Tagovi

Svi smo mi branitelji??

Ne znam kako vi, ali nakon ove silne buke oko objave jednog nevjerodostojnog spiska osumnji?enih hrvatskih branitelja, nisam primijetio da se smanjio broj nezaposlenih ljudi u Hrvatskoj, da se smanjio broj onih koji rade, a ne primaju pla?e, da se smanjio broj onih koji obilaze kontejnere traže?i koju plasti?nu bocu, ili pak broj onih koji nakon završetka radnog vremena tržnica skupljaju povr?e i vo?e - ispod štandova, nisam zamijetio da je netko novi osu?en za nevjerojatne kra?e vaših, mojih novaca koje smo dali državi i drugim politi?kim zajednicama da nam rade i grade uvjete za bolji život??
POLA U DRŽAVNU FARMU, POLA SEBI KU?I
Ali, sje?am se jednog poznanika koji je bio hrvatski policajac do l993. a onda se zahvalio na toj dužnosti i uputio u svijet, u pe?albu. »Nisam mogao podnijeti situaciju šikaniranja zarobljenog srpskog starca, kojeg je moj kolega vezao za drvo. I ne samo to: na zamolbu ožednjelog starca za vodom, moj kolega je samo odmahnuo rukom sadisti?ki gledaju?i star?eve muke... Druga muka nastupila je kada smo ušli u jedno srpsko selo i kada je jedan drugi moj kolega dobio zada?u prikupiti doma?e životinje, najviše krave, i odvesti ih u jednu farmu. Odvezao ih je, saznalo se poslije, pola u farmu, pola sebi u štalu..»

Eto, i moj poznanik i ova dvojica njegovih kolega, imaju danas status branitelja, i zato sam zdvojan kada ?ujem ovih dana poruku: «Svi smo mi branitelji..» I što sam mislio (i mislim) o ovim pitanjima vezanim za uhi?enje Tihomira Purde, osumnji?enog za ratni zlo?in u Borovu Naselju, gdje je, navodno, ubio dvoje zarobljenih vojnika, napisao sam ovdje, na pollitika.com, no, kako se u nas shva?a demokracija i na na?in da se tu?e mišljenje bodovanjem u?ini ne?itkim, ne mogu vas uputiti na raspravu koja se tim povodom vodila, jer moji su gotovo svi upisi «demokratski» izbrisani, i to uglavnom od jedne grupe kojoj se moja mišljenja ne dopadaju. Ve?inu «minusera», po nickovima i njihovim objavama ranije, zaklju?ujem, ?ine branitelji koji su se odjednom osje?ali ugroženi, jer, eto, netko od nas ima i neka pitanja pa i neka razmišljanja koja nisu trenutno u velikoj modi.
Meni nije ni na kraj pameti «ratovati» s hrvatskim braniteljima jer oko uloge raznih ?initelja u ratu l99l-l995. u Hrvatskoj je postignut kakav-takav konsensus, i vjerujem da ve?ina, zajedno sa mnom, shva?a ?asnu ulogu branitelja u obrani hrvatskog teritorija i ljudi, izloženog napadu JNA koja je postala produžena ruka gospodara rata broj jedan, ratnog zlo?inca i tiranina Slobodana Miloševi?a. Svatko od nas, dao je, u okviru svojih mogu?nosti, obol, u osnovi obrambenom ratu i tu bi diskusija, u vremenu kada imamo pre?ih stvari za rješavati, bila suvišna. No, rasprava o tome kako s postupalo prema zarobljenicima, starima, ženama, djeci, civilnim objektima gra?ana Hrvatske, u to vrijeme, neminovna je i vodit ?e se do trenutka kada ve?ina ošte?enih bude obešte?ena, a velikoj ve?ini osumnji?enih za ratni zlo?in, pravedno su?eno.

ODGOVORNOST RATNIKA
Tu želim naglasiti jednu izuzetno važnu ?injenicu: sudi se zlo?incima rata od vremena IIWW, u namjeri da i drasti?ne kazne budu i opomena budu?im naraštajima, sklonim ponavljanju povijesti. I su?enja koja traju ve? l5 godina od kraja rata l99l-l995. nisu samo stvar nacionalnih pravosu?a i suda u Haagu – to je sada obveza svih država nasljednica Jugoslavije, uvjet za ulazak u Europsku zajednicu. Stoga nema ili ne bi trebalo biti «naših» i «vaših» ratnih zlo?inaca – svatko onaj, koji je mimo zakona, pravila, konvencija i drugih pravnih dokumenata zloupotrijebio vojnu i policijsku mo?, odgovoran je prvo sebi, zatim po pravnim dokumentima koji reguliraju odnose u ratu žrtvama ili njihovim potomcima, narodu kojem pripada i me?unarodnoj zajednici koja zadnjih 60 godina, nakon dva svjetska rata, pokušava instalirati takve pravne sustave da oni pokažu kako se zlo?in, u?injen u ime države, vjere, nacije, rase ili jednostavno pogrešne politike, NE ISPLATI. Tako se i nakon rata l99l-l995. osnovalo Me?unarodni sud u Haagu, a nacionalna pravosu?a sudila su onima koji su prešli granice «normalnog» ratovanja, ako uzmemo da je ijedan rat «normalan». I u biti, svejedno je gdje se sudi, u Haagu, Beogradu ili Zagrebu – bitno je da nijedan ratni zlo?inac ne pro?e bez kazne. Pacifisti bi rekli, a tu sam negdje po svom svjetonazoru, da su mnogi ratovi nepotrebni, da se i najteži politi?ki sporovi me?u narodima dadu riješiti mirnim putem, ako se to želi, da ratovi vra?aju države i narode unatrag, da su u biti velika tragedija za pojedince i obitelji, da su posljedice ratova ?esto nesagledive u trenutku dok se rat vodi i da «ra?uni za ratovanje» stižu i desetlje?ima poslije. RATOVI SU, osim striktno obrambenih, gdje su ratnici - branitelji posebno motivirani, KONCENTRACIJA LJUDSKE PATNJE, preplašenog ljudstva i ratne tehnike, DEMONSTRACIJA SILE, ALI I MANIFESTACIJA GROZOMORNOG STRAHA što je sve nedostojno HOMO SAPIENSA koji, kroz rat, sudjeluje u kolektivnom ludilu, gdje dominiraju instinkti ka preživljavanju, poslije objašnjavani kao - hrabrost, koje zapravo nije bilo.Jedan nama relativno blizu pravni slu?aj je i slu?aj Branimira Glavaša koji je pravomo?no osu?en za ratni zlo?in i izdržava kaznu u zatvoru u Zenici.

KIBI – DABI PITANJA
Slušam sve ?eš?e razgovore i pitanja: «Može li netko od nas zamisliti da se raspad Jugoslavije odvio na miran na?in, da smo bili pošte?eni ratova na ovim prostorima - od Slovenije preko Hrvatske do Kosova?? Da smo, kojim slu?ajem, izbjegli rat i u ne znam kakvom obliku zajedništva, recimo vrlo labavoj konfederaciji, prijavili se kao kandidati za Europsku zajednicu?? Da li bi bez rata na ovim prostorima vladalo blagostanje, bar na razini najslabije zemlje EU, da li bi vladala ovakva nezaposlenost kakva jest, da li bi bez «ratne elite» ipak bilo lakše graditi i razvijati industriju, poljoprivredu, turizam…?? Da li bi nas, u obliku jedne mo?nije države na jugoistoku Evrope, više uvažavali, da li bi tada bili respektabilan ?inilac me?unarodnih odnosa, a ne neka vrsta europske kolonije u kojoj su nas porobile strane banke, lanci robnih ku?a, šarene laže o tome kako je kapitalizam sjajan model poduzetništva, svode?i nas na jeftinu radnu snagu koja u biti, radi za mnoge strane poduzetnike, na neko tržište s kojeg valja ubrati vrhnje, ili destinacije koja ?e se uskoro kupiti u obliku kupnje prirodnih resursa – voda, šume do prelijepih nekretnina prvenstveno uz jadransku obalu. Da sada o doma?im «pomo?nicima» strancima, za Judine škude, ne raspravljamo.
U svakom slu?aju, na temeljna pitanja nemam sasvim odre?en odgovor što ne zna?i da zagovaram povratak u neku južnoslavensku zajednicu naroda – kota? povijesti vrlo je teško vratiti unatrag, što se dogodilo, dogodilo što se ti?e ratnih pustošenja, i ljudskih žrtava – mogu re?i, – ma kako utopisti?ki zvu?alo - NE PONOVILO SE… A to zna?i, ?uvati se psihologije mase, ?opora, vukova, stada ovaca, kolektiva gdje smo svi mi, recimo, Tito, Tu?man, Sanader…gdje smo svi Savez komunista, HDZ…gdje smo SVI i PO SVAKU CIJENU BRANITELJI…. Jer, poštovati valja POJEDINCA i OBITELJ, liberalne ideje, demokraciju, sve do prigovora savjesti odnosno mormonskih i drugih pacifisti?kih uvjerenja, ali iznad svega RAD i DOPRINOS SREDINI KROZ RAD te ZAKONE, jer kažu, da nije njih, «?ovjek bi pojeo drugog ?ovjeka».
Gdje su nestali radnici, gdje su nestale vrijednosti kao ZNANJE, STRU?NOST, POŠTENJE, MORAL, ?ASNA RIJE?…??? Jednoumlja su na našim prostorima, neki kažu podrugljivo, na prostorima Balkana, ostavila su stravi?ne posljedice i nažalost, postoji opasnost da se ponove. Jer niti su svi isti - ugostitelji, mesari, dimnja?ari, studenti,
novinari, profesori, lije?nici.. niti su se svi branitelji ?asno borili. Imali smo i ratne huška?e, «pse rata», imali smo ratne dobitnike, imali smo one koji su «lovili» ?inove, imali smo i one koji su kupili status branitelja za šaku eura, imamo i one koji su upisali staž branitelja u nepostoje?e postrojbe, imali smo jednostavno one koji su se u ratu iživljavali nad nemo?nima, nenaoružanima, zarobljenima i one koji su rat shvatili kao priliku za materijalno boga?enje. Sre?om, imali smo ?asne branitelje i da nije njih, ne bi bilo samostalne Hrvatske, imali smo i one koji su pomagali susjede, jam?ili za njihovu sigurnost, poštovali ženevske konvencije…

SVI SMO MI TITO, TU?MAN, SVI SMO MI BRANITELJI…
Ve? je l6 godina od formalnog završetka rata (Daytonski sporazum potpisan je l995.) a mi se, dojma sam, nismo vratili u predratnu kolote?inu i svakodnevicu, nismo se vratili radu i poslovima. Sje?ati se treba, pijetet je dio života svakog ?ovjeka, no poklici SVI SMO MI TITO, TU?MAN ili SANADER, SVI SMO MI BRANITELJI, nisu pogled i put u budu?nost.
Više, sre?om tabu tema nema i raspravlja se i o delikatnim pitanjima bliske prošlosti, predsjednik Josipovi? i predsjednik Tadi? okrenuli su stranicu mira, svjesni da retorika devedesetih vodi samo u nove sukobe, da bez rješavanja konkretnih pitanja posljedica rata nema ni napretka, ni Europske zajednice. Stoga ipak iznena?uje kako je jedan pravni slu?aj izazvao toliko emocija, da ne kažem histeriju, kako su se javili mnogi sa svojim mišljenjima, ali najviše desni?arija koja je preko le?a branitelja namjeravala pokupiti neke predizborne bodove. Tu prije svega mislim na HSP, na ražalovanog Antu ?api?a, na dio medija koji je pohrlio braniti neobranjivo. Evo i jedne prispodobe koja ne mora biti posve to?na, ali koja je slikovita: «Zar netko misli da se Adolfu Eichmannu sudilo l96l. umjesto u Jeruzalemu, u Bonnu, da bi presuda bila druga?ija?»
Stoga, valja podviknuti i inertnim državnim tijelima, ministru Tomislavu Ivi?u, ali i drugima koji su problem Purde gledali kroz strana?ko-nacionalne nao?ale. Taj slu?aj treba biti podstrek upravo tim tijelima da dovrše posao objave ažuriranog i objektivnog spiska hrvatskih branitelja, jer sve dok se to ne dogodi, mogu?e su manipulacije, pa i nove histerije od kojih je Hrvatska uistinu umorna. I tu je ta veza izme?u nevjerodostojnog spiska – bilo je i procjena da Srbija traži ?ak 25 000 hrvatskih branitelja, da bi se pokazalo da ih nije više od 40 i da su ve?ina- srpske nacionalnosti. Isto tako, valjalo bi se pouzdati i u «tihu diplomaciju», koja, ma koliko nam to bilo nesimpati?no, može biti tako?er u?inkovita – naime, osim lista iz Beograda, postoje liste državnog odvjetništva iz Zagreba. U tim okvirima, bi se mnogi od nas rado našli u pregovorima jer srbijanska ministrica pravosu?a gospo?a Snežana Malovi? ima odli?an nastup i ostavlja dojam osobe koja suvereno vlada materijom, ma koliko teme delikatne bile.

PREKRETNICA NA BOLJE?
Zalažem se za slobodu mišljenja pojedinca, za njegova prava i obveze, za kreativan rad i poštovanje zakona i rada, za to da se zlo?ini ne gledaju kroz nacionalne nao?ale, ponavljam, da svaki zlo?in, ma s koje strane po?injen, ne ostane nekažnjen jer nekažnjeni zlo?inci su mrlja na savjesti svake nacije odnosno naroda. Nekažnjeni zlo?in (i zlo?inci) sjeme su novih razdora pa i novih ratova. A oni nastaju, pored ostaloga i stoga, što se ne omogu?uje ljudima svakodnevna egzistencija, što se dijele nemilice otkazi, što mladi ne vide budu?nost,
što se obespravljuje mnoge gra?ane s ove ili one strane granica. Vratiti Hrvatsku u nacional-šovinisti?ko raspoloženje nekoliko mjeseci prije potpisivanja predpristupnih ugovora u EU, zna?ilo bi izravno raditi protiv nacionalnog interesa Hrvatske.
Više pravde, više mira – stara je talmudska izreka, i neka nam i ona, pored deset zapovijedi, bude ideja vodilja u godini koja treba biti prekretnica za Hrvatsku.
Prekretnica na bolje.

Komentari

Kolateralne žrtve

U oba slučaja bilo je to, u vrijeme euforije koja je vladala, PO ŽIVOT OPASNO. Posebno drugi slučaj krađe goveda. Vjerujem da ovo mogu posvjedočiti mnogi branitelji koji su se našli u sličnoj situaciji kao "kanadski branitelj".
I danas je po život opasno, stati na put pravim lopovima i kriminalcima, a svakako da je još opasnije u ratu.
Svima je tada bilo opasno živjeti u Hrvatskoj, pa i djeci. Ta poginulo je petnaestak tisuća ljudi, samo na našoj strani.

Naravno da zločinaca ima svugdje- ni mi nismo svetiji, niti bolji od svih drugih naroda svijeta. Uvijek ih je bilo u svim ratovima, a i biti će ih. Mi trebamo biti ponosni, jer ih je s obzirom na razmjere agresije, na brutalnost agresora i njegovu taktiku "spaljena zemlja", bilo manje nego u bilo kojem ratnom sukobu. I što je najvažnije, nisu bili taktika obrane i rezultat kolektivne osvete, već pojedinačni slučajevi koje, povijest je pokazala, nitko na svijetu nije uspio izbjeći u bilo kojem ratnom sukobu.

To ne znači da ne trebamo kazniti za ratne zločine, ali ne smijemo ih niti gledati pod povećalom koje nam nabacuju frustrirani gubitnici i protivnici bilo kakve samostalne Hrvatske, kako bi iskrivili povijesne činjenice i nabacivali se blatom na naše najveće vrijednosti.
Viteštvo u ratu je vrhunac čovjekove hrabrosti i snage, ali prva zadaća u ratu je preživjeti, osloboditi se, neutralizirati neprijatelja, obraniti se, inače, dok ti praviš gentlmenski naklon, već te nema, ni tebe, ni tvoje obitelji, ni prijatelja, a ni države.

A svi vi koji stalno "veličate" te zločine, a ističete potrebu zaborava na naše najveće žrtve u tom ratu jer se "trebamo okrenuti budućnosti", "rješavati probleme nezaposlenosti",...., a na svako podsjećanje na teške zločine reagirate:"opet ovi tupe o prošlosti", "nikako da im se kotač vremena pomakne", svojim dvostrukim kriterijima preokrećete uloge u ratu: nama namjenjujete nečasne uloge zločinaca, a pravim zločincima, inspiratorima zla, i pokretačima rata dajete uloge najvećih žrtava i patnika.

Istina je bili su i žrtve, ali najviše zbog svojih zabluda, svoje agresivne politike, njegovanja mržnje kojom su hranjeni od svoje " zemlje majčice", zbog mržnje koju su uzgojili stalnim granatiranjem, protjerivanjima, ubijanjima,......
A na nama je krivnja jer ih nismo dovoljno zaštitili od njihovog vlastitoga kotača zla, koji su vrtili ne samo po Hrvatskoj.

Kolateralne žrtve su sastavnice svakoga oružanoga sukoba, pa i ovoga na našim prostorima i treba im dati upravo takav značaj:oni su posljedica oružane agresije i pojedinačnih zločina koje nitko i nikada nije uspio izbjeći.
Mi smo izbjegli ono što se na ovim prostorima najčešće događalo u ratovima i poraću: kolektivnu osvetu, brzopotezno čišćenje i plansko ubijanje.

I zato trebamo biti ponosni.

Tko je glasao

A daj mi reci: Koliko je

A daj mi reci: Koliko je Izraelaca osuđeno za ratne zločine? Daj nam o tome piši koje su sve gnjusne zločine oni počinili. I njihovi vjerni saveznici. Možda oni ne mogu počiniti žločine, jer upotrebljavaju smart bombs i smart bullets.

Tko je glasao

Oprostite mi dragi munuseri,

Oprostite mi dragi munuseri, dajte mi na znanje: Da li toga nije bilo ili se o tomu ne smije ništa znati? Ja sam, naime, čuo da je neki Ariel Sharon izvršio nekoliko masovnih masakra Palestinaca. Što, nije istina. Eto, a jadan bio u zabludi.

Tko je glasao

Off topics - tri razloga za minus i dodatci

1. Nema analogije između Domovinskog rata i ratova koje je vodio Izrael (razlozi, teritorij, tehnologija, taktika, unutarnja organizacija, vanjski saveznici...)
2. Neumjesna provokacija po osnovi autorovog podrijetla
3. Nisi ponudio nikakav kontraargument u svojem odgovoru na komentar. Uvođenjem nove teme onemogućavaš fokusiranu raspravu.

I još:
1. Napiši svoje viđenje pa i o temama Izrael, Palestina, Sharon, masovni masakri Palestinaca itd. možemo koncentrirano razgovarati
2. Napiši ako te tako jako smetaju minusi pa ih više nećeš dobivati od mene. U tom slučaju ćeš za mene biti u istoj kategoriji kao i uvaženi @Feniks

Tko je glasao

2. Neumjesna provokacija po

2. Neumjesna provokacija po osnovi autorovog podrijetla

Ni najmanje me ne zabrinjavaju minusi, a niti autorovo podrijetlo, već me zabrinjava autorov bezobrazluk. Jer, pročitao sam desetke upisa u kojima on govori o Židovima u superlativu. Ne sjećam se da nam je ikada predočio ama baš ijedan zločin kojega su izvršili Židovi. Dajem mu za pravo lijepo misliti, pisati i govoriti o svojemu narodu, ali mu ne dajem ružno o mojemu.
Židovi su, mnogi znamo, imali trnovitu povijest, ali sačuvavši jezik i vjeru izgradili su zavidnu kompkatnost, a samim time ojačali nacionalnu svijest. Pohvalno. A zar je za nas Hrvate nepohvalno što i mi nastojimo sačuvati naš jezik, vjeru, naciju, a time i državu?
Ako autor ima neodoljivu želju govoriti o hrvatskim zločinima neka govori i o izraelskim.
Veličati svoj narod, a ne ponižavati tuđi je nacionalizam, dočim veličati svoj, a ponižavati tuđi je šovinizam.
Na žalost, stajališta g. LJ.R. Weiss-a pripadaju drugoj kategoriji.

3. Nisi ponudio nikakav kontraargument u svojem odgovoru na komentar. Uvođenjem nove teme onemogućavaš fokusiranu raspravu.

Budući što doista nemam ni volje ni vremena za daljnju diskusiju, izvoli Ljubin komentar, pa berem sebi odgovori da li se mojim komentarom radi o uvođenju nove teme i onemogućivanju fokusirane rasprave?

"Ali, sjećam se jednog poznanika koji je bio hrvatski policajac do l993. a onda se zahvalio na toj dužnosti i uputio u svijet, u pečalbu. »Nisam mogao podnijeti situaciju šikaniranja zarobljenog srpskog starca, kojeg je moj kolega vezao za drvo. I ne samo to: na zamolbu ožednjelog starca za vodom, moj kolega je samo odmahnuo rukom sadistički gledajući starčeve muke... Druga muka nastupila je kada smo ušli u jedno srpsko selo i kada je jedan drugi moj kolega dobio zadaću prikupiti domaće životinje, najviše krave, i odvesti ih u jednu farmu. Odvezao ih je, saznalo se poslije, pola u farmu, pola sebi u štalu.."

Tko je glasao

Zamjena teza

"Ni najmanje me ne zabrinjavaju minusi, a niti autorovo podrijetlo, već me zabrinjava autorov bezobrazluk. Jer, pročitao sam desetke upisa u kojima on govori o Židovima u superlativu. Ne sjećam se da nam je ikada predočio ama baš ijedan zločin kojega su izvršili Židovi. Dajem mu za pravo lijepo misliti, pisati i govoriti o svojemu narodu, ali mu ne dajem ružno o mojemu."
Sam sebe dovodiš u kontradikciju, jer naprije tvrdiš da te ne zanima autorovo podrijetlo, a onda...Ono što me zapravo još više smeta je što hrvatskom građaninu ( a on to jest, isto kao ti ili ja) odričeš neovisno pravo promišljanja o Hrvatskoj i to kvalificiraš bezobrazlukom! Podsjećam te da hrvatski građani ne moraju biti nužno čistokrvni Hrvati, barem je tako još od doba Ante Starčevića.
Nadalje, ako se ne slažeš s nečijim stajalištima, napiši i argumentiraj, suprotstavi im se, ali ne uvodi nove teme kao što su zločini Židova ili Izraela. To je druga tema s drugog kontinenta i u drugačijim okolnostima. U svakom slučaju, zlo koje se opravdava drugim zlom, i dalje ostaje zlo, bilo hrvatsko ili židovsko.
I za kraj, jako se ponosim što sam Hrvat. Domovinski rat smatram najsvjetlijim periodom naše povijesti, a sve časne bojovnike pojedinačno i skupno herojima. Međutim, kao Hrvat se sramim što ubojice Aleksandre Zec nisu kažnjene i što su neki kukavički gadovi iz moga naroda pljačkali dok su hrabri ljudi išli naprijed i ginuli. Prokleta im zemlja u koju će ih jednoga dana baciti!

Tko je glasao

Ja sam čula da je puno sranja

Ja sam čula da je puno sranja bilo i u Ruandi...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ruanda zamlja bez sranja.

Tamo su bili niki tuci i još jedni. Ovi jedni su od stoljeća trećeg a tuci od stoljeća šestog. Pocipali su se i sad ih ima i jednih i drugih za po miljon manje. Je da je bilo žrtava, ali se isplatilo, jer samo mrtav tuci ili oni drugi je dobar tuci ili oni drugi.

Tko je glasao

Zar su ga i tamo Židovi

Zar su ga i tamo Židovi napravili? Ne bih se začudio ako jesu, ali nisam znao.

Tko je glasao

Ljubo

Gospodine Ljubo niti smo mi svi branitelji niti bi svi trebali biti branitelji.
Problem u ovome privođenju jednog branitelja nije ekonomske prirode, jer ako nas sve privedu to proizvodi još veće troškove države, jer treba pružiti pravnu pomoć i brigu o obiteljima, a "povlaštene" mirovine nam ostaju, jer pripadaju ustavnoj kategoriji (stečene po pozitivnim zakonima i propisima RH-a). Tako da je jeftinije za državu da smo slobodni.
Problem ovog privođenja je političke naravi, to jest načelnog stava države prema ishodišnim vrijednostima ili temeljima državnosti, odnos države prema nacionalnim vrijednostima, koje sada ponajviše dolaze do izražaja kod pregovora oko ulaska u EU.
Kao se odnose prema braniteljima, tako ih i zanima očuvanje nacionalnih intresa unutar unije.

Tko je glasao

Koji je jedini i glavni cilj dezertera nakon rata?

Učiniti taj rat zločinačkim, bezvrijednim, nehumanim, te na taj način pokušati sprati pokrov i ljagu sramote i ogavnosti koju sa sobom kukavičluk nosi.

Jer Ljubo ova priča o sirotom starcu ne pridonosi ičemu osim zamućivanju ionako mutnih voda, ti je ne iznosiš zbog suosjećanja sa žrtvom nego na taj način liječiš onu sramotu svoju i takvih kao ti što podvili su rep a sada bi da popuju.

Znaš ti KURAC moj o ratu i o tome što rat nosi, zato zagnjuri glavu u svoje spise i bavi se onim čime si se bavio cijelo vrijeme rata, čitaj u toplome i sigurnome kako je tamo gdje padaju granate.

http://www.youtube.com/watch?v=skJddbSJQjA&ob=av2em

Tko je glasao

Motiv,

Rebel,

dobro uočeno što se motiva pisca teksta tiče.

No, to nije jedini razlog ove objave,
osnovni je razlog u tome što se nikakvim komentarima nije moglo zaustaviti Grdilina,

niti obezvrijediti Splicin poziv

da podržimo branitelje, Grdilina i pollitiku.com !

Da bi autor postigao cilj, ne bira sredstva, te se ide do laganja kako bi se obezvrijedio protivnik.

A za svoj rad u razbijanju jedinstva pollitike.com
autor je PLAĆEN!!!!

Naravno, sada ću i ja dobiti brdo minusa, no to me ne brine uopće.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Bratstvo i jedinstvo

A za svoj rad u razbijanju jedinstva pollitike.com
autor je PLAĆEN!!!!

A tko ga po tebi plaća?

Minusi ne brinu niti mene, brinu me jedino zloća i glupost iz upisa poput ovog tvoga, a posebno me žaloste kad dolaze od ljudi od kojih to nisam očekivala, kao od tebe.

:(

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Lupi i osta živa

A za svoj rad u razbijanju jedinstva pollitike.com
autor je PLAĆEN!!!!
Daj mi ijedan materijalni dokaz , za ostalo ću se ja bobrinuti. Dotle, mislim da duguješ ispriku "optuženiku" za eksplicitnu tvrdnju naravno ako ti to ego intelektualke dopušta.

Tko je glasao

Imaš li kakav dokaz da je

Imaš li kakav dokaz da je LjRW plaćenik u razbijanju jedinstva pollitika.com?

Tko je glasao

evo jednog priznanja iz doba

evo jednog priznanja iz doba kada je Ljubo bio Danimir koji je napisao:"Dakle, nismo svi ovdje volonteri".

Danimir — Čet, 15/04/2010 - 02:40.

A kako ti pišeš, "plaćeno piskaralo i provokator" Danimir??? Dakle, nismo svi ovdje volonteri.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Zanimljva je upotreba riječi

Zanimljva je upotreba riječi volonter. Po meni ostavlja dovoljno prostora za špekulacije koje bi bile na tragu stvaranja dileme, da ne upotrijebim riječ sumnji.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@shiky zar vlastito priznanje

@shiky zar vlastito priznanje nije dokaz?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Da, to bi bio dokaz. Možeš li

Da, to bi bio dokaz. Možeš li mi dati link? Očito sam nešto propustio.

Tko je glasao

@shiky žalim što ti ne mogu

@shiky mislim da si sa onim "plaćenik u razbijanju jedinstva pollitika.com?" pogrešno protumačio i preuveličao komentar kolegice Mirtaflore.

Pročitaj ponovno i vidjeti ćeš da se Mirtaflorino "Da bi autor postigao cilj, ne bira sredstva, te se ide do laganja kako bi se obezvrijedio protivnik.", ne može kvalificirati onako kao što si ti učinio.

Žalim što ti ne mogu pomoći linkom, jer Lj.R.Weiss je za mene toliko marginalna osoba da mi njegovo djelovanje nije vrijedno posebnog truda.

Možda će ti netko od kolegica i kolega biti na usluzi. Inače čudi me da ti je to promaklo, jer Lj.R.Weiss rijetko kada propusti priliku da se pohvali kako je dobro plaćen za svoje "umotvorine".

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Cijenim tvoju dobru namjeru

Cijenim tvoju dobru namjeru da smiriš napetost.

Međutim, rečenica:

„A za svoj rad u razbijanju jedinstva pollitike.com autor je PLAĆEN!!!!“

je nedvosmislena i ne ostavlja nimalo prostora za nesporazume. Za mene je to vrlo ozbiljna stvar, pa sam spreman javno zatražiti ekskomunikaciju takve osobe (ne samo nicka!) s portala na kojemu sam registriran kao korisnik, a u svakom slučaju bih potpuno prekinuo s čitanjem njegovih dnevnika i komentara.

Stoga lijepo molim dokaze.

Tko je glasao

@shiky stvar je svakog od nas

@shiky stvar je svakog od nas kako će cijeniti i tumačiti ono što svaka pojedina osoba ovdje artikulira u svojim dnevnicima i komentarima.

Po meni mnoge ovdje napisane riječi su jače od stotinu dokaza, treba ih samo pravilno posložiti.

O tome koliko je tko dobronamjeran, a koliko nešto drugo ostavljam da ocijenjuju kolegice i kolege, s kojima želim voditi diskusiju i razmjenu, a ne sukob mišljenja.

Za one kojima je kultura dijaloga na vrbi svirala, za one čiji komentari masovno postaju nečitljivi, a njihov autor uporno ignorira poruku koju mu članovi pollitike.com šalju, i onda umjesto da poštuju poruku i snagu sadržanu u http://pollitika.com/branitelji-optuzeni-za-ratne-zlocine a potom u http://pollitika.com/podrska-braniteljima-grdilinu-i-polliticicom-ovim-r..., nastavljaju raditi po zadatku.

Zar tu trebaju dokazi, ili su činjenice takve da je sve jasno!.

Ispravi me ako griješim u tome da one koji uporno i bez zadrške imaju drskost pljuvati i kršiti kućni red doživljavam na isti način kao kao kolegica Mirtaflora i mnogi drugi članovi pollitike.com. Da ih doživljavam i vidim kao one na zadatku razbijanja jedinstva pollitike.com. Razbijanja za koje čak ni ne krije da je kao autor takvih tekstova za to PLAĆEN!!!!“ http://pollitika.com/comment/edit/281965

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Kukljica

BESRAMNO LAŽEŠ I KLEVEĆEŠ. Dokazi se traže, dokazi shykiju, meni, drugima. Nastavljam raditi po zadatku, PLAĆEN sam.. Tko mi daje zadatke, od koga sam plaćen??
Ovo klevetanje je za minimum mjesec dana kazne. Tebi i Mirtaflori.
Mrak, volio bi da se oglasiš...Ovo nije samo GRUBA KLEVETA MENE, ovo je zagađivanje portala pollitika.com. metodama podzemlja.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

@Ljubo Ruben Weiss rekao bi

@Ljubo Ruben Weiss rekao bi da si u gornjem komentaru učinio "lapsus memoriae", jer "manifestum non eget probatione"

Zato što prije shvatiš pouku iz one narodne da su u laži kratke noge, to ćeš prije shvatiti da si svojim lažima sam sebi najviše naštetio. Ex nihilo nihil fit!

Bilo bi lijepo da kada već tvrdoglavo aludiraš na "audiautur et altera pars ", da onda i slušaš što ti ta druga strana poručuje!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Kukljica LAŽEŠ , GNJUSNO LAŽEŠ, DIFAMIRAŠ, Mirtaflora također

Ne zaogrči se učenim latinskim poslovicama, nego podastri dokaze, ti i Mirtaflora:
POD KRIVIČNOM I MATERIJALNOM ODGOVORNOŠĆU TVRDIM DA N I K A D A, ni kao Danimir, ni kao LJUBO RUBEN WEISS, nisam na moj konto, niti na ruke, primio NIJEDNU KUNU, NIJEDAN EURO za pisanje i objavljivanje na www.pollitika.com.. Nisam naravno dobio ni kakav poklon...Naravno,ne pišem dnevnike ni po čijem dodijeljenom mi zadatku, već SAMOSTALNO.
AKO MI SE DOKAŽE DA SAM PRIMIO BILO ŠTO ŠTO BI BIO MOJ HONORAR ZA PISANJE MA POLLITIKA COM, ISTI ČAS SE ZAUVIJEK POVLAČIM S OVOG PORTALA.
ALI AKO SE NE DOKAŽE, A I NEĆE JER ME SE NEUTEMELJENO OPTUŽUJE ZA NEŠTO ŠTO SE NIJE DOGODILO, MOLIM MRAKA DA KAZNI, PRIMJERENO, PO PRAVILIMA PORTALA, DVOJE KLEVETNIKA: KUKLJICU I MIRTAFLORU.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

@Ljubo diši duboko i sjeti se

@Ljubo diši duboko i sjeti se da je pisanje velikim slovima zabranjeno. Znaš da narod kaže, tko viče nije u pravu!

Što si se toliko razgalamio, zar vjeruješ da ćeš nekoga zaplašiti galamom.
Što okrećeš pili naopako, ma o kakvim ti to parama od pollitike.com, pričaš.
Nije ovaj portal spao na tako niske grane da mora plaćati desetorazredna piskarala.

De, de Ljubo smiri se, još ćeš me natjerati da tražim one komentaro o prelaznim rokovima novinara, nekim tajnim službama i bijesnim autima koje si kao kupio zarađenim novcima i kojekakvim tvojim hvalisanjima, a znamo da si zbog kocke i onih bečkih bordela jedva krpao kraj s krajem.

Zato ostavimo se Ljubo čeprkanja po bunjištu, jer čeprkanja šire smrad. Smrad koji stare Virovitičane tjera da se sjećaju, moj Ljubo a sjećanja ........

Ma znaš ti da je sve to žali bože truda jer trećeradredno ostaje trećerazredno, bar tako mi rekoše moje kolege novinari koji se krste kada ih upitam znaju li da im je u Županiji "zvijezda" novinarstva nezaposlena.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica

A sto je to tebe briga da li je tko trosio novac u bordelu ili kockarnici.Ili si mozda ljubomoran sto vise ne mozes j.....ti.Ili nemas novaca.U tom slucaju obrati se skvikiju.On uvijek ima nesto u rezervi.Mozda te odvede u Istru.Sta ja znam.

Tko je glasao

@tenor hvala na brigi, ali

@tenor hvala na brigi, ali moj Tvrtko još uvijek šljaka bez problema. Jedina mu je mana što nikako da se oduči loše navike da se po završetku posla popljuje na posao!

Ni po pitanju novaca nema problema jer sam uvijek pazio da mojoj obitelji ne fali ni jedne jedine lipe. vidiš kada ti je obitelj glavna briga onda možeš u njoj uživaš i u starosti. Što se ono kaže dok nas smrt ne razdvoji. Bar je tako tamo gdje je brak zajednica za život i traje do smrti!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Ljubo Ruben Weiss u čemu je

@Ljubo Ruben Weiss u čemu je problem. U mom Tvrtku, ili u kriščanskom nauku da su kod nas Hrvata brak i obitelj svetinja.

Vidiš Ljubo Ruben Weiss, nisam ti ja kriv što nisi naučio da je brak pitanje ljudskoga karaktera kojega, ili imaš ili nemaš.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Kukljica

Nakon ovih laži o kockanju i bečkim prostitutkama prekidam svaku daljnju raspravu. Nisi u stanju podastrijeti ijedan dokaz u vezi optužbi koje si izvoljevao napisati (pisanje po nalaogu, plaćenik) i potpisati,dakle, ostaješ KLEVETNIK, i nastvaljaš s klevetama. Ako te ne kazni Mrak, kaznit će te B-g...
I od ovog trenutka za mene ne postojiš. Tebi pomoći nema, kažu, patologija...Pa neka ostane tako, za to uistinu nisam nadležan. Pozdrav,

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

@Ljubo, Lubo, sve sam

@Ljubo, Lubo, sve sam ozbiljnije zabrinut za tvoje zdravlje, jer vidim da te je posjetio onaj doktor iz Njemačke.

Zar si zaboravio da si se sam hvalio posjetama kupleraju na Prateru? Cccccccccc, ma čovjek ti stvarno više ništa ne može vjerovati!

Ostario pa zaboravio, ili ipak ona u laži su kratke noge!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

honorar

Javno izjavljujem ako ima ka neka organizacija da me honorira za pisanje na poll. da ću sa osobitim zadovoljstvom prihvatit honorar.
U obzir dolaze američke, kineske,njemačke,talijanske ,engleske i slične destinacije.
Ponude sdp,hdz i sličnih balkanskih destinacija isključene.

Tko je glasao

Tomy A što ako bi ti netko

Tomy
A što ako bi ti netko ponudio honorar da ne pišeš? B li i to sa zadovoljstvom prihvatio?

Tko je glasao

Da imam para ti i skviki bi

Da imam para ti i skviki bi bili prvi na spisku.

Tko je glasao

Jesam li te išta pitao?.

Jesam li te išta pitao?.

Tko je glasao

Tenor, Samo ti piši spiske,

Tenor,

Samo ti piši spiske, to ste naučili vrlo dobro. Samo ljudi više ne puše takve stvari.

Tko je glasao

Skviki

Ne mogu vjerovati da nisi shvatio.DA IMAM PARA PLATIO BIH TEBE I TVOG DRUGA da nista ne pisete.Jel ti sada jasan moj odgovor TVOME DRUGU PO ORUZJU.Jest da vam je oruzje bez municije ,al jebi ga.Ja vam tu ne mogu pomoci.Mozda Pfizer.

Tko je glasao

Ajde Ljubomire...

...skini se sa križa, svakakve si gnjusne radnje do sada ovdje sprovodio a sada te pogodilo jako što te netko prozvao bez dokaza.

Ne znam niti me zanima plaća li te tko ali znam i siguran sam da si duplirao accaunte i na taj način svoje teze i stavove promovirao i davao im vjetar u leđa, netko tko za sebe ima samo riječi hvale i čiji je ego veći od Everesta zaista bi se mogao baviti pametnijim stvarima a ne svoj vrli um tu pred svinje prosipati.

Ti si o svome poštenju i obrazu rekao sve, pa i više od toga i nakon svega imaš obzira zazivati baniranje!?

Žao mi te.

Tko je glasao

@Ljubo, vjerujem ti da na

@Ljubo, vjerujem ti da na pollitika.comu pišeš iz svojih osobnih razloga, prema svojim uvjerenjima.
S ponekima se slažem, ali s dosta njih se i ne slažem. Drugačija su nam polazišta: dob, spol, nacionalnost, političko uvjerenje, ...
Neka tvoja uvjerenja i stavove pokušavam razumjeti s obzirom na upravo gore navedeno i onda mi postanu bliža, iako ih i dalje mogu osobno ne odobravati.

Što se tiče ovoga o plaćanju pisanja na pollitika.comu, meni je to već stiglo s raznih strana, zadnji puta od @ mirisa, a uz to stigle su i njegove vulgarne psovke, na koje je mrak reagirao samo minusom, a pretpostavljam i nekakvom opomenom. Nije mu odgovaralo napisano, lakšemu je prihvatiti da to piše plaćana osoba, nego slobodno "piskaralo", pa neka si i dalje tako misli.
Ovdje su ljudi koji, tako pretpostavljam, misle svojom glavom i tuđe izrečeno mišljenje o pojedincu ne prihvaćaju bez vlastita promišljanja. Ako neki nisu takvi, neka uživaju u svojim krivim uvjerenjima.

Bilo bi dobro malo spustiti ton i ne zaoštravati sukobe. Pa ionako nas učiš, kako treba u cilju pomirbe prijeći preko loših stvari, pa i teških zločina koje su nam činili, jer smo i sami u branjenju sebe neke počinili (onaj tvoj iz Kanade i starac s vodom..).
Zato i ti okreni situaciju, razmotri kakve si ti "komunikacijske zločine" učinio da si dobio optužbe, od kojih se na tako divlji način braniš.

ps. kako su krenuli s tim popisima, uskoro bi mogla izaći lista s komunikacijskim "zločinima" na pollitika.comu.

Tu bi zbog želje za osvetom i nesankcioniranja vlastitih "zločina", jednostranoga gledanja, shvaćanja kako branitelji od "komunikacijskih zločina" i sami ne mogu vršiti zločine,@Ljubo, mogao zauzeti mjesto u samom vrhu po odgovornosti, a @mraka bi možda sustigla zapovjedna odgovornost, jer nije reagirao na vrijeme- prije osvetničkih komentara.

Tko je glasao

Čemu laži? (Ili možda

Čemu laži? (Ili možda drukčije ne znate?)

Poštovana,

U gornjem tekstu navodite da sam Vam u odgovoru na vaš upis na Golgotinom dnevniku Tanki živci predbožićnog Kaptola, 19.10.2010.g., insinuirao navodnu plaćenost za pisanje na Pollitika.com.

Čemu laži?

U odgovoru na Vaš komentar koristio sam, uobičajeno, neprimjeren rječnik, a kao odgovor na negativnu korelaciju između građana Splita, Željka Keruma i don Ivana Grubišića koju ste u istom uspostavili.

I ništa više.

Dakle, Vi i dalje nastavljate lagati. Ali čemu? Zašto?

Vaš način pisanja odaje osobu poprilično obrazovanu. Iz nekih upisa vidljiv je Vaš literarni talent pa se nekada da osjetiti i dašak emocija i humora u njima.
No, Vi ne znate slušati i uvažavati, a to isto inputirate drugim ljudima.
Isključivi ste i arogantni.

PPetra, ne lažite, ne izokrećite tuđe riječi! Vi nećete postati ljepši,ako druge učinite ružnima! Ili možda mislite da Da?

I, da! U pravu ste. Mrak me je kontaktirao, izrazio svoje ne slaganje s mojim načinom komunikacije te mi je ljubazno predložio da Vam se ispričam.

Nisam Vam se ispričao iz jednog jedinog razloga, a to je što ne želim nikakav osobni odnos s Vama.

Naime, moj komentar, bez obzira kako ružan bio, nije upućen osobi iza nick-a PPetra, već načinu kako ista osoba tretira druge učesnike rasprava na Pollitika.com-u.

S poštovanjem!

Tko je glasao

Sličnost u pisanju i tanki živci

@miris, zbog sličnosti u pisanju i komentarima zamijenila sam tebe i @tenora, te tebe krivo navela za autora ovoga komentara
http://pollitika.com/koljivo#comment-280492

Zbog toga ti se iskreno ispričavam.

Da ne budem optužena za laganje o podmetanju plaćenosti za pisanje, navoden je gornji link s jednim od autora takvih gluposti.

Upravo taj autor dao ti je plus na gornji komentar. Očita je sličnost u mislima, pa nije čudo da sam vas, zbog malo lijenosti u provjeri autora, zamijenila.

O tebi pak govore ovi tvoji komentari izrečeni zbog mojega "nepoštivanja" jednoga tvoga- valjda moralnoga autoriteta ili čak "božanstva".

I sama činjenica da se ne želiš ispričati za dolje navedene komentare, govori o tebi kao isključivom, arogantnom i agresivnom sugovorniku.
Isprika ne znači osobni odnos, već sposobnost shvaćanja i primanje odgovornosti za izrečene uvrede i vulgarnosti.
http://pollitika.com/tanki-zivci-predbozicnog-kaptola#comment-277637
http://pollitika.com/tanki-zivci-predbozicnog-kaptola#comment-277644

Naime, moj komentar, bez obzira kako ružan bio, nije upućen osobi iza nick-a PPetra, već načinu kako ista osoba tretira druge učesnike rasprava na Pollitika.com-u.
A valjda bih se trebala ugledati na tebe, te one čiji mi se stavovi ili izrečene korelacije ne sviđaju(nickove ili osobe svejedno), počastiti takvim riječima poput tvojih?

Tko je glasao

@ppetra Iskustvo??

Imaš iskustvo kada si bila povrijeđena, pa me zaista čudi nerazumijevanje KLEVETE od strane Kukljice i Mirtafllore. Ono što je tebi "divlji način obrane" meni je sasvim legitiman stav - na GNJUSNE LAŽI O PLAĆANJU I RADU PO NEČIJEM NALOGU. Da bih to tako radio, trebalo bi prikupiti jaaaakoooo veliku hrpu novaca, zlata i dijamanata. I možda bi ih sasvim jednostavno odgurnuo, jer moja uvjerenja i stavovi, jednostavno, nemaju cijenu, pišem iz uvjerenja najviše na osnovu tragičnih iskustava moje obitelji i drugih ljudi, na osnovu brda pročitanih knjiga. Eto, prošlu noć, u tri noći, pročitao sam Dostojevskog, roman KOCKAR. Ako bi napisao da ponekad pišem neke pasuse, i plačem, zvučalo bi patetično.
No, ako išta mrzim, mrzim LAŠCE, pogotovo one koji OPETOVANO PONAVLJAJU NEISTINE O MENI KAO OSOBI, a ne drže se teme.
Uvodiš u raspravu pojam "komunikacijskog zločina" i ja ga prihvaćam.. Ali, onda treba se sjetiti svih onih novinara na svim stranama koji su bili žedni krvi, i koji su papagajski ponavljali ratno-huškačke-netolerantne stavove svojih gospodara rata, od ovog sadašnjeg ministra informiranja Srbije Tijanića do - Maje Freundlich.
Kada bi poznavala moj novinarski opus (od uglednog tjednika "Danas" preko "Novog lista", do"Jutarnjeg") onda bi, nadam se, došla do drugih zaključaka o mom pisanju. I sa velikim žaljenjem konstatiram da si ti promakli mnogi moji tekstovi i analize od devedesetih na ovamo. Zamalo sve ih potpisujem ponovo. A da nisu vrijedili, što misliš da bi mi Jutarnji list otvorio najzatvoreniju i najdelikatniju rubriku, a to su KOMENTARI???
(Sorry, na malo samohvale,zaista je vrijeme da odgovorim na ponudu jednog izdavača da od najmanje 500 objavljenih tekstova, gotovo pola na temu judaizma u širem smislu, izaberem najbolje i objavima kao knjigu).
Zato: ŠUTI LJUBO I RADI OZBILJNE STVARI A NE SVAĐUCKAJ SE NA OVOM PORTALU. To je ipak, izgubljeno vrijeme.
Pozz,

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

A da nisu vrijedili, što

A da nisu vrijedili, što misliš da bi mi Jutarnji list otvorio najzatvoreniju i najdelikatniju rubriku, a to su KOMENTARI???
Ne cijenim baš Jutarnji list. On je za mene najveće antihrvatsko glasilo, a o "pisanijama" M.Jergovića i D.Kuljiša, te još nekih antihrvatskih piskarala-novinarčića i "pisaca", pisala sam u svojim prvim dnevnicima, jer su toliko ispunjeni njihovom mržnjom prema Hrvatskoj, da i svaki događaj, poput koncerta U2, ili pada Eduarda u šesnaestercu (glume pada), Dana sjećanja u Vukovaru, komentiraju s pozicije svoje duboke mržnje.
Oni su mi toliko gadljivi da Jutarnji samo pregledam na internetu, pa sam možda zbog toga propustila pročitati tvoje komentare.

Ne čudim se njima, oni su takvi, već nama i našoj moralnoj srozanosti kada trpimo njihovo mrziteljsko-se.....ckanje po našoj državi i još za to plaćamo.

Možda su tebe pozvali da to promijeniš.
Nadam se da jesu, da ćeš ti pisati u drugačijem tonu od njih; objektivno, kritički, ali bez mržnje, s dozom poštivanja prema našoj državi - kao kada pišeš o temama judaizma u širem smislu.

Pozdrav,
ppetra

Tko je glasao

ppetra,

Denis Kuljiš, Ante Tomić, Jelena Lovrić ,Jurica Pavičić su moji favoriti...sigurno nisu mrzitelji
Hrvatske... već naprotiv.
Svojim genijalnim zapažanjima , raskrinkavaju na svojstven način , inteligentno i nadasve duhovito... zločinačku organizacju u vrhu vlasti.
Žalosno je... da samo cca 2% hrvatskih građana uopće čita tiskovine.

Ti vjerojatno čitaš Večernji zbog prolupalog Ivkošića i njemu sličnih podmuklih protuha koji su ulazili Franceku i Iveku u g..... a sad su bogme već i u Jacinoj !

Tko je glasao

Tu su, jer su ovi s oružjem otjerani

Oni su predstavnici dubokih mrzitelja istinske Hrvatske. Većina su obožavatelji bivše države, stalno frustrirani što im je ona nestala ispod nogu, pa u toj omaglici njene propasti, uživaju i naslađuju se na svim nedaćama i greškama Hrvatske.

Takvima je otvoren medijski prostor Hrvatske, kao i ostalim kvaziliberalnim novinarima.
Oni su sada u vrhu hrvatskoga novinarstva, jer su nekada bili u vrhu novinarstva bivše države.

To su naše najveće greške, ali kao što kažeš, samo 2% čita novine, pa nam ne uspijevaju zagađivati omladinu, dok stariji dobro znaju o kome je riječ: o ljudima koji su tu, jer su oni koji su se protiv Hrvatske borili oružjem, morali otići.

Tko je glasao

@pravednik vz

Nabrojanima bih dodao i Miljenka Jergovića, autora koji neki doživljavaju "mrziteljem svega hrvatskog", međutim mnogo njegovih tekstova, a često vezanih za kulturu i ljude iz kulture, SJAJNI SU. Sad skoro sam pročitao njegov zapis sjećanja na violinistu Jehudi Menjuhina, i držim ta takav tip tekstova spada u vrhunski hrvatski žurnalizam. Cijenim ga i kao književnika, NAJPREVOĐENIJI JE ŽIVUĆI HRVATSKI PISAC.
Ne treba zaboraviti nidr. Inoslava Inu BEŠKERA, sjajnog analitičara religija i odličnog jezikoslovca. Vrlo dobar je i Branimir Pofuk. Pa i Davor Butković zna "ubosti" vrlo dobre analize političke situacije.
Lagao bih da mi ne godi povremeno pojaviti uz njih, u KOMENTARIMA koji, ako se pažljivo čitaju daju odgovore na mnoga pitanja koja mi i ovdje postavljamo.
Naravno, Jutarnji bi mogao biti i kvalitetniji,(bez žutila..) no onda nema dovoljno za opstanak na tržištu tiska.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Stupovi potpore

Denis Kuljiš, Ante Tomić, Jelena Lovrić ,Jurica Pavičić su moji favoriti...sigurno nisu mrzitelji
Hrvatske... već naprotiv.
Svojim genijalnim zapažanjima , raskrinkavaju na svojstven način , inteligentno i nadasve duhovito... zločinačku organizacju u vrhu vlasti.

i njene stupove dosadašnje potpore: crkvu u hrvata i utjecaj religije, braniteljske udruge, pravosuđe, ustavni sud i "hrvatske sudije", Karamarka, depolitiziranu policiju i slična dostignuća koja je već postalo dosadno nabrajati.

Tko je glasao

.Ovo nije samo GRUBA KLEVETA

.Ovo nije samo GRUBA KLEVETA MENE, ovo je zagađivanje portala pollitika.com. metodama podzemlja.

Dobro Ljubo, A nije li možda impliciranje pokušaja silovanja Kleveta i zagađivanje portala politika. com metodama podzemlja?

Tko je glasao

druže Ljupko, zar je tvoj

druže Ljupko, zar je tvoj jedini odgovor na moje pitanje?

Tko je glasao

kukljica

Razbijanje jedinstva pollitike.Kojeg jedinstva.Onog koje vi proglasite da je jedinstvo.Da se bezuvjetno podrzavaju vasi dnevnici i komentari.Pa cak i oni lazni.Danas je Nacional (Robert Bajrusi)objavio da je grdilinov spisak lazan.Zasto nema reakcije na taj clanak.Zato sto znate da je spisak lazan.Zato sto znate kako je objavljen i zasto.Zato sto znate da je i splicina podrska dogovor.Red bi bio,u cilju ocuvanja jedinstva pollitike,objasniti clanstvu.Objasniti zasto i na ciji nagovor je grdilin objavio LAZNI spisak.Doduse u jednom komentaru je rekao da se konsultirao sa Vukovarskim braniteljima.Vidimo da bi jedan od njih i ubijao clanove vlade.
Napominjem da Nacional nije jedini koji je ustvrdio da je spisak lazan.A njima vjerujem vise nego vama.Znate vi na koga mislim.I kada ti i Mirta spominjete jedinstvo sjetimo se kakva je Pollitika bila prije tri godine,dok VI niste dosli.A tek na sto ce liciti poslije objave spiska.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci