Tagovi

Strah od svijeta

Cijenjeni kolega Busola je u svom komentaru citirao tekst koji se jako puno kopira internetom, pojavljuje se u komentarima ?lanaka, blogova itd ali nisam uspio prona?i tko ga je i kada napisao. Najvjerojatnije je originalno rije? o ovom komentaru bloga Na rubu znanosti, gdje se ina?e vrte rubne teorije o lete?im tanjurima, globalnom zatopljenju, piramidama u Bosni itd. Autor teksta je stvarno detektirao neke probleme, ali na njih gleda nevjerojatno jednostrano. Moram to komentirati, jer mi neke stvari jednostavno dižu kosu na glavi.

Voza? kamiona iz Slovenije je negdje na TV-u rekao kako radi dnevno po 16-18 sati za golu pla?u, bez pla?enih prekovremenih sati, bez pla?enog toplog obroka. Kad bi se pobunio, kaže, to njegov gazda jedva ?eka, jer bi ga poslao na burzu i uzeo Rumunja koji bi mu vozio u pola cijene, ali gazda istovremeno pri?a kako je u EU super, jer svaki mjesec kupi novi kamion.

Jedan od razloga ulaska u EU je i izvoz viška radne snage. Jednostavno re?eno, Hrvat ?e ako nema posla u Hrvatskoj, bez previše papira mo?i raditi u Sloveniju, Italiju, Austriju itd. Ali to zna?i da ?e netko mo?i do?i u Hrvatsku. Naravno da ljudi idu tamo gdje su ve?e pla?e. Slovenac se za svoja prava treba izboriti ugovorom, inspekcijom rada itd. To što ?e ga se gazda riješiti samo govori da radni?ko zakonodavstvo nije poštivano. Osim toga, zašto bi Hrvati smjeli na Zapad tražiti posao, a Rumunji ne?

Bugarin (poslovni partner) pri?a kako je Bugarska živjela od izvoza vo?a i povr?a, a sada sve uvoze iz EU, dok se država sve više zadužuje.

Jedino mi nije jasno kakve to ima uzro?no-posljedi?ne veze. Zašto se sve uvozi iz EU? Kako je to nešto proizvedeno u EU jeftinije nego u Bugarskoj, gdje su troškovi proizvodnje mnogo manji?

U ?eškoj je EU prisilila vlasnike še?erana da zatvore tvornice, dok su radnici završili na burzi, a sve zato jer EU ima previše še?era, a previše še?era ima zato jer ga EU uvozi iz Kube i na njemu je puno ve?a zarada.

Nije tako, ve? je še?er od še?erne trske mnogo jeftiniji od še?era od repe. I Hrvatska za svoje potrebe (prehrambene industrije) uvozi še?er od trske, a u Europu izvozi še?er od repe, koji je mnogo skuplji.

Njema?ka je zbog prekora?enja kvote dozvoljenog zaga?ivanja, prema sporazumu iz Kijota, veliki dio prljave industrije prebacila u ?ešku.

Prvo, to su ?esi zakonima mogli ograni?iti; drugo, Protokol iz Kyota se ne odnosi na "prljavu industriju" i "zaga?ivanje", ve? na emisiju stakleni?kih plinova, što može biti i CO2, što strogo govore?i i nije zaga?ivanje (recimo pivovare ispuštaju dosta CO2), ali i to se može zakonom ograni?iti! A i ne znam da su se radnici bunili kad su se otvarale nove tvornice po ?eškoj i Slova?koj.

Prošle godine u velja?i sam jedne nedjelje u vijestima na radiju u osam sati ?uo u špici krajnje uznemiruju?u vijest - U Ma?arskoj gra?ani nezadovoljni EU izišli na ulice, krenuli prema parlamentu, policija napravila barikade, o?ekuje se ono najgore. ... Nave?er sam s nestrpljenjem ?ekao dnevnik na TV, o spomenutom doga?aju ni rije?i. Zna?i da je saborska komisija za informiranje ve? reagirala.

Ta "komisija za informiranje" je nevjerojatno mo?na. Sigurno su se odmah sastali, jedino nije jasno kako su skupili ?lanove, jer kad su zasjedanja Sabora i odbora, teško mogu skupiti polovicu Sabora, a kamoli da bi se radi ovakve vijesti "komisija za informiranje" sastala u roku od par sati... I što bi onda? Nazvali sve radije i televizije i zapovijedili im? Pa skandal je ako netko bilo što kaže o ure?ivanju HTV, ako se samo pronese glas da Josipovi? traži da ga s njim razgovara taj i taj voditelj... mediji bi nešto ovako samo do?ekali!

Da li su naši politi?ari svjesni toga što ?ine ovom narodu? Da li su svjesni toga da ?e ulaskom u EU u vrlo kratkom roku sva dobra prije?i u vlasništvo bjelosvjetske mafije i da ?e naš narod biti najamna radna snaga, bolje re?eno robovi. Oni nisu svjesni da kada vlasnik plati porez na dobit, ostatak dobiti završava van granica RH, dok ako je vlasnik Hrvat ta dobit se opet investira u RH. Znam dobro o ?emu pri?am, jer sam donedavno radio u stranoj tvrtci i znam koliko novca je svake godine vlasnik odnosio iz RH.

Svatko tko radi za pla?u je najamni radnik. Tko ne želi, neka otvori obrt ili kupi njivu i radi sam za sebe. Kraj pri?e. Rob je onaj tko ne može promijeniti posao, pod fizi?kom prijetnjom.

Treba znati da ako je vlasnik Hrvat, ta dobit se investira i u krstarenje Karibima, i u BMW, i vilu obljepljenu talijanskim plo?icama... što vi o?ekujete, da ?e nam netko poklanjati lovu? Da ?e netko otvoriti firmu, uložiti milijune, i onda ne?e htjeti da mu se to isplati, pa i da još zaradi? Treba znati da vlasnik može biti i netko tko je Hrvat, ali ne zna upravljati, ili uzme iz firme ono što mu ne pripada. I g. Pevec je Hrvat. I svi oni menadžeri po Podravci.

Zar nitko ne vidi da su vode?e ?lanice EU (Engleska, Francuska, Nizozemska, Portugal, Španjolska i Njema?ka), sve od reda bile kolonijalne sile, da su kolonije osvojili ratom, da su u tim ratovima poubijali milijune ljudi i oplja?kali sve što se oplja?kati moglo.

Naro?ito je Njema?ka bila kolonijalna sila... Autor je zaboravio Italiju, svakako vode?u ?lanicu EU (mnogo više nego npr. Portugal) i oni su imali doduše par bijednih kolonija, ništa im se nije to isplatilo. Isplatilo se Englezima i Francuzima, ali gdje su npr. švedske kolonije?

Ali sve što su oružjem dobili, oružjem su i izgubili. Sada imaju muzeje pune umjetnina, zlata, bjelokosti i dragulja ali imaju i izdajnike (one koji su za njih ratovali u vlastitoj domovini protiv vlastitog naroda), koji su im sada problem (U Francuskoj: Marokanci, Tunižani, Alžirci, Mauri i.t.d., London ima preko 50% obojenog stanovništva...

Za informaciju autoru, Englezi nisu skoro nijednu koloniju izgubili oružjem, osim SAD i nešto u Africi. Indija je dobila nezavisnost mirnim putem, kao i sve karipske državice, i dobar dio Afrike. Irska nije bila prava kolonija, ve? davno osvojena zemlja. A ve?ina useljevanja iz Pakistana, Alžira itd nije posljedica useljavanja "doma?ih izdajnika" ve? se zbivala desetlje?ima kasnije — dok su se u Njema?ku useljavali Turci i Hrvati, u Britaniju su se useljavali Pakistanci, u Francusku Alžirci. Svi su oni bili jeftina radna snaga.

... pa su sada krenuli osvojiti svijet na novi na?in: globalizacijom. Pro?itajte malu plavu knjižicu EU-am koja se zove Ustav EU-a u kojoj sve piše... I sada su te zemlje lansirale pri?u o globalizaciji. Što se to krije iza globalizacije? Globalizacija je kolonizacija bez ispaljenog metka. I mi nasjedamo tim hohštaperima, koji nas u?e što je to demokracija, što je dobro, a što je zlo, a do ju?er su sijali smrt širom svijeta.

Nije sve u globalizaciji pravedno, ali je li tako loše da neka ameri?ka firma otvori tvornicu u Indiji (i zatvori u SAD)? Onaj u Americi ?e na?i neki posli?, možda i bijedan, ali onaj u Indiji se spasio siromaštva i gladi. Ne znam baš da su svi "do ju?er sijali smrt". Nijemci su dosta sijali 1939-45, ali gdje su to Irci, Danci, Šve?ani, Španjolci sijali smrt? Dobro, Španjolci su se tukli me?usobno. Ali mislite li stvarno da nas npr. Nijemci ne mogu nau?iti ni?emu?

I sada im je taktika [SAD-u] da žrtvu najprije bace na koljena (naj?eš?e kroz financijska zaduženja), a onda dolaze s kov?ezima novca, odvjetnicima i ugovorima, pa sve vrijedno kroz kratko vrijeme promijeni vlasnika, naravno za sitan novac, jer i kralj u pustinji, kada umire od že?i, daje kraljevstvo za kap vode.

Za informaciju, vjerojatno ?e se dogoditi baš suprotno, jer je Amerika užasno zadužena, nakon ovog što se dogodilo još i više, Kinezi ?e pokupovati u Americi što budu htjeli, od tvornica do zemljišta, zgrada itd.

Kakva je to politika kada su kapitalisti zbog svoje gramzljivosti, pohlepe i nepresušne želje za što ve?im bogatstvom svoj kapital radi ve?e zarade prebacili u Kinu (gdje radnik radi za 1 $ dnevno), a radnike uz ?iju pomo? su stekli taj isti kapital šalju na burzu, da bi robu proizvedenu u njihovim tvornicama u Kini, dopremili u EU i da je prodaju svojim doju?erašnjim radnicima, koji sada žive od socijalne pomo?i.

To je zakon spojenih posuda. Zašto bi onaj u Kini bio bez posla, ako on ho?e raditi za jedan dolar i živi u stra?ari, a Europljanin bi radio za gomilu love i živio u ku?erini? Je li to pravedno? Zamijenite Kinez s Hrvat i argument postaje apsurdan. Zli kapitalisti prebacuju proizvodnju u Hrvatsku, gdje je pla?a dvaput-triput manja... da bar...

Bogataše u EU kod nas najviše zanima Slavonska ravnica, izvori pitke vode i naša obala zajedno sa otocima.

Opet isto. Nitko nema ravnicu kao što mi imamo (Ma?arska se ne ra?una), nitko nema pitke vode (a na našoj obali redovno problemi s vodom, kad ne možemo sami sebi dopremiti vodu, sad ?emo valjda je cjevovodom slati u Francusku ili gdje ve?), i kona?no nitko nema more i otoke.

Dajte prestanite kona?no tu mantru o plodnoj ravnici (a ne proizvodimo ni?ega dovoljno, osim valjda pšenice i kukuruza), o najbogatijem moru (a Hrvati jedu valjda najmanje ribe po glavi stanovnika na cijelom Sredozemlju) i najviše o vodi! Prvo dovedimo vodu na sve otoke da je ima dovoljno u sezoni! Onda možemo vidjeti imamo li viška i gdje. Ove zime je u Lici bilo dosta viška, moram priznati...

Pogledajte samo kakav pritisak rade na našu vladu u vezi brodogradilišta. Naša brodogradilišta im smetaju jer konkuriraju Korejskim, koja su u njihovom vlasništvu [europskih kapitalista].

Tako je. Tresu se Korejci kad mi radimo brodove. Što je Hyundai Heavy Industries (15% svjetskog udjela gradnje brodova, brodogradilište ima 4km obale) prema splitskom Škveru!

Zar mi dotacijama ne spašavamo svoje gospodarstvo? Zar nije bolje da im pomognemo sa dva tri milijuna USD, nego da ti radnici završe na burzi, gdje ?e koštati prora?un desetak puta više.

Da je dva-tri milijuna dolara, dakle, 10-20 milijuna kuna, ne bih rekao ni rije?i. Oni koji nešto znaju o subvencijama države privredi (brodogradilišta, HŽ, da ne nabrajam...) znaju da se radi o "malo ve?oj svoti"...

Koliko su lažljivi, sjetit ?ete se i sami, kada Vas podsjetim na obe?anja stranih banaka. Dok nisu imali pristup u RH, onda su nas uvjeravali, da ako im otvorimo vrata, da ?emo imati kamatu, istu kao i u njihovim mati?nim državama (kod njih je sada kamata 3%, a kod nas 13%)...

Nevjerojatno koliko zabluda u re?enici-dvije. Sje?a li se itko ovdje 1990-ih i kolike su kamate bile tada? Sje?a li se itko sanacije banaka (od Dubrova?ke nadalje)? Sje?a li se itko da smo bili sretni da netko želi otkupiti banke i uložiti lovu u njih? Kamate za "obi?ne ljude" su u Europi možda mal?ice niže nego kod nas, ali su ponekad i više. Kamata na kredit koji sam uzeo za sre?ivanje stana (nije hipotekarni/stambeni!) je ispod 10%. Kamata na kreditnu karticu mi je ispod 11%. Obje kamate su sasvim usporedive sa sli?nim kreditima u Europi. Štoviše, ?esto u u Europi kamate na kreditne kartice oko 12-14%.

Kona?no, što je s "našom" bankom, HPB?

Dalje sve što slijedi je paranoja. Slažem se. Sve se može protuma?iti na ovaj i onaj na?in. Ali ako nešto objektivno ide nama u korist, kao što je sre?ivanje zemljišnih knjiga, zašto to nismo napravili prije 10 godina, sami za sebe? Zašto dozvoljavamo da nemamo sre?enu državu i ?iste ra?une u njoj?

Za ulazak u EU najprije su nam uvjetovali suradnju sa Haškim sudom.
... Zatim smo morali izru?iti generala Gotovinu,
... pa smo morali prihvatiti ZERP,
... sada ?emo morati dati Slovencima 90% onoga što traže...
... I sada je jasno zašto EU inzistira na brzom sre?ivanju gruntovnice i zemljišnih knjiga....
...trebamo dati popis društvene imovine s procjenom vrijednosti. Da li Vam to što govori?

Na kraju, da, država je zadužena. Ali dug države nipošto nije 50 milijardi dolara! Svatko može uzeti "kredit vani", i to su radile i banke, i firme (npr. Agrokor) itd. Kredit nije loša stvar, ve? je loše ako je loše utrošen. Sigurno se ne može dogoditi ovo:

Ako se samo malo suprotstavimo izvu?i ?e asa iz rukava, a to je da ?e preko no?i zatražiti povrat svih dugova, a to je ovoga ?asa oko 50 milijardi USD. I što mislite što nas onda ?eka?

Postoje ugovori, u ugovorima piše kad se što vra?a. Nemogu?e je "preko no?i zatražiti povrat svih dugova", osim u nekoj šali, a tada ?emo i mi to shvatiti kao šalu. Nije to kao kad Ivo posudi svojem kumu lovu, pa mu zatreba za servis auta, pa kaže da sad ho?e sve nazad. To su firme koje se profesionalno bave novcem, sve je nedvosmisleno definirano ugovorom. Za neupu?ene, ugovor je komad papira koji se u našim školama ne u?i. U?i se napisati sastav o visibabama, ali ne napisati ili razumjeti ugovor. Vidite, u ozbiljnim poslovima se sklapaju ugovori.

Znam da se mnogima kapitalizam ne svi?a. A ?ini se da se mnogima ni nov?ana ekonomija, banke, krediti, kamate itd ne svi?aju, niti industrijsko društvo. OK. Skupite dovoljno glasova, do?ite na vlast, Hrvatska se vrlo lako može vratiti u 19. stolje?e ili još ranije. Svakom komadi? zemlje, malo šume, par kokoši, jedna kravica, ostalo sve nacionalizirati. Bit ?emo kao Kuba ili nekada Albanija. Još bolje, uzor nam može biti Haiti: oni su se vratili sve do primitivne zajednice, imaš što uloviš, uzgojiš ili otmeš oružjem.

Dodatak: tekst koji komentiram se pojavio i na samoj Pollitici: http://pollitika.com/buducnost-nasih-tzv-rvata

Komentari

Jednostavno rečeno, Hrvat

Jednostavno rečeno, Hrvat će ako nema posla u Hrvatskoj, bez previše papira moći raditi u Sloveniju, Italiju, Austriju itd.

Ovo je neistinita tvrdnja. U Europskoj Uniji je slobodan protok kapitala, roba, usluga, ali ne i ljudi. Odnosno, slobodan je protok ljudi, kao turista, radi potrošnje i bogaćenja Unije, ali nije slobodan protok radne snage! Tu postoje kvote i ograničenja i nema šanse da ćemo mi ići u Njemačku biti menadžeri, već će Njemci biti menadžeri kod nas, kao što jesu. Bez obzira što su naši ljudi pametni i obrazovani. Dakle, ovo gore je najobičnija floskula kojom se zamagljuje pogled prosječnog Hrvata, kako bi se izabrana ekipa s vrha države dokopala stolica u Parlamentu Europske Unije, pod cijenu ulaska Hrvatske u novu IZRABLJIVAČKU GRUPACIJU! Kao da nam nije bilo dosta Austro-Ugarske i Jugoslavije. Žalosno je što su hrvatski intelektualci i dalje izdajnici svog naroda, pa nam bajaju bajke o tome da u Europskoj Uniji za Hrvate teče med i mlijeko. Moš mislit!

Vidi kako je na nivou Unije riješeno zapošljavanje i slobodan protok radnika:

Pitanje zapošljavanja i reguliranja tržišta rada u prošlosti je uglavnom rješavano suradnjom vlada država članica, a zajedničke odrednice na razini Unije definirane su tek Ugovorom iz Amsterdama 1997. godine. Nadležnost u rješavanju navedenih pitanja i dalje imaju države članice, a uloga Europskog parlamenta i Vijeća je uglavnom savjetodavna.
Izvor: http://www.mvpei.hr/ei/default.asp?ru=518&gl=200610100000021&sid=&jezik=1

Dakle, Unija ne garantira slobodan protok ljudi, već ima samo savjetodavni karakter, dok o protoku radnika odlučuju isključiov države članice! Je li ti to jasno. Zar ti zbilja misliš da će Slovenci, nakon što uđemo u EU, dopustiti da im Hrvati oduzimaju radna mjesta. Aha.

My Soul

Tko je glasao

U principu da ali samo u

U principu da ali samo u prijelaznom razdoblju, kasnije sve države članice daju slobodan protok ljudi svih zemalja-članica. Zašto misliš da su Slovenci dozvolili Rumunjima (kako to tvrdi vozač kamiona) a ne bi Hrvatima?

Što misliš, kolika je dobit za jednu Sloveniju dobiti gotovog stručnjaka iz Hrvatske, npr. inžinjera, u čije školovanje nisu uložili ni euro, a spreman je raditi za manje nego Slovenac? I k tome se jako brzo može uklopiti, usavršiti jezik itd? Ja sam 100% siguran da će Slovenci (i Nijemci, Talijani, Austrijanci) odmah ili u roku od najviše 1 godine otvoriti posve svoje tržište za hrv. radnike.

Evo malo EU regulative koja će te razuvjeriti http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_workin...

The Regulation prohibits any discrimination of workers who are nationals of a Member State on the territory of another Member State as regards working and employment conditions (dismissal and remuneration in particular) because of their nationality. They also have the same entitlement to occupational training and retraining measures.

Tko je glasao

Za trud bi bio plus, ali

Za trud bi bio plus, ali zbog kompletnog umjetničkog dojma i smislenosti prezentacije misli; veliki minus.

Nismo ni blizu jednakosti sa bogatijim narodima u EU, zato je naš pristup istoj uniji apsurd , a realna velika šansa tim narodima da postanu još "jednakijima" u odnosu na nas.

Nemojte misliti da će interesne skupine iz EU preuzeti teret naših briga, a da to dobro ne naplate.

Sva sreća pa će ideja pristupa uniji na referendumu pasti(ukoliko nam dopuste referendum),a ukoliko nam taj referendum bude bio uskraćen,onda je takav eventualni pristup još apsurdniji(nelegitiman).

Tko je glasao

Opet što to znači

Opet što to znači "jednaki"? Stalno ponavljam, pravila igre su ista (ili bi trebala biti ista).

To je kao da igraju Dinamo i Chelsea. Sve je pravedno, ali svi se klade na pobjedu Chelsea. Znači li to da Dinamo ne smije igrati u europskim kupovima?

Tko je glasao

Nitko Hrvatskoj ni sada ne

Nitko Hrvatskoj ni sada ne brani da igra po EU pravilima, nitko neće braniti i nadalje, ako ostanemo neutralna zemlja.

Sa svima možemo surađivati, ali nikome ne trebamo previše vjerovati.

Mislite da će se dugo održati ovaj zakon o poljoprivrednom zemljištu?
Po mojem mišljenju,održati će se tako dugo dok interesentima iz EU to bude odgovaralo,a kada oni koji imaju utjecaj požele svoje posjede na našem ozemlju,zakon će "odfrljauknuti" ko' da ga nikada nije ni bilo.
Već sada taj zakon nije sukladan sa zakonima koji reguliraju pravo na privatno vlasništvo u EU.
Nije briga EU moćnike za naše gospodarstvo, već za zemljišta i ljudski potencijal koji će im služiti kad jeftino pokupuju posjede.
Živio sam u Švicarskoj i jako dobro znam kakav je život tamo i zašto Švicarci nikada neće ući u EU.
Slobodni su ljudi i ne dozvoljavaju da im gazduju "ljudi" bez imalo ljudskosti.
Zašto kreatori bitnih smjernica naše zemlje to ne uviđaju,to je nepoznanica.

Tko je glasao

Zemlja se nesme prodavat

Zemlja se nesme prodavat nikom. Kad jedan dan pokupuju sve, ili večinu te iste, diktirali buju cjenu hrane ko sad nafte.

Gladni bumo kraj svog bogatstva sa plodnom zemljom. Švicarci več sada kupuju zemlju po Njemačkoj, samo se to ne spominje na velika zvona.

Tko je glasao

I sad mi imamo šanse biti

I sad mi imamo šanse biti jednakopravni.
Onaj Njemac kaj bude prodal Švicarcu maleni povrtnjak,od mojeg starog bu kupil cijelu "moju" djedovinu.
Tko ga može spriječiti da proda,možda ova imaginarna agencija za prodaju poljoprivrednog zemljišta?
Nemojmo biti naivni, Njemcima ni nije potrebno prodavati ništa jer imaju kapitala da ni neznaju što bi s njime.
Zlatna generacija Njemaca(60-70god.rođ.) nasljedila je kapitala više od tisuću milijardi eura, i sad vi meni recite formulu po kojoj mi možemo biti vlasnici svoje zemlje kada ta gospoda požele pokupovati sve što im se svidi.
Bilo bi u redu dozvoliti im da dođu u posjed svoje djedovine, a koja im je poslje rata bila oteta, ali više od toga je zločin prema autohtonom stanovništvu.

Tko je glasao

Bez brige ti budi kaj

Bez brige ti budi kaj Njemcima nije potrebno prodavat. I tu ima onih koji nemogu više držat svoje posjede i onda ih nude na prodaju. Pisale su i novine o tome a bogme ima i lokalnih političara koji se tome protive.

Tko je glasao

Samo vlasništvo nad zemljom

Samo vlasništvo nad zemljom od strane bilo koga, pa i bogatih stranaca nije nikakav problem, pod uvjetom da se vlasniku onemogući neograničeno prisvajanje koristi koju to zemljište stvara. Jer, zemlja se ne može odnijeti u koferu, ali se prihodi koje ona generira vrlo lako mogu iznijeti iz države, tako da niti lokalna zajednica niti država nemaju od toga nikkve koristi (primjer: vikendice u vlasništvu stranaca).

Pravedno je da vlasnik raspolaže s onim djelom prihoda koji je rezultat njegovog rada i ulaganja. Na to treba platiti porez lokalnoj zajednici gdje je prihod ostvaren, kao i svi ostali.

Sve ono iznad, što proizlazi kao korist koja nastaje samim vlasništvom nad zemljištem (porast vrijednosti zemljišta, visoka položajna renta, itd.) treba vratiti lokalnoj zajednici u obliku nakade na vrijednost zemljišta (popularno: zemljišna renta), čime objektivne negativne posljedice nepoželjih vlasnika uglavnom nestaju.

Problem je što se naknada za vrijednost zemljišta ne može uvesti samo strancima.

The Observer

Tko je glasao

Zato su naši stari uveli

Zato su naši stari uveli jedinstven sustav zaštite od prodaje.
Toliko je jedna obitelj bila prosperitetna i ugledna,koliko je čvrstije držala u rukama nasljeđeno zemljište, a suprotno tome su gubile ugled one obitelji koje su rasprodavale zemlju.
Ako preslikamo način vrednovanja pogledom na cjelokupno gospodarstvo,nije ničudo što nemamo nekog ugleda u svijetu,kada su naši dužnosnici rasprodali najprofitabilnije gospodarske potencijale.
Kada se rasproda i ovo malo što nam osta, bit će izvjesno ostvarenje stvarnosti; da svima djeluje kao da nismo nikada ni postojali.

Tko je glasao

...najprofitabilnije

...najprofitabilnije gospodarske potencijale.
Nekom "ironijom sudbine" ti potencijali postanu profitabilni tek nakon prodaje

Tko je glasao

Nekom "ironijom sudbine" ti

Nekom "ironijom sudbine" ti potencijali postanu profitabilni tek nakon prodaje
Po kojoj logici su banke mogle biti profitabilne, ako su komintenti otplaćivali glavnice umanjene efektom inflacije?
Ti isti građani,a koji su tako stekli svojevrsnu protupravnu imovinsku korist sada traže iz državnog proračuna isplatu famoznog duga umirovljenicima, a sve opet plaćaju porezni obveznici koji otplaćuju kredite po sistemu pogodovanja države bankama.
Izgleda da ovom parazitiranju starije populacije nikad kraja.
Dijelom je prokleta generacija uselila u stambene jedinice nacionaliziranog vlasništva, a potom su njihova djeca koristili kredite sa efektom isparavanja glavnice zbog inflacije.
Na kraju mi to sve skupa moramo plaćati i za nagradu nam je nametnut fond međugeneracijske solidarnosti iz kojeg ovi mutikaše dobivaju mirovine.
Ima li za one koji sve moraju plaćati gore stvarnosti od takve?

Tko je glasao

Tako je. Nismo ni blizu

Tako je. Nismo ni blizu bogatijima u EU. Nego smo blize siromasnijima u EU poput Portugala, Spanjolske, Bugarske, Rumunjske, Irske, Slovacke, i jos nekih kojih se sad ne mogu sjetiti (a lista se mijenja s vremenom). Point je da se niti jedna od ovih zemalja nije ispisala iz EU.

Moje osobno mišljenje je da svatko tko sad potiče antiEU razmišljanje u RH čini štetu svojim sunarodnjacima jer potiče defetizam i daje izgovor da se ništa niti ne pokušava. Imamo odlične i prilično bogate predpristupne fondove koje treba naučiti koristiti, kad uđemo dobit ćemo još bolje i baš zato jer smo siromašni uvijek čemo prolaziti bolje (pod uvjetom da naučimo raditi bez mita i korupcije).

Jasno je da se ljudi osjećaju malo izgubljeno, a masa mufljuza to koristi tako da onemogućava normalan razvoj zemlje - ali nikad me neće prestati čuditi kako je jedna lažna vijest o štetnosti cijepljenja dovoljna da ljudi postanu podozrivi i pušu na hladno, a stotine i tisuće dokaza o tome da antiEU tipovi baljezgaju glupost za glupošću nije dovoljno da ljudi barem podignu obrvu kad negdje čuju nebuloze koje Daniel ovdje secira.

Izgleda da netko jako gubi ulaskom RH u EU. Bilo bi zanimljivo malo ozbiljnije analizirati tko točno pa bi onda bilo nešto jasnije tko izmišlja ovakve gluposti i plasira ih putem paranoičnih frikova u javnost.

Tko je glasao

svatko tko sad potiče

svatko tko sad potiče antiEU razmišljanje u RH čini štetu svojim sunarodnjacima jer potiče defetizam i daje izgovor da se ništa niti ne pokušava
AntiEU razmišljanje nije istovjetno kritici poniznog i bezuvjetnog pristupa EU.
Kada bi ta EU bila po ustavu onakva kakvu je Robespiere zamislio i predvidio,onda bih se i ja toj ideji Hrvatske koja je u čvrstom zagrljaju EU priklonio, ali je činjenica da smo mi od takve EU svjetlosnu godinu daleko.
Zato sam protiv, a nisam protiv ravnopravnosti, jednakosti i prosperiteta.

Tko je glasao

Neprijavljeni, Nije mi

Neprijavljeni,

Nije mi poznato kak dugo pratiš tu EU, no ja sam od početka po malo pratil i gledam redovno dnevnike, a i emisije koje obrađuju tu temu.

Ni jedna članica nije ušla u uniju, a da nije bilo skeptika ili protivnika među građanima. U Njemačkoj je bilo i par financijskih eksperta, koji su bili protiv uvađanja €. Čak bi mogel tvrdit da je u Hrvatskoj mali broj ljudi protiv ulaska, no ljudi su ogorčeni na njihovo ponašanje spram naše države.

Tko je glasao

Skviki, Doista postoje i

Skviki,

Doista postoje i neke ozbiljne zamjerke našem pristupu EU, no da bi se ozbiljno razgovaralo o njima obično se treba razgrnuti tone i tone glupih prigovora.

Npr. uspjeh našeg ulaska temelji se na uspjehu naših pregovarača, o kvaliteti naše privrede i uređenosti našeg sustava. Ti i ja dobro znamo kakvi su lajbeki naši pregovarači (kad čuješ i vidiš onog onog Gordana "uič tu čeptrs" Jandrokovića, odmah ti je jasno da taj ne bi bio u stanju sačuvati ni nacrtanu ovcu, a kamoli naše nacionalne interese). Privreda nam je u kaosu jer se već godinama poslovi dobivaju vezama i mitom, umjesto konkurentnošću zbog kvalitete i dobre organizacije, a država nam je u kurcu od silnih nesposobnjakovića koji nisu u stanju procesuirati nikog tko se ili ne posvađa sa središnjicom HDZ-a ili nije iz SDP-a - pa da ga treba, ravnoteže radi, zašamarat s kaznenom prijavom da bi se na aktualnom satu u Saboru oslabila oštrica opozicijske kritike neuvjerljive antikorupcijske kampanje naše Vlade. Kužiš - to je fakat dovoljno da me zabrine za našu budućnost i da od mene turboeurofila napravi tvrdog euroskeptika.

Ali mi ćemo, za to vrijeme, radije diskutirati o veličini krastavca ili banane ili hoće li biti dozvoljeni sir i vrhnje ili druge beskonačne nebulozne teme - sve samo ne koliko smo sami krivi za sranja koja nas mogu dočekati kad jednom uđemo i što da napravimo kako bismo to spriječili. Neulazak je konačna i prilično radikalna, ali i sasvim dozvoljena mjera - no slaviti (ili zagovarati) taj neulazak, a tolerirati sranja koja od početka onemogućavaju naš ulazak - prilično je promašeno.

Nadam se da sam sad bio malo jasniji...

Tko je glasao

Neprijavljeni, Osobno mislim

Neprijavljeni,

Osobno mislim da smo mi građani najviše sami krivi za cjelo sranje. Mjesto da pritisnemo političare, pokažemo da smo složni i da im damo do znanja kaj je nama u interesu, mi se svadimo. Primjer pollitika.com.

Oni imaju miran san i slobodu za delat pizdarije.

Tko je glasao

I sada im je taktika [SAD-u]

I sada im je taktika [SAD-u] da žrtvu najprije bace na koljena (najčešće kroz financijska zaduženja), a onda dolaze s kovčezima novca, odvjetnicima i ugovorima, pa sve vrijedno kroz kratko vrijeme promijeni vlasnika, naravno za sitan novac, jer i kralj u pustinji, kada umire od žeđi, daje kraljevstvo za kap vode.

Ovo je jako zanimljivo razmisljanje. Prije godinu dana kad je americko i britansko trziste nekretnina potpuno krahiralo su se u Kini uvodile posebne linije za Ameriku i Britaniju gdje su bogati Kinezi kupovali nekretnine na rasprodaji. Jedna za kcer kad dodje na faks, druga za sina kad otidje na kavu u London, treca za punicu kad joj se zazeli New Yorka itd. Hilary Clinton je vrlo brzo nakon svog imenovanja isla na turneju po dalekom istoku i doslovno prosila novac kod 'siromasnih' Kineza i Koreanaca.
Svijet se toliko promijenio u zadnjih desetak godina, i vjerujem da je to i nekima tesko razumjet. Sve europske zemlje, pa i one koje su nekad vladale trecini svjeta su danas totalni patuljci. A one gospodarski najuspjesnije nisu nikad ni okusile slasti kolonijalizma. Cime su vladali Finska ili Luksemburg?
Busola, ekonomija ti danas funkcionira otprilike nekako ovako: Dalekoistocne zemlje proizvode i onda to utrape zapadnim zemljama. Da bi ovi na zapadu mogli tu robu platit, moraju se zaduzit. A zaduze se kod tih dalekoistocnih zemalja kojima su prije platili robu koju su uvezli. I sve se vrti u krug. Bez potrosaca na zapadu kineska ekonomija propada. Bez kineske love zapad propada. I tako to ide dalje.

Tko je glasao

jedan od osnovnih razloga

jedan od osnovnih razloga urušavanja industrijske premoći SAD i drugih (bivših) industrijskih velesila jest upravo osnovni pokretački motiv kapitalizma - pohlepa. Upravo su veliki koncerni prednjačili prebacivanjem svoje proizvodnje na istok, radi bagatelne radne snage i jeftinijih sirovina. Međutim, i kapitalizam jede svoju djecu. Sada su im domaća tržišta preplavljena nezaposlenim (čemu su u velikoj mjeri i sami znatno pripomogli) i prezaduženim potrošačima na koje su računali a koji nisu u mogućnosti otplatiti niti ranija zaduženja a kamoli ulaziti u nova.

I eto, ta velika zarada na koju su računali zbog jeftinije radne snage i troškova proizvodnje, ostala je samo nerealizirana cifra u strateškom planu. Ti se isti proizvodi prodaju sve jeftinije a neki i ispod realne vrijednosti jer su u njima vezana ogromna financijska sredstva koja su kompanijama nužna za daljnu operativu. Pitanje je kakva je uopće budućnost mnogih od tih kompanija, kad je ukupna potrošačka masa desetkovana a znakovi globalnog oporavka se ne naziru, bez obzira na povremene medijski lansirane 'suprotne dokaze'. Bez značajnijih preslagivanja i radikalnijih promjena u samom funkcioniranju globalnih tržišta nema ni oporavka. A zato bi se trebalo manje baviti fiskalnom fikcijom i baratanjem s nerealnim i prenapuhanim projiciranim vrijednostima a više s konkretnim podacima izvučenim na osnovu stvarnog ekonomskog potencijala i realnim simulacijama i projekcijama. Da ne bi opet bilo 'što se babi snilo...'.

Tko je glasao

Bez pohlepe nitko te neće

Bez pohlepe nitko te neće natjerati da ostaneš na poslu do ponoći. Dok nema nikakve ovisnosti između truda i zarade (socijalizam) napredak će biti sporiji nego u kapitalizmu. Te zemlje jednostavno žive kapitalizam jako dugo. Ne kažem da to nema i svoju lošiju stranu, ali "nema besplatnog ručka".

Tko je glasao

Sad se događa da prijašnji

Sad se događa da prijašnji ovisnici pomoći SAD-a, uvode gospodarske sankcije tom istom,doduše, danas osiromašenom SAD-u.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/sad-prodaje-oruzje-tajvanu-u-vrijedno...

Kina uvela gospodarske sankcije svim poduzećima koja su povezana sa proizvodnjom oružja.
A koja nisu?

Tko je glasao

"Osobna disciplina je put do

"Osobna disciplina je put do uspjeha"
Ovo je bila jedna parola neke firme iz moje rodne države. Firma koja se bavila sa bankarstvom!

Mislim da nikome ovdje ne bi ništa smetalo kada bi za sve netko drugi odgovarao i odlučivao umjesto "mi" (nas) sami za sebe.

Odgovornost svakog pojedinca za sebe i svoju budućnost je nešto što se veže za "slobodu". Koliko smo spremni prihvatiti odgovornost za svoja dila i riječi je doslovce = naša spremnost da budemo slobodni ljudi.

Tražimo svoja prava i to stalno uz krinku "oni su nama dužni to osigurati ili napraviti", nitko nikome nije "dužan" nešto napraviti ako to ne platiš (zaradiš). Nekima je ovaj pojam nepoznat... i odmah kažu "divlji kapitalizam", ne gospodo na kraju sve platite, jedina razlika je u tome hoćete li Vi osobno odlučivati koliko i kome ili će te dozvoliti da Vam i dalje deru kožu sa razno raznim porezima i nametima i onda da netko drugi odlučuje što će sa Vašim novcem!

Oni koji se osječaju prozvanima, nemojte se ljutiti na mene, već na sebe, jer ovo je činjenica, sve što sam naveo u ovom komentaru su gole činjenice.

Istina nije uvijek onakva kakvu priželjkujemo ali je ipak jedina!

Jakob Matovinović - Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci