Tagovi

Stanimirovi? - posljednji ?etni?ki bastion

Ovih dana smo mogli ?itati veoma pozitivne kritike Tadi?evog dolaska u Vukovar. Tek tamo neke Vukovarske majke su Tadi?u okrenule le?a i jedno stotinjak HaEsPe ovaca je prosvjedovalo - što je sasvim za o?ekivati od njih jer nemaju nikakvog drugog posla.

Ohrabren takvom konstelacijom snaga, još vru? od poljupca kojeg je dobio od Tadi?a ispred Vukovarske zgrade poglavarstva (ne izmišljam - Tadi? je cmoknuo Stanimirovi?a i Pusi?ku, postoji video zapis) Vojislav Stanimirovi?, predsjednik SDSS-a dao je intervju za beogradsku 'Politiku'. Na hrvatskoj politi?koj sceni ne postoje novine koje su kvalitetne kao beogradska 'Politika'. Zbog toga nam mora biti jasno, da Stanimirovi? nije dao nedeljni intervju za te novine slu?ajno i u trku. Nedjeljni intervju beogradskoj politici je ono što je Stankovi?eva emisija 'Nedjeljom u 2' - mjesto na kojem vam je dopušteno da artikulirate jasno i glasno svoje stavove. Možete biti detaljni, i brutalni ako želite. A Stanimirovi? je to želio.

Novinari, površni i željni senzacija, rijetko obrazovani i intelektualno znatiželjni - ?ast iznimkama - odmah su se bacili kao gladni psi na Stanimirovi?evu izjavu da su Hrvati zapo?eli rat, a ne Srbi. To su u?inili zato što je najlakše napasti jednu takvu laž, jer je ona o?ita. Stanimirovi?a je branio Pupovac tezom da je dobro da se zna šta Srbi misle.

Ja kao notorni HaEsPeovac, kao jedan od onih stotinu koji su iskoristili svoje demokratsko pravo i do?ekali Tadi?a u slobodnom stilu dok je prolazio prema Ov?ari, smatram da je to jedina teza koja zapravo u ovoj cijeloj pri?i nije bitna i na koju Stanimirovi? ima pravo po svojoj konstituciji. Da li su Hrvati ili Srbi prvi po?eli ubijati - to stvarno spada u one ostatke ostataka koji ?e biti vje?na tema za forumske sva?e i psovanje majki. Ali to je bezna?ajno. Jer niti Stanimirovi?, niti novinari ne vjeruju u tu sva?u. Postoji u svim ratovima dvije stvari koje sam ja nau?io kad sam bio mali i išao u osnovnu skolu u bivšoj Jugoslaviji - svaki rat ima UZROK i POVOD. Povod i uzrok rata su razli?iti. Povod je ?esto banalan, iako ne mora biti - Srbi (zar slu?ajno Srbi?) su atentatom na Ferdinanda bili povod prvom svjetskom ratu. Iako bi to oni htjeli, Srbi nisu bili UZROK prvog svjetskog rata. ?ak je i jedan Hitler osje?ao da ne može samo tako napasti Pojsku, pa je iscenirao napad Poljaka na granici, da bi njegove divizije krenule na Poljsku. Ili mislite da je uzrok drugog svjetskog rata u napadu Poljaka na Njema?ku?

Tako je i kod nas. Da li je Hrvat prvo ubio Srbina ili Srbin Hrvata stvarno je nebitno - jer nisu se slu?ajno kod Vukovara našle glavne motorizirane snage JNA, u slu?ajnom kružnom borbenom postavu, s puškama na gotovs. Može stvarno biti da Hrvati nisu normalni i vole da se goloruki biju protiv tenkova, te da izazivaju ?etnike naoružane do zuba. Ja smatram da je povod Domovinskom ratu što je neki ustraša jeb'o majku ?etni?ku nekom Srbinu - i eto ti opsade od tri mjeseca, rata u Bosni, masakra na Kosovu itd...

Ajmo sada na Ženevsku konvenciju...nadam se da lijevo orijentirano ?itateljstvo ima nekakvo poštovanje prema jednoj takvoj sitnici kakva je Ženevska konvencija. Ako Staminirovi? kaže:"Vidite, hrvatska strana stalno potencira da su iz bolnice na Ov?aru odvedeni hrvatski ranjenici, bolesnici i bolni?ko osoblje. S druge strane, imamo informacije da su u bolnici bile oružane snage koje su se preobukle u bolesnike. I sada ovi protokoli koji su predati mogu da rasvetle šta je tu istina, koliko je bilo stvarnih bolesnika, a koliko vojnika. Jer, oni koji nisu u tim protokolima, zapravo su preobu?eni vojnici." Da li je ovo direktno kršenje pravila Ženevske konvencije? Jeli dopušteno streljanje zarobljnih vojnika? Osim toga, ti su bolesnici i zaista bili vojnici, jer su bili ranjenici. Ako ne vjerujete meni, vjerujte Puhovskom, on kaže da to jest kršenje ženevske konvencije. Ako se još uzme u obzir ?injenica da je upravo Stanimirovi? sa Ha?ži?em bio taj koji je pregledao vukovarsku bolnicu prije nego li su bolesnici 'zbrinuti', ja se pitam a što to radi DORH? Kad ?e se postaviti pitanje kaznene odgovornosti V.Stanimirovi?a? Ili barem politi?ke? Valjda je zaslužio nekakvim djelima onaj orden koji mu je Kara?i? dodijelio 1995. na Palama?

Kada vidim Stanimirovi?a, Tadi? mi se uop?e ne ?ini loš.

A zar nije jadno, a to sam ve? nekoliko puta istakao, da se jedva ?ekalo da se Tadi? ispri?a, a da SDSS-u to ne pada niti na pamet. Jer tko ?e se ispri?ati za doma?e Srbe koji su motike zamjenili kalašnjikovima? Pupovac je tada bio u Zagrebu, Josipovi? nije niti postojao, a Stamimirovi? je bio gradona?elnok 'oslobo?enog' Vukovara.

Komentari

HTV je u svim svojim

HTV je u svim svojim javljanjima iz Vukovara i prilozima isjekla dio priloga gdje je uopće bilo mogućno vidjeti Stanimirovića, Pupovca i dr.
Tako da posjet Tadića Vukovaru ipak nije iskorišten na način da se promovira SDSS i to je najveća korist od ovog posjeta. Upravo zbog toga se i javio Stanimirović s svojim izjavama znajući da će isprovocirati medije i dobiti prostor u javnosti, a sve s ciljem da se pokaže običnom hrvatskom Srbinu tko ima pravo pričati u njihovo ime u Hrvatskoj.

Tko je glasao

..odlična analiza

..odlična analiza stari pile..
..odmjerena..povjesno..utemeljena..
..a da je sve istina što stanimiriović priča..
..ne bi sad..pričo...
..ko što ne pričaju pogubljeni ljudi iz Vukovara , bilo da su vojnici ili obični, ranjeni ili ne..(po UN specifikaciji) ..jer po nekakvom "vojničkom kodeksu čojstva "..srpska narodna vojska oslobođenja, onog tko je bio vojnik ili bio muško..i sposoban nositi pušku, to znači i" muškarci "od 10.g, ;..odmah pravomoćno osuđivala na egzokuciju..bilo narodnim specijalitetima tipa..kolinje ili streljanjem..
..te je zbog tog imala "pravo" na ..masakr..na svim mjestima gdje "pobijeđivala " uz "neutralnost JNA" ..
od škabrnje, preko Vukovara, Sarajeva, do Srebrenice" to je Strategija , a ne ekces
bolesnih pojedinaca..
..a to što je država u rasulu..ne može umanjiti težinu povjesnih činjenica..
..to je druga priča.
..priča za "izvanredno stanje" jer razmjeri pljačke u hrvata su toliki, da bi to trebalo proglasiti i Veleizdajom a ne samo kriminalnom radnjom..
..jer dovesti državu na rub bankrota ..i prenijeti ustavne ovlasti na
.budući EU parlament. je prava veleizdaja

Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. (Sirah)

Tko je glasao

spin do spina a mi tonemo li, tonemo...

Ne vidim razloga da se STANIMIROVIĆEV INTERVJU NE GLEDA KAO JEDAN NOVI SPIN, ALI KOGA??
Naime, izjava Stanimirovića nije nešto senzacionalno, i ne zavređuje dizanje na noge svih domoljuba, pravih i lažnih. Problem vidim i nećem trećem - a to je moguće otvaranje pitanja koliko je cijela priča o Vukovaru (zajedno s nespornim žrtvama, koje su na hrvatskoj strani bitno veće, uključujući i razrušeni grad Vukovar) ipak priča s elementima MITA.
A mitove ne valja dirati, oni moraju stajati vječno i čvrsto "kano klisurine".
I dok Hrvatska BEZNADNO TONE, dok MMF kuca na vrata i pita za stanje u državnoj kasi, dok se nezaposlenost vraća iznad 300 000, dok afera sustiže novu aferu, i otvara se BEZDAN DRSKIH KRAĐA, najpametnije je otvarati stare, jedva dijelom zacijeljene rane.
A priča o Vukovaru neće uminuti jer ako išta volimo na ovim oprostorima, volimo spinove i - mitove.
Na trima temlejima počiva ovaj svijet - na ISTINI, na ZAKONU i na MIRU. Kao da mnogima nije stalo danas do tih temelja. Jer, kada su se dva predsejdnika, Tadić i Josipović, počeli trima temeljima približavati, evo ONIH (???) koji nas od tri temelja i naše budućnosti, udaljavaju.
PA, TONIMO I DALJE...
A eto, moja malenkost, usprkos vodi do grla, glasa za ISTINU, ZAKONE i MIR...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Mitovi

a to je moguće otvaranje pitanja koliko je cijela priča o Vukovaru (zajedno s nespornim žrtvama, koje su na hrvatskoj strani bitno veće, uključujući i razrušeni grad Vukovar) ipak priča s elementima MITA.
A mitove ne valja dirati, oni moraju stajati vječno i čvrsto "kano klisurine".

Kada bi netko tako nešto napisao o Varšavskom getu ili koncentracijskim logorima, bila bi to ista situacija.
Znam da ne voliš takve usporedbe, ali konačno počni poštivati hrvatske žrtve, uostalom tu živiš.

Vukovar je bio najveći koncentracijski logor poslije drugog svjetskoga rata u Europi.

Nije on mit, nego činjenica i istina, koju bi neki izbrisali gumicom jer im kvari ravnotežu na njihovoj pokvarenoj vagi.

Tko je glasao

ppetra...

Poštujem sve žrtve, ali nešto znam o mitovima i mitologiji južnoslavenskih naroda. I ne samo njih. Imaju i Židovi svoje mitove i legende, međutim Vukovar i Varašavski geto uspoređivati jednostavno nije primjereno. O Vukovaru puno znaš, vjerojatno više id mene, no nisam siguran da znaš dovoljno o Varšavskom getu. I moram te podsjetiti da je najveći logor nakon WW bilo - Sarajevo...I upravo to previđanje Sarajeva znak je da je Vukovar , u nekim elementima, poprimio mitske dimenzije.. To je i mit o Sutjesci, o Neretvi, o Kozari, o Jasenovcu, o Bleiburgu... Družio sam se s Bogdanom Bogdanovićem koji je sigurno jedan od autoriteta u pitanjima mitologija...i eto pokušavam razmišljati tim smjerom.
I o Vukovaru treba kritički razmišljati, jer Vukovar, do l99l. nije bio tipičan hrvatski grad stoga što je bio VIŠENACIONALAN, multikulturan. On je tek NAKON l99l. postao HRVATSKI GRAD u punom smislu riječi, a postao je i simbol hrvatskog otpora u tadašnjem ratu.
Stvari se pojednostavljuju i to nije samo hrvatska karakteristika.
Inače, razgovarati , primjerice,o nacionalnoj strukturi stanovnništva Vukovara prije izbijanja rata, l99l. ne znači ništa umanjivati žrtve Vukovara niti ih NE poštivati.
Inače, usporedbe nekih povijesnih događaja sa događajima iz židovske povijesti, posebno iz vremena holokausta, mnogi to ne razumuju, mogu biti kontraproduktivni i ne samo da ja to ne volim, to ne voli većina Židova.
Što ćeš, mnogi narodi žele imati EKSKLUZIVNE ŽRTVE...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Osijek - multikulturni grad danas?

....Vukovar, do l99l. nije bio tipičan hrvatski grad stoga što je bio VIŠENACIONALAN, multikulturan.

Multikulturni su bili i drugi gradovi - prvi veći od Vukovara je Osijek:

Osijek sa prigradskim naseljima neposredno prije ratnih zbivanja, prema popisu stanovništva iz ožujka 1991. ima 165.253 stanovnika.

Osijek , broj stanovnika 1991-2001 je (promjena 1991 je 100):
UKUPNO HRVATI SRBI MAĐARI NJEMCI OSTALI
-50.634 -11.700 -24.379 -2.002 +15 -12.571
-30,6% -10,55 -73,55% -63,43% +1,8% -70,86%

Dakle Osijek je oslobođen od dijela svojih građana u odnosu na 1991 godinu za ukupno 30,6% svojih tadašnjih stanovnika.

2001 godine u odnosu na 1991 je u Osijeku popisano 10,55% manje Hrvata, 73,55% manje Srba, 63,43% manje Mađara, 1,8% više Njemaca i 70,86% manje Ostalih.

Dosta komentara na tu temu ima na http://pollitika.com/a-sto-je-lagao-jeremic ne_novi - Čet, 05/06/2008 - 23:59

Tko je glasao

Hrvatski duh

Sarajevo je bilo opkoljen grad, ali njega Srbi nikada nisu potpuno zauzeli.
Vukovar je bio osvojen i tada je poprimio karakter koncentracijskoga logora iz kojega su logoraše vozilima transportirali do mučilišta, ili stratišta.

Vukovar je oduvijek bio hrvatski, bez obzira na nacionalni sastav stanovništva, kao i Knin.
To što u njemu žive i ljudi drugih nacionalnosti ne umanjuje njihov hrvatski duh, već naprotiv.

Što se tiče Varšavskoga geta,sasvim su mi jasni i razumljivi tvoji osjećaji, a slični su i u svih ljudi koji znaju suosjećati.
Baš zbog toga- ne mogu shvatiti tvoje nesuosjećanje s Hrvatima.

Ti koji voliš secirati naše rane, sjećanja i poseban hrvatski odnos prema Vukovaru, te nemaš razumijevanja za to što ni mi ne volimo da nas drugi uspoređuju, a pogotovo izjednačavaju s našim krvnicima, ljutiš se na svaku usporedbu s vama.

Nisi nimalo objektivan.
Kada netko uspoređuje patnje s tvojim narodom onda ubacuješ argumente o brojnosti i težini zločina, a kada to Hrvati rade, onda to relativiziraš i pozivaš se na mitove.

Tko je glasao

@ppetra Sarajevo je bilo

@ppetra
Sarajevo je bilo dijelom zauzeto od Srba (Grbavica itd.), bilo je sustavno bombardirano s položaja na rubovima kotline, živjelo je na rubu gladi, samo od humanitarne pomoći, bez struje i vode itd.
Kažem ti a ti ne čuješ - Vukovar nije bio tipičan hrvatski grad, DUH JE BIO MULTIKULTURAN do l99l.
Suosjećam s Hrvatima, ali i Srbima, i to je moje pravo. Time što živim u Hrvatskoj ne vidim potrebu da se ne solidariziram i sa Srbima koji su na neki način bili dvostruke žrtve- prvo, manipulatora i krvnika Miloševića i njegove klike, a onda naših žestokih momaka.
Uostalom, neka ti o Vukovaru pošteno pričaju sami Vukovarci.
Ništa se ne ljutim ako se neki događaju uspoređuju sa događajima iz židovske povijesti, posebno holokausta. Može mi biti nesimpatično ako se te usporedbe instrumentaliziraju u neke promiđbene svrhe. To se radilo prvo od klike Miloševića, a onda je ti prihvatio Tuđman pa je nastalo optuživanje tko je više zla nanio Židovima u WWII. Naravno, objektivan židovski svijet je bio šokiran žestinom tog propagandnog rata i zapravo saznao još preciznije da su obje strane, Nedićeva Srbija i Pavelićeva NDH počinile nečuvene zločine nad Jevrejima odnosno Židovima.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo Ruben Weiss, I moram te

Ljubo Ruben Weiss,

I moram te podsjetiti da je najveći logor nakon WW bilo - Sarajevo..

Naj veči logor poslje WWII je Gaza.

Tko je glasao

Gaza kao logor??

Ako želiš, pošalji mi privatno (PP) mail adresu da ti pošaljem video koji prikazuje današnji život u Gazi ( tržnice,trgovine,restorane, bolnice,vile, nebodere itd.).
Ako je to logor, onda sam ja majmun.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo

Dao sam ti plus zbog ove rečenice:

"Ako je to logor, onda sam ja majmun."

grdi

Tko je glasao

..zz

..bez osobnih uvreda..
..i majmuni su zaštićeni po UN konvenciji o zaštiti životinja..

"Dođite u Gazu, savršeno mjesto za život; ako ga uspijete sačuvati "
.novi turistički slogan

Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. (Sirah)

Tko je glasao

Ljubo@

Od mene tražiš samokritiku koja je nužna u ime boljitka za sve, u ime toga da svatko prihvati vlastite grijehe i na taj način smogne snage za oprost.

A ti sam nisi spreman niti na najmanju dozu kritke Židova kao svoga naroda, čak nije toliko problem u kritici nego si još spreman nekakvim promo filmićima prikazati Gazu kao lunapark!!??

To je dakle u maniri nacističkih metoda gdje se prikazuju ugojeni i zdravi logoraši kako veselo rade nasmiješeni i sretni, dok nekolicina još čak i pozira fotografu...

Tko je glasao

Gaza jest logor...

... i dio sustavnog genocida. A ti naravno nisi majmun, ali si šovinist.

Tko je glasao

kontinenti

khhhm..od kada je Gaza u Europi???

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Janus, khhhm..od kada je Gaza

Janus,

khhhm..od kada je Gaza u Europi???

Sigurno možeš ukazat gdje sam ja spominjal Evropu.

Pa ni Izrael nije u Evropi pa sudjeluje u natjecanju na Evroviziji.

Tko je glasao

logori i eurosong

Sigurno možeš ukazat gdje sam ja spominjal Evropu.

čini mi se da je bila riječ o logorima u Europi nakon WW2...Vukovar, Sarajevo...

Pa ni Izrael nije u Evropi pa sudjeluje u natjecanju na Evroviziji.

ok...onda i Gaza može sudjelovati u natjecanju za najveći logor u Europi...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

čini mi se da je bila riječ o

čini mi se da je bila riječ o logorima u Europi nakon WW2...Vukovar, Sarajevo...

Aha, tebi se to samo pričinjava.

Tko je glasao

halucinacije

ma daa...napušio sam se, pa mi se pričinilo da su Vukovar i Sarajevo u Europi...sorry :)))

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

A eto, ...

...pogledajte kako to radi oličenje dobrostivosti i tolerancije, veliki borac za demokraciju:

StarPil
08.11.2010 - 09:58
Ako me još jednom ikada uvrijediš svojim pisanjem, potrudit ću se da te pronađem. Kako se zoveš slabiću jedan? Znam ja takve. Zoveš se Veliki Kukavica s Velikim Kompleksom. Pripazi se.

Treba li ovome komentar?

Tko je glasao

Tko traži dobije.

Tko traži dobije.

Petar Macut

Tko je glasao

ovakvo ponašanje

ovakvo ponašanje nije dopušteno, account blokiran do 10. prosinca

Tko je glasao

Kome je blokiran račun??

StarPilu je blokiran račun do lo. prosinca??
Prijedlog: Otvori negdje rubriku: BLOKIRANI ili KAŽNJENI gdje će se moći vidjeti tko je blokiran i do kada.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Kakva je to demokracija di

Kakva je to demokracija di čoviku rečeš daš ga prbit a drugi te
blokira.?????

Tko je glasao

Nevjerojatno

Sve ljevo orijentirani članovi pollitke.com zaslužili su "-" iz osnovne humanosti. StariPil se prevario hrvatska ljevica niti je hrvatska, a niti je baš neka ljevica.
Nevjerojatno, umjesto da svi osude Stanimirovićevu izjavu, sve se relativizira. Baš me zanima da je netko izjavio da i u 2. svjetskom ratu među Židovima bilo ljudi koju su bili u borbenim postrojbama pa taj zločin nije tako strašan ili da želja za teritorijalnim širenjem nije uzrok rata već ugroženost njemače manjine diljem svijeta, kako bi se taj proveo.

->Pointer

Tko je glasao

Hrvacka ljevica i desnica.

Hrvacka ljevica ne postoji . Oni koji sebe nazivaju ljevicom trude
se preuzeti vlast kako bi mogli pokrast ovo malo što je ostalo od
ove sprdačine od države.
Desnica u hrvata postoji ali je retardirana i bavi se pizdarijama.

Tko je glasao

Rasprava bez Židova??

Može li neka rasprava a da se ne upetlja Židove u nju??

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Nemože! Jer ste isti kao i

Nemože!

Jer ste isti kao i oni.

I zato što u sve morate gurnuti svoje špicaste noseve.

PVMJLL

Tko je glasao

Kao prvo od kud ti znaš koji

Kao prvo od kud ti znaš koji član je kako orijentiran?
Kao drugo zašto "-". Jel ti uopće znaš o čemu ti govoriš - o osnovnoj humanosti.
Osnovna humanost znači da su sve žrtve iste, bez obzira na nacionalnu, vjersku, dobnu, spolnu pripadnost.

Istina je da si ti i slični tebi u izjavi vidjeli ono čega nema. Niti je čovjek negirao zločine u Vukovaru niti ih je ismijavao. Samo je naglasio da je žrtava bilo sa obje strane.

Ako ti vjeruješ u "svete krave" ok, ali ne nameći svima svoj stav. Neki nisu slijepi ni naivni, a niti vjeruju u "domoljublje" kakvo je propagirano od strane velike većine.

Tko je glasao

Zaista ne znam oko čega se to

Zaista ne znam oko čega se to uzrujavaju i čemu daju značaj autor teksta i komentatori ispod! Ako se malo prisjetimo, Stanimirovića je proizveo Jacques P. Klein, tražeći "normalnog" Srbina među vođama tzv. istočne SAO. Dakle, pronašao je čovjeka koji je pripadao ratnom, pobunjeničkom vodstvu na okupiranom dijela RH. Kakvu logiku očekujete od njega osim one da je njegov životni put bio ispravan?
A zašto njegov značaj nije u međuvremenu minimiziran? Zašto u međuvremenu njegovi stavovi dolaze na naslovnice umjesto da najveći odjek dožive u kakvoj kamiondžijskoj kafani?
Moj osobni stav je da odgovor na to pitanje leži u odgovoru na pitanja: Zašto je Glavaš do prije godinu dana bio saborski zastupnik? Ili: zašto protiv Merčepa nije podignuta optužnica? Ili možda: zašto je Blaškić u prvom suđenju dobio 45 godina? Ili možda: zašto je Gotovina na optuženičkoj klupi umjesto odgovornih za zločin?
I mislim da svaki razlog, svaki odgovor na mnoštvo mogućih prethodnih pitanja u sebi nosi jednu te istu, ponavljajuću riječ. HDZ.

Tko je glasao

@PanonVu

Pa nije vljda a ni ti kao Vukovarac ne znaš za "gipsanje" zdravih ljudi u bolnici?

Ili Stanimirović ne smije govoriti istinu?
Ali ne samo Stanimirović, ne smijem ni ja, prema porukama koje primam.

Tko je glasao

Reakcija

Dragi prijatelju StarPil je jedan intelaktualac iz Vukovara koji je bio osnovnoškolac kad je rat počeo i izgubio je u četničkom orgijanju po Vukovaru pola obitelji. Na sreću preživio je i nije imao priliku da shvati sa kakvom smo se mi propagandom i lažima suočavali. Zbog toga mi je iskreno žao dragi prijatelju što vam Mrak ponekad "zamrači " komentare jer su to po mom mišljenju vaši najiskreniji komentari, tako da i ostali koji to nisu imali mogućnosti, osjete što je to KOS-ova propaganda. I ja sam bio ljut i rezigniran kada ste govorili kako dijeci siječemo prste i kuhamo ih u mikrotalasnim pećnicama. Ali za razliku od mog kolege ja sam imao prilike se nagledati srpskih junaka na megdanu, rezultat navjerovatnije znate (ostavljam vam mašti na volju). Vi ste dragi moj prijatelju naše blago jer uvijek govorite ono što mislite, a mnogi misle kao i vi ali se pretvaraju da su kao tolerantni. Meni osobno vaši komentari ne smetaju jer je istina voda duboka, a vi ste kolega jako plitak čovijek. Niste za to krivi, ali vas poštujem zbog vaše dosljednosti u gluposti, to može samo iskreni vjernik. Za možebitnu spoznaju nikad nije kasno i zbog toga vam dragi prijatelju stojim na raspolaganju

Tko je glasao

@lvc21

Km t z št mžš stjt n rsplgnj?
Svk tvj kmntr j tk n mn, sprtdb smnm s ntlktln ptljk t j jdn št t jb d bl.
Znmljv s vš rkcj, rkcj prvh svjdčnh kršćn-ktlk, ndhnth kržrskm rtvm l jš blj "kržrstvm" pslj 2. Svjtskg rt.

j njmnj znsm mj mšljnj stvv, dnsn kd t rdm, nd npšm d j t sfr špklcj l d s t mj špklcj.

Št s smg Vkvr tč mng stvr dzn sm d nsrdnh sdnk dgđnj, dpr sm d kljčnh ljd kj s dlčvl tm vrmn, kd t trvr dš, nd tk shvtš kj j mrln ljdsk "vlčn" b npr . pkjn Blg Zdr, kjm j drčm sv sm d vjrjtn nj b kkvc.
D s Vkvr kjm slčjm brn, brn b s sprks Blg Zdr, n zhvljjć njm.

Sm Vkvr s, nkn vjrjtn srčntg vlčnj JN skb, nj mg brnt, jr d j Hrvtsk n dblkd Vkvr ptl bš sv sng s kjm j tm trntk rsplgl, bz svg b stl. T nj mj ng vjnčk prcjn nkh šklvnh gnrl HV, nklpnj B. Brkvć s sm prv t, nklpnj.

vlčnj JN skb, v sd j špklrm, j vd svjsn žrtvvnj Vkvr, jr lkln srpsk prvjsl stčnj Slvnj nj ml sng svjt grd vlčn Vkvr.
Žrtvvnj Vkvr ml j z clj zzvt smlst ngnt svjt d dbr tcjpljnj przn RH k sbjktz mđnrdng prv.

st scnrj dgrvn j k Dbrvnk.
Vdš kk JN tč "drglj svjtsk kltrn bštn pd zštrtm NSC-", sm ntk d s pt tk j dv prvjsk t zštćn pdrčj n kjm sm cvln plcj smj nst ržj.
tk j tj prvjc dpst/zpvjd d ržn djlj s zštćnhg pdrčj, zzvjć ržn dgvr.
nd kknjv d nb.

t sm mntrj dlj svj mntr slmnj mć JN, jr Vkvr j sm skljčv strvčn vjn prz nmjrn zzvnm, ptpn nptrbnm ržnm skb k grd.
T št nk d vs pkšvj zgrd mt Vkvr, k nkkvj pbjd, prblžvjć ns srpskm mt Ksv, jr jdnk tk kk s Srb "slml mć trsk vjsk" n Ksv plj 1389., tk sm m "slml mć JN" bc z Vkvtr 1991.

Tko je glasao

Fenikse činjenica je da je

Fenikse činjenica je da je jugoarmija pretrpila velike gubitke u ljudima tehnici.Činjenica je da je razorila kompletan grad i nakon
zauzeća napravila pokolj.

Po meni pitanja o kojima triba ovdi raspravljat su

1. Zašto jugoarmija nije zaobišla grad i išla ravnicom dalje.
2. Zašto vlada u zagrebu nije poslala pomoć u ljudima i tehnici
ako je odlučila da brani grad.
3. Zašto nije objavljen rat srbiji .

Tko je glasao

Red po red

Dragi prijatelju, standardni obrazac ponašanja red poluistina, red laži.
Mi od Vukovara ne pravimo mit kao Srbi od Kosova polja, bitka za Vukovar je primjer volje i htijenja porobljenog naroda za slobodom u kojoj se srcem borilo protiv čelika, za razliku od vas dragi prijatelju ja nisam ispitivao autentične svjedoke, ja jesam autentičan svjedok. Što se Blage Zadre tiče pokazujete jednu besramnost, ali da niste takvi ne bi bili autentični, naravno da bi se Trpinjska cesta branila i bez njega i hrvatska bi se obranila i bez svakoga od nas pojedinačno, jer dragi kolega hrvatsku je branio nacionalni zanos što vama (JNA) nikada neće biti jasno. Ali dragi kolega na vašu žalost mi jesmo potukli vašu voljenu JNA jer je ona u Slavoniji izgubila svoje elitne postrojbe i bila nesposobna i prestrašena za daljnje vođenje rata. Naš Blago Zadro je simbol obrane Trpinjske ceste i to vas najviše izluđuje (zapovijedao je uređenjem groblja tenkova na Trpinjskoj cesti ili je i to dragi kolega još jedna od samoproglašenih istina ?)

Tko je glasao

A vidiš...

....meni su dvojica bivših logoraša otac i sin, zarobljeni nakon pada grada pričali sasma drugačiju priču, tako da netko laže ili ti tvoji "pouzdani" izvori ili ova moja dva suseljana (odselili se sredinom osamdesetih u Vukovar).

Tko je glasao

Stari spin, ali pali i dalje. :(

Predjednik stranke, koja je u koaliciji sa HDZ, evidentno je vrlo smišljeno izabrao dvije formulacije u svojem intervjuu. Mašinerija se odmah pokrenula, da se počnu pjeniti nacionalno pozlijeđeni. I zaborave bitne stvari.

Još prije desetak godina, Đapić i onaj kako-se-zvaše Tuđmanov Srbin, odnijela ga voda u međuvremenu? stvarali su lokalne koalicije, krkali janjce i prasad, te po noći zajedno postavili jedan balvan na nekoj cesti, tek toliko da se tenzije održavaju.

Stara metoda, ali pali i dalje.

Tko je glasao

Mislim da je ovaj slučaj u

Mislim da je ovaj slučaj u medijima samo još jedan pokušaj u nizu da se skrene pažnja sa aktualnih problema. Sada kada je "gusto" i kada, napokon, većina građana shvaća tko je na vlasti, treba opet pokrenuti priču o mržnji i povratku u prošlost.

91' smo/ste pali na ovakve jeftine "spinove" i sa jedne i sa druge strane. Priče koje su "prodavane" građanima Hrvatske i Srbije su bile identične samo su u jednoj Hrvati bili neprijatelji, a u drugoj Srbi.

I vidim, niste ništa naučili. Još uvijek ste spremni klati se, makar i verbalno, radi tuđeg spina. Dok se vi bavite tematikom tko je prvi koga i zašto, do tada vam se stvarnost ruši pred očima. Ali ne, lakše je biti "veliki domoljub" i glavom bez obzira raspravljati tko je počeo, tko je više ubio i tko je što rekao, neko se usredotočiti na stvarnost, dignuti se iz fotelja i dokazati da nismo ovce koje padaju na njihove jeftine trikove.

U ratu nije bilo "svetih krava", dokaz tome su žrtve sa obje strane granica.

I daljnje polemike oko toga nema, osim ako niste morbidni do te mjere da brojite žrtve, zbrajate kosti i onda važete gdje je više žrtava.

Ako ja koja sam izgubila oca hrvatskog branitelja i baku srpske nacionalnosti nemam ni trunku mržnje u sebi niti prema Hrvatima niti prema Srbima (realno bi valjda trebala mrziti obje strane) onda mislim da nemate ni vi razloga za mržnju.

Tko je glasao

slažem se

Ne mogu da se ne složim sa tobom.
Ovaj kretenski intervju je sasvim nepotrebno " miniranje" trenutno stvorene nešto pozitivnije atmosfere. Interesantno je da se čelnici još prije destak godina "bježali" od tutorstva Beograda što su i par puta naglasili u razgovorima u Srbiji. Osobno sam o tome razgovarao sa Veljkom Đakulom i Ljubom Manojlovićem, predsjednikom i tajnikom SDFa. Naime isticali su da baš te tenzije koje diže Beograd pogoršava klimu za povratak izbjeglica.
Tu je bio i jaki "mafijaški" lobi u Vojvodini i Srbiji kojem je pogodovalo što više uplašiti Srbe vlasnike kuća u Hrvatskoj kako bi lakše i povoljnije trgovali njihovim kućama.
Ovo potizanje tenzija ne ide uopće u prilog Srbima u Hrvatskoj. Ovim Stanimirović ne samo da razbija SDSS već ga i stavlja u poziciju nepoželjnog koalicijskog partnera u budućnosti sadašnjoj oporbi. Njihov koalicijski partner. HDZ, zapravo dobija sa tim jer tako podijaljeno srpko tijelo neće oporbi donijeti sigurna 3 glasa na slijedećim izborima. Možda se to i iz toga ugla može gledati.
Mala primjedba. "Politiku" danas u Srbiji gledaju kao na naš "Jutarnji list". A i vlasnik im je isti. Vjeruj mi da ih malo ozbiljnih čitaoca uzima ozbiljno. A braća Ribnikar bi se prevrtala u grobu da znaju što im čine od novina.

Tko je glasao

Stanimirović je idiot koji je

Stanimirović je idiot koji je spreman na nove razdore(ili ne daj Bože, krvoproliće) samo kako bi na svom srpstvu gradio karijeru. Prošlotjedni posjet Tadića Vukovaru je smirivanje tenzija u tom gradu i Stanimirović pošto-poto mora opet zakuhati ne bi li se prikazao kao branitelj srpstva u Hrvatskoj.
Ako se nastavi normalan suživot Stanimirović je nebitan i da bi (p)ostao bitan situacija mora biti rubna.
Hoćemo li biti pametniji od njega?

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Meni Stanimiroviceva izjava

Meni Stanimiroviceva izjava zvuci kao nesto oko cega se necemo morati klati, vec da cemo relativno brzo rjesiti i taj potencijalni izvor sukoba. Ono sto sam procitao od Stanimirovica u biti ima prvenstveno problem iznosenja parcijalnih istina, ne i lazi. Istina, parcijalno iznosenje istina nosi element obmanjivanja javnosti, sto nije dobro, ali ako ga shvatimo kao osobu koja se ne bori za opci, vec parcijalni interes svoje ekipe, mogu i taj detalj shvatiti.

Dakle, bitno je u Stanimirovicevim izjevama utvrditi sto apsolutno ne stoji, koji elementi su problematicni zbog partikularnosti, koji je upitne vjerodostojnosti i tako dalje. Pa da onda vidimo gdje mozemo imati siroku podrsku oko utvrdjivanja pozicije Stanimirovica u ocima javnog konsenzusa.

Namjerno poticem pricu o javnom konsenzusu u ovome trenutku, s obzirom da isti ima najveci politicki potencijal po pitanju zastite nacionalnog interesa koji necemo ostvariti sa postojecom politickom klikom, ali koji nama moze postati mjera kod artikulacije politike i opcije koja bi tu politiku zastupala, te svojim zaledjem uspjesno odgovorila na bilo sta sto objektivno prelazi granicu dobrog ukusa.

Tko je glasao

Hrvatska propaganda i lazi o Ovcari

Da li je ovo direktno kršenje pravila Ženevske konvencije? Jeli dopušteno streljanje zarobljnih vojnika?

Naravno da se radi o krsenju ratnog prava. Ali Stanimirovic nije ni rekao da nije doslo do krsenja, on je samo rekao da status zrtava nije bio nuzno civilan.

I to je istina. Haski sud utvrdio je da je preko 195 zrtava na Ovcari bilo iz redova ZNG-a. Dokaz za to su bili podaci pribavljeni od strane obitelji stradalih i hrvatskih institucija. Stovise, sudski je utvrdjeno da se oko 20 vojnika skrivalo u bolnici i pretvaralo da su bolesnici cime su ugrozili cijelu bolnicu.

I tu lezi pravo pitanje - ako su hrvatski organi dostavili dokaze koji pokazuju da su zrtve bili vojnici, zasto hrvatski politicari GODINAMA lazu javnost sa sintagmom o ubijenim "CIVILIMA I RANJENICIMA"? Zasto mediji, prilikom Tadiceve posjete, izvjestavaju o Ovcari kao o mjestu na kojem su "JNA i paravojne postrojbe pobili oko 200 civila i ranjenika" kad je istina da su paravojne postrojbe (ne JNA!) pobili oko 200 pripadnika oruzanih snaga, a ne civila?

Odgovor je jasan: primitivni propagandisticki umovi smatraju da ce krivotvorenjem statusa zrtve dobiti jaci dojam i da ce zlocin izgledati groznije. Tako se stvara kolektivni mit (pitajte bilo koga tko je ubijen na Ovcari i odgovor ce biti "civili i ranjenici") i tako se krivotvori povijest. Utvrdjenim cinjenicama unatoc.

A to je uvreda za zrtve par excellence.

Tko je glasao

Zanimljivo da je ovo od anonimnog prošlo bez minusa??

Ja bih dao minus, ali eto načelno sam protiv toga. :( A cijelu priču ionako sam proglasio spinom. Naime, ne mislim, da je Stanimirović rekao što je rekao sam od sebe, bez dogovora sa strankom, s kojom je u koaliciji. "Ajmo malo palit narod...kad nema kruha, dajmo bar igara..."

Tko je glasao

Stanimirović i SDSS nisu

Stanimirović i SDSS nisu uspjeli iskoristiti posjet Tadića za svoju promociju. Mediji ih namjerno nisu ni pomenuli kao da nisu ni bili prisutni a jesu. Ova njegova izjava je promišljena i učinjena svjesno da privuče pažnju na sebe i po njemu jedinog zastupnika Srba u Hrvatskoj - SDSS.

Tko je glasao

Zoran Ostric, Naime, ne

Zoran Ostric,

Naime, ne mislim, da je Stanimirović rekao što je rekao sam od sebe, bez dogovora sa strankom, s kojom je u koaliciji. "Ajmo malo palit narod...kad nema kruha, dajmo bar igara..."

Kaj se je i onda dogovoril sa HDZ-om?

http://www.youtube.com/watch?v=5RMgt7OyCXA

Tko je glasao

isto ali ipak različito

Naš vrijedni bivši pollitikant opinioiuris je komentirao Haški sud u suđenju “vukovarske trojke” i razlike po kojoj je ubijanje ranjenog borca ratni zločin, kažnjiv po Ženevskoj konvenciji a ubijanje ranjenog (ili neranjenog) civila je zločin protiv čovječnosti, kažnjiv po običajnom pravu.

opinioiuris — Ned, 30/09/2007 - 15:12. http://pollitika.com/hrvatska-je-ljutita-na-presudu-tribunala#comment-25918

pa kaže:

“….. ona objašnjava stav raspravnog vijeća jer ono je zaključilo da se u slučaju Ovčara (ne cijele vukovarske tragedije!) ne radi o zločinima protiv čovječnosti jer zločin nije počinjen prema civilima, a to je preduvjet za ZPČ. Progon je ime kaznenog djela, jednog od zločina protiv čovječnosti i za njegovo postojanje je potrebno dokazati napad na temeljna prava ali na diskriminatornoj osnovi (politička, religiozna, etnička), npr. zato što je netko Hrvat. Žrtve Ovčare napadnute se, prema zaključku, zato što su bili vojnici, a ne Hrvati (makar se to u stvarnosti preklapa). Ali namjera je, misli vijeće, bila naštetiti borcima, ne civilima - oni su naime iz bolnice pušteni, a osobe koje su birane za odvođenje na Ovčaru nisu bile slučajni odabir ili odabir na temelju nacionalnosti, nego na temelju pripadnosti ZNG-u.

Istina je vjerojatno da su među žrtvama bili i jedni i drugi, i pripadnici začetaka HV-a i civili. Ali sud je (na temelju dokaza, pretpostavljam) zaključio da su se hrvatski borci skrivali u bolnici pretvarajući se da su bolesnici ili osoblje. Prema njegovom stavu, to onemogućava primjenu zločina protiv čovječnosti.”

Gledao sam na TV izjave majki - nisu govorile o nestalim iz bolnice kao o civilima.

Propaganda u ratu i poraću je zasebna znanost i njene metode se dnevno razvijaju. Naravno, da naši partneri i prijatelji Amerikanci i danas usavršavaju njihove tehnike u ratu i miru, Iraku, Afganistanu, Pakistanu …., ali i u domaćoj američkoj borbi protiv terorizma. Borbi protiv terorizma koji je upravo njihovom (najvećom) zaslugom proširen na čitav svijet.

(boldirano bube)

Tko je glasao
Tko je glasao

Hoces reci da su u bolnici

Hoces reci da su u bolnici bili iskljucivo vojnici? Civila i ranjenika ni od korova?

Tko je glasao

Anonimni korisnik — Pon,

Anonimni korisnik — Pon, 08/11/2010 - 14:52. znajući tko je Vojislav Stanimirović, onda je jasno da je abolirani pobunjenik Vojislav Stanimirović rekao previše toga.

http://www.vreme.com/cms/view.php?id=436948 pa se ponovno javi za riječ.

http://iwpr.net/node/26853
http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleVie...
http://dalje.com/hr-hrvatska/foto--sjecanje-na-pad-vukovara-i-masakr-u-s...

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Stanimirović i pupavac nisu isto.

Stanimirović ako nije pravi onda je bar prikriveni četnik. Pupavac
je nešto drugo. On spaja korisno sa ugodnim. Srpstvo mu dvadeset
godina omogućava da živi. Hendikep koji ima kao srbin da se nalazi
među drugim političkim opcijama koristi da se bavi srbstvom.
Budimo realni njegov intel. potencijal je jači od bar polovice zastupnika . U bilo kojoj stranci osim toj srpskoj on bi bio nisko pozicioniran iz razloga što je srbin.

Inače ovaj dnevnik ti je dobar i argumentiran.

Na kraju da san ja neki faktor u hsp naša bi nekoliko pametnih srba
i financira bi njhovu kampanju unutar hsp i sds i sjeba iznutra stanimirovića . Tako bi zajeba i hdz i sdp jer su oni instalirali stanimirovića . Kad bi vi u vrhu hsp imali kojeg srbina sjebali bi
ste hdz i sdp a srbi bi glasali za vas jer im je pu k...c sds,hdz i sdp.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci