Tagovi

Stavovi HNS-a #2

Za sve vas koji Hrvatsku politiku ne dijelite samo na politike HDZ-a i SDP-a donosimo serijal tekstova o stavovima Hrvatske narodne stranke - liberalni demokrati o važnim političko-društvenim pitanjima.
Pred vama je drugi nastavak is serijala stavova Hrvatske narodne stranke – liberealni demokrati.
Prvi dio nalazi se ovdje (http://pollitika.com/stavovi-hns-a-1)
Treći dio nalazi se ovdje (http://pollitika.com/stavovi-hns-a-3)

II. UNUTARNJA POLITIKA
Područja: pravosuđe, javna uprava, stranački sustav, obrazovanje, kultura, socijalna politika i zdravstvo, ljudska prava.

KORUPCIJA U PRAVOSUĐU – KAKO JE RIJEŠITI?
Podložnost političkom i drugom pritisku govori o korupciji u pravosuđu.
Nezavisno sudstvo pretpostavka je civilizirane države.
U sustavu ne mogu djelovati suci dokazane političke provenijencije – njihova zaštita ne znači nezavisnost, nego nešto upravo obrnuto.
Isto vrijedi i za suce koji gotovo otvoreno rade u interesu organiziranog kriminala, i tajkunskih grupacija.
To ne znači da u sudstvu treba provoditi čistke, ali se moralnost i stručnost, kao dvije ključne odlike dobrog suca, moraju ugraditi u kriterije izbora i reizbora sudaca.
Upravo zato, HNS-LD zalaže se za ukidanje doživotnog mandata i uvođenje instituta reizbora sudaca svakih 8 godina.
Važno je reći da bi se u samom početku trebalo izvršiti tzv. početni reizbor.
Tako bi 50 % najlošije ocjenjenih sudaca išlo u reizbor odmah nakon preuzimanja vlasti, dok bi druga polovica išla u reizbor nakon 4 godine, kako bi se izbjegle optužbe o potencijalnoj političkoj smjeni sudaca.

I suci su zaslužili reizbor.
Sucima reizbor – građanima jednakost pred zakonima!

MJERE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
Korupcija je bolest društva koju je potrebno sustavno liječiti.
Liječenje ove bolesti nije moguće samo proklamacijama, i predstavama za javnost. Ekranizacija brzo prođe, a problem ostaje. USKOK je samo jedna „terapija“ u liječenju ove bolesti. Druga sredstva mogla bi se naći u policiji, koja bi prethodno morala proći detoksikaciju, a posebna je priča obavještajna zajednica, koja bi morala doživjeti temeljito preobraćenje.
Međutim, mjera svih mjera jesu imovinsko-porezne kartice, koje treba uvesti odmah.
Njima se utvrđuje imovina svih građana, odnosno njeno početno stanje. Poreznu upravu potrebno je svakako obvezati da prati porast imovine i uspoređuje je s prijavljenim prihodima, i plaćenim porezom u prethodnom razdoblju.
Imovina na koju nije plaćen porez dolazi iz nelegalnih izvora, a korupcija je jedan od njih.

Korupcija je bolest koju ne može zaustaviti ovisnik. (kritika HDZ-a)
Više reda i odgovornosti, manje korupcije.

REFORMA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA
Zdravstveni sustav je u stanju organske i mentalne kome, premda se ponekad može činiti da je u stanju kliničke smrti.

Njemu je potrebna hitna intervencija, uz primjenu terapije koja je u jednom njegovom dijelu već dala dobre rezultate. Racionalizacijom bolničkog sustava u Varaždinskoj županiji, uz primjenu menadžerskih principa upravljanja sustavom, bolnice u toj županiji posluju, naime, pozitivno.
Kako je to napravljeno?
Racionalizacijom sustava, a naročito klinika, regionalnim objedinjavanjem i stvarnom decentralizacijom, korištenjem informacijskih tehnologija, uz primjenu modela menadžerskog vođenja zdravstvenih ustanova.
Tek ovakvom organizacijom zdravstvenog sustava mogu se iskoristiti njegove unutarnje rezerve i osigurati uštede. Krajnji je rezultat bolja zdravstvena zaštita, efikasniji zdravstveni sustav i ono što je najvažnije: jednako pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za svakog hrvatskog građanina. Bez obzira na njegovo imovinsko stanje, ili stranačke veze.

I zdravstvo je sustav kojeg treba voditi. Menadžeri: naprijed!
Zdravo zdravstvo za zdravije društvo!

KAKO ĆETE SMANJITI LISTU ČEKANJA U BOLNICAMA, RIJEŠITI DUG BOLNICA PREMA DOBAVLJAČIMA LIJEKOVA I POVISITI STANDARD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE?
Racionalizacijom sustava, a naročito klinika, regionalnim objedinjavanjem i stvarnom decentralizacijom, korištenjem informacijskih tehnologija, uz primjenu modela menadžerskog vođenja zdravstvenim ustanovama.
I u ovom području imamo pozitivan primjer iz Varaždinske županije, u kojoj su sve četiri postojeće bolnice racionalnom organizacijom, i efikasnim upravljanjem, dovedene u pozitivno poslovanje.
Pozitivan je i primjer uvođenje e-naručivanja i za specijalističke preglede, što se dominantno primjenjuje jedino u Varaždinskoj županiji, a što je znatno pojednostavilo život bolesnicima, korisnicima zdravstvenih usluga, smanjilo čekanje, ali i otklonilo uvjete za „liječnički porez“, odnosno mito u zdravstvu.

I siromašni su bolesni. Liječenje ne smije biti privilegija bogatih.
Liste za čekanje ne smiju postati liste za umiranje!
Pravo na zdravstvenu zaštitu. Jednakost u liječenju.

OBAVLJANJE PRIVATNE LIJEČNIČKE PRAKSE U DRŽAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
HNS-LD, kao liberalno-demokratska stranka, zalaže se za privatno vlasništvo i poduzetništvo kao važan dio života svakog društva. S tim u vezi, podržavamo i razvijanje privatne prakse, i ponude zdravstvenih usluga u privatnim zdravstvenim ustanovama.
Zalaganje za ovaj princip istovremeno je pojačan i zagovaranjem prava svakog hrvatskog čovjeka na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, s velikom razinom besplatnih usluga.
Liječenje ne smije postati privilegija bogatih. Ono je osnovno demokratsko pravo čovjeka u odgovornom društvu.
HNS-LD u Hrvatskom je saboru, podsjetimo, izrazio OŠTRO PROTIVLJENJE privatnoj praksi u javnim zdravstvenim ustanovama. Takvo ponašanje smatramo najvećom pljačkom, izvorom korupcije i dugih lista čekanja!

BISTE LI U STRATEGIJU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UGRADILI MEHANIZME KOJI BI OVISNICIMA O ALKOHOLU I/ILI NIKOTINU UVJETOVALI VEĆE PREMIJE UPLATE?
Da, jer se radi o većim rizičnim skupinama. Isto tako treba predvidjeti i mogućnost „skidanja“ ovog statusa u slučaju prestanka konzumacije. Znači, ovo nije trajni status, već svojevrsni stimulator odvikavanja.

ZA KAKAV SE ZDRAVSTVENI SUSTAV OSIGURANJA ZALAŽETE? JEDINSTVEN ILI STUPNJEVAN; OVISNO O ULAGANJU OSIGURANIKA U ISTI?
Stupnjevan, uz važnu napomenu da se u najnižem stupnju zagarantiraju prava na zdravstvenu zaštitu i liječenje svima na razini koju imaju u trenutku utvrđivanja novog sustava.

Liječenje nije privilegija bogatih.

BISTE LI U ZDRAVSTVENI SUSTAV UGRADILI OBVEZU SISTEMATSKIH PREGLEDA?
Preventivni pregledi maksimalna su odgovornost zdravstvene vlasti.

Preventiva za sve.
Zdrav pojedinac za zdravo društvo.

REFORMA MIROVINSKOG SUSTAVA (UKIDANJE POVLAŠTENIH MIROVINA, SABORSKIH I DR.)
U uvjetima gospodarskog zaostajanja, mirovinski je sustav koletaralna žrtva.
Samo programom gospodarskog oporavka, ali i bržeg ekonomskog rasta i razvoja, mogu se stvoriti one važne poluge za reformu mirovinskog sustava.
HNS-LD u svojim politikama, posebice u ekonomskom programu, ima instrumente za promjenu zatečenog stanja.
Jedan od važnih elemenata mirovinske politike HNS-LD-a jest i zahtjev za promjenama u skupini tzv. povlaštenih mirovina. Među njima su i mirovine saborskih zastupnika, i državnih dužnosnika.
HNS-LD zalaže se za njihovo prilagođavanje najboljim primjerima europske prakse, ali i uvjetima u našoj zemlji. Neodržive su sadašnje privilegije. One nisu ekonomski opravdne niti su pravedne.
Druga važna promjena jest i pozitivna diskriminacija žena u pravu na raniji odlazak u mirovinu u odnosu na muškarce. Žene su najčešće u dvostrukom radnom odnosu: na poslu i kod kuće.
Ova pozitivna diskriminacija prava žena na raniji odlazak u mirovinu samo je pokušaj ispravljanja ove ženske nejednakosti.

Povlaštene mirovine u europsku praksu.
Povlaštene mirovine društveno su priznanje. Prilagodimo ih stanju u društvu.
Novi i stari umirovljenici imaju istu želju: pravo na pristojan život.

HOĆETE LI U SVOM MANDATU UVESTI OBAVEZNO SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I KOJIM MJERAMA ĆETE TO UČINITI?
Varijanta a)
HNS-LD već je sada, u županiji u kojoj je na vlasti, uvela ono što drugi obećavaju. HNS-LD-ova županijska vlast u Varaždinskoj županiji de facto je već uvela obavezno srednjoškolsko obrazovanje, s preko 90 posto učenika koji nastavljaju srednješkolsko obrazovanje.
Ovo je ujedno i jedina županija u Hrvatskoj gdje djeca već dvije godine imaju potpuno besplatan prijevoz i financiranje.
Od školske godine 2008./2009. ova će županija biti jedina u zemlji s jednosmjenskom nastavom. Ovo je ostvareno primjenom javno-privatnog partnerstva, i to ponovo premijerno u našoj zemlji, uz važnu napomenu: bez ijedne kune državnog novca.
Nama u HNS-LD-u ne smeta što drugi prepisuju, i preuzimaju, naše modele i mjere, onda kada je to za dobro hrvatskog čovjeka i društva u cjelini.

Varijanta b) kao reakcija na HDZ-ov „Zakon“
HNS-LD ne protivi se proglašenju srednješkolskog obrazovanja obvezatnim, uz važnu nadopunu: uz prethodno osigurane uvjete za to.
Za besplatno srednješkolsko obrazovanje potrebni su odgovarajući školski prostor, besplatan prijevoz do škole za djecu putnike, besplatni đački domovi za djecu iz udaljenijih mjesta, besplatni udžbenici.
No hrvatska spremnost za to danas je još dobrano upitna. Ako gledamo i osnovnoškolsko obrazovanje, gdje imamo ozbiljnih poteškoća u osiguranju zakonske obveze o obveznom školovanju.

Varaždinski primjer za Hrvatsku znanja.
Besplatna karta u džepu svakog učenika, besplatne knjige u torbi svakog učenika.
Besplatno obrazovanje za jednakost obrazovnih šansi.

SPOLNI ODGOJ U ŠKOLAMA
Uvođenje spolnog odgoja u hrvatske škole mora biti prilagođeno suvremenim tekovinama 21. stoljeća.
Mlade se tako upoznaje s dva važna segmenta spolnog života: spolnom odgovornošću i zaštitom vlastitoga zdravlja.
Spolnost mladih u školskoj dobi nije nikakav grijeh. To je realnost kojoj se prilagoditi trebaju i škola, odnosno država.
Pritom se država ne smije miješati u život pojedinca.
Uvođenjem spolnog odgoja u škole stječe se spoznaja, i tako umanjuje opasnost od širenja spolno prenosivih bolesti, ali i smanjuje rizik od neželjenih trudnoća. Ovim se odgojem razvija svijest o vlastitom spolu, ali i odgovornost za poštivanje drugih.
Na kraju krajeva, ako u školama postoji pravo Katoličke crkve na propisivanje moralno poželjnog (seksualnog) ponašanja u vidu vjeronauka, a koji se nota bene temelji na vjerskoj dogmi, zašto onda ne bismo mogli imati i posebni izborni kolegij, znanstveno utemeljen i prihvaćen u najrazvijenijim zemljama Europske unije?

Spolni odgoj – demokratsko pravo mladih na izbor!
Bolja informiranost, manje problema.
Roditelji, i seksualnost je tema za razgovor!

VJERONAUK U ŠKOLAMA, VRTIĆIMA
Smatramo neprihvatljivim uvođenje i održavanje vjeronauka u školama, te odnedavno u vrtićima. Vjera i religioznost privatni su izbor građanina-pojedinca, i kao takve spadaju u red građanskih prava i sloboda, bez obzira na konfesiju.
Hrvatska je sekularna država, s jasnom odvojenošću države i crkve.
Vjerski odgoj u sekularnoj državi odvija se izvan institucija i ustanova odgoja i obrazovanja.
Hrvatska je multietnička i višekonfesionalna zemlja, i vjeronauk u školama i vrtićima može stvoriti razlike, i nejednakost, među njenim građanima, odnosno među djecom.
Hrvatska nema mogućnost osiguranja istih uvjeta, odnosno vjeroučitelja, za pripadnike svih konfesija. Jer nam je svima jasna npr. nemogućnost osiguravanja vjeroučitelja, gotovo za sve crkve osim katoličke.

DA ZA VJERONAUK U CRKVAMA.
Slobodna nedjelja djeci i roditeljima.
Vjeronauk je izbor pojedinca.
Vjeronauk u školi potiče razlike.

DRŽAVNA MATURA I NACIONALNI ISPIT
Uvođenjem državne mature, odnosno nacionalnog ispita, postiže se dvostruki cilj: uvođenje reda u upisne groznice, te utvrđivanje obrazovnih postignuća u cijeloj zemlji.
Ova pozitivna standardizacija onemogućuje korupciju u obrazovnom sustavu, koja se s vremena na vrijeme pojavljuje kao važna tema, posebice u vrijeme upisnih groznica.
Ono što je potrebno uvesti jest i ocjena nastavnika od strane učenika, kao dodatni faktor poticanja i nastavnika na stalno unapređivanje vlastitih spoznaja. Pri tome je nužno i podizanje digniteta ove struke, te destimuliranje negativne selekcije u nastavničkim zvanjima.

Nema dobrog obrazovanja bez dobrih nastavnika.
Državnom maturom protiv korupcije na upisima.

PODRŽAVATE LI UVOĐENJE ŠKOLARINA NA FAKULTETIMA?
HNS-LD zalaže se za povećanje odgovornosti u cijelom obrazovnom sustavu, i za promjenu naslijeđenog socijalističkog financiranja nerada.
Studenti zaslužuju promjenu vlastite pozicije. Njih se mora postaviti u poziciju važnih aktera sveučilišnog i visokoškolskog sustava. Upise na fakultete treba pojednostaviti, što će državna matura olakšati.
Studentima treba dati vauchere za školarine, i na taj način povećati njihovu odgovornost za odvijanje studija, uz pravo ocjenjivanja nastavnika.
Za studente koji redovito izvršavaju svoje obveze potrebno je predvidjeti horizontalnu pokretljivost (na trošak države i osobne potrebe), ali i uvođenje obveznih školarina za one koji studiraju dulje, odnosno ne izvršavaju svoje obveze.
Na ovaj način ostavlja se jednakost obrazovnih šansi, bez obzira na materijalne mogućnosti, i motiviraju se redovito studiranje te završetak studija u znatno većoj mjeri, nego što je to danas slučaj.
Kad je riječ o studiranju, još je jedan važan fenomen obilježio vladavinu HDZ-a. Radi se o tzv. bolonjskom procesu.
Ovo je jedan od najslabije pripremljenih projekata u mandatu Sanaderove Vlade!
Ovaj je proces obilježen nepripremljenošću, koju sada plaćaju i nastavnici, i studenti. Mogli bi slobodno reći nepripremljeni eksperiment ministra znanosti, obrazovanja i športa, s opasnim društvenim posljedicama.
A da apsurd bude tim veći, ovaj je ministar jedan od najboljih u Vladi HDZ-a. Postavlja se samo pitanje kakva je onda cijela Vlada!

ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA
Financiranje političkih stranaka jedan je od mogućih izvora, iz kojih se napaja korupcija!
Postojeća zakonska rješenja, kojima je uređena obveza objave prihoda i rashoda, odnosno donacija pojedinaca i tvrtki, nisu dovoljna.
Osim zabrane financiranja, od strane tvrtki u kojima država ima vlasništvo, jednako je nedopustivo financiranje od strane tvrtki koje ne plaćaju porez ili ne podmiruju obveze prema zaposlenicima, zdravstvenom ili mirovinskom fondu.
Nužno je urediti financiranje izbornih kampanja i to otvaranjem jednog jedinstvenog računa, kroz koji bi se bilježili svi prihodi i rashodi.
Potrebno je uvesti obvezu predaje plana prihoda i rashoda, kao preduvjeta za predaju izbornih lista.
Važan dio financiranja stranaka, i izbornih kampanja, jest i ograničavanje iznosa, odnosno proračuna. Potrebno je definirati maksimalni iznos izbornog budžeta, za svaku izbornu razinu.
Isto tako, treba definirati i maksimalan iznos donacija pojedinca ili tvrtke, odnosno nevladine udruge.
Ovim odredbama jedinstveno bi se reguliralo financiranje i nezavisnih lista, pojedinaca i svih koji nastupaju na izborima, od lokalnih do parlamentarnih.
Sve stranke bi, do kraja lipnja, morale javno obznaniti svoje godišnje izvješće sa svim prihodima i rashodima, uz obvezu navođenja izvora sredstava i načina trošenja.
Pored godišnjeg nadzora od strane Državne revizije, financiranjem političkih stranaka treba se baviti i DIP (Državno izborno povjerenstvo). DIP mora biti i organizacijski i stručno osposobljen za ovu zadaću.

Stranke su javne, takvim mora biti i njihovo financiranje!

OPĆE IZBORNO PRAVO ZA DRŽAVLJANE HRVATSKE KOJI ŽIVE IZVAN ZEMLJE (DIJASPORA, HRVATI U BOSNI I HERCEGOVINI)
HNS-LD savršeno je svjestan ustavne odredbe o općem pravu glasa za svakog hrvatskog državljanina.
Unatoč tome, smatramo da tzv. dijaspora iz susjedne BiH ne može glasovati na izborima u Republici Hrvatskoj, jer se zapravo koristi kao korpus rezervnih glasova za HDZ i radi toga nema političke volje za promjenom Ustava. A koje promjene u ovom dijelu HNS-LD smatra svakako potrebnima.
HNS-LD protivi se ovakvom postojećem ustavnom rješenju, jer smatramo da Hrvatice i Hrvati u BiH svoje opće biračko pravo mogu ostvarivati samo i jedino u državi u kojoj sačinjavaju i konstitutivan narod! Slično pravilo o ostvarivanju općeg biračkog prava vrijedi i za Hrvat(ic)e u istinskoj dijaspori, a ono bi im trebalo ostati rezerviranim za matične zemlje čiji su trenutno građani. A ukidanje posebne liste za dijasporu svakako je osobito značajan dio HNS-LD-ove političke platforme.
Moralna i ustavna obveza Hrvatske spram Hrvata u BiH, ali i diljem svijeta, može se ostvariti putem zasebnog saborskog Odbora za dijasporu, čime bi se ostvarila institucionalna povezanost hrvatskih državljana izvan domovine.
Pošteno je da o sastavu Hrvatskog sabora mogu odlučivati samo oni građani koji su izravni «konzumenti», i dobrih, pa i onih loših rješenja tog istog parlamenta.

Svrha je izbora birati, a ne manipulirati.
Saborski Odbor za dijasporu – pravo mjesto povezanosti s dijasporom.

POVRATAK STANARSKIH PRAVA IZBJEGLIM GRAĐANIMA SRPSKE NACIONALNOSTI
HNS-LD u ovom pitanju nije za povratak stanarskih prava izbjeglim građanima srpske nacionalnosti, jer bi to bilo protuustavno, ali građanima koji nisu bili u ravnopravnom položaju pri otkupu stanova, a u kojima su imali stanarska prava, treba u okviru POS-a omogućiti stanove po povoljnijim uvjetima, ili im osigurati status zaštićenog najmoprimca u stanovima izgrađenim po POS modelu.

ULOGA CRKVE
Republika Hrvatska određena je Ustavom kao sekularna država, te kao takva ne smije biti pod snažnim utjecajem bilo koje vjerske zajednice.
Vjera je stvar svakog pojedinca te kao takva ne smije biti nametana kao službena ideologije jedne države.
Svaki pojedinac ima pravo ispovijedati vlastitu vjeru. Protivimo se bilo kojoj vrsti manipulacije vjernicima u političke svrhe.

TREBA LI SMANJITI BROJ OPĆINA I GRADOVA U RH?
Treba, jer je ovakav sustav financijski neodrživ, budući da većina općina, a i neki gradovi, nemaju dovoljno sredstava za nužno funkcioniranje.
Jednako tako, racionalno bi bilo izvršiti i preustroj teritorijalne organizacije države, i smanjiti broj županija, uz istovremeno povećavanje njihove uloge i prava, na području organiziranja regionalne samouprave.
Današnje su županije više savjetodavnog karaktera i može se reći da nisu dovoljno iskorištene za organizaciju života i rješavanje problema na svom području.
Sam ustroj treba biti predmetom stručnjaka za geostrategiju, ekonomsku geografiju, lokalnu i regionalnu upravu i samoupravu, a nikako političara.
Na taj bismo način otvorili vrata za oživotvorenje ideje o decentralizaciji i vraćanja poluga vlasti na nižu razinu.

SMRTNA KAZNA
HNS-LD protivi se smrtnoj kazni, i Hrvatska mora ostati ucrtana na karti svijeta kao država u kojoj nema smrtne kazne.
Nitko, pa ni država, nema pravo oduzeti život pojedincu. Kaznom dugotrajnog zatvora postiže se svrha kaznenopravne sankcije, odnosno specijalna i generalna prevencija. Hrvatska treba ostati abolicionistička zemlja, i time potvrditi svoj demokratski karakter.

Smrtna kazna – demokratski grijeh države.

LEGALIZACIJA PROSTITUCIJE
HNS-LD zalaže se za završetak postojeće prakse zatvaranja očiju pred ovim problemom društva.
HNS-LD je ZA legalizaciju prostitucije iz dva razloga. Ona je sredstvo zaštite osoba (najčešće žena), koje se njome bave iz egzistencijalne nužnosti, slobodnog izbora ili su, na žalost, na nju prisiljene kao žrtve ropskog odnosa. S druge strane, legalizacija prostitucije je dio politike suzbijanja svih oblika kriminaliteta, usko povezanih s prostitucijom.
Smatramo da bi se legalizacijom prostitucije smanjilo širenje spolnih bolesti, te bi se taj dio tržišta uslugama mogao uspješnije nadgledati i kontrolirati.
Pod prostitucijom podrazumijevamo isključivo dobrovoljnu prostituciju, koja nije posljedica ropskog odnosa ili bilo kakve prisile, te se snažno zalažemo za poduzimanje svih mjera za suzbijanje traffickinga tj. trgovine ljudima.
Legalizacijom prostitucije osobe koje se prostituiraju bile bi obvezne prijaviti se vlastima, te bi stekle status samozaposlenika, ostvarile pravo na mirovinu i zdravstveno osiguranje.

Uvesti reda u «najstariji zanat».

EUTANAZIJA
Što se tiče eutanazije, u skladu s liberalnom doktrinom, smatramo da neizlječivim bolesnicima, onima u terminalnoj fazi njihove bolesti, treba omogućiti dostojanstvenu smrt, i olakšati im patnju i teške bolove kroz koje prolaze do same smrti.

Eutanazija – dostojanstvena smrt.
Eutanazija – pravo na kraj patnje.

SPOLNA ORIJENTACIJA, ISTOSPOLNE BRAČNE ZAJEDNICE
Suvremeno demokratsko načelo jest jednakost svih građana bez obzira na njihove različitosti (vjersku, rasnu, etničku, ideološko-političku).
Ovo se pravo odnosi i na spolnu orijentaciju. HNS-LD smatra da je spolna orijentacija privatna stvar svakog pojedinca u koju se država nema pravo uplitati.
HNS-LD smatra da su homoseksualnost (sklonost vlastitom spolu), transeksualnost (osjećaj pripadanja drugom spolu) te aseksualnost (osoba koja nema fizičkih sklonosti niti prema kojem spolu) urođene, a ne odluke pojedinaca.
Drugačija seksualna usmjerenja su prirodna, i pripadaju im jednaka prava s heteroseksualnim usmjerenjem.
Smatramo da bi se prava tih osoba trebalo, i to u što kraćem roku, izjednačiti s pravima heteroseksualnih osoba. U tom kontekstu zalažemo se za izmjene zakona o istospolnim zajednicama, a koje bi takve zajednice što više približile instituciji braka.
Što se tiče usvajanja djece od strane homoseksualnih osoba, HNS-LD je protiv takve inicijative, budući da smatra kako je potrebno voditi računa i o pravu djece na izbor.

Jednaka prava za različite spolne orijentacije.
Različitost je ispit za demokratska društva.

POBAČAJ, PRAVO ŽENA NA SLOBODU ODLUČIVANJA, PLANIRANJE OBITELJI
Stranka HNS-LD ne smatra se zagovornikom pobačaja, ne želi ga poticati, niti stimulirati, ali isto tako smatra i velikom istinom da se Hrvatska, kao i druge zemlje, suočavaju s tom nepoželjnom situacijom.
Zapravo se radi o pitanju ZDRAVLJA žene, i njenog prava da o tome odlučuje.
Zabrana pobačaja ne dovodi do smanjenja broja pobačaja.
Najbolji je primjer Portugala: imućnije žene odlaze na brodove-klinike, koji plutaju u međunarodnim vodama, u blizini teritorijalnih voda, i tamo pobacuju.
Siromašnije žene koriste pak „usluge“ raznih nadri-lječnika, i «seoskih baba i babica», a kasnije u teškom zdravstvenom stanju završavaju u bolnicama!
HNS-LD važnijom od svega smatra raspravu o spolnom odgoju u školama, jer bi ona svakako predstavljala odličnu PREVENTIVU neželjenoj trudnoći.
Završno, HNS-LD nikako ne može poduprijeti zabranu pobačaja.

DEKRIMINALIZACIJA LAKIH DROGA
Za HNS-LD ne postoje lake i teške droge.
Postoje samo OVISNICI, povremeni KONZUMENTI i DILERI.
HNS-LD svakako je za dekriminalizaciju ovisnika, za dobre preventivne programe i jaku represiju protiv ponude i ponuđača droge.

DEKRIMINALIZACIJA KLEVETE I UVREDE
Smatramo da se iz Kaznenog zakona treba izbrisati kazneno djelo uvrede i klevete, i na taj način treba ih dekriminalizirati.
Ovim se djelima ne vrijeđa u tolikoj mjeri neko pravno dobro, da bi takve radnje trebalo kazneno goniti, a pogotovo sankcionirati kaznom zatvora.
Uvredu i klevetu treba prebaciti u potpunosti u sferu neimovinske štete (npr. duševne boli), koja se po građanskom pravu može utužiti u parničnom postupku.
Ono što je važno mijenjati jest i odgovornost za izgovorenu, ili napisanu, riječ, uz istovremeno razvijanje društvene osjetljivosti na izgovorene laži i klevete.
Ovo inzistiranje na odgovornosti nikako ne znači da se zalažemo za autocenzuru, a koja je produkt nedemokratskih odnosa. Više se radi o poticanju profesionalnosti u javnom životu.

PRAVA ŽIVOTINJA
Demokratsko društvo svoj karakter dokazuje i odgovornim odnosom prema životinjama.
Zakonska rješenja, kojima se sankcionira neodgovoran odnos prema životinjama, moraju se primjenjivati bez ostatka.
Ovo se odnosi i prema neodgovornim vlasnicima životinja, koji zanemaruju, muče ili ostavljaju svoje kućne ljubimce. Treba zabraniti i sve zloupotrebe životinja u različitim ilegalnim natjecanjima, a njihove uzgajivače i organizatore drakonski kažnjavati.

I životinje zaslužuju human odnos.
Životinje moraju biti drage i prije godišnjeg odmora.
Kućni ljubimci su to isto i za vrijeme godišnjih odmora.

ISTRAŽIVANJE EMBRIONALNIH MATIČNIH STANICA
Moderna znanost na pragu je brojnih izuma, koji će povećati kvalitetu života i zdravlje suvremenog čovjeka.
Hrvatska se svojim pozitivnim odnosom prema ovoj temi treba ucrtati na kartu zemalja koje su dozvolile istraživanja na matičnim stanicama u humane svrhe.
Ono što je dopuna ovoj inicijativi jest strogi stručni nadzor ovih istraživanja od strane vrhunskih domaćih profesionalaca, koji nisu u ovim istraživačkim projektima.

KAKAV JE VAŠ STAV O APSOLUTNOJ ZABRANI PUŠENJA NA JAVNIM MJESTIMA?
Kod zabrane pušenja, zalažemo se za analizu postignuća u zemljama u kojima je uvedena zabrana pušenja na javnim mjestima.
Ne bi bilo dobro brzati s ovakvom odlukom, kao što je to bio slučaj s poznatih 0,0 alkohola.
To nikako ne znači da je HNS-LD izrijekom protiv ove zabrane.
Više nam se čini da je za Hrvatsku u ovom trenutku primjerenija jedna blaža varijanta, odnosno proširenje sadašnjih restrikcija u pušenju na nova područja (oglašavanje u automobilskim i moto utrkama), ali i na nove javne prostore (striktno poštivanje zakona u pogledu prostora za nepušače u restoranima, kafićima; širenje prostora nepušenja u krugu bolnica i domova zdravlja, obrazovnih ustanova...).
U zadnjoj fazi, ali tek nakon analize učinaka u drugim zemljama, ali i posljedica doslovnog provođenja našeg zakona, išlo bi se na apsolutnu zabranu pušenja na javnim mjestima. Ta bi posljednja faza slijedila unutar 3-4 godine.

Zabrana pušenja u javnom životu.
Pravo na osobni izbor da, ali ne na štetu drugog.

KAKO RIJEŠITI SUPROTSTAVLJENE INTERESE VLASNIKA NACIONALIZIRANIH STANOVA I POVLAŠTENIH NAJMOPRIMACA?
Privatno vlasništvo je ustavna vrijednost i treba je bezuvjetno štititi.

Nitko, dakle, ne može otkupiti/kupiti stan, ako se vlasnik stana s time ne slaže.
Državni su stanovi otkupljeni, jer se vlasnik s otkupom složio. S druge strane, stanari su u nacionalizirane stanove godinama ulagali vlastita sredstva, računajući stanarsko pravo kao vlasničko pravo.
Uloženo im treba vratiti onaj tko ih je u taj položaj, i tu zabunu, doveo – država, i to financijskim obeštećenjem, ili državnim stanom koji se može otkupiti, odnosno u kojem se može neograničeno stanovati po povlaštenim uvjetima.

BESPRAVNA GRADNJA - RUŠENJE ILI LEGALIZACIJA
Svi se građani, ali i državne institucije nadzora i inspekcije, moraju pridržavati postojećeg zakona, te urbanističkih i prostornih planova jedinica lokalne samouprave.
Istovremeno, država i jedinice lokalne samouprave trebaju pojednostaviti, i ubrzati, postupak odlučivanja o zahtjevima za izdavanje građevinskih dozvola, te preventivnim mjerama onemogućavati bespravnu gradnju.
Kod legalizacije postojećih bespravno izgrađenih objekata, potrebno je utvrditi mogućnost prilagodbe prostorno-planskim uvjetima, uz primjerene kazne za sve prekršitelje.
Kazna se utvrđuje na temelju dva važna čimbenika: namjene objekta (za život, odmor, iznajmljivanje i sl.), i tržišne vrijednosti objekta.
Za bespravnu izgradnju iz egzistencijalnih i socijalnih potreba, svakako je potrebno pojednostaviti postupak legalizacije za postojeće objekte, i to u svim onim slučajevima u kojima je to moguće.

Bespravna gradnja ruši se od temelja, a ne od krova.

Komentari

Nego mene kao nepristranog

Nego mene kao nepristranog ;) promatraca zanima da li će te rbiti čvrsti u borbi protiv korupcije i sukoba interesa u premiloj nam domovini. Korupciji koja zaistinu izjeda same temelje ove države jer večina naših problema proizlazi iz nje, normalno uz već standardnu nesposobnost koju su dokazale sve stranke. Naime evo primjera: da li će te vi uvesti nekakve kaznene odrede kad državna revizija nađe da je tariguz plačen 80 kuna u Rebru. Da li će za to neko odgovarati. Da li će se u doba vaše buduće vladavine :( Sanader moći izvuci s samo konstatacijom saborskog povjerenstva da nije dobro popunio imovinsku karticu ili će te ga strpat u zatvor ili mu možda oduzet imovinu koja nije bila navedena u kartici. Da li će izjava saborskog povjerenstva o Čačiću da je bio u sukobu interesa za 900 miljona kuna poslova proći samo kao jednodnevana vijest i povećati samo količinu zajebancije u kafičima. Da li će te vi uvest nekakve kaznene odredbe i kazneno goniti takve likove ili nečete zato što vam je on nositelj liste?

Tko je glasao

TO JE TO

TO JE TO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Liberalno i beskompromisno DO JAJA :-)

Doduše, malo je "nepravedno" prema SDPovcima jer oni jednostavno nisu u situaciji da mogu pokazati istu takvu beskompromisnost ! Ali, ipak je to u redu :-) Oni će glasače "pecati" s drugim argumentima.

ALI I JEDNO UPOZORENJE !!!!!!!!!!!!!

Zvone Radikalni će biti NA STRAŽI :-)

Bilo kakav backtracking će biti BRUTALNO KAŽNJEN ;-) !!!

Tko je glasao

Treba imati ipak dosta

Treba imati ipak dosta strpljenja da se ovo pročita. Izaći ću iz ove predizborne utrke educiran ko nikad.

Tko je glasao

HNSovci su u ovoj kampanji

HNSovci su u ovoj kampanji doista pokazali da se imaju čime natjecati. Uložili su stvarno puno truda i u edukaciju.. Moj su izbor upravo oni (HNS) i SDP. Volio bih u novoj vladi vidjeti dobar tim haenesovaca.. Oni će SDPovom timu biti odlična nadopuna i korektiv..
Što se stavova tiće, odlično, jer nisam baš vidio da ostali imaju nešto tako konkretno.. Ovako bar znam na čemu sam..

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci