Tagovi

Sun?ani Hvar: „Splendeurs et misères des courtisanes“

Otok hvar

Honoré de Balzac:
"Zakoni su pau?ina kroz koju prolaze velike muhe, a u koju se hvataju male."

Kolega CNN je svojevremeno u izvjesnim krugovima izazvao konsternaciju ovdje objavljuju?i tajni ugovor o JPP (Javno-privatnom partnerstvu) izme?u države i izvjesnog ORCO-a. Unato? ?injenici da se radilo o javnom poslu države, i to s javnom imovinom, i unato? obe?anjima naših javnih osoba (potpredsjednik Vlade Damir Polan?ec), ovaj je javni ugovor do danas ostao formalnom „tajnom“. Gledaju?i stvar s prakti?ne strane time je javno potvr?eno da je CNN-ov ugovor bio istinit.

Više puta smo se mi ovdje, a i hrvatska javnost op?enito, vra?ali na ovu temu. No javni djelatnici iliti funkcionari (u ime države) i dalje drže ovaj u osnovi javni posao „poslovnom tajnom“, nastavljaju?i tako jedan o?iti „kurvinski posao“, valjda ?ekaju?i da ?e se javnost zamoriti i zaboraviti (pa možda baš zato svaka CNN-ova pojava izaziva nervozu, ?ak i kad piše o najbenignijim stvarima).

Naš zadatak i dužnost je, koriste?i svaku priliku, ustrajavati na održavanju ovih abnormalnosti na površini gra?anske svijesti. Koliko god se neke stvari skrivale, SH (Sun?ani Hvar) je javna kompanija, ono što se kod nas zove d.d. (Dioni?ko društvo), a u svijetu plc. (Public limited company). Tim kompanijama je po zakonu dužnost javno objavljivati podatke, pogotovo ako se još k tome nalaze na burzi. Ju?er sam u mome Inbox našao news-letter „BankaMagazin“-a u kojem se prikazuju temeljni podaci o poslovanju ove JPS -„javno-privatne sramote“.

Treba napomenuti da pravo stanje stvari na Hvaru se može prosuditi posredno (jer se detaljniji podaci naravno dobro ?uvaju). Mi u Hrvatskoj imamo tri dobro poznata i u svijetu priznata ekskluzivna turisti?ka branda (uvažavaju?i sve druge krasote hrvatskog turizma): To su Dubrovnik, Hvar i Opatija. U daljnjem tekstu ?u se pozabaviti kolažnim oslikavanjem Dubrovnika i Hvara (jer su mi podaci o Opatiji nepoznanica).

I. HVARSKA VEDUTA

Nasuprot virtualnom svijetu kojeg Vlada oko sebe pokušava održavati, stvarni život ide dalje svojim neumitnom tijekom, pa se do nekih dobro ?uvanih „tajni“ lako dolazi posrednim putem. Naime, sve kombinacije Vlade, odnosno odre?enih potencijalnih vlasni?kih aspiranata na vrijednosti i nekretnine Sun?anog Hvara koji se iza te šminkerske fasade kriju (pro?itajte ovu podebljanu formulaciju ponovno bar tri puta- jer ju smatram jako važnom za spoznavanje stvarnog stanja stvari) i ORCO-a, tj. navodnog „vlasnika“ SH-a (koji je evidentno ipak samo pokri?e za „kurvinsko“ uljepšavanje te fasade), prisustvovanje na Zagreba?koj burzi je neophodni element za provo?enje tog „kurtizanskog“ plana. A kako se na burzu moraju davati izvješ?a, ma koliko se frizirala, tamo objavljeni podaci neizbježno postaju materijalom kojeg se može uspješno dubinski analizirati.

Kako vijest s burze (odnosno spomenuti news-letter Banka-Magazina) nije preduga?ka dajem ju u cijelosti (s time da su kurzivi moji):

Sun?ani Hvar: Kvartalni gubitak 25,8 milijuna kuna< Hotelska tvrtka Sun?ani Hvar u prvom je ovogodišnjem tromjese?ju ostvarila gubitak od 25,8 milijuna kuna, objavila je tvrtka na Zagreba?koj burzi. Ukupni su prihodi tvrtke iznosili 8,2 milijuna kuna, što je za 125,7% više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Operativni prihodi u prvom tromjese?ju ove godine porasli su za 25% i iznose 3,8 mil. kuna.
Pove?anje prihoda u ovoj godini zna?ajnije je ima li se na umu da je 80 posto prošlogodišnjeg prihoda u istom razdoblju ostvareno zahvaljuju?i smještaju radnika koji su radili na obnovi hvarskih hotela, dok je u ovoj godini njihov udio neznatan, pojašnjavaju u tvrtki.
Kako se dodaje, prosje?na cijena sobe u ovoj je godini porasla s 26 na 45 eura. Financijski su prihodi prvog tromjese?ja iznosili 3,8 mil kuna zahvaljuju?i te?ajnim razlikama postoje?ih deviznih kredita.
U prvom tromjese?ju ove godine nastavljena su daljnja ulaganja u projekte, u ukupnom iznosu od 12 milijuna kuna, od ?ega se na završetak hotela odnosi 10 milijuna kuna. Ukupni troškovi u ovoj su godini iznosili 29,6 milijuna kuna, što je za 33,9% odnosno 7,5 milijuna kuna više nego u istom razdoblju lani. Najve?e pove?anje bilježi rast troškova pla?a za 2,6 milijuna ili 20% zbog zna?ajnog pove?anja pla?a u drugom kvartalu prošle godine.
U prošloj je godini Sun?ani Hvar zabilježio ra?unovodstveni gubitak u iznosu od 113,8 milijuna kuna. Ukupni su prihodi u 2007. godini porasli za 16,5% u odnosu na prethodnu godinu i iznosili su 92,9 milijuna kuna. Operativni prihodi iznosili su 87,9 mil. kuna, što je predstavljalo porast od 21%. Na pove?anje prihoda najviše je utjecao rast prosje?ne realizirane cijene no?enja.
Sun?ani Hvar ?ini 10 hotela s ukupno 1200 soba, kamp kapaciteta 200 smještajnih jedinica, kavana na gradskoj pijaci, restorani Maestral i Bonj na plaži, koncesija za korištenje tri gradske plaže, te dodatni sadržaji koji upotpunjuju turisti?ku ponudu. Od srpnja 2005 g. kad je tvrtka Orco Property Group ušla u vlasni?ku strukturu Sun?anog Hvara, u obnavljanje hotela, promociju i unaprje?enje Društva i ulaganje u kadrove, uloženo je više od 600 milijuna kuna.

Eto, do zla boga sumorne boje hvarske vedute! Oni malo svjetliji tonovi koji se u izvješ?u „hrabro“ isti?u kao "pozitivne tendencije" u 2007 - odnose se ustvari na ?injenicu da je 2006 godina kod njih bila skup izuzetno loših rezultata. Da je to doista tako, dokazuju apsolutne brojke koje se u izvješ?u navode, a koje možemo i trebamo prosu?ivati u odnosu na dubrova?ke relacije (jer su i sami tzv. „vlasnici i upravlja?i“ Sun?anog Hvara javno obznanili svoje namjere da se Hvar razvija prema ekskluzivnom turizmu (koji BTW i u samom Dubrovniku naj?eš?e zvu?e kao daleki i nerealni cilj).

II. DUBROVA?KI AKVAREL

Kad se gledaju gornje suhoparne brojke Sun?anog Hvara, ?ovjek možda može imati osje?aj da se tamo ipak nešto doga?a. No kad pristupimo komparativnim usporedbama, stvari dobivaju posve druga?iju sliku, mnogo jasniju i precizniju - i neugodniju.

Sun?ani Hvar spada me?u (uvjetno ih tako nazvavši) "divovske tvrtke". Takvih ima nekoliko u Istri, a u Dubrovniku su to jedino Babin Kuk (u vlasništvu Dom Fonda) i grupacija JLH (Jadranski Luksuzni Hoteli u vlasništvu Štroka i kompanije). Pa pogledajmo njihove rezultate:

Tablica A. Hoteli Babin Kuk (Dom
Fond) Rezultati 2006 (
1 kolone pod 2. i 3. su u 000)

Hoteli Babin

 Kuk

Poslov/

Prihod1

Poslov/

Rashod1

No?enja

Sobe

Kreveti

Radnici

Posl.prih

/no?enje

U

Euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3 i 4 zvijezdice

113.8841

80.4711

420.417

1.035

2.070

377

271

38

Po trenutnoj kvaliteti „Hoteli Babin kuk“ realno spadaju u srednju klasu hotela. To je veliki kompleks sastavljen uglavnom od srednjih kategorija (cca 80 % su tri zvjezdice - samo hotel „Dubrovnik President“ je 4 zvjezdice, ali je u tijeku investicija Hotela Plakir od cca 500 soba na 4 zvjezdice). Unato? manjem broju soba (sadašnjih 1.034 soba ili 2.070 kreveta) u Babinom Kuku su u 2006 godini ostvarili ukupni prihod preko 180 milijuna kuna, odnosno dva puta više od SH u 2007 godini (92,9 milijuna kuna). K tome, Babin kuk je imao 203 dana pune zauzetosti (indeks se dobije dijeljenjem kolone 4, broj no?enja, s kolonom 6 -brojem kreveta - u gornjoj tablici). Prosje?nu cijenu (koja se izra?unava iz poslovanja tijekom cijele godine) iznosi po no?enju 38 eura (kolona 9), šo zna?i da je 76 Eura po sobi. Zato hvarskih 45 Eura po sobi izgledaju zaista mizernima.

Rezultate Babinog kuka iz 2007 godine u ovom trenutku nemam, ali bili su nešto bolji (cijene su se pove?avale u prosjeku za cca 10 posto), pa možemo slobodno re?i da su realno manje vrijedni Hoteli Babinog Kuka u Dubrovniku ostvarivali po sobi dva puta bolju realizaciju nego hoteli Sun?anog Hvara.

Tablica B). Jadranski Luksuzni
Hoteli (Štrok) Rezultati 2006 (
1 kolone pod 2. i 3. su u 000)

Hotel

Poslov/

Prihod

Poslov/.

Rashod*

No?enja

Sobe

Kreveti

Radnici

posl.prih

/no?enje

U

Euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kompas ***

23.3431

20.8261

15.245

115

223

73

1.531

210

Excelsior****

58.3961

49.5671

62.663

172

301

167

932

128

Palace*****

98.5361

82.9041

105.623

308

660

232

933

128

Ukupno

180.2761

153.2971

183.531

595

1.184

472

982

134

Budui da su Sun?ani Hvar i ORCO javno obznanili težnju ka elitnoj destinaciji Mediterana (po kvaliteti objekata, cijenama i uvjetima na najvišim razinama - ta samo zato su tamo došli) njihove ukupne rezultate zapravo trebamo uspore?ivati s JLH (Jadranskim luksuznim hotelima), tog „uvijek mrskog“ Štroka. Iz gornjih podataka (Tablica iz 2006 godine), u Štrokovim upola manjim kapacitetima (cca 600 soba ili 1.200 kreveta - ali ve?inom 5 zvjezdica), uz 155 dana prosje?ne zauzetosti na razini grupacije ostvaren je dvostruko ve?i ukupni prihod (JLH-ovih 180 milijuna prema 92,9 milijuna SH-a), i to uz 134 Eura prosje?ne cijene po no?enju (vidi kolonu 9) što zna?i 268 Eura po sobi. Dakle – JLH 6 puta bolji od SH-a.

III. SUROVI SUPER-REALIZAM

Tako se sve bolje ocrtava realisti?na slika jednog sumornog projekta, koji predstavlja prvorazrednu podvalu u?injenu hrvatskom narodu (Hvaranima u prvom redu) a provedenom od strane Vlade kroz HFP (u UO HFP-a su uvijek samo klju?ni ministri koji donose zadnje odluke) .

No, kako su u spomenutoj informaciji s Burze (i iz news-letter Banka-magazina) posebno istaknuto ulaganje kao nekakva izuzetna vrijednost tog JPP (s kojima bi se eto Hvar trebao podignuti na zavidnu mediteransku i svjetsku razinu), zadržimo se na još nekoliko usporednih elemenata izme?u JLH –SH. U burzovnoj informaciji se „ponosno“ isti?e da su u SH-u do sada uložili 600 milijuna kuna.

Tablica C: Ulaganja

Ulaganja

JLH (Štrok) u €

Sun?ani Hvar u €

Preuzimanje objekata *

13,000.000

0

Ulaganje u objekte **

82,000.000

82,191.780

UKUPNO ULAGANJA***

95,000.000

82,191.780

Broj raspoloživih soba****

795

1.200

Dosadašnja ulaganja po sobi

120.496

68,493

 

Sve ovo trteba malo podrobnije objasniti.
*Preuzimanje objekata: Štrok je svaki hotel pla?ao pa je Državni prora?un imao koristi od njegovih kupovanja. Sun?ani Hvar nije platio ništa a ulaganja pretvara u vlasništvo.
** Ulaganje u objekte se odnosi se na obnovu hotela: Štrok je obnovio 3 od svoja 4 objekta, pa mu je ostao samo još hotel Kompas sa 115 soba. Nije mi poznato koliko je SH ukupno obnovio kapaciteta od svojih 1200 soba, pa iznose ulaganja po sobi treba uzeti samo informativno, za cijelu kompaniju.
***Broj raspoloživih soba: kod Štroka je u ovaj prikaz uklju?en upravo otvoreni Hotel Bellevue, koji nije radio prošle godine pa nije bio uklju?en u financijske prikaze - ali kroz ono malo vremena što je bio otvoren (prije zatvaranja radi afere 5 zvjezdica) postizao je apsolutno najbolje cijene - i sigurno je da ne?e umanjivati prosje?e cijene na razini grupacije.
**** Iz gore spomenutih podataka, ulaganja po sobi ovdje nisu egzaktan podatak (radi nepoznavanja podatka koliko je SH stvarno obnovio svojih kapaciteta), ali se trebaju tretirati kao op?a slika odnosa „vlasnika“ prema „svojoj“ imovini.

Da li Štrok ulaže previše ili ORCO premalo - suptilno je pitanje. No visoke cijene se ne mogu postizati bez zna?ajnijih ulaganja, pa bi se prije svega trebalo, a s obzirom na relativno mala ulaganja po jedinici (sobi), postaviti pitanje kojim to zaista standardima ORCO teži? I nije li prosje?na niska cijena koja se tamo postiže ustvari primjerena kvaliteti koja se tamo stvarno realizira, ili su možda više rezultat kompetentnosti vlasnika i managementa koji te objekte vode.

Porijeklo novca za investicije nije naivno pitanje za nacionalnu ekonomiju, a naro?ito za ukupne odnose u društvu, ali o tome nekom drugom prilikom. To je važan politi?ki problem koji nadilazi sami turisti?ki segment. Zasada, u ovom pregledu mnogo su nam važniji društveni efekti takvih investicija.

Društvena korist od investicija spada u nešto najvažnije, i s tim se sudaramo svako malo u praksi. Ako Hrvatska raspolaže s odre?enim resursima, i ako ih kroz privatizaciju daje u ruke nekakvim vlasnicima, temeljno pitanje je da li je takav vlasnik društveno odgovoran. Odnosno, da li od takve privatizacije društvo u cjelini ima korist ili ne. Pivatizacija radi privatizacije (trgovine nekretninama) nije ono ?emu Hrvatska treba težiti, jer društvo od privatizacija mora imati direktne (punjenje državnih fondova) i indirektne (razvojni zamah i perspektive) koristi .

U slu?aju Sun?anoga Hvara ništa od toga nema, i to želim prikazati na dva primjera:

Ako se Sun?ani Hvar razvija prema konceptu jeftinijeg turizma - što se kao zaklju?ak name?e iz njihovih rezultata poslovanja i kol?ine novca koji se investira (kao što je npr. dubrova?ki Babin Kuk), s parametrima uspjeha Babinog kuka (dakle uz prosje?nu cijena 50 E po no?enju, 210 dana zauzetosti kapaciteta na bazi 1200 soba ili 2.400 kreveta - što za Hvar kao nekada poznatu cjelogodišnju destinaciju nije pretjerano) Sun?ani Hvar bi trebao godišnje ostvarivati najmanje 504.000 no?enja, odnosno 25 milijuna Eura godišnjeg prihoda ili 182 milijuna kuna. Oni ostvaruju tek 12 milijuna Eura (ili na 90 milijuna kuna). Razlika od nedostaju?ih 90 milijuna zna?i godišnju štetu npr. samo za državni erar najmanje 9 milijuna kuna, a da ne pribrajamo promašaje u zapošljavanje, miliojune manje ubranih doprinosa u državne fondove, milijune manje u turisti?koj taksi itd.! Ali- i zastoj u razvoju i plasmanu alternativnih smještajnih kapaciteta i usluga koji zna?e bolji standard mještana - tj lokalne zajednice.

Ako bi Sun?ani Hvar ipak trebao i?i ka od njih samih proklamiranoj orijentaciji prema skupom turizmu (koji se u Dubrovniku manje ili više uspješno sprovodi u JLH grupaciji - Štrok), onda bi godišnji ukupni prihod SH-a trebao biti (prema Štrokovim dubrova?kim parametrima: 1.200 soba odnosno 2.400 uz najmanje 170 dana prosje?ne zauzetosti, dakle cca 410.000 no?enja, i cca 130 eura po no?enju – što ne bi pretjerano bilo za SH zaista profiliran po proklamiranome ORCO-konceptu ) Sun?ani Hvar bi trebao godišnje ostvarivati ukupni prihod od cca 53 milijuna eura ili 390 milijuna kuna. Kako su tamo sada tek na 90 milijuna kuna, država i društvo s ORCO-m gube svake godine samo na PDV-u 30 milijuna kuna godišnje, da opet ne ubrajamo milijunski umanjene efekta zapošljavanje, milijune manje ubranih doprinosa u državne fondove, manje milijuna u turisti?koj takse itd. I opet treba naravno naglasiti - zastoj u adekvatnom razvoju i plasmanu alternativnih smještajnih kapaciteta i usluga koji zna?e bolji standard mještana - lokalne zajednice.

?ini se da je krajnje vrijeme da gosp. Polan?ec u ime Vlade kona?no objasni ovaj toliko slavljeni JPP projekt za koji je isklju?ivo odgovorna Vlada - jer samo ona donosi kona?ne odluke o svakoj privatizaciji (a posebice o ovom u kojem je još i nekakav Partner - ili je primjereniji naziv - ortak u nekakvom fiktivnom Javno privatnom partnerstvu)!

Ili pak da se ipak zadovoljimo posrednom upu?enom porukom (koja nam se zadnjih dana odašilje iz „Operacije Maestro“) prema kojoj bi jedan od "tenora", gosp. Ivan Gotovac, navodno trebao biti kriv samo za uzimanje „jedne peke“?!

Budu?i da je i vrapcima jasno kako je on ustvari radio samo za Vladu i „sve njene ljude“, ovom prilikom se trebamo podsjetiti glasovite afere oko Opatijske Rivijere, kad je taj isti lik na kriznoj telefonskoj sjednici Vlade bio smjenjen skupa s predsjednikom HFP-a Damirom Ostovi?em, da bi potom na osobnu intervenciju tadašnjeg predsjednika UO HFP-a Andrije Hebranga, i tadašnjeg potpredsjednika Vlade za gospodarstvo ( na kojoj ga je dužnosti naslijedio Damir Polan?ec) unato? svemu bio ostavljen na istoj za Vladu prevažnoj poziciji. Valjda kao nezamjenljivi i prevažni Vladin kadar!

A valjda i zato što tada još proces namirivanja „svih vladinih ljudi“ nije bio okon?an.

Komentari

na ovaj dugi dnevnik ja i

na ovaj dugi dnevnik ja i dalje ostajem na istom odgovoru u ovom dnevniku koji sam napisao prije par tjedna.

A frederika i sve drugo pozivam

- dajte drugo rješenje
- dajte vi bolje napravite za Sunčani Hvar

dajte NEŠTO napravite, a ne samo pljuc, pljuc...

btw
iskazani gubitak ne znači apsolutno ništa. Od mogućnosti da ORCO izvlači lovu van na načine koji su uobičajni u poslovnom svijetu (konzultantske usluge i slično), bilo da knjigovodstveno žele amortizirati što god mogu u kraćem vremenskom roku... itd..bez dataljne analize

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

evo pronašao sam odgovor se

evo pronašao sam odgovor se nalazi u mom Dnevniku Mitovi privatizacije 5. – "Europska pravna stečevina" i odgovornost vlasnika."" od Uto, 06/11/2007 - 17:29, gdje su detaljnije obrađene odgovornosti a između ostalog i jedan interesantan citat:

13:29 24/2/2006
A usput rečeno, NEMA PRAVA BEZ ODGOVORNOSTI, a VLASNIŠTVO JE PRAVO. Dakle, ne može se imati nešto bez odgovornosti za to nešto. Npr. ako imate auto i želite ga voziti, dužni ste ga svake godine registrirati (i to platiti) a da vaše vlasništvo nije upitno. Ako ne prođete na tehničkom pregledu, zabranit će Vam vožnju. Argument da ste vi vlasnik Vam neće dati automatski pravo da auto vozite ako je neispravan. Isto je i kod nekretnine. Ako npr. u Njemačkoj imate vrt ispred kuće (koji je ograđen i koji ste platili), i ako je isti neuredan, na vrata će vam pokucati policija i dati Vam rok za uređenje okućnice. Ako to ne učinite, oni će doći i urediti ga, a onda Vam masno naplatiti. Ako odbijete platit, čeka Vas zatvor i sl. instrumenti pravne države. Znači, vi ste VLASNIK vrta, ali to ne znači da ga smijete držati neurednog jer Vaše VLASNIŠTVO POVLAČI ODGOVORNOST.
Kako sam rekao, u Njemačkoj susjed ne bi imao pravo ništa zasaditi, ali bi vlasniku svake godine dolazio mastan račun za čišćenje parcele, a ako bi vlasnik bio nedostupan, zemljište bi mu se oduzelo. Pa zar ne čitate u novinama danas tako aktualan izraz "Evropska pravna stečevina". To je nešto što mora ući ljudima u "balkansku" glavu. Ponovit ću: NEMA PRAVA BEZ ODGOVORNOSTI

No ni ostali dio tejsta nije loš za proučiti jer nas čeka usklađivanje pravnog sustava s europskim pravnim stečevinama, i to je razlog zašto neke stvari koje odstupaju trebamo stalno podgrijavati, pa sve do toga da upozoravamo Europu o spornim shvaćanjima koja se u Hrvatskoj primjenjuju, i koja bi se možda pokušavala progurati kroz mala vrata.

Tko je glasao

A frederika i sve drugo

A frederika i sve drugo pozivam
- dajte drugo rješenje
- dajte vi bolje napravite za Sunčani Hvar

Mene nitko nije pitao osim tebe (a i ti nisi kompetentan jer vjerojatno ni tebe ne pitaju niti imaš mogućnost utjecaja) no odgovor je vrlo jednostavan:

Odgovoran vlasnik!!!

A da bi bili odgovornu vasnici moraju se tako postaviti zakoni i kriteriji za prodaju i odgovarajuće zaštitne klauzule u ugovorima o prodaji, koje bi se lako aktivirali. No kod nas nije ništa transparentno, pa tako ni odgovornost vlasnika, iako nanosi širu i užu društvnu štetu, zbog koje se kod nas nitko ne uzbuđuje.

Sad se jedino pitam da li možda znaš, ili da li si ikada čuo za pojam "odgovornog vlasnika". Ja sam o tome negdje pisao u "Mitovima privatizacije". To ti je kao npr. u Njemačkoj kad u sređenoj ulici posjeduješ kuću s vrtom, vlasnik si 100 % ali ne da ti se raditi, pa su ti vrt i fasada zapušteni. Vlasti će ti poslati opomenu, a ako se ne odazoveš, obradit će ti vrt i oličiti fasada, čak promijeniti raspadnute prozore - i poslati račun, kojeg će ti prisilno naplatiti ako se ne odazoveš.

Vlasništvo je pravo, a ne postoji pravo bez odgovornosti, pa je i svako vlasništvo odgovornost, a za svaku odgovornost postoje sankcije - svugdje osim u Hrvatskoj.

Kad ovo shvatiš onda je rješenje lako naći. U trgovačkom zakonodavstvu bi trebala postojati zaštitna klauzula uvođenja prinudnih mjera u svakoj tvrtci koja dovodi u opasnost društvene ciljeve, jer nijedna tvrtka, ma koliko privatna bila, ne postoji izvan društvenog sustava. A u SH slučaju je država čak partner!!!

Da smo npr. u Americi na Sunčanom Hvaru bi već odavna sjedio prinudni upravitelj, kojeg bi sudsko vijeće biralo među turističkim stručnjacima, a ne diletantima, i rukovodio bi poslovanjem bez obzira na to što je tvrtka privatna.

Tko je glasao

Ti i Mucke stalno vičete

Ti i Mucke stalno vičete nešto.
On viče: DOSTA!!!
Ti vičeš: Odgovoran vlasnik!!!

I ja ću vikati s Vama, ali kakve koristi od toga? Bijes te dobro pitao, ali ti izbjegavaš konkretan odgovor - što učiniti?

Isto tako obala te kritizira radi zamagljivanja cijele situacije taksativnim navođenjem kvaziargumenata, na što ti odgovaraš:
Ja bih volio da mi netko gore navedene egzaktne podatke (iz burzovnih i knjigovodstvenih izvještaja) protumači tako da me učine optimistom. Ti bi volio da netko još nastavi sa taksativnim navođenjem. To što tražiš bi bili argumenti, ali ne oni koje tražiš, jer naime naši financijski izvještaji NE GOVORE o tome što ti očekuješ. Kod nas čak ni burza ne djeluje na način koji ti očekuješ. ZNAČI: samo dalje zamagljivanje situacije i taksatvino nabrajanje stabala u prašumi za koje svi znamo da ih treba raskrčiti, ali nitko ne veli KAKO TO URADITI.

Diskusiju između tebe i LQ neću ni komentirati. Jer na njeno skretanje sa teme nisi ni trebao odgovarati. Iako sam i sam često žrtva Mrakovih nepravednih kriterija ovdje je upravo i trebalo srezati skretanje sa teme u samom korijenu.
LQ - ništa osobno, jednostavno nisi u pravu.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

LQ To s LQ shvati kao našu

LQ To s LQ shvati kao našu staru prijateljsku igru, jer se jako dugo virtualno poznajemo i možda katkad na pola riječi razumijemo.
Što se ostaloga tiče radi se o čistom promašaju.

Obaladaleka Ja sam kvantificirano upozorio na promašaje koje rade suvlasnici u SH JPP-u (a to su ORCO i Država), i pritom izbjegavaju snositi odgovornost - dapače još uvijek i uporno prikrivaju stvarno stanje stvari. Namjerno sam SH konkretne poslovne podatke objavljene na burzi "uboo" Štrokovim poslovnim rezuzltatima (jer im je on "crvena krpa" pred očima). Ja dakle najmanje očekujem, da se meni isto tako odgovori i kvantificirano dokaže da je SH zaista prava stvar (kao što se tvrdi), i mislim da nisam previše tražio. Ja zaista ne vidim gdje ja tu zamagljujem stvari ako sam iznio konkretne podatke, a gdje ti ili "obaladaleka" rastjerujete maglu. No, kad si se već umiješao u ovaj smiješan "slučaj" daj uzmi poslovne pokazatelje i dokaži ti (ako drugi ne mogu ali konkretnim brojkama) da je SH odličan projekt. (O Štroku ne treba, jer o njegovom projektu imam svoje mišljenje koje sam zasada samo dotaknuo kad sam govorio o nekontroliranom uvozu neidentificireanog investicijskog kapitala - jer to nije nimalo naivno pitanje na bilo konkrentoj bilo nacionalnoj razini). Dakle dragi "pokilamozga", pljuni u olovku i izvedi korektnu analizu na osnovu konkretnih podataka koja bi bila "kontra-analiza" i držala vodu. (A ja sam već zašiljio olovku i dobivši Štrokove i Babin Kukove podatke iz 2007 godine, činim update analizu koja već sada pokazuje još poraznije podatke).

Bijesdrugi
Moram ga pohvaliti, jer je samim nagovorom da ja kažem što činiti priznao da sam u pravu kad kažem da ne valja. No moj odgovor njemu je bio više nego konkretan, a sadržan je u komentarima na njegov komentar

Odgovoran vlasnik!!!

a naročito u objašnjenju što je odgovoran vlasnik:

Vlasništvo je pravo, a ne postoji pravo bez odgovornosti, pa je i svako vlasništvo odgovornost, a za svaku odgovornost postoje sankcije - svugdje osim u Hrvatskoj.

Dakle vlasništvo je ovdje vrlo precizno određeno (SH i država) a budući da su dvostruko povrijeđena prava države (kao suvlasnika u SH projektu i kao nositelja pravnog sustava Hrvatske) onda postoji i odgovornost. Dakle ne ja niti ti, niti b2 niti daleka obala nnemaju tu što činiti nego je pravna država ona koja mora intervenirati kroz svoje legalne organe. Čak nije potrebno ni zakone mijenjati .

Ja ne mogu direktno ništa napraviti ali imam pravo i dužnost kao grašanin i porezni obveznik tražiti od pravne države da svojom legalističkom intervencijum zaštiti vlasnička prava države (dakle i naša) i opće državne interese (što smo opet mi) u zaštiti pravnog sustav bez kojeg niti jedna država ne može normalno funkcionirati.

Ili ako mi nismo pravna država, jasno je da to moramo postati pa nepostojanje svijesti o zaštiti pravnog poretka jedne države ne znači da se mi ne trebamo za to zalagati. j

Može li biti jasnije od ovoga???

Tko je glasao

Mislim da mi je sve jasnije.

Mislim da mi je sve jasnije. Pretvaraš se u blijedu kopiju Grillo cirkusanta koji denuncira svašta a ne mijenja ništa.

Ja ne tvrdim da ti nisi u pravu. Mnogi diskutanti ovdje koji stalno nešto recikliraju jesu u pravu, ali i konstantno zagađuju medijski prostor.

Ja ne branim HDZ. Kao i ni SDP. Ja ne branim ni Štroka ni Ratkeca, ni ORCO, ni Bandića ni Sanadera. Ja branim ZDRAV RAZUM. Ali se istovremeno zalažem za efikasnost i konkretnost, jer jedino tako zdrav razum može pobijediti. Denunciranjem ga samo slavimo ali mu ne pomažemo. Po mojem mišljenju, samo odmažemo.

Pa sad se pitaš, ajde što to ti KONKRETNO predlažeš? Da? Ili mi se samo čini?
Pošto je šutnja odobravanje, onda evo mojih prijedloga mogućih rješenja (primjeri mogućih odgovora na B2 pitanje - što učiniti).
- osnuj udrugu Spasitelji Sunčanog Hvara, skupite milijun potpisa i stavite ih nekom pod nos
- uzmi vile u ruke, skupi par pajdaša i otjerajte vlasnike štetočine
- ti i tvoji pajdaši osnujte investicijsku grupu Spasitelji Hvara (na žig obavezno stavite Beppe Grilla), okupite moćne financijaše iz zemlje i inozemstva (dijaspore jelte) pa predložite alternativni poslovni projekt

Može li biti jasnije od ovoga? (bez bespotrebnog boldanja i dva suvišna upitnika)

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Ne razumijem zašto baš

Ne razumijem zašto baš ovaj napis baš kod tebe proizvodi ovoliku strku. Nemam pojma što želiš postići, no evidentno od tebe neću dobiti a niti očekujem odgovor! Ali ću ponoviti (i s time smo završili ovui besplodnu raspravu za koju više ne vidim jedan jedini razlog):

Prvo, i to opet boldano
Ako sam dao podatke, brojke, slova, burzovne i knjigovodstvene podatke, te komparativnu analizu svih tih konkretnih podataka, zašto mi ne bi odgovorio u istoj formi, nego se nabacuješ "floskulama" kroz besplodno mudrijaško "mudlanje"!?

Drugo, i to opet boldano
Ako tražim da u našem društvu profunkcioniraju metode i institucije pravne države kad i ako za takvo nešto ima elemenata, zašto bih sada ja gubio vrijeme na nekakav besplodni građanski aktivizam, od kojeg si i sam nedavno pobjegao??

Ima li išta jednostavnije nego sjesti i napraviti analizu podataka koja će pobiti ili potvrditi moje prikaze, te pozvati pravnu državu da radi svoj posao (tj. da učini sve potrebno u Sunčanom Hvaru da se dovede u red, ili da mene optuže za uznemiravanje javnosti i širenje straha i panike).

A glede IP adrese, ili mojih osobnih podataka, dobroj većini članova ovdje su poznati, a dat ću ih svakome tko mi se obrati svojim punim imenom i prezimenom, jer to ne smatram nikakvom tajnom i stojim čvrsto iza svega što sam ovdje ili drugdje rekao ili napisao).

Vrlo jednostavno zar ne!! I to opet boldano, i ne razumijem zašto bi i to bila smetnja.

I ne shvati ništa osobno! Samo smo razmjenjivali razmišljanja, za osobno bismo se trebali poznavati - a to ovdje nije slučaj.

Tko je glasao

Dobro veliš, ne može biti

Dobro veliš, ne može biti osobno kad se ne poznamo osobno. Nadam se da ni ti nećeš shvatiti ništa osobno. Čak ni virtualno osobno :)

Logično zaključivanje rasprave bi trebalo, po meni, izgledati ovako:
- nemam ništa za dodati
ili ovako:
- nema smisla s tobom dalje diskutirati

Pošto to nisi tako napravio, dozvolićeš da i ja zaključim raspravu na tvoj, meni nelogičan način, nastavkom rasprave. Ako smijem :P
U zagorsko-purgerskom stilu: ti šumom ja drumom. Ili po vašem tovarskom: ti u špade ja u kupe.

Prvo: Ip adrese - otkud je sad to doletjelo? Jesam li ja to spomenuo negdje?

Drugo: boldaj ti i viči kolko oćeš, mojim virtualnim ušima ionako ne smeta :)

Treće: zašto bi aktivizam morao biti besplodan? I od čega sam ja to i kamo pobjegao? Otkud ti to?

Četvrto: ako je po tebi svaki aktivizam besplodan, kako onda ovakvo tvoje poluargumentirano piskaranje može biti plodnije? Kako uopće bilo što može biti plodno bez aktivista? Pero ponekad jest oštrije od mača, ali vjeruj mi, uvijek samo u kombinaciji sa mačem (nečijom konkretnom aktivnošću), nikad samo.

Peto: pitaš me ima li što jednostavnije nego sjesti? Ima. Leći. To je još jednostavnije. I bolje se odmoriš :)

Šesto: ne proizvodi OVAJ TEXT kod mene neku specifičnu strku jer sa konkretnom temom ama baš nikakve veze nemam. Imao sam sa nekim sličnima i dobio sam po prstima, pa sad prvo stavim pancirku prije nego idem čačkat mečku. Stvar je u tome da ti nisi dovoljno sposoban ni hrabar za pročačkati mečku, kao i većina diskutanata ovdje. Samo grebete po površini. S time ne želim reći da ste zato manje vrijedni. Ali, nažalost, od vaše velike vike, boldanja i bezbrojnih upitnika - malo koristi. Sorry...

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Obaladaleka Ja sam

Obaladaleka Ja sam kvantificirano upozorio na promašaje koje rade suvlasnici u SH JPP-u (a to su ORCO i Država), i pritom izbjegavaju snositi odgovornost - dapače još uvijek i uporno prikrivaju stvarno stanje stvari. Namjerno sam SH konkretne poslovne podatke objavljene na burzi "uboo" Štrokovim poslovnim rezuzltatima (jer im je on "crvena krpa" pred očima). Ja dakle najmanje očekujem, da se meni isto tako odgovori i kvantificirano dokaže da je SH zaista prava stvar (kao što se tvrdi), i mislim da nisam previše tražio. Ja zaista ne vidim gdje ja tu zamagljujem stvari ako sam iznio konkretne podatke, a gdje ti ili "obaladaleka" rastjerujete maglu. No, kad si se već umiješao u ovaj smiješan "slučaj" daj uzmi poslovne pokazatelje i dokaži ti (ako drugi ne mogu ali konkretnim brojkama) da je SH odličan projekt. (O Štroku ne treba, jer o njegovom projektu imam svoje mišljenje koje sam zasada samo dotaknuo kad sam govorio o nekontroliranom uvozu neidentificireanog investicijskog kapitala - jer to nije nimalo naivno pitanje na bilo konkrentoj bilo nacionalnoj razini). Dakle dragi "pokilamozga", pljuni u olovku i izvedi korektnu analizu na osnovu konkretnih podataka koja bi bila "kontra-analiza" i držala vodu. (A ja sam već zašiljio olovku i dobivši Štrokove i Babin Kukove podatke iz 2007 godine, činim update analizu koja već sada pokazuje još poraznije podatke). samo ti upozoravaj na promasaje slobodno. Promasaji i gubici jos kako idu u prilog suvlasnika. Ukoliko se uspostavi kriticna masa jos bi i pomoc od drzave mogli kamciti, a ne da posluju pozitivno.
Sto hocu reci. ORCO mora prilicno puno ulagati, to nije jednostavno posebno u novonastaloj situaciji. S druge pak strane povrat je vrlo neizvjestan, vrlo spor i trebace proci jos puno vremena dok to ne dostigne svoj pravi nivo.
Oni ce uz gubitke i negativan PR jos jeftinije stjecati dominaciju nad dionicama, upravom i svim ostalim. Posao i igre oko vlasnistva tek su nesto sto treba uciti. Steta je samo u tome sto je ova skola jako skupa. Sjetimo se samo LRH (Liburnija) Ostoje, ..., sutra bi mogla Podravka, Koncar, ... Cisti najcrnji populizam tu je vazan cimbenik i ja u principu na taj detalj upozoravam. Nista drugo.

... nastavak kasnije

Tko je glasao

Eto, i nemam kaj tu dodat

Eto, i nemam kaj tu dodat (kak bi rekel Skviki)!!

P.S.
Mada je možda ono gore izgledalo kao moje obraćnje tebi, nije bila diskusija s tobom - nego s "pokilemozga". Mi smo se već ranije bili dovoljnpo razumjeli, samo je on upao "post festum"!

Tko je glasao

Imam ja za

Imam ja za dodat:
http://appsrv1.to-one.com/pls/b21web/taexe.graf1?p_first=NO&p_tip=&p_tic...

Nije nagovor na kupnju, al' da je nisko nisko je. ;-)

Tko je glasao

Čekaj malo, misliš li ti

Čekaj malo, misliš li ti to na onaj isti Sunčani Hvar koji je vrlo uspješno privatizirala Velika Koalicija? Ili misliš na nešto drugo?

Čini mi se da je Velika Koalicija imala SPASONOSNO rješenje za Sunčani Hvar i da je to još u njihovo doba s USPJEHOM riješeno!

Ček, malo da pogledam u crnu knjižicu (pljuc, pljuc):

11.01.2003 00:00 O Sunčanom Hvaru odlučit će Račan
Hrvatski fond za privatizaciju neće mijenjati svoju odluku o prodaji Sunčanog Hvara, a hoće li odluku promijeniti Vlada od ...

Izvor: http://www.bankamagazine.hr/arhiva/xbc/14698

27.01.2003 00:00 Račan: Zbog Sunčanog Hvara nije potrebno dizati političku temperaturu
Premijer Ivica Račan izjavio je danas kako je za Vladu slučaj Sunčanog Hvara jasan i kako zbog njega nije potrebno dizati ...

Izvor: http://www.bankamagazine.hr/arhiva/xbc/15072

24.01.2003 00:00 Vlada prodala Sunčani Hvar Termama Čatež protiv volje HSS-a
Uz protivljenje četvorice HSS-ovih ministara (Simonića, Peceka, Strugara i Pankretića) Vlada je odlučila prodati 62,3% te ...

Izvor: http://www.bankamagazine.hr/arhiva/xbc/15016

28.01.2003 00:00 Mesić: Odluku o prodaji Sunačanog Hvara treba preispitati
Predsjednik Stjepan Mesić izjavio je za Hrvatski radio da bi Vlada trebala preispitati svoju odluku o prodaji Sunčanog Hvar ...

Izvor: http://www.bankamagazine.hr/arhiva/xbc/15098

31.01.2003 00:00 Vlada zadužila Vidovića, Peceka i Čačića da ispitaju slučaj Sunčanog Hvara
Vlada je na sjednici u četvrtak zadužila ministre Davorka Vidovića (SDP), Željka Peceka (HSS) i Radimira Čačića (HNS) ...

Izvor: http://www.bankamagazine.hr/arhiva/xbd/15195

07.02.2003 00:00 Vlada poništila odluku o prodaji Sunčanog Hvara
Sa 15 glasova ‘za’ Vlada je na sjednici održanoj u četvrtak poništila odluku o prodaji Sunčanog Hvara Termama Čatež ...

Izvor: http://www.bankamagazine.hr/arhiva/xbd/15386

08.02.2003 00:00 Privatizacija zaustavljena na najmanje mjesec i pol
Dan nakon odluke Vlade o neprihvaćanju ponude Termi Čatež u redovima SDP-a i HSS-a tumače tu odluku u svoju korist, a u p ...

Izvor: http://www.bankamagazine.hr/arhiva/xbd/15417

Meni nije jasno o čemu ti pričaš, kad se vidi da je Velika Koalicija vrlo USPJEŠNO odradila taj posao! Ma ne, nije moguće da je ostavila ovoj Vladi da se time bavi?! Ne mogu vjerovati! Zar stvarno jeste? ccccccccccccccc

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Pomiješala si lončiće!!

Pomiješala si lončiće!!

U svoju "crnu knjigu" si prestala bilježiti kad je HDZ osvojio vlast. Gore lijepo piše:
Od srpnja 2005 g. kad je tvrtka Orco Property Group ušla u vlasničku strukturu Sunčanog Hvara...

Tko je glasao

Kakvu to vlasničku

Kakvu to vlasničku strukturu? Jel onu koju je "uspješno" riješila Velika koalicija? Kako je netko mogao ući u vlasničku strukturu nakon fenomenalnog rješenja Velike koalicije? Meni to baš nije jasno?
Ah, da, znam, to je nešto slično kao i nakon fenomenalnog rješenja Velike koalicije u privatizaciji brodogradilišta Viktor Lenac, koje je tako uspješno privatizirano i podržavano državnim jamstvima, da je otišlo u stečaj. Tko li je sad u vlasničkoj strukturi Lenca? Jel oni "talijani" kojima je Račan davao državna jamstva? Ah, možda Vrhovnik, koji je od love "zarađene" u Brodogradilištu izgradio višemilijunsku vilu na Pećinama, pardon, njegova tada tinejđerska kćer ju je izgradila, jer je sad u njenom vlasništvu, a sve zbog fenomenalnog poslovnog uspjeha Brodogradilišta, koje je od silnog uspjeha odletjelo u stečaj, pa ga je, gle vraga, morala iz stečaja izvlačiti sadašnja vlada, pa se Brodogradilište konačno nalazi u vlasništvu onih koji će znati gospodariti. Zamisli, vidjeh to Brodogradilište jutros gdje radi, bar je radilo kad sam kraj njega prolazila.

Ah, da, naravno, zasigurno sam propustila neki datum. Dogodi se to u našim godinama, jelda?!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

I ovaj drugi promašaj ti je

I ovaj drugi promašaj ti je ćorak - opet miješaš lončiće! Mene ne interesira ideologija! Niti tko što radi, nego kako to radi.

Ja zaista ne vidim zašto bi ovaj post ičim tebe se ticao.

Tko je glasao

Ništa jednostavnije. Reci

Ništa jednostavnije. Reci Mraku da zabrani komentiranje, kao na Skvikijevom postu i neće me se MOĆI ticati!

(p.s. kisssić)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ma daj, što ima Mrak s

Ma daj, što ima Mrak s time, ili ja?? Ja samo na fini način pokušavam ti objasniti da takav tvoj pristup temi koju sam obrađivao ustvari samo još više otkriva ranjivi bok kojeg se uporno pokušava skriti.

Žao mi je da ti to ne vidiš! Neću se više javljati replikama!

Tko je glasao

Što je, Frederiko?! Ne

Što je, Frederiko?! Ne odgovara Ti što sam malo pomaknula stvari unatrag! Uspjela sam ti pokvariti posao?! Otuda tolika Tvoja ljutnja na mene, ili?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

He, he Opće je poznata

He, he

Opće je poznata stvar da se ja nikada ne ljutim na nikoga, naročito na tebe, jer te već dobro poznajem, pa ti meni ne možeš ništa pokvariti i da hoćeš, - a ovdje samo pojačavaš moje riječi - samo to ti ne vidiš. I hvala ti na tome!!

Ali ne vidim što mrak ima ovdje s ovim, kad se nije uopće javio na post??

Ili ja ne vidim nešto što ti vidiš??

Tko je glasao

p.s. @mrakanu! tebe mama

p.s. @mrakanu! tebe mama nije učila da se ne upetljavaš u razgovor dvoje starijih ljudi, koji imaju svoj zajednički jezik?! kako se ja razgovaram s frederikom je moja i njegova stvar i nema potrebe da mi nabijaš jedinice zbog opuštenijeg tona. ako šta imaš komentirat na samu temu razgovora, izbaci komentar, a svoje nepristojne ocjene daj sebi, ako baš imaš potrebu za njima! ljutiš me!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Radi pravičnosti u tim

Radi pravičnosti u tim masovnim poslovima na nekadaašnjim zajedničkim dobrima treba dodati:
- Štrok i svi su dobili puno toga i bolje stanje prethodno, dok je "jadni" ORCO bio bez svega toga. Excelsior je predna Štroku obnovljen za ništa i još su aranžnirani uvjeti ne uzeto po viđenju nego kao tip top, što je bila formula za obeštećenje za nedostake, tako da je za 0 kuna i obnovljen odličan hotel potraživao više od 10 mlijuna EUR-a. Da ne spominjemo da su štokovi još početkom šezdesetih dobili rezdiencije i aute i razno u londonu i stalno su in. Slično je dano Štoku sve, Linić i svi su tu bili neumoljivi. Ujedno sve po Jadranu, svi su platili manje nego Kerum za Marjan, 200 mlijuna kuna, ali ne ni to jer su dobili puno više drugog pa i casha koji se ne vraća, pojedini više od te ukupne sume;
- većina toga značajnog je privatizirano kao tajna, još od tzv. Markovićeveg zakona o pretvorbi, što su sve kreirali isti akademik Barbić i krugovi. Tako se npr. i danas ne zna tko je i kako za 0 kuna privatizirao ZABA, kako sve i tko Agrokor, Adris ....;
- poslovanja desetljećima ne počivaju na računovodstvenim podacima, uhodano je masovno da cijele osnove ne ulaze i da se ne plaća i ide u zastaru, dok se s druge strane čak nekad nešto izvede i plati za loklanu zajdnicu, što se ne evidentira, naravno ono prethodno preteže bar 10 x više.

Zato su se vjerojatno ovdje gospoda i drugovi svi složili da je ORCO diskriminiran u odnosu na skoro sve druge ( na ova dava primjera Štrok i ostoja/grof Eltz jako), pa su već davno zavrtili za ORCO veliki projekt ex otok mladosti Obonjan, gdje već ubiru nešto skromnog casha. I vjerojatno još toga.

Za očekivati je da ćemo, pa i u vezi Maestra, trebati platiti pristojnu lovu za pravičnost. Npr. uz te privatizacije je, uz pomoć prakse duge skoro 70 godina uz privatizirane hotele i tvrtke besplatno dana sva masovna neuredna "žunta" (komadići koje mesar doda uz osnovno meso), valjad radi sređivanja, od beskrajnih građevinskih zemljišta. I onda su na kraju toga lanca zbivanja počela manja događanja elitnog "naroda", koja su diskriminirala poneke, npr. Borik kraj Zadra pete vlasnike Austrijance, ministar Kalmeta se uključio u "pobunu". I za taj sitniš je za očekivati bar 1 mlrd EUR-a obeštećenja.

A onda će, vjerojatno neizbježno, krenuti majka svih tih bitaka, povrat privremeno oduzete imovine i preplaćenih ulaganja te razna obeštećenja, nešto razmjera cca 300 mlrd EUR-a, jer je sama zrelost i ssinteza poslovajnja dovela do toga da ni ovako upsješni Štrok ne može povratiti niti 10 % onoga što su uzeli iz zajedničke kase, a sve ostalo ne može ništa. Pa sve bez prethopdnog povrata staje, kamatarenja, poslovanja, bilo kakvi prihodi, unuci ne mogu i neće uz otplatu svojih stanova po 2.300 EUR/m2+ kamate + razno još plaćati razno razno za djedove i očeve koji su hapali prosječno po kakav miljun EUR-a iz zajedničke kase, masovno hapaju i dalje i redom glume "jadne" penzionere, napredne snage i šta sve, nikad ne plativši niti 10 % alikvotno tome.

Tako da unutar toga sazrijevanja i sinteze ORCO i sve daljnje pojave igraju predragocijenu ulogu. Kada bi još uspjelo da Čačić preuzme volan zagreba bar godinu dana, sve bi to bilo konačno rješeno za sva vremena, ništa ne bi trebalo objašnjavati nikome. Ali, i bez toga ide jako dobro u tom smislu, fantastično, i po gradovima, i Đapić i svi se trude, a na Jadranu naročito, jer tu su sve snage odavno jako složne i udvojene, tako da ćemo već za nekoliko mjesi biti u prilici ubirati izobilje plodova dugog puta i masovno udruženih snaga, uključujući vanjske partnere.

Tko je glasao

Što će tek na tebe se

Što će tek na tebe se oboriti "obaladaleka" jer si "teorije zavjera" proširio do izvan obzorja, a takvo nešto golemo, dalekosežno nejasno i nerazumljivo stvarno mora strašiti narod, a njima nije do toga da se ta "stoka" odmetne u stampedo na običan udar groma!

Inače mi je drago da shvaćaš, kako mi ni na kraj pameti nije bilo braniti Štroka, jer zaista nitko ne zna tko će u konačnici platiti njegove račune. No tko god to jednom preuzme ostali su hoteli i ljudi koji rade u njima, i porezi koji se iz njih naplaćuju.

No, mislim da ni za Štroka se nema zašto brinuti, jer "bjelosvjetski" novac kojeg ima u izobilju, kad se temeljito opere ima svoju cijenu do cca 50 % provizija na glavnicu!!

No "prljavi novac" ima svoju društvenu cijenu koju ćemo ipak jednom svi m i platiti - ili već plaćamo na sniženim kriterijima nemorala i opće brige za čovjeka.

Tko je glasao

Što će tek na tebe se

Što će tek na tebe se oboriti "obaladaleka" jer si "teorije zavjera" proširio do izvan obzorja, a takvo nešto golemo, dalekosežno nejasno i nerazumljivo stvarno mora strašiti narod, a njima nije do toga da se ta "stoka" odmetne u stampedo na običan udar groma!
Sve ukazuje da nije nikakva zavjera posrijedi nego da dugo dominira nužnsti nužnosti, koja doduše nije bila nužna ali kada se već sve poklopilo onda se dalje odvija kao u svim ljubavnim pričama i sapunicama.

Ne prijeti niti strašenje naroda pa čak niti defetizam, jer su i brojne naorodne snage odavno involvirane u igru i stalno u visokoj formi i ritmu participiraju, a najmanje kao jako aktivna publika uvijek i us vakom trenutku spremna i vična uskočiti u igru.

Određenog straha uvijek ima, sada možda i najviše, jer zrelost i sinteza dugog puta nisu samo osjećaji nego i iskustva, napretek je iskustava da nakon iznimnih "uspjeha" dolazi ono drugo (nekakav ceh i mamurluk, igra na niskim i preoskudnim razinama). Ali baš zato iskusne snage odgovaraju jačim zbijanjem redova i naoko neprirodnim savezima te snažnim presingom radi nastavka uspjeha, kao nikakve škripe ni novih lahora nema, što po poznatom pravilu baš ubrzava i jača procese zrelosti i sinteze. Npr. nema summnje da će se u jesen, od poslovanja po Jadranu i kampanja za lokalne izbore (kojih nema na način da se iza zida teku punom parom) te raznog, umjesto defetistički sve brojne i elitne snage pokazivati još svježijim i spremnijim za igru, što zrelost i sinteza napreduju to se više taako odgovara, veoma iskusno za razliku od svjetskih diletanata.

Pa baš zbog tog iznimnijeg iskustva i masovnih potvrda poslovne volje i forme možemo biti pouzdani da će se novi smjerovi poslovanja u Hrvatskoj rješavati raznovrsnim (minimalističkim) poslovnim usklađivanjima a ne nekim "diletantskim" svjetskim kardeljističkim šprancama (mi smo to prošli puno prije i puno više da bi tko i pokušvao tako rješavati stvari).

Tako da i na Jadranu i na raznim bojištima snažno rastu dionički i tržišne vrijednosti minimalističkim djelovima pjesmi nad pjesmama, dok naoko udarni i pretežni djelovi širokih orkestracija snažnom homogenošću i pregnućem guraju sami sebe u druge, treće i sve dalje ešalone, moleći boga da im udjeli milost oko pitanja povrata prekomjerno preplaćenih i uloženih sredstava, koja milost neće stići jer bog izgleda niti jeste spreman za to niti može šta oko toga niti ..., a možda baš navodi na takva učenja. Ili je, u najmanju ruku, Jadran toliko vičan svemu da su to samo uobičajena male prolazna komešanja, ponekad malo više maha uzmu nedoljive privlačnosti i zabave, nakon kojih slijedi sigurno ono drugo, već bezbroj puta viđeno i odigrano.

Tko je glasao

Naš zadatak i dužnost je,

Naš zadatak i dužnost je, koristeći svaku priliku, ustrajavati na održavanju ovih abnormalnosti na površini građanske svijesti. s naglaskom na abnormalnosti.
Kako vjerovati vama o ovakvim stvarima koje traze dublje poznavanje zahtijevnijih stvari kada vas vec "dobro" znamo i sa puno banalnijih. Kao sto se lopovi i mutikase koriste nacionalizmom i domoljubljem tako se i vi koristite toboznjom "gradanskom svijesti".
Lopovi bar imaju jasne motive, a vi osim "top prisutnosti" niti to. Vi sudjelujete u posredovanju opceg straha (http://www4.hrt.hr/audio_clip/view_file.php?dat_id=18666 ) i opce zbrke. Nikako ne gradanske svijesti vec zbrke za gradansku svijest koja je u povojima. Nije gradanska svijest to sto o njoj snatrite vec nesto drugo. Gradanska svijest prije svega mora proci prepreke vaseg tipa pa tek onda ima neke sanse.

Tko je glasao

novine su pune 'građanske

novine su pune 'građanske nesvijesti' (Slobodna) :

ZAŠTO SUDAC DAMIR PRIMORAC NE MOŽE BITI PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOG SUDA U SPLITU ?
piše : Mario Kavain, 14.06.2008

Sudac Primorac ne može biti predsjednik Županijskog suda u Splitu. Da, istina je tako jednostavna. Ne zato što je brat (nesposobnog) ministra, ne zato što mu je to opsesivna želja, ne zato što je super-ambiciozan.
Dapače, u ambicioznosti nema ništa loše. Damir Primorac ne može biti predsjednik Županijskog suda čak i ne toliko zato što je (nešto prije nego što je počeo raditi kao pripravnik na sudu) prebio čovjeka dok je radio kao izbacivač na plaži.
Damir Primorac ne može biti predsjednik suda zato što je ovaj sitni detalj zaboravio napomenuti u svojoj biografiji, ali još više stoga što dosje sa suđenja za incident pokazuje njegov poražavajući odnos prema tom istom sudu kao instituciji i pravdi kao pozivu.
I zato zakonske odredbe o rehabilitaciji, institutu koji omogućava da se takve presude nakon nekog vremena brišu, nemaju nikakve veze s tim. Može se sudac, naravno, pozvati na njih, uostalom – sudac Primorac zahvaljujući tom institutu i može biti sudac, premda ostaje otvorenim više nego zanimljivo pitanje o tome, kako je uopće mogao postati vježbenik u vrijeme dok presuda još nije pala u pravosudni službeni zaborav. Ako se sjetimo kojim su linijama u to vrijeme velike HDZ-ovske čistke sudova, novi kadrovi stupali na scenu, odgovor se nameće sam po sebi.
No, ostavimo (za sada) to pitanje po strani. Ono što želim istaknuti jest da, zahvaljujući institutu rehabilitacije, Damir Primorac može biti sudac, no ne može biti i predsjednik suda. Od predsjednika tako velikog suda traži se, naime, nešto što je Damir Primorac pokazao da nema – osjećaj moralne težine koju sud i sudac nosi u društvu, osjećaj za važnost poruke koju sama osoba suca šalje okolini. Sadašnji sudac Primorac ne samo da na suđenju za incident nije pokazao nikakvo žaljenje što je pretukao kupača jer se ovaj želio istuširati na zatvorenom dijelu plaže, već je na sud dovukao svoje svjedoke koji su laganjem trebali mladog karatistu Primorca spasiti bilo kakve odgovornosti.
A kada je napokon priča već dospjela do medija, sudac Primorac se trebao pokunjiti i pokušati izvući na 'nestašnu mladost', izraziti žaljenje, bilo što. Umjesto toga, pokušao se nemušto izvući na 'instutut rehabilitacije', 'proces imenovanja koji je u tijeku', i sl.
Sama gola ambicioznost, kada je lišena osjećaja za okolinu, za druge ljude, za suptilne i manje suptilne odnose među ljudima kojima se poštovanje stječe, a nikada se ne može nametnuti, postaje užasno iritantna.
U tome je tajna nepopularnosti ministra Dragana Primorca i suca Damira Primorca. Uzalud moćno obiteljsko zaleđe, frizirane biografije, manijakalna energija...

jedan komentar na gornje :
''Hebi ga... Svak ima neke grijehe...
npr. ugledni sociolog Drazen Lalic je navodno kad je bio mlad i lud, na odlucujucoj utakmici u Sarajevu za titulu prvaka (mislim 1979-e) na Kosevu opalija nogom u glavu nekog navijaca Sarajeva...
Desi se... Da se razmemo, ja Lalica volim jer je opet u zivotu sve sam napravio, a ovi Primorci su isplivali ranih 90-ih, a zna se sto je isplivalo na povrsinu tih godina''
Yu vlada u emigraciji

Tko je glasao

Ovakve vijesti, kao i gomilu

Ovakve vijesti, kao i gomilu drugih naucio sam citati na posve drugaciji nacin nego je napisano.
Prije svega to je informacija da je natjecaj za Predsjednika suda poodmakao i da se neki munjoz za ovu sinekuru bori na de facto uobicajen nacin.
Bas kao sto je vesela druzina CNN, Frederik raspolozena odmah pretpostaviti korupciju, krivnju Vlade, ..., ja pak apriori vidim ovakvu vijest sa pozadinskom pricom u kojoj covjek nasrce na drugog u cistom nadvladavanju oko kakve sinekure, pogodnosti, casti, polozaja, osvete, ....

Tko je glasao

He, he, Jasno je da ovakav

He, he,
Jasno je da ovakav jedan napis ustvarti otvara mnogo pitanja a iza njih razotkriva mnogo podvala. Da, tako je, baš sam tebe i očekivao!! Jer netko vlast mora i braniti bilo kako ali bolje od b2 (kojeg ne očekujem da se javi).

Ipak, nisam očekivao da ćeš jednom tako providnom zamjenom teza upravo mene proglasiti onim koji Hrvatskom širi strahove (dok konkretnim primjerima pokušavam rasturati magluštine oko jednog do srži pokvarenog projekta, jednog od mnogih), a ne one tvoje "kolege" koji magluštinama prekrivaju hrvatske demokratske perspektive.

Drago mi je da si mene svrstao tamo gdje sebe nisi!

Tko je glasao

Ja znam i svjestan sam da

Ja znam i svjestan sam da iskreno vjerujes u to sto govoris i pises. Znam i da je ta iskrenost razlog sto ne mozes otvoriti oci i shvatiti da je za lopove upravo tako uspostavljena (wanna be gradanski svjesna) zbrka pravi teren.
Preuzimaju se i drugdje po svijetu hoteli, firme, otoci, ... ovo ono, prosle godine su cak bile rekordne po svim tim statistikama, sigurno je na puno mjesta to popraceno sa slicnim floklorom kao i u nas. Dakle nist' neobicno.
Ipak malogdje se oni koji se zele gradanski prosvjestiti toliko odusevljavaju zamagljivanjem upravo onoga o cemu zele govoriti. Svoju gradansku nesvijest dokazuju upravo neimanjem nicega za sto bi se doista mogli uhvatiti osim vec toliko poznatih ponavljalica o karakteru vlade, pojedinih vladinih duznosnika, ...
Nista od konkretnog, a konkretnih brojki, ovog i onog u ovoj prici ima koliko hoces. Da to nekog onako gradanski opravdano zulja vec bi digao glas ili mozda ne bi jer je vec i svaki glas odavno difamiran (hint).

Tko je glasao

Preuzimaju se i drugdje po

Preuzimaju se i drugdje po svijetu hoteli, firme, otoci, ... ovo ono, prosle godine su cak bile rekordne po svim tim statistikama, sigurno je na puno mjesta to popraceno sa slicnim floklorom kao i u nas. Dakle nist' neobicno.

Čisto informativno i poštenja radi, tek razlikovni detalj:

Preuzima se po svijetu sve u šesnaest. Ali globalno, privatni vlasnici od privatnih vlasnika. I to je njihov problem a države samo utoliko da ubere dadžbine koje joj pripadaju.

Kod nas je praksa za nijansu drugačija pa privatno sve u šesnaest preuzima od države za malo ili ništa pa ne samo da je oštećena država za davanja koja bi trebala ubirati već i za supstancu koju ovako gubi pa je zato problem svih nas i još nekih budućih generacija koje će plaćati "ceh nakon pijanke" (evanđelje po "ap"- u) kad dođe na naplatu. A doći će jer jednom mora.

B-52

Tko je glasao

Uopce ne dvojim da smo

Uopce ne dvojim da smo ikakav privatizacijski izuzetak. Cak ne mislim da smo ikakav izuzetak u bilo cemu, dakle nismo izuzetak ni u tome da smo ikakav izuzetak. Onaj koji kaze da smo izuzetak u bilo cemu taj vise odaje svoju nekompetentnost u tom uskom podrucju za koje nas smatra nekakvim izuzetkom jer uopce nije upoznat sa situacijom drugdje niti ga ta situacija drugdje zanima (sto je pak posve normalno), a jedino sto si dozvoljava jeste to da si olako dozvoljava upravo to da smo izuzetak, sto nikako nismo jer treba samo pazljivije pogledati neke primjere iz podrucja za koje mislimo da smo izuzetci. u ovom konkretnom meni npr pada primjer UK zeljeznica i sl. koji je kao privatizacijski primjer tj njegovi korjeni stariji od nase novije drzavnosti cak i po nekoliko puta ako me sjecanje ne vara.
Ja ne sporim da u apstrakciji Ap-ov princip "ceh nakon pijanke" jako jako dobro i utemeljeno stoji, ali je za mene temelj uspjeha te apstrakcije nista drugo nego nasusna covjekova potreba da se umiljato opravda i u principu kaze nesto kao: ja sam mali dio toga koji jako dobro vidim kako to sa vladajucim sve ne stima i kako to nezadrzivo bubri i kako ce to ubrzo i neizostavno puknuti, ali ja premda to dobro uvidam i koji s tim imam neke veze nikako nisam mentalni dio tih i takvih koji ceh nabijaju i pijanku prave.
Za mene to je vise kao zauzimanje moralnog stava i cvrste pozicije cak prije svake demistifikacije prevladajuce ideologije kao nemoralne i nepocudne, a za koju postoji velika vjerojatnost i sansa da ce kad tad ionako biti od mase prevladana, pa je onda zgodno da ne kazem oportuno vec biti nacisto s tim od samih pocetaka kad je to na vidiku ili cak i nije jer vlast je vec ionako takva da zasluzuje gadenje takve vrste pa time i opravdanja da se to uvida. To bubrenje ceha koji cemo svi platiti stoga ima zbunjujuci kontinuitet jer premda stvar stalno bubiri, a tek tu i tamo povremeno puca.
Ap to u dahu onako skolski izrekne, ali kad se pojednostavi i rasclani to se u biti ne razlikuje od onoga sto uobicjeno cujemo kod mnogih prijatelja i bliznjih posebno kad se njihovi poslovi i neposredna saznanja doticu sa onima koji se smatra obnasateljima vlasti ili drzavnih funkcija samih.

Tko je glasao

Vidiš, to tvoje Uopce ne

Vidiš, to tvoje
Uopce ne dvojim da smo ikakav privatizacijski izuzetak. Cak ne mislim da smo ikakav izuzetak u bilo cemu, dakle nismo izuzetak ni u tome da smo ikakav izuzetak.
sam svojevremeno obrađivao u mom davnom postu od Pet, 31/08/2007 - 22:21 pod naslovom: "Mitovi privatizacije 2. – Tranzicijske avetinje!", gdje sam između ostaloga napisao:
D. TRANZICIJA KAO KANTA ZA SMEĆE
Tako se pojam i shvaćanje tranzicije (kako u glavama „novo-hrvatske elite“ tako i njenom marketinškom djelovanju) pretvorio u svojevrsnu „kantu za smeće“, u koju se trpa sve što u ovim novo-hrvatskim uvjetima ne valja, što nije u skladu s civilizacijskim normama ili Božjim pretpostavkama. Čim nešto nije lijepo za čuti ili vidjeti – šutira se u kante za smeće - i stvar bezbrižno „hoda dalje“. Kad se opet nakupi smeća, samo se napune kante, i istresaju na "civilizacijsku" deponiju. No hrvatska civilizacijska deponija nije socijalno-ekološki opremljena pa dalje permanentno zagađuje socijalni i moralni prostor Hrvatske, u kojima počinju dominirati razmišljanja da je najbolje što prije se riješiti svih tih remetilačkih faktora („mrskih radnika“, „mrskih sindikata“, „mrskih umirovljenika“ itd.), koji stvaraju nepotrebnu galamu i gužvu na izuzetno lijepo osmišljenoj arkadijskoj sceni „novo-komponirane Hrvatske“.

Iako u cijelom čkanku sam se bavio tim fenomenom ovdje sam sažeo što sam mislio reći.

Iako ne dvojim da je većim dijelom istina, kako se na cijelom tranzicijskom prostoru Europe događaju slične (ne iste) stvari, ja ne pristajem da sve to što se kod nas događalo nazovemo normalnim samo zato što je pojava bila dosta široke i prelazila granice naše zemlje.

Tranzicija nije nešto što je počelo i završilo s nama, to je pojava vezana za sve povijesne mijene i prostore. I - ne treba previše moralizirati - nije bila pravedna jer je teško procijeniti što je pravedno a što ne (mada Biblija i taj problem lako rješava - a ja ju ovdje nazivam civilizacijom): Ukrasti je ukrasti u svim vremenima, na svim prostorima i svim sličnim slučajevima, ali krađa sama za sebe nije toliki problem, koliko to kad se s njome činiti zlo bližnjima.

A to nije baš teško izmjeriti. Jer, rezultat, konačni rezultat hrvatske tranzicije pokazuje da smo mi sami sebi (odnosno naši odabranicvi svome narodu) nanijeli mnogo više štete nego recimo susjedi Slovenci Slovencima, a da ne govorimo o Litvancima, Česima, Slovacima, pa čak i Poljacima, Rumunjima, Bugarima itd (sve bulmenta onih koji su do tranzicije bili daleko iza nas - osim Slovenije). Pa pogledajmo gdje je danas naše objektivno mjesto u tom tranzicijskom prostoru: I Crna Gora je počela trčati, Albanija i te kako, ostali smo mi, Bosanci i Srbi da se međusobno natječemo. Svi ostali su odmaglili podigavši iza sebe prašnu u kojoj se gušimo, i mi onda mirno kažemo - eto što ti je tranzicija!! I bespomoćno gledamo trku drugih mireći se s našim sporim hodom.

Opravdavanje da je tranzicija zlo, a kad objašnjavamo što je uopće ta tranzicija kažemo je da je tranzicija eto samo tanzicija (logika razine "lopata je lopata") je po meni samo jeftino ispiranje savjesti.

Tko je glasao

Daj se sredi. Upravo si

Daj se sredi. Upravo si citirao moje rijeci i sad to koristis kao svoje i to kao argument u raspravi s nikim drugim nego sa mnom. Ne znam sto da kazem osim da sam osupnut i da citirano uopce nisi shvatio vec si to prihvatio kao doskocicu.

Ti o privatizaciji, tranziciji ... lupetas kao sto je to uobicajeno i jer je to uobicajeni folklor i ja za to imam razumijevanje ali sve manje i manje opravdanja. Trebas malo otvoriti oci, cak i oni profesionalni performeri koji su na tome karijere izgradili vec su promijenili plocu. Npr Kajin vise ne govori nezaposlenosti, tranzicijksim jadima, vec je retorika sada o tome kako zaostajemo jer se nema vise koga zaposliti, posebice u njegovoj Istri... odjednom smo s jednog fatalnog kraja presli u drugi isto tako fatalni.
Sta sad trebamo cekat da euforija prede na sire mase pa da i nas Frederik promijeni plocu.

Tko je glasao

Hm ,hm To sad lupeta pitanje

Hm ,hm
To sad lupeta pitanje je sad!!

Ključno pitnje koje se sada nameće jest zašto bih ja stalno bio protiv tebe - možda se negdje i slažem s tobom - kao što je bio slučaj ovdje. Naime,
- najprije sam ti dao maxzvjezdicu na tvoj komentar,
- potom sam citirao tvoje riječi,
- onda sam se pozvao na jedan moj članak napisan otrpilike na isti način - ali prije godinu dana (možda jedino malo radikalniji).

Sada nažalost to sve moram povući, jer vidim da patiš od neumjerenih manije proganjanja,

Ili ti jednostavno ne ide u glavu da se netko ponekada može i složiti s tobom!

A to nije nimalo ni zabavno ni dobro. Oprosti na ovom slaganju i neću te više hvaliti, jer se to čini opasnim (mada ja naprotov imam sve više razumijevanja za tvoje frustracije).

Tko je glasao

Ziva istina ja sam ti

Ziva istina ja sam ti sugovrnik oko Manifesta: http://pollitika.com/jedna-mala-ala-2-kreativno-citanje-marxa
ja sam takoder autor ideje o parolama http://pollitika.com/parole-parole-parole-jedan-tudi-post
...
ti si opkoljen.

Tko je glasao

he, he ja volim biti u

he, he
ja volim biti u društvu!! I drago mi je da sam ti cijeli post objavio, mada smo se manje poznavali, dok si još bio stidljiv.

Znaš, ima negdje gdje se nikada nećemo složiti - ja skupa sa svojim nickom sam samo ja, i slijedim svoje ideje ako su i pogrešne.

Ti moraš ovdje glumiti drugu osobu ali ispod površine tog zadatka probiju ponekad i stvarne crte osobnosti.

Nemam ja loše mišljenje o tebi, možda baš obrnuto. Shvati kako hoćeš jer ja nemam ništa od toga da ti se "uvlačim" (to drugi rade).

Tko je glasao

sve 5, ali na koji način

sve 5, ali na koji način biti hrvat i ne biti "ljubomoran" na slovence koji su u isto vrijeme izašli iz istog sustava i isto proveli privatizaciju, ali na toliko drugačiji i bolji način?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Nema uopce razloga biti

Nema uopce razloga biti ljubomoran, pace trebalo bi Slovencima pomalo popustati, medutim mi smo toliko bliski i toliko smo slicni da ne bismo trebali biti niti mrvicu ljubomorni jer je to kao da si ljubomoran na samog sebe. Eto toliko smo mi bliski, ma koliko se to ponekad zaboravljalo i gubilo iz vida.
S obzirom na bliskost sa Slovenijom mi kao da smo jednom nogom u EU a drugom izvan na Balkanu. Nas dvoje u principu tako i tretiraju pa su i nazovi razmirice izmedu nas u neku ruku korisna pojava da nas ipak ne prozru kao presklone jedne drugima.
Slovenci su uspjeli ostvariti nesto sto mi nismo, a prije svega tice se totalne kontrole medija. Njihova uloga pozitivnog primjera na neki nacin im je olaksala raznorazne situacije i stoga je svako usporedivanje s njima dobro za nas, ali na neki nacin to je i njima samima medvjeda usluga jer su olako zatvorili neka poglavlja koja i nije trebalo tako olako zatvarati pa su izgubili na britkosti rjesavanja tih pozicija pa im je put previse pravocrtno zadan - prakticki dosadan i otupljuje ih dok nas ne.
U principu nas je na tom medijskom planu zeznula Oluja kao prekrentica kada je se vanjski faktor grubo umijesao u red stvari ovdje (kada su uvidjeli da je vrag odnio salu) i od tada imamo to sto imamo, jer se medijski i svakako drugo organiziralo pod broj jedan Tudmana posto poto maknut, pod broj dva svest na jedinstveni nazivnik sa ostacima nerijesenosti iz Jugoslavije, BiH plus Kosovo i Albanija/Makedonija. Medutim i u tome svako zlo za neko dobro, mi smo time uveli znanto visi nivo zivosti i raznoraznih drugih snalazenja za oduprijet se tomu, a koja bi nam u buducnosti mogla koristiti i na neki nacin osigurati nevjerojatne strateske prednosti zbog ciste uigranosti pod nemogucim uvjetima, dok su Slovenci konstantno u zavjetrini i time u debeloj defanzivi i stoga razumljivo netolerantni prema nama znanto dinamicnijima sto se i vidi iz gomile dogadanja od kojih je ovo s vinjetama samo zadnje.
Primjerice dolazimo prakticki u vrijeme kada se njihova privatizacija pokazuje kao x2 stetnija nego nasa, premda na povrsini nema efekata kakvi su potencirani u nas (iz spomenutih medijskih razloga).
Mi naprosto zakonom vecih brojeva imamo situacija da se nasa ekipa puno vise medusobno svada i medusobno ne podnosi pa onda to vidimo kao svakodnevna trvenja i natezanja za koje i posljednji diletant mora saznati. U Sloveniji je ta grupica puno bolje homogenizirana i ima puno bolju diktaturu i kontrolu pa se te stvari rijesavaju u cetiri oka. Nist drugo samo to.

PS Znam da sam izokrenuo gomilu stereotipa o nama i Slovencima, no u principu doista tako nesto o nasim medusobnim odnosima mislim.

Tko je glasao

Cak ne mislim da smo ikakav

Cak ne mislim da smo ikakav izuzetak u bilo cemu, dakle nismo izuzetak ni u tome da smo ikakav izuzetak.
Situcija s tim je nedvojbeno globalno "normalna" (A), u puno toga nismo izuzetak (A1) ali ima i dosta toga značajnog za poslovanje po čemu smo izuzetak (B), pri čemu je najveći globalni izuzetak veza našeg izuzetnog sa veoma raznolikim općim svjetskim pojavama (AB).

Ad izuzetak (B), kratko ću naznačiti samo jedan krak izuzetnosti, kojeg samog ovoliko vremena ne bi bilo u stanju nositi niti jedno evropsko društvo/država, a sličnih ima još. Jedino je u SFRJ sedamdesetih stvoren društveno-poslovni model "samoupravljanja" pod vodstvom partije (de facto malo reorganiziranje istog nakon čistki i prihvata aranžmana sa puno love sa zapada a radi operacija istok i razni smjerovi). Jedino u Hrvatskoj, posebno Zagreb, je on razvio neke specifičnosti koje dominiraju i danas (B1- npr. teorija i praksa stanova te investicijske gradnje), iz čega su se izlegle daljnje još veće specifičnosti (B1- kvazimodeli a la karteli, IGH, inženjerinzi), koji jako varaju po sličnosti sa drugim pojavama a zapravo su velika iznimka, sami po sebi a još više što to u vezi sa prekomjernim veoma raznolikim općim svjetskim pojavama (AB - prekomjerni bućkuriš sa svih strana svijeta) daje čistu iznimnost da jedino u RH imaš sve spojeno u jedno a koje jedno nema ni minimalističke logike niti funkcionalnosti niti unutarnje profilacije, pa je to kao takva stvarna i široka "magla" odavno nadišla kinesku "kulturnu revoluciju" i u biti nije isto kao slovenske igre, BiH nered, srbijanska specifičnost ... nego je nešto tipa bućkuriš kineske "kulturne revolucije" i trasha sa svih strana svijeta ... nešto što neodoljivo privlači i naše likove koji odu malo vani i vrate se i evropske avanturiste, jer ne samo da proizvodi i omoguće rekordne rezultate u svim djelovima (gradnje, stanovi, nekretnine, investicijske gradnje). Npr. nije zanemarivo to da je maksimalni nered vlasničkog i fizičkog stanja ulica i općenito prostora u RH nastao tako rekordno i razvija se i dalje baš zbog specifičnosti modela i podmodela (npr. nije iz čiste gluposti, iako jeste, radi "sređivanja" nereda ulica samo u Zagrebu duboki nered snažno ojačan dodatnim mjerama dodatnog parceliranja uz ulice, pa je i onako prekomjerni sustav daaveži utrostručen do razmjera da je skoro nemoguće bilo štaa bilo gdjee rješiti, što je i hotimično i nehotimično osnova toga maoističkog "sustava" AB).

Tj. značajnim specifičnosti "nema", kao i velikih sličnosti, jedino zato što ih cca 99 % snaga nisu stigle uočiti, obzirom na dugo snažno napredovanje samo "naprijed" i pozicije u tom formacijskom napredovanju, pri čemu je većina pozicija i onako izvan zbilje i njezinih racionalnih djelova, s onu stranu, te zbilju globalno vidi kao nešto s onu stranu, ne samo izvrnut i fragmentiran raspored nego karikirano Imotski - prekomjerno sve u isto vrijeme i na istom mijestu a istovremeno s onu stranu toga. Zagreb kao veći i iznimniji Imotski (Osijek, Split ...) logično nosi još veeći i složeniji teret te istovrmene prekomjerne sličnosti sa svim i svačim u svijetu i velike iznimnosti, zbilja svjetski rekordne iznimnosti - nigdje u svijetu nije kao u Zagrebu bujalo šezdesetih (krenulo od naredbe da se nešto napravi), nigdje nije u tolikoj mjeri počišćeno sve što je mislilo, znalo ..., nigdje nije bilo sustava DUSI (društveno usmjerene stambene izgradnje), nigdje se toliko vremenaa ne održavaju svi instanti i toliko vremena nema onoga što su osnove (u Kini znaju da su prošli etapu "kulturne revoluccije", u Japanu etapu gubljenja konkurentnosti ... dok u Zagrebu još nitko ne zna da su sve to šezdestih i trdiestih radili neki drugi ljudi a ne ovi poslije, kao što nema pojma tko šta uopće radi poslije od onoga što valja i funkcionira).

I baš zbog te naznačene specifičnosti smo u velikoj potencijalnoj i stvarnoj prednosti pred sličnima - nigdje kao u Zagrebu, pogotovu kada su tu uključeni IGH i razne "elite", obično znanje i informacije o stanovima, gradnjama, ulicama ... nije toliko deficitarna i značajna "roba na tržištu", nigdje neće nikada biti ni blizu posla i zarada od raznih "sređivanja", nigdje toliki uticaj toga na kupna poslovanja, društvo, politiku ... Nije da sva ta "industrija" nema pojma i čudom se čudi u ljeto 2008.g. zato što nema znanja i iskustva, nego baš obrnuto, pojma nema zbog čistih običnih međusobnih nesporazuma u forsanju i kokošarenju - svatko misli da je uvijek prilika jer se uvijeek netko nađe tko će to bar minimalno korigirati i nekako će dalje bez problema, a dug milijardi i onako nije nikome važan, pa svatko zaboravi od prevelike izbirljivosti i ekskluzivnosti da to svi rade i usput nehotice dave i one zaadnje koji bi možda evntualno nešto napravili, pa kada shvate da na dugo i naširoko oko njih nitko nema pojma ni o čemu šta drugo preostaje osim još jačeg i prikrivenijeg forsanja istog, dok se da i ne da (tu se onda uči od nešto drukčije Srbije, BiH, Crne Gore ...).

Tko je glasao

Super. Znači nas

Super. Znači nas konzultante će sad napokon neko trebati i pošteno platiti. Pa i vrijeme je :) Već mi je ionako pun kufer ovog selfdestruct consultinga, ali čuj, od nečeg se mora i živjeti :) A kupac je uvijek u pravu, ne?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

A kupac je uvijek u pravu,

A kupac je uvijek u pravu, ne?
Ova naša zrela faza kupnje je karakteristična po tome da je kupac i više nego u pravu što traži unaprijed nemoguće, jer je poslovanje prešlo granice i to mu zbilja treba.

Pozicija konzultanta kao prodavača savjeta i informacija se dramatično mijenja. Prava informacija jest da mu on ne može prodati tu uslugu, koja se sintezom pretvara u neki gemišt između pozicije kupca i pozicije konzultanta, pa snažno ide u smjeru prodaje najobičnijeg davanja smjera, kao zalutalim turistima ili drugim namjernicima - prodaješ mu informaciju da se kreće u smjeru nemoguće misije i logične beskrajne patnje, kroz prašume Amazone kuda je i forsirao, te da, kada već mora, krene tamo, a uz neku malu lovu te može nazvati mobitelom pa ćeš mu možda dati i eventulnu kakvu pomoćnu informaciju, npr. da sreća prati hrabre, ponešto oko vode i hrane.

Vjerojatno strategijski najvažnija informacija jest da su ključna kakva takva podmirenja starih dugova, povrat preplaćenih poreza i doprinosa te privremeno date/uzete imovine i beskrajno perspektivni poslovi na reciklaži i zbrinjavanju davno odbačene mrtve materije koja se naglo budi i oživljava. Ali s tim oprez, to je najćudljvija roba, istovremeno i eliksir koji oživljava i umiruće i nezgoda po čile i jake, i s time mogu operirati samo izuzetno iskusni i samo u izuzetnim prilikama, po prav ilu složene pjesme. Vjerojatno zbog te delikatnosti ima najveći dionički potencijal na tržištu, na dulje vrijeme. Zgodna je za gradove i općine te bilo kakve malo složenije procese poslovanja. Npr. u općini Primošten i s malim dozama te informacije i "pamaaeti" su nehotice razvili zanimljivu praksu poslovanja s "neprijateljem", pod što je dospjelo sve što nije lokalno i/ili s tim usklađeno, što nije zgodno za razno ali sve bolje jamči ispravljanje "dugova" i razne nekad vječno nedohvatljive realizacije, što stvara velike razlike u odnosu na većinsku praksu bujanja prašuma trasha i vjerojatno je solidan uvod u složenije djelove priče (pa se lakše prelazi preko raznih nepriličnosti i nezgoda).

Tko je glasao

Legalna i legitimna

Legalna i legitimna profesija:

http://www.vecernji.hr/home/manager/3112165/index.do

evo krenula je konačno i legalizacija "preko veze". Iako je lobiranje vječno, pitanje je u kojem smjeru sa kojim ljudima će se sada igra odvijati. Možda će pojava "Hrvatsko društvo lobista HDL" doprinjeti najviše na popularnosti ove same profesije koja se ne bi trebala promatrati isključivo kroz ljude vezane za Matu Granića i Franju Gregurića.
Ima toliko razina na kojima se lobiranjem moze i treba djelovati. Hoće li prevladati podmićivanje upakirano u lobiranje ili pametno lobiranje je manje bitna stvar. Obično u igri je i jedno i drugo.
Bitno je zaposliti ljude i paziti na okoliš a lobisti su jedna od prijeko potrebnih karika.

http://www.voanews.com/bosnian/archive/2007-11/2007-11-15-voa3.cfm?CFID=...

Tko je glasao

Ovo sa HDl je još jedan

Ovo sa HDl je još jedan znak da se vrata nezadrživo otvaraju minimalizmu.

Da nisu (bili prinuđeni) napraviti udruženje i objaviti, po inerciji velika masa poslovanja ne bi pridala dužnu pažnju da se u vezi ovih likova (Gregurić, Granić, Štern ...) odavno puno toga urušava, bukte slučajevi, raspadaju države, ratovi, izvrću područja, dnevno ordiniraju ambasadori velikih zemalja i hrpe raznih službi ...

I šta sada slijedi nego (skoro panično) pojačano naručivanja usluga bilo kakvih rješenja za taj trash u kojem svaki korak naprijed lako može biti proklizavanje.

Tko je glasao

A kupac je uvijek u pravu,

A kupac je uvijek u pravu, ne?

Dok su mu novci u džepu, da.

Tko je glasao

No dobro, i neka na tome

No dobro, i neka na tome ostane!

Ti ovo gledaš iz svoje situacije i perspektive, pa mogu razumjeti, ali ona nije ista. Ja se npr. nisam bavio nikakvim paušalnim difamacijama nego redanjem egzaktnih podataka koje imaju svoje značenje, i koji vape za odgovorima, a na koje se može ići jedino istim takvim argumentima.

Ja bih volio da mi netko gore navedene egzaktne podatke (iz burzovnih i knjigovodstvenih izvještaja) protumači tako da me učine optimistom.

No to nitko ne čini - nažalost!

Tko je glasao

Problem je u maksimalnoj

Problem je u maksimalnoj bahatosti Vlade..

Vlada -Poklonila je Hvaru " strani mozak, iskustvo, novac ??? " , a znano je da je grupa ORCO imala veoma skromno iskustvo u Českoj samo !,....
a Strok se u ovoj drugoj fazi nakon lutanja , oslonio na domaće uzuse, domaće mozgove,domaći know how.
JLH se oslanjaju na rad s agencijama ( radi izoliranosti destinacije )
a Orco misli da ce im hotel napuniti pozitivan članak o Hvaru negdje u NYTimesu ..... maksimalna i osnovna trzisna zabluda.

Jlh je predvodnik visokih cijena Dubrovnika , a vidjela zaba kako konja kuju... Orco se povelo za tim .

Dok ne shvate da je njihova sudbina iskljucivo !!! vezana o suradnji s organizatorima putovanja ,koji kontroliraju trziste, prevoze, marketing destinacije u inozemstvu , biti će jos puno izgubljenog vremena i milijuna u Hvaru . Pored toga Suncani cini konkurenciju Atlasu, Kompasu, Tui-u Gulliveru jer u neznanju svoga osnovnog posla/hotel&restaurants/ misle da znaju tuđi posao bolje .Vodeci kadrovi Suncanog , pali s neba
Pored toga Strok je pronašao financijere koji su spremni uloziti u
destinaciju( Dubrovnik) i u 5* hotele

Pipi

Tko je glasao

pa nije baš tako... ne

pa nije baš tako... ne kužiš ti baš moderno hotelijerstvo.
turoperateri naravno naplaćju svoj dio ali oni su hotelima jako važni. povezani su jedni s drugima...turoperateri ne mogu bez hotela, hoteli bez gostiju. hoteli naravno imaju i svoje direktne kanale, primarno internet koji dovlače drugu vrstu gostiju, cost per guest je najmanj isti kao i gost po turoperateru, ali gosti koji dođu samostalno će se prije vratiti i više pričati priajteljima...word of mouth...jako važno

gost preko turoperatera je manje zahtjevan, košta manje za razliku (ovisi o ugovorima s turoperaterom) od samostalnog gosta kojega obrađuješ skupim marketingom... I turoperateri ti već početkom godine napune hotel i znaš na čemu si...

a Orco misli da ce im hotel napuniti pozitivan članak o Hvaru negdje u NYTimesu ..... maksimalna i osnovna trzisna zabluda.

Da, clili hrvatski turizam se puni od plaćenih članaka po americi, britaniji. I to se pokazalo kao najuspješniji alat, poprati se klasičnom količinom TV reklama (CNN) i print reklama i prisustva na ključnim sajmovima, ali na kraju jedna preporuka u Lonely Planet dokaže svemu tome da završino smiso i povjerenje gosta da se odluči...

Pored toga Strok je pronašao financijere koji su spremni uloziti u destinaciju( Dubrovnik) i u 5* hotele
A velikkog lik problema naći kapital, pogotovo ako mu se jamči dobit... Ne kužim što ti je point toga

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci