Tagovi

Sveu?ilišni Oz: epizoda "Ja i moj rektor tako?er"

Skandal oko povlaštenog kredita gdje je rektor Splitskog sveu?ilišta prof.dr.sc. Ivan Pavi? predložio sam sebe za subvencionirani kredit dobio je novu dimenziju nakon pressice koju je održao zajedno s prorektorima i nizom svojih vjernih kolega. Naime, izjave koje su na toj pressici dali ?elni ljudi sveu?ilišta su u najmanju ruku skandaloze, budu?i da do srži ogoljuju njihovo nepoznavanje pojma sukoba interesa, bezobzirnost prema poreznim obveznicima, te spremnost da se retori?ki brane pozivanjem na kršenje statuta i zakona. Njihove izjave su pravi šamar akademskoj zajednici, resornom Ministarstvu, a pogotovo Splitskom sveu?ilištu. Zanimljivo kako je nedavnim izmjenama Zakona o sprje?avanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti eksplicte spominjanje funkcija rektora i prorektora maknuto iz Zakona, te je po svemu sude?i takvo ponašanje vode?ih ljudi sveu?ilišta naprosto rezultat saznanja da je zakon na njihoj strani i da ne?e snositi ama baš nikakve posljedice.

Nemir u Ozu i strategija obrane

Rektor Pavi? u prvi mah se nije snašao pa je novinarima otvoreno rekao kako je vlasnik stana u Splitu, a kreditom koji mu je odobrio Senat trebao je “prebiti” komercijalni kredit kojim je k?eri kupio stan.“ (Jutarnji, 30.10.2008). Pisanje medija uvodi i MZOŠ u igru, pa rektor shva?a da se mora pribrati, te donosi strategiju obrane koju je odlu?io temeljiti na pri?i:
- da su ga drugi predložili za taj kredit jer ga je zaslužio
- da ga je on eksplicite odbio jer je ?astan ?ovjek
- da je ovo orkestriran napad na njega po politi?koj liniji
- da je i prihvatio, ne bi bilo kršenja nikakvih odredbi ni proceduri
i sve „zasla?eno“ dugim ekspozeima o ostvarenom razvoju Sveu?ilišta.

Zatim "damage control" kre?e pressicom na kojoj su se morali pojaviti svi prorektori, te njegovi vjerni prijatelji koji su mu emotivno stali u obranu. Odmah nakon toga produžio je na Radio Split na poduže “prijateljsko” gostovanje u emisiji bez pitanja slušatelja gdje je naglasio kako umjesto da ga se hvali zbog odbijanja takvog kredita, njega se napada. Tj. on je žrtva.

Što to?no zna?e izjave rektora i njegovih vjernih prijatelja?

Prorektor za pravna i kadrovska pitanja prof.dr.sc. Dragan Bolan?a kaže kako je on predložio rektora za taj kredit. Ako je to to?no, moraju slijediti posljedice i po njega i po rektora zbog dviju stvari.

Prvo, to bi zna?ilo da je došlo do kršenja procedure, tj. odluke 17b Senata od 20. rujna 2007. kojom se je i uvela mogu?nost da se ti krediti dodijele izvan redovne liste. Ta odluka kaže:
“U okviru kvote stambenih kredita koja je pripala Sveu?ilištu u Splitu Senat ?e na prijedlog rektora dodijeliti odre?en broj prava na stambeni kredit izvan redovne rang liste Povjerenstva za stambenu problematiku....”
Dakle, jedino rektor može predložiti nekog za kredit izvan redovne liste.

Drugo, ?lanak 19. i ?lanak 40. Statua sveu?ilišta definira da prorektore predlaže sam rektor, dakle, ako ga je prorektor predložio za kredit, i dalje vrijedi pravilo sukoba interesa. Upravo su zato i prorektori bili eksplicite navedeni u Zakonu o sprje?avanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (o tome više ispod).

Do kršenja procedure u stvarnosti nije došlo jer je rektor bio taj koji je predložio tu listu, a to na ?iji nagovor je to uradio je potpuno irelevantno. Da je tako i bilo svjedo?i i sam zapisnik sa sjednice Senata od 11.rujna 2008. gdje se u spornoj odluci u to?ki 16 kaže: “... na prijedlog rektora, dodjeljuje se 6 (šest) stambenih kredita sa subvencioniranom kamatom izvan kona?ne redovne rang liste Povjerenstva za stambenu problematiku Sveu?ilišta u Splitu”.

Ako tome nije tako, tj. ako zapisnik nije to?an, onda:
a) treba odogovarati osoba koja je krivotvorila zapisnik i podmetnula ga Senatu na usvajanje na idu?oj sjednici
b) treba poništiti ?itavu odluku dok se ne istraži kako je došlo do te nepravilnosti i ima li ih još u tom popisu dobitnika kredita

Zanimljivo kako je na samoj pressici re?eno da je Senat predložio (tj. izglasao) rektora za subvencionirani kredit. Naime, prof.dr.sc. Josip Milat, dekan Filozofskog fakulteta u Splitu, izjavio je kako je „istina da je Senat, što je u skladu sa zakonskom procedurom, predložio da rektor Pavi? dobije subvencionirani stambeni kredit...“. A da bi Senat to mogao napraviti po zakonskoj proceduri, kao što je ve? objašnjeno, rektor je morao službeno predložiti samog sebe. Time je „ugazio“ u strahoviti sukob interesa, ali o?ito vodstvo sveu?ilišta to ne doživljava sukobom interesa tako dugo tok ti netko drugi kaže da sam sebe staviš na popis. No, ovako kad ga gledam, rektor mi se ?ini starijim od 18 godina, što zna?i da je punoljetna osoba koja zakonski snosi odgovornost za vlastite postupke.

Tako?er je zanimljivo kako rektor kaže da je njegova greška što se zapisnik se našao na webu: “Nakon sjednice odbio sam potpisati takvu odluku, no ona je na internetskim stranicama greškom objavljena“. Potpisivanje zapisnika se ne može naknadno odbiti zato što se je on u me?uvremeno predomislio, budu?i da zapisnik samo opisuje što se na sjednici dešavalo i glasalo. Senat je taj koji potvr?uje zapisnik i to je napravljeno na idu?oj sjednici. Isto tako, rektor je po ?lanku 28 Statuta sveu?ilišta dužan provoditi odluke Senata. Dakle, ne može se naknadno poništiti ?injenica da je na sjednici sam sebe predložio za kredit, i to je Senat izglasao jednoglasno, što zna?i da je i sam rektor glasao za tu odluku budu?i da i on ima pravo glasa u Senatu!

Gdje se je to to?no rektor kategori?ki izjašnjavao protiv toga da mu se dodjeli kredit nije jasno. Na sjedicama Senata o?ito nije, jer da je uistinu tako ?astan ?ovjek kakvim se i prikazuje onda se njegovo ime uop?e ne bi pojavilo na popisu kojeg jedino on može predložiti Senatu. On se samo može odlu?iti sada, kao dobitnik tog kredita, odbiti kredit, ali to je u ?itavoj pri?i irelevantno jer si je sukob interesa ve? „odradio“.

Posebno je zastrašuju?a izjava prof.dr.sc. Josipa Milata koji je na pressici rekao kako Senat nikoga nije oštetio svojom odlukom budu?i da je ostalo devet neraspore?enih kredita ponu?enih od MZOŠ-a. Da, nikoga osim poreznih obveznika koji to pla?aju iz svog džepa!!

Još jedan “detalj” koji bode o?i je i izjava prorektora Bolan?a da o?itovanje MZOŠ-a, u kojem se kaže da je odluka Senata neeti?na i neprihvatljiva ako se pokaže to?nom, nije i stav ministra Primorca. Time tvrdi da se ministar zapravo slaže s njihovom interpretacijom doga?aja, te je tako bacio i rukavicu ministru u lice.

Pravila igre u Ozu

Ono što me je iznenadilo sa zakonske strane ?itave pri?e je odluka Sabora iz svibnja ove godine kojom se iz Zakona o sprje?avanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti briše eksplicite spominjanje dužnosti rektora i prorektora u smislu tog zakona. U prvotnoj verziji rektori i prorektori bili su navedeni i da su još uvijek onda bi rektor Pavi? i prorektor Bolan?a mogli iz tog zakona nau?iti da:

?lanak 3.
..... Gra?ani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba.

?lanak 6.
Dužnosnicima je zabranjeno postupati na sljede?i na?in:
....
i) na koji drugi na?in koristiti položaj dužnosnika utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi na?in interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

?lanak 14.
Dužnosnici kojima je suprotno odredbama ovoga Zakona, ponu?en dar ili kakva druga korist povezana s obnašanjem javne dužnosti dužni su:
1. odbiti takvu ponudu,
2. pokušati utvrditi identitet osobe koja je to ponudila,
....
4. navesti svjedoke doga?aja ako je to mogu?e,
5. podnijeti u razumnom roku pisano izvješ?e o doga?aju nadležnoj osobi ili tijelu,
6. prijaviti slu?aj nadležnim tijelima za vo?enje postupka.

Ovako oni to ne moraju “znati”. I to je sve opet na tragu problema kojeg sam istaknuo i prije: autonomija sveu?ilišta se u Hrvatskoj pretvorila u samovolju, jer nikome zakonski više nisu odgovorna za svoje ponašanje.

(paralelna rasprava na Connect::Portalu)

Komentari

isto u vezi zadra kako je

isto u vezi zadra

kako je moguce dobiti kredit od preko 80000 eura za adaptaciju ili uredenje

Tko je glasao

Ne znam jesam li dobro

Ne znam jesam li dobro postavio komentar ali ako nisam da ponovim:
ista situacija na sveucilistu u zadru - predsjednik povjerenstva, glavni u sindikatu i prorektor dobili kredite!!!
nije niti bitno puno vise komentirati

a i sve pise na unizd.hr

pa daj molim te i ovo malo istrazi i pokreni

hvala

Tko je glasao

Uložio si poprilično truda

Uložio si poprilično truda da ovo razglasiš po medijima i time si prozvanoj ekipi stvorio lijepe probleme... dobar pokazatelj što znači kontrola javnosti. Svaka ti čast na tome.

Prijedlog: napravi još mali napor, pa dokumentiraj i na afere.pollitika.com; neka ostane zabilježeno (i javno dostupno).

Još jednom, svaka čast!
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Nigdje nema da čelnik sam

Nigdje nema da čelnik sam sebe predlaže a još manje dodjeljuje, pa ni povjerenstva koja je baš on ustrojio. Minimum pameti i logika kaže da o njemu uvijek odlučuje viši.

Tako možda i nije bez značaja kad neki kažu da mišljenje MZOŠ-a nije i stav ministra Primorca.

A možda se radi o zabuni? Kao što se svojedobno zabunio izvjesni kolega mu Kregar po sličnom pitanju. Koji je poslije glatko postao jedan od vrhovnih arbitara oko sukoba interesa, korupcije i svega.

Možda se zato rektor čudi oko graje kad to nije palo na pamet njemu već drugima. A na kraju je odbio. Kako i priliči moralnoj vertikali.

B-52

Tko je glasao

Zašto bi igdje itko ikad

Zašto bi igdje itko ikad imao pravo dodjeljivati nešto mimo službene liste. Pa nije to njegova privatna prćija pa da on nešto dodjeljuje po svom nahođenju. Isto važi za gradonačelnike, koji imaju pravo mimo službenih listi dodijeliti određeni broj stanova "zaslužnim građanima"....Kojim pravom?????

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

To ti se dešava u jednoj

To ti se dešava u jednoj visoko pregrijanoj industriji, neke vrste maoističke kulturne revolucije, u kojoj su i rektori i dekani i vodeći profesori i akademici maloumniji i sluđeniji djelovi pojave, pa vi mlađi trebate uzeti o obzir i potrebu bar minimalne moderacije procesa - ne radi podilaženja i milosti, čak obrnuto, nego radi teorije i prakse igri i pojava.

Npr. možda sada treba malo moderacije sauna-hladni tuš-klizanje-malo hladne akademske analize-opet malo saune-smanji treći nivo pojačaj drugi-malo provjere šta se dešava na 5. nivou-malo pripreme za slijedeće točke programa ....

P.S. Je li to ista ekipa vodstva koja je troškove istog kampusa računala slijedećim "napredovanjem", a la sve ostalo - 1,4 pa 1,9 pa 2,7 pa 3,6 pa 4,2 pa samo nebo zna koliko mlrd kuna ?

Šta ćeš, moraju slijediti druge, pa i benignu kulturu i diletantski sport.

Je li upetljana i građevinsko-arhitektonska "elita", Žderić & co. ?

Tko je glasao

Poštovani kolega, Zvone

Poštovani kolega,

Zvone Radikalni bi rek'o: "U SRIDU, U SRIDU!", a ja ću još dodatno izraziti 100%-tnu podršku raskrinkavanju mentalnog sklopa hrvatske "akademske" zajednice koji ova priča tako zorno ilustrira.

Samo hrabro naprijed, pa da bar uživamo u tome kako se koprcaju (kad već vjerojatno/nažalost/u takvoj zemlji jebi ga živimo neće za glavne aktere biti nikakvih konkretnih posljedica)

Srdačan pozdrav,

dr.sc. Zvonimir Vanjak
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

P.S. Full disclosure - I ja sam kao znanstveni novak već 4 godine korisnik subvencioniranog kredita MZOŠ-a i mogu samo reći da je žalosno (iako ne i neočekivano!) kako su jednu od rijetkih kvalitetnih inicijativa našeg ministarstva pojedinci iz "akademske" zajednice uspjeli zloupotrijebiti.

Tko je glasao

Izvrsna analiza izjava

Izvrsna analiza izjava vezanih za slucaj!
Volio bih vidjeti slicnu razinu argumentacije aktera s druge strane. Do sad nisu iznijeli ni jedan argument koji se na kraju ne bi okrenuo protiv njih.
Zao mi je sto akademska zajednica u Splitu ostaje poprilicno ravnodusna na sve ovo (cast izuzetcima). No jos me vise zabrinjava pokusaj nekih dekana da pruze alibi rektoru. Tu prednjace dekani Filozofskog i Teoloskog fakulteta (valjda im je jako stalo do filozofa s te subvencionirane liste).

Tko je glasao

Svaka čast majstore!

Svaka čast majstore!

Tko je glasao

Daj molim te pogledaj - ista

Daj molim te pogledaj - ista situacija na zadarskom sveucilistu

Predsjednik povjerenstva koji odobrava kredite i postavlja uvjete prvi na listi!!!
Kredit dobili i predsjednik sindikata i prorektorica cini mi se...
A dvoje ili troje koji dobili kredit zive u splitu...
Imas listu na unizd.hr

Ako ti se da pokreni ovo malo molim te
Hvala

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci