Tagovi

Strateško planiranje – javna politi?ka mreža

Jednom ?e do?i i nova ekipa na vlast. Sutra, prekosutra, za 10 godina, ne znamo. Ali, do?i ?e prije ili kasnije. Kada ta ekipa do?e na vlast, opet ?e se postaviti pitanje oporbe. Jer ako oporbe nema, onda ne?e imati tko tjerati tu ekipu na vlasti da bude najbolja sto može biti. Ako ?e toj ekipi na vlasti oporba biti HDZ i SDP, to barem po mojim kriterijima nije prolazna ocjena, s obzirom da su postoje?e grupacije samo pokazale da se znaju baviti politikanstvom i podvalama (da skratimo pri?u, jeli).

Toj ekipi na vlasti ne samo da ?e trebati oporba, trebati ?e joj globalno i jaka javnost. Kako za kritiku, tako i za podršku, jer bez dobre podrške niti ta ekipa ne?e mo?i raditi stvari koje mi želimo da ta ekipa radi.

Jer realno gledaju?i, ta ekipa ?e se morati povinovati centrima mo?i i morati ?e sura?ivati sa centrima mo?i, koji god ti centri mo?i da bili. Ako želimo Hrvatskoj dobro, onda jedan od tih centara mo?i, morati ?e biti JAKA javnost. Što ?e taj centar mo?i biti snažniji, to ?e i vlast mo?i djelovati vise u skladu sa interesom javnosti. Što ?e taj centar biti slabiji, to ?e i vlast biti slabija da radi korake koji su u interesu javnosti. Preciznije, riskira se ?ak i mogu?nost da se doslovno ništa ne promijeni. Jer ako ?e moguli, špijunski centri i globalni lihvari biti jedini mo?ni, tada ?e vlast nužno morati sura?ivati sa tom ekipom, jer takva je konstelacija mo?i koja je alfa i omega politike.

Zna?i, kada govorim o javnoj politi?koj mreži, govorim prije svega o budu?nosti koja nas ?eka. Ovakvoj ili onakvoj, ali budu?nosti koja ?e biti to ljepša, što ?e javna politi?ka mreža biti ja?a i sposobnija da kontrolira, možda ?ak i obnaša vlast.

Kada govorim o javnoj politi?koj mreži, govorim o uigranoj i osnaženoj strukturi javne politike i njezinih protagonista, pojedinaca koji kreiraju javnost i javno mnijenje. Govorim o onome što u suštini predstavlja pollitika.com. Mnogo razli?itih mišljenja, sa mnogo raznih nazivnika koji spajaju razne pojedince na raznim na?inima. Govorim o mreži, ali mreži ?iji je ukupni zajedni?ki nazivnik ipak op?e dobro ili barem nešto što je za koju mjeru bliže toj aproksimaciji nego što su stranke ili razni lobiji ikada bili ili ?e ikada i biti.

Tu javnu politi?ku mrežu koja znatno nadilazi prostor same stranice pollitika.com, tu mrežu odnosa, suradnji, JAVNIH poznanstava potrebno je što ja?e izgraditi. Tu javnu politi?ku mrežu ?iji smo mi na pollitika.com-u ve? danas protagonisti, što više oja?amo, što više produbimo, što više proširimo i osnažimo, to ?e i sama JAVNOST postati ja?a.

Danas je ta javnost sposobna napraviti amaterske projekte poput BORNA-e, ali projekte koji su realizirani sa samo 10 000 kuna, a za koje zna cijela Hrvatska. Sutra ta javnost može biti daleko sposobnija, organiziranija, iskusnija, politi?ki zrelija, dovoljno mo?na da sa svojim potencijalima odlu?i i ishod nekih budu?ih izbora. Da se razumijemo, sama blogosfera se ve? u raznim svjetskim krugovima smatra bitnim i ja?aju?im faktorom. Prakti?ki neorganizirana blogosfera. Što ?e se dogoditi kada ta blogosfera, ali da prestanemo koristiti tu rije? i kažemo preciznije, javna politi?ka mreža, krene sa strateškim promišljanjem i kada ta mreža po?ne koristiti nove alate?

Samo Mrak je sa www.pollitika.com–om napravio toliko puno. Samo tako što je kreirao prvo internet ?vorište sposobno da privu?e konstruktivnu, kriti?nu i nezadojenu ekipu. Samo to jedno malo ?vorište ve? danas penetrira u javno mnijenje, ve? danas je stvorilo i osnažilo razna politi?ka partnerstva i suradnje. To obi?no ?vorište ishodište je one amaterske akcije, sada i udruge HBO, a sutra pak ovisi o svima nama, ali što je najvažnije za imati na umu, ovisi o našem strateškom promišljanju politi?ke budu?nosti.

Sve u svemu, ono što je nekad u politici zicer bio u?i u komunisti?ku partiju bio zicer napredovanja, što je nekad bio zicer u?i u HDZ, danas je zicer u?i u proces ja?anja javne politi?ke mreže. Jer ta mreža za razliku od ostalih politi?kih institucija svakim danom sve je ja?a i polako i sigurno penetrira sve dublje u politi?ki proces.

Ono što vidim u cijeloj pri?i je ta vrlo jednostavna stvar. Tko se želi baviti politikom, ali dugoro?no, izvan politikanstkih ?ireva HDZ/SDP koji nisu Hrvatskoj donijeli ništa dobroga, taj neka ulaze u projekte koji ?e ja?ati javnu politi?ku mrežu.

Pa tako, Mrak nam je kreirao krasno ?vorište zvano pollitika.com, ?vorište, melting pot koji je barem meni proširio vidike gotovo neslu?eno, ali vjerujem i svima vama, HBO bi tu mogao postati isto tako jedan proizvod, možda preciznije, funkcionalna jedinica koja ?e pružati pravnu zaštitu javne politi?ke mreže. PoliWiki baza na kojoj trenutno radim, za svrhu ima da postane referentna baza doga?aja, ?vorišta i osoba. Ili recimo, izlazak nekog tjednika za koji drukaju Tenor i ekipa.

Svaki od tih projekata usmjeren je upravo na davanju usluga javnoj politi?koj mreži, usluga koje tu mrežu osnažuju i šire. I to je djir koji osim sto je zapravo prili?no jednostavan za realizirati (o tome u nekoj drugoj temi), politi?ki jednako poželjan koliko je poželjna želja svih onih koji žele da pollitika.com postane još relevantniji politi?ki element. Jer pogon je isti, govorimo o istoj stvari. Iliti, to je naša opcija.

Tako se ne moramo danas dogovarati oko ulazaka u stranke, a da bismo dali svoj doprinos politici Hrvatske. Dapa?e, ja?anjem javnosti kao neminovnog centra mo?i svi koji želimo živjeti u jednom pravednom, zdravom društvu dugoro?no sigurno djelujemo u tom smjeru.

Naravno, oni koji misle da se nikada ne?e ništa promijeniti, moram ih podsjetiti samo na jednu stvar, a to je panta rei dok tiha voda brege dere.

Komentari

Gale, citiram: kada

Gale,

citiram:

kada govorim o javnoj političkoj mreži, govorim o uigranoj i osnaženoj strukturi javne politike i njezinih protagonista, pojedinaca koji kreiraju javnost i javno mnijenje. Govorim o onome što u suštini predstavlja pollitika.com.

Skrećem pozornost na to da ovdje terminološki govoriš o civilnom društvu konfrontiranom prema nositeljima vlasti, kako u kritičkom smislu tako i u smislu nadzora nad njihovim radom. Međutim, valja uočiti da govoriš o civilnom društvu u virtualnom svijetu za razliku od institucija civilnog društva u stvarnom tj. realnom svijetu, koje u Hrvatskoj postoje neovisno o njihovoj snazi.

Kada govorimo o takvom sadržajnom smislu tada te moram upozoriti na prvi dio članka u kojemu kažeš da će na vlast umjesto postojećih - doći "neki drugi". Naime, time unaprijed tvrdiš da pozicija-opozicija samo zamjenjuju svoje funkcije u borbi za vlast.
Meni je osobno zanimljivo ali i uočljivo, da ovdje (i) ti imaš predočen politički program i izborni program pod nazivom Zagrebački treći put.

Izrijekom, naglašeno, gotovo da "bode oči" predočena su temeljna određenja brojnih autora i komentatora s pollitika.com (uz ostalo), i predočeni su temeljni postulati zahtjeva civilnog društva. A to je da ne ćemo politiku kao vlast - već hoćemo politiku kao ovlast upravljanja tzv. javnim poslovima od strane izabranih fizičkih osoba na demokratskim izborima.

Dapače, predočene su konkretne intervencije u promjenu postojećeg institucionalnog sustava koji je odredio da je politika - vlast, a ne ovlast. I dalje redom da ne nabrajam sve ono što je ovdje objavljeno.

Dapače, u izbornom programu Zagrebački treći put izrijekom je objavljeno da će udruge civilnog društva imati izravnu logističku i financijsku potporu Grada Zagreba (s itekako moćnim resursima) nakon pobjede Zagrebačkog trećeg puta 17. svibnja 2009. godine. Odgovara - šutnja???

Umjesto izravnog snaženja upravo takvih određenja, koja su ovdje objavljena kao politička određenja, uočavam "bježanje" u virtualni svijet. SHVATIMO, ovo nije svijet javne politike - već je ovo svijet virtualne politike jer je ovo virtualan prostor!

Ponavljam, jedan korak u stvarnosti vredniji je od kilometra u virtualnom svijetu. I obratno - kilometri u virtualnom svijetu imaju vrijednost upravo - zbog tog jednog koraka u stvarnosti!
Spustimo se malo na "majčicu zemlju". :)

Tko je glasao

Ne moram te podsjecati da si

Ne moram te podsjecati da si umjesto da si napisao post u virtualnom svijetu, mogao uciniti milimetar u stvarnosti sto je po tvojoj logici daleko vise.

Sad. Jeli to kontradikcija ili samo paradoks?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale, . Temeljem čega to

gale,
. Temeljem čega to samouvjereno ili (samo)zadovoljno tvrdiš kako nisam učinio, i da dalje ne činim?

Drugo. Po kojoj to osnovi sebe držiš referentnim da tebi bilo tko podnosi izviješća?

Treće. Kakve sveze imaju moja činjenja u odnosu prema sadržaju tekstova, u kojemu razvidno, i držim, osnovano upozoravam na razlike između virtualnoga svijeta i stvarnog svijeta?

Četvrto. Što i Tko ti možeš povezivati u svojoj virtualnoj mašti, čime, razvidno ulazimo u polemiku po svakom ovdje tekstu, jer ja ne povezujem Što i Tko, već čitam tekstove odnosno njihov sadržaj - a ne autore koji pišu i objavljuju tekstove.
Stoga sigurlno da ni tebi, ni bilo komu ne ću dopustiti guranje nos u moju osobnost, odnosno to ću dopustiti onda kada je to dopuštam. Konačno, u tomu sam bio jasan.
Ako Mrak kao moderator, konačno i vlasnik pollitika. com objavi da je to pravilo pollitika.com da svatko ima pravo ulaziti u tuđu osobnost "ni pitan-ni zvan", tada ću s razlogom napustiti ovaj site, jer držim da je to tada site bezobrazluka, i babljeg (muškog) tračeraja. Ovo je moj stav, a ti misli i "spajaj" svoje virtualno TKO i ŠTO - ali sam sa sobom. Kod mene to nema prolaz, a siguran sam i u drugih jer je to suprotno meni (a po svemu sudeći ne i tebi) jako dobro znanim temeljnim pravilima komunikacije na Internetu. Jedno je dragovoljnost, što se može ostvariti na različite načine, a drugo je nametanje i zahtijevanje, dapače drsko zahtjevanje objave osobnih podataka i "glumatanje" filtra???
Uvijek i uvijek ću štititi privatnost i osobnost !!! Ima razloga zbog čega ljuti "šute", i ako traže potporu traže s razlogom točno takvu. Golema je odgovornost nastupati otvoreno upravo zbog anonimnih, tko im garantira da ne će biti "navučeni"? Itekako to razumijem!!!

Tko je glasao

Zdravko, moram priznati da

Zdravko, moram priznati da te ne pratim najbolje. Ono sto sam htio ukazati jeste da ono sto se dogadja u virtualnom ima itekakvu tezinu, a samo tvoj primjer to i potvrdjuje. Naime, da je stvarno onako kako si rekao, da je vrijednost jednog kilometra u virtualom jednaka vrijednosti jednog koraka u fizickom, onda bih te morao pitati sto onda uopce radis u virtualnom svijetu?

Moje misljenje je da je ovo itekako relevantan dio naseg svemira i da ga nije dobro podcjenjivati na bilo koji nacin, mada je to jos uvijek uobicajena praksa. Po drugim pitanjima, dojma sam da se radi o off topicu ili barem ne razumijem povezanost sa prije recenim.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ovo što kažeš ne samo da

Ovo što kažeš ne samo da nije dvojbeno, dapače.

Tko je glasao

Mraku treba odati počast za

Mraku treba odati počast za silan trud i uopće cijelu ideju. Koliko god da me njegovi stavovi nekad nerviraju, osobito njegovo - uoči izbora - silno drukanje za luzera desetljeća (Milanovića) i njegove smotane desetare (SDP), entuzijazam, upornost, ovo, ono su mu bez premca (uf, kad bi bilo više takve ekipe, gdje bi nam kraj bio). S tim u svezi hoću reć: slažem se s ovim galetovim tekstom, itd. Inače, osobno sam za novine, ne za stranku...samo velim, sve skupa je to proces koji treba neko vrijeme, i kako je već bilo pisano na više tema, ključ je u edukaciji masa...Ne mogu, štajaznam, tri Mraka, 3 frederika, 3 apa, 3B2, plus još VŠO, gale, potjeh, opinioniuris, smogi-smogi, LQ, griotta...da ne nabrajam, promijeniti svijest mase koja je zatupljivana desetljećima, ne mogu jedne novine, pa imale one tiražu i milijun primjeraka, izokrenut stvari preko noći, ovo, ono....No, da vidimo što MOGU: mogu potaknut proces promjena, natjerat tekuće vladare da se MORAJU osvrnut na tu "dosadnu muhu".(to bi kao bili mi, hehe) koja im non-stop zuji i dekoncentira ih do te mjere da više zaborave što su ono upravo mislili maznut, prikrit, mogu izbacit neke nove ljude na političku scenu, itd.itd. Pustit da sve ide u 3pm, kamo nedvojbeno ide...sigurno nije rješenje..pozicije treba počet utvrđivat sada, tako da, kada uđemo u EU, da nas ne mogu jebavat u mozak samo tako. A to znači i da trebamo raditi na tome da nas se, kao državu, RESPEKTIRA, i ta EU i šire. Jer, tko će poštivat zemlju koju vlastiti ljudi cinkaju po svijetu za koji dolar više ili koju naslovnicu više, tko će cijenit državu čije blago vladajući prodaju samo zbog svojeg probitka, ali i tko će cijenit građane koji se šutke daju jebavat u mozak, tko će cijenit zemlju koja pušta ubojicu zato da ne propusti semestar na fakultetu u inozemstvu, ali istovremeno silno malo ulaže u edukaciju, tko će cijenit vladu države koja kukavički, koncilijanto pušta da ju neka manjina jebe u mozak, opet samo i jedino zato da bi sačuvala svoju guzu, ovo, ono...Ljudi - a i političari su samo ljudi - ne vole "jadne i ponizne" zemlje koje će za "europske mrvice" prodat svoje zadnje, preziru zemlje koje tako malo drže do svoje časti i dostojanstva, koje trguju s time..Diplomacija da, kompromisi da, tako to ide u politici, ali pravilo broj 1 je: prvo gledaš SVOJE interese i probavaš dobit što više za što manje - a ne obrnuto kao što Hrvatska radi. Hrvatska je država - otirač. (gruba podjela ličnosti u psihologiji je na: predatore i otirače ).

tu sam sad malo otišla s teme...but whatever...poruka je jasna: ajmo....let's fuckin' do something..

Joj samo još nešto: plaćam Mraku i biftek i Dom Perignon - nek' bira gdje hoće - samo da na pollitici zabrani više teme o partizanima i ustašama. Nek' otvori novi sajt za povijesne teme. Jer, ovo više fakat nema smisla..

CC

Tko je glasao

Mrakova pollitika je

Mrakova pollitika je odličan primjer kako se sa malim i jednostavnim stvarima, ali dobro odmjerenim i pripremljenim može postići jako puno. Koliko točno, to još mnogi ovdje nisu ni svjesni. Jer puno toga vrije ispod površine i polako se zahuktava.
Ap je sigurno presretan. Minimalizam u punom pogonu :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

plaćam Mraku i biftek i Dom

plaćam Mraku i biftek i Dom Perignon - nek' bira gdje hoće - samo da na pollitici zabrani više teme o partizanima i ustašama

i tako sam ja ostao bez bifteka (tako blizu a ipak daleko, šmrc)
ne vidim kako bi se moglo zabraniti pisanje o partizanima i ustašama ili o domovinskom ratu i srbima; to je jednostavno dio povijesti s kojim nismo raščistili i dok se to ne desi teško da ćemo nešto osobito napredovati

a site za povijesne teme je zanimljiva ideja

Tko je glasao

as I said million times:

as I said million times: nećemo se pomaknuti dalje dok brslamo po ustašama i partizanima..(a to, nota bene, vladajućima super odgovora, plebs se zabavlja, jedni navijaju za Marka i Slavka drugi za Juru i Bobana, dajmo im još..pa kad igra malo zamre, brže bolje netko trk na Bleiburg ili netko iskrca neku "epohalnu" tezu u svezi Jasenovca, dotakne se, dakako i Tita i njegovog vučjaka iz Drvara, ili Jajca, btw. di je to ono bilo, pa mu je on, šatro, spasio život?) i tekma mam' živne..

Drugo: nisam pristaša baš svake poslovice (ima ih sjajnih, no njihove poruke praksa često negira) a ponajmanje one da je povijest učiteljica života...jer, da jest...što sve ljudi NE BI radili? Isto tako, glede Bleiburga i ovo, ono, ja se slažem da to treba rasčistiti, ali, ponavljam, to je posao povijesničara, forenzičara, bioarheologa..već sam stoput pisala o tome i ne da mi se više - a ne nas ovdje, često dokonih pollitičara; svu tu silnu energiju koju pojedinci ulupavaju u te teme, bolje da ulupaju u temu: kako dalje, što učiniti da stvari krenu na bolje. Huxley je, ak se ne varam, a i brojni drugi, imao onu briju: OVDJE i SADA (treba djelovati, misliti, živjeti..dodat ću ja.)

A glede povjesnog sajta - odmah sam za. TEK onda ide biftek i šire :))

CC

Tko je glasao

Nije uopće stvar u tome

Nije uopće stvar u tome "navija li netko za ustaše ili za partizane", nego je stvar u povijesnom revizionizmu i osebujnoj interpretaciji novije povijesti koja je mnoge pogodila na personalnoj razini. Dok god iza rasprave ne budu stajale činjenice i objektivno (manje- više) prosuđivanje povijesnih događaja i konteksta tih povijesnih događaja, bit će aktualne i rasprave o tom dijelu novije hrvatske povijesti. Jer, ne možeš sadašnjost izolirati od prošlosti: kod nas je još uvijek to aktualna tema, a povijest utječe na sve nas i na našu sadašnjost.

Tko je glasao

OPET PONAVLJAM: to NIJE NAŠ

OPET PONAVLJAM: to NIJE NAŠ posao; ne tvrdim da možemo izolirati sadašnjost od prošlosti, itd. ali ovo ponašanje Hrvata (mnogih, ne samo ovdje) već postaje zabrinjavajuće; guslanje bez kraja i konca na temu partizana i ustaša..pa to je već nekrofilija, to je patologija. Mi nismo kapacitirani, dovoljno informirani, obrazovani, ovo ono da donosimo vrijednosne sudove o tome; grehota je velika rasipat' energiju na besplodne diskusije, that is my point. Zna se koji stručnjaci se trebaju time baviti; akademske diskusije, larpurlartizam, pametovanje, ma to je sve besplodno. Nema tu dobiti za nikoga, istina nije jasna, uvijek je netko više u pravu od tebe ili mene. Ja samo predlažem, pače, molim da se s time više stane. Kako ne razumiješ da se tim gubi iz vida sadašnjost, gubi se forza za neke actions, ovo, ono..a da ne govorim o tome da kad bismo MI prestali, onda bi i političari zašutili na tu temu, ne bi manipulirali Bleiburzima i Jasenovcima i time još više umrtvljivali već ionako umrtvljenu masu i skrivali svoja nedjela, ili nečinjenja između ostalog i iza - i zbog - takvih tema... O tome se tu radi

CC

Tko je glasao

Slažem se i s tobom...a i

Slažem se i s tobom...a i sa sobom :))
Dobro kaže TBF: nema nam pomoći :)

Tko je glasao

Dobro rečeno i uglavnom se

Dobro rečeno i uglavnom se slažem s tobom.
No nije mi jasno zašto vjeruješ da bi političari prestali kad bi mi o tome prestali? Nisam ni siguran na koje to MI misliš, pollitika ili raja općenito? Ako misliš na raju, teško da će to ikad prestati ko da će ikad prestati pratiti prenemaganje paris hilton. I čak i da prestanu o tome pričat, dovoljno je da ne prestanu slušat, da se daju dalje manipulirat sa takvim stvarima. Da daju da im se tako pažnja odvlači sa bitnih stvari (mažnjavanja love).

Macan je na svojem novom dnevniku dao odlično viđenje sličnog problema, ali mislim da je i nemesis (genijalni grgo) na istom tom dnevniku, dobro namirisala neka moguća rješenja.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

ne velim da bi političari

ne velim da bi političari prestali ASAP iliti preko noći, niti da bi plebs (dakle, raja, na njih sam mislila) ušutio samo tako..to je postepeni proces, ali treba odnekud početi, btw. parcijalno si i sam dao riješenje (pa i na tu temu) u svojem postu dolje....

CC

Tko je glasao

Sve je to kul, podržavam

Sve je to kul, podržavam skroz! Imam i ja nekih ideja, ali problem je to što još vlada generacija koja ne koristi internet...
No politička mreža je odlična i kroz 10-20 godina, ako će se na tome raditi može postati važan čimbenik i trn u oku političara =).
No treba ustrajati na tome i raditi.
k+
Ezekiel 25:17...

Ezekiel 25:17...

Tko je glasao

Nije bitna nova vlast nego

Nije bitna nova vlast nego nova svijest.A kad bi je bilo trazila bi se odgovornost i transparentnost.U takvoj situaciji ne bi 2 cvrsta lidera bili Sanader u drzavi i Bandic u Zagrebu.U ocima vecine glasaca.
Oporba bi u zrelijoj situaciji bila samo neposredna transmisija i prijenosnik ocekivane inicijative glasaca prema nosiocima vlasti.Ali samo ako je zakonski uredjeno da se mora odgovoriti i argumentirati na postavljeno pitanje.Trenutno za to nemamo ni svjesne glasace, ni transparentnost vlasti, cak ne znamo ni tko financira izborne kampanje.Zakonski je nemoguce uvesti obvezu obavjestavanja javnosti o kljucnim potezima, jer se i prica o tome da "javnost ima pravo na informaciju" ugasila i ne egzistira u praksi.Cijela tzv. komicna tvorevina od tzv. pravne drzave je i dalje na "djelu".
Pravo je pitanje: ako vec sitnozubani pristaju na takvu vlast, tko ih od onih malobrojnih neistomisljenika moze i smije u tome sprijeciti? Po demokratskim pravilima igre - nitko! A radi se o velikoj vecini glasaca HDZ-a i SDP-a koji su 2 frakcije jedne te iste politicke "pameti". Sijamski blizanci. Neodgovorno zagadjuju i devastiraju sve do cega dodju tamo gdje se docepaju vlasti.Neki na nivou drzave a neki na nivou grada.Ovisno gdje su na vlasti.
Najnovija je " alternativna" ludost sijamcima, guranje poduzetnika u politiku?! Kao da primjer Berlusconija nije dovoljno poucan pa moramo i sami na sebi provjeriti koliko je to pogibeljna glupost ...
Ali opet ako i to zele, tko im moze braniti?
Dakle posao sa razvojem demokracije nije u postavljanju drugog jahaca na spomenik, nego u edukaciji glasaca.Educiran ce teze padati na prozirnu demagogiju.Nije da sam pesimist.Naprotiv!
Danas ne bi prosle najludje gluposti kakve su se zbivale do prije 7-8 godina.Nekima je to sporo, ali to je duga prica za ljudski zivot, a kratka za zivot jedne mlade drzave.Ako koga tjesi...

Tko je glasao

to si rekao i Lesaru…

to si rekao i Lesaru… Demos je isto na tragu, ali sve je to malo… osim toga, kad mu u Saboru kaže lola ''sjedi budalo'', mora mu znat odgovorit…

JPM je u redu, ali Lesar mora skupit podršku i u Saboru…
na sadašnjem stupnju evolucije, narod nezna što je to JPM, Lesar &Co bi to objasnili jer pučani gledaju TV…

dok se sve to ne sredi, narod će sljedeće godine prvi put birat neposredno, i napokon će izabrat ono što treba…

Tko je glasao

narod će sljedeće godine

narod će sljedeće godine prvi put birat neposredno, i napokon će izabrat ono što treba… Neće narod ništa birati neposreno ali će to netko tako predstaviti svijetu. Ako je istom listiću kandidat za gradonačelnika i njegov zamjenik (a možda idva) onda već ta činjenica jest dovoljna da pobije tvrdnju o neposrednom izboru. Korektno bi bilo da idu na dvije liste... na jednoj svi kandidati za gradonačelnika a na drugoj kandidati za zamjenika....

Tko je glasao

Zadnji put kada se je biralo

Zadnji put kada se je biralo osobe izravno je bilo druga polovina šezdesetih kada je sama partija dala po 3 svoja kandidata u izbornoj jedinici za biranje u skupštinu (Sabor) kao peti rang važnosti, jedino razdoblje kada je partija bila prisiljena na blaga odstupanja.

Iako Žarko Puhovski sada tvrdi da su mala gibanja 1968.g. bila ključna za sve ključno poslije, ova mala demokratizacija je bila ključnija po RH jer su tadašnji partijski kandidati i favoriti ključni zadnjih 20 godina.

Ovaj eksperiment izravnog biranja, bez potpune kontrole partije i dvora, mogao bi opet biti opasni eksperiment, ali kao što je šezdesetih na to bio prinuđen maršal, prije toga u dva navrata kraljevi i carevi, valjda je do toga moralo doći.

Vlast se valja po ulicama a gale iz nekog nepoznatog razloga zavlači stvar na rok od 15-20 godina, valjda iz hedonstičkih razloga, još nije relazirao ni lesarov poziv za odlazak u Sabor i natući se ipak dolične hrane i pića besplatno (a i da plati max. 30 kuna).

Tako ćemo možda zbog tih i takvih nijansi još 100 godina provesti na čekanju, ili po novohrvatski stand by.

Tko je glasao

Stvar se zavlaci koliko se

Stvar se zavlaci koliko se mora zavuci da bi dobio snagu koja moze rjesavati nagomilane probleme. To moze biti i dva mjeseca i pet mjeseci i pet godina, a bogami i nikad. I kao i obicno, to malo ovisi o pojedincu, a puno vise o ekipi.

Dakle, koliko je ljudi spremno u ovome trenutku preuzet odgovornost i krenut derat naprijed? 5, 10, 15, 20? Malo je to u svakom slucaju. Istina, 100, 200, 300, 400 vec lici na nesto. Samo do te brojke treba doci, a ja osobno sumnjam da je za tu brojku postici potrebno 15-20 godina.

Nego, Ap. Kako bi Ti dosao do brojke od 400 konceptualaca?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Osobno sam imao čast manje

Osobno sam imao čast manje ili više surađivati sa nekoliko tisuća takvih raznovrsnih ljudi. Koliko se sjećam i sada vidim, niti jedan od takvih nije bio u mogućnosti pripremati koncepcije i organizacije, sve se je to odvijalo i odvija u stalnom tijeku, sve su to nepartijski i neelitni ljudi, i kada su prava elita, čak predeformirani u tom smislu, nisu u stanju osim minimalno baviti se i prigodama a još manje organizacijom, to rade kroz tijek.

I najrenomiranije manje grupe i ekipe koje su nosile udarne terete po raznim područjima od 1941.g. na ovamo su bile veoma rubno grupe i ekipe, više anraholiberalno i manje skupine raznovrsnih pojedinaca nego organizacije, udruge i slično a još manje nešto više.

Tako da je iz moje pozicije viđenja to što navodiš nešto što čega nema i čega vjerojatno neće biti. Ali zato ima raznovrsnih živih poslovanja i raznih varijacija na temu, pa i pollitika.com. kao kavansko bavljenje, te što je vjerojatno najvažnije raznih procesa i bavljenja njima. Npr. sada konačno idu nastavci nekih davnijih procesa i širim poslovanjima (bavljenje gradovima i Jadranom, infrastrukturom i zajedničkim novcima i imovinom, konačno i središtem i ključnim djelovima Zagreba te praskom i kulturom plaćanja i ekonomskog smisla) i kulturi (npr. u Studentskom centru u Zagrebu).

Tko je glasao

Sta predlazes kao

Sta predlazes kao alternativu, Ap? Cakulu, dezorjentiranost i neorganiziranost? Ili?

Ovo sto mogu iscitati iz prethodnog komentara, mada je mozda stvar tradicije hrvatske politike, nekako mi bas i nema previse smisla. Sa nivoa poslovanja razvijenih sustava, jeli.

Odnosno, mozemo mi i dalje furat potpunu dezorjentaciju i uz dezorjentaciju nuznu oportunost, ali cini mi se nekako da se stvar upravo na tom detalju mora mjenjat, ako se hocemo maknut iz kaljuze u kojoj smo zapeli.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ap ima vrlo zanimljive,

Ap ima vrlo zanimljive, deep- insight komentare, ali, ne zrači li to možda ponekad iz njih određena vrsta defetizma? Kao, "napredak se ne može zaustaviti" i te spike? Pa onda ispada da jedino možemo pridružiti se tim "naprednim snagama" ili propasti.

Tko je glasao

Hyeronimus Ap ima vrlo

Hyeronimus
Ap ima vrlo zanimljive, deep- insight komentare, ali, ne zrači li to možda ponekad iz njih određena vrsta defetizma? Kao, "napredak se ne može zaustaviti" i te spike? Pa onda ispada da jedino možemo pridružiti se tim "naprednim snagama" ili propasti.
Hyeronimus, stanje je takvo da možda bilo dobro da se vi raznimladi mosovnije pridružite tim "naprednim snagama". Najjednostavnije masovno učlanjenje u vladajuće stranke, država HDZ, Zagreb SDP, Osijek kod Đapića itd. Onda ili brže propadnu ili se malo dignu.

Tako su neki pijani sekretari SK krajem osamdesetih nagovarali nas razne da se odemo svi učalniti kod njega u OO SK, pa će ili ili. Bili su u pravu.

Ali, ujedno treba paziti. U raznim "prijelomnim" trenucima sam, kao pristojan i strpljiv, uspjevao testirati situaciju na jako dobrim uzorcima, i svaki put je bio isti rezultat, iskreni šok pa i panika dok ne shvate da je to amo test. Uvalio bi im žvaku da sam se učlanio i dogovorio s centralom neke aktivnosti ili da u kombinaciji nakon izbora ja ulazim u sastav izvrše vlasti. Tako da se npr. ja tako nekako stvarno aktiviram, npr. samo učlanim ili da me vide s nekima i kažem da sam dogovorio, izazvao bih jaku zbunjenost raznih u smislu šta sada dolazi. A ima još niz likova koji izazivaju slično.

Tako da su velika pitanja šta je defetizam i šta šta izaziva, šta tko i kako.

Tko je glasao

Hyeronimus, stanje je takvo

Hyeronimus, stanje je takvo da možda bilo dobro da se vi raznimladi mosovnije pridružite tim "naprednim snagama". Najjednostavnije masovno učlanjenje u vladajuće stranke, država HDZ, Zagreb SDP, Osijek kod Đapića itd. Onda ili brže propadnu ili se malo dignu.

Ne znam, ne dijelim tvoje viđenje rješenja situacije.
Pazi ovu priču (to inače nije moja originalna, nego je to prvi ispričao prof. Marčelja, prijašnji direktor Instituta Ruđer Bošković). Recimo da imaš posudu punu plina. E sad, sve te molekule plina se gibaju amo- tamo, svaka ima svoj smjer gibanja, svoju brzinu. A onda u tu posudu ubaciš neku molekulu koja se giba nekom jako velikom brzinom. Ona će se početi sudarati s tim ostalim molekulama, i polako će se njezina brzina prilagoditi drugim molekulama. Kao i u nekoj velikoj masi ljudi: ako svi idu polagano, ne možeš trčati.
E, mislim da se to vrlo lagano može dogoditi onima koji žele promijeniti sustav (a koji god to sustav bio), ali iznutra. Možda netko i ima ambicije trčati, ali u masi ljudi je teško trčati a da te jednostavno masa ljudi ne zaustavi.

Tko je glasao

E, mislim da se to vrlo

E, mislim da se to vrlo lagano može dogoditi onima koji žele promijeniti sustav (a koji god to sustav bio), ali iznutra. Možda netko i ima ambicije trčati, ali u masi ljudi je teško trčati a da te jednostavno masa ljudi ne zaustavi.

ako se dovoljan broj "novih" molekula giba u istom smjeru (cak ne moraju svi istom brzinom), i masa ce vremenom (polagano) krenuti u tom smjeru.
ako nitko nista ne pokusa, sve ce ostati isto.
pa ti biraj.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ključna riječ je

Ključna riječ je "dovoljno".
Elementarna fizika (reko bi Mesić) :) Recimo, koliko tople vode moraš uliti u ledenu vodu da bi ona postala ugodne temperature?
A sad, pitanje je postoji li "dovoljan broj novih molekula"?
Slažem se s tobom da se ništa ne može promijeniti ako se ništa ne pokuša, no prava promjena ne može nastati preko noći, a osim toga, potrebno je i "pokušavati na pravi način".

Tko je glasao

Koliko znam ja sam među

Koliko znam ja sam među rijetkima koji je, dok je sve prašilo i non stop, nosio teret prikaza da "napredak" ide u 3pm, oko stvarnog poslovanja i minimalizma koji je tu na dohvat ruke samo da se beskrajne divvizije, pa i mlađe, udostoje (čitaj - budu primorane) baciti pogled na to sve skupa, sa zauzetih preekskluzivnih pozicija u kolonama "napretka" i 176. kata.

Sada kada smo konačno kročili u doba zrelosti i sinteze toga sa novim izazovima, kada do jučer "turbo elitne dvivizije" i za njima brojne "elitne divizije" očigledno nemaju teksta ni forsa, vi se bavite tu sada lanjskim snijegom. Zar ne vidite da se članovi najužih štabova "napretka" i najvjerniji maoisti međusobno hvataju za grlo, te da minimalizam pojava i poslovanja konačno privodi pameti preeksluzivno forsajuće divizije?

A k tome smo mi razni u vašoj dobi i u doba monolitnog "jednoumlja" izveli bezbroj akcija i posla, te da smo i dalje primorani izvoditi razno i poslovati, pa nije objektivno očekivati da bi se mi stigli baviti i defetizmom i bilo čime što se tu razmatra, npr. da li će ljubitelji bifteka na državni račun ovo ili ono. Pa za to nismo imali snage i volje ni kada smo bili u turbo turbo kondiciji, nezaustavljivo prašili po svim nezahvalnim i zahvalnim područjima i točkama, kao divizije svetog Pavla (Savla) i Džingis kana.

Na svim bojištima se vode složene bitke, bar rovovske, sve praši od toga, a tu se vode razgovori kao dekadentna monarhijska gospoda koja ubija beskrajno vrijeme u Opatiji prije 100 godina.

Tko je glasao

Koji razgovori? Naime,

Koji razgovori? Naime, ubacivanje koncepta STRATEGIJA i zorno predocenje istog tesko da se moze smatrati dekadencijom. A nekako mi na prvi pogled mirise da si ga pausalno zakacio.

Zipa, Ap. Nije greda da imamo drukcija gledista, ali ako ti ne nudis nista, a drukas kontra drugih stvari, onda to bas i nije u redu. Ponudi brate neki koncept, ponudi prijedlog, ponudi bilo sta, pa da mozemo ici dalje. Ovo pak sto ti radis u ovome trenutku meni fakat mirise na tipicni defetizam.

I jos furanje na pricu, "ej, kad smo mi bili vasih godina, mi smo bili ludi". Fakat losa brija, Ap. Da ne kazem, samodopadna bez podloge.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Fakat losa brija, Ap. Da ne

Fakat losa brija, Ap. Da ne kazem, samodopadna bez podloge.
Istina, moram malo djeliti čvrsti trend.

Idu lokalni zbori. Čitaj Macanov post o Zagrebu. Cca 70 % Zagreba hi htjelo jako puno toga samo da im to netko drugi sve obavi, da oni ništa ne plate nego da moderiraju, od toga pola kao vrhovnici, a znaju da Bandić ne može. I po RH sve vrvi od toga.

I ne samo to. Htjelo bi se još puno toga, baš zato što se svakim danom uočavaju blage slabosti a zahtjevi rastu.

Puna podrška svemu, naprijed, bar još malo, jer samo tako ćemo konačno obrtati stvar sa 99 nadzornika koji nadziru onog preosstalog jednog koji nešto zna i može naa nešto povoljniji omjer i nešto normalnije poslovanje, pa kom obojci kom opanci.

I ne samo to, konačno je to neizbježno, nitko ne javlja ništa drugo niti je na vidiku.

Zato i ti samo naprijed, ne obaziri se na mene i slične, ja se javljam od tko zna kuda i tko zna šta ću sutra, pa i večeras, kada je ne znam kako bi netko drugi.

Tko je glasao

''minimalizam nesmiljeno

''minimalizam nesmiljeno nastupa diljem nam drage domovine, a i šire, velikom domovinom kojoj se približavamo''

''Kulturna revolucija je konačno na putu sinteze ... zvijer je sama sebe uvela u kavez ... A kada je zvijer u kavezu, što svatko može provjeriti kada baci oko oko sebe, onda je drugo već lakše''

nužna nužnost koja nije nužna...kako god nas je rezalo, navék je nekak bilo...

Tko je glasao

''minimalizam nesmiljeno

''minimalizam nesmiljeno nastupa diljem nam drage domovine, a i šire, velikom domovinom kojoj se približavamo''
''Kulturna revolucija je konačno na putu sinteze ... zvijer je sama sebe uvela u kavez ... A kada je zvijer u kavezu, što svatko može provjeriti kada baci oko oko sebe, onda je drugo već lakše''
nužna nužnost koja nije nužna..

Zagreb, veliko poslovno središte RH i šire, centra duge izvrsnosti najvećih zarada u raznom, sa velikom koncentracijom i protokom političkih, stručni, poslovnih i drugih elitnih divizija i uvijek živahnim prometom. Pred važne izbore.

Veliki hrvatski poduzetnici i najvitalniji igračii među njima, veliki stručnjaci za lovu, inženjeri koji to bolje znaju nego američki štabovi love a zanju i sve drugo, kruže kao mačke oko vruće kaše. Htjeli bi i morali bi vlast, ovako više ne ide, a najednom niz pepreka. I Macan i svi su spustili rampu i nema ništa džaba, a ovi jadnici nisu u stanju niti 10 kuna. Bi oni sa raznih izvora kao i do sada ali na raznim izvorištima još gore mine iznenađenja, materija sama i bez ljudi pretvara do jučer izdašna izvorišta u minska polja. I najgore kako se uopće orjentirati, a za njima razne elitne divizije.

Svijet koji je do jučer dugo tekao praši samo naprijed najednom je podivljao.

Velike stranke HDZ, SDP, HNS i druge strogo taktički u ilegali, dok (ile)gale lupa po bubnjevima sve više i više.

Jake akdemske snage i snage aparata strepe još više, da bar Bandić izdrži to im daje neku nadu. Ne vidi se nikakvog ni stručnog ni drugog izlaza. Umjesto milijardi nitko ne plaća ništa.

A iz prijateljskog Splita dopiru jednolične vijesti "lako je vama u Zagrebu" i još da Kerum vodi za gradonačelnika.

Prigodna pjesma, koja odslikava duh trenutka

Ivan Slamnig
AKO SE SJEĆATE, DEČKI

Ako se sjećate, dečki,
u onoj tamo školi
sve su nas učili reći
samo ne kako se voli.

Naše djetinjske ljubavi
u duši i u puti
nisu nikad čule
to što su htjele čuti.

Kišo, padni s visoka
na jake i na slabe,
naše djetinjske ljubavi
sada su stare babe.

Naše stare babe
i naši recidivi
sada su tužne i jalove,
a mi smo za to krivi.

Tko je glasao

Nego, Ap. Kako bi Ti dosao

Nego, Ap. Kako bi Ti dosao do brojke od 400 konceptualaca?

tu tajnu će nam, kao što je i obećao, otkrit Demos danas-sutra, on je praktičar, za razliku od nas tipkovničara... :)

Tko je glasao

ne znam kako bi ap, ali ja

ne znam kako bi ap, ali ja znam kako bih došla: 400 biftekića i čaša-dvije Dom Perignona ..sve mukte :))

gale, ništa osobno, ali en global, to je tak. većina ljudi je prokleto potkupljiva, čak i intelektualci....

CC

Tko je glasao

A sta ce ti onda takva

A sta ce ti onda takva ekipa? I sta ce ti bas tih 400 konceptualaca? Ono sto trebas jesu ljudi sa JOT kapitalom. Ne Ivankovic, Butkovic, Banac, Pusic i Kregar. Trebaju ti face iza kojih ce stati i drugi bez previse dvojbe.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ma, šalila sam se..ajd'

Ma, šalila sam se..ajd' nemoj me sad ti u mozak...Nego, glede Kregara, ne bih se baš složila da se njega trpa u isti koš s ovim likovima gore, a još manje s nekim poznatim lovopima u RH koji su vječno na naslovnicama. Nemojmo zaboravit jedno: jest da je Kregar, dok je bio u nadzornom odboru ili što ono već, Posmrtne pomoći, itd. uzeo kredit po povoljnijoj kamati od ostalih građana, ali on se javno posuo pepelom po glavi, i at the end, ako se ne varam, odustao od tog kredita. Ili, što je još bitnije, kredit je uredno (ili još vraća, ne znam) isplatio. Koliko ljudi imamo koji su lovicu/stan/kuću/tvornicu, you name it, samo UZELI (kakav kredit, kakvi bakrači) za ništa ili za kakav sitniš. I ti, koji su samo uzeli, kad bi ih se razotkrilo, ne sjećam se da je itko to nešto što je uzeo ili dobio super povoljno - VRATIO. Užasno je bitno to naglasiti. Dakle, Kregar je - pa makar tek na temelju javnog presinga - odustao od nečasne radnje. Drugi nisu. TO je užasno bitno.

CC

Tko je glasao

Koliko ja znam poanta cijele

Koliko ja znam poanta cijele priče bila je u tome da Kregar u to vrijeme nije niti bio član
Posmrtne pripomoći pa je zato cijeli posao oko kredita bio sumnjiv. osim toga nije posmrtna
pripomoć financ,. institucija da se može baviti dodjeljivanjem kredita nezaposlenicima ili nečlanovima zadruge. U to vrijeme za razliku od njega ja sam bio član zadruge već godinama
dakle u zadruzi je ležalo bezkamata nešto mojeg kapitala, ali ta ista zadruga nema institut
davanje povoljnog kredita svojim članovima, recimo za strogo određene namijene, kao što su kupnja ili uređenje groba.

Tko je glasao

dok se sve to ne sredi,

dok se sve to ne sredi, narod će sljedeće godine prvi put birat neposredno, i napokon će izabrat ono što treba…

ako to nisi pisao ironicno, mogu samo reci - yeah, right.

bez infrastrukture javne rasprave, bez unutarnje demokratizacije politickih subjekata, i bez istinske raznolikosti u izboru, sam model izbora ne igra veliku ulogu. pogotovo kad se radi o lokalnim izborima u centraliziranoj drzavi u kojoj se centralna vlast osigurava manipulacijama birackih popisa.

uf, nesto bas nisam raspolozen veceras...


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

bez infrastrukture javne

bez infrastrukture javne rasprave, bez unutarnje demokratizacije politickih subjekata, i bez istinske raznolikosti u izboru, sam model izbora ne igra veliku ulogu. pogotovo kad se radi o lokalnim izborima u centraliziranoj drzavi u kojoj se centralna vlast osigurava manipulacijama birackih popisa.

ne samo to, nego iskustva pokazuju da će se puno ružnih stvari desiti na lokalnim izborima, a primarni razlog je ne samo stupanj demokratičnosti društva nego i rascjepkanost jedinica lokalne samouprave

Tko je glasao

na lokalnoj razini se ne će

na lokalnoj razini se ne će dogoditi ništa! braća će sve dogovoriti podjeliti si karte a ako i upadne neki padobranac brzo će ga regrutirati ili uništiti ovisi koliko je jak! tom jadničku ne bih bila u koži! secirat će njega i sve s čim je u vezi do stoljeća sedmog i naći će nekog kokošara da to razglasi pa kad se lavina pokrene od dobrog poštenog čovjeka ostat će samo trag u sjećanju....vidjela sam to u mojoj lokalnoj sredini i ne bih to mogla još jednom.... opet se vraća ono daj nekome vlast da vidiš kakav je zapravo.....od današnje garniture lokalnih političara neke žalim neki mi se gade a od svih bježim....
i zašto posebno zamjenika? onaj ko dobi najviše glasova je taj, prvi iza njega zamjenik!

Tko je glasao

Dijelim tvoje mišljenje po

Dijelim tvoje mišljenje po kojem se na lokalnoj razini neće dogoditi ništa jer su uloge već
odavno podijeljene. Oni koji su zainteresirani za podijelu vlasti već su se odavno osigurali
kroz sve vidove zakonodavne i ine ostale podrške da se sve odigra kako oni žele.
Uzmite samo primjer Zagreba! Što sve Bandić nije napravio da se dopadne ljudima za koje
je siguran da će od njih dobiti glas. Primječujete li kako nikada nema tamo gdje se ljudi
usude postavljati opasna pitanja i tražiti decidirane odgovore? Zašto stranke ne kandidiraju
kandidate podjednake stručne, političke i retoričke snage i javne prepoznatljivosti.
Ipak, jedva čekam dan kada ću, pa makar i na papiru, Bandiću moći reći "ne više u moje ime"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci