Tagovi

Studenti (2): direktna demokracija, nenasilje i kriti?ka misao

Zauzimanje Filozofskog fakulteta u Zagrebu od strane studenata ušlo je, usprkos nadama vlasti, u drugi tjedan. Za o?ekivati je da ?e se stvari slijede?ih dana zaoštravati i pokušati raznim metodama odlu?nost i jedinstvenost studenata pokolebati i razbiti.

Još nekoliko pripomena o metodama i ciljevima studentske pobune. (Pogledajte i moj prvi napis na tu temu: Da, revolucija je po?ela!

Pojavila se u javnosti primjedba da oni ne postupaju "demokratski". Ona je me?utim posve neosnovana. Studenti uzorno slijede model radikalne, direktne demokracije: svakoga se dana sastaje plenum na kojem može sudjelovati svatko tko je zainteresiran, a tijekom dana zasjedaju radne grupe za razli?ita podru?ja i zadatke, u koje se tako?er svatko može uklju?iti. Ovaj oblik odlu?ivanja ima naravno svojih manjkavosti i granica - ali ima ih i predstavni?ka demokracija, koju politikanti izjedna?avaju sa demokracijom uop?e: kao da je jedini oblik "vladavine naroda" taj da svake ?etiri godine biramo one, koji ?e onda vladati bez kontrole. (Prvi ?lanak Ustava Republike Hrvatske kaže: "vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu", te "Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlu?ivanjem.") Gra?ani Hrvatske, frustrirani i nezadovoljni politi?arima, dobro znaju o ?emu se radi; iako su ih sami birali, to ne zna?i da nakon toga imaju biti kuš. Studentski predstavnici izabrani su, doduše, prošle godine na izborima, ali sa studentskim narodom oni danas ne komuniciraju i nemaju nikakav legitimitet.

S druge strane, odluka da predstavnici studenata, kada nastupaju u javnosti, ne daju svoja imena (ali ni ne kriju lice, pa se ne radi o strahu od policije), simbol je i poruka, usmjerena protiv tendencije da neposredna demokracija degradira u pokret okupljen oko karizmatskih lidera, me?u kojima onda, neminovno, dolazi do sukoba oko toga tko je prvi i najvažniji.

Drugo je pitanje nasilja. Ovako prekinuti svakodnevni rad jedne ustanove - zar to nije nasilje? Po?elo je tako da su grupe inicijatora ulazile u predavaonice i dizanjem buke sprije?avale nastavu - prvo su me?utim pristojno objasnili svoj zahtjev nastavniku, a u uputama aktivistima izri?ito je neglašeno da fizi?ko zaustavljanje nastavnika i/ili studenata ne dolazi u obzir ni u kojem slu?aju. U nekom smislu, naravno, ?ak i to jest oblik nasilja. I sam Mahatma Gandhi govorio je da je u nekom smislu rije?i njegov pritisak na legalnu kolonijalnu vlast - nasilje, iako se fizi?ki oblik nasilja ne primjenjuje. Studenti su prekinuli predavanja dižu?i buku - odre?en oblik nasilja prema profesoru, koji predavanje drži.

Važan element za održavanje "revolucionarne (Samo)discipline" jest i ?injenica da studenti sada ne sjede samo besposleni naokolo, ve? se organizira "alternativna" nastava, u ?emu i niz sveu?ilišnih nastavnika sudjeluje, kako sam u svojem prethodnom tekstu spomenuo. (Taj važni aspekt malo je prisutan u medijskim prikazima.) Na tim se tribinama, prema studentskom samoobjašnjenju, "stvara prostor za artikulaciju vlastitih pozicija bez pada u klišeje medijske reprezentacije".

Me?utim, studenti se dosad uzorno, kao "po udžbeniku", drže metode nenasilne akcije. (Nekoliko važnih takvih udžbenika i priru?nika postoji - zanimljivo je spomenuti da je jedan, koji je na mene osobno snažno utjecao, naslovljen "Strategija nenasilnog djelovanja", izdala zagreba?ka "Krš?anska sadašnjost" 1986. godine.) Nikakvog ošte?ivanja imovine nije bilo, nikakvih nasilnih ?ina. Uspostavljena je redarska služba, sastavljena od dobrovoljaca, koja je nadležna u krajnjoj nuždi (nakon maksimalnog truda da se sve riješi mirno) primijeniti i fizi?ku silu (i pozvati druge studente u pomo?), ali dosad za tim nije bilo potrebe. Uspostavljen je osje?aj zajedništva koji daje prije svega moralnu snagu, koja djeluje. Svi prihva?aju da treba slušati naputke redara, a oni su uglavnom neprimjetni. U "Kodeksu ponašanja" dana je uputa da se u slu?aju policijske intervencije na fakultetu pruža pasivni otpor "Na onom mjestu na kojem ih je intervencija zatekla svi sjedaju na pod i ne uzvra?aju nasiljem, ni fizi?kim, ni verbalnim bez obzira na bilo kakvu vrstu provokacije."

Nenasilne metode važan su sastojak na?ela i metoda direktne demokracije. Važni su i za prezentaciju pokreta u javnosti. Studenti su zasad uspjeli privu?i podršku i simpatije mnogih organizacija i gra?ana, koji bi ina?e možda pali na propagandu, prisutnu kod neki komentatora, da se radi o razmaženoj dje?urliji koja traži nerealne stvari, dok se drugi trude sastaviti kraj s krajem. U objašnjenjima (FAQ), koja su tiskana u svakom broju dnevnoga biltena "Skripta", studenti Filozofskog fakulteta predstavljaju se kao zastupnici javnog interesa, koji djeluje na instituciji koja ima osobit položaj. "Faks je javna ustanova; smatramo legitimnim koristiti ga kao sredstvo i mjesto artikulacije javnog interesa". Fakultet je "povijesno povlašteno mjesto artikulacije kriti?ke misli". Svoju društvenu funkciju i odgovornost ispunjavamo ustaju?i "protiv procesa koje smatramo socijalno destruktivnima".

Da li, me?utim, fakultet (i sveu?ilište u cjelini) zaista jesu (i da li je zamišljeno da budu) "mjesto artikulacije kriti?ke misli"? Trebali bi biti; to odgovara klasi?noj "ideji univerziteta" (Fichte), pa i obrazovanja uop?e (Humboldt), koje bi trebalo omogu?iti razvoj pojedinca kao ljudske osobe (razviti mu "obraz"), a ne samo ga osposobiti za borbu na tržištu rada. Me?utim - danas je, s tzv. "bolonjskim procesom", snažno prisutna tendencija srozavanja univerziteta na puku "višu stru?nu školu" podre?enu poslovnim interesima. Upravo je izašao iz tiska, i dijeljen je prošloga tjedna na Fakultetu, novi broj ?asopisa za knjigu "Tema", s tematskim blokom koji pregnatno izražava problem: "Prodana institucija". O tome ?u još pisati.

Komentari

Tko je glasao

Mogu samo ponoviti par

Mogu samo ponoviti par stvari o samom plenumu (sto ovdje nije detaljnije obrađeno) i direktnoj demokraciji.
Plenum zapocinje obavijestima (pisma potpore i slicno...), potom se krece sa tockama dnevnog reda.
Svaka tocka prije glasovanja stavlja se na raspravu, u raspravi mogu sudjelovati svi prisutni, svi imaju pravo za rijec i to pravo se postuje. Uloga moderatora je uglavnom da upozoravaju govornike da se drze tocke te da se ne ponavljaju u govorima, poglavito kad rasprava traje vec duze vrijeme kad moderatori uglavnom mole prisutne da ne ponavljaju iste stvari te da se javljaju samo ljudi koji imaju nesto novo za reci.
Potom slijedi glasanje, gdje opet svi imaju prao glasovnja te svaciji glas vrijedi isto.
Na kraju plenuma izglasava se nastavak ili obustava blokade i u slucaju nastavka izglasavaju se novi moderatori i glasnogovornici za sutra, koji se ne smiju ponavljati, cime se onemogucava personaliziranje pokreta.
Sve skupa funkcionira doista dobro. Naravno da ponekad zna biti naporno nakon duze rasrpave no opet ne bi bilo ni logicno za ocekivati da ce npr. rasrpava o tekstu deklaracije kojom ce se udjediniti svi studentski plenumi, trajati pet minuta.
No najbolje cete se uvjeriti ako dodjete i vidit iz prve ruke, svi imaju pravo doci.

Druga stvar koja je bitna i koju je gospodin Zoran i sam istaknuo jeste organiziranost studenata koja je zaista impresivna. Preko dana organiziraju se razne projekcije, tribine, radionice... Do sada sve dobro funkcionira i koliko je meni poznato nije bilo niti jednog incidenta.
Dogovoreno je da nema alkohola niti pusenja u zgradi faksa sto se također postuje.
Ljudi koji ostaju spavati na faksu imaju zadatak dici se u 5 ili 6 (ovisno ima li nastave sluzbeno sutra) i pocistiti faks.
Oni koji ostaju vrijeme krate uz razne drustvene igre, ja sam jucer bio do kasno u noc s deckima tamo i mogu vam samo potvrditi da je tako. Nema jeftinog makedonskog vina.
A nema ni slika Che-a, nema ni vatrenih govornika koji zazivaju na revolucije. Nema ni HDZ-a ni SDP-a.
Samo jedan zahtjev za besplatnim obrazovanje. Te studenti koji zajedno rade da to ostvare.

_______________________________________________________________________________________
IZJAVA ZA MEDIJE od 27.04.2009. - 8. dan blokade

S obzirom da je obustava nastave od strane Fakultetskog vijeća, izglasana u srijedu 22. 4. (a koja je samo formalno potvrdila na Fakultetu zatečeni status quo), istekla s nedjeljom, 26. 4. tekuće godine, Filozofski je fakultet Sveučilišta u Zagrebu, do daljnjeg očitovanja nadležnih struktura, formalno ponovno u blokadi. Nastavak blokade na sinoćnjem je plenumu izglasan gotovo jednoglasno. Dekan je po povratku iz Brazila sazvao vijeće pročelnika za danas u 14.sati, ali bez prisustva studenata. Ukoliko dotično vijeće donese odluke koje mijenjaju stav uprave Fakulteta prema studentskim metodama, plenum će se o tome očitovati čim s eventualnim odlukama bude upoznat.

U hrvatskim je (prvenstveno tiskanim) medijima, nakon kratkotrajnog "zatišja", krenuo novi val dezavuirajućih napisa na koje se, za razliku od dosadašnje prakse, nećemo pojedinačno osvrtati. Dotični, naime, samo ponavljaju već nebrojeno puta iznesene i jednako toliko puta demantirane pseudoargumente i floskule. Jedini novi element medijske reprezentacije studentske inicijative gnjusni je i socijalnoj razini artikulacije zahtjevâ izrazito neprimjereni cinizam, posebice u napisima nekih naših viđenijih kolumnista. Dotičnim se cinizmom, a s kvazineutralne docirajuće pozicije, nastoji angažirane studente prikazati kao frivolnu, pijanu, neartikuliranu masu koja ne čini ništa do uprizoruje kanonima "buntovnog folklora" aranžiranu pubertetsku predstavu. Prozvani time pokazuju potpuni nedostatak političke pismenosti i osnovne socijalne osjetljivosti za pitanja od fundamentalnog javnog interesa.

Studenti se zahvaljuju potpori koja, u najrazličitijim oblicima, stiže iz svih segmenata hrvatskog društva. Mislimo, jasno, na podršku koja, za razliku od one upućene od strane vladajuće nomenklature, nije tek deklarativna i dirigirana sitnim, dnevnopolitičkim interesima. Popis pravnih i fizičkih osoba koje su dale izravnu podršku inicijativi te studentske proglase i sve pripadajuće materijale, kao i raspored alternativnih edukativnih programa možete pronaći na internetskoj stranici www.slobodnifilozofski.bloger.hr. U sklopu spomenutih programa studenti će od ovog tjedna održavati i besplatne pripremne programe za prijemne ispite.

Pozdravljamo suborce sa sveučilištâ u Rijeci, Zadru, Osijeku i Splitu, a posebno fakultete koji su se blokadi netom priključili ili su upravo u tom procesu. Posjetite nas na Filozofskom fakultetu; naša su vrata otvorena svima.

Tko je glasao

U "Kodeksu ponašanja" dana

U "Kodeksu ponašanja" dana je uputa da se u slučaju policijske intervencije na fakultetu pruža pasivni otpor "Na onom mjestu na kojem ih je intervencija zatekla svi sjedaju na pod i ne uzvraćaju nasiljem, ni fizičkim, ni verbalnim bez obzira na bilo kakvu vrstu provokacije."

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci