Tagovi

Svi smo mi branitelji??

Ne znam kako vi, ali nakon ove silne buke oko objave jednog nevjerodostojnog spiska osumnji?enih hrvatskih branitelja, nisam primijetio da se smanjio broj nezaposlenih ljudi u Hrvatskoj, da se smanjio broj onih koji rade, a ne primaju pla?e, da se smanjio broj onih koji obilaze kontejnere traže?i koju plasti?nu bocu, ili pak broj onih koji nakon završetka radnog vremena tržnica skupljaju povr?e i vo?e - ispod štandova, nisam zamijetio da je netko novi osu?en za nevjerojatne kra?e vaših, mojih novaca koje smo dali državi i drugim politi?kim zajednicama da nam rade i grade uvjete za bolji život??
POLA U DRŽAVNU FARMU, POLA SEBI KU?I
Ali, sje?am se jednog poznanika koji je bio hrvatski policajac do l993. a onda se zahvalio na toj dužnosti i uputio u svijet, u pe?albu. »Nisam mogao podnijeti situaciju šikaniranja zarobljenog srpskog starca, kojeg je moj kolega vezao za drvo. I ne samo to: na zamolbu ožednjelog starca za vodom, moj kolega je samo odmahnuo rukom sadisti?ki gledaju?i star?eve muke... Druga muka nastupila je kada smo ušli u jedno srpsko selo i kada je jedan drugi moj kolega dobio zada?u prikupiti doma?e životinje, najviše krave, i odvesti ih u jednu farmu. Odvezao ih je, saznalo se poslije, pola u farmu, pola sebi u štalu..»

Eto, i moj poznanik i ova dvojica njegovih kolega, imaju danas status branitelja, i zato sam zdvojan kada ?ujem ovih dana poruku: «Svi smo mi branitelji..» I što sam mislio (i mislim) o ovim pitanjima vezanim za uhi?enje Tihomira Purde, osumnji?enog za ratni zlo?in u Borovu Naselju, gdje je, navodno, ubio dvoje zarobljenih vojnika, napisao sam ovdje, na pollitika.com, no, kako se u nas shva?a demokracija i na na?in da se tu?e mišljenje bodovanjem u?ini ne?itkim, ne mogu vas uputiti na raspravu koja se tim povodom vodila, jer moji su gotovo svi upisi «demokratski» izbrisani, i to uglavnom od jedne grupe kojoj se moja mišljenja ne dopadaju. Ve?inu «minusera», po nickovima i njihovim objavama ranije, zaklju?ujem, ?ine branitelji koji su se odjednom osje?ali ugroženi, jer, eto, netko od nas ima i neka pitanja pa i neka razmišljanja koja nisu trenutno u velikoj modi.
Meni nije ni na kraj pameti «ratovati» s hrvatskim braniteljima jer oko uloge raznih ?initelja u ratu l99l-l995. u Hrvatskoj je postignut kakav-takav konsensus, i vjerujem da ve?ina, zajedno sa mnom, shva?a ?asnu ulogu branitelja u obrani hrvatskog teritorija i ljudi, izloženog napadu JNA koja je postala produžena ruka gospodara rata broj jedan, ratnog zlo?inca i tiranina Slobodana Miloševi?a. Svatko od nas, dao je, u okviru svojih mogu?nosti, obol, u osnovi obrambenom ratu i tu bi diskusija, u vremenu kada imamo pre?ih stvari za rješavati, bila suvišna. No, rasprava o tome kako s postupalo prema zarobljenicima, starima, ženama, djeci, civilnim objektima gra?ana Hrvatske, u to vrijeme, neminovna je i vodit ?e se do trenutka kada ve?ina ošte?enih bude obešte?ena, a velikoj ve?ini osumnji?enih za ratni zlo?in, pravedno su?eno.

ODGOVORNOST RATNIKA
Tu želim naglasiti jednu izuzetno važnu ?injenicu: sudi se zlo?incima rata od vremena IIWW, u namjeri da i drasti?ne kazne budu i opomena budu?im naraštajima, sklonim ponavljanju povijesti. I su?enja koja traju ve? l5 godina od kraja rata l99l-l995. nisu samo stvar nacionalnih pravosu?a i suda u Haagu – to je sada obveza svih država nasljednica Jugoslavije, uvjet za ulazak u Europsku zajednicu. Stoga nema ili ne bi trebalo biti «naših» i «vaših» ratnih zlo?inaca – svatko onaj, koji je mimo zakona, pravila, konvencija i drugih pravnih dokumenata zloupotrijebio vojnu i policijsku mo?, odgovoran je prvo sebi, zatim po pravnim dokumentima koji reguliraju odnose u ratu žrtvama ili njihovim potomcima, narodu kojem pripada i me?unarodnoj zajednici koja zadnjih 60 godina, nakon dva svjetska rata, pokušava instalirati takve pravne sustave da oni pokažu kako se zlo?in, u?injen u ime države, vjere, nacije, rase ili jednostavno pogrešne politike, NE ISPLATI. Tako se i nakon rata l99l-l995. osnovalo Me?unarodni sud u Haagu, a nacionalna pravosu?a sudila su onima koji su prešli granice «normalnog» ratovanja, ako uzmemo da je ijedan rat «normalan». I u biti, svejedno je gdje se sudi, u Haagu, Beogradu ili Zagrebu – bitno je da nijedan ratni zlo?inac ne pro?e bez kazne. Pacifisti bi rekli, a tu sam negdje po svom svjetonazoru, da su mnogi ratovi nepotrebni, da se i najteži politi?ki sporovi me?u narodima dadu riješiti mirnim putem, ako se to želi, da ratovi vra?aju države i narode unatrag, da su u biti velika tragedija za pojedince i obitelji, da su posljedice ratova ?esto nesagledive u trenutku dok se rat vodi i da «ra?uni za ratovanje» stižu i desetlje?ima poslije. RATOVI SU, osim striktno obrambenih, gdje su ratnici - branitelji posebno motivirani, KONCENTRACIJA LJUDSKE PATNJE, preplašenog ljudstva i ratne tehnike, DEMONSTRACIJA SILE, ALI I MANIFESTACIJA GROZOMORNOG STRAHA što je sve nedostojno HOMO SAPIENSA koji, kroz rat, sudjeluje u kolektivnom ludilu, gdje dominiraju instinkti ka preživljavanju, poslije objašnjavani kao - hrabrost, koje zapravo nije bilo.Jedan nama relativno blizu pravni slu?aj je i slu?aj Branimira Glavaša koji je pravomo?no osu?en za ratni zlo?in i izdržava kaznu u zatvoru u Zenici.

KIBI – DABI PITANJA
Slušam sve ?eš?e razgovore i pitanja: «Može li netko od nas zamisliti da se raspad Jugoslavije odvio na miran na?in, da smo bili pošte?eni ratova na ovim prostorima - od Slovenije preko Hrvatske do Kosova?? Da smo, kojim slu?ajem, izbjegli rat i u ne znam kakvom obliku zajedništva, recimo vrlo labavoj konfederaciji, prijavili se kao kandidati za Europsku zajednicu?? Da li bi bez rata na ovim prostorima vladalo blagostanje, bar na razini najslabije zemlje EU, da li bi vladala ovakva nezaposlenost kakva jest, da li bi bez «ratne elite» ipak bilo lakše graditi i razvijati industriju, poljoprivredu, turizam…?? Da li bi nas, u obliku jedne mo?nije države na jugoistoku Evrope, više uvažavali, da li bi tada bili respektabilan ?inilac me?unarodnih odnosa, a ne neka vrsta europske kolonije u kojoj su nas porobile strane banke, lanci robnih ku?a, šarene laže o tome kako je kapitalizam sjajan model poduzetništva, svode?i nas na jeftinu radnu snagu koja u biti, radi za mnoge strane poduzetnike, na neko tržište s kojeg valja ubrati vrhnje, ili destinacije koja ?e se uskoro kupiti u obliku kupnje prirodnih resursa – voda, šume do prelijepih nekretnina prvenstveno uz jadransku obalu. Da sada o doma?im «pomo?nicima» strancima, za Judine škude, ne raspravljamo.
U svakom slu?aju, na temeljna pitanja nemam sasvim odre?en odgovor što ne zna?i da zagovaram povratak u neku južnoslavensku zajednicu naroda – kota? povijesti vrlo je teško vratiti unatrag, što se dogodilo, dogodilo što se ti?e ratnih pustošenja, i ljudskih žrtava – mogu re?i, – ma kako utopisti?ki zvu?alo - NE PONOVILO SE… A to zna?i, ?uvati se psihologije mase, ?opora, vukova, stada ovaca, kolektiva gdje smo svi mi, recimo, Tito, Tu?man, Sanader…gdje smo svi Savez komunista, HDZ…gdje smo SVI i PO SVAKU CIJENU BRANITELJI…. Jer, poštovati valja POJEDINCA i OBITELJ, liberalne ideje, demokraciju, sve do prigovora savjesti odnosno mormonskih i drugih pacifisti?kih uvjerenja, ali iznad svega RAD i DOPRINOS SREDINI KROZ RAD te ZAKONE, jer kažu, da nije njih, «?ovjek bi pojeo drugog ?ovjeka».
Gdje su nestali radnici, gdje su nestale vrijednosti kao ZNANJE, STRU?NOST, POŠTENJE, MORAL, ?ASNA RIJE?…??? Jednoumlja su na našim prostorima, neki kažu podrugljivo, na prostorima Balkana, ostavila su stravi?ne posljedice i nažalost, postoji opasnost da se ponove. Jer niti su svi isti - ugostitelji, mesari, dimnja?ari, studenti,
novinari, profesori, lije?nici.. niti su se svi branitelji ?asno borili. Imali smo i ratne huška?e, «pse rata», imali smo ratne dobitnike, imali smo one koji su «lovili» ?inove, imali smo i one koji su kupili status branitelja za šaku eura, imamo i one koji su upisali staž branitelja u nepostoje?e postrojbe, imali smo jednostavno one koji su se u ratu iživljavali nad nemo?nima, nenaoružanima, zarobljenima i one koji su rat shvatili kao priliku za materijalno boga?enje. Sre?om, imali smo ?asne branitelje i da nije njih, ne bi bilo samostalne Hrvatske, imali smo i one koji su pomagali susjede, jam?ili za njihovu sigurnost, poštovali ženevske konvencije…

SVI SMO MI TITO, TU?MAN, SVI SMO MI BRANITELJI…
Ve? je l6 godina od formalnog završetka rata (Daytonski sporazum potpisan je l995.) a mi se, dojma sam, nismo vratili u predratnu kolote?inu i svakodnevicu, nismo se vratili radu i poslovima. Sje?ati se treba, pijetet je dio života svakog ?ovjeka, no poklici SVI SMO MI TITO, TU?MAN ili SANADER, SVI SMO MI BRANITELJI, nisu pogled i put u budu?nost.
Više, sre?om tabu tema nema i raspravlja se i o delikatnim pitanjima bliske prošlosti, predsjednik Josipovi? i predsjednik Tadi? okrenuli su stranicu mira, svjesni da retorika devedesetih vodi samo u nove sukobe, da bez rješavanja konkretnih pitanja posljedica rata nema ni napretka, ni Europske zajednice. Stoga ipak iznena?uje kako je jedan pravni slu?aj izazvao toliko emocija, da ne kažem histeriju, kako su se javili mnogi sa svojim mišljenjima, ali najviše desni?arija koja je preko le?a branitelja namjeravala pokupiti neke predizborne bodove. Tu prije svega mislim na HSP, na ražalovanog Antu ?api?a, na dio medija koji je pohrlio braniti neobranjivo. Evo i jedne prispodobe koja ne mora biti posve to?na, ali koja je slikovita: «Zar netko misli da se Adolfu Eichmannu sudilo l96l. umjesto u Jeruzalemu, u Bonnu, da bi presuda bila druga?ija?»
Stoga, valja podviknuti i inertnim državnim tijelima, ministru Tomislavu Ivi?u, ali i drugima koji su problem Purde gledali kroz strana?ko-nacionalne nao?ale. Taj slu?aj treba biti podstrek upravo tim tijelima da dovrše posao objave ažuriranog i objektivnog spiska hrvatskih branitelja, jer sve dok se to ne dogodi, mogu?e su manipulacije, pa i nove histerije od kojih je Hrvatska uistinu umorna. I tu je ta veza izme?u nevjerodostojnog spiska – bilo je i procjena da Srbija traži ?ak 25 000 hrvatskih branitelja, da bi se pokazalo da ih nije više od 40 i da su ve?ina- srpske nacionalnosti. Isto tako, valjalo bi se pouzdati i u «tihu diplomaciju», koja, ma koliko nam to bilo nesimpati?no, može biti tako?er u?inkovita – naime, osim lista iz Beograda, postoje liste državnog odvjetništva iz Zagreba. U tim okvirima, bi se mnogi od nas rado našli u pregovorima jer srbijanska ministrica pravosu?a gospo?a Snežana Malovi? ima odli?an nastup i ostavlja dojam osobe koja suvereno vlada materijom, ma koliko teme delikatne bile.

PREKRETNICA NA BOLJE?
Zalažem se za slobodu mišljenja pojedinca, za njegova prava i obveze, za kreativan rad i poštovanje zakona i rada, za to da se zlo?ini ne gledaju kroz nacionalne nao?ale, ponavljam, da svaki zlo?in, ma s koje strane po?injen, ne ostane nekažnjen jer nekažnjeni zlo?inci su mrlja na savjesti svake nacije odnosno naroda. Nekažnjeni zlo?in (i zlo?inci) sjeme su novih razdora pa i novih ratova. A oni nastaju, pored ostaloga i stoga, što se ne omogu?uje ljudima svakodnevna egzistencija, što se dijele nemilice otkazi, što mladi ne vide budu?nost,
što se obespravljuje mnoge gra?ane s ove ili one strane granica. Vratiti Hrvatsku u nacional-šovinisti?ko raspoloženje nekoliko mjeseci prije potpisivanja predpristupnih ugovora u EU, zna?ilo bi izravno raditi protiv nacionalnog interesa Hrvatske.
Više pravde, više mira – stara je talmudska izreka, i neka nam i ona, pored deset zapovijedi, bude ideja vodilja u godini koja treba biti prekretnica za Hrvatsku.
Prekretnica na bolje.

Komentari

Oprosti, pogreška

Oprosti, pogreška

Tko je glasao

Ministarstvo branitelja protiv Stankovića

Čak nisu čekali ponedjeljak, nego priopćenje-udar na A. Stankovića nekoliko sati nakon Nu2....Eh, da su tako hitri i u drugim slučajevima u Ministarstvu branitelja, recimo legalnoj objavi Registra branitelja ili ažuriranju lista osumnjičenih za ratni zločin,gdje bi nam bio kraj?? Ali , branitelji su samo paravan za udar na Stankovića - iza ovog priopćenja vjerojatno je je J. Kosor koja ludi svaki oput kada se povede razgovor o obitelji Drobac i njenu stanu na Ravnicama..
Ako je i od Ivića i Kosorice, prozirno je...Mora da je to uvod u stvaranje demokratskog ozračja pred parlamentarne izbore?? U Nedjeljnom Jutarnjem evo javio se i Čačić svojom novom pričom o prometnoj nesreću u Mađarskoj, Milanović ga naravno podržava u toj novoj priči.. Sve mi je jasnije za koga sigurno neću glasovat.
Naprijed pošteni branitelji, natrag stari, potrošeni igrači (Pupovac. MIlanović, Čačić...)
NAPRIJED JOSIP KREGAR, NAPRIJED NEZAVISNA LISTA J. KREGARA..., Naprijed SAVEZ ZA PRAVEDNU HRVATSKU....

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

SVI SMO MI TITO, TUĐMAN, SVI

SVI SMO MI TITO, TUĐMAN, SVI SMO MI BRANITELJI…
Već je l6 godina od formalnog završetka rata (Daytonski sporazum potpisan je l995.) a mi se, dojma sam, nismo vratili u predratnu kolotečinu i svakodnevicu, nismo se vratili radu i poslovima. Sjećati se treba, pijetet je dio života svakog čovjeka, no poklici SVI SMO MI TITO, TUĐMAN ili SANADER, SVI SMO MI BRANITELJI, nisu pogled i put u budućnost.....Jednoumlja su na našim prostorima, neki kažu podrugljivo, na prostorima Balkana, ostavila su stravične posljedice i nažalost, postoji opasnost da se ponove. Jer niti su svi isti - ugostitelji, mesari, dimnjačari, studenti,

A zar je ovo bio Zapadni pluralizam i pravda?(E sada ću pokušati objaviti jedan dnevnik na tu temu )
U toj antikomunističkoj histeriji netom nakon završetka rata nije apsurd činjenica da pod pokroviteljstvom CIA-e, Hitlerov šef tajnih službi Reinhard Gehlen (Org) postaje šef zapadnonjemačke tajne službeBND ,sve do umirovljenja 1968.godine.

Nikako ne mogu shvatiti da uspoređuješ Tita sa ovim šmokljanima.Kaj si i ti nasjeo na opsjenarski trik lopova privatizacije koji lik Tita toliko stigmatiziraju samo zato da provedu nekažnjeni lopovsku pretvorbu jer sve dosadašnje kazne su samo simbolika i gluma pravosuđa!?Opsjenari stigmatizacijom Tita poništavaju pojam tj. sjećanje na izgradnju društvenog vlasništva i radnika kao samoupravljača.
Samoupravni socijalizam je trebao biti proces koji je trebao oživiti kroz par generacija.Trebalo je postići onaj minimalni stupanj društvenog obrazovanja koje bi omogućilo shvaćanje te humane ideje i stvaranje samosvjesnog pojedinca.Dolaskom Miloševića,Tuđmana i ostalih članova organizirane kriminalne skupine na republičke vlasti 1990.-te,ta društvena svijest je vraćena pomoću medijskih (također,ratnih zločinaca) unazad.To je jednako situaciji da studenta nekog fakulteta vratiš u osnovnu školu.A to je vidim ispalo jako "pametno".

Nacionalizam,protiv kojeg se i ti boriš,Ljubo, je najveća prepreka socijalističkom samoupravljanju,a na to je upozoravao Tito i njegovi.I zato ovi,poslije njega,uzgajaju nacionalizam.Da bi uništili u korijenu svaku ideju o socijaldemokraciji.To socijalističko samoupravljanje je imalo veliku manu,uz još podosta drugih sa kojima se nije mogla nositi samo jedna generacija ,te i zbog međunarodnog pritiska velikih svijetskih sila koje su ubacivale reakcionarne snage u naše društvo.Postojala je samo jedna partija iliti stranka.A što je USA pluralizam ,pluralizam?Sve je predvidljivo i ponavljajuće.
Višestranačje je bilo nužno u onom sistemu,ali u onom obliku da su se trebale formirati radničke stranke socijalističkog programa,a ne ove današnje malograđanske snobovske stranke beskičmenjaka,potpuno odnarođene,koje su svrha same sebi,koje se trude negirati pola stoljeća povijesti i prisvojiti narodno vlasništvo sebi i svojim nakotima i svojim stranim gospodarima, tako što nam pokušavaju uporno promjeniti povijest i izbrisati svako pozitivno sjećanje.Mislim uglavnom na parlamentarne stranke.

Kontaktirala sam neke političke disidente bivšeg sistema na koje su računali kalkulatori kontrarevolucije, neka "velika" intelektualna piskarala,putem fejsa sam uspjela, i nevjerovatno su lažljivi,ali ujedno,u početku,ostavljaju dobar dojam vjerodostojnosti.Pošto sam ja đubre pokvareno,psihopata bez milosti i provociram takve ljude koje bi "ja trebala žaliti" jer su na to navikli unazad ovih 20 godina,oni izletavaju i rade omaške,iliti propuste,a to je jedna tehnika i na TO obraćam pažnju.Npr tom "oslobodiocu" je suđeno 1984.g.,a Tito je umro 1980.-te!?Čak da zanemarimo sve ono razdoblje Titine bolestii,mogu zaključiti da su to samo paranoičari i egomanijaci željni pažnje,liderstva,koji misle da su zvijezde i da su oni nama nešto dobro donjeli,općenito neko apstraktno dobro.Gdje je to,ne razumijem se u apstraktne činjenice?

Mogu im samo konkretno potvrditi dijagnozu patološkog poltronizma: poltroni svih zemalja imaju dvojaki osjećaj prema vođi,kao što mali dječak ima dvojaki osjećaj prema vlastitom ocu.Osjeća,i strah,i ljubav.Vođa je surogat oca.Sljedbenici u isti mah i vole i mrze svog vođu,a taj konflikt simpatije i antipatije prema vođi najbolje izbija na vidjelo u onome času kada vođa padne sa svog pijedestala

"Upravo je zapanjivo vidjeti divljaštvo kojim bivšeg vođu može odbaciti i razderati grupa koju je vodio."(D.Krech-1948)Npr. taj "demokratski mojfejsfrendborac" je tip koji optužuje da mu je Tito osobno smjestio zatvor zbog piskaranja i prijevoda knjige a ne zna se sjetiti datuma smrti Tita!?To je velika mana lažljivaca.Spetljaju se u "detaljima" zbog svog unutarnjeg konflikta i pretjerane želje za adaptacijom u novoj socijalnoj klimi.

Mi imamo,unatoč tim "borcima" i dalje jednostranačje i to takvo kakvo još nismo imali:mafijsko-poltronsko,jer se niti jedna stranka ne pokušava zalagati za interese radništva,za naše najvažnije nacionalne interese u sferi gospodarstva i vojne nezavisnosti jer njihove kampanje financiraju mafije.One štite samo svoje uske interese.
O opasnosti pod vodstvima Josipović-Tadić koja prijeti narodima bivše SFRJ zbog ulasaka u imperijalističku EU Tito bi vjerovatno izjavio nešto slično kao što je već govorio o vladi Cvetković-Maček:"Radi očuvanja svojih klasnih interesa,kapitalistička klasa ne poznaje nacionalne interese,ona je antinacionalna,ona prodaje nezavisnost svoje zemlje samo ako je sigurna da će osvajač štititi njezine kapitalističke interese."(25. ožujka 1941.potisivanje Trojnog pakta)

Nadalje, ogromna je razlika u govoru Tita i Sanadera na toj Rivi.,pa usporedi:

Govor Tita koji pokušava samokritički ukazati na probleme vodstva što nismo doživjeli unatrag 20 godina.Mi,današnje generacije,slušamo samo hvalospjeve koje nam prezentiraju kao taj neviđeni pluralizam!?Pogledaj ovo:
http://www.youtube.com/watch?v=OLXXJCjAryg&feature=related

Usporedi to sa Sanaderovim govorom ,gdje premijer jedne "pravne" i na temelju međunarodnog priznanja te države, a to priznanje je i garancija da je jedna država postigla svijetske standarde o poštivanju povelje o ljudskim pravima jer je priznata članica i UN-a ,j(a)edan premijer brani ratnog zločinca i po mom mišljenju bi zbog ovakvog nastupa trebao odguliti jednu dobru i debelu kaznu u Haag-u kao primjer svim ostalim svijetskim seronjima koji su se dočepali vlasti na temelju diskriminacija iz kojih slijede zločini.
Ali nema veze to što mi vidimo.Mi smo ionako samo brojevi,tj.OIB-i.EU to toleriraju i veliki brat SAD,jer pomoću tog slugana su ostvarili svoje ogromne ekonomske interese.Oni misle da ja ne znam tko je vlasnik npr.MOL-a.:)A radnici i dalje,iz dana u dan,gube tlo pod nogama.Evo,usporedi sanadera sa "najvećim diktatorom" Titom:
http://www.youtube.com/watch?v=DWDi06iA-QY

Gledala sam mnogo govora na YouTube,iz stranih i domaćih izvora,od Zapada prema Istoku.
Primjetila sam da organizatori svih zemalja i svih sistema imaju ljude,(izdresirane opsjenare),koji podižu atmosferu u publici.Oni su uglavnom među publikom i okrenuti su prema njoj.Oni započinju to grupno ulizivanje lideru sa parolama ili pjesmicama.Pojedinac pod grupnim pritiskom prihvaća grupno mišljenje,u stvari niti ne sluša sadržaj govora nekog lidera.Postaje sretna papiga!
Još nešto bih napomenula.U doba SFRJ Tito je bio prisutan u glavnom dnevniku ili povodom nekog državnog događaja ili praznika.

Jadranka Kosor je stvarno u svakoj pašteti!

Uspoređivati Tita i ove izdajnike je,po mom sudu,jedan oblik nametnutog jednoumlja.Obrati ipak pažnju na sadržaj i razmisli koja je uloga i zadatak vođe.Ako misliš da se bez vođa ne može,u krivu si.To će možda biti nakon cca.nekih 10 svjetlosnih godina.Ali,može se bez ovozemaljskih Bogova,bilo Tite,ili njegovih kontrasta Slobe i Franje, koje osmišljaju u svojim bijednim životima,ipak samo poltroni.Svaki poltron ima jednaki cilj:postati mali ili veliki cezar!Pa iz tog razloga imamo toliko tih idolopoklonika.Ali zato nemamo praktični referendum i referendumsko samoodlučivanje.To je otrov za "Bogove",a lijek za OIB-e.

Tko je glasao

@Franka Valli

Sada kada se vidi rezultat projekta neovisna Hrvatska, a on je samo ekonomski gledano, NULA BODOVA, Tito je u poređenju sa svima koji su od l99l. prodefilirali političkom scenom, a neki i zasjeli punih 20 godina, Tito je GENIJALAC. Moja usporedba ide više u smislu Tita kao simbola KOLEKTIVIZMA koji je dominirao i u socijalizmu, i koji je otrov za sve sustave. Što ga je više - kolektivizma kao psihologije papiga,- to je ljudima dano manje šansi da gospodare viškom rada. Naravno, i Tito je jako znao što je OTROV nacional-šovinizma i u tom pogledu skidam mu kapu.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Rat nekome brat a drugome tat

Rat je totalna destrukcija ljudskosti. U ratu je sve ružno,zločinačko,podlo, pokvareno i neljudsko. Primjeri veličanstvenosti u toj složenoj i jako opasnoj situaciji za čovika su tako malobrojni da ih je teško prepoznat. Svrha i bit rata je pobit i popalit sve neprijateljskog. Motivi odlaska u rat mogu bit ljudski ali djelovanje u ratu ne more bit ljudsko. Kad učestvuješ u ratu moraš činit loše stvari, jer na kraju krajeva zato si tamo.
Rat nije prirodno okruženje čovika , to je jedna opasna situacija u kojoj svaki čovik ne reagira jednako. U opasnim situacijama vrlo je mali broj onih koji racionalno razmišljaju , dok je većina neracionalna, što će reć bez busole. Čovik bez busole radi stvari koje su kad prođe opasna situacija i njemu samom nesvatljive .
Mali , obični ljudi nekad ne planiraju rat , to činidu veliki ljudi kojima se mali ljudi bezgrano dive i meću ih u povjesne knjige da bi im se i dica malih ljudi divila.

Ovo san iznija da objasnim kako je rat, kako god se on zva uvik jedan ogromni zločin koji ka i svaki zločin ima svog izvršioca. Tretman nekog srbina ili hrvata koji je u toj nenormalnoj situaciji zakla kojeg svog neprijatelja i popalija mu kuću , ka ratnog zločinca je nepošteno . To je isto ka da se sudi tanetu i revolveru za ubistvo, a ne
sudi se onom ko je napunija ti revolver i opalija.
Vojnik u ratu je samo jedan metak oliti tane, koje je neko napunija u revolver sa namjerom da napravi veliku nesriću rat.

Ja nijednog vojnika, ofićala, časnika ne smatram ratnim zločincem jerbo nijedan nije bija na vlasti, nego je obavlja posal koji mu je naređen a to je uništit živu i neživu silu neprijatelja.
Primjer šljivančanina koji je ka neki ratni zločinac je jako slikovit . Čovik je dobija nalog da defešta očisti Vukovar i posli završija na robiju , a onih koji su mu naredili nima nigdi. Di su naredbodavci?? Nije li šljivančanin vojnik koji je izvršava nalog ??
Sve te priče o humanom ratovanju, o časti , o ratnom pravu su priče za malu dicu .
Dobri su i ovi što se svađaju s tobom ,mirta, jelenska, rebel i jedna gospođa kojoj neću reć ime . Ka ono mi nismo palili i žarili , mi smo bili dobri . Malo sutra . Rat dobijaju oni koji bolje pale i žare i dobijaju ga neovisno jesu li u pravu ili nisu. Kad se pocipaš s nekim pobidiš ga ako si jači a ne ako si pravedniji.

Tko je glasao

Nije bio u ratu, ali sve zna o njemu i o zločincima!?

Ja nijednog vojnika, ofićala, časnika ne smatram ratnim zločincem jerbo nijedan nije bija na vlasti, nego je obavlja posal koji mu je naređen a to je uništit živu i neživu silu neprijatelja.
Primjer šljivančanina koji je ka neki ratni zločinac je jako slikovit . Čovik je dobija nalog da defešta očisti Vukovar i posli završija na robiju , a onih koji su mu naredili nima nigdi. Di su naredbodavci?? Nije li šljivančanin vojnik koji je izvršava nalog ??

Zločinci su i ti (ne)časnici i njihovi naredbodavci. Izgleda da ni jedni ni drugi neće biti kažnjeni onakvom kaznom, kakvu zaslužuju njihova nedjela.

Ka ono mi nismo palili i žarili , mi smo bili dobri . Malo sutra . Rat dobijaju oni koji bolje pale i žare i dobijaju ga neovisno jesu li u pravu ili nisu. Kad se pocipaš s nekim pobidiš ga ako si jači a ne ako si pravedniji
Rat dobivaju oni koji brane svoj dom, svoju obitelj, svoje prijatelje i svoju zemlju, a ne oni koji su ipak svjesni kako su došli otimati tuđe, paliti tuđe, ubijati, silovati i protjerivati.

Sam kažeš kako nisi aktivno učestvovao u ratu, ali zato aktivno sve znaš o zločinu i zločincima. Pretpostavljam da si bio zbunjen, kao i sada, te da je rat prošao dok si ti hrabro birao stranu.

Tko je palio i žario, sasvim je jasno svima, a i tko je bježao i zašto.

Ovo što pišeš je tvoja sramota i klasično relativiziranje rata, te izjednačavanje žrtve s krvnicima, što je već tako degutantno i gadljivo na ovoj stranici, da ne samo da je dosadno, već je prešlo u aktivnu obranu najvećih krvnika, zločinaca, palitelja, ubojica i silovatelja.

Tko je glasao

sramota i relativiziranje

Cjenjena ppetra

Ti ljude i nacije diliš na dobre i zle . Ja drukčije gledam na te podjele . Po meni situacija čovika ili naciju čini čas dobrim čas lošim.
Ja ne branim paljitelje , krvnike i silovatelje nego smatram da je licemjerno tražit od čovika koji je poslat u rat , a svrha rata je ubijanje ljudi a ne njhovo usrećivanje da bude ka human. Posli kad sve prođe onda glumit čovikoljublje i nesretnika koji je proša rat zajebavat kako se nije drža nekih ljudskih i humanih pravila.

Ova tvoja epp tirada :
Rat dobivaju oni koji brane svoj dom, svoju obitelj, svoje prijatelje i svoju zemlju, a ne oni koji su ipak svjesni kako su došli otimati tuđe, paliti tuđe, ubijati, silovati i protjerivati.
Lipo je čut ali nema veze sa stvarnošću jerbi , ka primjer , u hrvackoj bija oni svit koji je živija prije stoljeća sedmog a ne mi. Ili možda viruješ da je hrvacka bila pusta do stoljeća sedmog.

Na ovo :
Pretpostavljam da si bio zbunjen, kao i sada, te da je rat prošao dok si ti hrabro birao stranu.

I ovo :
Ovo što pišeš je tvoja sramota i klasično relativiziranje rata, te izjednačavanje žrtve s krvnicima, što je već tako degutantno i gadljivo na ovoj stranici, da ne samo da je dosadno, već je prešlo u aktivnu obranu najvećih krvnika, zločinaca, palitelja, ubojica i silovatelja

Nema svrhe odgovarat .

Tko je glasao

Tomy82, Ti ljude i nacije

Tomy82,

Ti ljude i nacije diliš na dobre i zle. Ja drukčije gledam na te podjele . Po meni situacija čovika ili naciju čini čas dobrim čas lošim.
Ja ne branim paljitelje , krvnike i silovatelje nego smatram da je licemjerno tražit od čovika koji je poslat u rat , a svrha rata je ubijanje ljudi a ne njhovo usrećivanje da bude ka human. Posli kad sve prođe onda glumit čovikoljublje i nesretnika koji je proša rat zajebavat kako se nije drža nekih ljudskih i humanih pravila.

Čekaj! Ppetra po tvojem djeli nacije na dobre i zle?, a ti ih djeliš samo u izvjesnim situacijama na dobre i zle.

Kad Ppetra spomene pokolj u Vukovaru ili one ljude koji su završili u Srbijanskim logorima nije dobro, jel su tamo nekog Josipa Reihl – Kihra ubili. To je bil dovoljan razlog da se izvrši taj pokolj, no životi i muke tisuča Hrvata ne daje pravo Hrvatima na obranu u ratu koji im je nametnut, a svi kažu da rat nije human.

Lipo je čut ali nema veze sa stvarnošću jerbi , ka primjer , u hrvackoj bija oni svit koji je živija prije stoljeća sedmog a ne mi. Ili možda viruješ da je hrvacka bila pusta do stoljeća sedmog.

Kolko je poznato su na našem području bilo rimsko carstvo, a haračili su Huni. Hrvati su bili pozvani da oslobode ljude od te pošasti i da mogu naselit oslobođena područja.

No mi nismo u stolječu sedmom, nego u dvadesetom. Nismo išli osvajati područje u Srbiji, nego oni su došli k nama i to sa velikim apetitom. No preveč su zagrizli pa im je zapelo u grlu. Nisu mogli progutat, a to je uvijek bolno.

Tko je glasao

Tko uzgaja zlo, dođe ga glave!

Ti ljude i nacije diliš na dobre i zle . Ja drukčije gledam na te podjele . Po meni situacija čovika ili naciju čini čas dobrim čas lošim.
I govorim o tome da je situacija 1991.bila takva da je puno ljudi iz jedne nacije učinila jako zlima, pravim zločincima- prema drugim nacijama u Hrvatskoj, BiH, te na Kosovu, a zna se kako bi se ponijela i u Makedoniji, da ih svijet nije spriječio u daljem zlu.
Ipak ima ljudi koji trajno njeguju zlo, a rehabilitacijom četništva samo su potvrdili da ga i dalje žele uzgajati.
Ja ne branim paljitelje , krvnike i silovatelje nego smatram da je licemjerno tražit od čovika koji je poslat u rat , a svrha rata je ubijanje ljudi a ne njhovo usrećivanje da bude ka human. Posli kad sve prođe onda glumit čovikoljublje i nesretnika koji je proša rat zajebavat kako se nije drža nekih ljudskih i humanih pravila.
Ako nisi znao, postoji neka Ženevska konvencija , prava zarobljenika, ranjenika, civila,...i za njih sigurno nije licemjerno da ih se koliko-toliko zaštiti od zvijeri, a ne ratnika.
Reći, ono što si ti rekao o Šljivančaninu, znači pljunuti na heroje koji su pali za Vukovar, na njihove obitelji, na žrtve ubijene na Ovčari, na patnju i bol koju su pretrpjeli stanovnici Vukovara, a reći da za tebe Mladić nije zločinac je uvreda za svakoga čovjeka.

Sramota!

A ono "na što nema svrhe odgovarati", upravo slijedi iz tvojih stavova i uvjerenja o Šljivančaninu i Mladiću.

Tko je glasao

Konvencija o pravima

Ta konvencija je isto jedna zajebancija i lažno pranje savjesti.

Šljivančanin je poviše sebe ima bar deset oficira. Ti oficiri su poviše sebe imali parlament jer nije bija državni udar. Dakle svi su ga poslali tamo . Zašto bi sad on bija ratni zločinac a oni poviše njega su neuporedivo krivlji za vukovar.
Pobogu , pa nije se on odmetnuo od armije i napravija svoju vojsku on je samo izvršilac. Šta je on triba dezertirat i bit izdaijca ??
Parlament nevin ,komanda nevina, svi po konvenciji , svi pošteni ,
jedino kriv šljivančanin i mali zemljoradnik stevo koga su regrutirali.

Ljuti se kolko oš ali ako niko poviše njega nije u zatvoru ne triba ni on bit.

Tko je glasao

etika

kao pojedinac uvijek imaš izbor - možeš reći NEĆU. posljedice mogu biti kobne (protjerivanje ili likvidacija ne samo tebe, nego i obitelji).

pa me misli vode dalje. kad bi svaki pojedinac mislio o sebi kao čovjeku, također da s druge strane isto ima samo čovjeka i to u možda istoj situaciji i rekao NEĆU, vojske ni ratovi ne bi mogli postojati.

oni su mogući jer postoje ljudske emocije, pogotovo strah, domoljublje...kojima se manipulira u čast onih careva tamo gore koji se u foteljama igraju rata.

i onda dobri dečki (naivni) poginu i budu marginalizirani, a Merčepi imaju dvorce, a Zagorci budu časni generali,a fronta vidjeli nisu.

i upravo je nevjerovatno kako iz rata u rat, nitko ništa ne nauči, već se stvari ponavljaju...

Tko je glasao

Zločinci po PS-u

Ljuti se kolko oš ali ako niko poviše njega nije u zatvoru ne triba ni on bit.
Dakle, njega treba osloboditi jer je manje kriv, od onih koji su još više krivi?
To mu je olakšavajuća okolnost?

Onda po toj logici nitko uhvaćen u ubijanju, paljenju, razaranju, odvođenju u logore i mučenju ne bi bio kriv jer pred lice pravde nisu dovedeni naredbodavci?

A da kažemo i ovako: i naredbodavci i izvršitelji zločina su krivi i trebaju odgovarati za njih? Tko je uhvaćen neka odgovara, a tko nije- potrudimo se da ga uhvatimo i privedemo pred lice pravde.

Parlament nevin ,komanda nevina, svi po konvenciji , svi pošteni ,
jedino kriv šljivančanin i mali zemljoradnik stevo koga su regrutirali.

Ostavi ti maloga zemljoradnika Stevu, ako nije bio među onima koji su samo slušali naređenje i klali na Ovčari i sličnim "oslobodilačkim akcijama".

A ovaj što je naređivao granatiranje Vukovara, nije dozvoljavao međunarodnom Crvenom križu preuzimanje bolnice i ranjenika, ..., je druga priča: priča "zločinca s pravilima službe", kao i njihove komande, parlamenta, i tvoraca memoranduma SANU.

Tko je glasao

zemljoradnik stevo koljač

Stevu zemljoradnika su digli s oranice , naoružali, najeli i napili , zapivali mu njemu dragu pismu ,, moj deda i ja , srbina dva,, i tako zaluđenog dovukli u rat. Nije bilo teško jerbo rado srbin u vojnike ide, a i baš ga ne krasi posebna inteligencija, što je ka viša sila, faktor na koji on ne može uticat. Nešto ka olakšavajuća okolnost Ostalo je već mračna strana povjesti ljudskog roda.
Dok je stevo klao, ubija i silova , što je za očekivat , čak i poželjno u ratu radi viših interesa, oni koji su ga poslali prodali su upo cine stevinu svetu majku srbiju. Dakako da je stevo jedan debil , ali njegova krivica je neusporedivo manja nego onog ko ga je planski uvuka u tu pizdariju.

Čudi me da ti ka kršćanka si toliko protiv oprosta , koji je usađen u temelje kršćanstva a ja koji sam komunista i boljševik sam za oprost i zaborav. Ispada da sam ja veći katolik od tebe a nebi tija bit katolik. A ti opet, tila bi bit katolik a ispadaš boljševik.

Tko je glasao

Zločince treba kazniti

Čudi me da ti ka kršćanka si toliko protiv oprosta , koji je usađen u temelje kršćanstva a ja koji sam komunista i boljševik sam za oprost i zaborav.
Nema oprosta za ratne zločine, ni zaborava, sve dok se zločinci ne dovedu pred lice pravde.
Nema to veze s boljševizmom, ni s kršćanstvom.
Dakako da je stevo jedan debil , ali njegova krivica je neusporedivo manja nego onog ko ga je planski uvuka u tu pizdariju.
Naravno da je manja, nego naredbodavaca, ali dovoljna da ga sustigne kazna za zločine protiv čovječnosti, zbog kršenja i ljudskih i Božjih zakona (Ne ubij,...)
.
Kao što sam ti već napisala: činjenica što njegovi naredbodavci nisu kažnjeni, njega ne oslobađa krivnje.

U našoj je mogućnosti uhvatiti njega, a ove iznad nam brani međunarodna zajednica, štite ih svi koji traže zaborav i izjednačavanje krivnje, a takvih je nemali broj i ovdje.

Što se tiče katoličanstva, nisam za ono okreni i drugi obraz, nego zapamti, kazni i tek onda možemo krenuti dalje.

Tko je glasao

Tomy, Čudi me da ti ka

Tomy,

Čudi me da ti ka kršćanka si toliko protiv oprosta , koji je usađen u temelje kršćanstva a ja koji sam komunista i boljševik sam za oprost i zaborav. Ispada da sam ja veći katolik od tebe a nebi tija bit katolik. A ti opet, tila bi bit katolik a ispadaš boljševik.

Drobiš li ga drobiš. Pa i Srbijanci su krščani. Ateisti su ti koji su po tebi veči krščani od svih tih istih, no opraštaju grijehe samo nekima i gle čuda među te ne spadaju Hrvati.

Tko je glasao

Cvijeće

Kud ti prođeš ppetra, samo cvijeće raste...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Žuta ruža teksasa

Cvita ,cvita cvite moj,

Tko je glasao

Ne ruža...

...nego ovaj cvijet - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atropa_belladonna_220605.jpg.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao
Tko je glasao

Počela si ad hominem...

jer ja fakat mrzim božure!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Dobro, isprika. A da sam

Dobro, isprika.
A da sam napisala u stilu tvoga komentara meni, bez "ad hominem", ne bi se ljutila:
Kud ti prođeš,bigulice, božuri rastu.....?

Tko je glasao

Jel ovi cvit opasan za manje

Jel ovi cvit opasan za manje stvorove ?

Tko je glasao

Navodno

...pogotovo za manje. Ali, nisam ti ja neki ekspert...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Božur 2.

Ovo ti je opasan cvijet:
http://www.cvecara-neven.com/Content/pa=showpage/pid=309.html,
za velike stvorove - ljude.

Tko je glasao

Moj dom nek tvoj bude.. (Ameriko)

Rat dobivaju oni koji brane svoj dom, svoju obitelj, svoje prijatelje i svoju zemlju, a ne oni koji su ipak svjesni kako su došli otimati tuđe, paliti tuđe, ubijati, silovati i protjerivati.

Od 1945 godine do danas je Amerika imala preko 50 ratova i vojnih intervencija.
U kome je od njih "branila svoj dom, svoju obitelj ....??

Tko je glasao

Moj dom je Hrvatska

A po tebi je Amerika rat dobila (pobijedila) i u Vijetnamu, Koreji, Afganistanu, Iraku,...?

Hrvatska je pobijedila u ratu, jer su ljudi branili svoj dom, svoje obitelji, prijatelje i svoju zemlju- koja se po njima konačno zove Hrvatska.

Nekome to smeta, ali je trpi; netko odseli; netko pljuje po njoj i svaki dan pati što se budi u njoj; netko piše na pollitika.comu i liječi svoje teške frustracije stalnim pisanjem dnevnika i komentara s nabrajanjem njenih mana, a netko shvati kako je najbolje prihvatiti je kao svoju zemlju sa svim njenim vrlinama i manama.

Tko je glasao

Tvoja domoljudna hrpa govana

Tvoja domoljudna hrpa govana je uistinu neiscrpna. Kako se ne umoriš u jedno-te-istim ponavljanjima katoličkopredškolskih priča o domovini.

Tko je glasao

presidnica omladinske organizacije oš ,,Brdinzi,,

Ista retorika omladinskih časopisa pedesetih o nobu

Tko je glasao

Retorika nacista:bili su vojnici- slušali i izvršavali naredbe

Tvoja retorika: Šljivančanin nije zločinac, ni Mladić - samo su postupali prema naredbama.

Tko je glasao

Ispod hrpe-bube

Ispod te domoljubne hrpe ruju svakakve bube.

Ne znam kako se više ne umore, već malo-malo izviruju na ovakve komentare?

Tko je glasao

@Tomy82

U cjelini, sjajan upis, ne čudi se, ali moram ti napisati - LUCIDNO, DUBOKO HUMANO...Naravno, uvijek je za raspravu koliko su izvršitelji tuđih, najčešće političkih odluka u situaciji reći NE, NEĆU TO IZVRŠITI. Značilo je često naći se, u tom slučaju pred vojnim sudom, a ponekad i metak - u leđa. Neki ljudi su mi u Beču, u knjižari pričali: ako idem naprijed,na neprijatelja, mogao bih poginuti, ali ako krenema natrag,poginut ću od metaka svojih. Da li je to ljudska situacija??
Evo još jedan primjer: neke hrvatske su postrojbe dobivale naređenja za pokret prema Bosni i Hercegvini, u toku rata. Naređenja su bila često usmena. Znam za jedan slučaj gdje je zapovjednik jedne hrvatske postrojbe tražio PISMENO NAREĐENJE iz stožera, s potpisom. Nikada ga nije dobio i postrojba je ostala u Hrvatskoj. Pojedincima koji su htjeli nije branio odlazak, ali ih je upozorio da odlaskom ne pripadaju više njegovoj postrojbi, Javilo se samo - dvoje dragovoljaca.
Ali, za ovu misao posebna čestitka:
" Motivi odlaska u rat mogu bit ljudski ali djelovanje u ratu ne more bit ljudsko"
. Pacifistički stav par exellans i ne znam koliko će vode proteći Dunavim i Savom, da dopre do ljudskih masa koje zadnje shvaćaju da su - vrlo često samo topovsko meso. I zašto te još hvalim: pa nekada mi se čini da sam usamljeni glas u pustinji, no kada vidim da nisam, da nisam jedini koji ovdje lajem na mjesec, lakše mi je.

Kao "honorar" jedan vic:
Ruski car obilazio je manevre i kako bi provjerio spremnost svojih vojnika postavlja im pitanja.
"Ivane Ivanoviču, da li bi da ti narede, pucao u mene, ruskog cara.?"
"Naravno, care, naređenje je naređenje".
"Dobar si", zaključi car.
Dođe dalje do drugog vojnika, koji se predstavi:
"Da li bi ti Stjepne Stjepanoviču, pucao u mene, ruskog cara, da ti narede?"
"Da, naređenje je naređenje."
Car ga potapša po ramenu: "Ti si pravi ruski vojnik."
Dođe do Davida Davidoviča, pita ga isto.
"Ne, care, u vas ne bih pucao."
Car se čudi pa pita:
"A zašto ne bi, Davide Davidoviču??"
"Pa zašto i kako bi pucao care - nisu nam podijelili bojevu municiju...".
Pozz

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ko je zločinac

Viruj mi ja nijednog aktivnog učesnika rata ne smatram zločincem, bez obzira sa koje strane bija. Ja ni onog krvoloka mladića ne smatram zločincem nego čovika koji se naša u situaciji da sve one neljudske osobine, koje svi posjedujemo u većoj ili manjoj količini , zavladaju njime..
Ja nisan aktivno učestvao u ratu. Moje ratno djelovanje je svedeno uglavnom na noćno dežurstvo i oslobađanje tvrđave od nekoliko napuštenih vojnika . Da ne dužim sićam se dobro ludila mržnje koje bi me obuzelo kad bi dozna da je nastrada neko blizak meni.
Jedno jutro , radia sam u škveru tad, doša sam u kancelariju po neke nacrte i javija se na telefon koji je zvonija. Zvala je žena jednog šta je sa mnom radija ,a bili smo kućni prijatelji i sva uplakana rekla da mu je poginija mlađi brat. Otiša sam na brod i reka mu tu žalost. Nema instrukcije kako čoviku reć da mu je poginuja neko blizak.
Tu noć sam dežura u kvartu i sa jednim prikom obilazija kvart koji je bija ka pod zamračenjem. Motrili bi ka ono imali kakvih svjetlosnih signala sa kuća. U jednoj ulici se čuja plač diteta a sa neke zamračene ponistre je svako malo lelujalo svitlo . Viknuli smo nekoliko puta da se ugasi svitlo . Meni je već bilo pun k..c i škvera, i skloništa, i svitla, i zamračenja i rata koji je tek počeja i sprašija sam dva metka u ponistru. Prika mi je uzeja pištolj i reka mi da san debil i da ću pobit po susidstva. Svitlo se ugasilo i sve je utihnulo , ni dite nije više plakalo . A di će plakat kad se usralo od straja jerbo mu je metak proletija pored njega i matere , što san dozna malo kasnije.
Dakle , vrlo tanka je cima života , tanka ka živac onoga o kome ti život ovisi. To dite je moglo skončat radi mojih živaca, koji su opet otančali radi smrti mlađeg brata mog prijatelja, a brat je skonča jer je bija rat, a rat je bija zato šta je neko tija.

Tko je glasao

Postupanje po naređenju i dužnosti opravdava zločine!?

Ja ni onog krvoloka mladića ne smatram zločincem nego čovika koji se naša u situaciji da sve one neljudske osobine, koje svi posjedujemo u većoj ili manjoj količini , zavladaju njime..
Svašta ti,@ tomy, nadrobiš u svojim komentarima: te je jadni Šljivančanin samo izvršavao naređenje, a sada ni Mladića ne smatraš zločincem.

Ovo zadnje je pravi biser-pokaži ga ženama Srebrenice, a prvi biser o Šljivančaninu pokaži Vukovarcima.

Navodiš perverzne argumente u obrani svih zločincaca svijeta. Tako su se branili i nacisti, na suđenju u Nurnbergu, i krvnici po koncentracijskim logorima-samo su izvršavali nečija naređenja, postupali su po zapovijedi, pa očito prema takvim tvojim kriterijima nisu vršili nikakve zločine.

Tko je glasao

@Tomy82 hm,hm...

Kraj upisa je za PLUS ali opis pucanja, u PROZOR, je NASUMIČNO PUCANJE, i nije (iako sve razumijem vezano za RUŽNE I TUŽNE VIJEST) baš nešto za objavljivanje.
A da se malo vratimo na neku temu o kojoj ovise DANAS naži životi? Dok ovo pišem čujem na TV prognozu da će na proljeće biti oko 360 000 nezaposlenih???
Ovo će biti RATNA SITUACIJA.....NAJEBALI SMO SVI, moj Tomy...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Koliko takvih priča ima...

Ja ću ispričati samo jednu, kratku:

Sjedilo društvo kod mene, doma, u mraku jer je baš bila uzbuna i naravno - tema je bila rat, i što će dalje biti, a jedan moj prijatelj je rekao:

"Stara moja, ovaj ti rat sa mnom nema veze!"

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Imam i ja jednu priču,

Imam i ja jednu priču, Početak okupacije Slavonije: Kolega na poslu (radili smo skupa u Njemačkoj)mi veli da je susjed njegove roditelje izbacil iz njegove kuče i uselil svog sina. Cijeli rat je taj čovijek živel u njegovoj kuči, a kad je došlo do mirne reintergracije se moj kolega uputi doma.
U kuči još uvijek susjedov sin, a moj kolega se nesme približit svojoj kuči a kamoli uči u nju, jel mu unprofor neda. Navodno da se susjedov sin osječa ugrožen.

Nakon godinu dana se susjedov sin iseli i moj kolega sme preuzeti kuču. Dojde u Hrvatsku i nađe kuču praznu, bez stolarije, bez hrastovih štengi, bez utičnica i prekidača, sve u svem robau.

Zaboravil sam napomenut da mu je majka umrla od tuge i žalosti u izbjeglištvu.

Tko je glasao

Dakle oružana pobuna i još

Dakle oružana pobuna i još ako je netko u nekom logoru priznao da si pucao na vojnike JNA i da si ubio nekog vojnika JNA mogli bi i tebe vidjeti u nekom zatvoru.
Kako mi se čini još jedan zločinac

Tko je glasao

Scenariji

Postoji 1001 scenarij - što bi bilo da je tomy upucao nekoga bez veze i da je išao zbog toga na sud.

A postoji i puno manje scenarija - što bi bilo da je tomy upucao nekoga i da nije išao na sud.

Najmanje mi se sviđa scenarij u kojem mater ne zna tko joj je upucao dijete i zašto, a tomy ima PTSP i prolupan baulja svijetom.

(tomy - dobro je prošlo)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ti pišeš što bi bilo da je

ti pišeš što bi bilo da je bilo a ja pišem što je bilo i što može biti jer se drugima to već događa.
Nadam se da razumiješ razliku.

Tko je glasao

tomy82

Odlican,najbolji komentar na Pollitiki na ovu temu.Mislim da bi ovim komentarom trebala prestati dalja rasprava.

Tko je glasao

Ljubo-Ruben-Weiss, POLA U

Ljubo-Ruben-Weiss,

POLA U DRŽAVNU FARMU, POLA SEBI KUĆI
Ali, sjećam se jednog poznanika koji je bio hrvatski policajac do l993. a onda se zahvalio na toj dužnosti i uputio u svijet, u pečalbu. »Nisam mogao podnijeti situaciju šikaniranja zarobljenog srpskog starca, kojeg je moj kolega vezao za drvo. I ne samo to: na zamolbu ožednjelog starca za vodom, moj kolega je samo odmahnuo rukom sadistički gledajući starčeve muke... Druga muka nastupila je kada smo ušli u jedno srpsko selo i kada je jedan drugi moj kolega dobio zadaću prikupiti domaće životinje, najviše krave, i odvesti ih u jednu farmu. Odvezao ih je, saznalo se poslije, pola u farmu, pola sebi u štalu..»

Daj ti nama napiši u kojem se je to selu dogodilo i koje godine.

Tko je glasao

@Skviki

Ti misliš da sam ja Mladen Bajić ili dio njegove ekipe??
Čovjek postoji, vjerujem da bi u slučaju potrebe svjedočio.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo_Ruben-Weiss, Ma je ne

Ljubo_Ruben-Weiss,

Ma je ne tvrdim da nije toga bilo, no ako je tvoj kolega otišel 93. (a u tom vremenu je na okupiranom području bila samo srbijanska vlast, JNA i unprofor), kak su mogli naši ljudi maltretirat starce i skupljat stoku.

Cjeli taj teritorij je bil osiguran prema našim linijama minskim poljima, a naše linije su granatirana dan i noč.

Plus toga u to vrijeme nije ni jedan Hrvat mogel u Kanadu, a i ako je su procedure trajale i do godinu dana.

Tko je glasao

ja sam 1992 išao u kanadu i

ja sam 1992 išao u kanadu i za dobiti vizu mi je trebalo jedno jutro (a morao sam u beč po nju jer je u zagrebu bio samo konzulat a taj tjedan kad je meni trebala viza konzula nije bilo u zagrebu)

Tko je glasao

Znači ti nisi trebal

Znači ti nisi trebal ispunjavati formulare i u njima navesti jel si bil u ratu ili ne.

Tko je glasao

jesam isti takav formular se

jesam

isti takav formular se ispisuje i za svaku drugu državu koja traži vizu, primjerice od devedesetih su se isto tako tražile vize za benelux ili za veliku britarniju, a danas isti takav formular imate i za ameriku

to nije ništa čudno niti specifično, a formular je jednaki za svaku zemlju

Tko je glasao

Jedino s čime se slažem s

Jedino s čime se slažem s autorom dnevnika, kojeg doživljavam kao notornog nositelja crnog flora za Jugoslavijom, je naslov dnevnika "Svi smo mi branitelji??"

Da, da, navodnici imaju svoje opravdanje, jer istina je svi smo mi branitelji; jedni, a to čini većinu ovdje nazočnih kolegica i kolega smo branitelji Diginiteta Domovinskog rata i Domovine od pobunjenih balvan revolucionara i njihovih prekodunavskih i prekodrinskih kokardaša i pučističke, agresorske, srbočetničke bande u uniformama zločinačke JNA.

Druga, zanemariva skupina „branitelja“, koja ne priznaje poraz velikosrpske politike i raspad Jugoslavije, a među njih ubrajam i autora dnevnika, je još uvijek na zadatku opetovane obrane ideologije i neostvarenih ciljeva pobunjenih balvan revolucionara i njihovih poraženih prekodunavskih, prekodrinskih kokardaša, pučista, agresora i srbočetničkih bandita u uniformama zločinačke JNA.

Kao što gornji dnevnik dokazuje upornim ponavljanjem neistina, ova druga skupina "branitelja" ne propušta priliku da napada i pljuju po braniteljima, žrtvama i stradalnicima Domovinskog rata.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ali, sjećam se jednog

Ali, sjećam se jednog poznanika koji je bio hrvatski policajac do l993. a onda se zahvalio na toj dužnosti i uputio u svijet, u pečalbu. »Nisam mogao podnijeti situaciju šikaniranja zarobljenog srpskog starca, kojeg je moj kolega vezao za drvo. I ne samo to: na zamolbu ožednjelog starca za vodom, moj kolega je samo odmahnuo rukom sadistički gledajući starčeve muke... Druga muka nastupila je kada smo ušli u jedno srpsko selo i kada je jedan drugi moj kolega dobio zadaću prikupiti domaće životinje, najviše krave, i odvesti ih u jednu farmu. Odvezao ih je, saznalo se poslije, pola u farmu, pola sebi u štalu..»
I pobjegao.
Što nije zaštitio toga starca ili mu on pružio vodu?
Što nije prijavio toga svoga kolegu?
Ljubo, pričaš, rekla- kazala, priču jednoga pečalbara koji se u ratu čudi što je rat, i demonstrativno odlazi umjesto da svojim postupcima doprinese suzbijanju takvih pojava.
Makar da su Škabrnjanima uskratili samo vodu, a ne i život. Zbog toga je trebao ostati i braniti svoju zemlju i njene stanovnike, a to je bio i taj starac o kojemu pišeš.
Ili možda nije?
Tko bi ga znao. Za vrijeme rata, gledala sam reportaže o hrabrim srpskim bakicama, koje su malo-malo ispaljivale minobacačke granate u pauzama kuhanja za hrabre borce "Krajine"(jedna od srpskih emisija, kojima su podizali svoj ratni moral).

Što, pokupio se zato što rat nije viteški turnir?
A gdje je? U Afganistanu? U Iraku? Na Kosovu? U BiH?
Svoju državu se brani i tako da se pridržavaš konvencija o ratovanju, a tu je mogao učiniti puno, jer je suosjećajan i pravedan. Nije pošteno što je pobjegao, a sada je još i dalje branitelj.

U tim okvirima, bi se mnogi od nas rado našli u pregovorima jer srbijanska ministrica pravosuđa gospođa Snežana Malović ima odličan nastup i ostavlja dojam osobe koja suvereno vlada materijom, ma koliko teme delikatne bile.
Može ona imati najbolji nastup, ali to je samo nastup predstavnice države koja je ovim događanjima javno samorazotkrila kako je bila "jedna od strana"-agresor u ratu, koji su vodili protiv nas, a kasnije i ostalih.
Njen nastup je nastavljanje farse čiji su glavni režiseri MZ, a naši glavni glumci -samo naturščici i statisti.
U toj crnoj komediji gospođa te možda imresionirala jer "suvereno vlada materijom", kada već, oni koje predstavlja, nisu "suvereno zavladali teritorijem" .

Ipak, uloge naturščika i statista su okosnica radnje, bez koje bi ona vladala materijom potrebnom za objašnjavanjem o događajima u Stajićevu, Begejcima, S. Mitrovici,..., i dogovarala nagodbu o odšteti za naše branitelje mučene u tim logorima.

Tko je glasao

@ppetra

Priča o starcu ima autora, čovjek ima ime i prezime, živi u Kanadi, dolazi jednom godišnje u rodni grad. Dakle, ništa rekla - kazala, svjedočenje iz prve ruke. Ti kažeš da je pobjegao, ja mislim da je učinio ono što mu je savjest nalagala.
Isto pitanje sam mu postavio i ja - zašto se nije suprotstavio i jednom i drugom. U oba slučaja bilo je to, u vrijeme euforije koja je vladala, PO ŽIVOT OPASNO. Posebno drugi slučaj krađe goveda. Vjerujem da ovo mogu posvjedočiti mnogi branitelji koji su se našli u sličnoj situaciji kao "kanadski branitelj".
Rat nije viteški turnir, ali upravo zato što može biti DRASTIČNO KRVAV, postoje određena pravila. Ona važe i za okupatora, ali i branitelje. Ključno pitanje: može li biti među braniteljima ratnih zločinaca.???? Ako se prihvati da ne može, ti si bliže istini, ako se kaže da ratnih zločinaca može biti i u našim redovima , onda sam ja, i oni koji dijele moje mišljenje, bliže istini.
VITEŠTVO U RATU, po meni, vrhunac je čovjekove hrabrosti i snage.U protivnom ratne pobjede su Pirove pobjede.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci