Tagovi

Strah

Tvrdnja Postoji strah od odlučivanja koji paralizira željene procese. priča

Karakteristike tvrdnje
Tvrdnja:
* nije dostatna kao objašnjenje primaocima poruke
* je pasivna rečenica i ne govori o subjektima koji imaju strah od odlučivanja niti o subjektima koji su odredili željne procese, a niti vrsti željenih
procesa koji mogu biti dobri i loši.
* odgovara nižoj razini kvalitete razmišljanja nedovoljnoj za stručnjaka, državne dužnosnike i upravljače. Tvrdnja je loša kao proizvod mišljenja.
Tvrdnje s takvom strukturom sadržaja se često koriste za manipulaciju i oblikovane su prema konceptu Reći ću tako da ništa ne kažem, ali
da izgleda mudro i važno.

Nedovoljan broj odluka ili razdoblje bez odluka imaju brojne uzroke
Strah od odlučivanja imaju emotivno nezrele i nestabilne osobe, osobe koje nemaju dovoljnu razinu stručnosti ili nisu dovoljno
vješte u upravljanju za rješavanje situacije.
Strah od odlučivanja imaju osobe u totalitarnim sredinama gdje niže hijerarhijske razine i oni izvan totalitarnog djelovanja izbjegavaju odlučivati
bez standardiziranih i odobrenih procedura, odnosno odobrenja totalitarnih autoriteta.

Neodlučivanje je promišljeni konstruktivan izbor zrelih i stručnih osoba u situacijama koje su za njih rizične, koje ocjenjuju neisplativim, glupim ili za koje nemaju dovoljno elemenata za odlučivanje.
Primjerice, građani koji se suzdržavaju od kupnje robe s visokim cijenama, ili ne troše zbog neizvjesne budućnosti, investitori koji ne žele ulagati na tržište kojem slabi kupovna moć dugoročno, koje je izloženo korupciji i prevelikim cijenama javnog sektora, lošem pravosuđu, kvalitetno su odlučili
da se suzdrže od odlučivanja i djelovanja u razdoblju.

Na što je točno mislio autor nepotpune tvrdnje?

Interpretacije mogućih uzroka izricanja tvrdnje
Kad bi spomenutu tvrdnju izrekao neki autoritet i to s nakanom da ju prenesu mediji, to bi moglo imati mnoge negativne karakteristike: od nemoralnih, nestručnih do nezakonitih te narušavanje ugleda države pred stranim akterima.
Ako je tvrdnja proizvod (ne) sposobnosti autora u obnašanju dužnosti onda je to za državu loše.
Ako tvrdnju pripišemo umoru, nepažnji i ostalim ometajućim elementima procesa mišljenja autora, ona se može pokušati opravdati. No, ne ako takav koncept tvrdnje prevladava u većini tvrdnji autora.

Karakteristike autora tvrdnje, njegova profesionalnost i nakana
Pasivna rečenica se izgovara zbog brzine, ali tada iz rečenica susjednih pasivnoj rečenici mora biti razumljivo tko je subjekt rečenice. Pasivnu rečenicu izgovaraju osobe nižeg obrazovanja, niske mentalne kondicije, površne ili one koje žele manipulirati.
Tvrdnja koja predstavlja ocjenu stanja bez obrazloženja je također karakteristika površnih i onih koji žele manipulirati.

Ako bi neki autoritet često ponavljao tvrdnje s karakteristikama poput tvrdnja iz naslova postavljaju se pitanja:
* Je li autoritet sposoban za obavljanje zadaća i ovlasti? Zašto pravosuđe, državna sveučilišta, stranke ne reagiraju na tvrdnje i ne razjasne o čemu
je riječ, pa iznesu prijedloge ili pokrenu odgovarajuće pravne radnje?
* Ima li autoritet strah od preciznog izražavanja i koga ili čega se boji?
* Govori li autoritet loše namjerno, iako je sposoban tvrdnju ispravno obrazložiti, jer želi manipulirati?
* te ostala odgovarajuća pitanja.

Autor tvrdnje, tvrdnja i pravosuđe
Ukupna i profesionalna odgovornost za izrečenu tvrdnju bi se u razvijenom pravnom sustavu smanjivala od najviše - stručnjaka, državnog dužnosnika, upravljača, novinara, do građanina - najmanja. Državni dužnosnici i upravljači u razvijenom pravnom sustavu imaju potpune i jasne zadaće, ovlasti i sankcije pa se lako mogli utvrditi njihovi propusti.

U nerazvijenim državama zakoni koji određuju rad državnih dužnosnik i upravljača ne mogu dostići niti ocjenu nedovoljan. Česti su slučajevi u kojima
se pokazuje da se oni ne razumiju svoje osobne i organizacijske zadaće, a kamo li metode s kojima bi se trebalo raditi.

Ako je neodlučivanje svjestan izbor upravljača s namjerom da se učini šteta državi to je teži oblik kaznenog djela.
Ako se upravljač suzdržava od odlučivanja bez namjere da učini štetu onda je to lakši oblik kaznenog djela.
Neodlučivanje o razvoju i ostali oblici neodlučivanja izazivaju štetu državi pa su česte pojave u praksi koje uništavaju državu.
Situacije u kojoj dužnosnici i upravljači ne odlučuju pa time nanose štetu javnom interesu i građanima te u kojoj organizacije u kojima su upravljači i druge organizacije države ne čine ništa da spriječe pasivne upravljače govore o nesposobnosti javnog sektora, slaboj opoziciji i inertnim članovima akademske zajednice i građanima.

Dužnosnici na višim hijerarhijskim razinama imaju zadaću kontrole nižih i susjednih hijerarhijskih razina. Oni bi morali pokrenuti pravnu proceduru
protiv dužnosnika i upravljača koji ne razvijaju procese sektora, a za što su odgovorni jer to ukazuje njihove zadaće, ovlasti i sankcije.
Ako nadređeni dužnosnici koji imaju saznanja da se nešto podređeni upravljači ne čine u javnom sektoru, a propisano je zakonom ili aktima ili je potrebno, čine kazneno djelo.

Moguća istinita i potpuna tvrdnja?
Stručnjak bi prije istraživanja uzroka, a poslije snimanja stanja, primjerice, mogao reći: Upravljači središnje državne uprave i javnog sektora
ne odlučuju u potrebnom obujmu i kvaliteti. Time nanose velike štete državi i građanima jer ne razvijaju procese od javnog interesa i interesa građana.

Nakon istraživanja stručnjak bi mogao, primjerice, nastaviti rečenicu« ,a uzrok tome je primarno loša sposobnost upravljača za oblikovanje
i provođenje javnih politika i organizacije javnog sektora.

Razvoj javnog sektora zahtijeva više milijuna unaprjeđenja, a upravljači ne mogu spoznati nove koncepte koje odgovaraju razdoblju.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci