Tagovi

Što donose novi porezi?

Ve? se tjednima raspravlja o novim porezima na dohodak kao da se spremaju drasti?ne promjene. Kona?no je poznato kako ?e izgledati novi sustav (iako se vlada nije baš jasno izrazila) — zapravo se radi o maloj modifikaciji starog sustava. Što to konkretno zna?i?

Kako je stari sustav uop?e radio? Evo kako se svaki mjesec ra?unala vaša pla?a, polaze?i od onog što poslodavac mora izdvojiti sa svog ra?una:

 1. prvo se od toga oduzimaju doprinosi, koji se dijele na doprinose "na pla?u" i "iz pla?e". To je ukupno 31,7% koje nikad ne vidite i nikad ne?ete dobiti natrag: taj novac se troši za zdravstvo, umirovljenike, Zavod za zapošljavanje, itd.
 2. Od onog što ostane se oduzima "neoporezivi dio". To je 1800 kn, ali ako uzdržavate nekog (muža/ženu, djecu) ili živite na podru?jima posebne skrbi, to se pove?ava. Recimo, dok je moja žena bila nezaposlena, moj neoporezivi dio je bio 2400 kn. To se uve?ava za troškove životnog osiguranja, kamate na kredit za stan, troškove za zdravstveno osiguranje, zubara, itd. Taj novac je vaš, nitko vam ga ne uzima; ako ga platite previše, sljede?e godine ?e vam vratiti to što ste preplatili: to je bit povrata poreza...
 3. Ono što ostane se dijeli na "razrede" ili "kriške" — maksimalno 3600 kn ide u "prvu krišku", ono što ostane (ako ostane), se opet dijeli tako da maksimalno 5400 kn ide u "drugu krišku", pa ako nešto ostane, maksimalno 16200 kn ide u "tre?u krišku", a ono što ostaje je "?etvrta kriška"
 4. Od prve kriške (razreda) država uzima 15%, od druge 25%, od tre?e 35%, a od ?etvrte 45%.
 5. Od onog što ostane, grad ili op?ina uzimaju svoj postotak ("prirez")
 6. Na ra?un dobijete "neoporezivi dio" iz to?ke 2 i ono što je ostalo nakon ovog silnog oduzimanja

Sve ovo izgleda jako komplicirano, i zapravo je — godinama jednostavno skinem tablicu u MS Excelu s interneta (svake godine se radi nova), ispunim je a ona sama izra?una sve te brojeve i trebam li što dobiti natrag.

Što se sada mijenja? Izjave iz vlade nisu sasvim precizne, ali ?ini se sljede?e:

 1. sve ostaje po starom
 2. uglavnom ostaje po starom, osim što se više ne priznaju neki troškovi, kao životno osiguranje, kamate za stan itd.
 3. imamo samo tri kriške, u prvu ide maksimalno 3600 kn (kao i prije), a od onog što ostane u drugu ide maksimalno 7200 kn — ovdje je promjena, a u tre?u sve što ostane — opet promjena.
 4. prva kriška se oporezuje s 12% (to je promjena), druga s 25% (dakle, isto), a tre?a s 40% (promjena, to je to?no izme?u dvije stare stope, 35% i 45%
 5. sve ostaje po starom
 6. sve ostaje po starom

Pa dobro, to zna?i da ?e svi dobivati više? Koliko više? Baš i ne — nakucao sam sve formule u MS Excel, i evo rezultata koliko ?ete dobivati više. Na x-osi je vaša dosadašnja pla?a "na ruke" (pretpostavka da je vaš prirez nula, ali nije neka velika razlika, te da je vaš neoporezivi dio 1800 kn), a na y-osi koliko ?ete dobiti više (ili manje):

Je li vlada mogla predložiti nešto bolje? Odmah se vidi da najviše dobijaju oni s pla?ama oko 12000-13000 kn. To su lijepe pla?e, mora se priznati. Najviše gube oni s pla?ama oko 27000 kn. Iako neki izjavljuju da su to "inžinjeri, lije?nici...." — vjerojatno nema baš mnogo inžinjera pla?u "na ruke" od 27000 kn, osim ako ne rade recimo kao direktori IGH.

Budu?i da se stope smanjuju, ne može se izbje?i da ve?ina dobije više. Moglo se ostaviti najvišu stopu na 45%, i tada ne bi bilo ovog efekta "što više imaš, to više dobijaš" na vrlo visokim pla?ama.

Prava korist od ovog ?e biti pojednostavljeni obra?un, i smanjeni broj prijava za povrat poreza na dohodak.

Pažljiviji promatra?i hrvatskih poreznih razreda (gore spomenutih "kriški") mogu uo?iti i sljede?e

 1. neoporezivi dio = 1800 kn
 2. prvi razred = maks. 3600 kn = 2 × 1800
 3. drugi razred = maks. 5400 kn = 3 × 1800
 4. novi drugi razred = maks. 7200 kn = 4 × 1800

itd, sve je u jedinicama od 1800 kn. Vjerojatno netko negdje ima neki model u kojem je 1800 kn "cigla". Zanimljivo je da je 1800 kn oprilike nekadašnjih 500 DM, a današnjih 250 €, što je opet nekako "okruglo".

Još jedna zanimljivost dosadašnjeg sustava:

 1. neoporezivi dio = 1 × 1800 kn = 0%
 2. prvi razred = 2 × 1800 kn = 15%
 3. drugi razred = 3 × 1800 kn = 25%
 4. tre?i razred = 9 × 1800 = 35%

Sve izgleda logi?no, ali zašto 9 × 1800? Volio bih vidjeti taj model i razloge. No vjerojatno je bilo "o?emo osam ili devet"? "Daj devet, ajde... šta ja znam....".

Danas su ti brojevi 1, 2 i 4 (neoporezivo, prva i druga kriška). Zanimljivo, zar ne?

Hajdemo malo dublje razmisliti o porezima.

Kad malo dublje promislimo, porezima se novac može i usmjeravati. Naš problem nije premala potrošnja. Mi nismo Amerika 1950-ih da imamo ogromne proizvodne kapacitete (ostale od rata) i goleme prirodne resurse, a nedostaje nam potražnje: naprotiv, mi previše trošimo, naro?ito uvoznu robu.

Svako oporezivanje potrošnje (dakle, pove?anje PDV, što je ve? u?injeno) i smanjivanje poreza na dohodak (što ?e se sada napraviti) je korak u pravom smjeru. Naravno, moramo smanjiti i rashode države!

Naime, ako ljudima ostaje više novaca, tada oni mogu novac i uštedjeti, staviti na banku. Novac se seli iz potrošnje u štednju.

Kontraargument bi bio sljede?i: ljudi ?e kupovati švercanu robu, zaobilazit ?e PDV, odlaziti na selo i kupovati meso od seljaka itd. Ali i dohodci se mogu utajiti, pla?e se mogu dijeliti i ispod stola, mnogo jednostavnije nego zmuljati na PDV-u.

Mislim da su ove promjene korak u pravom smjeru. Naravno ostaje pitanje koje nam nitko nikad ne?e re?i — zašto ovakvi razredi, zašto ovakve stope, koji su to principi koji stoje iza toga — zato što najvjerojatnije ne stoje nikakvi principi, ve? isprobavanje u Excelu dok se ne dobije rezultat kojim su svi sretni.

Samo je jedno pitanje: zašto se sve ovo nije napravilo u ljeto prošle godine? Zašto nitko nije uzeo MS PowerPoint i nakucao one ipak zdravorazumske mjere prošlog ljeta?

Komentari

Zivim u Svicarskoj vec 20

Zivim u Svicarskoj vec 20 godina. U ovoj zemlji se placaju 2 poreza: na ono sto zaradis i na kapital koji imas. Kapital je sve sto imas_novac, kuca, auto itd.
Taj porez raste progresivno do iznosa od 1 Mio franaka. Ako imate samo 1000 franaka kapitala, on iznosi godisnje 1 franak ili 1promil (0.1%). Ako imate 200 000 franaka, opet je 1 promil i iznosi 200 franaka. Nakon 200 000 franaka raste i za iznos od npr. 500 000 iznosi 1.6 promila ili 800 franaka. Za iznos od 1 milion franaka iznosi 2.3 promila ili 2300 franaka. Nakon 1 miliona je konstantan i iznosi 2.3 promila (0.23 %).
Znaci u "siromasnoj" Svicarskoj za 1 Milion kapitala(npr.stan od 200 kvadrata) placa se godisnje 2300 franaka a u bogatoj Hrvatskoj 1.5 % ili nevjerojatnih
15 000 franaka ili 7 puta vise nego u Svicarskoj!!!!
Slavko Linic bi trebao razmisliti sto je to porez i pravedno odlucivati. Ovako ove odluke podsjecaju na 1945 i otimacinu od onoga koji ima i koji je to stekao na pravno regularan nacin.
Jednom rjecju:Sramota.Rad se treba oporezivati a ne kapital.
Srdacan pozdrav iz siromasne Svicarske(porez samo 0.23 %, kase prazne)
Mr.Svicarac

Mr. Svicarac

Tko je glasao

Mudrijaš...

Kad Švicarska bude imala 2 rata prosječno na svakih 50 godina, pa kad Švicarska vrati ono židovsko i ino zlato iz WW2, pa kad još otkantate raznorazne bjelosvjetske jebivjetre koje skrivaju novac od matičnih država u švicarskim bankama, između ostalog i naše - onda se javi... U međuvremenu, imaš možda još koji dobar i dobronamjerni savjet :P

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Hajdemo malo dublje

Hajdemo malo dublje razmisliti o porezima.

Sve si prikazao u jasnim matematičkim pokazateljima, ali si ispustio bitnu stavku; realni saldo

Kod mojeg primjera je to jednostavni matematički izračun;
1200 kn godišnje dobivam zbog umanjenog poreza
2000 kn gubim zbog ukidanja poreznih olakšica
realni saldo je -800 kn.

I to nije sve jer najveći rezovi tek dolaze
Ukoliko se ti rezovi dogode u najavljenom obliku, slijedi dodatni četverostruki minus na saldu
Od početka 2009 g dogodile su se tečajne promjene i porast kamata na stambene kredite što je rezultiralo manjak na mojem računu dodatnih 5600 kn godišnje.

Mi se sada nalazimo u stvarnosti gdje koračamo 1 korak naprijed, a dva koraka unazad.
U nekoj drugoj stvarnosti je 5% građana koji su prisvojili gospodarske potencijale ove zamlje, zajedno sa strancima koji su jeftino došli do našeg obiteljskog srebra.
Reanost je nažalost ovakva; Krim milje je izvršio državni udar na sofisticirani način.

Samo je jedno pitanje: zašto se sve ovo nije napravilo u ljeto prošle godine?

Iz jednostavnog razloga; tada nije bilo diktata MMF-a

Tko je glasao

Tu se i priča da će

Tu se i priča da će država uzeti milijardu kina manje građanima. Mislim, je država će uzeti manje, odnosno lokalna samouprava će dobiti manje jer se ona financira iz poreza na dohodak.
vladu ipak prije svega zanimaju prihodi državnog proračuna. tako će lokalna samouprava dobiti manje a državni proračun će dobiti više iz povećanja potrošnje i većih prihoda od poreza na potrošnju.također če zbog zbog ukidanja povrata poreza država uštedjeti na troškovima administracije.

ono što mene više muči kod svih ovih mjera je to zašto nije pokrenuta velika akcija prebijanja dugova.
država je obećala poplaćati svoje dugove, ali nije jedino država dužna.
ovo bi bila dobra prilika da se smanji uvelike nelikvidnost. mnoge firme su i dužne državi za neuplaćeni porez, a prebijanjem dugova i plaćanjem onima koji su dužni državi uz uvijet za i oni plate onima kojima su oni dužni bi se poboljšalo stanje u gospodarstvu, ali i rasvjetlilo tko kako posluje. ovako će biti isplaćene mnoge firme koje su poslovale s državom, a poslovi se prečesto dobivaju preko veza i poznanstva, a dobavljači firmi koje posluju s državom se i dalje mogu nastaviti daviti u nelikvidnosti.

Tko je glasao

Sve ovo izgleda jako

Sve ovo izgleda jako komplicirano, i zapravo je
Vrlo dobra analiza ali se sa zaključcima baš i ne slažem.
Najprije priča da je kompliciran proračun ako imamo veći broj poreznih stopa je poprilično bezvezna i mislim da prosječni srednjoškolac u 1. razredu može složiti proračun u EXCEL-u koji će to obaviti.

Sljedeći problem koji stvarno komplicira (poskupljuje) obračun poreza je promjena sama po sebi jer je potrebno prepraviti sav onaj softver kojim se plaće obračunavaju i što je sigurno dodatni trošak za gospodarstvo. Posebna je svinjarija to što se obračun mijenja unutar jedne fiskalne godine što znači da u godišnjoj prijavi imamo 2 razna računa koji su takvi ove godine i vjerojatno nikad više. Dakle i tu imamo dodatni trošak u samoj prepravci softvera za jednokratnu upotrebu. Dodatni trošak je i u tome što je sve podatke o ostvarnim prihodima potrebno dva puta ukucati obzirom na vrijeme kad su ostvareni odnosno porezne stope koje su bile na snazi. Dakle svi oni službenici u poreznim upravama imaju barem 50% više posla a to netko treba platiti.

I zapravo glavna stvar je da mi nije jasna svrha takve promjene. Zbog čega država koja grca u nelikvidnosti ide, barem kako tvrdi, smanjivati poreze?

Meni se čini da će u ovoj priči profitirati samo tvrtke koje izrađuju softwer za obračuna plaća a svi ostali, i država i radni narod, će tu popuštiti. Očito da sva ova ekonomska žgadija nije sposoban složiti model u kojem će ući svi elementi i na temelju takvog cjelovitog modela donijeti najbolje moguće odluke već se sve to radi amaterski i bez mozga usprkos pozamašnim dimenzijama glave kakvu ovaj jedan savjetnik ima.

I šećer na kraju je saznanje da većina radnika kod nas imaju ugovorene neto a ne bruto plaće što znači da u pravilu ove razlike ostaju u džepu ili idu iz džepa poslodavca.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

"I šećer na kraju je

"I šećer na kraju je saznanje da većina radnika kod nas imaju ugovorene neto a ne bruto plaće što znači da u pravilu ove razlike ostaju u džepu ili idu iz džepa poslodavca."

A baš! To si dobro primijetio!

Tko je glasao

I zapravo glavna stvar je da

I zapravo glavna stvar je da mi nije jasna svrha takve promjene. Zbog čega država koja grca u nelikvidnosti ide, barem kako tvrdi, smanjivati poreze?

Zato što će cijene struje i grijanja skočiti, kao i možda mnogo što drugo.

Posebna je svinjarija to što se obračun mijenja unutar jedne fiskalne godine što znači da u godišnjoj prijavi imamo 2 razna računa koji su takvi ove godine i vjerojatno nikad više.

Ne samo to, nego se neki odbici priznaju samo za prvu polovicu godine! Ali pravo je pitanje: zašto se u ovo nije išlo krajem prošle godine? Zašto se čekalo do sada?

Tko je glasao

Ovaj sistem koji barata s

Ovaj sistem koji barata s pomovima kao što su "doprinosi na brutto" i "doprinosi iz brutta" (koji je uopće smisao takvog brutta koji nije brutto i čemu služi?), "netto plaća", izražena na mjesečnoj osnovi, a na koju se plaća porez na dohodak (kakav je to onda netto koji nije netto i čemu služi?) po nekakvim razredima na mjesečnoj osnovi, a obračunava se na godišnjoj bazi, zatim koji razlikuje pojmove "doprinosi" i "porezi" i "prirezi", iako je u osnovi sve apsolutno isto, primjer je administrativnog kaosa za koji je teško naći razumno opravdanje.

The Observer

Tko je glasao

Bit je u tome da bi

Bit je u tome da bi poslodavac trebao s radnikom ugovarazi bruto plaću. Tada se iz te bruto plaće plaćaju doprinosi i porezi, a ono što ostane ide radniku.

Dodatno još država uvodi i doprinose na bruto koji dodatno opterećuju poslodavca, ali to poslodavac ne smije (kao) zaračunati radniku.

U praksi, firme koje su pred propasti GODINAMA ne uplaćuju doprinose za svoje radnike. I nikom ništa.

Tko je glasao

Pojam "plaća" bi trebao

Pojam "plaća" bi trebao biti isti iznos (mjesečni ili godišnji) koji radnik ugovara s poslodavcem i kao takav bi trebao odgovarati iznosu koliko taj radnik "košta" poslodavca (minus neke stvari koje ne ulaze u porezni sistem, kao npr. besplatan prijevoz i slično). Tako bi trebalo komunicirati sluzbeno i neslužbeno - u medijima i privatno. Sve drugo je papazjanija gdje se ne zapravo ne zna koliko tko zaradjuje, nego se barata koliko tko novca primi na račun - netto plaća, koja je zapravo akontacija, jer se od toga poslije još uzima porez.

The Observer

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci