Tagovi

Studenti: Da, revolucija je po?ela!

Oni koji redovno ili povremeno prate moj blog i znaju moju sklonost raznolikim prosvjedima (kao što je bilo prosvjedno okupljanje studenata za besplatno školstvo 5. studenoga prošle godine, što sam bio popratio foto-reportažom na blogu i na facebooku ), za?udili su se možda što dosad nisam pisao o aktualnom studentskom zauzimanju fakulteta, zapo?etom na FF u Zagrebu, koje se širi Hrvatskom (informacije pogledajte na blogu slobodnifilozofski). Naravno, pratio sam zbivanja i posljednjih nekoliko dana svra?ao na fakultet, ju?er i prekju?er na nekoliko sati, ali kako sam mimo toga zauzet drugim poslovima, nisam imao vremena nešto napisati za blog. Evo sad par bilješki, a nastojat ?u slijede?ih dana napisati još informacija i komentara.

Akcija zaposjedanja fakulteta traje ve? šesti dan. Ministar Primorac, ?ovjek s druge planete (a mnogo se može sporiti o tome tko je "realisti?an" a tko traži nemogu?e - studentarija ili politi?arija) i drugi mo?nici navikli da u uskomu krugu o svemu odlu?uju za dobrobit naroda kojim vladaju, nadali su se da ?e se dje?urlija brzo ispuhati - me?utim, velika dvorana Filozofskog fakulteta i ju?er je nave?er, kada je peti dan održan dnevni plenum na kojem se donose odluke (a prvi put se pojavio i rektor fakulteta, kojem doduše mandat za nekoliko dana isti?e) bila je puna k'o oko i ljudi su živo sudjelovali. Nakon toga prikazivan je film, a mnogo ljudi najavilo je da ?e prespavati u zgradi fakulteta, tako da je pet predavaonica pretvoreno u spavaonice. Redarska služba tražila je nove volontere, jer treba osigurati dodatne smjene i tijekom no?i.

Predavanja se održavaju (i tribine i prezentacije) - ne doduše ona, koja su akademskim programom predvi?ena. Iz biltena "Skripta", koji se svakodnevno fotokopira (i naravno objavljuje i na blogu ), prenosim naslove ju?erašnjih doga?anja:
"Znanost i humanizam",
"Proizvodnja autonomnog prostora u Puli",
"Suvremena umjetnost i aktivizam",
"1968",
"Bolonja kao problem (K.P. Liessmann: Teorija neobrazovanosti"),
"Dramska radionica",
"Studentske okupacije u Gr?koj, Francuskoj i New Yorku",
"Sloboda medija",
"Zakon o golf igralištima - otima?ina bez premca",
"GATS i globalno rezanje izdvajanja za javnu službu",
"Predstavljanje kampanje MUTNA" te
"Komercijalizacija javnog prostora".

Prikazan je i niz filmova. Najavljen je i okvirni program za danas.

Prethodna tri dana, u zgradi Filozofskog fakulteta održavan je veliki me?unarodni kongres sa 300 sudionika, u organizaciji Odjela za psihologiju. Predstavnik Odjela ju?er se na po?etku Plenuma zahvalio studentima, jer sve je prošlo bez ikakvog incidenta. Rekao je da su sudionici, ?uvši što se doga?a, pokazali živo zanimanje. Studenti se uzorno drže svoje strategije proglašene na po?etku, odluka koje se na plenumu donose i kodeksa ponašanja kojeg su izglasali. U cijeloj zgradi vlada normalno stanje, postoje?a zabrana pušenja strogo se provodi, zabranjena je konzumacija alkohola (ina?e je bilo piva u restoranu i Klubu studenata). Redari održavaju red, imaju pravo fizi?ki intervenirati ako je apsolutno nužno, ali dosad, koliko znam, za tim nije bilo potreba.

Plenum je instrument direktne demokracije, i dosad je, iz ono malo koliko sam vidio i mogao ocijeniti iz posrednih informacija, uzorno djelovao. Bijesni mo?nici, takozvana "elita" koja ne podnosi da joj se raja miješa u važne poslove odlu?ivanja, bulaznili su nešto o "Centralnom komitetu" - iako su oni sami to: s jednakim mentalitetom, unato? promjenjenoj vanjskoj politi?koj formi. Ako se baš ho?e analogija - to je prije "zbor radnih ljudi", kakvi su postojali u socijalisti?kom sustavu, ali oslobo?en fakti?ke kontrole partijskih foruma, koji su unaprijed bili sve odluke pripremali i tijek diskusija kontrolirali (a upravo tako "demokraciju" zamišljaju i ministar Primorac i drugi ?lanovi politi?arske kaste). Ima još boljih primjera iz iskustava emancipatorskih pokreta po svijetu, ali ne?u sad dužiti o tome.

Još jedna opaska o ukupnoj atmosferi, raspoloženju i mentalitetu koji možete osjetiti vrzmaju?i se me?u studentima na platou ispred zgrade FF (gdje se preko zvu?nika pušta glazba i ?itaju stihovi, dijeli grah s kobasicama i potpisuje peticija podrške studentskim zahtjevima), šetaju?i hodnicima i prisustvuju?i doga?anjima: u o?i upada posve "nerevolucionarna" ležernost, drasti?no razli?ita od one koju su stvarale generacije nešto starije od moje (na ?ijim sam se pri?ama obrazovao) 1968. i 1971. godine. Svi su razgovori mirni, tolerantni, ne galami se, ne uspaljuje, ne cijene se naro?ito vješti oratori, ne iskazuju strasti, ne ma?uje velikim rije?ima pretencioznih (totaliziraju?ih) teorija.

Da, na djelu možete vidjeti - ovo je post-moderno doba kraja "velikih pripovijesti". Pa ipak - od "malih pripovijesti" može se istkati sag velikih djela.

Marx je mrtav - ali njegove sablasti, kako piše, Jacques Derrida, kruže okolo i rugaju se onima, koji su ga pokopali.

Da, mislim da je ovoga puta (za razliku od recimo prosvjeda od 5. prosinca, koji se brzo ugušio u vlastitim proturje?jima, na koja sam ve? 15-ak dana ranije upozoravao - možda se ipak nešto obnovi, kako se sada nadaju pozivom na prosvjede 1. maja; nevolja je da se radi o uskoj "zavjereni?koj" grupici, nakon višestrukih "?iš?enja" koja su se odigrala u sije?nju) revolucija uistinu po?ela (ili, možda bolje: potekla; sje?am se naime sintagme "revolucija koja te?e").

Nije rije? samo o tome da zahtijev za ukidanjem školarina zna?i potrebu da se iz prora?una osigura 300 milijuna kuna. To je sitnica - implikacije su mnogo dublje, ulaze u srž globalnog sustava. Ju?erašnja tribina, koju sam gore spomenuo, o GATS (General Agreement on Trade in Services), temi slabo poznatoj u Hrvatskoj, bitno mi je pomogla da dalekosežnost konflikta razumijem; pisat ?u još o tome.

Ne - ne?e biti "juriša na zimski dvorac"; ovo je nešto drugo, dublje. Da - to je "festival", izme?u ostalog, jedan "performance". Revolucionarni zanos, baziran na formulama velikih teorija, uz koji su marširale precizne formacije revolucionarnih brigada, postaje per-formativna mreža, u kojoj svatko može sudjelovati i svoj dio saga tkati. (Što je, tako?er, bio bitni sadržaj 1968. - tadašnja revolucija nije pobijedila, pa ipak je svijet revolucionarno promijenila.)

Važno je pak to, da se puko rasipanje u milijune malih društvenih i osobnih "projekata" ponovo po?inje povezivati - u mrežu, ne hijerarhijsku organizaciju (jer to odgovara i postoje?oj strukturi opresije, koja je u hegemoniji neolibaralnog kapitalizma postala mnogo suptilnija!) - i zatim, formuliraju?i iz projekata program, strategiju i viziju, fokusirati ka klju?nim to?kama mreže opresije i mreže emancipacije, tragaju?i za "arhimedovom to?kom" (ili, pomodno re?eno, to?kom bifurkacije) gdje se revolucionarna promjena može proizvesti uz minimalnu upotrebu nasilja. Od pukog besciljnog post-modernizma ka "post-post-modernizmu", nešto što je Ulrich Beck nazvao "druga Moderna".

Toliko zasad. Subota je ujutro. Prošetat ?u do centra grada, kako ?esto u subotu oko podne ?inim, pogledati "Eko plac" na Zrinjevcu, obi?i Cvjetni trg i Jela?i? plac. Zatim ?u oti?i na Filozofski fakultet, da pratim i sudjelujem u obnovi emancipatorskih potencijala.

Komentari

Nipošto ne podržavam

Nipošto ne podržavam studentdke zahtjeve za ukidanjem školarina koje uglavnom plaćaju, uzgred, njihovi roditelji.
Budući da fakulteti u RH ne služe ama baš nikakvom znanju, čak naprotiv, nego zapravo služe socijalnoj promociji sudionika ''akademske izabranosti'', to mislim da bi školarine trebale biti još i mnogo više, ali s jednom najvažnijom dopunom,
a to je da školarine moraju plaćati i PROFESORI,
i to, proporcionalno prema kakademskom stupnju i položaju, najviše pozicije, pročelnici, rektori, dekani, itd, plaćaju najviše, recimo u današnjim uvjetima 10 000 kn mjesečno, i redom naniže.
Tako bi se uvela prava jednakost- egalite - između sudionika jednog u biti bezvrijednog PR procesa, i zatvorio bi se autonoman samodostatan krug duguje-potražuje.
Oni koji danas doista žele doći do ZNANJA, moraju to nažalost tražiti posve izvan postojećih institucija, i moraju u to uložiti maksimum vlastitoga truda, novaca, vremena, volje i motivacije, ne očekujući zauzvrat ništa, osim ljepote znanja samog;
etabliranih profesora što se tiče, revizija njihovih dioktorskih dizertacija i ''znanstvenih'' radova, 90 % posve besmislenih i bezvrijednih, i potom progresivni porez na budalaštine: što je veća produkcija besmislica u profesora, to veća školarina..., kao koeficijent uz akademski stupanj i položaj.
Samopromocija svugdje košta, osim u RH.

Tko je glasao

Ne odobravam tvoj

Ne odobravam tvoj "liberalizam" u onih 10%...

Tko je glasao

Odličan komentar.

Odličan komentar. Udžbenici po kojima studenti moraju učiti pisana su ubibože-jezikom, koji pas s maslom ne bi pojeo, kamoli svladala djeca na pragu života. Američki udžbenici za studente su složeni na način da uvježbavaju studente za struku, pisani su jednostavnim jezikom i cilj im je na razumljiv način približiti složeno gradivo djeci. Naši profesori se međusobno natječu u tome čija će knjiga biti nerazumljivija, kako bi se oni osjećali intelektualno nadmoćniji, jer ako nitko ništa ne razumije, onda je taj zacijelo glup. Dovoljno je npr. uzeti jedan američki i jedan hrvatski udžbenik iz ekonomije i napraviti usporedbu, pa vidjeti o čemu se tu zapravo radi. Isto tako dovoljno je pogledati prolaznost kod pojedinih profesora, pa vidjeti koliko oni zapravo vrijede. Ako nekom profesoru nakon odslušanog semestra na kojem je bilo prisutno 80% studenata, od sto studenata na ispitu prođu tri, onda nešto nije u redu s profesorom, a ne studentima. A ta neprolaznost zakoči studente u polaganju drugih ispita po bolonji i sustav se urušava. A kakva je sankcija za nesposobnog profesora? NIKAKVA!!! Plaća će mu doći, naučio on studenta nešto, ili ne naučio! To je ISKLJUČIVI razlog takvog dugačkog studiranja u Hrvatskoj, jer je sigurno da će se na svakoj godini studija, na svakom fakultetu naći bar dva takva profesora koji su KOČNICA natavku studiranja. Pitanje je samo da li oni to čine osobno, ili je to prema politici tog fakulteta. Studenti najbolje znaju imena profesora zbog kojih se padaju godine. Uvijek su to jedna te ista imena i lako je doći do njih. Jednostavno nije moguće da od toliko studenata baš toliko glupih i lijenih da ne mogu svladati to gradivo. Da sam novinar, istražila bih to i pružila javnosti činjenične dokaze o tome. Provela bih ankete među studentima i potkrijepila ocjenama, prisustvom na nastavi i slično. No kako nitko za tu temu nije zainteresiran, zaključujem da je hrvatsko novinarstvo iz osnove nesposobno i da je jednostavnije zaviriti u cice Nives Celzijus i napraviti "zanimljiv" žuti članak. Zato nam u društvu i jeste kako jeste i zato ništa ne funkcionira kako bi trebalo.

My Soul

Tko je glasao

'' Dovoljno je npr. uzeti

'' Dovoljno je npr. uzeti jedan američki i jedan hrvatski udžbenik iz ekonomije i napraviti usporedbu, pa vidjeti o čemu se tu zapravo radi.''

A jeste li uzeli i napravili usporedbu? Da bi vidjeli kvalitetu udžbenika jednog američkog udžbenika iz ekonomije, čak ga i ne morate uspoređivati sa hrvatskim udžbenicima. Dovoljno je da u ruke uzmete Samuelsona ;)

Tko je glasao

Da, baš sam na Samuelsona i

Da, baš sam na Samuelsona i mislila, kad sam to rekla. I ne samo na njega, iako mi je on bio prva misao, već i na mnoge druge. Ovo što mi danas imamo na faksu je katastrofa. Profesori se natječu koji će pisati nerazumljivijim jezikom, kako bi ispao pametniji od drugog profesora. To što njihove škrabotine nitko živ ne razumije, a kamoli student, to je drugi par rukava. Pa ako želimo od studenata napraviti idiote, slobodno neka se odredi da se služe profesorskim udžbenicima, a ako želimo postati prosperitetna država, onda se radije treba služiti stranom literaturom, koja će djecu naučiti struci, a ne filozofiji.
Evo najsvježijeg primjera. Ja sam u svom poslu nužno stručnjak za ekonomsku grupu predmeta, između ostalog, do u tančine poznajem današnje računovodstvene i porezne propise. Dijete mi studira pravo u Rijeci i pita me neku stvar iz područja poreznih propisa, ja se zblenula, nikad čula za te izraze, a porezni propisi mi u malom prstu. Profesor iz doba Juge vuče terminologiju, koja nema veze s današnjicom. I što će to dijete znati kad počme raditi. NIŠTA!!!

My Soul

Tko je glasao

sa novim sustavima bodovanja

sa novim sustavima bodovanja ide se u sasvim suprotnom smjeru

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Nemogu studenti nešto

Nemogu studenti nešto napraviti bez radnika niti radnici mogu nešto kvalitetno napraviti bez studenata. Ukoliko se želi imati kumulativni učinak,onda treba djelovati zajedničkim snagama.
Sindikalni čelnici u dogovoru sa radnicima,a svi u koordiniranim prosvjedima zajedničkim snagama sinkronizirano djelujući.
Ipak ti studenti ovise o egsistenciji svojih roditelja, koji su večinom među radništvom.
Jedino tako će "neovlastela" uvidjeti da se ne radi o "šačici" nezadovoljnika,a iz zajedničke akcije se može ostvariti sveopće otrežnjenje,kako političara, tako i uspavanih gospodarstvenika,koji ne žele ni čuti o preuzimanju dijela tereta recesije.

Tko je glasao
Tko je glasao

izbrisano

izbrisano

Tko je glasao

rijec "plenum" me podsjeca

rijec "plenum" me podsjeca na ovo.... khm...
Ostalo je transparentno...

Tko je glasao

Riječ "plenum" u širokoj

Riječ "plenum" u širokoj je upotrebi i nema nikakve veze s komunizmom. Hrvatski jezični portal daje definiciju:

1. potpuni sastav kakva političkog tijela
2. zasjedanje svih članova neke organizacije ili tijela; plenarna sjednica
✧ lat. plenum: puno ← plenus: pun (plenum spatium: pun prostor)

Evo npr. google daje:
Grad Zagreb organizira plenum o sigurnosti mladih
Plenum klubova 2 HMNL jug

Zoran Oštrić

Tko je glasao

PROGRAM BLOKADE: Subota,

PROGRAM BLOKADE: Subota, 02.05.
Za rucak:
13.00 – 15.00 h, predavaonica A001
radionica: "Kako koristiti masovne medije"
voditelj: Zoran Oštrić (društveni aktivist i novinar)
Za veceru:
18.00 – 19.30 h, predavaonica D1
predavanje: "Lenjin i filozofija"
"O dva slogana u studentskom protestu"

Dobro je da se razmatraju sve politicke opcije.Ako su lijeve, naravno. Zizek izvrsno trzisno unovcuje svoje javno prezvakavanje tog izgleda jos neprezvakanog arheoloskog otpada pred cijelim rasprodanim cirkuskim arenama.
Koristi medije kao pop zvijezda, otima masne honorare i tako financijski iscrpljuje prebogate vlasnike istih....
Mozda bi se uz nekog financijski bogatijeg sponzora svojevoljno u zivo uprizorio nemalom broju ljudi koji ga shvacaju ozbiljno.
Za to vrijeme negdje daleko u 2009. godini se zbiva nesto sasvim drugo.

Tko je glasao

Ortodoksni ljevičari pate

Ortodoksni ljevičari pate od deluzije da se povijest ponavlja i da se jednom izgubljene (klasne) bitke mogu dobiti, kad se za to stvori nova prilika. Jedan od tvrdokornijih ljevičarskih mitova je onaj o emancipatorskom potencijalu radničke klase koji da bi svijet mogao pretvoriti u komunistički raj. Pritom uporno odbijaju prihvatiti elementarne društvene činjenice poput promijenjene klasne strukture društva i premiještanja osi društvenog sukoba (ili proturječnosti, u marxovskim terminima).

Ne samo da takve naracije falsificiraju zbilju, one su i dozlaboga zamorne i ubitačne za kreativni potencijal novih društvenih pokreta (jer u njima ne vide ništa drugo doli vječnog ponavljanja istog). Ima, međutim, nešto po čemu su ljevičarska i liberalna ideologija slične: obje (liberalna i komunistička/socijalistička) se temelje na ideji slobode (otuda i njihova konvergencija u osudi uloge države) i obje se primarno bave ekonomskim slobodama. Razlika je samo u naglasku: kod liberala/libertera to je individualna sloboda, a kod socijalista/komunista naglasak je na kolektivitetu tj. društvenoj prirodi čovjeka.

Po mom sudu, ta njihova međusobna sličnost (i približavanje ili konvergencija) je ključ za razumijevanje njihove anakronosti. Obje, naime, političkom pristupaju na instrumentalistički način, kao pukom sredstvu za ispunjenje ideologijskog proročanstva (društvo pojedinačnih interesa ili društvo kolektivnih interesa). Takvo shvaćanje političkog nužno rezultira nasiljem nad javnim dobrom, jer društveni odnosi (koji se uvijek vrte oko interesa) dominiraju političkim tijelom (koje se vrti oko pitanja zajednice jednakih i slobodnih).

Slično kao i kod ekoloških pitanja, i u ovim političkim ljudi će morati odbaciti stare ili-ili sheme (hijerarhijske i isključujuće) i naučiti misliti na nov način, u kodu i-i. Ako pažljivo pratite djelovanje Plenuma na oslobođenom Filozofskom fakultetu u Zagrebu, primijetit ćete da se radi upravo o tomu: nepristajanje na logiku ili-ili (ucjene, prijetnje, monolog, vlast, sila itd.) i promocija pristupa i-i (blokada kao signal da smo I mi ovdje i sada, da I mi sudjelujemo, da I besplatno školovanje jest opcija, da I mi kreiramo rješenja, da I mi smo moć itd.).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Razlika je samo u

Razlika je samo u naglasku: kod liberala/libertera to je individualna sloboda, a kod socijalista/komunista naglasak je na kolektivitetu tj. društvenoj prirodi čovjeka.

Mislim da je individualitet prirodniji od kolektiviteta.Gusenje pojedinca je put u propast i uprosjecivanje.Pojedinac takodjer ima i svoje ljudske vrline i mane.Ego, pohlepa, zloca ili humanost.Drustveno uredjenje bilo kojeg "predznaka", mora voditi brigu o tome kako necije takve lose osobine za "bliznjeg" ne bi bile stetne reducirajuci njegova temeljna prava.
Nadprosjecno sposobnog, poduzetnog ili inovativnog sve kolektivne ideje mogu samo baciti u depresiju ili emigraciju.Ono sto iza njih ostane je zabokrecina.

Tko je glasao

Mislim da je individualitet

Mislim da je individualitet prirodniji od kolektiviteta.

Usprkos predavanju o Lenjinu, i usprkos strategiji da se u javnosti ne govore imena (koja je dobra), siguran sam da bi se studenti FF s tobom složili. Inspiracija je prvenstveno anarhistička.

Inače, moje predavanje je bilo uspješno, pa ga sutra ponavljam na Arhitektonskom fakultetu. Ja tu nastupam samo kao vanjski savjetnik, da nebi netko pretjeravao s tim! :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

IZJAVA ZA MEDIJE od

IZJAVA ZA MEDIJE od 26.04.2009. - 7. dan blokade

U medijima se i dalje javljaju uporne dezinformacije o smislu i cilju studentske akcije. Tako se s jedne strane ustrajavanje na anonimnosti glasnogovornika tumači kao posljedica straha od sankcija. Ponavljamo da to nije točno. Imena ljudi koji u datome trenutku obavljaju tu ili koju drugu funkciju u sklopu ove akcije nije teško saznati na hodnicima fakulteta. Odbijanje personalizacije prvenstveno nije pitanje straha od sankcija, nego dio mehanizma kojim plenum kao kolektivno tijelo zajedničkog interesa zadržava status jedinog političkog subjekta u ovoj priči.

Drugi netočan navod koji se javlja u medijima glasi da se akcija zalaže i za besplatno obrazovanje za one studente koji ne zadovolje uvjete upisa ili upisa na višu godinu. Mi nikad nismo tražili ukidanje postojećih uvjeta upisa.

U medijima se javljaju i česte spekulacije o mogućnosti da plenum uputi „službeni poziv“ resornom ministru. Jasna nam je privlačnost takve scene za medije: spektakl ministrova silaska među narod kojim ministar dokazuje svoju tobožnju dostupnost za naše razloge i stavove. A upravo to bi činilo temeljnu laž takve scene. Ministar je dosad ustrajavao u svome odbijanju da se oglasi o našem zahtjevu. Zatim ga je proglasio nerazumljivim, a nas pijunima u politikantskim manipulacijama drugih stranaka. Ono što je svemu tome zajedničko jest ministrovo ustrajno bagateliziranje i omalovažavanje izraza volje javnog interesa kojemu je ministar dužan služiti.

Na sinoćnjem plenumu potvrđeno je da se ministru nikakav poziv na plenum neće slati. Plenum je otvoren svim građanima, pa tako i građaninu Primorcu. Međutim, jedinim zadovoljavajućim odgovorom na upućen zahtjev smatramo zakonski prijedlog koji bi jamčio potpuno javno financiranje visokog obrazovanja na svim razinama za sve studente koji zadovolje uvjete upisa. A ne zamjenski spektakl ministrova „dobrohotnog“ osobnog pojavljivanja pred onima za koje dosad nije pokazao ništa drugo osim autističnog birokratskog prezira.

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/

Tko je glasao

jako lijepo rečeno,

jako lijepo rečeno, Oštriću, politika + poezija :-)
nadam se da si uočio i moj mali doprinos, zanima me što misliš o ulozi vječnog modernističkog autoriteta....

http://www.h-alter.org/vijesti/uvodnik/vesna

Tko je glasao

Zorane, ako Boga znaš i ako

Zorane, ako Boga znaš i ako ikakva utjecaja imaš - nemoj samo da bude revolucija! Pun mi je k...c revolucija!
Dosta mi je revolucionara i njihovih nebuloza, još od Francuske!?
Studoši proširili svoje djelovanje na nešto gdje još nikada nisu bili niti uopće razumiju kako to funkcionira u praksi jer u "sveskama" to sasvim drugačije izgleda.
Neka štrajkaju do mirovine ako baš hoće, neka su im neki zahtjevi sasvim realni ali neka nikada, nitko i nigdje ne koristi riječ - revolucija!

Tko je glasao

Revolucija: -a drastic and

Revolucija:

-a drastic and far-reaching change in ways of thinking and behaving; "the industrial revolution was also a cultural revolution"

Pobogu, to je upravo ono sto nam treba. Zbog cega zazirati od ocite potrebe?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@gale ne vjerujem da se

@gale ne vjerujem da se misli na ove revolucije -a drastic and far-reaching change in ways of thinking and behaving; "the industrial revolution was also a cultural revolution"
Na žalost!

Tko je glasao

Zapravo, ja sam imao na umu

Zapravo, ja sam imao na umu upravo definiciju riječi "revolucija" koju Gale spominje. Kako napisah - neće biti "juriša na Zimski dvorac"!

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Parfraziram nešto

Parfraziram nešto staro
"Studenti svih županija ujedinite se "
Djeco ukrali smo vam budućnost.Tražite da vam je vratimo.
Što smo vam sve nametnuli .Oko vas je laž,korupcija i ...zapitajte se kuda nas to vodi i tko će to morati platiti u budućnosti.

stepski vuk

Tko je glasao

He, he, he, he........

He, he, he, he........

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

štrć, jv s s

štrć, jv s s t.
Čdn ns nk d svjh bsknčnh ttl bc pd vj pmflt.

l mg t s 200% sgrnst rć jdn - nkkv rvlcj nj pčl nšt s nć dgdt.
v j jš jdn prsvjd pn prtrjčnst (jd t s slžm s tbm vzn z nj d 15. prsnc) rzltrt ć zbg tg nkkvm fktm. Jr jš s d stdnt ( kkv sm lkv šlj d h "zstpj") ntk nj ztrž nt jdn prv stvr, nj j dtktr srž prblm..

tm s kjh s mgl pkrnt vj prsvjd pstć nk rkcj prvh ljd, prvh fkltt (nh kj s rlvntn zbg svj kvltt brj spjšnh kj s stvrl, n vh jbvjtrskh flzf) s
- žlm vć kvltt stdj
- žlm blj plćn prfsr
- žlm mnj jbvjtr stdnt kj zzmj prstr
- žlm d ns prfsr nč rzmšljt pst
- žlm d ns psldvc žl plćj st k št plćj pčtnk kj s stdrl vn
- n žlm bt stdnt kjm j vžn jftn prhrn smjštj vć stdnt kj ć prv dn n psl bt tržšn cjnjn

m tkvh prvh tm kj v grp jbvjtr s flzfj pć n prcpr k prblm, p stg m ns nt n krj pmt vm zhtjvm l zt nć nšt pstć

< hrf="http://www.ytb.cm/sr/bjsdrg">ytb.cm/bjsdrg | < hrf="http://www.4hdz.cm/">4hdz.cm
Prprčm: < hrf="http://www.ytb.cm/mxprv">ytb.cm/mxprv | < hrf="http://lnqn.blg.hr/">Ln Qn

Tko je glasao

Štandokradica se javio

Štandokradica se javio !
Smeta mu spominjanje revolucije. Stvarno krađa štanda nije revolucionarni javni akt, to je demonstracija lopovske moći !
Trol, beware of trols

Tko je glasao

a stvarno si jadan ako ti

a stvarno si jadan ako ti priča "štand" ispunjava dan i gradi mišljenje. Ja bih se samo-ubio da mi je štand priča dana i da mi to predstavlja informaciju za komentirati..

Kako je lako indexu imati publiku koja klika po njegovim webovima, a Babić okreće milijune.... Ima vas vidim više nego dovoljno....

I samo da ti kažem jedno - ja nisam HDZ-ovac, tj. nisam član stranke niti politički aktivan. Ja na ovom SDP-ovm drkalištu kako ga zovem od početka (s ex. logom ubojice i kriminalca - ali se rebrendao u ozbiljni blog ima par mjeseci) samo pokušavam vidjeti da li moguće na bilo koju temu skupiti ekipu koja može diskutirati široko i objektivno. Ali nažalost ne, jer ovdje su sve frustrirani i ograničeni koji za sve svoje životne neuspjehe i frustracije optužuju HDZ. I ustvari nema razlike diskutirati s Žuja ekipom u kvartovskom ekipom i ovdje..... isti nivo razgovora... šteta, mislio sam da internet je ipak neki filter ali eto nije, svatko danas ima tipkovnicu i emitira svoje frustracije globalno...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Kad čovjek pročita sve

Kad čovjek pročita sve što si do sada napisao, dolazi do zaključka da ova rečenica iz tvojih "pravih" argumenata za pobunu i nije baš bez veze:
- želimo da nas profesori nauče razmišljati i pisati

Mogao si dodati i kulturu ophođenja i komunikacije, ali da, to uglavnom ide iz kućnog odgoja i nižih razreda osnovne škole.

Tko je glasao

Kad će ovom narodu već

Kad će ovom narodu već jednom postati jasno da nisu JEBIVJETRI studenti, već jebivjetri PROFESORI koji su napravili dotadašnje odlikaše jebivjetrima!!! Samo jebeni jebivjetar može od mlade nade napraviti jebivjetra!!! Jel to jasno, ili?! Daš učenom čovjeku glinu da izmodelira Meštrovićev kip, a on od te gline napravi ciglu i to napuklu!!! I ti bi tom čovjeku povećavao plaću, umjesto da ga pošalješ tamo gdje mu je mjesto! To je OSNOVNI PROBLEM hrvatskog sveučilišta, o kojem nitko ne želi govoriti! Stari komunistički, jugoslavenski kadar, kojem plaća teče, RADIO, NE RADIO! A sve zahvaljujući AUTONOMIJI sveučilišta!

My Soul

Tko je glasao

od ljudi koji znaju tko su i

od ljudi koji znaju tko su i što hoće nitko ne može napraviti jebivjetre. uostalom, što ne valja s jebivjetrima? nije mi jasno što bi filozofi posebnoga trebali raditi? zna se što se uči na filozofiji, literatura je standardna, studij je zanimljiv. Za FER znam da ima opstruirajućih elemenata, ali za filozofiju nije potreban nikakav hardware. Doduše, slažem se da treba izbaciti Puhovskog koji širi netrpeljivost među ljudima. Mislim da se potcjenjuje kvaliteta naših fakulteta. Preko poa moje generacije je našlo zaposlenje vani direktno s faksa..
No Bologna je razbucala sve, no to je normalno ka se slijede strani diktati..

E sad, ekonomija, pravo, promet.. tu bi se trebalo poraditi sigurno..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

jest, naširoko je poznata

jest, naširoko je poznata kvaliteta zagrebačkog sveučilišta. toliko da se nije uspilo ubaciti niti među 500 najboljih na svijetu.

Tko je glasao

tragedija..

tragedija..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Profesori su prije bili

Profesori su prije bili studenti. Jednom jebivjetar uvijek jebivjetar.

Naravno, povecanje place znaci i bolji profesor i odgovorniji. To se podrazumijeva, barem kod mene kada kazem 'veca placa'

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Pogrešno. Kod mene se

Pogrešno. Kod mene se podrazumijva da bi svaki profesor apriori morao cijeniti svaku kunu svoje plaće, za koju porezni obveznici izdvajaju novac i da bi već za tu postojeću plaću trebao biti potpuno odgovoran. A tek kada bi se dokazao svojim radom i trudom, tek tada bi se moglo razmisliti o povećanju njegove plaće!!! Kome plaća nije prava, neka slobodno da otkaz i zaposli se tamo gdje je plaća veća. A onaj tko prima plaću na sveučilištu, ima da je odradi do zadnje lipe. A što sad imamo? Imamo 6 sati rada sa studentima mjesečno!!!! Ostalo je čisto jebivjetrenje. Za to se ne dobiva plaća! To bi oni mogli studentima dati i GRATIS!

My Soul

Tko je glasao

Kome plaća nije prava, neka

Kome plaća nije prava, neka slobodno da otkaz i zaposli se tamo gdje je plaća veća.
e vidis, upravo to (tj. negativna selekcija) za posljedicu ima da potentni i kvalitetni kadrovi odlaze negdje drugdje, a da u sustavu ostaju oni losiji. (bez generaliziranja, buduci i sam radim na sveucilistu :-) )

ps: pozdrav, lavice....


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@ bijesdrugi ima takvih

@ bijesdrugi
ima takvih pravih tema koje ova grupa jebivjetara s filozofije uopće ne percipira kao problem, pa stoga im nisu niti na kraju pameti u ovim zahtjevima ali zato i neće ništa postići
Baš ti su zaradili cca 25 mlrd kuna za društvo - već su odjebali Todriće i Kuštrake, Primoraca sa sadanerom i rektorom, Flegu-Puhovskog-Čička a u biti i tebe.

Sada smo u pravom poslovanju, jedan Čačić sa dr Draganom Kovčevićem i Mesić sa bulumentom ruske i arapske oligarhije te IGH d.d.-Konstrukor inženjering d.o.o.-Luka Bebić su na minus 15 mlrd kuna.

Gdje planiraš zaraditi 4.000 kuna?

Tko je glasao

još jendom cu napomenuti,

još jendom cu napomenuti, ovdje mozete procitati sve zakljucke s plenuma, sve izjave za medije, te program dođaganja:
http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/

ja bi samo dodatno objasnio princip donošenja odluka što je po meni jedna od bitnijh stvari ovdje, znači, sve odluke ukljucujuci i najvazniju o nastavku blokade donose se na plneumu svakog dana u 8 sati navecer principima direktne demokracije.. Na plenumu moze sudjelovati svi koji na njeg adodju, svi koji dodju mogu traziti rijec u raspravi ii traziti rijec i predloziti nesto na raspravu, svi imaju pravo glasa o prijedlozima i svaciji glas vrijedi isto.
Sve to uglanvom dobro funkcionira, unutar dva tri sata trajanja plenuma uspijevaju se rasrpaviti i izglasati sve odluke na dnevnom redu sto je i dosta efikasno pogotovo ako cemo usporediti npr sa saborom gdje je svaka komunikacija strogo formlaizirana i određena hrpom pravila što rezultira da rasprava oko samo jedne odluke moze potrajati danima.

Također valja naglasiti i da svi predstavnici koje plenum izabere za razgovore (ne pregovore) sa drugom stranom kao sto je bio slucaj sa razgovorima sa upravom ffzg-a, imaju samo mandat da tamo ponove stavove plenuma te prime na znanje stavove i zahtjeve druge strane, koje potom prenose natrag plenumu koji onda odlucuje o prihvacanju ili odbijanju istih. Time se onemogucuje svima nama dobro znani obrazac zastupnicke demokracije gdje izabrani predstavnici (bilo to politicari, sindikalni vodje ili pak predstavnik stanara) ne rade ono za sto su izabrani.

--------------------------------------------------

IZJAVA ZA MEDIJE od 25.04.2009. - 6. dan blokade

Nakon pet dana blokade u pet najvećih hrvatskih gradova, konačno se odlučila oglasiti i najviša instanca. Međutim, i premijer je iskazao temeljno nerazumijevanje jednostavnih i jasno artikuliranih studentskih zahtjeva gotovo doslovno ponovivši stav resornog ministra. Premijer drži da iza studentskih prosvjeda stoji neka «politička opcija». U tome se s premijerom u potpunosti slažemo. Međutim, ta politička opcija nije vezana ni s jednom od hrvatskih stranačkih organizacija, nego je riječ o političkoj opciji koja se zalaže za socijalnu jednakost, socijalnu pravednost i opće javno dobro. Takve opcije, smatramo, među hrvatskim političkim strankama nema, što su prepoznali i studenti i sindikati i najveći broj građana od kojih svakodnevno dobivamo poruke potpore. U ovo predizborno vrijeme premijeru očito nije jasno da postoje i neki viši ciljevi od dnevnopolitičkih sitnih interesa, što je očito jedina domena funkcioniranja našeg predsjednika Vlade kao političkog subjekta.

Jučer je na studentski plenum Filozofskoga fakulteta samoinicijativno došao rektor Zagrebačkog sveučilišta Aleksa Bjeliš. Na eksplicitno pitanje studenata rektor je pred oko 800 ljudi na plenumu izjavio da podupire naše zalaganje za besplatno obrazovanje dostupno svima. Međutim, to se pokazalo kao običan populizam i licemjerstvo, s obzirom na to da je isti rektor u jutrošnjoj radijskoj izjavi zagovarao studentske kredite kao rješenje problema, time se izravno suprotstavljajući volji studenata i njihovih profesora. Smiješno je i to da se rektor poziva na mađarski primjer. Možda nije čuo, ali Mađarska je trenutno u potpunom gospodarskom krahu. Ridikulozno je da se u doba globalnog kolapsa neoliberalnog ekonomskog modela rektor i dalje zalaže za socijaldarvinistički pristup obrazovanju, pokazajući još jednom temeljno nerazumijevanje studentskih zahtjeva. Molimo rektora, ministra i premijera da izdvoje nešto svoga dragocjenog vremena i pročitaju pomno sve dokumente i materijale kojima studenti dodatno argumentiraju svoje jasno artikulirane zahtjeve. Svi se dokumenti mogu pronaći na adresi www.slobodnifilozofski.bloger.hr. Nadamo se da se nakon toga više nećemo morati ponavljati i da će, kao što smo to učinili i mi, i oni konačno prijeći s riječi na djela.

Pozdravljamo sve koji su s nama u borbi za ostvarenje ustavom zajamčenih temeljnih premisa socijalne države u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Osijeku, Splitu i širom Hrvatske.

Tko je glasao

Nisam posebni pobornik

Nisam posebni pobornik citiranja na engleskom, no čovjek ne može baš sve prevoditi, pa molim za oprost ovaj put

Nobody saw more clearly than the great political thinker de Tocqueville that democracy stands in an irreconcilable conflict with socialism: "Democracy extends the sphere of individual freedom," he said. "Democracy attaches all possible value to each man," he said in 1848, "while socialism makes each man a mere agent, a mere number. Democracy and socialism have nothing in common but one word: equality. But notice the difference: while democracy seeks equality in liberty, socialism seeks equality in restraint and servitude."

To allay these suspicions and to harness to its cart the strongest of all political motives—the craving for freedom — socialists began increasingly to make use of the promise of a "new freedom." Socialism was to bring "economic freedom," without which political freedom was "not worth having."

To make this argument sound plausible, the word "freedom" was subjected to a subtle change in meaning. The word had formerly meant freedom from coercion, from the arbitrary power of other men. Now it was made to mean freedom from necessity, release from the compulsion of the circumstances which inevitably limit the range of choice of all of us. Freedom in this sense is, of course, merely another name for power or wealth. The demand for the new freedom was thus only another name for the old demand for a redistribution of wealth.

The claim that a planned economy would produce a substantially larger output than the competitive system is being progressively abandoned by most students of the problem. Yet it is this false hope as much as anything which drives us along the road to planning.

Although our modern socialists' promise of greater freedom is genuine and sincere, in recent years observer after observer has been impressed by the unforeseen consequences of socialism, the extraordinary similarity in many respects of the conditions under "communism" and "fascism." As the writer Peter Drucker expressed it in 1939, "the complete collapse of the belief in the attainability of freedom and equality through Marxism has forced Russia to travel the same road toward a totalitarian society of un-freedom and inequality which Germany has been following. Not that communism and fascism are essentially the same. Fascism is the stage reached after communism has proved an illusion, and it has proved as much an illusion in Russia as in pre-Hitler Germany."

No less significant is the intellectual outlook of the rank and file in the communist and fascist movements in Germany before 1933. The relative ease with which a young communist could be converted into a Nazi or vice versa was well known, best of all to the propagandists of the two parties. The communists and Nazis clashed more frequently with each other than with other parties simply because they competed for the same type of mind and reserved for each other the hatred of the heretic. Their practice showed how closely they are related. To both, the real enemy, the man with whom they had nothing in common, was the liberal of the old type. While to the Nazi the communist and to the communist the Nazi, and to both the socialist, are potential recruits made of the right timber, they both know that there can be no compromise between them and those who really believe in individual freedom.

http://jim.com/hayek.htm

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe, The Road to Surfdom

Debe, The Road to Surfdom pisana je u prvoj polovici četrdesetih, i zacijelo je važan doprinos laissez faire filozofiji.....Hayek je laureat M. Thatcher i GW Busha..... Hayekov i slične teorijske fundamente neo-liberalizma aktualna globalna kriza upravo je iz temelja demantirala. de Tocqueville je sijajan francuski analitičar američke revolucije, preciznije njene demokratsko-liberalne ideje u kojo, vidi vraga, ima puno elemenata onoga što trenutno studenti na FF prakticiraju kao praksu neposredne demokracije (subsidijarnost, legitimnost frakcija koje treba ugraditi u sustav i scašta još).
niti jedna misao, teorija, knjiga ne može izreći niti svu, niti vječnu istinu ovoga svijeta.
Isprika zbog "dociranja", ali kad god vidim neki citat koji bi trebao zatrti sve ostale argumente hvatam se za enciklopediju!

Tko je glasao

Gospođo Ka, mislim da

Gospođo Ka, mislim da miješate pojmove neo-liberalizma sa liberalizmom u klasičnom smislu, što je i razumljivo, jer značenje tih pojmova s vremenom doživljava svoju suprotnost... kako to već obično biva..

Globalna kriza, ako već ima veze sa ideologijom bilo koje vrste, to je sa fašističkom, jer je globalna ekonomija ustrojena po fašističkim principima sprege krupnog kapitala i države, a što mnogi nazivaju neo-liberalizmom.. U centru, ili ako hoćete na vrhu takvog ustroja sjede nadnacionalna regulatorna tijela poput MMF-a i WTO, i u novije vrijeme EU, a koja po principima planske ekonomije projeciraju regulatorne kontrole kroz koje takav proces i potiču. Iza svega stoji vojna moć Amerike i NATO-a, sud u Haagu, i ekonomske sankcije, da ne bi netko slučajno pokušao krenuti svojim putem.. Kao što vidimo, to je sve samo ne slobodno tržište i liberalizam u starom smislu riječi.

Centralna monetarna politika je priča sama za sebe..

Ako ćemo bez uvlačenja ideologije, kriza je uzrokovana nevjerojatnim količinama kriminala i zločina prakticiranih od strane najviših državnih i paradržavnih vrhova diljem svijeta..
Uvjete za takvo što im je pružila prije svega kolektivna politička filozofija koja prevladava u post WW2-eri (a što je i Hayek lijepo primijetio još u četrdesetima), koja po defaultu teži centralizaciji moći. Demokracija kao takva je u svemu manje bitan faktor, budući se konstantno prakticira socijalistička (ne socijalna u svakodnevnom smislu te riječi) filozofija prema ljudima, a neo-liberalna prema krupnom kapitalu, tako da je u principu većina država svijeta fašistička po svome ustroju (a što su Njemci, kako prigodno, u novije vrijeme prozvali "social marktwirtschaft"), koliko god se mi zabavljali teatrom i nekim idealima demokracije (a pojam demokracije isto sve više doživljava najrazličitije interpretacije). Shodno tome, razvidan je gubitak povjerenja širih masa u demokratske procese u novije vrijeme, a na globalnoj razini, tako da smo polako spremni za sljedeću fazu kolektivne psihologije, a to je čvrsta ruka države (a pod prebacivanjem krivicena neo-liberalizam, liberalizam, kapitalizam, što god to oni bili) i napuštanje jednakosti u pravima u slobodama, a traženje jednakosti u žrtvama za "opće dobro".

Nadalje, u tzv. globaliziranom sistemu očito se vrlo lako zaboravlja politički ustroj Kine. Kako se itko može mjeriti sa cijenom robovskog rada u Kini? Prilično je sigurno da se njih ne može optužiti za to da su previše liberalni.. a ako je Kina model kojem treba težiti Bože nam pomozi

Zato je proglašavanje Hayek-a demantiranim prilično neozbiljno po mome mišljenju. Svi procesi danas po mome mišljenju više nego ikad potvrđuju njegov genij, genij američkih osnivača, i svih zagovornika individualnih prava i sloboda..

Što se tiče studenata FF-a, nisam pobliže upoznat sa time što to oni misle ili prakticiraju, moj citat je primarno bio usmjeren na sve veću dozu komunističke nostalgije sve širih krugova, a tako lijepo sublimiranu u stavovima autora ovog dnevnika.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ne miješm, ne miješam.

ne miješm, ne miješam. liberalizam je cjelokupna ekonomsko-društvena teorija (bjdvej, povijesno i teorijski prilično povezana s demokracijom, napose onom koja se lijepi uz tržište kao conditio sine yua non), a neo-liberalizam jedna partikularna, primarno ekonomska praksa, uz koju, dakako, ide i stanovita politika i ideologija.....

ništa pa ni "nevidljiva" i apsolutna moć tržišta ne opstoji bez ideologije, to je jedan od većih mitova neoliberalizma i liberalizma zajedno....

a kolektivne ideologije također mogu biti dobre, prihvatljive i progresivne, kao i individualističke. u praksi je i iz jednih i iz drugih može izroditi štošta (iz socijalističke gulazi, iz liberalističke dominacija bankarsko-vojnog arsenala, ma koliko ti pokušavao to pripisati nečem drugom)....

Tko je glasao

iz liberalističke se može

iz liberalističke se može roditi disproporcionalno veliki utjecaj "krupnog kapitala", no samo država ima moć oporezivanja i provođenja sile zakona. Dok individualna filozofija teži ograničenju istih, kolektivna teži proširenju i samim time igra u korist istog.

Bankarsko-vojni sektor je primarno rezultat državno-dodijeljenog monopola i državne potrošnje.

Tzv. "revolving door" ekonomija<->politika i ekonomske, vojne i ostale politike proizašle iz takve prakse puno više potvrđuju moju tezu nego vašu. Eklatantni primjer može se vidjeti u američkoj politici bailouta svega i svačega, a na štetu svih ostalih, primjer koji i Europa spremno slijedi.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

pojednostavljeno i

pojednostavljeno i nedovoljno komparativnih dubljih analiza. bankarsko-vojni sektor je u istoj mjeri državotvorna, koliko i tržišna tekovina (tri najunosnije svjetske industrije: naoružanje, droga i prostitucija, ogroman dio se odvija na "ilegalnim" tržištima koja su jednako jaka kao i ona regulirana, jedino što ova ilegalna konkuriraju onim korporacijsko-dogovornim, pa ih oni žele ograničti).
država je, ima tome i do pola stoljeća, izgubila atribute koji joj se pripisuju u 19. stoljeću i već odavno "pravu politiku" globalno vode korporacije, a država je u njihovoj funkciji.

država može biti ovakva i onakva - od socijalne do liberalno-demokratske i fašističke, ona jedva da ima neke apstraktne i trajne kvalifikacije, osim vlast (ovakva-onakva, teritorij - što je postalo jako relativno i monopol nad primjenom nasilje, što je s ekstremnom liberalizacijom tržišta također postalo više nego relativno.

amerika je pritekla bailout politici jer se našla na rubu ponora liberalne ekonomije. što ne znači da je kapitalizam mrtav, ali je pitanje kuda sve to vodi.

engleska (UK) je bila prva liberalna država na svijetu (vjerska toletancija), a u odnosu na društvo i tržište prošla je različite varijacije: od najjače socijalne države na svijetu (do M. Thatcher) do potpunog merkantilizma i laissez fairea....

sve je moguće u svim kombinacijama.

Tko je glasao

naoružanje droga i

naoružanje droga i prostitucija 3 najunosnije svjetske industrije??

Tko je glasao

pojednostavljeno i

pojednostavljeno i nedovoljno komparativnih dubljih analiza. bankarsko-vojni sektor je u istoj mjeri državotvorna, koliko i tržišna tekovina (tri najunosnije svjetske industrije: naoružanje, droga i prostitucija, ogroman dio se odvija na "ilegalnim" tržištima koja su jednako jaka kao i ona regulirana, jedino što ova ilegalna konkuriraju onim korporacijsko-dogovornim, pa ih oni žele ograničti).
država je, ima tome i do pola stoljeća, izgubila atribute koji joj se pripisuju u 19. stoljeću i već odavno "pravu politiku" globalno vode korporacije, a država je u njihovoj funkciji.

slažem se s ovim, jedino ne vidim kako je to suprotno onome što sam ja gore napisao.. i gore nabrojano su klasične karakteristike fašizma(možda bi bolji naziv bio globalizma ili globalnog fašizma)), zar ne?

amerika je pritekla bailout politici jer se našla na rubu ponora liberalne ekonomije. što ne znači da je kapitalizam mrtav, ali je pitanje kuda sve to vodi.
i dva reda niže zamjena teza.. sad nije fašizam (ili kako god bi se gore navedeni proces trebao zvati) nego liberalizam (liberalna ekonomija, ne vidim kako se to dvoje može gledati odvojeno) odjedanput.. a ekonomija je ustvari progresivno sve manje liberalna, kao i čitavo društvo

država može biti ovakva i onakva - od socijalne do liberalno-demokratske i fašističke, ona jedva da ima neke apstraktne i trajne kvalifikacije, osim vlast (ovakva-onakva, teritorij - što je postalo jako relativno i monopol nad primjenom nasilje, što je s ekstremnom liberalizacijom tržišta također postalo više nego relativno. ta liberalizacija izgleda da je postala višestruki homonim za čitavu plejadu svih negativnih procesa u svijetu. Predavanje nabubrelih državnih ovlasti u privatne ruke sigurno nije ono što se podrazumijeva pod originalnim pojmom liberalizacije.

općenito ne volim ni taj izraz liberalizam, jer je prilično nejasno tko što misli kad ga upotrebljava, da ne bi sad bilo da sam ja branitelj liberalizma neki..

oduzmi "krupnom kapitalu" zaštitu državnog aparata i on pada sam od sebe.. kao što je i trebao biti slučaj u Americi. Prilično mali broj regulatornih promjena bi se pobrinuo za to.. Sustavno gušenje individualnih osobnih i ekonomskih prava i sloboda je i facilitiralo rast korporacija, istovremeno im dodjeljujući sve veći dio stalno ekspandirajućih državnih funkcija.

Nije se Amerika našla na ponoru, nego bankarska gamad na vrhu. I država je stala u njihovu obranu, a ne u zaštitu "društva" ili većine. Nasuprot, sve će rezultirati sve većim represalijama prema stanovništvu, a za navodno dobro tog istog stanovništva..
Note: cijelo vrijeme je ista ekipa na vlasti.. nazivali oni sebe neo-liberali ili socijalisti.. najsmješnije je kad liberali 70ih, 80ih i 90ih zovu na socijalizam u 2000-ima, zahtijevajući od svih da doprinesu svoj "fair share" u dobrobit "common cause"-a

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Oštriću, takvi poput tebe

Oštriću, takvi poput tebe I Macana, politikanti, stoka sitnog zuba kako vas je lijepo oslovio FT, možete samo uprskati stvar i uništiti sve pozitivno što se iz ovih prosvjeda može izroditi i za buduća vremena. I da su studenti pametni takve poput vas bi trebali držati na pristojnoj udaljenosti.
Uostalom Dellolio ili kako već, je lijepo rekao da ne postoji političar kojemu bi on pružio ruku, čega bi se i studenti trebali držati, bez obzira što je po meni sve ovo čista politika koja puše s lijeva.

Tko je glasao

@krrrrekani-ju upisah plus

@krrrrekani-ju upisah plus da bih vidio što je napisao. Pa zašto toliki minusi? Gdje je greška? Hoće li mi tko pojasniti?

Tko je glasao

hehehe...jelenska, neće ti

hehehe...jelenska, neće ti pojasniti jer nemaju kontraargumenata jer su i sami svjesni da sam rekao istinu i samo istinu koju oni ne žele prihvatiti.
AIi ja se ne ljutim, to je sve odreda moja vjerna publika koja mi daje poticaj i motiv za daljnje upise. Kad oni meni daju minus, ja im to vratim plusom, neka znaju da sam primio na znanje.
:)

Tko je glasao

deder errr(krrrekani!), daj

deder errr(krrrekani!), daj mi reci zbog cega sumnjas da iza ovih studentskih pokreta stoji politicka ljevica?
i naravno, na koju to ljevicu konkretno mislis?
fino, argumentirano i onako kako ti jedino znas!:))

Tko je glasao

lipi moj @edi i sam znaš da

lipi moj @edi i sam znaš da je riječ o najljevijoj ljevici koja postoji u Hrvata, ljevici koja prezire Crkvu i sve one koji ne misle isto kao i oni, ljevicu koja prezire "stoku sitnog zuba" koja uporno glasa za HDZ i najradije bi da nestane s lica zemlje, ljevici koja ne trpi privatnu imovinu i koja se grozi profita, tržišta i svega onoga što predstavlja kapitalizam bilo kojeg tipa, o ljevici koja se se klanja ubojici Cheu i Titu premda su ih u ovim prosvjedima zatajili (namjerno) i konačno o ljevici koja se prema Braniteljima i Domovinskom ratu odnosi s prezirom.

Prije pollitike i MJ, dosta vremena sam proveo na forumu index. hr onog smiješnog lika matije Babića koji se u javnosti pojavljuje u crvenoj majici sa srpom i čekićem, tako da ovu novokomponiranu bandu koja ne podnosi ništa što ima prizvuk Hrvatsko, poznajem u dušu i čitam kao otvorenu knjigu. Opasni su utoliko što su svjesni što smiju, a što ne smiju da na sebe ne navuku bijes šire javnosti, a kad bi se kojim slučajem dokopali vlasti bilo bi nam isto kao i nakon ww2. metak u potiljak po kratkom postupku i čao miki.
Sve su to mladi Mesići i mladi Feniksi ostrašćeni i zaluđeni kojekavim pričama do beskraja
;)

Tko je glasao

lipi moj @edi i sam znaš da

lipi moj @edi i sam znaš da je riječ o najljevijoj ljevici koja postoji u Hrvata, ljevici koja prezire Crkvu i sve one koji ne misle isto kao i oni

sada znamo tko je kreator famozne drivine maksime o SDP-u kao stranci koja će ukinuti vjeronauk u školama (predmet koji je po meni nepotreban jer svatko tko želi biti krizman u Crkvi mora proći župski vjeronauk). samo nastavi dalje tako, možda osvaneš kao Hebrangov ađutant.

ljevicu koja prezire "stoku sitnog zuba" koja uporno glasa za HDZ i najradije bi da nestane s lica zemlje

pa i ja prezirem ljude koji konstantno glasaju za HDZ. jer stranka je pokazala kako dobro zna manipulirati ljudima i loše voditi državu. osobno, HDZ je najveća prirodna katastrofa koja je pogodila Hrvatsku i štete od njenog haračenja će sanirati još mnogo generacija iza nas.

ljevici koja ne trpi privatnu imovinu i koja se grozi profita, tržišta i svega onoga što predstavlja kapitalizam bilo kojeg tipa

za vrijeme vladavine koalicije nisam čuo zahtjeve koji idu za podržavljenjem privatne imovine, eliminacijom kulaka i podržavljenjem privatnih tvrtki. vjerojatno su to samo glasovi u tvojoj glavi. a što se tiče kapitalizma, ne mora se govoriti o zločinačkim temeljima na kojem je nastao. zapravo ništa o kolonijalnom otimanju zemlje od starosjedilaca i njihovom iskorištavanju od koje je imala samo zemlja okupator. zbog toga danas imamo zemlje Trećeg svijeta sa korumpiranim političarima i neobrazovanim stanovnicima koji su jeftina radna snaga i žive u siromaštvu. ispada kako samo komunizam ima žrtve, ništa o kapitalizmu. zaboravlja se kako je kapital imao svoje prste u financiranju vojnih pučeva gdje su padale vlade lijevog centra. lijepo bi bilo naprimjer pročitati fenomenalnu knjigu "Kuća duhova" Isabel Allende u kojoj dijelovi knjige govore o teroru nakon dolaska generala Pinocheta na vlast. vojni puč je financirao američki ITT, a svijet je desetljećima gledao blago na teror u interesu kapitala. kapitalu nisu bile važne žrtve i nije birao u ostvarivanju svojih ciljeva. Pa tako mu nije bilo strano ubijanje svećenika među kojima je najpoznatiji nadbiskup San Salvadora Oscar Romero. napadali su ga svih strana, od američkog State Departmenta do Vatikana. on im je blago odgovarao: "Crkvu se progoni zato što uistinu želi biti Crkva Isusa Krista. Dok naviješta spasenje na drugom svijetu, ne uranjajući sama u realne probleme ovoga svijeta, poštuje ju se i hvali – čak ju se obasipa privilegijama. Ali ako ostane vjerna svom poslanju i ukaže na grijeh koji toliki broj ljudi baca u bijedu, ako naviješta nadu u pravedniji i ljudskiji svijet, progoni ju se i kleveće, naziva ju se subverzivnom i komunističkom." mučenika i vjernog Kristovog vojnika su ubili pripadnici tajne policije za vrijeme služenja mise i nadam se kako ću za života dočekati dan kada će taj izuzetan čovjek biti proglašen za sveca, jer on mi je poslije mojih roditelja veliki uzor u životu jer pokazao je kako treba unatoč svemu ostati vjeran principima. više o tome mučeniku modernih vremena pročitat ćeš ako klikneš ovdje. današnji ratovi su samo odraz supremacije vojne moći i kapitala čije su tekovine robovski rad za malu nadnicu. tako gazdu Nikea neće nimalo smetati što u pogonima izvan SAD-a za malo novca rade djeca. vjerojatno su oni samo kolateralne žrtve za bezobrazno pokazivanje vlastitog bogatstva. ali nisu samo nerazvijeni žrtve, žrtve brojimo u zemljama kojima drma isti. njima je prekrasnu posvetu dao jedini svjetski car, prepjevavši irsku tradicionalnu pjesmu iz Iberskih ratova.

o ljevici koja se se klanja ubojici Cheu i Titu premda su ih u ovim prosvjedima zatajili (namjerno)

evo proroka krkana. jedino što ova tvoja teza ima jednu veliku manjkavost. SDP kao stranka ljevice nije u stanju skupiti 10 ljudi za kotlićem čobanca od 15 litara, kamoli ovu državu izvesti iz krize.

konačno o ljevici koja se prema Braniteljima i Domovinskom ratu odnosi s prezirom.

ovdje se svi konzervativni desančari znate poskliznuti. postavite minsko polje od nagazno razmaznih mina, stanete na njih i veselo padnete dočekavši se na lice. desnica je pokazala masovan prijezir prema 15000 građana čiji su životi temelji naše države. izglasali su zakone koji se nisu poštivali bez imalo suosjećanja prema žrtvama koji su za ovu državu dali najviše što su mogli. njihova je žrtva zanemarena i nepoštivanjem pozitivnih zakonskih propisa figurativno se piša po njihovim grobovima. ali to je desančarska praksa koju volite primjenjivati u praksi, samo što ne želite priznati. Hrvatska je daleko od ideala za koje sam obukao maskirnu uniformu i uzeo pušku u ruke, a ja sam si uzeo za pravo vama desančarima do kraja svog života zagorčavati vaš mali jadan bitak.

tako da ovu novokomponiranu bandu koja ne podnosi ništa što ima prizvuk Hrvatsko, poznajem u dušu i čitam kao otvorenu knjigu

problem nije u njima već u onima koji su dozvolili u ime domoljublja pljačku jedine nam države. zaboravih, ti si fan domoljubnih pljačkaša i knjigu ne možeš čitati jer si zaslijepljen desančarskom demagogijom.

Opasni su utoliko što su svjesni što smiju, a što ne smiju da na sebe ne navuku bijes šire javnosti, a kad bi se kojim slučajem dokopali vlasti bilo bi nam isto kao i nakon ww2. metak u potiljak po kratkom postupku i čao miki.

opasniji su oni koji vide opasnost tamo gdje je nema i žive u virtualnoj Hrvatskoj koja je daleko od stvarnosti. vaše tlapnje neće biti ispunjene dok sanjate o vlastitoj žrtvi jer društvo je puno civiliziranije od vas samih. nastavite živjeti u svom Dreamlandu.

Sve su to mladi Mesići i mladi Feniksi ostrašćeni i zaluđeni kojekavim pričama do beskraja

zapravo su ti mladi ljudi pokazali više hrabrosti od levata na vlasti. to što vladajući levati se ponašaju kao divusi, vaš je problem jer ne trpite konstruktivne prijedloge i izvlačite se na sve moguće načine kako biste konačno počeli raditi za javno dobro (ovaj dio je pisan osječkom šatrom, iako možda nerazumljivom mlađim Osječanima te ostalim sudionicima ovog portala ali krkan ju dobro razumije). dok drug krkan u svom Dreamlandu bude patio od neosnovanih strahova i tlapnji o vlastitoj žrtvi na oltaru kapitalizma ja ću otići do osječkog filozofskog faksa, kupiti im nešto prehrambenih proizvoda, dati im potporu i novčana sredstva za nastavak prosvjeda jer su oni vjesnici novog hrvatskog proljeća.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci