Tagovi

Svi smo mi branitelji??

Ne znam kako vi, ali nakon ove silne buke oko objave jednog nevjerodostojnog spiska osumnji?enih hrvatskih branitelja, nisam primijetio da se smanjio broj nezaposlenih ljudi u Hrvatskoj, da se smanjio broj onih koji rade, a ne primaju pla?e, da se smanjio broj onih koji obilaze kontejnere traže?i koju plasti?nu bocu, ili pak broj onih koji nakon završetka radnog vremena tržnica skupljaju povr?e i vo?e - ispod štandova, nisam zamijetio da je netko novi osu?en za nevjerojatne kra?e vaših, mojih novaca koje smo dali državi i drugim politi?kim zajednicama da nam rade i grade uvjete za bolji život??
POLA U DRŽAVNU FARMU, POLA SEBI KU?I
Ali, sje?am se jednog poznanika koji je bio hrvatski policajac do l993. a onda se zahvalio na toj dužnosti i uputio u svijet, u pe?albu. »Nisam mogao podnijeti situaciju šikaniranja zarobljenog srpskog starca, kojeg je moj kolega vezao za drvo. I ne samo to: na zamolbu ožednjelog starca za vodom, moj kolega je samo odmahnuo rukom sadisti?ki gledaju?i star?eve muke... Druga muka nastupila je kada smo ušli u jedno srpsko selo i kada je jedan drugi moj kolega dobio zada?u prikupiti doma?e životinje, najviše krave, i odvesti ih u jednu farmu. Odvezao ih je, saznalo se poslije, pola u farmu, pola sebi u štalu..»

Eto, i moj poznanik i ova dvojica njegovih kolega, imaju danas status branitelja, i zato sam zdvojan kada ?ujem ovih dana poruku: «Svi smo mi branitelji..» I što sam mislio (i mislim) o ovim pitanjima vezanim za uhi?enje Tihomira Purde, osumnji?enog za ratni zlo?in u Borovu Naselju, gdje je, navodno, ubio dvoje zarobljenih vojnika, napisao sam ovdje, na pollitika.com, no, kako se u nas shva?a demokracija i na na?in da se tu?e mišljenje bodovanjem u?ini ne?itkim, ne mogu vas uputiti na raspravu koja se tim povodom vodila, jer moji su gotovo svi upisi «demokratski» izbrisani, i to uglavnom od jedne grupe kojoj se moja mišljenja ne dopadaju. Ve?inu «minusera», po nickovima i njihovim objavama ranije, zaklju?ujem, ?ine branitelji koji su se odjednom osje?ali ugroženi, jer, eto, netko od nas ima i neka pitanja pa i neka razmišljanja koja nisu trenutno u velikoj modi.
Meni nije ni na kraj pameti «ratovati» s hrvatskim braniteljima jer oko uloge raznih ?initelja u ratu l99l-l995. u Hrvatskoj je postignut kakav-takav konsensus, i vjerujem da ve?ina, zajedno sa mnom, shva?a ?asnu ulogu branitelja u obrani hrvatskog teritorija i ljudi, izloženog napadu JNA koja je postala produžena ruka gospodara rata broj jedan, ratnog zlo?inca i tiranina Slobodana Miloševi?a. Svatko od nas, dao je, u okviru svojih mogu?nosti, obol, u osnovi obrambenom ratu i tu bi diskusija, u vremenu kada imamo pre?ih stvari za rješavati, bila suvišna. No, rasprava o tome kako s postupalo prema zarobljenicima, starima, ženama, djeci, civilnim objektima gra?ana Hrvatske, u to vrijeme, neminovna je i vodit ?e se do trenutka kada ve?ina ošte?enih bude obešte?ena, a velikoj ve?ini osumnji?enih za ratni zlo?in, pravedno su?eno.

ODGOVORNOST RATNIKA
Tu želim naglasiti jednu izuzetno važnu ?injenicu: sudi se zlo?incima rata od vremena IIWW, u namjeri da i drasti?ne kazne budu i opomena budu?im naraštajima, sklonim ponavljanju povijesti. I su?enja koja traju ve? l5 godina od kraja rata l99l-l995. nisu samo stvar nacionalnih pravosu?a i suda u Haagu – to je sada obveza svih država nasljednica Jugoslavije, uvjet za ulazak u Europsku zajednicu. Stoga nema ili ne bi trebalo biti «naših» i «vaših» ratnih zlo?inaca – svatko onaj, koji je mimo zakona, pravila, konvencija i drugih pravnih dokumenata zloupotrijebio vojnu i policijsku mo?, odgovoran je prvo sebi, zatim po pravnim dokumentima koji reguliraju odnose u ratu žrtvama ili njihovim potomcima, narodu kojem pripada i me?unarodnoj zajednici koja zadnjih 60 godina, nakon dva svjetska rata, pokušava instalirati takve pravne sustave da oni pokažu kako se zlo?in, u?injen u ime države, vjere, nacije, rase ili jednostavno pogrešne politike, NE ISPLATI. Tako se i nakon rata l99l-l995. osnovalo Me?unarodni sud u Haagu, a nacionalna pravosu?a sudila su onima koji su prešli granice «normalnog» ratovanja, ako uzmemo da je ijedan rat «normalan». I u biti, svejedno je gdje se sudi, u Haagu, Beogradu ili Zagrebu – bitno je da nijedan ratni zlo?inac ne pro?e bez kazne. Pacifisti bi rekli, a tu sam negdje po svom svjetonazoru, da su mnogi ratovi nepotrebni, da se i najteži politi?ki sporovi me?u narodima dadu riješiti mirnim putem, ako se to želi, da ratovi vra?aju države i narode unatrag, da su u biti velika tragedija za pojedince i obitelji, da su posljedice ratova ?esto nesagledive u trenutku dok se rat vodi i da «ra?uni za ratovanje» stižu i desetlje?ima poslije. RATOVI SU, osim striktno obrambenih, gdje su ratnici - branitelji posebno motivirani, KONCENTRACIJA LJUDSKE PATNJE, preplašenog ljudstva i ratne tehnike, DEMONSTRACIJA SILE, ALI I MANIFESTACIJA GROZOMORNOG STRAHA što je sve nedostojno HOMO SAPIENSA koji, kroz rat, sudjeluje u kolektivnom ludilu, gdje dominiraju instinkti ka preživljavanju, poslije objašnjavani kao - hrabrost, koje zapravo nije bilo.Jedan nama relativno blizu pravni slu?aj je i slu?aj Branimira Glavaša koji je pravomo?no osu?en za ratni zlo?in i izdržava kaznu u zatvoru u Zenici.

KIBI – DABI PITANJA
Slušam sve ?eš?e razgovore i pitanja: «Može li netko od nas zamisliti da se raspad Jugoslavije odvio na miran na?in, da smo bili pošte?eni ratova na ovim prostorima - od Slovenije preko Hrvatske do Kosova?? Da smo, kojim slu?ajem, izbjegli rat i u ne znam kakvom obliku zajedništva, recimo vrlo labavoj konfederaciji, prijavili se kao kandidati za Europsku zajednicu?? Da li bi bez rata na ovim prostorima vladalo blagostanje, bar na razini najslabije zemlje EU, da li bi vladala ovakva nezaposlenost kakva jest, da li bi bez «ratne elite» ipak bilo lakše graditi i razvijati industriju, poljoprivredu, turizam…?? Da li bi nas, u obliku jedne mo?nije države na jugoistoku Evrope, više uvažavali, da li bi tada bili respektabilan ?inilac me?unarodnih odnosa, a ne neka vrsta europske kolonije u kojoj su nas porobile strane banke, lanci robnih ku?a, šarene laže o tome kako je kapitalizam sjajan model poduzetništva, svode?i nas na jeftinu radnu snagu koja u biti, radi za mnoge strane poduzetnike, na neko tržište s kojeg valja ubrati vrhnje, ili destinacije koja ?e se uskoro kupiti u obliku kupnje prirodnih resursa – voda, šume do prelijepih nekretnina prvenstveno uz jadransku obalu. Da sada o doma?im «pomo?nicima» strancima, za Judine škude, ne raspravljamo.
U svakom slu?aju, na temeljna pitanja nemam sasvim odre?en odgovor što ne zna?i da zagovaram povratak u neku južnoslavensku zajednicu naroda – kota? povijesti vrlo je teško vratiti unatrag, što se dogodilo, dogodilo što se ti?e ratnih pustošenja, i ljudskih žrtava – mogu re?i, – ma kako utopisti?ki zvu?alo - NE PONOVILO SE… A to zna?i, ?uvati se psihologije mase, ?opora, vukova, stada ovaca, kolektiva gdje smo svi mi, recimo, Tito, Tu?man, Sanader…gdje smo svi Savez komunista, HDZ…gdje smo SVI i PO SVAKU CIJENU BRANITELJI…. Jer, poštovati valja POJEDINCA i OBITELJ, liberalne ideje, demokraciju, sve do prigovora savjesti odnosno mormonskih i drugih pacifisti?kih uvjerenja, ali iznad svega RAD i DOPRINOS SREDINI KROZ RAD te ZAKONE, jer kažu, da nije njih, «?ovjek bi pojeo drugog ?ovjeka».
Gdje su nestali radnici, gdje su nestale vrijednosti kao ZNANJE, STRU?NOST, POŠTENJE, MORAL, ?ASNA RIJE?…??? Jednoumlja su na našim prostorima, neki kažu podrugljivo, na prostorima Balkana, ostavila su stravi?ne posljedice i nažalost, postoji opasnost da se ponove. Jer niti su svi isti - ugostitelji, mesari, dimnja?ari, studenti,
novinari, profesori, lije?nici.. niti su se svi branitelji ?asno borili. Imali smo i ratne huška?e, «pse rata», imali smo ratne dobitnike, imali smo one koji su «lovili» ?inove, imali smo i one koji su kupili status branitelja za šaku eura, imamo i one koji su upisali staž branitelja u nepostoje?e postrojbe, imali smo jednostavno one koji su se u ratu iživljavali nad nemo?nima, nenaoružanima, zarobljenima i one koji su rat shvatili kao priliku za materijalno boga?enje. Sre?om, imali smo ?asne branitelje i da nije njih, ne bi bilo samostalne Hrvatske, imali smo i one koji su pomagali susjede, jam?ili za njihovu sigurnost, poštovali ženevske konvencije…

SVI SMO MI TITO, TU?MAN, SVI SMO MI BRANITELJI…
Ve? je l6 godina od formalnog završetka rata (Daytonski sporazum potpisan je l995.) a mi se, dojma sam, nismo vratili u predratnu kolote?inu i svakodnevicu, nismo se vratili radu i poslovima. Sje?ati se treba, pijetet je dio života svakog ?ovjeka, no poklici SVI SMO MI TITO, TU?MAN ili SANADER, SVI SMO MI BRANITELJI, nisu pogled i put u budu?nost.
Više, sre?om tabu tema nema i raspravlja se i o delikatnim pitanjima bliske prošlosti, predsjednik Josipovi? i predsjednik Tadi? okrenuli su stranicu mira, svjesni da retorika devedesetih vodi samo u nove sukobe, da bez rješavanja konkretnih pitanja posljedica rata nema ni napretka, ni Europske zajednice. Stoga ipak iznena?uje kako je jedan pravni slu?aj izazvao toliko emocija, da ne kažem histeriju, kako su se javili mnogi sa svojim mišljenjima, ali najviše desni?arija koja je preko le?a branitelja namjeravala pokupiti neke predizborne bodove. Tu prije svega mislim na HSP, na ražalovanog Antu ?api?a, na dio medija koji je pohrlio braniti neobranjivo. Evo i jedne prispodobe koja ne mora biti posve to?na, ali koja je slikovita: «Zar netko misli da se Adolfu Eichmannu sudilo l96l. umjesto u Jeruzalemu, u Bonnu, da bi presuda bila druga?ija?»
Stoga, valja podviknuti i inertnim državnim tijelima, ministru Tomislavu Ivi?u, ali i drugima koji su problem Purde gledali kroz strana?ko-nacionalne nao?ale. Taj slu?aj treba biti podstrek upravo tim tijelima da dovrše posao objave ažuriranog i objektivnog spiska hrvatskih branitelja, jer sve dok se to ne dogodi, mogu?e su manipulacije, pa i nove histerije od kojih je Hrvatska uistinu umorna. I tu je ta veza izme?u nevjerodostojnog spiska – bilo je i procjena da Srbija traži ?ak 25 000 hrvatskih branitelja, da bi se pokazalo da ih nije više od 40 i da su ve?ina- srpske nacionalnosti. Isto tako, valjalo bi se pouzdati i u «tihu diplomaciju», koja, ma koliko nam to bilo nesimpati?no, može biti tako?er u?inkovita – naime, osim lista iz Beograda, postoje liste državnog odvjetništva iz Zagreba. U tim okvirima, bi se mnogi od nas rado našli u pregovorima jer srbijanska ministrica pravosu?a gospo?a Snežana Malovi? ima odli?an nastup i ostavlja dojam osobe koja suvereno vlada materijom, ma koliko teme delikatne bile.

PREKRETNICA NA BOLJE?
Zalažem se za slobodu mišljenja pojedinca, za njegova prava i obveze, za kreativan rad i poštovanje zakona i rada, za to da se zlo?ini ne gledaju kroz nacionalne nao?ale, ponavljam, da svaki zlo?in, ma s koje strane po?injen, ne ostane nekažnjen jer nekažnjeni zlo?inci su mrlja na savjesti svake nacije odnosno naroda. Nekažnjeni zlo?in (i zlo?inci) sjeme su novih razdora pa i novih ratova. A oni nastaju, pored ostaloga i stoga, što se ne omogu?uje ljudima svakodnevna egzistencija, što se dijele nemilice otkazi, što mladi ne vide budu?nost,
što se obespravljuje mnoge gra?ane s ove ili one strane granica. Vratiti Hrvatsku u nacional-šovinisti?ko raspoloženje nekoliko mjeseci prije potpisivanja predpristupnih ugovora u EU, zna?ilo bi izravno raditi protiv nacionalnog interesa Hrvatske.
Više pravde, više mira – stara je talmudska izreka, i neka nam i ona, pored deset zapovijedi, bude ideja vodilja u godini koja treba biti prekretnica za Hrvatsku.
Prekretnica na bolje.

Komentari

Da je Grdilinov spisak lažan

Da je Grdilinov spisak lažan tvrde svi oni koji su imali saznanja o tom spisku koji postoji gotovo 20 godina a nisu ništa učinili a trebali su i mogli su.

Da je spisak objavio Nacional, Globus ili Index dali bi tada netko od tih novinara tvrdio da je lažan. Već objava spiska i medijska pažnja koja je tim činom uslijedila otišla je u drugom smjeru i to je njima problem.

Kada za par tjedana ili mjeseci Srbija pošalje spiskove ljudi koji su osuđeni u odsutnosti od Vojnih sudova u Srbiji, taj spisak će biti dostavljen našem odvjetništvu a samim tim i dostupan Nacionalu, Globusu ili Indexu, vidjeti će te da je velikim dijelom identičan Grdilinovom spisku. Na njemu neće biti samo oni koji su eventualno oslobođeni u njihovim procesima - ako takvih bude.

Ja sam siguran da bi te službe Vojne policije JNA i tebe , Feniksa, Ljubu i još neke također na osnovu Vaših iskaza optužile za iste zločine koji se pripisuju Purdi samo da oni na isti način i istim metodama provedu istragu protiv Vas. To što ste u tom trenutku možda bili par stotina ili tisuća kilometara dalje njima nije bitno sve biste Vi lijepo priznali i potpisali i još se takmičili tko će više i detaljnije opisati događaje.

Tko je glasao

Širi kolo naokolo

Da je spisak objavio Nacional, Globus ili Index dali bi tada netko od tih novinara tvrdio da je lažan. Već objava spiska i medijska pažnja koja je tim činom uslijedila otišla je u drugom smjeru i to je njima problem.

Prema http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/ekskluzivno-donosimo-optuznicu-protiv... od 14.sij.
Vojno tužiteljstvo u Beogradu, podiglo je 10. kolovoza 1992. optužnicu protiv Vladimira Šeksa, Branimira Glavaša i Tomislava Merčepa i još 41 osobe za, kako su naveli, više kaznenih djela počinjenih na području Istočne Slavonije u vremenu od 1990. - 1991. godine.

Optužnica je u pdf formatu na linkovima

Dokument s optužnicama protiv državljana RH - 2 dio (PDF,3.3 Mb)

Dokument s optužnicama protiv državljana RH - 3 dio (PDF,3.5 Mb)

Dokument s optužnicama protiv državljana RH - 1 dio (PDF,3.6 Mb)

Tko je glasao

U tim vjerodostojnim

U tim vjerodostojnim spiskovima nema Purde a grdilinov lažni spisak ima. Purda koliko znam leži u zatvoru u Zenici.

Tko je glasao

acinum.

Ako lezi,onda je nesto i uradio.U najmanju ruku bio je tamo gdje posten covjek nije trebao biti.Zasto ti ili ja nismo optuzeni.Doduse za tebe neznam a za sebe sam siguran.Nikada se nisam petljao sa sumnjivim tipovima,niti bio na sumnjivim mjestima.Vjerujem ni ti.Prema tome,AKO JE KRIV neka lezi.Leze i oni koje je (ako je )ubio.I to vec dugi niz godina.Kako je njihovim porodicama?

Tko je glasao

Ako je biti u svom gradu u

Ako je biti u svom gradu u uniformi svoje vojske i države sumnjivo mjesto onda sam bio na sumnjivim mjestima i na moju sreću nisam doživio što i Purda i mnogi drugi.
Dali zbog mene netko negdje leži , neznam nisam bio u situacijama kao mnogi u Vukovaru i okolici ili Vinkovcima i okolici iako živim nedaleko od tih gradova.
Slažem se s tobom ako je kriv neka leži a ako nije kriv a leži i za ono zašto njega optužuju svi u Vukovaru i Vinkovcima i okolnim mjestima mogu biti jednako u zatvoru. Oružana pobuna protiv Jugoslavije i pucanje na JNA i ubijanje vojnika JNA- bio je rat a ne piknik.

Tko je glasao

@acinum

Dobro da si napisao.možda bili par stotina ili tisuće kilometara dalje..
Sve vrijeme rata dolazio sam u Hrvatsku, u Zagreb, kući, supruzi, te u posjet roditeljima u Virovitici, sve vrijeme ratai poslije bio dostupan svim policijama i svim vojnim vlastima svih država kroz koje sam se najviše kretao (Hrvatska, Slovenija, Madžarska, Austrija, Jugoslavija). Slučaj je htio da sam se nalazio u Zagrebu, nekoliko stotina metara dalje od Draškovićeve, kada je pao projektil na Draškovićevu ulicu i usmrtio jednu ili nekoliko osoba (nalazio sam se na Zrinjevcu, poslovno). Također, ujutro 5. kolovoza kada je započela vojna operacija Oluja, našao sam se na putu za Novi Vinodolski, i skrenut sam kod Karlovca na obilaznicu preko Slovenije...
Molim tebe, i druge da se ne igraju pretpostavkama nego navode činjenice i samo činjenice. O ovim i drugim temama i o tome kako se na pollitici od pojedinih osoba (ti si najmanji problem) SUSTAVNO STVARA NEPOVJERENJE PREMA DRUGIM OSOBAMA (nickovima), kao i "pobjeguljama" u Austriji, spremam se napisati dnevnik.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Da nadležni organi JNA

Da nadležni organi JNA provedu istragu kakvu je prošao Purda priznao bi ti moj Ljubo i potpisao da si zajedno s Purdom pobio nekoliko zarobljenih vojnika a u pauzi klao srpske decu u vrtiću koji je radio uz samu crtu razdvajanja.
Što je njima bila bitna istina bitno je da ima tko potpisati dobrovoljno

Ljubo ti sam namećeš takve teme poput ove, o kojima nemaš nikakvog iskustva niti direktnog saznanja što ljude koji su to iskusili na svojoj koži jako iritira i zato imaš česte i osobne napade.
Ono što ti misliš o stvarima koje si čuo ili pročitao u novinama vrlo često je potpuno krivo i iritirajuće prema ljudima koju su to doživjeli i zato oni tvoje pročitane stavove doživljavaju kao osobni napad i istom mjerom ti uzvraćaju.

Nitko ne zamjera ljudima koji su imali priliku biti u postrojbama HV-a ali su iz straha ili bilo kojeg osobnog interesa napustili Hrvatsku ako oni sada ne potežu teme iz rata u kome nisu sudjelovali, ali ako potegnu te teme i još to učine na način kako to radiš ti i pogotovo Feniks ljudi ti odgovore onako kako zaslužuješ.
Da imaš bar mali dio životnog i ratnog iskustva jednog Lovca21, koji bi ti mogao biti sin, sigurno ne bi pisao ovakve dnevnike.

Tko je glasao

acinum

To sto ce biti u spiskovima od vojnih sudova u srbiji tek ce mo vidjeti.Samo si zaboravio da su to TADA bili vojni sudovi jugoslavije.I zaboravio si kako je i kome tada sudjeno i za puno manje stvari od ubojstva vojnika.Nacine i metode istrage nije izmislila JNA.U svim armijama svijeta je isto,mozda cak i gore.Vidi samo kako to rade ovi "moji" ameri.
I nikoga nisu ispitivali bez veze.Purda je bio na mjestima gdje je zlocin pocinjen.Netko je zlocin pocinio i treba ga kazniti.Sam tromblon je objasnio kako su radili.Prvi on ulazi u objekat,a za dvije minute ostali.
I ja tada nisam bio par tisuca kilometara dalje.U Ameriku sam otisao u Sijecnju 2.000 godine.
I zasto ti mene stavljas zajedno sa Ljubom i Feniksom.Je li to zlocin slagati s sa necijim misljenjem.Niti znam tko su ni sto su.Jednostavno ih cijenim i slazem se sa vecinom njihovih stavova.A to sto to coporu ne odgovara,to je vas, a ne moj problem.I skidam vam kapu na organizaciji i disciplini.Pravi minijaturni HDZ na Pollitici.

Tko je glasao

To što će biti u spiskovima

To što će biti u spiskovima Vojnih sudova JNA se već zna. Ta suđenja su provođena tokom 1992 godine i o tome se sve zna samo još nije javno objavljeno.
Hrvatska je međunarodno priznata država od 15.siječnja 1992 i po kojoj osnovi je Vojna policija Jugoslavije vršila istrage i Vojni sudovi JNA sudili pripadnicima Hrvatske vojske i policije tada međunarodno priznate države.

Ljubo i Feniks nisu bili pripadnici HV-a ili MUP-a RH i pišu o temama koje su doživljavali kroz novine i priče stvarnih i izmišljenih sudionika domovinskog rata. Da su mogli predvidjeti ishod vjerovatno bi se i oni uključili i sada bi pisali drugačije dnevnike.
To što nisu u nečem takvom sudjelovali ne činih ih niti pametnijim niti glupavijim to je bilo njihovo opredjeljenje kao tada tako i danas. Ja se s dosta njihovih stavova i mišljenja slažem a s nekima i ne. To što oni mene zbog toga svrstavaju u ustaše, ognjištarce ili čopor (kako ti kažeš) je njihov stav i pravo da misle o meni i mojim stavovima što hoće jer me tako doživljavaju. Da bi oni o meni i mojim stavovima promjenili mišljenje vjerojatno bih ja morao promjeniti stavove koje iznosim na pollitika.com.
Bez obzira što je Feniks vrlo bezobrazan i nekulturan čovjek ( bar se tako predstavlja u svojim komentarima) ja njegove bezobrazne napade na mene ne doživljavam osobno jer kao što on mene ne pozna tako ni ja njega ne poznam kako ja njemu ništa ne značim u životu jednako ni on meni ne znači ništa u životu i nikakvi njegovi stavovi, psovke ili vrijeđanja ne mogu me naljutiiti jer dolaze od čovjeka koji mi ništa ne znači osobno pa ta ni njegovi stavovi ni mišljenja pa ni uvrede.
Što se mene tiče može pisati i misliti, vrijeđati kolikogod želi i kolikogod mu srcu drago ako mu to pomaže ili misli da će njegovi stavovi i argumenti za te stavove biti jači.
To je moje mišljenje , možda je pogrešno ali me oni svakim svojim dnevnikom u tome više uvjere. Kako se ti vrlo često slažeš s njihovim stavovima tako sam i tebe svrtstao u istu skupinu.

Žao mi je ako sam pogriješio ili ti ovakav moj stav doživljavaš kao osobnu uvredu. Ja sam te samo svrstao onamo gdje si se ti sam svrstao podržavanjem i dijeljenjem stavova s Ljubom i Feniksom.
Na pollitka.com pišem svoje stavove i mišljenja ona će se nekada poklopiti s nekim ljudima nekada neće i ako bude kvalitetnih argumenata protiv mojih stavova i mišljenja ja ću ih sigurno promjeniti na svoju korist i ničiju štetu.

Ovaj tvoj komentar sam doživio kao tvoju ljutnju na moj stav i ponavljam ako si to shvatio kao osobnu uvredu jati se ispričavam jer nemam namjeru nikoga na ovom portalu vrijeđati.

Tko je glasao

acinum

Nemam primjedbi na komentar.Cak sam dobro i prosao.

Tko je glasao

Pogledaj koliko

Pogledaj koliko kontradiktiraš samomu sebi:

Mirtaflora, Ne treba tebi minus.Bolje pogledaj tko ti sve daje plus.

A sada:

Je li to zlocin slagati s sa necijim misljenjem.

Čestitam ti!

Tko je glasao

?

http://pollitika.com/comment/edit/281965
You are not authorized to access this page.

Tko je glasao

@shiky ja sam isprobao i kod

@shiky ja sam isprobao i kod mene link radi bez problema.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Molim te onda copy paste za

Molim te onda copy paste za mene (nas?) koji ne možemo vidjeti komentar

Tko je glasao

Ne mogu dati link na pp, zar

Ne mogu dati link na pp, zar ne??

Tko je glasao

@Mirtaflora koliko znam pp

@Mirtaflora koliko znam pp podržava linkove, ali čemu trud kada je na Lj.R.Weissovo: Ljubo Ruben Weiss — Pet, 14/01/2011 - 16:52.
@Mirtaflora
No comment. Osim: NE INSINUIRAJ PLAĆANJE...TO JE ČISTA KLEVETA..

Lj.R.Weiss

Svoju ocijenu tvog komentara je dao i mrak http://pollitika.com/comment/281961/who_voted:
a u njegovo pamćenje nemam razloga sumnjati.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

možeš c/p kad si već ugazila

možeš c/p kad si već ugazila do grla...

Tko je glasao

VJ, možda je po tebi etično

VJ,

možda je po tebi etično objaviti pp.

Ja to ne mogu učiniti, što god vrli gospodin i njegovi branitelji tvrdili.

Vidim, da je uzalud ukazivati na bilo šta
vezano uz komunikaciju;

pa Ti moram prepustiti da vjeruješ što želiš.

Mirtaflora

Tko je glasao

@Veli Jože po čemu ti to

@Veli Jože po čemu ti to zaključuješ da je kolegica Mirtaflora ugazila do grla? nije li upravo suprotno?

Da te podsjetim na komentar Lj.R.Weissa koji glasi: http://pollitika.com/comment/reply/9431/281961

Ocjena tog komentara je bila: http://pollitika.com/comment/281961/who_voted

Napisala je samo ono s čime se Lj.R.Weiss opetovano hvali!

Koliko mi je poznato on je jedini koji uporno ističe da je plaćen za svoje pisanje, ili znaš još nekoga tko je na pollitika.com tako što ustvrdio?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

možete vi izvrtati do

možete vi izvrtati do besvijesti i to vrlo nevješto, ali Mirtaf. je kategorički izjavila što jest, a to nije u redu ako za to nema materijalnih, pismenih dokaza. fino ste ju obradili, svaka čast.

ja ne znam tko je LJRW, ali ovo što radite je ne samo nisko, već glupo i u stvari govorite o sebi.

ovdje se radi o dnevnicima, a ne o ljudima.

žalosti moja!

Tko je glasao

Hvala,

VJ,

uvijek se treba raditi o dnevnicima a ne ljudima.

No, kako smo svi samo ljudi, a ne sveci;

(valjda i ja , zar ne );

možemo pogriješiti i u afektu napisati nešto što ne stoji,

odnosno ono što mi zamjerate Ti i Shiky.

Kao što ćeš vidjeti, sve te komentare sam plusirala.

Pozdrav iz Rijeke
Mirtaflora

Tko je glasao

@Mirtaflora

No comment. Osim: NE INSINUIRAJ PLAĆANJE...TO JE ČISTA KLEVETA..

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

U redu. No, ukoliko se ne

U redu. No, ukoliko se ne radi o plaćanju, pokvarenost je po srijedi.

Tko je glasao

Mirtaflora

Ne treba tebi minus.Bolje pogledaj tko ti sve daje plus.

Tko je glasao

Reče...

.....feniksov@ brabonjak i odsmrdi u suton, sve mašući guzobrisom ljudima na obali.

Tko je glasao

Kad se od stabala ne vidi šuma

Plus za osnovnu tezu i poantu objave - čudno, a ja branitelj!
Prošao sam sve - ovo kaj nazivaju domovinskim ratom, i bio uvijek ispred prve crte - i slučajno preživio. Temeljni problem načetog pitanja je nerazumijevanje suštine i karaktera istočnoevropskih i balkanskih zbivanja nakon berlinskog zida. Balkanska krčma je planirani projekt i nema veze s pitanjem ustaša i četnika osim po broju mrtvih. Projekt je osmišljen do detalja - do u detalj se realizira, a domaći jebivjetri su u toj priči samo klonovi koji to rade radi mrvica. Finiš je "samoostvarenje" u EU kao jednoj od 10 mega država - ali ne očekujem da to većina razumije - ipak je to ptičja perspektiva...

Tko je glasao

Balkanska krčma je planirani projekt

Balkanska krčma je planirani projekt i nema veze s pitanjem ustaša i četnika osim po broju mrtvih. Projekt je osmišljen do detalja - do u detalj se realizira, a domaći jebivjetri su u toj priči samo klonovi koji to rade radi mrvica.

Različita su viđenja o planiranom projektu. Jedno od njih je Michael Parentijevo "The Rational Destruction of Yugoslavia" gdje tumači da je raspad Jugoslavije projekt Amerike, na:

http://www.thirdworldtraveler.com/Parenti/RationalDestruc_Yugoslavia.html

Video "Michael Parenti - The U.S. War on Yugoslavia" u flv formatu se može lako naći na internetu, jedna od adresa (s titlom na srpskom, latinica) je :
http://www.ivantic.net/Ostale_knjiige/Michael%20Parenti%20-%20The%20U.S....

Michael Parenti je autor knjiga 'Against Empire', 'Dirty Truths', 'America Besieged', te 'History as Mystery' i 'To Kill a Nation. The Attack on Yugoslavia' .

Nešto malo drugačije je u knjizi Fools` Crusade - Diane Johnstone.

Tko je glasao

@Golgota

Nemam baš običaj zahvaljivati se nekom na razumijevanju dnevnika, ali uistinu mi je drago da si shvatio i prihvatio osnovnu poruku mog dnevnika - ratovi su česti VELIKE MANIPULACIJE NA RAČUN MALIH PA I VELIKIH LJUDI. To je shvaćanje jednog od branitelja, i utoliko je dragocjenije. Ima u nas nešto što je atipično - obično se nakon ratova iz redova žestokih ratnika profiliraju - žestoki mirotvorci, pacifisti. Takvim primjerima obiluje izrael, gdje razočarani generali pokušavaju, ulaskom u aktivnu politiku, stvoriti mir, jer su uvidjeli da ga SILOM nije moguće postići. Jedan takav ratnik - Itzak Rabin, platio je životom svoju preobrazbu.
U "autobiografskoj skici" na kraju ZAKAŠNJENE ZBIRKE (Sofija-Beč, 2006.) zapisao sam:
......"Ako me želite upoznati, nači ćete me u u knjižari u osmom bečkom okrugu, gdje sam umjesto harmonike našijenaca slušao najčešće grozomorne ratno-izbjegličke priče, Bosanaca i drugih nevoljnika kojima Zapad nije donio samo sigurnost i blagostanje, nego i nostalgiju pa i boli koje nastaju kada te dio domaćih ne prihvaća. Ove priče-ispovijedi nisu me pokolebale da i dalje vjerujem u ljubav, socijalnu pravdu,ljudska prava te slobodu pojedinca-građanina i naroda. Ali, odavno sam prestao vjerovati da je za ostvarenje političkih ideja nužno dati naš kratki, mukotrpni ljudski život." .
Naglasak je na dvije zadnje rečenice, a njima bih mogao dodati na tisuće drugih koje bi pokazale da rat na ovim prostorima, stranci, pa i relativno bliski Austrijanci nisu razumjeli, dapače, doživjeli su ga kao priliku za ostvarenje svojih davnašnjih geopolitičkih ciljeva. "Prijateljskim" državama i trgovcima oružjem interes je bio prodati oružje kojeg je bilo u izobilju nakon raspada istočnog bloka, a naši pojedinci u ratu zanimali su ih najviše kao mogućnost da isprazne svoje krcate ormare i skladišta i pošalju nam - humanitarnu pomoć, a pridošlice-izbjeglice iskoriste za najprljavije i najteže poslove, naravno, ilegalno jer je izbjeglicama bio zabranjen - rad... No, to je posebna tema i nadam se zdravlju da i nju ("o sigurnom i toplom") mogu "obraditi" posebnim dnevnikom.
Mnogi mi mogu zamjeriti štošta, primam i neke kritike, ali nakon jedne distance nadam se da će i moji najoštriji kritičari uvidjeti da sam samo - nadobudni motritelj i - nezgodan svjedok. I srećom, ne jedini.
U šumi smo, a šuma, kao i more, puna je neobičnih zamki.
Zato, hvala Golgota još jednom.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Prošao sam sve - ovo kaj

Prošao sam sve - ovo kaj nazivaju domovinskim ratom, i bio uvijek ispred prve crte - i slučajno preživio.
... ako dozvoljavaš, treba glasiti ovako: Prošao sam sve - ovo kaj nazivaju Domovinskim ratom*, i bio uvijek ispred prve crte - i slučajno preživio.
Temeljni problem načetog pitanja je nerazumijevanje suštine i karaktera istočnoevropskih i balkanskih zbivanja nakon berlinskog zida.
Mislim da si značajno "skratio" ishodište i godinu od kada postoje "balkanska zbivanja"; - minimalni početak detaljnog proučavanja što se ovdje i danas zbiva je najamnje pad turskog carstva. To je, naravno, samo mišljenje jednog običnog radnika seljačkih korijena, "šugavca vulgaris", pa nikoga ni na što ne obvezuje ali i kao takav imam svoje mišljenje koje mi nekako zbivanja i potvrđuju.

Mislim da neće postojati "10 mega država" - biti će ih možda i manje.
Govori mi to i ovo: Velike banke pozivaju na uvođenje svjetske valute (Izvor: BlackListedNews.com; 11. listopada 2010.)
http://tiniyurl.com/34bxkta

* zanemari pravopis, slušaj um i srce, gledaj sadašnji trenutak a naročito budući (Hvala!)

Tko je glasao

Tema novog svjetskog novca

Tema novog svjetskog novca je diskutirana na
http://pollitika.com/novac-nas-ne-svagdasnji-dolar-samo-americi

Link na tiniyurl.com za BlackListedNews.com; 11. listopada 2010 ne radi

Tko je glasao

Svjetska moneta=globalna država

@bube, za tebe i one koje to zanima, evo copy/paste:
Velike banke pozivaju na uvođenje svjetske valute
U svom izvješću za srpanj ujedinjeni su narodi također pozvali da se dosadašnji standard za inozemne pričuve u međunarodnoj trgovini – američki dolar – zamijeni novom, jedinstvenom svjetskom valutom koju bi emitirao MMF
Institut za međunarodne financije (IIF), grupacija koja zastupa 420 najvećih svjetskih banaka i financijskih kuća, objavio je još jedan poziv zajedničke svjetske valute.
„Skupina vodećih svjetskih ekonomija trebala bi se napokon okupiti i postići sporazum“, izjavio je generalni direktor IIF-a Charles Dallara.
U političkoj izjavi od 4. listopada koju je napisao upravo Dallara jasno se kaže kako je, po mišljenju spomenute grupacije, koordinacija svjetskih valuta nužna kako bi se uklonila prijetnje valutnim ratom.
Dallar ohrabruje povratak na obvezu koju su prihvatile zemlje članice G-20, po kojoj su Međunarodnom monetarnom fondu (MMF-u) odobrile pravo vučenja (mjenica), a koja mu omogućava stvaranje jedinstvene međunarodne valute. Ta valuta zamijenila bi američki dolae i postala novi standard za inozemne pričuve.
U svom izvješću za srpanj ujedinjeni su narodi također pozvali da se dosadašnji standard za inozemne pričuve u međunarodnoj trgovini – američki dolar – zamijeni novom, jedinstvenom svjetskom valutom koju bi emitirao MMF.
Izvješće od 176 stranica, naslovljeno „Svjetsko ekonomsko i socijalno istraživanje 2010.“, objavljeno je na sastanku visoke razine UN-ova ekonomskog i socijalnog vijeća, a u cijelosti je obavljeno i na UN-ovoj web-stranici.

Sjetio sam se toga u svojoj pismohrani kada je @Golgota spomenuo "10 mega država". Također, da bi se ostvarilo ili 10 ili/i jedna Globalna vlada na planetu, prije svega treba testirati jedinstvenu valutu. Nikakve Ustave, Zakone i druge sitnice (najbolji dokaz je EU) - najprije lova, jer lova i bankari vladaju a ne Vlade i predsjednici, kakv Obama kakvi barači.
Slijedeće, ili usporedo, treba zatrti sve nacionalne i države koje tako "mirišu".
Slijedeće, treba srušiti sve religije.
I na kraju konca dolazimo i do ovog dnevnika @LJRW-a i sličnih koji govore o hrvatskim braniteljima: Mi i ova država nismo ni piksel u cijelom poduhvatu bankara - istinskih vkadara svijeta - ali ipak se ne dopušta da jedan tako mali narod kao naš ima pobjedničku vojsku koja je itekako svjesna svoje pobjede, istinske pobjede protiv fašista.
Inače, razmisli i probaj se sjetiti kada je zadnji puta neka vojska uopće izvojevala jasnu pobjedu u nekom ratu?
Eto, zato i naš Ljubo dobio zadatak....
Eto, zato spiskovi o hapšenjima, eto zato su tajni, eto zato ni Ivić, ni Bošnjaković, ni Kosor "pojma nemaju"...
Eto, zato i ovo:I ovom prilikom pozivam predsjednika Republike Hrvatske, kao vrhovnog zapovjednika, da konačno uzme stvar u svoje ruke i razjasni hrvatskim braniteljima u čemu je spor ili "sporazum", i s kime, i s kojim ciljem?

Tko je glasao

Da ne trolamo dalje sa

Da ne trolamo dalje sa svjetskim novcem ali

 Izvorni članak je na BlackListedNews.com    “420 banks demand 1-world currency” 10-11-2010

Tko je glasao

Trolanje

@bube, izgleda kao trolanje; - ali samo tako izgleda.

Tko je glasao

Zakaj uporno držati glavu u pijesku - Dub

Ljutim se na tebe Jelene, vrlo dobro znaš o čemu govorim - da govorim onoliko koliko date okolnosti dozvoljavaju, da je srce jedno a realna situacija drugo. Svjestan si ogromnih manipulacija i globalno a bogme i ovdje na Balkanu. Osobne traume ne možeš naplatiti od Srba i "četnika" kao i oni u kontra smjeru bez obzira kolko si brače međusobno poubijali. Globalni jebivjetri samo koriste naše neznanje i neinformiranost da se međusobno koljemo za njihove benefite. I ti to znaš, znaš za bankarske pizdarije radi potčinjavanja cijelih naroda, ulogu raznih religija u nakani da čovjeka drže u vječitom strahu od božje kazne i u pokori - sve da bi se vladalo. Domovinski rat (bez obzira kakvim ga slovima pisao) je obična mantra namijenjena žrtvama gore spomenutih klonova kao alibi i psihološki spin da bi se stradalnike držalo u uvjerenju da je njihova žrtva ovoj "državi" opravdana. Ja to znam i ti to znaš i očekujem od tebe bez obzira na "seljačke korijene" da ukazuješ onima kaj iz raznih razloge ne vide i ne ćuju da ona stabla o kojima se sporimo sasvim drugačije izgledaju iz ptičje perspektive no iz žablje. I još nekaj oko rata kaj je i tebi vrlo dobro poznato, a o čemu su pomočnici svojevremeno upoznati pod strogo pov. Hrvatska nikada službeno nije bila u ratu o čemu postoji dokument MORH-a potpisan od Gojka Šuška. Zbog tog dokumenta ja sam svojevremeno zakasnio na vlastiti sprovod. Dakle, nije bilo rata - ponajmanje rata za domovinu, a još manje državu. Ili smatraš da je ovo kaj danas imamo država, da je žrtva i tvoje obitelji vrijedna ovoga danas. Moja obitelj je načisto glede te dileme!

Tko je glasao

@Golgota zašto bi bio problem

@Golgota zašto bi bio problem govoriti bez straha i bez dlake na jeziku? Svoje mišljenje i kritiku reći javno.

Reći bobu, bob, a popu pop, ali isto tako prepoznati i osuditi one koji kao autor gornjeg dnevnika rone krokodilske suze nad sudbinom naroda kojem je, ONDA kada je trebalo dokazati koliko držimo do svoje Domovine i dijeliti sudbinu njenog napadnutog, agresiji i teroru dojučerašnjih „komšija“ i srbočetničkih hordi izloženog naroda, OKRENUO LEĐA.

Ne Golgota, nisi u pravu da nemamo državu za koju smo se borili. ONA je tu slobodna, teritorijalno cjelovita i međunarodno priznata, ali je pala u ruke političkoj mafiji, ratnim profiterima, lopužama koji su se udružili u zločinačku organizaciju i od nje napravili vlastitu prćiju.

Da Golgota, slažem se da nam država nije onakva kakvu su zamišljale žrtve koje su za nju dale život i stradanja. Zamišljali i borili njeni branitelji i njen puk koji su skupa dijelili i podnijeli neviđena zvjerstva progon, patnje i okrutnost agresora i okupatora, a sada trpe nepravdu bande lopovske na vlasti.

Ne Golgota iz pijeteta i poštivanje žrtava, te cijeneći sve patnje koje su ugrađene u temelje Domovine čiji smo suverenitet izborili, ni pred streljačkim strojem nebi dao plus ovakvom dnevniku!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Znam...

Ljutim se na tebe Jelene, vrlo dobro znaš o čemu govorim -..
Znam, jaaako dobro znam i razumijem tvoju ljutnju.

Problem između nas dvojice ne postoji skoro pa ni u čemu, osim u jednom: Ti si izabrao način i stil govorenja, tj. pisanja, koji je podrazumijeva kao da svi znaju onoliko koliko Ti znaš, i ne samo o Domovinskom ratu.
Ja sam izabrao drugi način govorenja tj. pisanja: Smatram da treba govoriti i pisati na način koji je što jednostavniji i shvatljiviji.
To je prva razlika, a druga je slijedeća: Nemam ni srca ni duše, nemam ni hrabrosti ni odlučnosti svim majkama, djeci i suprugama govoriti za što su zapravo izginuli njihovi najmiliji o čemu Ti eto govoriš i možeš govoriti.
Ja to nisam u stanju, a podosta toga što drugi nisu u stanju učiniti - ja jesam.
Prosječan čovjek, kažu ima 1000 mana, ja imam sigurno 1001.
Moja najveća mana je emotivnost.

I ovom prilikom pozivam predsjednika Republike Hrvatske, kao vrhovnog zapovjednika, da konačno uzme stvar u svoje ruke i razjasni hrvatskim braniteljima u čemu je spor ili "sporazum", i s kime, i s kojim ciljem?

Tko je glasao

A sjećaš li se kad sam ti, u

A sjećaš li se kad sam ti, u telefonskom razgovoru, rekao da bih imao nešto kazati da mi je to nezgodno budući što se potpisujem imenom i prezimenom. Hm, Gojko Šušak. Nije on bio nitko i ništa, osim lukavo iskorišteni pizdun. Isto kao i Mate Boban.

Tko je glasao

Neizrečeno telefonom

A sjećaš li se kad sam ti, u telefonskom razgovoru, rekao da bih imao nešto kazati da mi je to nezgodno budući što se potpisujem imenom i prezimenom. Hm, Gojko Šušak. Nije on bio nitko i ništa, osim lukavo iskorišteni pizdun. Isto kao i Mate Boban.
Pavle, a koliko ljudi išta zna o Gojku Šušku? Malo, jako malo.
Koliko ljudi osobno poznaje Gojka Šuška prije 1989.? Malo, jako malo.
Prema tome, Stari moj, prihvati se tipkovnice i ostavi za buduće naraštaje ono što znaš, zapisano na "tvrdom disku" - kada Ti je već (ne tvojom voljom) kamen Domovine nedostupan.
http://www.youtube.com/watch?v=oqIXvc2A6UI

Tko je glasao

Napokon

Čestitke na ovom komentaru!

Tko je glasao

I moje čestitke (slonovi su plemenite životinje),

ali zašto se onda ljuti na nas koji otvoreno "lajemo" na uzroke neseće?

da mu oni koji ne razumiju ne bi rekli da je izdajnik?

izdajnici su oni koji koji potpiruju loše emocije i mržnju i koji su u stanju još jednom ponoviti krv, ali ne iz svojih žila, već tuđih!

Tko je glasao

nije baš tako jednostavno

"Globalni jebivjetri samo koriste naše neznanje i neinformiranost da se međusobno koljemo za njihove benefite."
To je istina. Ali u tu globalnu istinu se uklapaju i neke stvari lokalne, i dođe to ovoga;
"Čovjek se tada pita koji je to ljudski soj živio u Biljanima, što ga je to nagnalo u suludi krvavi obračun s nedužnim mještanima Škabrnje,..."
http://pollitika.com/nemoj-brati-cvijece-vukovarom-u-tom-cvijecu-jos-su-...

Može li se to pripisati manipulaciji? Možeš do neke mjere, ali frend, kad ti susjed zakolje cijelu obitelj - ne možeš kriviti "samo" globalne moćnike, kriviš brate i tog susjeda...
Pa nisu oni baš bili na daljinskom upravljaču (a nisu ni svi bili isti - što onda najbolje dokazuje poantu)

Lajati na uzroke nesreće - da
ali ne na način koji omalovažava jer - ljudi su ginuli, i ljudi se ipak borili, ne za ciljeve ove i one, nego za svoje živote, za naše živote

Tko je glasao

Vrlo jednostavan odgovor

Može li se to pripisati manipulaciji? Možeš do neke mjere, ali frend, kad ti susjed zakolje cijelu obitelj - ne možeš kriviti "samo" globalne moćnike, kriviš brate i tog susjeda...
Copra, sve svjetske pizdarije (sorry!) nisu slučajna događanja a da bi se pretvorila u golu inerciju iz ničega. Postoje dokumenti iz kojih je vidljivo kako se organizira šahovska ploča zvana zemaljska kugla. Postoje dokumenti iz kojih je vidljivo kako je stvaran i rastakan Berlinski zid. Postoje dokumenti o destrukciji Balkana sa konkretnim hodogramom i financijskim sredstvima generiranim u FED-u. Detalji su stvar tehnike i domino efekta toliko prokušan recept kroz povijest. Naravno da tu bankari s Wall streeta i Sityja igraju nezaobilaznu rolu a o čemu je nekaj Jelen naznačio. Naravno i da je nama u svakodnevnoj trci za preživljavanje naporno prepoznavati globalne priče i zato se okrećemo iniciranim koljačima u susjedstvu koji isto tako ne prepoznaje kao i mi da igra samo pijuna u tuđim rukama. Posebno je to tragično kada isplivaju akademski građani kao egzekutori najgnjusnijih djela - opravdanje je - rat. Rat u kojem njegovi organizatori poslije sjednu i dogovore se kao da ničeg nije bilo. Žrtve - koje žrtve, oni nikada ne daju žrtvu dapače na krvi grade benefite. E, o tome ne podučavaju u školi i na fakultetu ta priča je rezervirana samo za unaprijed odabrane u backstageu svjetske pozornice. I uvijek propituj - tko to od aktualnih događanja ima najviše koristi...

Tko je glasao

@Golgota

E neće moći, moj Golgota, a neće moći i zato što si i ti jedan od onih koji je strastveno zagovaro rat, kojega, kako će netko reći i nije bilo.
Jesi li se kad pitao tko je ovlastio predsjednika jedne istinaibog legalne stranke da formira svoju stranačku vojsku i što taj čin znači u civiliziranom svijetu? Ne, nisi, jednako kao što se nisi pitao što su radile "trojke" sastavljene najvećim dijelom od "uvezenih" divot-Hrvata davno prije oružanog sukoba.
Svi vi jako dobro znate za sva nemala zla koja su pripadnici srpskog naroda učinili Hrvatima, ali nitko od vas ni da čuje za zla koja su pripadnici hvatskog naroda činli Srbima.
A svaki onaj, koji je kao i Tuđman gurao u narod laži o eksploataciji Hrvatske i pljački njenih bogatstava od strane, ne Kosova, za razvoj kojega su davana najevća sredstva, nego Srbije, koja je sama izdvajala za te potrebe najveća sredstva, zagovarao je rat.
Ne sumnjam da si bio među takvima.
A jedino što je trebalo bilo je strpljivo pregovarati, pa i činiti ustupke i kompromise, zato jer ono što se ratom polučilo ne vrijedi jednog jedinog ljudskog života, prvenstveno zato jer je bilo i bez rata ostvarivo.
O tome se radi, ne radi se ni o kakvim zavjerama u svjetskim centrima moći uperenih protiv hrvatskog naroda.

Tko je glasao

Feniks, A jedino što je

Feniks,

A jedino što je trebalo bilo je strpljivo pregovarati, pa i činiti ustupke i kompromise,

Kolko put se pitam, gdje si ti bil za sve to vrijeme, jel si možda zimski san snival.

Pregovaralo se je do iznemoglosti, a Srbijanci su i dalje protjerivali ljude sa njihovih ognjišta. Čak im se je nudil i Z-4 plan, po kojem bi imali autonomiju.

Odbili su ga, jel su htjeli granicu Virovitica-Karlobag.

Tko je glasao

@Skviki

Siguro nisam bio u Sindelfingenu, premda znam da se otamo sve puno jasnije vidjelo, nego recimo iz Zagreba.

Nadalje, ne pregovara se tako da se drugoj stran samo prijeti i ne postupa se na način koji jedino može dovesti do eskalacije sukoba, a upravo to je radioTuđman i živopisno društvo oko njega. Nešto je pokušavao učiniti J. Boljkovac, ali jeubrzo smijenjen.
Jedini tko je ozbiljno pregovarao i to na način kako se primjereno situaciji pregovara, bio je Josip Reihl Kir.
I to platio glavom. Tuđman ga je likvidirao, jer nije važno tko je bio diretni nalogodavac i onaj tko je povuko okidač, bez Tuđmanove privole nko ne bi smio ubiti Kira. Kao uostalom ni Paradžika, Kraljevća i neke druge.

Plan Z-4 dolazi u vrijme kad je rat bio gotov, Hrvatska je samostalna međunarodno priznata i članica OUN i kad se više nije imalo smisla pregovarati ni o čemu, a najmanje o tako idiotskom modelu kakav je nudio Plan Z-4.

Ja govorim o pregovorima kojima se trebao i mogao izbjeći rat.

Tko je glasao

Feniks,Da nije podignuta

Feniks,

Da nije podignuta oružana pobuna, nebi do rata ni došlo. Traži se grčevito krivca, a dobro je poznat. Huškaši su djelovali na liniji Virovitica-Karlobag s namjerom oduzeti veliki dio Hrvatskog teritorija.

Da če Hrvatska to mirno gledati nije vjerovao niko. Kad se danas vide neki video zapisi, zna se kolko su bili Srbijanci spremni na pregovore.

Pregovarali su oni i u BiH, pogotovo za vrijeme opsade Sarajeva. U svim tim svojim ozbiljnim pregovaranjima su ko štit ispred sebe postavili i vojnike unprofora.

25.5. Die Situation in Bosnien-Herzegowina eskaliert, als die bosnischen Serben sich weigern, die von Blauhelm-Soldaten erbeuteten schweren Waffen abzugeben. NATO-Flugzeuge bombardieren daraufhin ein Munitionslager der bosnischen Serben, die wiederum mit Granatangriffen auf UN-Schutzzonen reagieren. Zugleich nehmen sie UN-Soldaten als Geiseln und ketten sie als lebende Schutzschilder an Militärobjekte.

http://hdg.de/lemo/html/1995/index.html

Tko je glasao

Nije lako polemizirati niti o

Nije lako polemizirati niti o činjenicama, ali je zato gotovo nemoguće argumentirano polemizirati o - matrixu!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ali ne na način koji

ali ne na način koji omalovažava

objasni to što si rekla.

Tko je glasao

nije baš tako jednostavno

Ili sam ja previše "široke ruke" u dijeljenju bodova ili je @mrak reducirao kvotu pa Ti draga mlada kolegice nisam u stanju upisati + za komentar s gornjim naslovom.

Tko je glasao

ali zašto se onda ljuti na

ali zašto se onda ljuti na nas koji otvoreno "lajemo" na uzroke neseće?
Ljuti se jer se u konačnici prečesto "uzrok nesreće" svodi na hrvatske branitelje i Domovinski rat, gledan iz kuta i kako na njega gleda, ogromna većina hrvatskih branitelja.
To, kako kažeš "lajanje", koriste raznorazna spadala, blago rečeno, pa sve do onih koji sustavno i organizirano rade na uništenju ove zemlje a vrlo su precizno raspoređeni od Markova trga pa sve do neke tamo virovitice.net.

Izdajnik? Ne, ne bojim se takve optužbe jer bi ona bila sumanuto smiješna.
O mržnji i krvi sam već tisuću puta ovdje pisao i svaki dobronamjeran itekako zna moj stav o istom.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci