom politikom suprotstavljanja čistim računima, dapače, od pada koalicijske vlade, HDZ je, a tu negdje i sadašnja premijerka tada "gospođa ministarka", otklonila je sve prepreke i svaki nemoralan tip, mogao je u branitelje i do privilegija koje taj status nosi. Recimo, do danas je ostalo nejasno zašto su, primjerice, liječnici i drugi iz bolnica, kojima je bio posao liječiti sve ranjene i oboljele, po liječničkom kodeksu i Hipokritovoj zakletvi, i ranjenike druge strane, AUTOMATSKI dobivali status branitelja? Ima tu na stotine pitanja, a ako se ona ponovo aktualizairaju,ode premijerka u - staro željezo. Da ne govorimo da su status branitelja dobili MNOGI koji nikada nisu ni blizu fronte (tajnice-administracija u nekim ministarstvima i tsl. itd.). Bojim se da ni pokojni Račan nije u svemu bez grijeha i računica.
Bojim se da će iza svega ostati gorčina na raznim stranama, pa naravno i kod stvarnih branitelja, jer kako vrijeme bude odmicalo sve su manje šanse da se išta bitnije promijeni i popravi. A sve će to plaćati oni, koji, poput mene, nisu ni pomišljali na status branitelja, a TVRDIM SASVIM ODGOVORNO, da imam više konkretnih doprinosa nego neki čija imena sam vidio na nepotpunom Registru branitelja. Tko zna, da imam djecu,da sam bio u socijalnoj situciji da mi to zatreba, da sam se bavio aktivno politikom, možda bih i ja učinio ono što su učinile tisuće drugih - iskoristili priliku. Jednako tako kako su priliku iskoristili mnogi neposredno nakon l945...
No, ta takvo nešto, netko mora biti rođen, ali tješi me da ti nemoralni tipovi ipak ne spavaju mirno, za razliku od mene kojem nikada dovoljna sna.
I živa je istina izreka jednog našeg vrhunskog pisca:(po sjećanju):"Svakih pedesetak godina na ovim prostorima pametni zašute, neki zarate, a fukara se obogati..."

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Lj. R. W.

"Recimo, do danas je ostalo nejasno zašto su, primjerice, liječnici i drugi iz bolnica, kojima je bio posao liječiti sve ranjene i oboljele, po liječničkom kodeksu i Hipokritovoj zakletvi, i ranjenike druge strane, AUTOMATSKI dobivali status branitelja? "

Netočna tvrdnja. Istina je da su neki liječnici iz bolnica koji su liječili ranjenike dobivali status branitelja, pa čak i dragovoljaca Domovinskog rata, iako niti dana nisu bili s postrojbama na "terenu". Iz meni poznatog okruženja, takvi liječnici su svi odreda bili članovi HDZ-a.

Tko je glasao

Dnevnik kojeg neće biti!!??

Ljubo, tvoj komentar koji počinje ovako: E, ovo mijenja malo moj pogleda na stvari vezano za pravljenje reda među braniteljima zaslužuje jedan vrlo opsežan dnevnik, insajderski dnevnik, s moje strane. No njega neće biti, barem ne uskoro.
Zašto?
- nitko ne želi napraviti reda: ni nadležno(a) ministarstvo(a), ni Vlada, ni Sabor, ni predsjednik RH pa ni dobar dio branitelja
- svođenje Povjerensta na jednog jedinog čovjeka (Pančića) koji nije imao ama baš nikakve ingerencije nad istim (upravo obrnuto – Povjerenstvo je imalo ingerencije nad njim i MHBDR), Pančić je učinio sve da revizija ne uspije; - govori da i dan danas nitko ne razumije o čemu se radilo
- Liović je smijenjen s mjesta predsjednika HVIDR-e još za vrijeme Račanove koalicije, znači – nije mogao zakočiti reviziju statusa
- da, znam tko je zakočio „diranje u osinje gnijezdo“ – oni koji su uvjerili Račana da će time izazvati „vojni udar“
- Vrijedno bi bilo da napišeš otkuda su dolazili otpori reviziji stupnja invaliditea,
Eto, i Ti… To je ono što mi već 11 godina ide na živce!
Povjerenstvo za postupanje po pravu nadzora ne radi reviziju stupnja invaliditeta!
Ljubo, znam da Ti to niti trebaš znati niti je to bila problematika sa kojom si se bavio. Zapanjujuće je da ni jedan novinar, ni jedan političar i ni jedan jedini visoki zapovjednik ili general nije htio razumjeti o čemu se radi! (Osim generala Krstičevića, Červenka i Mile Dedakovića – Jastreba)
- Ljubo, u pravu si; - nije u igri samo HDZ nego sve stranke. Sve je npr. bilo dobro dok nisam potpisao ukidanje ili poništenje statusa HRVI nekim miljenicima SDP-a i/ili koalicijskih partnera.

Ne želim nabrajati daljnje razloge zašto neću o toj problematici napisati dnevnik. Jedan od najjačih lobija u zemlji se tada itekako naša izloženim…., makar Povjerenstvo njihove nalaze i dijagnoze niti je smjelo niti niti je revidiralo.
http://www.monitor.hr/clanci/ministar-pancic-ne-zeli-otkriti-imena-kirur...

I ovom prilikom pozivam predsjednika Republike Hrvatske, kao vrhovnog zapovjednika, da konačno uzme stvar u svoje ruke i razjasni hrvatskim braniteljima u čemu je spor ili "sporazum", i s kime, i s kojim ciljem?

Tko je glasao

@Jelenska Nagovaranje??

Može se tumačiti kao nagovaranje, ali upravo dok vi INSAJDERI na višim razinama vlasti, ne progovorite o krucijalnim temama branitelja, bit će prostora za nagađanja i manipulacije. Moja je nada, da će s nekom vremenskom distancom biti moguće napisati jedan insajderski dnevnik od tvoje strane. Rad Povjerenstva i otpori u to vrijeme reproducirat će se i u budućnosti i da toga bude manje, jedna tvoja knjiga sjećanja dobro bi došla.Uvjeren sam da bi je hrvavski izdavači rado tiskali. Tim više što je očito da ti sačuvanih materijala imaš pri ruci za najmanje - dvije knjige.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Knjiga sjećanja

Moj Ljubo, dok postoje oni koji se boje i oni koji plaše, teško da ima svrhe išta napisati.
Kako ja ne spadam ni u jedne ni u druge (vjerovao ili ne) - kome i zbog koga pisati?
Račan, pritisnut s raznih strana, nije dozvolio da se posao završi i ja smatram to svojim nezavršenim poslom.
Današnja Vlada i današnji predsjednik RH mi nisu nikakva garancija da uopće vrijedi otvarati tu temu niti očekujem od Vlade takva što.
Istina, očekujem inicijativu u tom smjeru od predsjednika Josipovića i dozvoljavam da sam tu možda i prilično naivan.
Da smo tada (2000.-2004.) posao značajno priveli kraju, ne bi uopće bilo 500.000 i kusur branitelja; ne bi uopće bilo nikakve povike na mirovine i invalidnine HRVI i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih branitelja. To je meni jasno.

Na koncu konca, odavno bi RH završila procesuiranje onih hrvatskih branitelja koji su eventualno počinili neki zločin te bi sada RH bila u poziciji da neki bloger u Srbiji postavi ispis onih koji su počinili zločine u RH i koje ta ista Hrvatska traži.
Znam o čemu govorim.

Tko je glasao

janus

Jasna mi je poanta, ali svoje 22 dionice bi trebao ponuditi "bandi lopovskoj koja je u to vrijeme pljačkala Hrvatsku...". Ili bolje ne, oni ne bi shvatili retoriku, već bi ti ih možda i uzeli :)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bigulice

nikada njima nije bilo stalo da išta shvate, pa tako ni to ne bi shvatili...evo jedna kratka crtica iz 8 mjeseca '95. dakle u vrijeme Oluje...u to vrijeme sam imao restoran i jedno jutro prije nego sam krenuo na položaj dolazi mi financijska policija i traže mi poslovne knjige na uvid...ja im kažem da upravo krećem na položaj i neka poslovne knjige ponesu sa sobom jer ja nemam vremena biti s njima jer žurim i ako se ne pojavim na svom borbenom položaju zapovjednik će poslati vojnu policiju po meme...oni mi na to odgovaraju da se njih ne tiče što je rat i da oni moraju izvršiti inspekciju u mojoj nazočnosti...ja im opet sve ponovim i kažem da žurim i da nikako ne mogu biti s njima jer moram ići i neka dođu neki drugi dan kad budem doma...na to oni meni bahato odgovaraju da koji qrac nisam zatvorio obrt kad već hoću ratovati!?!?! u tom trenutku mi je pao mrak na oči i na kraju svega sam repetirao pušku i izbacio ih sve van...naravno, za to sam dobio nekoliko novčanih kazni i svako malo su me zajebavali i tražili dlaku u jajetu...eto koliko ti kreteni mogu išta shvatiti...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Revnost

Nevjerojatno je kako naša država, za koju bi mnogi pomislili da je krasi javašluk i nerad, može biti marljiva i učinkovita, kako sam se i sama nekoliko puta uvjerila. A kad se zamrače milijarde, nitko nije znao, kad se vode politički važni sudski procesi, netko napravi proceduralnu grešku... Eto, desi se, tko radi taj i griješi...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci