Tagovi

Strawberry Fields 1

Dakle, ako zanemarimo ?injenicu da se u RH što se ti?e politike još uvijek živi u prošlosti, ostaje nam ?injenica da svijet i svijest ?ovje?anstva ipak idu naprijed svi?alo se to nama ili ne. Ju?er je baš Letica (nije bitan on, nego misao) u emisiji Milane Vu?kovi? Runji? kazao da danas intelektualac ne možeš biti bez interneta i to je to?no. Danas živimo online.

Svijet online sve se više povezuje, a hijerarhijske piramide poravnavaju (doga?a se proces prelaza zapovijedanja i kontrole u suradnju i spajanje) u svrhu stvaranja, zarade, otvaranja novih radnih mjesta, te uprezanja sve više i sve ja?e intelektualne radne snage – jer sad je to „in“, ostalo rade strojevi - traže se želje/mašta koje ?e sutra postati potrebe/stvarnost. U svrhu neometanog biznisa, padaju zidovi koji ?ovje?anstvo dijele na nacije, rase, spolove, tradicije, kulture...Negativan aspekt globalizacije jest rizik od gubitka duhovnih i tradicionalnih vrijednosti kojima Hrvati, uglavnom, teže. Evo što o tome kaže Thomas Friedman (Svijet je ravna plo?a- globalizirani svijet u 21. stolje?u):

Njve?i izvor „trenja“, oduvijek je, naravno, bila nacionalna država, i njene jasno definirane granice i zakoni. Nacionalne granice jasno pružaju zidove, stropove i podove koji organiziraju velik dio naših života. Jesu li nacionalne granice izvor „trenja“ koji bismo trebali zadržati, i možemo li ih uop?e zadržati u svijetu kao ravnoj plo?i? Što je s pravnim preprekama slobodnom protoku informacija, intelektualnog vlasništva i kapitala – poput zaštite autorskih prava, prava radnika i minimalnih pla?a? U jeku trostruke konvergencije, što ?e sile „izravnanja“ svijeta dalje smanjivati trenje i granice, to ?e se ja?i izazovi postavljati pred nacionalne države, pojedina?ne kulture, vrijednosti, nacionalne identitete, demokratske tradicije i socijalne veze koje su radnicima i zajednicama povijesno pružale neku zaštitu i amortizirale ja?e udarce. Koje treba zadržati, a koje dopustiti da se rastvore u prah i pepeo kako bismo jednostavnije mogli sura?ivati?

E sad. Ja to gledam na slijede?i na?in: s obzirom da nam je vlast kakva jest i pitanje je da li itko od HDZ-a, SDP-a, a i ostalih razumije kontekst u kojem živi, te da su kao takvi, ve? odavno prošlost samo to još ne znaju – na koji na?in artikulirati volju i sposobnost naroda da po?ne sam odlu?ivati, sam stvarati, te ?uvati toliko mu drage duhovne vrijednosti, prirodne resurse i stil života u skladu sa prirodom kojeg i ovako ima sve manje?

Koriste?i upravo isti onaj alat koji je omogu?io globalizaciju: internet.

Po?eti treba s osnivanjem po?etne udruge gra?ana koja ?e svojim ulaganjem postaviti osnovni multimedia-portal koji ?e funkcionirati po principu otvorenog koda. Što to zna?i? Osnivanje kozmosa svoje vrste s online samoniklim zajednicama i dragovoljcima koji su svi dobrodošli.

Prvi program razvijen u zajednici otvorenog koda koji je stvarno imao utjecaja došao je iz zajednice „intelektualnih gra?ana“. Potekao je iz akademskih i znanstvenih zajednica pri ?emu su se ve? duže vremena samoorganizirane suradni?ke zajednice znanstvenika povezivale putem privatnih mreža (a poslije i interneta) kako bi okupile mozgove ili podijelile uvide u specifi?ni znanstveni ili...problem. (Ibidem)

Dakle, naš problem jest neosviještena tiha masa koja je kroz stolje?a podlegla podani?kom mentalitetu. Ciljana skupina su svakako mla?i ljudi koji se bolje snalaze na internetu, te preko njih i ostatak obitelji. Kategorije koje bi se putem portala obra?ivale jesu: politika, sociologija, antropologija, ekonomija, te podru?je tehnologije i znanosti. Cilj je potaknuti što više gra?ana na sudjelovanje u razmišljanju, te im pomo?i da artikuliraju svoje misli u programe i projekte. Potrebu sudjelovanja pojedinca u kreiranju stvarnosti i zacrtavanju budu?nosti u današnje vrijeme dokazuju brojni blogovi, sudjelovanje na FB-u, te portalima tipa Pollitika.com. Sigurna sam da svatko nešto misli, a onaj tko ne zna što bi mislio, mora imati tu sigurnost da ?e na?i mjesto na kojemu ?e ?uti nešto što ?e mu pomo?i da artikulira svoje misli, te u njemu potakne entuzijazam i želju za doprinosom i stvaranjem. Ljudi su pasivni, distancirani od politike, ne vjeruju da išta vrijede jer su svedeni na puko preživljavanje bez nekih realnih mogu?nosti za samoostvarenje, ne vjeruju da znaju ili mogu išta promijeniti, a nitko ne vidi ovu fantasti?nu mogu?nost povezivanja i stvaranja koju imamo pod nosom.

Što se ti?e anonimnosti, sigurna sam da se me?u ljudima prirodnim putem uvijek iskristaliziraju oni „najja?i“, misaono i u djelima, te da bi takvi sigurno potpisali svoje ime i prezime, te oformili svoju zajednicu online. Formiranjem takvih zajednica, s vremenom se stvara mreža ?ija je struktura nalik na strukturu molekule sa mogu?noš?u daljnjeg grananja, odnosno povezivanja sa ostalim atomima.

Moja je zamisao ovog projekta kao nedovršenog djela ?iji se oblik u vremenu mijenja i usavršava ovisno o samim sudionicima i njihovim idejama.

Komentari

Gale, ljudi, jedno riješenje

Gale, ljudi,

jedno riješenje je već palo, a nitko ne obraća pažnju. Molim Vas, proučite ovo (zakoni su u II dijelu teksta):

http://www.petar-bosnic-petrus.com/hr/clanci-download/hrvatski-testament...

Hajdemo, ekonomisti!

Pokušajmo ovdje vidjeti, bez off topiciranja, kako izgleda analiza nekog prijedloga!

Tko je glasao

Sigurna sam da svatko nešto misli

a onaj tko ne zna što bi mislio
mora imati tu sigurnost da će naći mjesto na kojemu će čuti
svijet i svijest čovječanstva ipak idu naprijed sviđalo se to nama ili ne

luka

Tko je glasao

Dosta s Pavlom, on nije tema

Dosta s Pavlom,

on nije tema dnevnika. prošao je svoju traumu, podlegao joj, i nažalost iz tog gliba ne može. Od sada dalje, Pavla na "ignore", molim.

Zahvaljujem.

Tko je glasao

Što to znači? Osnivanje

Što to znači? Osnivanje kozmosa svoje vrste s online samoniklim zajednicama i dragovoljcima koji su svi dobrodošli.

Koji bi bio zajednicki nazivnik koji bi definirao tu zajednicu?

Kategorije koje bi se putem portala obrađivale jesu: politika, sociologija, antropologija, ekonomija, te područje tehnologije i znanosti. Cilj je potaknuti što više građana na sudjelovanje u razmišljanju, te im pomoći da artikuliraju svoje misli u programe i projekte.

Zasto ne pollitika.com? Sto je potrebno za takvu zajednicu, a da pollitika.com nema? Koja je dodatna vrijednost takvog sajta?

Formiranjem takvih zajednica, s vremenom se stvara mreža čija je struktura nalik na strukturu molekule sa mogućnošću daljnjeg grananja, odnosno povezivanja sa ostalim atomima.

To se spontano dogadja na internetu. Vise ili manje. Imamo fb, razne sajtove, grupe, blogove i tako dalje. I ljudi se povezuju slobodim stilom. Sto se moze istaknuti kao dodatna vrijednost zbog koje bi netko dosao na taj sajt, te ga koristio umjesto fb-a, e-maila i slicno za uspostavu novih veza?

Tko je glasao

@gale

Koji bi bio zajednicki nazivnik koji bi definirao tu zajednicu?
Pa možda "izgradnja države balgostanja za sve", geslu pod kojim je K. Adenauer obnavljao ratom i ideologijom, opustošenu Njemačku.
Ne čini ti se dopvoljno avangardnim?

Samo što Adenauer nije svojim Nijemcima nudio mržnju, ponos i svetinje, već rad i odricanje uz izgradnju dobrosusjedskih odnosa s dojučerašnjim neprijateljima.

Zasto ne pollitika.com? Sto je potrebno za takvu zajednicu, a da pollitika.com nema? Koja je dodatna vrijednost takvog sajta?
Pollitika.com to ne može, jer se, radi ideološkog opredjeljenja vlasnika (klerofašizam), nije kadra riješiti fašistčkog čopora koji mantra svoju "domoljubnu" a ustvari ustašku mantru.
I umjesto da te dame i gospodu uputi u njihovo prirodno stanište crnalegija.com, on im dopušta da se ovdje iživljavaju i truju sredinu svojim opstruiranjem svake konstrutivne rasprave na teme koje život znače.

To se spontano dogadja na internetu. Vise ili manje. Imamo fb, razne sajtove, grupe, blogove i tako dalje. I ljudi se povezuju slobodim stilom. Sto se moze istaknuti kao dodatna vrijednost zbog koje bi netko dosao na taj sajt, te ga koristio umjesto fb-a, e-maila i slicno za uspostavu novih veza?
Ništa što bi moglo uroditi plodom ili povući društvo prema naprijed, ne događa se spontano, u povijesti ljudskog roda progres su uvijek nosili pojedinci koji su imali dovoljno znanja i hrabrosti da iskorače i načine korak od "sedam milja", to nikakva masa ne može, premda se ideja bez masovne podrške ne može realizirati.

Tko je glasao

Feniks, Pollitika.com to ne

Feniks,

Pollitika.com to ne može, jer se, radi ideološkog opredjeljenja vlasnika (klerofašizam), nije kadra riješiti fašistčkog čopora koji mantra svoju "domoljubnu" a ustvari ustašku mantru.
I umjesto da te dame i gospodu uputi u njihovo prirodno stanište crnalegija.com, on im dopušta da se ovdje iživljavaju i truju sredinu svojim opstruiranjem svake konstrutivne rasprave na teme koje život znače.

Jel ti stvarno nisi toga svjestan da su, takvi ko ti a i ti osobno na pollitiku com donesli svadju. Tak dugo ste srali i vrijedjanja uvelicavali, dok niste dobili istom mjerom natrag.

Pisete o placenicima i fasistima a vasi napisi su vise nego to sto drugima pripisujete.

Tko je glasao

Sve ti stoji, ali to da li

Sve ti stoji, ali to da li Mrak jest ili nije klerofašist - ne znam i potpuno je nebitno u ovoj priči. ipak je stvorio ovaj sajt na kojemu smo dobili priliku da se izražavamo i nije mu lako - rad s ljudima je najteži. tako ponekad zaista ispada pristran desničarima, ali - i on je samo čovjek. nikako međutim ne razumijem onu njegovu gestu nedjelovanja kada su tvoju erotsku poeziju razlijepili na sajtu i napali te ad hominem u nedostatku argumenata...

Tko je glasao

ruku u vatru

ali to da li Mrak jest ili nije klerofašist - ne znam i potpuno je nebitno u ovoj priči. ipak je stvorio ovaj sajt na kojemu smo dobili priliku da se izražavamo i nije mu lako

podsjetio bih
da, u izostanku lustracije, i suočavanja sa zločinima počinjenim u ime
borbe protiv klerofašizma
u hrvatskoj, pa i danas, 2010, imenovanje bilo koga klerofašistom
zapravo znači prešutno slaganje s njegovom likvidacijom

luka

Tko je glasao

1. zajednički nazivnik jest

1. zajednički nazivnik jest artikulacija volje naroda kroz projekte, programe, inovacije - kao prvo, RH uoće nema viziju ni strategiju razvoja na duge staze, nema određene prioritete u koje se treba ulagati, kao ni pojma o tome što i kako proizvoditi , a time i kamo usmjeravati radnu snagu, u čemu ju usavršavati i kako otvarati radna mjesta. Među pojedincima u naciji ima petput pametnijih od onih koji sjede u vlasti i strankama, a koji su se mafijaškim načinom, a ne sposobnostima tih mjesta dočepali.

2. Pollitika.com jest dio onoga o čemu pričam, više ju doživljavam kao kavanu u kojoj se uz novine i cigaretu raspravlja o događanjima - analizira. no, nitko ne pokušava misliti naprijed i nuditi konkretna rješenja, bar ne suvisla i u skladu sa svjetskim tokovima koji nas već diraju u obliku rasprodaje zemlje i pokušaja prodora EU u svaki segment. moram naglasiti da je ovdje jako bitno pozabaviti se zaštitom autorskih prava jer se radi o idejama, projektima, programima - proizvodima ljudskog uma koji se onda mogu razvijati u stavrnosti i predlagati vlasti. nisam sigurna da naše zakonodavstvo prati ritam po tom pitanju.

3. dodatna vrijednost - artikulacija sposobnosti i volje hrvatskog građanina na jednom mjestu - nacionalno vs globalno. radi se o nacionalnoj mreži koju treba zaštiti.

Tko je glasao

1. Otisla si mi malo

1. Otisla si mi malo presiroko. Spominjes strategiju RH kada te pitam za zajednicki nazivnik. Ali, hajmo korak nazad, pa da zakljucim kako se radi o zelji za konstruktivnim djelovanjem. Nudjenjem prijedloga, rjesenja, ideja u svakom slucaju djir konstruktivnog doprinosa politickoj zajednici.

Jel to to?

2. Znaci, na tom sajtu nema analiziranja? Ali mjesta za misljenje naprijed i nudjenja konkretnih rjesenja definitivno ima?

Jel to to?

3. dodatna vrijednost - artikulacija sposobnosti i volje hrvatskog građanina na jednom mjestu

Ne vdiim uporiste za ovakvu izjavu. Hrvatski gradjanin moze artikulirati sposobnosti i volju bilo gdje. Zbog cega mislis da bas na tom sajtu gradjanin moze nesto sto drugdje kakti ne bi mogao?

Tko je glasao

1. da, 2. rasprava, analiza -

1. da,

2. rasprava, analiza - obavezno i online

3. jedno mjesto - brojnost, masa okupljena na jednom mjestu - raspršeni smo, kao što su i blogovi raspršeni. nikako da netko počne okupljati ljude po RH i objasniti im što se događa. ljudi još uvijek vjeruju novinama i TV-u, nažalost.

Vidiš da se i ovdje desni i lijevi dobre volje uspjevaju složiti!

Tko je glasao

Znaci. Ideje, prijedlozi,

Znaci. Ideje, prijedlozi, rjesenja, akcije, konstruktivne sheme, svi na jedno mjesto.

To je znaci globalna vizija stranice.

Sada jos samo fali shema prvih 10, prvih 100 i prvih 1000.

Tko je prvih 10, kako doci do njih? Tko je prvih 100 i tko je prvih 1000?

Vjerujem da je nakon prvih 1000 gravitacija uspostavljena, jeli.

Tko je glasao

Trebalo bi iskopavati ljude

Trebalo bi iskopavati ljude koji se bave znanošću da vidimo što misle. uglavnom su skoncentrirani u Zg, ali preko novinara i ljudi koje poznajemo, pronašli bismo znatan broj pametnih ljudi po fahovima - mogu oni okupiti svoje studente, a studenti su bitni!

Tko je glasao

Fakultetsko osoblje ti je

Fakultetsko osoblje ti je cilj znaci. Mozes li se sjetiti recimo 5-10 takovih koji bi imali sto reci svijetu?

Imam naime prilicno lose iskustvo sa ekipom sa politologije i filozofije. Previse u spranci, nesposobni da misle izvan kutije. A i njihovi studenti takodjer. Zbog toga i konkretnija pitanja.

Tko je glasao

Pa o tome se i radi, Gale.

Pa o tome se i radi, Gale. Glave su u kutijama koje treba početi otvarati, a to se radi komunikacijom.

Društvo je razbijeno na zatvorene pojedince i nema društvene solidarnosti - i to je jedan od razloga zašto nema neke suvisle reakcije na situaciju u zemlji.

Razmislit ću o imenima.

Tko je glasao

Što god da se napravi u

Što god da se napravi u okviru postojećeg sustava neće valjati, ne bi valjalo ni kad bi kao zastupnike u Hrvatski Sabor izabrali najčestitije i najstručnije ljude u državi.

Bez "demontaže" proglašenih istina (a ustvari grubih laži i falsifikata) i hrvatskih "svetinja", kroz koje je Tuđman okrenuo sustav društvenih vrijednosti na glavu, razorivši i samu dušu hrvatskog naroda, nije moguće napraviti ništa.

Ništa se ne može dobiti ni pukom promjenom političke opcije na vlasti, jer i SDP, kao uostalom i sve druge stranke u Hrvatskoj, mantraju istu mantru, na iste se "nacionalne vrijednosti" furaju.
Politička nomenklatura u RH je jednostavno zatrovana nacional-šovinizmom, klerofašizmom i ustaštvom, a da bi mogla napraviti neke iskorake ili povući državu putem napretka i razvoja.

To mogu jedino "neki novi klinci", koji su svjesni sve pogubnosti tuđmanizma i koji na Thompsonovim koncertima ne urlaju "ubij, ubij Srbina!" i ne dižu desnicu na fašistički pozdrav uz "za dom spremni!"

A takvi se ljudi ni ne pronalaze ni ne okupljaju putem FB ili drugih socijalnih mreža, jer se na taj način može okupiti čopor, ali ne i potreban broj mislećih ljudi, voljnih djelovati na tragu općeg dobra.
Životna dob tih ljudi ne bi trebala biti ograničavajući čimbenik.

Tko je glasao

Da, to jest suština stvari,

Da, to jest suština stvari, no nije razlog za nepokretanje novih stvari. Po meni je veći problem neofobija i sklonost već viđenom nego novom , te prepuštanju sudbini i bogu...moš' mislit! past će nam s neba!

Novi klinci, da - samo kao što vidiš, sve se radi da ih se ušutka!

Tko je glasao

Nulta tolerancija prema

Nulta tolerancija prema pripadnicima čopora se podrazumijeva.
Oni u fašisti!

A to znači da nema slobode za protivnike svake slobode, da nema prava na drugačije mišljenje protivnicima prava na svako mišljenje, da nema demokracije za protivnike svake demokracije.

Tko je glasao

Lupetanja.

Nisam fašista niti klero- fašista, ne ubijam Srbe niti ih kačim na vrbe po stadionima i opet se apsolutno i nikako ne slažem sa puno tvojih konstatacija, za razliku recimo od autora ovoga teksta Veli Jože@ čije mišljenje cijenim i saslušam bez obzira što smo nominalno na suprotnim ideološkim stajalištima, no budućnost nam je ista i za nju se vrijedi boriti da bi nam svima bilo bolje.

Svrha tvog laprdanja je provokacija i egoizam tvog amoralnog i frustriranog bića a ne težnja ka boljem za sve.

Tko je glasao

Nesto si razmisljam. Dokle

Nesto si razmisljam.

Dokle bismo dosli kada bismo uzimali samo stvari koje nam zvuce smisleno, a ostalo preskocili, povukli vodu i slicno?

Bismo li tada imali vise namirnica za kreiranje rjesenja?

Tko je glasao

Došli...

...bi do toga da se možda ne bi događalo da se hrpa dobrih ideja i prijedloga glatko odbaci zbog političkog predznaka, isto tako bi došlo do toga da bi na snazi dobile ideje čiji zametak nije zametnut osobnom frustracijom a cilj promicanja te ideje je isključivo taj da se ispravljaju krive Drine iz prošlih vremena kao što to čini gospodin Frustrirani@.

Živimo u višestranačju i imamo mogućnost djelovanja i mijenjanja, stoga se nemamo pravo zadovoljiti kuknjavom naprotiv naša je obveza djelovati u ime boljeg društva.

Tko je glasao

Ti jako dobro razmišljaš i

Ti jako dobro razmišljaš i potpuno su nam nebitni u ovoj priči predznaci. samo ono što je primjerice @Feniks pokušao reći stoji i za lijeve i za desne u višestranačju u RH - problem je partitokracija, a ne demokracija.

Znači, isti likovi su već 20 godina u strankama, po 2-3 u svakoj, koji vedre i oblače (Šeks na čelu cijele kolone drma) prema svojim potrebama, a ne potrebama naroda koji od države nema niš, a plaća silne poreze. sve je suptilno (kroz zakone, dakako) "skrojeno" tako da ide u korist krupnog kapitala nelegalno stečenog tijekom rata, a i kasnije.

Dakle, ako želimo višestranačje, onda se moramo riješiti te stare garniture i u skladu s Ustavom krenuti dalje.

U krajnjoj liniji, nitko nije u 20 god. iznio jedan dugoročni plan - jer nemaju pojma ni da su živi, a kamoli o razvoju i potrebama tržišta, itd.

Tko je glasao

Drugim riječima....

....zamijenimo nesposobne sa sposobnima i mijenjajmo stvari na bolje, ako to "bolje" znači reviziju mirovina ok, no graktati o mirovinama kao najvećem utegu ovoga naroda prije nego su to neki novi i sposobni ljudi dijagnosticirali kao krucijalni problem, je krajnje ne produktivno i služi za stvaranje razdora a ne zajedništva Hrvatskog društva.

Tko je glasao

A takvi se ljudi ni ne

A takvi se ljudi ni ne pronalaze ni ne okupljaju putem FB ili drugih socijalnih mreža, jer se na taj način može okupiti čopor, ali ne i potreban broj mislećih ljudi, voljnih djelovati na tragu općeg dobra.
Životna dob tih ljudi ne bi trebala biti ograničavajući čimbenik.

Kako se okupljaju i kako pronalaze?

Tko je glasao

Nositelj ideje valjda poznaje

Nositelj ideje valjda poznaje trojicu takvih, pa s njima razrađuje ideju; ta trojica poznaju svaki po trojicu itd. Princip je da ta trojica koju netko angažira znaju samo toga tko ih je angažirao, a ovaj tko ih je angažirao isto znade samo onoga tko je njega angažirao. Na taj način se izbjegava sektašenje i curenje informacija.

S idejom, sada potpuno razrađenom, se čeka i ne iznosi je se u javnost dok se oko nje ne okupi barem 5.000 ideji odanih ljudi.
Gradimo držau blagostanja za sve!

Tko je glasao

Trojke

Nevjerojatni Feniks.

"„...Komunistička partija Jugoslavije bila je vrlo zatvoreni čvrsti organizam i nakon što je 1921. poslije zakona o obrani države prešla u ilegalu, za prijem u njezino članstvo provjeravao se svaki kandidat. Zbog takvog stava uoči Drugog svjetskog rata, ta je stranka imala otprilike 12.000 članova u cijeloj Jugoslaviji, a u Hrvatskoj 4.000. Poznat je sustav organiziranja komunističkih trojki, po kojem jedan član poznaje samo ostalu dvojicu članova. Oni pak mogu obrađivati svoje poznanike u nastojanju da ih pridobiju za ideje komunizma. Trojke su bile i obrana od provale i izdaje provokatora, jer su žbiri i agenti vlasti mogli dojaviti samo mali broj članova te stranke. U ratu se od te prakse odustalo, jer su komunisti nastupali s oružjem u ruci i borili se protiv protivnika ne birajući sredstva....“

Izvor: knjiga „HRVATSKA POVIJEST – POVIJEST XVI – XX STOLJEĆA“, Zagreb, 2007., autora Mije Pema.

Ili Četničke trojke:
"U proljeće 1942. godine, četnici su počeli da organiziraju misteriozne, strogo kontrolirane grupe koje su izazivale veliki nemir i nespokojstvo u stanovništvu, pogotovo među Hrvatima i Muslimanima. Bile su to grupe formirane od trojice četnika, kao egzekutivne formacije u svakoj brigadi, a zvale su se ''trojke''. Ideju o formiranju trojki dao je Draža Mihailović. Mihailović je 3. svibnja 1942., krećući se prema Crnoj Gori, radio-depešom javio dr. Slobodanu Jovanoviću, predsjedniku jugoslavenske izbjegličke vlade, da Radio-London objavi: «Šef trojki u Jugoslaviji naređuje da se što više radi, a ništa ne priča». Šef je bio Draža Mihailović. Isključivi zadatak crnih trojki bilo je klanje osoba koje su označavane famoznim slovom «Z» (zaklati). Čak se u funkciju klanja stavio i Radio-London, jer bi ime onoga tko se treba zaklati bilo objavljeno preko radija. Na taj je način oglašeno 75 imena, a posljednje je ime oglašeno 11. rujna 1942. Prema nekim podacima broj zaklanih prelazi 10.000."

Izvor:Hrvatska - Hrvatska u Drugom svjetskom ratu
Autor Domagoj Zovak, prof.

Mnogo dobre su bile te trojke. Zna to Fenik vrlo dobro.

grd & lin

Tko je glasao

Znaci, niko nikoga drugoga ne

Znaci, niko nikoga drugoga ne poznaje osim onoga sto ga je vrbovao i trojicu onih koje je on vrbovao?

No, cemu urotnistvo? Pobogu, zivimo u demokraciji i vrijeme je da se izborimo za JAVNI PROSTOR, rekao bih.

Tko je glasao

Gale

Gale gore ti je odgovor.
Stara Feniksova škola.
Koliko vrimena ja to već pišem.

grdi

Tko je glasao

Mase ne nose progres, a kadre

Mase ne nose progres, a kadre su svaku pa i najbolju ideju iskompromitirati (politički protiuvnici neć mirovati, osim u slučaju kad ništa ne znaju), zato se s idejom ide van kad je potpuno dorađena i kad smo sigurni da ima dovoljno onih koji će je obrazlagati, braniti i učiniti masama priemčivom.

Na kraju, kako god bilo, prije uvođenja neposrdne demokracije, jer to bi trebao biti cilj, bit će provedeni izbori u uvjetima posredne demokracije.

Tko je glasao

Sve OK. Ali ovaj

Sve OK. Ali ovaj konspirativni dio mi nije jasan. Kada ideja nastaje, jeli. Kada je korisno da bude sagledana sa sto vise strana i da se cuje sto vise argumenata i protuargumenata. Sta onda ako politicki protivnici to znaju? Kako mogu ugroziti samu ideju?

Tko je glasao

Gale

Poslušaj feniksa i ode JOT u TNT.
ne nije 2,4,6-trinitrotoluene nego "Tajno-netransparentne trojke"

grdi

Tko je glasao

Konstruktivno! Hvala na ideji

Konstruktivno!

Hvala na ideji - neki su jednom davno i uspjeli s tom forom. Isprobano je sigurno!

Tko je glasao

Skoro svakog dana na ovom

Skoro svakog dana na ovom portalu
Ja pročitam glupost i podlačku šalu,
Jer za šaku novca ili lažnu pohvalu
Autor napravi od sebe budalu.

Često takav mudrac, piše da se piše,
Kao lud urliče dok mu slava miriše,
Bahatošću blista, dvoličnošću odiše
Hvali bolje onoga tko ga plati više.

On se jadnik zna uz sotona svinuti,
Tabane mu ljubiti, čak za njega ginuti
Valjda tako nastoji u nebo se vinuti
I sa njega za se koju zvijezdu skinuti.

Ne, on zbilja nema ni mrvice stida,
Ljudskoga poštenja, razuma, ni vida,
Krv ljudima pije kao grozna gnjida,
Podaničkim radom sebi uspjeh zida.

Ako takvi uskoče u počasne lože,
Gore nam se zlo dogoditi može
Baš zato ću reći: Sačuvaj nas Bože
Od podmuklih osoba kao Veli Jože.

Tko je glasao

:-)

A po čemu sam ja to podmukla?

Tko je glasao

A po čemu sam ja to

A po čemu sam ja to podmukla?

Što to mene pitaš kada znaš i sama.
Ti si dosad isplela dosta zavrzlama,
Plela si ih lukavo sa otrovnim iglama
I uvijek ih kitila raznim intrigama.

Dobrano se vidi da si silno nadmjena,
Možda si zbog toga uvijek zapjenjena.
Iz tebe izvire licemjernost paklena.
Nabrajati dalje, ne vrijedi vremena.

Tko je glasao

Pavo Saskatoon

U desetom selu
Gdje je zračak fin
Rodio se Pavo
Domovine sin

Kad Pavo natoči
Bukaricu staru
Stihovi mu drevni
Naviru u glavu

Kud god da poleda
Mutna mu je slika
Pa mu rodni svinjac
Izgleda ko dika

Za istinu ne mari
Pa si još natoči
Drhtavo mu pero
Krvave mu oči

Duhovima raznim
Svaki dan nazdravlja
Orle, sokolove
Sveudilj pozdravlja

Što će biti s nama
Njega boli dupe
Pa nam šalje pjesme
Sa kanadske klupe

U ideje nove
On zabija klin
Tako živi Pavo
Domovine sin

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Gle paklenog artefakta Pavla

Gle paklenog artefakta
Pavla Jelovića,
Sam đavao, uzeo je
Izgled ljudskog bića.

Čuvajte se zato ljudi
Jelovića Pavla,
Jer gledajuć' njega
Vi gledate đavla.

Oko sebe mržnju širi
Taj podli đavao
Što nam se predstavlja
K'o Jelović Pavao.

Bježite od njega,
Klonite se Pavla,
Jer se tako sklanjate
Od samoga đavla.

Tko je glasao

?

Argumenti, druže, argumenti - dokaži, citiraj...

Tko je glasao

Kada god on vidi, uzdignuto

Kada god on vidi,
uzdignuto celo,
s gadjenjem se sjeti,
na sto se sve svelo.

Jer on je to bio,
uzdignuto celo,

kostalo ga puno,
smrvilo u prah,
sad truli su mu zubi,
gadan mu je dah.

Tko je glasao

Trebamo ekonomiste i

Trebamo ekonomiste i informatičare dragovoljce!

Fala!

Tko je glasao

pitanjce ...

čuj, Veli Jože, ak nije nezgodno pitanje, čime se ti baviš, odnosno, koje si struke, obrazovanja....? to me zanima čist' onak' da znam u kom pravcu da ti odgovorim na ovaj tvoj prijedlog (koji btw. nije loš, ali nešto slično je, ako se ne varam, već bio pokrenuo, tj. pokušao realizirati Gale...) pa sad ne znam jesi li to pratila...?

CC

Tko je glasao

Ja sam prof. engleskog

Ja sam prof. engleskog jezika. u ovome smo zajedno Gale i ja, bar za sad.

Tko je glasao

@Veli Jože, da li si kad

@Veli Jože,

da li si kad razmišljala o otvaranju dječjeg vrtića u kojem bi djeca predškolske dobi mogla učiti i engleski jezik. Možda bi ti i gradske vlasti izašle u susret sa prostorom. Vjerujem da bi bilo zainteresiranih roditelja, ti bi bila zaposlena, djeca bi počela učiti strani jezik u dobi kad mogu savladati i 4 strana jezika.

Tko je glasao

Jesam, Marival, imala sam

Jesam, Marival, imala sam takve ideje, čak sam za Županiju htjela raditi jedan odličan projekt za školarce, ali bih se trebala prekvalificirati (vrijeme i novac), a ovaj projekt je pao kad je Župan skužio da sam u Laburima (sad više nisam).

Bez brige, nije taj moj problem nerješiv, doći će i to na svoje, ali ponekad uzmem svoj primjer za nepravdu koja se ne jednom počinila zbog načina funkcioniranja u zajednici. Vjerujem da je fah otegotna okolnost - medicina, pravo, ekonomija ipak su zahvalniji.

Tko je glasao

@Veli Jože,ne projekt za

@Veli Jože,
ne projekt za županiju već za sebe. Pitanje je samo postoje li zakonske zapreke za otvaranje takvog vrtića jedne fizičke osobe tj.tebe. Inače, meni osobno je malo vjerojatno da je tvoje kratkotrajno članstvo u laburistima imalo utjecaja na župana.

p.s. zanemari glas protiv, zabunom sam kliknula.

Tko je glasao

razumjela sam ja tebe.

razumjela sam ja tebe. zakonske zapreke postoje. moram se prekvalificirati iz "magistre", "profesorice" znanstvenog smjera u vrtićku tetu. to je lijepo, ali sama sam u Istri s klincima i nemam vremena, a ni novaca da to kasnije pokrenem. čak i ne govorim napamet, to je učinila jedna poznanica i na nuli je, a ulupala je enormne novce, a i živce zbog normi pri otvaranju vrtića i inspekcija koje sad kažu jedno, sad drugo, pa je izgubila i puno vremena. u svakom slučaju, kada sam se tek bila vratila ovamo, to mi je bila fixna misao, ali kada je počela svakodnevna rutina s troje mojih...a oni su razlog zašto sam se odrekla karijere. htjela sam nastaviti sa znanstvenim radom u RH - ipak sam tu doma. i to me, osim recimo novinarstva i sl., jedino i zanima.

ostalo mi je sve la-la, pa mi ni škalini teško ne padaju - volim uređivati i čistiti, a i pričati s ljudima i slušati ih.

Tko je glasao

profesor

Veli Joze,

Ja sam prof. engleskog

Kolko je meni poznato se je profesor titula koja se dodjeljuje onim ljudima koji vrse predavanja na visokim skolama. Na kojoj si ti visoj skoli dobila tu titulu?

Tko je glasao

Universita' degli Studi di

Universita' degli Studi di Trieste, dott. in lingue e letterature straniere, udanašnjim terminima magistra, a kako živim u prošlosti, profesorica.

Tko je glasao

Skvk

Sh s bg lr bcs sh s jst tchr f nglsh lngg.
(n j vlk lžljvc, jr j sm čtljc nglskg)

P.s. Mlm "prfsrc" nk sprv mj tkst klk j pgrjšn npsn prvln g prvd, k g nsm dbr prv.
Z bt prfsr, "prfsrc", ptrbn j mt Dctr's dgr bt y hv nl bchlr's. Nj l t tk?
z pzdrv Hrvt n kp št dlj d jgslvn!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci