Tagovi

Svi putevi vode do Damira Kajina

Iako sam danas planirao objaviti nastavak ju?erašnjeg dnevnika to danas više nema smisla jer se okolnosti ovog slu?aja mijenjaju iz sata u sat. Damir Kajin održava konferenciju za konferencijom, HDZ se tako?er uklju?io u medijski rat, a policija se ponaša izgubljeno dok mediji igraju prljave politi?ke igre. Slu?aj "Pazinske bombe" je tako postao najkontroverzniji doga?aj godine što je vrlo opasno jer slu?aj nije bezazlen. Danas znamo da se radi o ?INU KLASI?NOG TERORIZMA s politi?kim premisama koje ne baštine neke marginalne pararevolucionarne skupine nego samoproglašena gra?anska elita na ?elu s Damirom Kajinom. Antifašizam kao sredstvo ideološke borbe u 21. stolje?u je identificiran s terorizmom.

Za po?etak bi se trebali ponoviti motivi postavljanja bombe u Pazinu.

1. Dizanjem u zrak Bo?arskog doma u Pazinu umanjuje se mogu?nost održavanja Thompsonovog koncerta, a sam Kajin je rekao da ?e SVE u?initi da Thompson ne do?e
2. Dizanjem u zrak Bo?arskog doma šalju se jasne poruke: Thompsonu da su ga u stanju i likvidirati ako gostuje u Istri, organizatoru da odustane od održavanja koncerta, svim budu?im organizatorima da nemaju posla s Thompsonom, potencijalnoj publici da je u opasnosti ako do?e na koncert i policiji da joj je bolje zabraniti koncert nego biti odgovoran za eventualne ljudske žrtve
3. Dizanjem u zrak Bo?arskog doma u Pazinu i povezivanjem slu?aja s Thompsonovim fanovima provodi se javna sotonizacija Thompsona i njegove publike kao opasnih terorista ?ime bi se opravdale budu?e zabrane koncerata

U toku dana je policija priop?ila da je Vili Bon potvrdio da je postavio eksplozivnu napravu i naveo kao glavni motiv otprilike onaj koji je naveden pod 1). Time je kona?no riješeno pitanje afiniteta Vilija Bona. Vili Bon NE VOLI Thompsona kao ni Kajin, Vili Bon se smatra uvjerenim ANTIFAŠISTOM kao i Kajin, Vili Bon je u stanju u?initi sve da Thompson ne gostuje u Istri kao i Kajin.

Tako više ne postoji niti jedna jedina stvar koja bi povezala napad s Thompsonovim fanovima a istovremeno se cijela pri?a u potpunosti okrenula u smjeru Kajina i njegovih istomišljenika i poklonika. Sam Kajin je tome po obi?aju pridonio nakon što je pokazao pismo bombaševog brata u kojem ovaj navodi da je bombaš napustio HDZ kad i Mesi? i Manoli?. Tako su nam iz obitelji Bon pristigla dva momenta koja nisu bila poznata na po?etku pri?e. Prvi je taj da Bon dolazi iz "antifašisti?kog" okruženja u kojem se Thompson mrzi iz svega srca, a drugi je taj da je bombaš na Mesi?evoj liniji na kojoj je i Damir Kajin.

I sam Kajin je u po?etku javnosti davao nekoliko motiva za bombaški napad od kojih je jedan raš?iš?en a dva i dalje stoje pod upitnikom. Ali ni jedan ne ide u korist Kajinovim tvrdnjama.

1. Napad ima za cilj destabilizaciju Istre - postavljanje bombe je zasigurno imalo i taj cilj; Podsjetimo da je upravo Damir Kajin obe?avao destabilizaciju dizanjem Istrijana na noge, a kako je najlakše di?i ljude na noge ako im u živote ne utjera strah i nesigurnost od teroristi?kih napada?
2. Bombaš nije radio na svoju ruku - ovo može znati samo netko tko je detaljno upu?en u cijelu bombašku operaciju, a danas poznata višestruka povezanost Vilija Bona i IDS-a i osobno Kajina
3. Bombaški napad je bio naru?en - isto kao i pod 2.

Ukoliko se složimo s Damirom Kajinom, ovo je samo dio motiva koji nedvojbeno pokazuju "s koje je strane" doletjela bomba na Bo?arski dom. Bez obzira što su naši mediji cijeli slu?aj popratili kao da se radi o politi?ko-estradnoj igrici u pitanju je BOMBAŠKI NAPAD što se uvelike zaboravlja. Sam ?in bombaškog napada s politi?kom pozadinom ima puno dalekosežnije posljedice koje se ne mogu sankcionirati kažnjavanjem jedino obi?nog izvršitelja a apsolutno je neprihvatljivo njegovu pri?u prihvatiti kao kona?nu. Govor mržnje stvara atmosferu mržnje a atmosfera mržnje stvara atmosferu oružanih napada.

Napad bombom ima izuzetno ozbiljne posljedice za društvo u cjelini i užasno štetne posljedice za Pazin i Istru a ako se slu?aj ne raš?isti ostaje tamna sjena POLITI?KOG TERORIZMA. Spominjanjem naru?enog napada tome je pripomogao i sam Kajin. Prostor u kojem vlada politi?ki terorizam je mrtav prostor u gospodarskom i svakom drugom smislu a naro?ito je mrtav za demokraciju i ljudska prava. Vjerojatno ni sami gra?ani nisu svjesni da je ta vijest obišla svijet i ukopala se u sve svjetske arhive i nepovratno umanjila ugled grada, regije i cijele zemlje. Postupanje medija koji su slu?aj u prvom mahu neozbiljno popratili kroz o?i Damira Kajina je sramotno i govori ili o krupnoj neprofesionalnosti medija ili o operaciji šireg spektra. Kad se mediji ponesu kao glasnogovornici politi?ke atmosfere koja je iznjedrila teroristi?ki napad onda smo zaista svi u ozbiljnoj fizi?koj opasnosti. Navodno ve? me?u Kajinovim poklonicima u Istri kruži složenica "Svi smo mi Vili Bon".

Naknadna doga?anja vezana uz postupanje policije su još ?udnija. Do danas se ne zna je li Kajin bio na obavijesnom razgovoru ili ne a isto tako se ne zna je li na njemu provedeno poligrafsko ispitivanje. Štoviše Kajin i dalje zbunjuje javnost i javno iznosi svoje kontakte s ljudima bliskima osumnji?enom bombašu. Zapanjuju?e. Javnost je prepravljena kontradiktornim izjavama o policijskoj istrazi i policijskom postupanju prema Damiru Kajinu koji je do grla upetljan u cijeli slu?aj a Damir Kajin i IDS povrh svega provode politi?ki pritisak na istražna tijela i mašu svojom politi?kom mo?i i politi?kim vezama. Kajin ?ak traži smjene u policiji jer su se drznuli kontaktirati njega - osobu koja je na tisu?u na?ina povezana s cijelim slu?ajem i koja je otvoreno prijetila destabilizacijom i poduzimanjem svih mjera da se Thompsonovi koncerti u Istri ne održe. Kajin ide toliko daleko da govori policiji da treba ispitati osumnji?enog Bona jer je ovaj izvan životne opasnosti što opet zna?i da Kajin ima doušnike u bolnici gdje leži Bon ili ?ak ima osobno pristup Bonu. Pa što radi ta policija? Što radi uprava bolnice? Ne zaboravimo da je napad najbolja obrana i da je glavni medijski napada? Damir Kajin. Nitko ne može jam?iti da Kajin ne bi bio u stanju provoditi pritisak na Vilija Bona kako ovaj ne bi govorio istinu jer je i sam Kajin izjavio da je spreman u?initi SVE kako bi sprije?io koncerte a najmanje je zatajio svoju sklonost medijskom i politi?kom teroru i hajci prema protivnicima. Kajin je to i pokazao oduševljavaju?i se ?injenicom da je Bon teško ozlije?en u vlastitom napadu a tako?er je javno pokazao da je u stanju objaviti sve podatke o Viliju Bonu. I ono što je najopasnije pokazao je da je u kontaktu s njegovom obitelji.

Nakon zagreba?kih ubojstava Hrvoje Petra? je dodatno izoliran u zatvoru iako nije bio ni osumnji?en ni optužen za navedene zlo?ine, postojale su tek indicije da bi mogao imati neka saznanja. Nije ga se pustilo da drži novinske konferencije, iznosi nebulozne konstrukcije, kontaktira s obiteljima izvršitelja i nare?uje policiji što treba raditi niti je okolo mahao povjerljivom dokumentacijom. Petra? je bio i na poligrafu.

Umjesto da policija djeluje profesionalno i apoliti?no, ona ovaj slu?aj dodatno politizira. Kao da je cilj policije razvodnjavanje slu?aja i prepuštanje da se slu?aj pretvori u farsu pod imenom "Damir Kajin Show" uz žrtvovanje pijuna Što bi još i bilo donekle razumljivo da se radi o stvarima kao što je skidanje plakata, ali je apsolutno neprihvatljivo kad se radi o BOMBI.

Na kraju nekoliko pitanja za policiju: Ima li Damir Kajin ili netko njemu podložan (on je visoki dužnosnik IDS-a pa su to svi ?lanovi IDS-a) ili s njim povezan na bilo koji na?in pristup Viliju Bonu u bolnici i tko je sve kontaktirao s Bonom prije njegovog priznanja i pojašnjenja motiva uklju?ivo i Vilijevog brata koji je gotovo zaljubljen u Damira Kajina? Kako Damir Kajin obnaša dužnost saborskog zastupnika on je utjecajna osoba u javnosti. Kako se može dopustiti njegov pritisak na istražne organe, javnost, medije u ovako ozbiljnom slu?aju i smatra li policija da je Damir Kajin mentalno neura?unljiva osoba pa ne reagira na svu silu njegovih navoda i objeda? Ako Kajin i jest mentalno neura?unljiv ne zna?i da nije i opasan. On je izabran za zastupnika u Sabor što zna?i da velik dio javnosti o njemu ne misli da je neura?unljiv.

Damir Kajin je kreator javne svijesti o "Thompsonu i ustaškoj opasnosti" i snosi minimalno politi?ku odgovornost za ovaj bombaški napad. Nitko ne može negirati da se njegovom identifikacijom policije kao "nedemokratske i nesposobne" sutra može ponoviti nešto sli?no i to upravo protiv policije.

Komentari

Vidim da ulažeš ogromnu

Vidim da ulažeš ogromnu energiju u cijelu priču i objavljivanje dnevnika tipa Kajin ovo ili Kajin ono. Četiri dana si registriran a već tri dnevnika! Za to treba volje i energije, pa si dajem za pravo svašta zaključiti. Ipak, izjaviti: "Slučaj "Pazinske bombe" je tako postao najkontroverzniji događaj godine što je vrlo opasno jer slučaj nije bezazlen." jest pretjerivanje.

Slažem se da slučaj nije bezazlen, ali po čemu je to najkontroverzniji događaj godine?

Odredio si ga vremenski, daj ga odredi i prostorno: ti misliš da je to najkontroverzniji događaj za cijeli Grad Pazin, Istru, Hrvatsku, Europu, Svijet ili za neko od naselja u sklopu Pazina: Beram, Bertoši, Brajkovići, Butoniga, Grdoselo, Heki, Ježenj, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Lovrin, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Vela Traba, Zabrežani, Zamask, Zamaski Dol i Zarečje.

Kod ponovljanja motiva, točke započinješ riječima "Dizanjem u zrak Boćarskog doma..." Dom je još uvijek tamo, ima slomljenih prozorskih stakala i vjerojatno tragova od šrapnela, ali, ako će se koncert održati onda dom nije dignut u zrak. Ništa mi ne opravdava taj epitet kontroverze godine.

Tko je glasao

imaš pravo, preporuka je da

imaš pravo, preporuka je da se dnevnici objavljuju u ritmu od svakih nekoliko dana, tj. kao rule of thumb treba uzeti dan kada zamre diskusija na prethodnom dnevniku tada može novi

ovo je preporuka a ne pravilo, no mišljenja sam da ljudi ovdje prate autore a ne teme i da će bombardiranje dnevnicima kreirati suprotni efekt od čega god si htio postići

Tko je glasao

Slobodno iznesite vaše

Slobodno iznesite vaše zaključke u svezi mene. Što se tiče kontroverznosti pokušat ću vam pojasniti svoja razmišljanja. Najkontroverzniji je naravno u Hrvatskoj a kontroverznost je u tome da još nitko nije osudio napad nakon što se ustanovilo da je napad došao iz antifašističkog miljea. Osude su bile ranije. i ravne su nacističkoj osudi palitelja Reichstaga. To dovoljno govori da veliki dio javnosti opravdava ako ne baš sam bombaški napad a onda motive napada. To je jedinstveni slučaj u Hrvatskoj u posljednje vrijeme i afirmira terorizam. To je ono što je kontroverza. Vili Bon je samo izrazio skrivene želje velikog broja ljudi.

Tko je glasao

Ne dijelim tvoje mišljenje.

Ne dijelim tvoje mišljenje. Ne želim reći da je priča bezazlena, daleko od toga, ali držim da nije ni tako jako interesantna izvan Pazina, i eventualno Istre, kako ju ti doživljavaš.

Mislim da pretjeruješ u pridavanju značaja cijeloj priči, a ako želiš jahati po Kajinu, samo izvoli. Za to ti ni ne treba ova priča, ako imaš druge argumente, samo naprijed.

Ipak, imaj na umu, kako je i Mrak rekao da u ova turbulentna vremena svakako postoje drugi događaji i teme koje su znatno interesantnije na nacionalnoj razini. Pazi da "ne izgoriš"...

Tko je glasao

Shvaćam ako ovo izgleda kao

Shvaćam ako ovo izgleda kao bombardiranje jednom temom koja ne zaokuplja širu populaciju ali parametri ove teme se mijenjaju iz sata u sat bez obzira što se na prvi pogled ne uočava. Možda će se jednog dana shvatiti koliko je ova situacija bila značajna za sve nas u Hrvatskoj u cjelini. Pazin je samo bojno polje.

Tko je glasao

ako se mijenja iz sata u sat

ako se mijenja iz sata u sat onda možeš

a) dopuniti dnevnik
b) dopisati komentar na vrh u kojem objašnjavaš što se desilo

please, razmisli malo o tome kako postići najbolji efekt, a vjeruj meni da ti je savjet dcroata i moj na mjestu jerbo smo ovdje malo duže

Tko je glasao

...a drugi je taj da je

...a drugi je taj da je bombaš na Mesićevoj liniji na kojoj je i Damir Kajin.

 Sasvim sigurno je da i Mesić tu ima svoje prste... ni sam više ne zna s kim ima posla:

cogito ergo sum

Tko je glasao

1. Dizanjem u zrak

1. Dizanjem u zrak Boćarskog doma u Pazinu umanjuje se mogućnost održavanja Thompsonovog koncerta, a sam Kajin je rekao da će SVE učiniti da Thompson ne dođe

činjenica: kajin se posrao na svoje riječi. trebao je sačekati rezultate policijske istrage. ovako se sad čupa na sve moguće načine.

1. Napad ima za cilj destabilizaciju Istre - postavljanje bombe je zasigurno imalo i taj cilj; Podsjetimo da je upravo Damir Kajin obećavao destabilizaciju dizanjem Istrijana na noge, a kako je najlakše dići ljude na noge ako im u živote ne utjera strah i nesigurnost od terorističkih napada?

zašto odmah ne napišeš kako je kajin postavio bombu? postavljanje i detonacija je čisti teroristički napad. koliko će on destabilizirati istru, to ćemo još vidjeti.

Napad bombom ima izuzetno ozbiljne posljedice za društvo u cjelini i užasno štetne posljedice za Pazin i Istru a ako se slučaj ne raščisti ostaje tamna sjena POLITIČKOG TERORIZMA.

znaš, dobro si krenuo ali ovo je daleko od teorije zavjere. ovaj dnevnik je više teorija histerije slična onoj kada je XD3 proglasio Dalmatinsku akciju terorističkom strankom i imao montirani proces, djelomično uspješan. naime nisu mogli dokazati terorizam ali je DA izgubila hrpu svojih članova i simpatizera.

Tko je glasao

Ja ne tvrdim da je Kajin

Ja ne tvrdim da je Kajin odgovoran za postavljanje bombe kao naručitelj. Svatko je nevin dok mu se ne dokaže suprotno. Naveo sam cijeli niz motiva koje bi svako nezavisno pravosuđe i depolitizirana policija trebali uzeti u obzir kako prije terorističkog akta tako i kasnije. To što nisu dokazuje da je Kajin iznad zakona i da su političke igre jače od prava. Kajin sustavno i javno sabotira rad policije a oni ga puštaju da krši velik broj zakona i otežava istragu u svezi ni manje ni više nego terorističkog napada. Terorizam je u cijelom svijetu neprijatelj broj 1 i oko njega nema zezanja osim u Hrvatskoj i osim kad mu je korijen nazovi antifašizam.

Tko je glasao

Ja ne tvrdim da je Kajin

Ja ne tvrdim da je Kajin odgovoran za postavljanje bombe kao naručitelj.

ma ne, samo si ih tako iznio.

To što nisu dokazuje da je Kajin iznad zakona i da su političke igre jače od prava.

pa valjda si prespavao privođenje.

Terorizam je u cijelom svijetu neprijatelj broj 1 i oko njega nema zezanja osim u Hrvatskoj i osim kad mu je korijen nazovi antifašizam.

kakav nazovi antifašizam? što ti smeta oko antifašizma? vilim bon je uhićen, priznao je nedjelo. ni meni se ne sviđa thupson niti njegove pjesme gdje prostituira domoljublje i antifašista sam. ne pada mi na pamet postavljati bombe, jednostavno ga ne slušam. ti si jednostavno krivo zbrojio kruške i jabuke te terorističko djelo jedne budale spojio sa kajinom kao ideologom djela.

Tko je glasao

Jedino što sam iznio je

Jedino što sam iznio je veliki broj motiva koje je Kajin imao za počinjenje akta a njegovo ponašanje nakon akta i sabotiranje policijske istrage samo potvrđuje ono što sam iznio. Kajin nije priveden. Ovo jest terorističko djelo no bit terorizma je ideološka potka. Tko sjedi za tkalačkim stanom znamo svi.

Tko je glasao

@vilibonbon: Na stranu

@vilibonbon: Na stranu konkretan povod, zbunjuje me tvoje inzistiranje na motivu terorističkog čina i "ideološkoj potki".

Ovo jest terorističko djelo no bit terorizma je ideološka potka.
Ne možeš DJELA terorizma izbaciti iz definicije.
There is no internationally agreed definition of terrorism.[2][3] Most common definitions of terrorism include only those acts which are intended to create fear (terror), are perpetrated for an ideological goal (as opposed to a lone attack), and deliberately target or disregard the safety of non-combatants.

Podlo je, ako pristaša neke ideologije izvrši teroristički čin, proglašavati da "bit" njegovog zločina nije čin, nego namjera, pa su onda krivi svi, koji imaju slične namjere ili djele istu ideologiju (recimo, svi koji ne vole Marka Parkovića). I ja sam recimo član facebook grupe koja je protiv održavanja njegovog koncerta u Pazinu; a postoje valjda i grupe podrške njemu. To nije problem, pa ni vjerski fundamentalizmi itd. nisu problem, dok se ne čini nasilje.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

idemo malo u povijest. vlado

idemo malo u povijest. vlado gotovac je dobio šakom u glavu tijekom predizbornog mitinga u puli. bilo je to u doba mraka, kada je jezik HTV-a bio netolerantan prema svima koji se nisu zvali franjo tuđman. krivac je osuđen, oni koji su širili taj jezik mržnje danas su glavni i odgovorni urednici HTV-a, vode Otvoreno, smiljko šagolj predaje novinarstvo. nekako si u svim svojim dnevnicima to prešutio. ako misliš da mi je kajin drag, kao i IDS, varaš se. oni su zapravo istarska verzija XD3-a.

Tko je glasao

Postaje sve dosadnije i

Postaje sve dosadnije i dosadnije a autor ima sindrom propovijedanja bez imalo volje za komunikaciju. Začudo da ovim temama više nema kolege zelenog Zorana koji se u početku posprdno odnosio prema cijeloj situaciji petljajući po teorijama zavjere. Što je sad teorija zavjere?

Tko je glasao

Žao mi je što vam je ova

Žao mi je što vam je ova tema dosadna. Želite li se zabaviti čitajte vlastite tekstove.

Tko je glasao

@hdz-ekonomija: Začudo da

@hdz-ekonomija:
Začudo da ovim temama više nema kolege zelenog Zorana koji se u početku posprdno odnosio prema cijeloj situaciji petljajući po teorijama zavjere.

Ja ipak ne visim baš 24 sata dnevno na pollitika.com. :) Dnevnik je objavljen u 22:53, a ti se dva sata kasnije čudiš što ja ne reagiram? Ej, pa moram nekad i spavat! Evo ustadoh rano...

Slažem se da je dosadno. Nemam ništa posebno za dodati onome, što sam prije rekao.

Što je sad teorija zavjere?

Oh, stvar je očita. Na pojavnom nivou, autor dnevnika vodi bjesomučnu kampanju protiv Damira Kajina i "antifašizma" u Istri i cijeloj Hrvatskoj. Toliko apsurdno pretjerava i histerizira, da izaziva nagonsku averziju i potrebu, da se Kajina brani; a to je, za one koji znaju NJIH, očito i cilj.

ONI vješto koriste metodu reverzne propagande. Napoleon III. je npr. bio plaćao svoje navodne javne kritičare. U ovom slučaju, jasno je: autor je zapravo kajinovac, koji upravo računa na spomenutu reakciju. Ali mene ne bu navukel! :)

Uostalom mislim, da Rockwool treba razoriti!

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Moram priznati Zorane da sam

Moram priznati Zorane da sam od tebe očekivao malo ozbiljniju analizu i definiraniji stav.
Ipak se radi o bombi, nije to puko filozofiranje ili "tupljenje" što često radimo na ovim stranicama.
Jesam prgav u svim mogućim raspravama ali upotrijebiti bombe i sve ostalo što je klasično terorističko djelo, to je nedopustivo.
Rečenicama "ratovati" je jedno- ali oružjem i bombama zveckati... ''
To je nešto sasvi drugo.

Inače, šaljiv ton mi se sviđa i uvijek ga podržavam, ali ovo baš nije povod za šale.
Očito je da netko želi izazvati dolazak naoružanih (doslovce) obožavatelje MPT na koncert te time omogućiti policiji prilikom pretresa na ulazu "dokaze" kako su isti "krvožedni ustaše".
"Igra" je dobro i podmuklo pripremljena i uopće nije igra!

P.S. Čije je ono otac visoki časnik JNA? a involviran u ovaj slučaj?

Tko je glasao

Ah, kolega Zorane, vi danima

Ah, kolega Zorane, vi danima ne reagirate na ovu seriju dnevnika još od trenutka kad je postalo razvidno da su prve reakcije na napad isfabricirane i da su bile jako opasne. Sad ste prešli i na zezanje makar je u pitanju teroristički akt u kojem nema ništa smiješno. Ne zezate se samo vi. Svi oni koji su prvog dana bili smrtno ozbiljni dok je važeća istina bila da je napad došao iz ustašoidnog miljea sada se urnebesno zezaju. Pitanje je (u stvari, nije) bi li tako reagirali da je netko NJIHOV podmetnuo bombu protiv nekog VAŠEG ili bi već bili u prvim redovima protesta protiv narastajućeg ustaštva i fašizma? Začudo je da je sve ovo puno gore od napada na V.Gotovca u Puli remenom prije 10 godina a taj je slučaj toliko eksploatiran kao podloga za borbu protiv govora mržnje vladajućih struktura dok je slučaj u kojem je korišten eskploziv s akterima u obrnutim ulogama nešto šaljivo i nebitno.

Tko je glasao

Ovoga puta, za razliku od

Ovoga puta, za razliku od onog napada na Vladu Gotovca, policija radi svoj posao. Napadač je uhićen, bit će izveden pred sud i sigurno osuđen. Trebam li reći da podmetanje bombi smatram apsolutno neprihvatljivim? Valjda je jasno.

Onaj napad bio je samo dio niza napada na "izdajice" koji su se događali (pa sam recimo i ja stradao 1999. kad je napadnut skup na kojem se tražilo vraćanje imena Trg žrtava fašizma). Ovdje se radi o izoliranom slučaju. Insinuirati da je Kajin kriv, čak i Mesić - besmisleno je. Kajin je zaista bio neprimjereno reagirao - pa, neka se sam vadi, ja mu nisam tata! IDS vlada Istrom jednako kao HDZ Hrvatskom, i eksplatira antifašizam da bi održao svoju vlast.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Budite precizniji. Smatrate

Budite precizniji. Smatrate li neprihvatljivim sam akt postavljanja bombe ili i motive za podmetanje bombe? Gdje bi razgraničili što je dozvoljeno, a što je nedozvoljeno u političkoj borbi?

Tko je glasao

@vilibonbon: Smatrate li

@vilibonbon:
Smatrate li neprihvatljivim sam akt postavljanja bombe ili i motive za podmetanje bombe?

Sam akt.

Gdje bi razgraničili što je dozvoljeno, a što je nedozvoljeno u političkoj borbi?

Načelna rasprava nije jednostavna. Ali postavljanje bombi svakako spada u nedozvoljive akte. (Na sreću, ovdje imamo blaži oblik, jer je namjera bila da strada samo imovina, ne i ljudi - pa je nastradao samo sam napadač.)

Prihvaćam kritiku da sam pogriješio, kad sam ostao samo na ironiziranju. Bacanje bombi je apsolutno nedozvoljivo bez obzira na motiv, točka (a ne zarez pa onda "ali...").

Dvije stvari još želim ovdje istaknuti, koje se tiču mojih osobnih stavova. Prvo, izjašnjavam se kao pacifist; dakle - moji osobni kriteriji suzdržavanja od nasilja, pa čak i primjene sile, su visoki - više volim biti onaj kojeg su izmlatili, nego onaj koji je izmlatio nekog drugog. U članku Kako sam postao pacifist) opisao sam kako se taj besmisleni osjećaj pojavio u meni, kad sam imao deset godina. Opisujem jednu dječačku tuču, u kojom sam sudjelovao.

Nakon što sam pretrpio nekoliko udaraca, ušao sam u klinč i zadao snažan udarac tjemenom u lice. Čuo sam krckanje njegovog nosa; hrskavica je možda bila slomljena, jer udarac je bio jak, dobro odmjeren. Pao je na zemlju, jaučući, držeći se obim rukama za lice; krv je tekla između njegovih prstiju. Bio je očito nesposoban za dalju borbu. (...) Mojim žilama, iako sam osjećao bol od udaraca koje sam primio, postrujala je neusporediva vatra triumfa. Opijenost pobjedom, zanos života, ushit činjenice da stojiš na nogama sa svojim drugovima okolo, dok se neprijatelj nemoćno valja u prašini. (...)

Kasnije, međutim (ne odmah; prošlo je mislim nekoliko tjedana, možda i dva-tri mjeseca) u mene se nekako uvukla nelagoda. Kriomice, postepeno, nenajavljeno. Nejasna uznemirenost zamijenila je užitak pobjede. Uvukla se u mene, a ne znam kako i otkuda, pomisao da nanositi rane i bol drugim ljudima nije ispravno, bez obzira na povod, čak i u samoobrani. (...) Kako i zašto sam došao na tu čudnu, neprirodnu misao? Ne znam; nitko odrasli za tu tuču nije saznao, nitko mi nije držao prodiku. Nisam išao u crkvu (bio sam već sa sedam godina uvjereni ateist), a stav crkve prema nasilju je ionako krajnje ambivalentan.

Nakon četrdeset godina, još uvijek se rvem sa duboko usađenim antagonizmima svojih poriva i evidentnim besmislom nekih mojih uvjerenja.

Pacifizam je, naravno, posve nepraktična i neodrživa filozofija. Prije ili kasnije, pojavit će se neki huligan i ukrasti tvoje pikule. (...) Pa ipak, svoje osjećaje više nisam uspijevao promijeniti. Mogućnost da me netko povrijedi izaziva u meni strah; ali mogućnost da ja povrijedim nekog drugog izaziva još veći strah, i mučninu.

Drugo: u diskusijama oko Marka Perkovića,ranijih mjeseci ovdje, bio sam suzdržan: nije mi simpatičan, ali mislim da se previše oko njega histerizira (postoji "koketiranje" s ustaštvom i nacizmom, ne ipak i samo ustaštvo - svakako jest pjevao "Jasenovac i Gradiška Stara", ali takvo je bilo "tržište", kasnije se ograđuje, ne sto posto uvjerljivo, ali ajd neka mu bude).

Sada još četiri stvari koje se tiču događaja i njegovog konteksta u hrvatskoj zbilji.

1) Nasilje treba osuditi, ali besmisleno je sada se zgražati, kao da je ovaj napad nešto bez presedana. Problem političkog ekstremizma, koji ne preza od nasilja, postoji u Hrvatskoj - dosad, isključivo desni: puno je takvih napada na ljude i objekte bilo (stotine bombaških napada, kad su rušeni spomenici antifašističke borbe - uništavanje imovine Srba nakon oslobodilačkih akcija da ne spominjemo, to je druga vrst konteksta; stotine batinaških/huliganskih napada - osobno sam desetak puta bio meta, sve zbog mojeg legalnog i nenasilnog djelovanja). Ovo je prvi put (ako je sadašnjim Bonovim izjavama vjerovati) da netko s lijeve pozicije napravi isto. Pritom, ne pretjerujmo - što su te već upozorili: Boćarski dom nije "dignut u zrak", a napadnuta je samo imovina, ne i osobe (pa će broj godina zatvora za počinitelja biti manji).

2) Upozoravao sam pak također, kao povjesničar i, ajde da kažemo, "praktički sociolog" (novinar i aktivist), da u Istri postoji konsenzus da su ustaše bili, bez ostatka, izdajice hrvatskoga naroda (jer su bili sluge talijanskih fašista, čiji su teror istarski Hrvati i Slovenci 20 godina trpili), a partizani osloboditelji (protjerali su fašiste i Istru priključili Hrvatskoj). To je sociološka činjenica, koju treba imati u vidu, što god o tome mislili. Zato i "koketiranje" s ustaštvom izaziva ogorčene reakcije, pa onda kod nekih pojedinaca i nedozvoljive činove nasilja.

3) Ironizirao sam na račun "teorija zavjere", ali sasvim ozbiljno treba uzeti u obzir i mogućnost skrivenih igara i motiva: treba li zaista atentatoru vjerovati, kad ovako objašnjava svoje motive? Nisu li oni možda bili upravo suprotni, naime bijes jer se Thompsonov koncert žeii onemogućiti? Ne ide li on zapravo i sada na to, da antifašiste ocrni? Ne može se takva mogućnost isključiti - događale su se takve stvari puno puta u povijesti. Pa i sam kažeš: apsolutno je neprihvatljivo njegovu priču prihvatiti kao konačnu. Kajin je rekao: stavite i mene i njega na poligraf! Čekajmo rezultate istrage.

4) Ako njegov motiv i jeste ljevičarski (antifašistički), sumarno napadati sve ljevičare i antifašiste (Kajina i Mesića npr., a logično valjda i mene) da snose krivicu za to, besmisleno je. Nije istina da "svi putovi vode do Damira Kajina". Tvrditi: Antifašizam kao sredstvo ideološke borbe u 21. stoljeću je identificiran s terorizmom može imati smisla jedino u ideološkoj borbi za "rehabilitaciju" fašizma (jer gle, najednom su svi koji se suprotstavljaju fašizmu, navodno, teroristi? kao što su to bili, recimo, istarski partizani, koji su se borili, jeli, protiv legalne talijanske fašističke vlade? -a svaka kritika fašizma je, jeli, "govor mržnje"?).

Iskreno - tvoje insinuacije protiv Damira Kajina, pa i Stipe Mesića prevazilaze, po mom sudu, ono što načelo slobode govora dozvoljava - mislim da bi te Kajin trebao tužiti sudu zbog klevete (a možda i "govora mržnje", jer očito si opsjednut osobnom mržnjom, samo nisam siguran u zakonske odredbe o tome).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Cijenjeni, problem je očito

Cijenjeni, problem je očito u vama. Kad prihvaćate motive za postavljanje bombe kako bi se spriječila umjetnička manifestacija onda ste najobičniji ekstremist bez obzira na intelektualni habitus kojim se okružujete. Sve dok smatrate terorista samo čovjekom koji je pretjerano i nedozvoljeno reagirao po ničemu važnom se ne razlikujete od njega. Vaš pacifizam je samo operativne prirode a ne i uvjerene. Pacifizam dolazi iz glave a ne iz oslabljenog tijela. Ukoliko i dalje inzistirate na ovom aktu kao aktu usamljenog čovjeka koji se slabo kontrolira onda se odista na krivom putu jer ovdje se ne radi o tome. Jedno je osuda nasilja a drugo je osuda političkog i ideološkog nasilja. Svatko će osuditi silovatelja, otmičara, pedofila i pljačkaša (i akt i njihove motive) ali samo će istinski demokrati osuditi i političkog terorista na isti način dakle i njegov akt i njegove motive. Pri tome je politički terorizam odnosno kriminal puno opasniji za društvo jer posjeduje veliko i moćno zaleđe. Vaše daljnje inzistiranje na povijesnim okolnostima na žalost samo dublje potvrđuje moje riječi. Opravdavanje čina političkog terorizma okruženjem u kojem dominira antifašizam ravno je opravdavanju silovanja u patrijarhalnoj sredini. Zato je vrlo značajno da javnost ovaj čin političkog terorizma uopće nije osudila kao takvog. Poništena je sintagma da je zločin zločin jer po vašim riječima, a vi istinski ocrtavate sliku javnosti, zločin ipak nije samo zločin.

Drago mi je da ste se složili da treba uzeti u obzir mogućnost skrivenih igara i da atentatoru ne treba vjerovati ali mi nije jasno zašto se vraćate na početak i nalazite motiv da je atentator ipak Thompsonov fan kad to nitko danas više ne tvrdi i kad je bjelodano jasno da je atentator Kajinov fan i nazovi antifašist? Smiješni ste. Razmislite malo o ovome: nakon atentata Kajin u roku od nekoliko sati utvrđuje da je atentator Thompsonov fan i do prenose svi mediji i kroz cijelu priču provlače da to u "Pazinu svi znaju". Trebalo je nekoliko dana mukotrpnog guranja istine da bi atentator progovorio i identificirao se kao antifašist i obrazložio svoje motive i odjednom nitko više ne zna da je on Thompsonov fan a Kajin pokušava navedeno i dalje dokazati kroz pisma njegovog brata u kojem mu je jedini dokaz da je atentator mogao biti član HDZ-a usput previđajući činjenicu da je napustio HDZ skupa s Mesićem i Manolićem (!?). Kako se može dogoditi da danas više nitko ne zna da je atentator Thompsonov fan a do prije par dana su to znali svi mediji i Damir Kajin? Danas još jedino vi sumnjate.

Kajin je rekao da neće prihvatiti poligrafiranje u Puli i mislim da to dovoljno govori o tome postoje li indicije njegove upetljanosti u atentat. Nevjerojatna je situacija da čovjek za kojeg postoji na stotine i stotine indicija da je u svemu (političkom terorizmu) sudjelovao još javno uvjetuje policiji svoju suradnju i da policija o tome šuti. Ne znam postoji li neki zakon ili pravilo policijske struke koje nije prekršeno u ovom slučaju.

Izostanak osude ovog čina kao terorističkog od strane nazovi antifašista je uzrok identifikacije antifašizma s terorizmom. Na isti način se i islamski fundamentalizam izjednačava s terorizmom - kad izostane osuda. Kad netko ubije ljude u ime islama prvo što radi islamska zajednica u svijetu je ograđivanje od zločina i ukazivanje da to nije učinjeno u ime islama. Niti jedan antifašist nije izjavio da potez V.Bona nije antifašizam i da on nije nastupio kao antifašist. Tako je ispravno danas donijeti slijedeći zaključak HRVATSKI ANTIFAŠIZAM DANAS = POLITIČKI TERORIZAM. To je sramotno i bolesno. Kako i dalje inzistirate da je ovaj akt političkog terorizma ideološki ispravan prekidam razgovor s vama.

U slučaju Kajinove tužbe koje se bojim kao i lanjskog snijega (on je zaštićen imunitetom) ne sumnjam da ćete vi biti njegov svjedok no prošlo je vrijeme komunističkog zastrašivanja.

Tko je glasao

@vilibonbon: Kad prihvaćate

@vilibonbon:
Kad prihvaćate motive za postavljanje bombe kako bi se spriječila umjetnička manifestacija onda ste najobičniji ekstremist

Svašta. Postavljanje bombi nije prihvatljivo, bez obzira na motiv, točka. Njemu će se suditi zato jer je postavio bombu, a ne zato jer ne voli Marka Perkovića. Iznio sam da smatram sasvim mogućim da on sada laže o svojim motivima; no to za osudu samoga čina nije uopće bitno.

Prema onome što sam o slučaju pročitao, Kajin se zaista zaletio u nekim izjavama (rekoh da mi osobno nije simpatičan jer mislim da, kao i cijeli IDS, antifašizmom manipulira), ali tvoje optužbe da postoje na stotine i stotine indicija da je u svemu (političkom terorizmu) sudjelovao su bez ikakvog osnova (ma pazi molim te - "stotine indicija"?). Da i ne govorimo o logičkim akrobacijama da se svaki protivnik fašizma proglasi teroristom.

Inače, spomenuh u svojem tekstu, što si preskočio, da ovo nije prvi sličan teroristički čin u Hrvatskoj, jer je takvih podmetanja bombi bilo na stotine - možda tisuće - pa nema težinu koju mu pridaješ.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

There is a big difference

There is a big difference between terorism and hooliganism.

Tko je glasao

Korektan odgovor Zorane,

Korektan odgovor Zorane, makar se sa nekim konstatacijama ne slažem - u svezi glede i unatoč "insinuacija".
Previše je očito tko je izvukao, praf za praf, "osigurač" kragujevke.
(da točno, kragujevka se najprije odšarafi, udari u zid i onda se tek baca... ona stara iz "njihova" doba).

ŽAO MI JE ŠTO POSTOJE ljudi koji prosvjede koriste za fizičke obračune u kojima bez ikakva razloga stradavaju ljudi koji samo zastupaju svoje mišljenje koje uopće ne mora biti sukladno drugoj grupi.

Tko je glasao

jelenska December 17th,

jelenska
December 17th, 2008

Naročito je zanimljiv detalj da je osumnjičeni bombaš Vili Bon po kazivanju njegovog brata napustio HDZ nakon što su iz njega istupili Mesić i Manolić (on to naziva "Mesić/Manolić neuspjeha") čime je jasno dano do znanja da je bombaš Vili Bon politički istomišljenik aktualnog predsjednika Stjepana Mesića. Kolike su šanse da istovremeno bude i Thompsonov fan nije potrebno isticati. Prisjetimo se da su Kajin i Mesić već surađivali kad je trebalo zabraniti Thompsonov koncert u Umagu. Tako je barem tvrdio Kajin. -@vilibonbon

Stvarno, TKO je naručitelj postavljanja bombe?
Pitanje za 1 kn!
______________________________________

Nemam drugi komentar! - samo copy-paste starog komentara.

P.S. Kako znam odgovor na pitanje - dodati ću jednu kunu više u "škrabicu" kraj štalice u kojoj se nalazi mali tek rođeni Isus.
Jedva čekam da vidim kako će moj najmlađi unuk Gabrijel (8 i pol mjeseci) isto dati "kunu više" jer i ON ZNA ODGOVOR.

DAJTE I VI OSTALI KUNU VIŠE - IDE ZA NAJSIROMAŠNIJE U VAŠOJ ŽUPI; TAKO I TAKO SVI ZNATE ODGOVOR.

Tko je glasao

politički istomišljenik

politički istomišljenik aktualnog predsjednika Stjepana Mesića.

Ma cekaj jelenska, je l' ti govoris o onom Stipi Mesicu ciji je otac zaklao covjeka i zenu u Orahovici, zbog toga sto su im sinovi bili u hrvatskoj vojsci? Sto, ne sumnjas valjda na sina Jose tovarisa?

Tko je glasao

Prema mojim ocijenjivacima

Prema mojim ocijenjivacima je uputno smatrati djecu ustasa zlocinackom djecom, ali ne i djecu partizana.

Tko je glasao

@Pavao Jelovic: Prema mojim

@Pavao Jelovic:
Prema mojim ocijenjivacima je uputno smatrati djecu ustasa zlocinackom djecom, ali ne i djecu partizana.

Apsolutno je nedozvoljivo bilo kome predbacivati neko loše djelo koje je počinio neki njegov predak.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ti da si pacifist, kao sto

Ti da si pacifist, kao sto tvrdis, u tom slucaju se nebi u svakom trecem komentaru doticao ni partizana ni ustasa. Konstantno izjavljivanje da su ustase zlocinci, a partizani osloboditelji je generiranje osjecaja prezrenosti kod kod sinova i unuka pripadnika ustaske vojske.
Ako su zlocinci, zlocinci su oboji. I amen. Nepristrani povjesnicari se ne sluze takvim etiketama kao ti. Zar se ne mogu teze iznositi bez tebi omiljenog izraza - "zlocinac"?
A sa time da se nebi trebala ni smjela djeca sankcionirati zbog (ne)djela svojih oceva, u pravu si. Ali se nebi smjela ni benificirati.
Nemoj samo kazati da ni prvog, a ni drugog nije bilo.

Tko je glasao

Ma jok! Druže Pavao, Odakle

Ma jok!
Druže Pavao,
Odakle ti uopće takva ideja pada na pamet?

Pa nije valjda da i Vi eludirate na to da je Berlinski zid i dan danas više nego čvrst u mentalitetu naših najglasniji stručnjaka?

Ma nemoguće! Ne mogu vjerovati, pa stvarno, kako možete takvo što pomisliti!

:)

Drug Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Znaš Ti dobro Pavao na

Znaš Ti dobro Pavao na kojeg ja Mesića mislim.

Tko je glasao

Možda je Bin Ladin! a

Možda je Bin Ladin!

a možda imamo i mi svoje Bin Ladine.... ZG, Pazin... a koliko je još toga bilo i prije ....jooooj!

Bolje da šutim i ovako sam već sumnjiv nekima! ali kucaju na kriva vrata kao i obično!

:)

Pozdrav Ivo!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Imamao ih., @Mr.Jaks. Jedan

Imamao ih., @Mr.Jaks.
Jedan manji dio stvarno radi bombama a drugi tekstovima, rečenicama i pamfletima.
I jedni i drugi uopće nisu zanemarivi i vrlo su opasni. Problem je u tome što su Hrvati toliko gluhi i slijepi da ih ne uočavaju sve dok im bomba ne pukne na kućnom pragu!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci