Tagovi

Stop Bandi? 2. Uzalud ti trud, Milane!

Meni je Milan Bandi? baš super, i vjerujem da ?e biti jako dobar voditelj nekog talk show-a, kada izgubi predsjedni?ke izbore i kad prestane biti gradona?elnik.
A do tog dana, treba delati i podsjetiti sve, pa i one ljude koji nisu na Internetu, ali su svaki dan izloženi Bandi?u i njegovim reklamama, na na?in kako on radi i razmišlja. Zato sam pripremio jedan mali tekst koji ?u staviti na site, i zamoliti sve posjetitelje da ga isprintaju i podijele svima koji nemaju priliku biti na Internetu i biti informirani o svim aferama Milana Bandi?a. Tekst kopiram ovdje, jer bi volio vidjeti kritike i komentare na ovo, prije nego ga i objavim. Znam da nije savršeno, i da može bolje, zato mi je bitno da ?ujem vaše komentare. Ako bude sve kako sam zamislio, ovo ?e biti nešto novo, zahvaljuju?i Internetu. I naravno, jednog dana ?e u biografiji Milana Bandi?a pisati, jedan mali ?ovjek ga je na jednoj maloj Internet stranici zaustavio da postane predsjednik :))))

Evo, nadam se da ?e netko od vas i polijepiti pokoji primjerak u svojoj okolici. Hvala ! :)

Zagrep?ani godinama pomagali Bandi?evu predsjedni?ku kampanju - u 3 godine (do 2006. do 2008.) Bandi? je donirao 45 milijuna kuna. Naravno on nema toliko novaca, pa je u ime Grada Zagreba poklonio 15 milijuna kuna - NK Dinamo, 15 tisu?a kuna - Torcidi Osijek, 200 tisu?a kuna - Vrdoljakovo poduze?e Mediteran film, 100 tisu?a kuna - obrt Šlager, Lucije Novkovi?, 130 tisu?a kuna - Savez baptisti?kih crkava, 200 tisu?a kuna - Mljetsko kulturno ljeto, 150 tisu?a kuna - HNK Split. Ovo je samo manji dio 'Bandi?evih' donacija.

Ljetna predizborna kampanja - Ljeti 2009. Bandi? je, iako je lagao da se ne?e kandidirati, obišao cijelu Hrvatsku kao gradona?elnik Grada Zagreba, troše?i novce Grada Zagreba. Od predvi?enih 15 milijuna kuna prora?unske pri?uve za ovu godinu ve? po?etkom 11. mjeseca Milan Bandi? je potrošio 11,5 milijuna kuna za 92 donacije. Jednostavno je nastavio raditi ono što radi ve? godinama, a ovogodišnje pove?ane potrebe su predsjedni?ki izbori.

Bijeg od policije - Bandi? je po?etkom 2002. godine, 2 puta bježao. Prvo voza?u kojega je okrznuo, a zatim za vrijeme policijskog o?evida, nakon što je odbio alkotest, ponovo je sjeo u auto. Policija ga je lovila slijede?a 2,5 kilometra pod rotiraju?im svjetlima. Nakon što je po drugi puta zaustavljen, ustanovljeno je da u sebi ima 1,6 promila alkohola.

Bandi?evi WC-i - Vjerojatno najskuplji WC-i na svijetu nalaze se u Zagrebu, na okretištu tramvaja Dubrava i Dubec. Cijena 2 javna WC-a je samo 1,5 milijuna kuna tj. 11600 eura po kvadratnom metru. Ali to, nažalost nije sve. U tom poslu ima toliko sumnjivih 'slu?ajnosti'. Npr., gradnju tih WC-a je izvela 'Tigra', tvrtka Milana Penave, a njegova supruga je krsna kuma Milanove k?erke!

Do stana za 920 kuna po kvadratu - 1996. godine Bandi? se rastao od svoje žene, da bi ona tjedan dana nakon toga zatražila povoljniji otkup stana u centru Zagreba, gdje je živjela njezina baka. Samo na taj na?in je Vesna Bandi? mogla otkupiti stan po povoljnijim uvjetima.
Punih tjedan dana nakon rastave, Bandi?eva, bivša i budu?a, podnijela je zahtjev za otkup stana. Cijena je bila 35 tisu?a kuna za 38 kvadrata. Bandi? je demantirao da je do rastave došlo zbog stana, ve? tvrdi da se u to vrijeme stvarno nije slagao suprugom. Zanimljivo je da, prema izjavama njihovih susjeda, oni nikad nisu živjeli odvojeno, iako su se ponovo vjen?ali tek za 7 godina.

Bandi?evo psovanje - Novinar Ve?ernjeg lista slu?ajno je ?uo i objavio Bandi?ev komentar prosvjeda zbog Cvjetnog trga: "Tko je taj Celakoski da ruši ono što ja gradim? Što je on stvorio cijeloga života, nema ni ku?eta ni ma?eta. Ne mogu svi ti jadnici zajedno srušiti što ja mogu izgraditi. P... mu materina, što ho?e taj Celakoski? Bog ih j... bolesne! (...) Trebala je biti još jedna prezentacija ovog projekta, ali nema više toga, mamu im j...."

Bandi?, gradona?elnik Gruda ili Zagreba? - Predsjednik Op?inskog vije?a Grude, Nikica Tomas, rekao je slijede?e: "Gradona?elnik Bandi? obe?ao je i dalje svoj osobni angažman u Hercegovini i njegovim rodnim Grudama, savjetima, ali i novcem. Obe?ao je da ?e pomo?i i u rješavanju dvaju spornih raskrižja u središtu Gruda te prema Ljubuškom". Tomas je podsjetio i na dosadašnji Bandi?ev angažman – na pomo? u obnovi župne crkve u Ruži?ima, u Cerovu Docu te crkve sv. Katarine u Grudama."

"Kumstvo se ne odbija, a o darovima se ne pri?a" - omiljena je re?enica Milana Bandi?a, kojom izbjegava konkretan odgovor na pitanje otkuda mu novci za sva ta kumstva. Iako se o darovima ne pri?a, Milan obožava pri?ati o tome koliko puta je bio kum. Svi znaju kako je Milan Bandi? ve? 109 puta bio kum, u zadnjih 10-ak godina, a svako novo kumstvo je redovito popra?eno u medijima. Ali o tome se iz nekog razloga, može pri?ati! Prema nekim informacijama, Bandi? svakom kum?etu daje po 3500 kuna. Ako je to tako, Bandi? je na kumstva potrošio 381 tisu?u kuna. Pretpostavimo da je taj iznos i duplo manji, cifra je ipak prevelika i za gradona?elni?ku pla?u od 19 tisu?a kuna.

Bandi?evi satovi - Milan Bandi? kolekcionar je skupocjenih satova, koji svoje »igra?ke« ne prijavljuje u imovinsku karticu. Da zagreba?ki gradona?elnik voli ru?ne satove ?ija vrijednost premašuje godišnju zaradu prosje?nog hrvatskog radnika svojedobno je prvi objavio njegov prijatelj, upokojeni novinski izdava? Ivo Pukani?. U njegovom Nacionalu osvanula je informacija da zagreba?ki gradona?elnik u svojoj kolekciji posjeduje satove marke Cartier (Pasha) te Patek Philippe (Calatrava). Javnost se time, me?utim, nije pozabavila sve dok RTL televizija i Novi list nisu objavili fotografiju jednog od gradona?elnikovih satova marke »Piaget«, vrijednog stotinu tisu?a kuna.

Bandi? se uselio u stan od najmanje 500 tisu?a eura - Iako je još u prosincu 2005. godine tvrdio kako nije vlasnik luksuzno ure?enog penthousea na vrhu zgrade što ju je tvrtka Hypo consult d.o.o. izgradila na uglu Bužanove i Rusanove ulice, gradona?elnik Milan Bandi? se uselio na vrh zgrade vrijedan najmanje pola milijuna eura.
Kako to Milan Bandi? danas tvrdi, formalno je on vlasnik jedne polovice penthousea, odnosno 123,5 ?etvornih metara stambenog prostora i 55 ?etvornih metara poluzatvorene terase, dok je formalni vlasnik druge polovice njegov brat Drago Bandi?.

Bandi? gradio vikendicu bez gra?evinske dozvole - Krajem 2001. godine, Bandi? je gradio vikendicu u okolici Samobora bez gra?evinske dozvole. Nakon što su mediji objavili ovu informaciju, gra?evinska dozvola je izdana, o?ito po hitnom postupku. U izgradnji vikendice je sudjelovala i 'Tigra', o ?ijim sumnjivim poslovima sa Gradom ste ve? mogli ?itati na StopBandic.com!

Bandi? svog mesara imenovao direktorom - Kvalificirani mesar Josip Br?i?, vlasnik tvrtke Bajames koja na Dolcu prodaje suhomesnate proizvode i prijatelj gradona?elnika Milana Bandi?a, 2006. je bez natje?aja zaposlen kao pomo?nik direktora Tržnica Zagreb d.o.o., što se dogodilo po izravnoj direktivi Bandi?a i uz tiho negodovanje zaposlenika Tržnica.

Bandi? oštetio Grad u korist Horvatin?i?a - Gradsko poglavarstvo u javnu raspravu je uputilo prijedlog Detaljnog plana ure?enje (DPU) “Ilica - Preobraženska - Preradovi?ev trg - Varšavska - Gunduli?eva” koji, tvrde njegovi oponenti, vode?i ljudi akcije “Pravo na grad”, nije u skladu s aktualnim GUP-om. Naime, prema sadašnjem GUP-u, u središtu grada nije dozvoljena gradnja rampi, odnosno denivelacije, kao ni izdavanje lokacijskih dozvola za ulaze u garažu.
- Grad se odrekao prava prvokupa te pove?ao koeficijent izgra?enosti i time pove?ao vrijednost tog zemljišta. Time je najviše oštetio sam sebe u korist privatnog investitora, u ovom slu?aju Tomislava Horvatin?i?a - tvrdi Teodor Celakoski iz akcije ‘Pravo na grad’.

Spašavanje Holdinga košta ?ak 1,2 milijarde kuna - Uprava Zagreba?kog holdinga u sljede?a tri mjeseca mora prona?i 1,2 milijardi kuna kojima bi pokrila zapo?ete projekte i time održala likvidnost tvrtke. Ova nemogu?a misija dio je internog financijskog izvještaja Uprave Holdinga sastavljenog u rujnu 2009. godine. Podsjetimo, u izvještaju detaljno stoji prikaz teške financijske situacije gradske tvrtke te se iz njega može nedvosmisleno zaklju?iti kako je do toga došlo nepromišljenim i lošim upravljanjem od strane Milana Bandi?a kao predsjednika Skupštine tvrtke. Brojka od 1,2 milijarde kuna, koliko Holding duguje dobavlja?ima, postaje još impresivnija ako se zna da je Holdingova dobit prošle godine iznosila nešto više od 100 milijuna kuna. (Zagrebancija.com)

Ovo je samo dio afera u kojima je sudjelovao Milan Bandi?, a o kojima možete opširnije ?itati na StopBandic.com. Ovo je samo mali dio koji pokazuje kako predsjedni?ki kandidat Milan Bandi? zamišlja vlast. On najmanje razmišlja o obi?nim ljudima, ali zato daje sve od sebe da bi trošio tu?e novce, sa jednim jedinim ciljem, da se predstavi kao dobrotvor, kao ?ovjek koji samo 'dela'. Ali lako je raditi na taj na?in sa tu?im novcima. Grad Zagreb je ostavio u ogromnim dugovima, a u isto vrijeme je krenuo u predsjedni?ke izbore, kao nezavisni kandidat, najviše novaca troši na predsjedni?ku kampanju. Izbjegava su?eljavanja sa drugim kandidatima, samo da izbjegne škakljiva pitanja o tome tko ga financira, i redovito izbjegava konkretan odgovor na pitanje otkuda mu toliko novaca. Prema nekim procjenama, ve? sada (12.12.2009.) Milan Bandi? je potrošio 20 milijuna kuna na svoju predsjedni?ku kampanju.

Pozivam Vas, da dobro razmislite o na?inu rada i djelovanja Milana Bandi?a. I unato? svim Bandi?evim aferama, ve?ina onih ljudi koji ga podržavaju, iza?i ?e na izbore. A puno je onih koji ne žele takvog predsjednika, ali ipak, razo?arani u politiku i politi?are, 27.12. planiraju ostati u svojim domovima. Zato Vas pozivam da iza?ete na izbore, pokažite da mi Hrvati ne zaslužujemo Milana Bandi?a za predsjednika. Ima svakakvih kadnidata, ali ako dobro razmislite, na?i ?ete jednog koji je puno bolji. Hvala!

Komentari

pa dobro ljudi, ako se

pa dobro ljudi, ako se želite riješiti Bandića glasajte za njega. Jer ako se vrati on ostaje gradonačelnik.
A što se love tiče, treba pogledati samo našu državnu upravu, naše agencije,naš HAC, naša putovanja po glupim seminarima gdje od dnevnica do troškova prijevoza zastaje dah kad se stavi na papir.
Pogledajte samo prava po zakonu koja koriste svi - od općinara do zadnjeg pisara saborskog.
Neka se da u javnost koliko papira se troši za glupe zakone koji se donose da bi se na godinu mijenjali.
Koliko je država odobrila za menađerske otpremnine u javnim poduzećima.
Da Bandić živi 1000 godina i da je 1000 x kum ne može to potrošiti.

Tko je glasao

Kaj Milan ima dvojno

Kaj Milan ima dvojno državljanstvo?

Tko je glasao

Boltek, Vrag te dal, pa ti

Boltek,

Vrag te dal, pa ti si pametan dečko.

Kaj Milan ima dvojno državljanstvo?

Ak ima, nemre bit hrvatski predsjednik.

Tko je glasao

Da,odista nije lijepo, kada

Da,odista nije lijepo, kada kandidati, pljuju jedan po drugome, a malo ili nikako ne govore o sebi samima i koje su im zamisli u glavi o vođenju države, ako ostvare izbornu pobjedu.
Druga je stvar, ako mi građani - glasači pljujemo po njima, iznalazeći njihove greške u ponašanju, jer sve manjkavosti, predhodnog djelovanja, političkog ili privatnog, tijekom njihovog života, mogu biti i pokazatelj u njihovom obnašanju državničkih poslova.
Kada je u pitanju Milan Bandić, na kojega se ova pljuvaonica i odnosi, onda valja reči, kako ovaj čovjek nikako nebi bio pogodan za funkciju, za koju se svesrdno zalaže na sve moguče načine.
Nebih ponavljao, sve ono što je autor teksta već naveo, no sva saznanja, koja imamo o Milanu gradonačelniku, nemogu biti preporuka, koja bi ulijevala povjerenje u konja koji ore zemlju, a kada padne snijeg, onda nemoč u hodu nadomješta padom na ledenu površinu i bosih nogica (pardon, jadničak u mokrim čarapicama), klizi prema svom cilju, uveseljavajući nazočne mještane, a poslijre i nas, gledateljke televizije .
Možete li zamisliti ovog jadnička na pozornici UN, kao prezident Hrvatske države ? Bio bi to najcrniji trenutak u mojemu životu. Čisti mrak !

Tko je glasao

Arowan, da, držim kako

Arowan,

da, držim kako nismo na području racionalnosti i činjenica - po sebi, već prije svega da smo na području uvjerljivosti izravne konfrontracije.:)
Naime, da je riječ sada o vrlo kvalitetnoj objavi - uopće nije dvojbeno!!!

No, valja skratiti --- jer je dosadno --- pa sve to znamo --- baš si dosadan Arowan --- skrati i ne dosađuj --- možeš li to u jednoj rečenici, možebitno u "pol rečenice" .... :))))

Tko je glasao

Negative mi je već puna

Negative mi je već puna kapa, svi pljuju po nekome!

Po ćemu su ovi drugi kandidati bolji?

ili smo opet u mentalnom sklopu "Biramo manje zlo" ?????

PS. Neću davati bodove na ovakve dnevnike, kritika je jedno, objektivni stvovi i argumenti drugo a pljubanje mi ide naživce!

NHF

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Imaš pravo; ima previše

Imaš pravo; ima previše negative, ali stvarnost je zaista crna tragična i beznadna.
Bandy je zao, loš i kum.
Ima li koji kandidat koju dobru osobinu? Sigurna sam da više njih ima više dobrih osobina.
Možemo li ih pronaći i istaknuti što bi pojačalo isticanje loših osobina onih drugih?
Meni je najbolja Vesna Pusić; ali nažalost Vesna neće uspjeti. Kajin: naš "konte del Malvazija" dobar je, odlučan i hrabar; neće uspjeti. Ivo Josipović, naravno ima dobrih osobina; možda bi mogao uspjeti. Vesna Skare Ožbolt ima iskustvo i dobre ideje; neće uspjeti.
Ovi što dižu halabuku, glumataju, vedrim bojama premazuju skandale, vrijeđaju naš zdrav raum i ukus; dave nas lažima i reklamama, mogli bi uspjeti. Pinnochio Hebrang, lepi Nadan, forenzičar Dragan koji to svoje ikustvo nije koristio kad je bio na vlasti; Tuđman junior; neki od njih mogli bi uspjeti. Želimo li to?
Pa, što nam je činiti?
Mislim da se svi trudimo razlikovati dobre od loših; a neki bome i slijepo slijede "milog" nam Milana i pljuju po ostalima koji tako ne misle.
A sjetimo se Voltairea. Svi imamo pravo na vlastito mišljenje.
Važno je reći svoje mišljenje; najvažnije je dići svoj glas; ne dopustiti da nam se dogodi povratak unazad; jer komedijant Stipe sa svima svojim manama bio je bolji od kakva diktatora.
Mr. Jaks, volim čitati Tvoje dnevnike i komentare. Samo naprijed.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Još malo ja da pametujem .

Još malo ja da pametujem . Ako se dijeli , dvije stranice . S jedne matamatika s druge obrazloženje . Ma ako se i zakucava ili lijepi isto . I ne 53 točke nego do 10 -tak žestokih .

Tko je glasao

Odlična ideja; sudjelovat

Odlična ideja; sudjelovat ću u dijeljenju tekstova. Slažem se da bi trebalo biti sažetije; ali ljudi koji nisu na intrenetu osim sažete tvrdnje možda trebaju kraće obrazloženje.
Sigurna sam da ćeš znati odmjeriti količinu informacija koju treba objaviti.
Podržavam Te u ovoj akciji; kao i sve Vas od kojih sam do sada puno naučila.

Tko je glasao

Prosječnom stanovniku je

Prosječnom stanovniku je ovo preopširno pa bi ti predložio da napraviš kraću matematičku verziju . Recimo ukrao od vas što znamo :
1. Za uvlakačke donacije ....
2. Za sebe
3. Za užu i širu familiju
....
53. Na glupost upropastio
-----------------------------------------------------
ZBIR .........
Zg minus 1.500.000
Teško će netko čitati i obratiti pažnju na ovoliko štivo
Pozdrav

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci