Tagovi

Srbija na raskrižju

Danas su predsjednički izbori u Srbiji, po prvi puta kako je ona postala nezavisna država. Izbori dolaze u trenutku kada je rješenje statusa Kosova posve izvjesno i vjerojatno će se objaviti odmah nakon izbora novoga srpskog predsjednika. Dakako, Kosovo je i osnovna tema svih kandidata, a samo jedan od njih će se sučeliti s problemom skorog priznavanja Kosova od strane međunarodne zajednice, naravno, onaj koji pobijedi. Usprkos Clooney-u i nekim beznačajnim pokušajima davanja potpore Srbiji u ponovnom povratku Kosova pod srbijansku vlast, očevidno je da nema povratka na staro. O tome je pisao Svetozar Marković, srbijanski socijal-demokrat s početka XX. stoljeća, a čiji je tekst (objavljen u Radničkim novinama 1913. godine) objavio srbijanski portal Peščanik. Evo skraćenog dijela tog pisma (na srpskom), kako biste razumjeli zašto kosovski Albanci ne mogu natrag.

Pismo Dimitrija Tucovića

Krvna osveta soldateske
Iz arbanskih pisama

Druže uredniče,

Baš ovih dana navršila se godina otkako žalosna arbanaska plemena nose svoj krst na Golgotu. To je godina dana sistematskoga istrebljivanja arnautskoga stanovništva u svima oblastima koje je srpska vojska zauzela.

Za tu godinu dana proliveno je mnogo ljudske krvi po klancima i poljima prostranoga balkanskoga razbojišta. Ali ono što balkanskim ratovima udara pečat najvarvarskijih i najkrvožednijih ratova mračnoga srednjega veka, to nisu potoci krvi s jedne i druge strane popadalih lesa naoružanih ljudi, koji su u rat krenuli, ne, već su to reke krvi poubijanoga neboračkoga stanovništva, nevine dece, žena i mirnih ljudi, radnoga sveta Stare Srbije, Arbanije, Makedonije i Trakije, čija je jedina krivica što se drukčije bogu moli, što drugim jezikom govori, drugo ime nosi i što je na svom vekovnom ognjištu naivno sačekao četiri divlje najezde.

Ta zločinstva nisu dela pojedinaca ni ličnoga raspoloženja, već sastavni deo »nacionalne« politike balkanskih država. Srpska vojska je istrebljivala Arnaute po Staroj Srbiji i Arbaniji, a bugarska Turke po Trakiji i grčka Turke i Arnaute na Devolu, sa zločinačkim uverenjem da time vrše jedno »nacionalno delo«, da, skidajući taj nevini svet s lica zemlje, skidaju s vrata neprijatelja sa kojim će u budućnosti biti teško izići na kraj.

Kao što vidite, druže uredniče, sudbina arbanaskih plemena nije bila usamljena, izuzetna. Ipak je ona u jednom pogledu bila izuzetna, teška, teža od sudbina ostalih balkanskih stradalnika, naime: arbanaska plemena su padala ne samo bez branioca već tako reći bez i jednoga glasa zaštite i protesta u njihovu korist. Glas srpskoga proletarijata, glas naše Partije, to je bio jedini znak čovečanskoga saučešća u tragičnoj sudbini ovih nesrećnih gorštaka, pa ni taj glas nije, na žalost, mogao do njih dopreti. Zauzimanje austrijske i italijanske štampe i diplomatije ne samo da im nije pomoglo već, štaviše, učinilo je da se jedan pravedan protest kompromituje u očima napredna sveta i da jedna pravedna stvar propadne u prljavim rukama.

Još i sada, posle tolikih krvavih prizora koji nerve žderu, stoji mi u živoj uspomeni prvi izveštaj o sukobu srpske vojske s Arnautima. Taj je sukob izbio pre objave rata. Arnauti su namamljeni na domak artiljerijske vatre. »Odmah potom«, opisuje jedan očevidac, »naši karteči počinili su najstrašniju pustoš među njima. Albanci su padali gomilama. Krici besa i bola skoro su se izjednačavali sa grmljavinom topova. Kroz vazduh su letele ruke, noge, glave i komadi mesa Albanaca. A kada je artiljerijska vatra obustavljena, bojište beše pokriveno ne leševima već rastrgnutim udovima koji su izgledali kao neka masa prelivena kao karmin crvenom bojom«. I na svaki znak gnušanja i protesta, dobijao sam od oficira kojima skoro izreda zavlada razbojnička psihologija komitskih bandi jedan isti odgovor: da tako i treba izdajnicima! Mi ne znamo kakav su dogovor s Arnautima imali naši i preko koga su ga imali. Ali, ma kakav taj dogovor bio, on nije mogao sadržavati zamenu staroga ropstva ropstvom novim gospodarima, koji su od samoga početka ratnih operacija pokazali da ne štede nijednu slamku krova nad glavom i nijedan plamičak života kod nevinašceta od nekoliko meseci. I ako je neko izdajnik dogovora, taj nesumnjivo nisu Arnauti već srpska vlada i vojska kao njen organ.

Još i sada, posle velike šetnje po zgarištima od Ristovca do Lerina i od Drača do Careva Sela, ja ne mogu da zaboravim utisak koje je na mene činilo crvenilo neba od prvoga paljenja sela. Prvih nedelja rata sa Turcima mi noći nismo imali, jer smo se kretali, logorovali i tukli prema svetlosti arnautskih sela koja su gorela. Vatre zapaljenih sela bile su jedini signal kojim su pojedine kolone srpske vojske javljale jedna drugoj dokle su stigle. A arnautsko stanovništvo – ukoliko nije poubijano i koje je moglo bežati – gurali smo pred sobom i nagnali ga da nam, kao očajnik koji gleda kako mu kuća gori, dade upornog otpora na Bujanovcu, a potom da se uz tursku vojsku na Kumanovu lavovski bori. Ovu varvarsku politiku srpske vlade i Vrhovne komande platio je srpski narod životima mnogih svojih vojnika. Sa padom Kumanova slegao se u Skoplje ceo onaj svet arnautskoga stanovništva koje je srpska vojska, nadirući sa severa, gurala pred sobom i koje je tu, tražeći utočišta, velikim delom našlo – smrt. Kao da je ustao iz groba srednji vek, kada je onaj despota na Demir-kapiji uveseljavao sebe u pijančenju bacanjem ljudi strmoglavce u talase Vardara.

Pošto su ratne operacije prestale, moglo je izgledati da će se stati i sa tamanjenjem arnautskoga stanovništva. Onaj arnautski pojas što je opasivao staru srpsku granicu od Mitrovice do prema Vranju već je bio slišćen, pri čemu se naročito istakao jedan čovek koji sedi kao poslanik u Narodnoj skupštini! Na Kosovu je zavladala grobna tišina, samo ovde-onde pukne po koja osvetnička puška koje su, po priznanju koje mi je jednom prilikom učinio jedan od najviđenijih okružnih načelnika u novim krajevima, izazvane »netaktičnim« držanjem naših organa vlasti.

Ali, da je sistem tamanjenja prestao raditi, samo je moglo izgledati. On nije prestajao raditi, kao što ne prestaje ni danas. I ono, druže uredniče, što je taj sistem počinio pred ovaj arnautski upad i pri odbijanju Arnauta prevazilazi sve grozote koje su prema tome narodu za ovu godinu dana počinjene. Čim se osetilo nemirnije kretanje među Arnautima prema srpskoj granici, pogranični komandanti pristupili su klanju. Nad arnautskim žiteljstvom Peći, Đakovice i Prizrena lebdela je avet smrti dan i noć. Ko bi živ zamrkao, nije bio siguran da će živ osvanuti. Jer su ih baš po noći, vreme koje je uvek birano za izvršenje najgorih ljudskih zločina, kupili iz postelja i apsana i odvodili na gubilište. Ne čuje se ni šuma, a još manje puščanoga pucnja, »mir« i »red« vladaju svuda, a Arnauta svake noći nekuda nestaje, kao da se šakali i hijene iz ovih krševa izvlače, prikradaju njihovim kućama i ove jadne ljude kupe, odvode i dave. Ta i hijene bi ih na čovečiji način podavile!

Kada sam saznao za ove poslednje podvige srpske vojne i građanske vlasti u novim krajevima, pomislio sam: Zar je zločinačka komitska psihologija ovladala celom vlasničkom hijerarhijom; od prvoga ministra do poslednjega žandarma, a ti, Srbijo, kuda ćeš sa njima i gde ćeš se zaustaviti?

U taj čas stigle su vesti o pokolju u Ljumi, vesti u koje se ne može da veruje; iako su sušta istina, koje se teško mogu saslušati do kraja kada ih drugi priča, a još teže ispisati da ih drugi čita. Vama je poznato, druže uredniče, da nije jedna žena ili jedno dete izdahnulo od srpskoga noža ili kuršuma; nije zapaljena jedna arnautska kuća i nije se nad glavama jedne arnautske porodice uz strašan prasak skrhao progoreli krov kućni; kroz guste oblake dima nije se čuo jedan cvrkut dece na majčinoj sisi, poslednji cvrkut tih opasnih stvorova što, za ime boga, rovu protiv srpskih vlasti i dižu bunu! Ali u Ljumi uništeno je tim merama za nepuna dva sata celo jedno selo, selo bez seljana, bez ljudi, selo u kome su bile ostale samo žene sa decom na krilu, devojke, bolesni i ostareli i deca svih uzrasta. Rečeno im je da slobodno ostanu kod kuća, jer, kada Arnauti zarobljene srpske vojnike razoružaju i puste, zašto da ne savetuju svojim ženama da slobodno ostanu kod kuće? Ali su se one uzaman molile, dižući decu uvis i govoreći: »Aman, komandare, šta smo mi krive? Kazujete li vi vašim ženama kada što radite?«

Predajući ovo pismo javnosti, Vi ćete, druže uredniče, postupiti u duhu rada socijalne demokratije i vladu javno staviti u položaj: ili da za vinovnicima ovih zločina učini poteru, ili da se sa zločinima solidariše. Ako se odluči na prvo, to neće biti samo slaba satisfakcija, pa ipak satisfakcija uvređenom osećanju svakoga kulturnoga čoveka i jedan akt koji ona duguje uniženom ugledu srpskoga naroda, već i javna zaloga da će jedanput prestati da radi sistem istrebljenja jednoga celoga naroda. Ako vlada pokuša da preko ove javne optužbe pređe, onda će bar ogromne posledice ovoga sistema pred istorijom i srpskim narodom biti nepobitno ostavljeni njoj u odgovornost. A one će se pamtiti s kolena na koleno, kao što se pamte Vartolomejska noć, Sicilijansko večernje, Kišenjevo, i kao što će se pamtiti Demir-hisar i Doksat.

Radničke novine br. 223, 22. oktobar 1913. Dimitrije Tucović, Sabrana dela, Beograd 1980, knj. 7, str. 160–164.

Komentari

Svima koji se sjećaju 1981

Svima koji se sjećaju 1981 i na ovamo, jeasno je i bez ovoga pisma, da Albanci ne mogu nazad. Sjećam se još komunističkih albanskih političara s KOsova, Kaćuša Jašari, Azem Vlasi, i ostalih. Nisu mi ostali u sjćanu kao neki ekstremisti. Ali se sjećam i priča i pritisaka na Albance i iredentu.
A odnos prema Albancima koji umaju Srbi, bez obzira odakle su i gdje se nalaze zaista je daleko od razumnog. 1988, u vrijeme poznatog štrajka rudara u Starom trgu, gdje su rudari ostali rudarskom kopu iz protesta prema potezima koje je Milošević vukao na Kosovu, bila sam U Londonu, u srpskom okruženju. Srpska dijaspora iz '50, i svi su me redom ubjeđivali, da je njima zapravo super, i da oni tamo svaki dan dobivaju i banane. Banane su valjda bile pojam najvećeg luksuza. Ja sam redovito s tjednom zakašnjenja kupovala Danas, i u njemu pratila događaje u Jugoslaviji. Nije bilo nikakve šanse da itko od tamošnjih Srba i na trenutak pokuša shavtiti kako je biti danima zakopan pod zemljom. Apsolutno su vjerovali da tamo samo što im ne unesu bazene.
Nako te epizode mi je potpuno jasno, da Srbi ne žele Albance da žive na istom komadu zemlje, da dišu isti zrak.
Osobno sam upoznala desetke Albanaca s Kosova, raznih profila, od šljakera, pobrtnika, do inženjera, i većinom su to normalni ljudi sa svojim običajima.

Tko je glasao

Ovo je razmjera genocida

Ovo je razmjera genocida prije skoro 100 godina. Iz tog i puno naknadnih razloga Hrvatska se ne smije igrati raznih kvazinačelnih i kvazinaprednih uplitanja i bavljenja, pa i evropsko-ruskih preseravanja, oko nečega više nego ozbiljnog, složenog, dugog i tragičnog.

EU je tu na redu, sada predsjedava Slovenija koja bolje pozna situaciju i kojoj diplomaciju vodi čuveni mešetar Rupel, pa neka te puno moćnije i "naprednije" snage idu naprijed u sintezu stoljeća po Balkanu koji nestaje (a kao što vidimo najednom se javlja sa sve više i više "neobičnih" priča).

Tko je glasao

(a kao što vidimo najednom

(a kao što vidimo najednom se javlja sa sve više i više "neobičnih" priča).
Ako ovome dodamo onaj prijedlog Vasilija Cubrilovica iz 1937 godine koji je postao sluzbenim dokumentom, prijedlogom Homogene Srbije Stevana Moljevica koji je bio programski dokument JVuO te dogadjanja koja su kulminirala 1999 godine i koja su se pokazala takodjer u ratovima s Hrvatskom vidimo kontinuitet borbe za teritorije s time da na toj teritoriji putem pritisaka treba odstraniti drugi etnicitet te tako napraviti zivotni prostor za nebeski narod. Dok je jos u devetnaestom stoljecu takva velikodrzavna politika bila potpuno u tijeku sa recentnim stvaranjima modernih nacija na pocetku dvadeset i prvog stoljeca ta je politika potpuno anakrona.
Osnovni problem lezi u tome da se u ovih 8 godina od kada su takozvane demokratske snage na vlasti nije napravilo nista u smijeru promjene pogleda i osvjescivanja naroda da je takva politika bila promasena i da je politika srbijanskog vodstva dovela do dezintegracije drzave uz najpogubnije posljedice upravo za Srbiju.
Stanje tamo izgleda mi na teren poslije jakog potresa u kojem se jos dogadjaju manji potresi no nikada se ne zna da li ce opet doci do jakog potresa. Boris Tadic je jasno pred vijecem sigurnosti rekao da nece biti uporabe sile osim ako situacija izmakne kontroli te da je Srbija onda spremna uz suglasnost medjunarodnih cimbenika pomoci ugrozenim nealbanskim etnicitetima. No pitanje je koliko te rijeci obavezuju Tomislava Nikolica.
Da je u Srbiji vlast kakva nije ona bi ponudila sporazum po kojem bi srbija postala federalna drzava sa 3 federalne jedinice, dva doma skupstine od kojih bi jedan bio dom naroda sa pravom veta te statusom pokrajine za sandjak. No za takav prijedlog je prekasno.
Da je vlast u srbiji drugacija ona bi nakon propasti pregovora PRVA priznala Kosovo skupa sa Crnom gorom, Albanijom i Makedonijom uz garanciju nepromjenjivosti granica i time sprijecila bujanje velikoalbanske ideje koja takodjer spada u retrogradne ideje devetnaestog stoljeca i uz garancije za opstojnost Srba na Kosovu uz mogucnost povratka protjeranih sa Kosova.
No vlast nije takva te je njezina trenutna preokupacija prebojavanje deklaracija na proizvodima na kojima nije Kosovo oznaceno kao dio Srbije.

Tko je glasao

Prelijepo! Vidim da poznaš

Prelijepo! Vidim da poznaš ovu problematiku. No, nije točno da neće biti reperkusija i na susjede, odnosno na Hrvatsku. Evo, upravo su objavljeni rezultati prvoga kruga izbora. Za ne vjerovati je da nacional-šovinističke stranke imaju najveću potporu srbijanskog pučanstva, a već su svi vidjeli kamo je ta potpora u prošlosti vodila. Sada ta većina vjeruje da će Tomo Nikolić obraniti Kosovo! Doista vjeruju!

Taurunum

Tko je glasao

Mi smo pred gotovo 40 godina

Mi smo pred gotovo 40 godina predviđali da će se u slučaju raspada Jugoslavije Srbija svesti na granice beogradskog pašaluka. Kosovo i Crna Gora odoše a samo je pitanje vremena kad će Vojvodina.

Tko je glasao

Dobro poznam Vojvodinu

Dobro poznam Vojvodinu (živim u njoj) i trenutačno je to najekstremnija regija u Europi! Na mjesto više od 40 tisuća odseljenih Hrvata i vjerojatno nešto manji broj ostalih manjinaca, došlo je više od 200 tisuća Srba iz Hrvatske i BiH. Militantnih, ruralnih i željnih osvete. Uz njih je i jedan dio (po mom mišljenju većinski) prijeratnih Srba ("lala") kojima je multietničnost Vojvodine oduvijek smetala, samo nisu smjeli rovariti. U takvoj sredini i političkoj konstelaciji, svako odvajanje Vojvodine bezuvjetno je povezano uz krv, a toga nam je svima dosta.

Taurunum

Tko je glasao

Sumnjam da će se išta

Sumnjam da će se išta dogoditi s Vojvodinom, ne vidim da tamo postoje neke težnje za samostalnošću, a većinsko stanovništvo su Srbi koji se sigurno ne žele odvojiti.

Tko je glasao

Pitanje Kosova je riješeno,

Pitanje Kosova je riješeno, tko god pobijedio.

Mislim da će pobijediti Tadić, bez obzira na anketno vodstvo Nikolića.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci