Tagovi

Sveu?ilišni Oz - epizoda "Subvencionirani stambeni krediti izvan kona?ne redovne rang liste"

(01.11.2008: Press-clipping proizašao iz ovog teksta pridodan je na kraju teksta) Hrvatska je zemlja znanja. Evo primjera. Zamislite da ste rektor. I predložite izvjesnog prof. dr. sc. Ivana Pavi?a za dodjelu 800,000kn subvencioniranog stambenog kredita izvan redovne rang liste. Onda nezavisno Povjerenstvo to pogleda, utvrdi da je sve OK, a Senat nakon toga izglasa. Igrom slu?aja, vaše ime je upravo taj isti prof. dr. sc. Ivan Pavi?. Teoretski bi MZOŠ mogao odbiti potpisivanje tog ugovora za stambeni kredit, ali, naravno, to je samo u teoriji. Jer nabolja "kvaka" u ?itavoj pri?i je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji u svom ?lanku 60. kaže da je tijelo koje nadzire rad sveu?ilišta, napose "zakonitost njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa" i tome sli?no, u pola svog sastava izabrano od strane tog istog sveu?ilišta! Autonomija sveu?ilišta u (hrvatskoj) praksi. Ovo, na žalost, nije puki igrokaz, nego stvarna odluka Senata Sveu?ilišta u Splitu.

Konkretno, radi se o subvencioniranim kreditima za djelatnike u sustavu obrazovanja i znanosti. Za potrebe selekcije tko ?e to dobit, osnovana su Povjerenstva pri sveu?ilištima. Tako Sveu?ilište u Splitu ima svoje Povjerenstvo za stambenu problematiku Sveu?ilišta u Splitu, koje ima svoj Pravilnik o kreditiranju zaposlenika Sveu?ilišta u Splitu, te je bio otvoren i Natje?aj za dodjelu takvih kredita.

U tom pravilniku se kaže da je doti?no kreditiranje "namijenjeno isklju?ivo za rješavanje stambenih potreba zaposlenika ... koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili žive u neodgovaraju?im uvjetima stanovanja, te na njega ostvaruju pravo redoslijedom prioriteta utvr?enim u skladu s Pravilnikom o kriterijima za zadovoljavanje stambenih potreba i ovim Pravilnikom." Na stranu sad i koliko su smislena ta pravila, i koje su poro?ajne muke bile dok se nije došlo do kona?ne rang liste, jer ono što je ovdje zanimljivo su situacije u kojima Pravilnik omogu?uje 800,000kn kredita: a) petero?lana obitelj u kojoj oba roditelja rade na Sveu?ilištu i kvalificiraju se za takav kredit, b) obitelji s više od pet ?lanova.

I tu dolazimo do 27. sjednice Senata Sveucilišta u Splitu održane 11. rujna 2008. gdje pod to?kom 16 dnevnog reda stoji "Odluka o dodjeli subvencioniranih kredita" koja glasi:

Nakon uvodnih rije?i rektora i prorektora dr. sc. Dragana Bolan?e, jednoglasno je donesena sljede?a
ODLUKA
1. Na temelju Odluke Senata donesena na 19. sjednici dana 11. rujna 2007. godine, pod to?. 17b), na prijedlog rektora, dodjeljuje se 6 (šest) stambenih kredita sa subvencioniranom kamatom izvan kona?ne redovne rang liste Povjerenstva za stambenu problematiku Sveu?ilišta u Splitu (od 18. listopada 2007. god.).
2. Visina dodijeljenog kredita iz to?. 1. ove Odluke iznosi 800.000,00 kuna po predloženom zaposleniku.
3. Navedeni krediti iz to? 1. ove Odluke dodjeljuju se sljede?im zaposlenicima (abecednim redom):
a. akademik Franjo Para? (Umjetni?ka akademija),
b. prof. dr. sc. Pavo Bariši? (Filozofski fakultet u Splitu),
c. doc. dr. sc. Dolores Bio?ina-Lukenda (Medicinski fakultet u Splitu),
d. prof. dr. sc. Matko Maruši? (Medicinski fakultet u Splitu),
e. prof. dr. sc. Ivan Pavi? (Sveu?ilište u Splitu) i
f. Paula Vu?emilovi?-Šimunovi?, dipl. iur. (Gra?evinsko-arhitektonski fakultet u Splitu).

I tako, eto, rektor prof. dr. sc. Ivan Pavi? predložio prof. dr. sc. Ivana Pavi?a za 800,000kn subvencioniranog kredita izvan kona?ne redovne rang liste i sve je "košer"...

PS (28.10.2008): Danas mi je skrenuta pažnja i na to da je Paula Vu?emilovi?-Šimunovi? glavna tajnica - rukovoditeljica dekanata na gra?evini, te po pravilniku ne bi trebala imati pravo na taj kredit, jer je on namjenjen "isklju?ivo rješavanju stambenih potreba zaposlenika Sveu?ilišta znanstveno-nastavnih zvanja, umjetni?ko-nastavnih zvanja, nastavnih, suradni?kih i stru?nih zvanja odre?enih ?lankom 91. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju".

PS (30.10.2008): Napomena - u nekoliko novinskih ?lanaka se spominje da sam predsjednik Društva znanost.org, što je neto?no. Bio sam predsjednik 2007. godine. Moja pozicija je docent na splitskom PMF-u

PS (01.11.2008): Press-clipping: 31.10.2008 NoviList, Radio101, Vjesnik, Jutarnji; 30.10.2008 VecernjiList, NoviList, SlobodnaDalmacija, Jutarnji; 29.10.2008 Ve?ernjiList; Novi List

(paralelna rasprava na Connect::Portalu)
~~~~~~~~~~~~~~
.... vinkovic.org ....

Komentari

Rektor je danas gostovao na

Rektor je danas gostovao na Radiju Split, gdje je objašnjavao kako je on kategorički odbio taj kredit, i žalio se da umjesto da mu se čestita na tom potezu, sada ga se napada.

Uspio sam doći do telefonskog broja režije, no rečeno mi je da urednik emisije ne dopušta javljanje gledatelja i pitanja. No, bili su susretljivi pa su proslijedili moje pitanje voditelju emisije. Moje pitanje je glasilo: kako to da se nije bunio na DVIJE sjednice senata, jedna na kojoj je to izglasano i na idućoj na kojoj je izglasan (potvrđen) zapisnik s prethodne.

Na žalost, pitanje koje je voditelj postavio rektoru bilo je bez riječi "dvije", a na što je rektor rekao da je to krivi navod iz nekih dnevnih novina, jer da je prava istina kako se on pobunio već na samoj sjednici Senata kada su ga nominirali za taj kredit. Tu je ključno za znati dvije stvari:
a) laž je da se je pubunio protiv te odluke i za to postoje svjedoci sa same sjednice, a što govori i sam zapisnik u kojem je jasno napisano kako je išla službena procedura u kojoj je sam sebe kandidirao
b) ako se je tako kategorički bunio, što nije na DRUGOJ sjednici senata, kada se izglasavao zapisnik s prethodne sjednice, nije opet pobunio da se to makne ili ispravi.

Inače, čitava emisija je bila intonirana u stilu da je to neki organizirani napad na vrlo uspješnog rektora. Malo da razočaram rektora: ne postoji mastermind iza ovog, samo moje pisanje na dva Internet portala.
Da, pojedinac može u današnje doba pokrenuti lavinu sam samcat. Pogotovo kada je čitav slučaj toliko trivijalno razgoličen.

Tko je glasao

Gospodine Vinković, ne

Gospodine Vinković, ne vjerujemo da biste se bavili nečim ovakvim da u to stvarno ne vjerujete, nemojte se ljutiti, no kada je I. Pavić u pitanju stvarno je teško za povjerovati u optužbe. Rektor je pošten čovjek i uvijek spreman pomoći. Ako je demantirao da je uzeo povlašteni kredit, zašto mu ne vjerovati? Zašto unaprijed proglasiti čovjeka nemoralnim i neetičnim ? Očito je rektor pre uspješan i to mnogima smeta! Zdravi bili!

Tko je glasao

"Ako je demantirao da je

"Ako je demantirao da je uzeo povlašteni kredit, zašto mu ne vjerovati? "

Zato što ovo nije stvar vjerovanja, nego dokumenata koji pokazuju da laže.

"Očito je rektor pre uspješan i to mnogima smeta!"

Žalim ljude kojima smeta tuđa uspješnost. Meni ne smeta.
Jedino što ja recimo ne vidim da je uspješan netko tko se hvali da se ulaže preko milijardu kuna u sveučilište, a da to isto sveučilište nema strateški plan razvoja. To je skandalozno samo po sebi. A uz to lagati kako je kategorički odbijao taj kredit, a imena na tu listu po proceduri smije predložiti jedino on sam (što je i dokumentirano napravio i prošlo je kroz dvije sjednice Senata), onda tu dolazimo do pitanja: uspješan u čemu?

Tko je glasao

Novinari su se poprilicno

Novinari su se poprilicno zainteresirali za temu.
Clanke iz Novog Lista, te Vecernjaka sam ulinkao na samom pocetku teksta, a sutra ce biti jos clanaka u novinama.

Kao sto vidite iz Vecernjaka, opravdanja su stvarno prava komedija.

Tko je glasao

c. doc. dr. sc. Dolores

c. doc. dr. sc. Dolores Biočina-Lukenda (Medicinski fakultet u Splitu),

Ne štima mi, nije li Dolores na Zavodu za oralnu medicinu (meni omiljenog) Stomatološkog fakulteta u Zagrebu?

Tko je glasao

Što će promijeniti sve ove

Što će promijeniti sve ove silne riječi? Upoznat si s detaljima priče? Imaš dokumente kojima potkrepljuješ iznešeno?
Evo ti onda još jedne ideje, koju možda osim obavještavanja javnosti nisi imao u mislima. U mom slučaju je već dvaput pripomogla rješenju. A vrlo je jednostavna. Nisam prije mogao ni zamisliti da se sve može toliko pojednostavniti. Da ću napisati prve i jedine dvije kaznene prijave u životu i da će obadvije (uz naravno medijsko "tretiranje" slučajeva) vrlo brzo stvari pokrenuti u pravom smjeru...
Dakle, na ovoj stranici je formular (LINK), postoji tu i jedna ogledno popunjena prijava iz koje se vidi da nije mudrost, na stranicama Poslovnog foruma je većina zakona na čije se članke vežeš, vrijednosti o kojima se radi su iznad 300 tisuća pa se zbog toga odmah upućuje na Županijsko državno odvjetništvo, bilo anonimno bilo potpisano zavesti moraju, slanje faksom u prvom slučaju je preporuka, sve to skenirano i kao attachment također još na mailove Ministarstva pravosuđa, DORH-a, USKOK-a, Vlade, Sabora, Predsjednika (što ti god padne na pamet nalazi se na dohvat ruke na google), ... pa onda i svim medijima uz naknadno obavještavanje telefonom jer iz mojih iskustava oni ništa osim krvi, suza, sisa i guza ne smatraju dovoljno zanimljivim, u lokalne medije svakako (ako ne ide drukčije onda naturanjem teme u emisijama koje idu u živo)...
Svaki bi punoljetni građanin trebao znati, a onda barem svaki treći i trebao popuniti i poslati takvu prijavu na pravo mjesto. Znati napisati i napisati kaznenu danas je jednako značajno koliko i (znati) popuniti poreznu prijavu.. Takva su vremena :)

Tko je glasao

Vidim da u mog tekstu nisam

Vidim da u mog tekstu nisam dovoljno jasno istaknuo kako (barem po mojem shvaćanju stvari) je sve izvedeno formalno legalno (tj. "košer" :-)), naprosto zato što je Senat sve amenovao svojim odlukama, i iznad senata nitko nije zakonski dužan tu odluku srušiti. Sveučilište je dobilo kvotu tih stipendija i Senat je donio odluke kako će ih raspodjeliti, poslati će to Zagrebačkoj banci (preko koje se raliziraju ti krediti), a ovi MZOŠu na potpis za subvencionirani dio kamata. Tijelo koje bi trebalo nadzirati rad Sveučilišta (tj. rada Senata) i bilo dužno intervenirati u ovakvim situacijama pak je izabrano od strane Sveučilišta.

Hoće li MZOŠ intervenirati pozivajući se na neko načelo etičnosti, sukobe interesa kod dodjele takvih kredita, je druga priča. Strikno govoreći, MZOŠ to može, ali ne mora. Nadam se da hoće.

Ovo je sve skupa samo zoran primjer da smo s hrvatskim sveučilištima u situaciji da se ona de facto mogu ponašati kao privatne firme koje dobivaju od države ogromne novce, a nisu odgovorne državi za trošenje tog istog novca! To znači u praksi da država spusti neku lovu na račun Sveučilišta, a Senat ima mogućnost da si ta sredstva preraspodjeli ako smatra potrebnim. To se sada desilo i s tim kreditima.

Inače, zapisnici su od danas dostupni i na webu od Sveučilišta:
http://www.unist.hr/web/senat.htm

Tko je glasao

i iznad senata nitko nije

i iznad senata nitko nije zakonski dužan tu odluku srušiti.
Netočno.
Dobar pravni savjet je dao nepoznati "anonimni korisnik" u svom postu.

Tko je glasao

Podnesite tužbu Općinskom

Podnesite tužbu Općinskom sudu radi poništenja odluke s prijedlogom za izdavanje privremene mjere zabrane dodjele kredita. Ovo možete jedino ako imate pravni interes, a to je ako ste njihov djelatnik ili još bolje ako ste i sami sudionik natječaja za kredit.

Tko je glasao

Večeras je bila Latinica o

Večeras je bila Latinica o nepotizmu. Ovo je eklatantni primjer istoga.

PS Zar prof. Matko Marušić nije zaposlenik sveučilišta u Zagrebu (MEF) ?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci