Tagovi

Stup(ovanje)

Vjerujete li vi hrvatskom premijeru dr. Ivi Sanaderu?

Ja mu nikad nisam vjerovao jednu jedinu rije?, jednako kao što nikad nisam vjerovao i ne vjerujem nikome ispilavljenom iz Tu?manovog inkubatora.

Sve lupež do lupeža, varalica do varalice, opsjenar do opsjenara ... koji zalu?uju ovaj jadni narod prividnim ?injenjem, a ustvari ne?injenjem.

Tima se osim prevare i plja?ke druge misli valjda i ne motaju po glavi, a morala i skrupula nemaju, pa ih ni savjest ne pe?e, ma vraga, ti ni savjesti nemaju.

Evo sad ova najnovija pri?a o Drugom mirovinskom stupu kao klju?nom mjestu provedbe, mega-plja?kom mirovinskih fondova, iznu?ene mirovinske reforme.

Ve? prilikom preuzimanja vlasti, poslije provedenih prvih slobodnih izbora, HDZ je pokazao svoje pravo lice, jer su oni, ne pokazuju?i zanimanje za bilo što drugo, u roku od 24 sata vrhunski preuzeli sve fondove i financijske institucije , kao i sve drugo, gdje su samo slutili da bi moglo biti novaca.

Prvi su se kao apsolutno najbogatiji na udaru našli fondovi ZMIORH, koji su ukidanjem odredbi o isplatama mirovina u slu?aju ratnog stanja, prvi puta oplja?kani a novac je potrošen za "obranu zemlje". Drugo, ovaj puta temeljito pražnjenje fondova mirovinskog osiguranja, uslijedilo je za "potrebe stabilizacije i uvo?enje kune", koje je provela Valenti?eva vlada u ljeto 1994.

Pražnjenjem mirovinskih fondova, oni su potpuno onesposobljeni da služe svrsi i razlogu svojeg postojanja, pa su se bitno umanjene mirovine po?ele ispla?ivati iz sredstava državnog prora?una.

Kako mirovinski fondovi zasnovani na osnovi generacijske solidarnosti imaju karakter stanovitih "lanaca sre?e", a u Hrvatskoj je plja?kom motivirani HDZ obespravio stotine tisu?a ljudi koji su radi uništavanja poduze?a ostali bez posla, ?ime se priliv sredstava osiguranika u mirovinske fondove rapidno smanjio, pa se ukazala potreba svojevrsne sanacije tog sustava kroz njegovo restrukturiranje i reorganizaciju, odnosno reformu.

Tako su uspostavljeni Drugi i Tre?i mirovinski stup kao privatni fondovi, s time da sredstva izdvojena u Drugi stup zadržavaju karakter sredstava solidarnosti dok Tre?i stup ima karakter društveno poticane individualne štednje.

Prilikom pokretanja mirovinske reforme vjerojatno se potkrala greška ili u previsokoj procjeni kapitalnih prinosa sredstava fondova (sje?am se da se svojedobno govorilo o 10 i više posto na godišnjoj razini) ili možda i radi toga što je dobna granica onih koji su trebali upla?ivati doprinose u fondove Drugog stupa, postavljena previsoko, na 40 godina života, došlo je do toga da su prvi umirovljenici, koji su upla?ivali doprinose u fondove Drugog stupa, otišli u mirovinu sa osjetno manjim iznosima mirovina od onih koji su i dalje upla?ivali samo u fond Prvog stupa odnosno generacijske solidarnosti.

Ta ?injenica je u zemlji u kojoj se ništat ne zna unaprijed, niti se išta može predvidjeti, izazvala veliko iznena?enje, nevjericu i šok, a svega toga ne bi bilo, ?ak ako se u startu pogriješilo, da se napravila jedna simulacija uz korištenje, ne procijenjenih, nego realnih parametara.

I sad, kad nas je to zateklo, a ovu "ekspertnu" Vladu sve zati?e nepremnom, ne pokušava se ništa da bi se sada izvršile procjene i simulacije, pa na temlju njih donijele kratkoro?ne, a potom i dugoro?ne mjere, obešte?enja umirovljenika, ne diraju?i Drugi stup kao princip koji u svojoj suštini nije loš, Vlada bi odmah bez svih tih predradnji jednostavno "preselila" sredstva fondova Drugog stupa u fond generacijske solidarnosti poništavaju?i tako reformu mirovinskog sustava. A to "pereseljenje" bilo bi zapravo podržavljenje privatnog vlasništva koje bi se moglo izjedna?iti s dvije ve? spomenute mega-plja?ke mirovinskih fondova.

Sve mi se naime vjerojatnijim ?ine tvrdnje nekih znalaca da Sanaderova vlada želi podržaviti tih nešto više od 22 mlrd kuna za "krpanje" državnog prora?una i tako uvjeravati javnost kako je Hrvatska imuna na krizu.

Problem je samo što se dogodine ne?e imati odakle uzeti, pa ?e se onda valjda proglasiti bankrot ili zemlju gurnuti u potpuni kaos.

Bojim se da je ova Vlada na ?elu sa dr. Ivom Sanaderom jedino za to i sposobna.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci